fbpx

III Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 29-31 августа 2021 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 августа 2021 года в г. Берлин, Германия.

состоялась III Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-29-31-avgusta-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Коробова О. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б.
ДІЯ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ І ЗАХИСТУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА РІЗНИХ АГРОФОНАХ В ЗОНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
11
2.
Кормош С. М., Наливайко Т. І., Повлін І. Е., Митенко І. М.
ГЕНЕТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ РОДУ AGASTACHE L. У КОЛЕКЦІЙНОМУ РОЗСАДНИКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ С/Г ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ.
14

 MEDICAL SCIENCES

3.
Gaibullaeva N. N.
COMPARATIVE STUDY OF TONOMETRIC DATA, OBTAINED USING PULSAIR INTELLIPUFF KEELER PNEUMOTONOMETER AND MAKLAKOV APPLANATION TONOMETER IN PATIENTS WITH PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA.
21
4.
Лукашевич І. В., Черновська Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННI ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.
23
5.
Малик Ю. Ю., Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П.
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
29
6.
Потапчук А. М., Цуперяк С. С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШВИДКОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОТОКОЛІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТРОМБОЦИТАРНИХ КОНЦЕНТРАТІВ ПРИ ЗАВЕРШЕННІ ОПЕРАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ.
35
7.
Савка С. Д.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З ПАРАНОЇДНОЮ ФОРМОЮ ШИЗОФРЕНІЇ І КОМОРБІДНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.
38
8.
Федорова О. А., Зарицький Г. А., Волобуєв О. Є.
СУДОВО-МЕДИЧНИЙ АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2015-2020 РОКИ.
41

 CHEMICAL SCIENCES

9.
Holovata N. V., Kotova N. V.
MODELLING OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF TERNARY Al–Co-Sn MELTS.
47

TECHNICAL SCIENCES

10.
Chunli Deng, Yanghe Luo, Melnyk O.
EFFECT OF HEAT-MOISTURE TREATMENT REACTION CONDITIONS ON PARTICLE SIZE DETERMINATION OF POTATO STARCH.
53
11.
Maksymova E.
JUSTIFICATION OF OBTAINING ADDITIONAL SOURCES OF HYDROCARBONS BY DEVELOPING GAS HYDRATE DEPOSITS AND GAS HYDRATE TECHNOLOGIES.
59
12.
Mykhalchuk V. V.
BRAIN-MEDIATED MODE FOR EFFICIENT NETWORK WITH WIRELESS FNMRI-BASED GADGET “SMARTHAT”.
65
13.
Mukhina K. E.
ON MODELING GEOLOGICAL OBJECTS USING PASSIVE MAGNETIC RESONANCE SUBSURFACE LOCATION TECHNOLOGY.
72
14.
Voitenko O., Korzhyk V., Demianov O., Shcheretskyi V., Illiashenko Ye., Ganushchak O., Strohonov D., Voitenko O., Gos І.
PLASMATRON DEVELOPMENT FOR PLASMA-ARC SPRAYING OF A FUSIBLE WIRE-ANODE.
77
15.
Бондаренко Н. В.
У СВІТІ 3D ГРАФІКИ.
80
16.
Дума Л. В., Дейнека Б.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ І ЗАПАСАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.
82
17.
Ессам Елнаггар, Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОТРИМАННЯ НАНО СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ.
87
18.
Жолдасбай Е. Е., Даруеш Г. С., Курмансеитов М. Б., Аргын А. А., Досмухамедов Н. К.
К КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫ: ТЕРМОДИНАМИКА ХЛОРИРУЮЩЕГО ОБЖИГА.
94
19.
Лисак П.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ДРІЖДЖОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ЯКОСТІ ДОМІШКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ.
102
20.
Фомін О. В., Кара С. В., Прокопенко П. М.
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ З МОЖЛИВІСТЮ ЗАМІНИ КУЗОВІВ.
106
21.
Човнюк Ю. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПУСКУ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУЮЧИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ФУНКЦІОНУЮЧИХ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ. І.
112

PEDAGOGICAL SCIENCES

22.
Bohachyk N. A., Andrushchak M. O.
MNEMONIC SYMPTOMS — A NECESSARY COMPONENT FOR SUCCESSFUL ASSIGNMENT OF MATERIAL IN STUDENTS — MEDICIANS DURING A DISTANCE FORM OF CLASSES.
123
23.
Boriak O.
INTELLECTUAL DISABILITIES IN PRESCHOOLERS: MENTAL HEALTH DETERMINANTS.
129
24.
Chugai O.
TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS’ FEEDBACK ON WORK AND STUDY ONLINE.
135
25.
Hubina O.
USE OF INNOVATIVE METHODS OF OPEN TEACHER TRAINING IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL EDUCATION.
141
26.
Navchuk H., Shutak L., Navchuk I.
PUBLISHING ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES AND UKRAINIAN STUDIES IN THE ASPECT OF REALIZATION OF PEDAGOGICAL TASKS AND AIMS OF LANGUAGE TRAINING OF FUTURE MEDICAL PROFESSIONALS.
146
27.
Shutak L., Navchuk H., Navchuk I.
UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION: PROBLEMS DURING STUDY AND WAYS TO SOLVE THEM.
154
28.
Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Andrushchak MO.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFICIENCY OF FORMATION OF THE VALUE RELATION TO A HEALTHY WAY OF LIFE AT THE FUTURE TEACHER.
162
29.
Брода М. В., Серкевич І. Р.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК НАПРЯМ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
168
30.
Галыш И. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА.
175
31.
Карвацька Н. С.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
179
32.
Карвацька Н. С., Савка С. Д.
МОТИВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ.
186
33.
Кравець В. П., Кравець С. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФАМІЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ.
194
34.
Кулик Є. В., Кондор М. Ю., Журавель А. О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧИМИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
201
35.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Калмыкова Ю. С., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОК.
207
36.
Попелишин Ю. П.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КАНАДИ.
215
37.
Ровинский А. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ НДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК В ФАРМАЦИИ.
222
38.
Рудченко В. А.
НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ХІМІЇ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
225
39.
Сподіна В. О.
ЦЕ НАВІТЬ НЕ ЗОВСІМ ГРА – ЦЕ ФІЛОСОФІЯ.
230
40.
Стрілець-Бабенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
234
41.
Хрущ О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
241

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

42.
Bulgak E. D.
PECULIARITIES OF WORK OF THE PSYCHOLOGIST IN PALLIATIVE CARE INSTITUTIONS.
247
43.
Александров Ю. В.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
251
44.
Карвацька Н. С., Савка С. Д., Іскрун Ю. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ ПРИ РОЗЛАДАХ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ.
256
45.
Кравчук С. Л.
ЕМПАТІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ СХИЛЬНІСТЬ ДО ПРОЩЕННЯ.
264
46.
Пріснякова Л. М., Рачкован С.
ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ ТА ЯКІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
267

 JOURNALISM

47.
Томчаковский А. Г., Томчаковская Ю. О., Гришко В. В.
ВОСПРИЯТИЕ АНГЛИЙСКИХ ПОЛИКОДОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ.
271

 ART

48.
Мальцева О. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТОМ-ВОКАЛІСТОМ.
275

 CULTUROLOGY

49.
Сидоренко Л. В.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА іНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗС УКРАЇНИ.
281

LITERATURE

50.
Леонтьева А. Ю.
КАЛЕНДАРНАЯ СИМВОЛИКА В СТИХОТВОРЕНИИ И. А. БРОДСКОГО «АВГУСТОВСКИЕ ЛЮБОВНИКИ».
286
51.
Чонка Т. С.
ФАНТАСТИКА І РЕАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «ДОКИ СВІТЛО НЕ ЗГАСНЕ НАЗАВЖДИ».
294

PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Круть О. В.
МОВНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.
301
53.
Троян А. О., Молчанова А. Ю., Хохлова О. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИСКУСІЇ В НАВЧАЛЬНО — ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ.
306

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

54.
Осетрова О. О.
ХРИСТИЯНСЬКЕ УЧЕННЯ ПРО БЛАЖЕНСТВО: ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.
312

ECONOMIC SCIENCES

55.
Kalinichenko O.
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE ERA OF DIGITALIZATION.
319
56.
Manucharyan Meri Gagiki
PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURES IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN ARMENIA.
325
57.
Капліна А. С., Пелих Р. О.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ.
330
58.
Маковецька Н. В., Бортников Є. Г., Люта Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ.
334
59.
Нікітчіна Т. І., Манолі Т. А., Лебеденко Т. Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОНОПРОДУКТУ З ДОТРИМАННЯМ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ І НОРМ БЕЗПЕКИ.
340
60.
Скороходова Л. І., Пономаренко Н. П., Столбцова А.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ БІЗНЕСУ – ЯКУ ПЛАТФОРМУ ОБРАТИ?
344
61.
Стецевич А. І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.
352

 LEGAL SCIENCES

62.
Corsei A.
DEFENDING PROFESSIONAL HONOR, DIGNITY AND REPUTATION THROUGH CRIMINAL COURTS.
358
63.
Матвійчук В. К.
КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 250 КК УКРАЇНИ, З АНАЛОГІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ.
363
64.
Матвійчук О. В.
ВІДМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 250 КК УКРАЇНИ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
371
65.
Московець В. І.
ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬ КРИМІНАЛЬНО КАРАНІ ДІЯННЯ ЖІНОК — ЗЛОЧИННИЦЬ.
379
66.
Мухитдинова Ф. А.
ГУМАНИЗМ КАК ОСЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ.
384
67.
Харь І. О.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ.
394
68.
Якимчук М. Ю.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВНИКА.
400

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: