fbpx

III Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 22-24 ноября 2020 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 ноября 2020 года в г. Киев, Украина

состоялась III Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Вайда Я. П., Садовська Н. П., Попович Г. Б.
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ ОГІРКА НА МАЛООБ’ЄМНІЙ ГІДРОПОНІЦІ У ЗИМОВО-ВЕСНЯНІЙ КУЛЬТУРІ
26
2.
Делік П. П., Глєбова Ю. А.
ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ В СУЧАСНІЙ АКВАКУЛЬТУРІ
32
3.
Дементьєва О. І., Жиленко Н. В.
СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ САДИБИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕШКІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
36
4.
Дмитрик П. М., Яковишин Ю. Ю.
ВПЛИВ РІЗНИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРЧИЦІ САРЕПТСЬКОЇ
40
5.
Юрасов С. Н., Студёнова Е. С.
ДЕТАЛЬНАЯ ТИПИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВОД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
45

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

6.
Vasylyshyn O. R., Tupytska O. M.
METABOLISM DISORDERS IN CHRONIC RENAL FAILURE IN ANIMALS
51
7.
Zayats K. R., Tupytska O. M.
DIAGNOSIS OF RICH IN PIGS
54
8.
Zymina M. S., Tupytska O. M.
BIOCHEMICAL PROCESSES DURING AGING
56
9.
Багдасарян Н. Ю., Тупицька О. М.
МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ПЕЧІНЦІ ЗА ГЕПАТОЗУ В СОБАК
58
10.
Білошицька Л. В., Дубовий А. А.
КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЗА ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ У КОТІВ
60
11.
Іщенко Я. А., Тупицька О. М.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В СОБАК
64
12.
Ковальчук А. Р., Тупицька О. М.
ВПЛИВ ГІПЕРГІДРАТАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ТВАРИН
66
13.
Папченко І. В., Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Случ О. В.
ЗАГИБЕЛЬ СТРАУСА, ПОВʼЯЗАНА ІЗ ЗАВАЛОМ ШЛУНКУ ПІСКОМ І ГРАВІЄМ
68
14.
Поліщук Ю. А., Дубовий А. А.
КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЗА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У СОБАК
76

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

15.
Гусак В. В., Щерба Р. М., Василюк Д. В.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЖИНИ RUBUS FRUTICOSUS СОРТІВ «КАРАКА БЛЕК» ТА «НАТЧЕЗ»ЗА ДІЇ ВИБІРКОВИХ СПЕКТРІВ СВІТЛА В КУЛЬТУРІ IN VITRO
80
16.
Дербак М. І., Нірода Т. М., Нанинець М. В., Субота Г. М.
ФАУНА ХРЕБЕТНИХ ПРИРОДНИХ ТА СІЛЬВАКУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ НПП «СИНЕВИР»
87
17.
Ільченко Н. В., Федосєєва Н. І., Курчій Б. О.
РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ В ПОЛОНІ КЛІМАТУ: БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ З НЕПРОГНОЗОВАНИМ ФІНАЛОМ
94
18.
Клімова О. О., Можаєва М. І.
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 6-АЛКОКСИЗАМІЩЕНИХ 4-S-ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ
99
19.
Клімова О. О., Савела І. В.
ТОКСИЧНІСТЬ 2-МЕТИЛ(ФЕНІЛ)ЗАМІЩЕНИХ 4-ТІОХІНОЛІНІВ
103
20.
Кузьмина Л. М., Ильин В. Н., Филиппов М. М., Клименко Г. В.
ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА eNOS НА ПРОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ CПОРТСМЕНОВ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
107
21.
Максимчук О. В., Росохацька І. В., Шиш А. М., Жуковська А. С.
ЕПАДОЛ (ПРЕПАРАТ З ВМІСТОМ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ) ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ
113
22.
Мельниченко Н. В., Одінцова М. О.
ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ АКТИНІДІЇ
119
23.
Нірода Т. М., Дербак М. І., Субота Г. М., Савка Є. М.
РІДКІСНІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ НПП «СИНЕВИР», ЩО ВІДНЕСЕНІ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ
123
24.
Скляр Т. В., Лаврентьєва К. В., Марченко Є. В., Дорошенко А. А., Гончарко М. Д.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СТІЙКИХ ДО АНТИБІОТИКІВ ШТАМІВ МЕТИЦИЛІНРЕЗИСТЕНТНИХ СТАФІЛОКОКІВ У РИНКОВІЙ МОЛОЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ
130
25.
Шевців М. В.
ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РИТУАЛІЗАЦІЇ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН
135

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

26.
Nazarenko I.
THE PREVALENCE OF VIRAL HEPATITIS B AMONG THE POPULATION OF THE KIROVOHRAD REGION IN DIFFERENT AGE GROUPS (2015-2019)
141
27.
Sorokman T., Moldovan P.
MODULATOR OF THE IMMUNE SYSTEM: 1,25(OH)(2)D(3)
146
28.
Авраменко І. В.
МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ТЯЖКОЇ ПНЕВМОНІЇ
149
29.
Батушкін В. В., Нестеренко Л. О.
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СУДИННОГО ТОНУСУ ТА СТАНУ ВАГО-СИМПАТИЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З НОРМАЛЬНИМ ВИСОКИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ
153
30.
Бирчак І. В., Забродська О. С.
ПРОБЛЕМА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
158
31.
Грицуляк В. Б., Мельник О. В.
ГІСТО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКУ ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ПАХВИННОГО КАНАЛУ
161
32.
Захарчук Б. О., Інтелегатор Д. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ НА РІВНІ СТЕГНА ВНАСЛІДОК МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ НА ЕТАПІ ПРОТЕЗУВАННЯ
168
33.
Карая О. В., Іванченко С. В., Кучеренко І. О.
ВИЯВЛЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ
175
34.
Карая О. В., Іванченко С. В., Терешкіна О. К.
ЗМІНА РІВНЯ МЕЛАТОНІНУ ЯК ЛАНКА ПАТОГЕНЕЗУ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ З НАСТУПНИМ РОЗВИТКОМ АНОВУЛЯЦІЇ
177
35.
Кащенко В. О., Давтян Л. Л.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ У ФОРМІ ГІДРОКОЛОЇДА
179
36.
Кобилянська І. А.
ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ РЕЦЕПТОРНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЮ ТА ЕНДОМЕТРІОМ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ
182
37.
Косілова О. Ю., Степаненко В. В., Федік К. О.
ЗМІНИ БІОРИТМІВ У СТУДЕНТІВ ХНМУ
189
38.
Лучинський М. А., Лучинський В. М., Вадзюк С. Н., Лучинська Ю. І., Случик В. М.
СТАН ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЗІ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ
191
39.
Нараєвська Н. М.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
194
40.
Семененко К. М.
НЕПСИХОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ПРИ ПОСТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ
198
41.
Соколовська І. А., Місюра О. І., Цимбал В. А.
ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ПІДТОПЛЕННІ ЗЕМЕЛЬ
200
42.
Сорокман Т. В., Бачу М. І., Остапчук В. Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОЇ ЙОДНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ: РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-БАКАЛАВРА
207
43.
Стрельченко О. С., Галій Г. О.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ПСИХО-ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ І ЙОГО НАСЛІДКИ У НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСА З 2012 – 2019 рр.
212
44.
Фікс Д. О.
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ РІВНЯ СВІДОМОСТІ ПРИ ПОСТУПЛЕННІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА НА МОМЕНТ ВИПИСКИ У ПАЦІЄНТІВ З МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ (ДАНІ ГОСПІТАЛЬНОГО РЕГІСТРА ЛІКАРЕНЬ М. ВІННИЦІ ЗА 2017-2019 РОКИ)
217
45.
Шестаков В. І., Пархоменко Т. А., Акимова Л. Г., Малишев В. В., Натальченко М. Л.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
223
46.
Юрченко І. В., Інтелегатор Д. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ НА РІВНІ СТОПИ ВНАСЛІДОК ДІАБЕТУ НА ЕТАПІ ПРОТЕЗУВАННЯ
228

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

47.
Гаврищук Л. М., Печенюк В. І.
ЕКОНОМІЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ВАРФАРИНУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
235
48.
Ємець М. О., Владимирова І. М.
ОГЛЯД ФІТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН І ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ
240
49.
Погосян О. Г., Полуян С. М.
ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ МЕЛОКСИКАМУ ТА ПІРОКСИКАМУ У БІОЛОГІЧНОМУ МАТЕРІАЛІ
244

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

50.
Torchyniuk P. V., V’yunov O. I., Plutenko T. O., Fedorchuk O. P., Yanchevskii O. Z., Belous A. G.
WAYS TO INCREASE THE STABILITY OF ORGANIC-INORGANIC PEROVSKITES FOR SOLAR ENERGY
247
51.
Асмолова Д. І., Власенко Н. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ
252
52.
Бальзанова М. О., Вишнікін А. Б.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДАТ ЙОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРУВАННЯ МЕТОДОМ ПАРОФАЗНОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ У РЕАКТОР
256
53.
Бісик О. О., Нечипуренко П. П.
ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЯХ
262
54.
Загинайко Є. С.
МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ N-NO2 ТА O-NO2 СПОЛУК МЕТОДОМ ГХМС
268
55.
Косинская А. П., Ширикалова А. А., Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е.
QSAR АНАЛИЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР НА МОДЕЛЯХ PAMPA
275
56.
Семенов Д. П., Власенко Н. Є.
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
282
57.
Столяренко В. Г., Кадашвілі К. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФЕРУМУ У ВОДІ З ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЇЇ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ МЕТОДОМ АЕРУВАННЯ
285
58.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ
290

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

59.
Bai Ya. V.
SOFTWARE LIBRARY FOR OBJECT-RELATIONAL MAPPING OF SQL DATABASES FOR NODE.JS
296
60.
Ostapiuk V.
IOT SYSTEMS TRENDS IN BUILDING AUTOMATION
298
61.
Безручко Е. А., Нилова Д. А., Ротарь Д. С., Грубник А. В.
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
302
62.
Беляева В. В., Новоселец И. С., Берлов А. В.
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
307
63.
Бондар С. М., Чабанова О. Б., Трубнікова А. А.
МЕМБРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАДЛЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
309
64.
Данилов В. Я., Мартинков С. В., Зінченко А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМАХ З ХАОСОМ
311
65.
Золотовська О. В.
БІОМАСА – ЕНЕРГОРЕСУРС СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
318
66.
Ісько П. В., Швайченко В. Б.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ СИНТЕЗУ ТА ОБРОБКИ АНАЛОГОВОГО ТА ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО КОНТЕНТІВ
322
67.
Кічура Д. Б.
ІНІЦІЙОВАНА ОЛІГОМЕРИЗАЦІЯ ІНДЕН-КУМАРОНОВОЇ ФРАКЦІЇ
327
68.
Лавінський Д. В.
РОЗРАХУНКИ ТЕРМОДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ
332
69.
Медушевський С. В.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ВАЛІДАЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
336
70.
Мельник Р. А., Глінка І. І.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ РУХУ ХМАР ТА ЇХ МАСИ ЗА СУПУТНИКОВИМ КАРТАМИ ХМАРНОСТІ
341
71.
Мудрак М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
352
72.
Петров В. Н., Жданов А. А., Мацей Р. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ КРЮКОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
356
73.
Присяжнюк О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ В ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
362
74.
Пучков Ю. П., Лисак Д. В., Гій П. А.
ЩОДО МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ АВІАЦІЙНИХ БАЛОНІВ
367
75.
Риндич Р. В., Самілик М. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ ПАСТЕРНАКУ У ВИРОБНИЦТВІ ЗБАЛАНСОВАНИХ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ
373
76.
Руденко Д. О., Бондар В. О.
ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАППІНГУ ДЛЯ ЗІСТАВЛЕННЯ СУТНОСТЕЙ ПРИ РОЗРОБЦІ WEB ДОДАТКІВ
377
77.
Савченко К. Л., Карпушенко О. Г.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
381
78.
Середа Б. П., Волох В. И.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СТАЛИ НА ТВЕРДОСТЬ И ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИХ СВОЙСТВ ЗА ВЕЛИЧИНОЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ СВС
388
79.
Слюсенко А. М., Рибак В. В., Товстолужський Д. С., Пономаренко В. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЕЖЕКТОРА З КОНІЧНОЮ ПРИЙМАЛЬНОЮ КАМЕРОЮ
392
80.
Тележенко Л. М., Нападовська М. С.
ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЩІЛЬНОСТІ КРУСТІЛЬЯНІВ
397
81.
Ткачук К. В., Суглобов В. В.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
401
82.
Фрединський Р. О., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
РОЗВИТОК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
405
83.
Чумакевич В. О., Бєліков Е. А., Бєлікова Н. В., Русін Ю. В.
СКЛАДАННЯ ФОТОПЛАНУ В М 1:1000 ГЕНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПОРТУ РАСТРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ З ПРОГРАМИ «SAS.ПЛАНЕТ» ТА ОБРОБКИ ЙОГО В ДОДАТКУ GeoniCS 2015 НА ПЛАТФОРМІ AutoCAD Civil 2015
409
84.
Штангей С. В., Приймак О. Ю.
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ
419
85.
Щепак С. В., Гій П. А., Лисак Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕКТОВАНОГО ЛУНА-СИГНАЛУ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛІ ОСЕЙ АВІАЦІЙНИХ ШАСІ
423
86.
Юрченко Б. О.
COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES TO INFORMATION SEARCH
427

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

87.
Вигоднер І. В., Данюк Д. Г.
ІСТОРІЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
429
88.
Дубягін О. Б., Гурʼєв В. І., Фірсова І. В.
ПОКАЗНИКИ МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗМІСТ, ВЗАЄМОЗВʼЯЗКИ
432
89.
Калмиков Д. В., Рудянова Т. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ
439
90.
Кривохата А. Г., Геворгян А. А.
ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОБОТИ З НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ
444
91.
Ніколаєць Д. О., Рудянова Т. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ
449
92.
Рудянова Т. М., Амеліна О. О.
ВИКОРИСТАННЯ РОЙОВОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОМБІНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
452
93.
Філєр З. Ю.
ОБЛАСТЬ ІСНУВАННЯ ФУНКЦІЇ
455

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

94.
Лисичарова Г. О., Ніколаєва Т. В.
СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ COVID-19
466
95.
Недострелова Л. В., Фасій В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ТУМАНІВ У КИЄВІ
472
96.
Недострелова Л. В., Чумаченко В. В.
ЧАСОВИЙ ХІД ГРОЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
477
97.
Обухов Є. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОРІЧНОЇ ПОФАЗОВОЇ ЗМІНИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ВОДООБМІНУ В ДНІСТРОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
482

АРХИТЕКТУРА

98.
Бабинець О. Ю., Ковальська Г. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ «ЗЕЛЕНОЇ» АРХІТЕКТУРИ
490
99.
Биковський Р. В., Панченко О. О.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
495
100.
Шулдан Л. О., Янбухтина А. Т.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ «НОВОГО ЗРАЗКА» В УКРАЇНІ
498
101.
Яровицька Н. А., Мархай Н. С.
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ АРХІТЕКТУРИ
505

АСТРОНОМИЯ

102.
Федоренко Ю. А.
МОНІТОРИНГ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ З ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
509

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

103.
Bobadjonova Momajon Rajabboy qizi, Polvonov Sardorbek Ergashbayevich
METHODS OF TEACHING VOCABULARY BY USING SHORT STORIES IN CLASS
515
104.
Fayziyeva Farida Solixovna
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING AND LEARNING
519
105.
Karayeva Lobar Muhiddinovna
IMPORTANCE OF USING MULTIMEDIA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN PRIMARY SCHOOLS
527
106.
Nigmatullaeva Zebiniso Akbarovna, Safarova Munisa Bakhtiyorovna
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TEACHING ENGLISH IN UZBEKISTAN
530
107.
Orishchenko G.
ДО ПИТАННЯ РЕПЕРТУАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АНСАМБЛІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДМШ НА ПРИКЛАДІ КОНКУРСІВ ДРОГОБИЧА
533
108.
Vasylyshyna N. M.
THE CONCEPT OF BLENDED LEARNING INTRODUCTION INTO STUDYING
540
109.
Verbova V.
АЛЕКСАНДР ПРИБЫЛОВ И ЕГО СОНАТИНА № 3: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
547
110.
Volkova L.
A SURVEY OF CHANGES INTRODUCED INTO SCHOOL CURRICULAR FROM THE POSITION OF MULTICULTURALISM
554
111.
Богданюк А. М., Козлан Д. Д., Богданюк В. В.
СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФІЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
561
112.
Волошина А. А., Шевчук Н. С.
ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
564
113.
Гладких Ж. Г., Приходько Г. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї
568
114.
Гризунова Г. І.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
574
115.
Гуліна Л. В., Киселиця О. М., Коротій В. О.
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ «ОСНОВ ЗДОРОВ’Я» З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
578
116.
Доценко Н. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
582
117.
Єсіпова О. О., Дешпетко Ю. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ
586
118.
Завитренко Д. Ж., Березенко Н. О., Курята И. Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЛИЧНОСТНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
591
119.
Іващенко І. І.
ВІД ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ – ДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
597
120.
Каращук В. В., Якімова А. Ю.
ЩОДО ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
602
121.
Кизенко В. І.
КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДЕТЕРМІНАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
607
122.
Киселиця О. М., Дісар І. І., Паюк М. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
613
123.
Коновальчук С. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
616
124.
Курліщук І. І., Шаблакова К. Д.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
620
125.
Легостаєва Т. В., Нєкрасова В. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
627
126.
Легостаєва Т. В., Сємьонова І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ
630
127.
Лук`янченко С. П., Кальченко Я. С.
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
632
128.
Марчик В. І.
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА РІВНЕМ УСПІШНОСТІ ТА КУРСАМИ
640
129.
Невмержицька О. М.
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
645
130.
Ніколенко Л. М., Олійник К. В.
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
649
131.
Ніколенко Л. М., Циганкова А. О.
ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»
652
132.
Олійник І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ТА РОЛЬ ІКТ — ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
659
133.
Павліченко Г. М., Багаєва А. І.
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
662
134.
Петрів О. В., Романюк Д. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ УЧНІВ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
668
135.
Сідоряк В. М., Співак О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ БАЯНІСТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
674
136.
Скрипник Н. І., Новак Х. І.
РОЗВИТОК У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
679
137.
Согоконь О. А., Донець О. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
686
138.
Фідірко М. О., Федулеєва А. І.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
692
139.
Холостенко Ю. В., Аргірова І. О.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
695
140.
Холостенко Ю. В., Матрашак Т. І.
МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
702
141.
Цюпак І. М., Лук’яненко О. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
709
142.
Шамеян А. Ю.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕДІА РЕАЛЬНОСТІ УЧНІВ 11 КЛАСІВ ЛІЦЕЇВ ТА ГІМНАЗІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
715
143.
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Вільхова О. В., Скотаренко Т. А.
ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ
719
144.
Шугалій Н. Є.
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧА
723
145.
Ярославцева М. І., Безсонова В. В., Тарасова К. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ЛІПЛЕННЯ З СОЛОНОГО ТІСТА ЯК ОДНА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
726

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

146.
Алакоз І. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА ПО ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
732
147.
Бандура А. С., Фролова Н. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ
737
148.
Гірняк Г. С., Бернацька І. Я., Ізбянський В. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ОНКОХВОРОГО ДО ВЛАСНОЇ ХВОРОБИ
740
149.
Гульбс О. А., Кузьміна В. Ю.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ЕМПАТІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
746
150.
Долінська Л. В., Ковальчук В. В.
ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ: МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО КЕРІВНИКА (ЧИМ КЕРУВАТИСЯ, ЩОБ ЗРОБИТИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО)
751
151.
Козачук А. Д.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE CONFLICT OF YOUNG COUPLES
758
152.
Костюк Ю. А., Новицька І. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ ІЗ ДІТЬМИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
761
153.
Мазоха І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕТНІЧНИХ УСТАНОВОК СТУДЕНТІВ ВНЗ
766
154.
Попрядухина Н. Г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
773
155.
Сахно С. В., Журавлёва Д. С., Медведь А. И., Широкая А. А.
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ И КАРАНТИНА НА СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
780
156.
Сахно С. В., Луріна К. А., Солдатенко А. О.
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
785
157.
Фурман А., Дембіцька В. В.
ВПЛИВ ҐЕНДЕРУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ОСОБИСТОСТІ
788
158.
Хількевич В. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ РЕАБІЛІТАНТІВ ВІД НАРКО- І АЛКОЗАЛЕЖНОСТІ
792

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

159.
Бондаренко О. А., Должанський А. М., Петльований Є. О.
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ КЕРІВНИКА КАФЕДРИ ЗВО З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМІВ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ»
799
160.
Кудина В. С.
EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON HOSPITALITY INDUSTRY
806
161.
Музика І. Є.
ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЧАСОПРОСТОРІ СКЛАДНИХ СОЦІОСИСТЕМ
810
162.
Чалюк Ю. О., Плачковська О. О., Огірняк Ю. Ю.
ВПЛИВ COVID-19 НА АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПОКОЛІНЬ X, Y, Z: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
815

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

163.
Бондаренко А. І.
ДО ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ І. СТЕЦЮКА «ТРИПТИХ»)
819
164.
Гудим С. Р.
КОМПОЗИЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАДУМУ У ТЕМАТИЧНІЙ КАРТИНІ
825
165.
Євсеєнко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ CТИЛЮ ПЕРЕКЛАДЕННЯ ДЛЯ ДОМРИ З УРАХУВАННЯМ ЗВУКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНСТРУМЕНТУ
832
166.
Забара С. О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕМАТИКИ ДИТИНСТВА В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ (АСПЕКТИ ПРОЯВУ У СТАНКОВОМУ МАЛЯРСТВІ)
837
167.
Ілечко М. П.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА СЮЇТНОСТІ У МУЗИЦІ
844
168.
Каменецька Ю. В.
ЕТНІКА ТА КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ В ЕКСЛІБРИСАХ РОМАНА РОМАНІШИНА
850
169.
Катріченко К. О., Васіна О. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ БАЗОВИХ ФОРМ У ВИРІШЕННІ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «BIOPHILIC DESIGN»
853
170.
Копач Д. І.
ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ДЕКОРАТИВНОМУ МАЛЯРСТВІ
858
171.
Мінчак Х. В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАЧАЛА ПРИРОДНОЇ СТРУКТУРИ КОМПОНЕНТІВ НАТЮРМОРТУ
865
172.
Морозюк Ю. В., Алексеенко А. В., Бабенко Е. В., Гордиенко Н. Ю., Левковская А. В.
СОВРЕМЕННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ШАХМАТНЫХ ФИГУР
872
173.
Морозюк Ю. В., Бабенко К. В., Алексеенко А. В., Гордиенко Н. Ю., Левковская А. В.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ШАХМАТНЫХ ФИГУР ВО ВРЕМЕННОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
878
174.
Морозюк Ю. В., Левковская А. В., Алексеенко А. В., Бабенко Е. В., Гордиенко Н. Ю.
ТЕНДЕНЦИЯ В ДИЗАЙНЕ ШАХМАТНЫХ ФИГУР
883

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

175.
Войтюк О. С.
ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИРОБНИЦТВА ДП КБ «ПІВДЕННЕ» ІМ. М. К. ЯНГЕЛЯ» (1954 2011)
893
176.
Гребцова И. С.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА Х. П. СОЛЬСКОГО (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ СТ.)
900
177.
Костишин Р.
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА КОХАНА У 1920 – 1960-х рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
907
178.
Мадянова А. В., Хвіст В. О.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
911
179.
Полякова Л. І., Троян В. В.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ВІЙНИ ЧЕРВОНОЇ ТА БІЛОЇ ТРОЯНД В АНГЛІЇ
915

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

180.
Савич А. В.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
921

ЛИТЕРАТУРА

181.
Демченко О. Г.
ПОЕЗІЯ – ЦЕ ЗАВЖДИ НЕПОВТОРНІСТЬ…
925
182.
Міснік Л. В.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
934
183.
Соколовський А. В.
ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА ІЄНА БЕНКСА ТА ПОСТМОДЕРНІЗМ В РОМАНІ«КРОКИ ПО СКЛУ»
940

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

184.
Ященко М. В.
АНАЛІЗ ПОТРЕБИ У МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПОСТКОНФЛІКТНОМУ ПЕРІОДІ
945

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

185.
Akhmedova Zulfiya Akhadovna
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
948
186.
Kashуrina I. O., Golub M. O.
LINGUISTIC FEATURES OF TRANSLATION OF POLITICAL TEXTS
953
187.
Rahmonova Nargiza, Xakimova Muattar
THEORIES ON DEVELOPING SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE
957
188.
Sandyha L. O.
CONCEPTUAL METAPHOR DEATH IS SEPARATION IN ENGLISH EULOGIES
961
189.
Starkina A., Marchenko V.
HUMOR AS A COMMUNICATIVE STRATEGY IN DONALD TRUMP’S PUBLIC SPEECHES
966
190.
Безпалько Н. А., Гуменюк Г. Н.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЛІТЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
969
191.
Бурчак Б. Д., Леонова Н. В.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА – ОСНОВА МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
975
192.
Герасімова О. М., Терлецька І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
978
193.
Заболотська О. О., Усікова Г. О.
ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО ТА НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ АМЕРИКАНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО СЕРІАЛУ
983
194.
Иванова Е. Р.
МИР ДЕТСТВА В РАССКАЗАХ САШИ ЧЕРНОГО ИЗ ЦИКЛА «РУМЯНАЯ КНИЖКА» (К 140-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)
989
195.
Ігнацевич І. І., Хмелик Л. І., Бабин Н. Б.
ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
995
196.
Каширіна І. О., Бурчак Б. Д.
МОВНІ ЗАСОБИ У ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
999
197.
Клименко І. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1002
198.
Кнобель О. Т.
ВИКОРИСТАННЯ ҐАДЖЕТІВ У НАВЧАННІ СЬОГОДНІ — НЕ ПРОБЛЕМА, А НЕОБХІДНІСТЬ
1005
199.
Кононенко Д. С.
ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ
1009
200.
Лахтіонов М. О.
ВІДТВОРЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ХАЛЕДА ГОССЕЙНІ «ЛОВЕЦЬ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ»)
1016
201.
Мартакова О. С., Демчук А. І.
МОВНА ГРА В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ
1022
202.
Огарєнко Т. А., Мовсісян В. Т.
ПРОСТІ НЕУСКЛАДНЕНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»
1026
203.
Петрушенко О. І., Юрчак Л. В.
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1031
204.
Похилюк О. М.
ОПИСОВО-СИТУАТИВНІ ЕВФЕМІЗМИ З ДОМІНАНТОЮ «ПОМЕРТИ» В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІСТИЧНОЇ ПРОЗИ
1035
205.
Пушина В. О., Сітко А. В.
СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
1042
206.
Трутяк І. П.
ЕТИМОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ КОРЕНІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ
1048
207.
Чекамова К. С.
НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
1052
208.
Чуланова Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ І СПРИЙНЯТТЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВООЗ ДЛЯ ГРОМАДЯН ЩОДО КОРОНАВІРУСУ (2019-NCOV)
1058
209.
Шестопал С. І.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1064
210.
Штепенко О. Г., Кравченко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-СУДОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У РОМАНІ Т. ДРАЙЗЕРА «АМЕРИКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ»
1069

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

211.
Гончаров Г. М.
РЕЛІГІЙНА ЕТИКА ТРАНСГУМАНІЗМУ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ
1076
212.
Коробка Г. А.
СМЕХОВОЕ ПОСТИЖЕНИЕ АБСУРДА ВОЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
1083
213.
Муравйов В. О.
ФІЛОСОФІЯ ВІРОСПОВІДАННЯ САТАНІЗМУ
1088
214.
Яровицька Н. А., Краснікова К. С.
СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ: РИЗИКИ РОЗВИТКУ
1094

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

215.
Danylyuk A. O.
BRANDING AS A TOOL OF NON-PRICE COMPETITION
1098
216.
Dergach A. V., Mnatsakanian D. A.
SOCIAL ENTERPRISE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE
1102
217.
Dubiei Yu. V.
ECONOMIC POLICY OF PROMOTION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
1105
218.
Liu Siaosiun
FORMATION OF AN INNOVATIVE SYSTEM OF ENTERPRISE STAFF MOTIVATION
1108
219.
Ovchinnikova O. I., Dobrenka D. V., Maksiutenko Yu. O.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BRITISH AND AMERICAN BALANCE SHEETS
1113
220.
Андрієнко М. М., Панчошна Т. М.
ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1118
221.
Антоненко В. М., Янченко А. А.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ
1123
222.
Арестенко Т. В., Клімова А. С., Вікторова В. С.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ
1130
223.
Бахмат Х. О.
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ: ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
1137
224.
Бессонова А. В., Черната Т. Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА: КАДРЫ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1143
225.
Богомол Д. Є., Рудянова Т. М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
1148
226.
Бойко З. В., Засєкіна І. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦІЇ
1154
227.
Бойко З. В., Третьякова В. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕХІЇ
1157
228.
Борисова В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
1161
229.
Буксіна І. В.
ОЦІНКА ЧАСТКИ РИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЯДУ ІЄРАРХІЧНО ПОСЛІДОВНИХ ДІЙ
1168
230.
Васильковська К., Гончаренко І. М.
СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
1171
231.
Ватаманюк-Зелінська У. З., Скидан У. І.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ
1174
232.
Гарматюк О. О., Брикса В. А., Філик А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
1179
233.
Гнип Н. О., Кучугура М. О.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
1185
234.
Гордієнко І. В.
ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕПІДЕМІЧНІЙ СИТУАЦІЇ НА БАЗІ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ
1192
235.
Довга Н. І., Цегелик Г. Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНОГО ВВЕДЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДВОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
1199
236.
Єранкін О. О., Корчомна К. В.
ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
1203
237.
Заєць В. С., Гуріна Н. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ТА ЇХ РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1211
238.
Зубілевич С. Я., Ярощук А. С.
ОЗНАКИ ГОТОВНОСТІ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ДО МАЙБУТНЬОГО
1215
239.
Ізмайлова Н., Скворцова С.
ВПЛИВ КОРОНОКРИЗИ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПАТ «АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ
1220
240.
Ізмайлова Н., Скворцова С.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» З МІСТОМ ТА МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ
1224
241.
Казимир Я. В.
СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ
1229
242.
Качула С. В., Овчарова К. С.
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
1235
243.
Коломієць А. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ СПОЖИВАЧІВ ПРО ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
1241
244.
Корнелюк О. А., Гром І. М.
ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ У БІРЖОВОМУ ТРЕЙДИНГУ
1246
245.
Костюк У. З., Довганич М. А.
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1251
246.
Кравцов С. С., Дядюк Д. Д.
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУСПІЛЬСТВА МРІЙ
1258
247.
Кудельський В. Е., Головашова Д. М.
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
1266
248.
Кухарская Н. А.
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УКРАИНЕ
1271
249.
Лазебник Ю. О., Попова А. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА СТАН ЛІСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
1274
250.
Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1279
251.
Масюк Ю. В., Ніколаєнко А. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1287
252.
Миколайчук І. П., Нагорна П. М., Чапля А. О.
HR-МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В БІЗНЕСІ
1293
253.
Назаркевич І. Б., Васильків Б. Л.
СТРУКТУРНИЙ БАЗИС ІКТ-СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
1298
254.
Наумова М. А., Гончарук Д. О.
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ
1301
255.
Паденко Є. О., Садовник О. В.
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ ТА ЯЄЦЬ В УКРАЇНІ
1306
256.
Пархоменко С. Г., Хорозян Е. Т., Буря А. О.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
1311
257.
Пенюк В. О.
ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1317
258.
Прокопенко К. О.
РАХУНОК МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ
1322
259.
Резніченко А. О.
ОСНОВНІ РЕЙТИНГИ ПРОВІДНИХ ТЮТЮНОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ
1330
260.
Романовська Ю. А., Чайкун Л. С.
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
1337
261.
Сербіненко Н. В., Фролов В. М.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ САНАТОРНО — КУРОРТНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ
1343
262.
Стефашина Ю., Гончаренко І. М.
ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1347
263.
Сук П. Л., Криворот О. Г.
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ДОХОДУ
1351
264.
Тимошенко О. В., Коцюбівська К. І.
COVID-19 ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРИСКОРЕННЯ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ
1356
265.
Товстенко І. І.
СУЧАСНІ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
1362
266.
Філіпковська Л. О., Приходько Д. І.
РОЛЬ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1366
267.
Фролов Д. К.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1369
268.
Фрунза С. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID- 19
1374
269.
Чемчикаленко Р. А., Терентьєв К. В.
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1379
270.
Чут М. А., Ільчук В. П.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
1386
271.
Шкуренко С. В., Боляк І. М., Пархоменко С. Г.
КЛАСИЧНІ БАНКИ ТА FINTECH-КОМПАНІЇ: КОНКУРЕНТИ ЧИ СОЮЗНИКИ?
1391

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

272.
Біліченко В. В.
ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, А САМЕ ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ НЕЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1395
273.
Біліченко В.
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
1399
274.
Брудько О. Л., Федюк А. В.
ПИТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ У СВІТІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
1403
275.
Дибіна Л. О.
РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ НАДАННІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
1408
276.
Дуда Є. В., Лантух І. С.
ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
1412
277.
Коптяєва А. Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ АНЕКСІЇ КРИМУ
1416
278.
Кулак Н. В., Хусейнов Хусейн Афган огли
ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
1424
279.
Лазарєва Я. А., Ярошенко А. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПРАЦІВНИКОВІ ТВОРЧОЇ ВІДПУСТКИ ТА ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАВЧАННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ
1429
280.
Лантух І. С., Безрідна Н. О.
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
1432
281.
Лантух І. С., Биченко А. С.
«БУЛІНГ» ТА «МОБІНГ» ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1436
282.
Миронюк С., Лазарєва Я.
ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТАКТИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ
1439
283.
Півень Б. О., Сенченко Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1444
284.
Садовий Р. О., Лантух І. С.
ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
1451
285.
Сиводєд І. С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
1454
286.
Cтacюк Н. A.
ДEЯКI ACПEКТИ ПPAВOВOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ ЗAПOБIГAННЯ ДOМAШНЬOГO НACИЛЬCТВA В УКPAЇНI
1460
287.
Тріпак Ю. Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ НЕУСТОЙКИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1465
288.
Федоров Е. В., Фурса В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ – ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ
1470
289.
Фурса В., Никитенко Д.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
1473
290.
Чечель А., Фурса В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ З ДІТЬМИ НА МІСЦІ ПОДІЇ
1476
291.
Шевчук В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
1480
292.
Шичкін В., Опацький Р.
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ САНКЦІЇ «ШТРАФНІ БАЛИ» ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
1485

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: