III Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 5-7 декабря 2021 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

5-7 декабря 2021 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась III Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-5-7-dekabrya-2021-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Zhang Fenghe, Wu Lingling, Niu Lichen, Medvid V.
THE CURRENT STATE OF U. S. AGRICULTURAL TRADE.
20
2.
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Рачинська З. П.
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД САЛА СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД.
26
3.
Зубенко О. Г., Біляєва К. О.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПУЛЯЦІЇ ФІТОФАГІВ У ПОСІВАХ СОНЯШНИКА НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
32
4.
Кузьма А. А., Вантюх О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОГРІНУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СУБСТРАТУ.
38
5.
Ліщинська А. В.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ АГРОБІЗНЕСУ.
45

VETERINARY SCIENCES

6.
Qiyasaddin Jalladov, Shabnam Mammadova, Shumshad Rustamli
INVESTIGATION OF SARS-COV-2 INFECTION IN DOMESTIC ANIMALS.
48

BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Komlevoi O.
APPLICATION OF THE PRINCIPAL COMPONENT METHOD TO VISUALIZE STUDIES OF EXHALED BREATH CONDENSATE.
55
8.
Арнаут О. І., Будняк О. К.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ В ОРГАНАХ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM.
60
9.
Артюх М. М., Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЛИСТКІВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
65
10.
Гуразда В. С., Домніч А. В.
ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ТРАВ’ЯНОЇ ФІТОМАСИ У СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ.
69
11.
Клименко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ).
74
12.
Сарафинюк П. В., Фаліон О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ МАКСИМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ В ОСІБ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА.
77

MEDICAL SCIENCES

13.
Antonova O., Zemlyakova T.
ECOLOGICAL AND HYGIENIC PROBLEM’S ASPECTS OF PREVALENCE HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT.
80
14.
Linovytska O., Dinets A., Lozinskiy V.
PSYCHOLOGICAL REHABILITATION: ACTUALITY, ESSENCE, FEATURES.
85
15.
Vlasova K. V., Voloshyn V. L., Smetanyuk A. V.
VARIATIONS OF CYTOMETRIC INDICATORS OF SUPRAOPTIC NUCLEUS OF HYPOTHALAMUS OF RATS UNDER CONSTANT LIGHTING.
90
16.
Yanishevska V. Yu., Lugina S. V., Ivakhniuk T. V.
MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY PROCESSES OF OTOLARYNGOLOGICAL PROFILE IN PATIENTS DURING THE POST-COVID-19 PERIOD.
92
17.
Богдан О. М., Танасійчук П. М.
КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНИХ СТОМАТИТІВ: СИСТЕМНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
96
18.
Вигнанчук В. В., Шупер В. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОЗАРТАНУ І РАМІПРИЛУ ПРИ ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ.
100
19.
Вишнякова Г. В., Покас О. В., Руднєва К.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКІВ РАНОВИХ ІНФЕКЦІЙ ПАЦІЄНТІВ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
103
20.
В’юн Т. І., Семененко В. А., Чаговець А. Ю.
ОСТЕОПОРОЗ ЯК УСКЛАДНЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ.
113
21.
Каськова Л. Ф., Моргун Н. А., Чуприна Л. Ф., Артемьев А. В., Кулинич М. Г.
ПАТОЛОГИЧЕCКИЕ СОСТОЯНИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ С ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛТАВЫ (ПО АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ).
115
22.
Лахтадир Т. В., Дзевульська І. В., Турбал Л. В.
РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ.
121
23.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
НАСЛІДКИ ТА ВПЛИВ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ НА ПРОТЕЗНЕ ЛОЖЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКУ.
124
24.
Мельник К. В., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ВПЛИВУ АНЕМІЇ НА ТЯЖКІСТЬ ПЕРЕБІГУ COVID-19.
126
25.
Печеряга С. В., Клименко Я. М., Колєснік Д. І.
ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ.
128
26.
Печеряга С. В., Комар О. Б., Кропатницька Я. В.
ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ.
132
27.
Пижик М. А., Меленко С. Р., Андрущак А. В.
ЧАСТОТА РОЗВИТКУ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСУ У ХВОРИХ НА COVID-19.
136
28.
Рева Т. В., Круліковська К. С., Плантус І. В.
ПОШИРЕНІСТЬ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ.
138
29.
Решетняк Л. Р., Шевченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В ЛЮДИНИ.
142
30.
Сергета І. В., Сергета Д. П., Макарова О. І.
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИК, ЩО ВІДОБРАЖУЮТЬ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЇХ МАТЕРІВ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ.
145
31.
Сливка В. І., Власюк Я. К., Кравчук А. А.
ПРОЦЕСИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ТА ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ.
149
32.
Сливка В. І., Дидилюк Ю. Ю., Фрунза Т. Д.
АНТИРАДИКАЛЬНІ ФЕРМЕНТИ В ПАТОГЕНЕЗІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ.
156
33.
Стахира Х. В., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ДОРОСЛИХ.
164
34.
Ткаченко К. А., Тригубчак О. А.
РОЖДЕНИЕ ЖИВОГО РЕБЕНКА ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ДВУХ МОЗАИЧНЫХ ЭМБРИОНОВ. ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.
166
35.
Форос А. І., Танасійчук П. М.
НЕГАЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДЕНТАЛЬНІ ІМПЛАНТАТИ: СИСТЕМНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
169
36.
Харченко О. В., Єлінська А. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІТОТИЧНОГО РЕЖИМУ ЕПІТЕЛІЮ ДЕСНЕВИХ СОСОЧКІВ ТА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ.
173

PHARMACEUTICAL SCIENCES

37.
Kireyev I., Zhabotynska N., Nikytenko T.
ANALYSIS OF COVID-19 VACCINE SIDE EFFECTS.
178

CHEMICAL SCIENCES

38.
KlimkoYu. E., Pisanenko D. A., Semonchuk Ja. A.
SYNTHESIS OF BICYCLE [5.2.1] DEKA-2,6-DION AND SOME OF ITS DERIVATIVES.
180

 TECHNICAL SCIENCES

39.
Hrechyshkin D. S., Prokopyev S. A.
HOW TO MAKE DEVICES MORE RELIABLE?
186
40.
Korzhyk V., Grynyuk A., Khaskin V., Peleshenko S., Aloshyn A., Ganushchak O.
INVESTIGATION OF THE FEATURES OF THE VOLT-AMPERE CHARACTERISTIC OF THE PLASMA ARC OF MULTIPOLAR ASYMMETRIC CURRENT.
190
41.
Lopushniak V. І., Fedorko N. B., Baran B. B., Chupa V. M., Hrytsuliak H. M., Kotsyubynsky A. O.
POLLUTION OF WATER RESOURCES.
197
42.
Lutai V.
METHODS OF INFORMATION PROTECTION IN IOT SYSTEMS.
205
43.
Rajabzadeh M., Emtehani F., Zaloga V., Nahavandi N., Farimah Mokhatab Rafiei
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED INVENTORY-FINANCIAL MODEL FOR SUPPLY CHAIN COORDINATION WITH CAPITAL RESTRICTIONS UNDER FINANCIAL RESTRICTIONS.
208
44.
Yarovyi A. A., Yarovyi A. M., Chernysh A. V.
FEATURES OF DEVELOPING THE INFORMATION SYSTEM OF HANDWRITTEN SYMBOLS RECOGNITION FOR SOLVING THE CROSSWORD.
214
45.
Борисенко В. Ю., Єрофеева А. А., Карпенко Г. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ КАМЕРНИХ ПЕЧЕЙ.
220
46.
Босий М. В., Лисенко А. Я., Мануйлович В. В., Баркар М. М.
ТЕРМОДИНАМІЧНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА «ВОДА–ВОДА».
227
47.
Вракіна К. П.
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ ГРИ В СТИЛІ IDLE GAME З ВИКОРИСТАННЯМ UNITY.
231
48.
Єлістратов М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ В СИСТЕМАХ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.
236
49.
Єрофєєва А. А., Кіртока М. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ ТРИВИМІРНОГО В’ЯЗКОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКУ В КАНАЛАХ ВОДОМЕТНОГО ДВИГУНА ШВИДКІСНОГО КАТЕРУ.
243
50.
Ковалевський В. М., Бишовець Д. С.
ПРОЕКТУВАННЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ТА АНАЛІЗ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ НА ПРОЦЕС У ПЕЧІ КАТАЛІТИЧНОГО РИФОРМІНГУ.
247
51.
Колосков В. Ю., Гальчук А. О., Трунова І. О., Бова А. О.
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЦНІСТЮ ПРОТИЗСУВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОЛІГОНА ТПВ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ.
255
52.
Крайнюк Е. В., Буц Ю. В., Богатов О. И.
ОПАСНОСТЬ ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.
260
53.
Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Ткалич І. М.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ.
265
54.
Крючков Н. С.
ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОМ НАПЫЛЕНИИ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ РАСПЫЛЯЮЩИМ ПОТОКОМ.
269
55.
Кузяєв Д. Р.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ.
272
56.
Магомедова М. С.
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.
275
57.
Матківський С. В., Хайдарова Л. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛИБИНИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗЛІФТНИХ КЛАПАНІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОБВОДНЕНИХ СВЕРДЛОВИН.
280
58.
Нікуліна А. В., Козіна А. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕНДІВ АРОМА-ОДЯГУ.
286
59.
Пятниця Д. Ю., Рульов М. П.
РОЗПОДІЛ СТРУМІВ В ІНДУКТОРНІЙ СИСТЕМІ З ЕКРАНОМ, ЩО ПРИТЯГУЄ, ЗБУДЖУВАНОЇ ЗОВНІШНІМ ПЛОСКИМ КРУГОВИМ СОЛЕНОЇДОМ.
291
60.
Солоненко Л. І., Реп´ях С. І.
ВПЛИВ РОЗМІРІВ ТА ПОЛОЖЕННЯ НАВАЖОК ВОДИ НА ОБЕРТОВОМУ СТОЛІ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ВИПАРОВУВАННЯ.
296
61.
Солоненко Л. І., Реп´ях С. І., Мазорчук В. Ф.
ТРИВАЛІСТЬ НАГРІВУ ТА ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ З ПАРНИХ НАВАЖОК МАСОЮ ДО 100 Г МІКРОХВИЛЬОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ.
301
62.
Талгатова Н. Т., Абдрахман Б. А., Калиева С. А.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ.
306
63.
Тігарєв А. М., Карпович І. М., Тігарєва Т. Г.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ДОВКІЛЛЯ.
313
64.
Цихановська І. В., Минка А. О., Гонтар Т. Б., Александров О. В.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЯГІДНО-ПЛОДОВОГО МУСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СУСПЕНЗІЙНОЇ НАНОДОБАВКИ.
317
65.
Цихановська І. В., Сироватська І. С., Гонтар Т. Б., Гудумак О. С.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙНОЇ НАНОДОБАВКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИТИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.
321
66.
Шестеренко В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕПЛО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ.
329

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

67.
Herhel I. Yu.
STABILITY OF A BIMATERIAL BODY WITH INTERPHASE CRACK.
334
68.
Komarov O. V.
INVESTIGATION OF OUT-OF-PLANE DEFORMATION OF A COUPLED ONE-DIMENSIONAL PIEZOELECTRIC QUASIC CRYSTAL WITH INTERFACE CRACK.
336
69.
Кучер Н. В.
ЗНАХОДЖЕННЯ СПЕКТРА ЕЛЕКТРОНА ТА ДІРКИ В БАГАТОШАРОВІЙ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМІ.
338
70.
Лазаренко Т. К., Лазаренко М. В.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ.
341
71.
Левченко В. В.
ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ ОБЪЕМНЫХ ВОЛН СДВИГА В РЕГУЛЯРНО-СЛОИСТЫХ СРЕДАХ.
347
72.
Потапенко І. В.
КАНОНІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ТРИВИМІРНИХ МЕТРИК.
353

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

73.
Андрійчук Є. М., Кисельов Ю. О.
АКАДЕМІК СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ – ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТОГРАФІЇ.
358
74.
Манько А. М., Самусь Д. О.
АНАЛІЗ АНІМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ЛЬВОВА.
361
75.
Новосад О. В., Барський Ю. М., Власюк О. В.
РОЛЬ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.
368

 ARCHITECTURE

76.
Васильченко Д. К.
СУЧАСНІ ПОЗАШКІЛЬНІ ОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ.
371
77.
Усачова О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ В ЗОНІ ВПЛИВУ МАЛОЇ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.
374
78.
Чечельницька К. С.
НОВИЙ УРБАНІЗМ ТА ПРАВО НА МІСТО.
379

 PEDAGOGICAL SCIENCES

79.
Chubar V. V., Hubar V. H., Zybina A. O.
METHODOLOGY OF FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY IN A SENIOR STUDENT IN THE PROCESS OF PROFILE TECHNOLOGY LEARNING.
386
80.
Pustolіakova L., Zadorozhny M., Ziva V.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL QUALITIES OF STUDENT YOUTH IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.
395
81.
Shkriba Yu. V., Salyuk M. R.
EXTRACURRICULAR LOCAL HISTORY WORK ON GEOGRAPHY AT SCHOOL.
401
82.
Афоніна П. В., Суятинова К. Є.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
405
83.
Бадіца М. В., Щербина О. Я.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ КНИГИ МАТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ.
409
84.
Базилевська О. О., Множинська С. М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ.
416
85.
Бородай Є. С., Харламова О. О., Лихолат Т. Ю., Лихолат Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ.
421
86.
В’юненко В. В., Шорохов А. О.
КРИТЕРІЇ «ДОБРА» І «ЗЛА» У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
427
87.
Гордєєва К. С., Харченко В. В.
СИНКРЕТИЧНІСТЬ ТРАКТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПІЗНАННЯ.
433
88.
Зобенько Н. А., Кугот А. М.
ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
443
89.
Іваницька Н. А., Бірюк Т. М., Козлова Л. В., Полегка Ю. В., Смаглюк Т. Г., Столінець В. В.
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ САМООЦІНЮВАННЯ ТА ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ.
453
90.
Кириченко І. В., Іншакова І. Є.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР Б. НІКІТІНА.
460
91.
Кондратчук О. В.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ЗАСОБАМИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ.
463
92.
Мамчур А. В., Киричук Г. Є., Константиненко Л. А.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ.
469
93.
Михайленко І. В., Нестеренко В. О.
ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ.
475
94.
Моргуненко О. В.
ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
479
95.
Нагорний О. Р.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РІЗНИХ УМОВАХ ВІЙСЬКОВО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
483
96.
Ніконенко Т. В., Соловйова О. О., Маєвська С. М.
ЛЕПБУКІНГ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
486
97.
Новосельська Н. Т., Захарчук А. І.
НАПРЯМИ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ.
492
98.
Охременко О. В., Усов В. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА НАВИЧОК РОБОТИ ПРИ СТВОРЕННІ ОРНАМЕНТАЛЬНОЇ ВИШИВКИ БІСЕРОМ.
498
99.
Пeрeкопський В. С.
ДИДAКТИЧНA КОНЦEПЦIЯ РОЗВИТКУ ДОСЛIДНИЦЬКОГО ПОТEНЦIAЛУ ШКОЛЯРIВ.
504
100.
Подопригора Н. В., Москвяк Д. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.
507
101.
Потеряхин А. А., Матющенко А. Д.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 2021 ГОДА.
513
102.
Сідоряк В. М., Співак О. В., Лосєв О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
517
103.
Скасків Л. В., Мартиненко В. В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ СОФІЗМІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ НА ДОВЕДЕННЯ.
521
104.
Титаренко В. В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК РОБОТИ З ЦИФРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
526
105.
Фролова Л. С., Петренко Ю. О., Дивнич Р. А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ.
531
106.
Чередник Л. М., Нечай О. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
536
107.
Чурушева Г. Б., Гетало А.
МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ.
541

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

108.
Пашко Т. А.
ФЕНОМЕН АЗАРТНОСТІ ЛЮДИНИ: ВІД НОРМИ ДО ПАТОЛОГІЇ.
549
109.
Пріснякова Л. М., Поляков І. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ.
555
110.
Сінітович М. Д.
СІМЕЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ В ПОВТОРНОМУ ШЛЮБІ.
559
111.
Шапочка К. А., Лаврентьєва В. А., Прохорова Є. В.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
562
112.
Шевченко О. М., Юрів А. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
568
113.
Шопша О. Л., Бодриченко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
575

SOCIOLOGICAL SCIENCES

114.
Orynbekova D. S.
PERSONALITY AND PROBLEMS OF SELF-REALIZATION.
582
115.
Зіменко О. Є.
ДВОСТУПЕНЕВИЙ РУХ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЗМК ТА ІНТЕРНЕТІ.
589
116.
Ксенофонтова М. Н.
ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ГРУППУ КОМПАНИЙ ПТАХОПРОДУКТ.
592
117.
Пірен М. І., Янцеловська Я. В.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ – ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ.
596

 JOURNALISM

118.
Tomchakovska Yu., Haffari K.
MUSIC JOURNALISM AND PANDEMIC.
604

 ART

119.
Бикадорова Н. О., Бикадорова В. Є.
ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ.
606
120.
Коломиец В. А.
РАСТРОВАЯ ГРАФИКА. ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА.
613
121.
Рось З. П., Дідух В. В.
ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ МОЗГОВОГО – «ЗОЛОТИЙ ФОНД» УКРАЇНСЬКОГО ЕСТРАДНО-ПІСЕННОГО МИСТЕЦТВА.
619
122.
Шевченко К. С.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ АНІМАЦІЇ 3D ОБ’ЄКТІВ У KEYSHOT.
626

HISTORICAL SCIENCES

123.
Drobina L. M., Halahdina A. A., Gerasym L. M., Migalchan A. I., Migalchan T. I.
THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF RESEARCH COMPETENCE IN THE ACTIVITY OF A HIGH SCHOOL TEACHER.
631
124.
Солтанова Н. Б.
ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА.
635

CULTUROLOGY

125.
Казіміров І. Ю.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРАДИГМИ МУЗЕЙНИХ ФУНКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЮ ХЕРСОНЕСУ ТАВРІЙСЬКОГО.
647
126.
Пустовалов В. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА.
652
127.
Савич А. В.
ЭКОГУМАНИЗМ КАК ПАРАДИГМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
658

POLITICAL SCIENCES

128.
Zakrevskaya V.
FACTORS OF THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC POLICY IN UKRAINE IN THE SPHERE OF GAMBLING.
662
129.
Кучмій О. П., Пилипенко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ.
667
130.
Тихоненко І. В., Козачок А. А.
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОБ’ЄДНАННЯ АСЕАН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
671
131.
Швець В. О., Яковець А. В.
ОСОБЛИВОСТІ М’ЯКОЇ СИЛИ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ).
678

 PHILOLOGICAL SCIENCES

132.
Andrushchenko V. O.
THE PRIMARY AND SECONDARY LANGUAGE TOOLS OF THE COHERENCE CATEGORY REALIZATION WITHIN A TEXT UNITY.
685
133.
Borisenko T. I.
STATISTICS OF MODAL VERBS IN THE TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC TECHNICAL DISCOURSE.
692
134.
Lupu A. V.
THE USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES.
695
135.
Novosad Yu.
ECO-TRANSLATION.
701
136.
Salashchenko H.
THE SIGNIFICANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION FOR EFFECTIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE POLICE OFFICERS.
704
137.
Shushkivska A.
A STUDY OF GERMAN TOURISM SLOGANS: COMMUNICATIVE APPROACH.
707
138.
Гордієнко І. М.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ ТА В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ.
710
139.
Жукова В. М., Ядловська О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ.
716
140.
Круть О. В.
КОНЦЕПТ АГРЕСІЯ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ.
722
141.
Межжеріна Г. В.
ПОРТРЕТ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ).
727
142.
Олійник А. О.
СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДВЕРБІАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НОВОГРЕЦЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ.
734
143.
Панус В. В.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.
742
144.
Яроха Я. В.
ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
749

ECONOMIC SCIENCES

145.
Dovbush V.
INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT AS A BASIS FOR ACHIEVING STRATEGIC GOALS OF THE ENTERPRISE.
753
146.
Gutsul T.
MODERN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE.
760
147.
Hrabovska A. A.
ECONOMIC SECURITY STATES: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES.
763
148.
Hryhorevska O., Shlyakhova A.
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION AND METHODS OF AUDIT OF PRODUCTION INVENTORIES AT THE ENTERPRISE.
769
149.
Mammadova A. V., Maharramov S. A., Valiyeva T. F., Gazanfarli L. F.
RESEARCH ON THE IMPACT OF E-BUSINESS ON ECONOMIC GROWTH.
774
150.
Ovetska O. V., Bunii M. B.
RESEARCH OF STRATEGIC PREREQUISITES OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF «AROMA COFFEE» COMPANY.
781
151.
Shevchuk V., Konovalchuk A.
RECIPES FOR ECONOMIC GROWTH: UKRAINE AND FOREIGN SUCCESS STORIES.
786
152.
Venger V., Romanovska N.
FEATURES OF INDIA’S FOREIGN TRADE POLICY.
793
153.
Андрющенко І. С.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ.
797
154.
Артьомова Т. І.
ГЛОБАЛЬНЕ-ЛОКАЛЬНІ ЧИННИКИ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Й КОНКУРЕНТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.
803
155.
Бушoвськa Л. Б., Дудник В. М.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
811
156.
Велієва В. О., Дубина В. В.
РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ.
818
157.
Гораль Л. Т., Дуб С. І.
ФІНАНСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ.
822
158.
Гриценко С. І., Галлямова Д. В., Темченко А. А.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
826
159.
Долгалева Е. В., Бережная Л. В.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
830
160.
Курило О. Б., Грицик В. В.
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ.
835
161.
Лановська Г. І., Кордяк М. О., Гречковська А. І.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ АВІАКОМПАНІЙ.
840
162.
Любчук О. К., Шевченко Т. О., Паніотов Є. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
843
163.
Мельник Л. М.
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ.
848
164.
Мельник Л. В.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: УРОКИ ІСТОРІЇ.
855
165.
Михальчук Л. В., Бендюг Є. С.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ.
861
166.
Найденко О. Є.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ.
865
167.
Отенко І. П., Гайдук О. О., Ткалич Т. О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
871
168.
Савченко І. П., Скотаренко В. С., Крутько М. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
877
169.
Таран Т. В., Загорулько О. О., Чернишова К. А., Бірченко Н. О.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА.
882
170.
Тищенко С. І., Каур Т. О., Якимовська В. В.
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СТРАХОВОГО РИНКУ.
886
171.
Ткаченко І. П., Кравченко Р. А., Шенцов Є. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТА АДАПТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
889
172.
Ткаченко І. П., Штець Т. Ф.
ВЕКТОРИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
898
173.
Фурманчук О. С., Кравченко І. М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА.
906
174.
Хома С. В., Видрак І. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ НА РЕМОНТ ОЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
911
175.
Юдіна С. В., Жюдіт Ф. М.
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ.
915

 LEGAL SCIENCES

176.
Antonova O., Kupriienko V., Kaylo I., Klym V.
BASIC PRINCIPLES OF INVESTIGATION AND CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGAL CONTEST TO THE CREATION OF FINANCIAL PYRAMIDS.
919
177.
Savka O., Biletsky I.
CATEGORIES «CONTENT AND FORM OF INTERNATIONAL CUSTOMS LAW» IN LEGAL DOCTRINE.
926
178.
Бережницька Г. І.
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ І НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ.
932
179.
Вознюк К. Г.
ЩОДО ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ.
936
180.
Гмирко М. С., Коваль О. М.
ВЕРСІЯ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ДОКАЗУ.
941
181.
Гордєєва О. І., Косміна І. А.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ, ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЧИННИКИ.
945
182.
Губенко В. В.
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: РОЗДУМИ.
952
183.
Діщенко Д. В.
ЗАСТОСУВАННЯ РУКОПАШНОГО БОЮ ЯК ЗАХІД ПРИМУСУ.
958
184.
Євдокименко Г. О., Федченко В. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ.
961
185.
Коваль О. М., Отруба В. В.
АДВОКАТСЬКА МОНОПОЛІЯ НА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ НА ПРИКЛАДІ БАРИСТЕРІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ.
966
186.
Кузніченко О. В., Мірясова В. М., Трохименко Ж. С.
ПИТАННЯ ЗАКОННОСТІ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ В МОВАХ КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ.
969
187.
Кузніченко О. В., Уткіна К. С., Ручка І. В.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАЦІ ВАГІТНИХ ЖІНОК.
972
188.
Носенко М. А., Савенко В. П.
СПІВВІДНОШЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.
978
189.
Пожидаєв М. Ю.
ПРОБЛЕМА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ.
982
190.
Рогова О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.
986
191.
Савенко В. П., Клюкіна Т. А.
ВВЕДЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЯК ЗАПОБІГАННЯ ОСОБЛИВО ТЯЖКИМ ЗЛОЧИНАМ.
992
192.
Савенко В. П., Лініченко Ю. А.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ.
995
193.
Савенко В. П., Мирончук В. П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ.
998
194.
Савенко В. П., Попович А. О.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ.
1000
195.
Савенко В. П., Янкова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.
1002
196.
Савенко Г. Б., Савенко В. П.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ.
1007
197.
Сіда С. С.
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СІМ’Я: ВИНИКНЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ.
1011
198.
Тронько О. О., Бережна К. В.
ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОЄННОЇ СИЛИ В ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ.
1015
199.
Федченко В. М., Антипова А. К.
ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
1020
200.
Федченко В. М., Терещенко І. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
1025
201.
Шинкар Т. І.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
1030

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: