fbpx

III Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 13-15 октября 2021 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 октября 2021 года в г. Токио, Япония.

состоялась III Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-13-15-oktyabrya-2021-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Hudzenko V. M., Khudolii L. V., Polishchuk T. P., Mandrovska S. M.
EVALUATION OF GENOTYPE-BY-ENVIRONMENT INTERACTION AND PHENOTYPIC STABILITY OF SPRING BARLEY CULTIVARS IN MULTI-ENVIRONMENT TRIALS.
11
2.
Азатян Л. С.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРАТЕГИИ ИХ РЕШЕНИЯ В РА.
20
3.
Петрова О. І., Шевчук Н. П., Коломійчук К. В.
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД.
25
4.
Петрова О. І., Шевчук Н. П., Луковець Я. В.
ТEХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ НОВОНАРОДЖEНИХ ТEЛЯТ.
30

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Алиева Ирада Будаг кызы
О РОЛИ МИКРОМИЦЕТОВ В ПРОЦЕССАХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ.
37
6.
Ялтыченко О. В., Канаровский Е. Ю., Горинчой Н. Н.
МИНИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ C УЧЁТОМ СИНЕРГИИ ВИТАМИНОВ E И С.
47

 MEDICAL SCIENCES

7.
Hayevska M. Yu., Akshaieva I. M., Dovbush K. S., Klimuk A. V.
COMPLEX TREATMENT OF PSORIATIC PATIENTS BY MEANS PROBIOTICS.
57
8.
Lastivka І., Antsupova V., Zaiarna L., Shabelnik O., Hlazkova N.
MOLECULAR-GENETIC BASIS OF CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME OF FINNISH TYPE.
64
9.
Mandryk O., Pidgaina V. A.
INDICATORS OF DAILY BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH COMORBID OBESITY.
70
10.
Olshevska O. V., Olshevskyi V. S., Zhivchenko K. A.
MICROBIOCENOSIS OF VAGINAL BIOTOPE IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS.
72
11.
Азизова Г. Д.
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ГИРСУТИЗМА У ЖЕНЩИН.
77
12.
Грузевський О. А., Гридіна Т. Л., Шевчук Г. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
89
13.
Долгий М. Л., Кушнір В. А., Макаренко А. М., Дрозденко Н. В., Стрюк М. П.
КАТЕГОРІЇ ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ БІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ ПРИ НАДАННІ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
93
14.
Фера М. О., Кенюк А. Т., Фера О. В., Білищук Л. М., Пензелик І. В., Липчей Н. О., Пацан Г. Ю., Іванович Л. В., Іванович С. В.
КОМПЛЕКСНА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ТА ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОГО ПРИКУСУ В ОСІБ ВІКОМ ВІД 12 ДО 14 РОКІВ ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ.
98

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Nemchenko A., Mishchenko V., Vуnnуk E., Kurylenko Yu., Didуk A.
REVIEW OF THE FUNCTIONING OF THE PHARMACEUTICAL FIRM «ALLERGIKA PHARMA GMBH®», GERMANY.
106

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Streltsova E., Dzhyga G., Bondar A.
FORMATION OF NANOLAYERS UPON ADSORPTION OF CATIONIC SURFACTANTS ON SOLID SURFACES.
109

TECHNICAL SCIENCES

17.
Divizinyuk M., Vovchuk T., Shevchenko R.
OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF PREVENTION OF EMERGENCIES ON CHEMICAL INDUSTRY IN CONDITIONS OF OVERDUE.
112
18.
Pernebekov Saken, Auyesbekova Maral, Dutbaev Zhaksylyk, Seidaliev Nurlan, Zholshybek Ayat
FEATURES OF USING THE LOGISTIC APPROACH IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY.
115
19.
Vataman V. V.
DETERMINATION OF A UNIVERSAL CONTROL METHOD FOR A PRESSURIZED WATER REACTOR.
121
20.
Бойко Є. Г., Забродська О. О.
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ У ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
125
21.
Гриценко Т. В., Коломоец А. Н., Килеса И. Н., Зинченко Р. Ю.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ.
130
22.
Лисак С. І., Бобелюк А. М., Капука О. Д.
ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЩЕЛЕПНОГО ЗАХВАТУ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА.
140
23.
Попадченко С. А., Черняк Ю. Д.
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ 6-10 КВ НА НАПРУГУ 20 КВ.
147
24.
Шкатуляк В. В., Слободян Ю. В.
РОЗРОБКА WEB-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСІВНИХ РОБІТ.
157
25.
Шубіна Л. Ю., Чорна Т. О., Меріуц Д. В.
АНАЛІЗ РИНКУ ВІТЧИЗНЯНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.
161

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Котвицька К. А., Ільченко А. М.
КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ І ТЕХНІЦІ.
165

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

27.
Данильченко О. С., Туркіна Ю. В., Клок С. В.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ВОРСКЛИ У МЕЖАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
175
28.
Манько А. М., Байцар А. Л.
З ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ОБЩИН У М. ВИННИКИ.
181

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Hruzevskyi O., Venger A.
METHODS OF ONLINE EDUCATION OF PRINCIPLES OF SOUTHERN BLOT.
191
30.
Ivasiuk N.
TO THE QUESTIONS OF FORMATION OF COLLECTIVE THINKING THOUGH COLLECTIVE LEARNING IN DISTANT LEARNING EDUCATION.
193
31.
Piddubna A. A., Duchko M. V., Makoviichuk K. Y.
APPLICATION OF THE TEST SYSTEM OF KNOWLEDGE ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS.
198
32.
Piddubna A. A., Honcharuk L. M., Martynov Y. І., Makoviichuk K. Y.
THE QUALITY OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE TRAINING OF MODERN MEDICAL PROFESSIONALS.
203
33.
Rybinska Yu., Amirkhanova M.
THE MONTESSORI METHOD AND ITS EFFICIENCY IN THE UKRAINIAN SCHOOL.
209
34.
Алиев Низамеддин Ахмедага оглы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
215
35.
Андреєва Т. В.
ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ САМООЦІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ.
225
36.
Анушкевич І. К., Анушкевич Т. В., Щелкунов А. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО — ПЕДАГОГІЧНИХ НАВИЧОК ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.
233
37.
Бірюкова О. В.
БЕЗПЕКА ЕКОСЕРЕДОВИЩА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
242
38.
Бойван О. С., Ціотковська Н. О.
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ЯК НОВІТНЯ РУШІЙНА СИЛА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
246
39.
Бутиріна М. В., Борщевицька Н. М., Трунова Н. А.
ПІДТРИМКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕДАГОГІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
254
40.
Гуревич Р. С., Ільніцька Т. С.
ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОЛЕДЖУ.
262
41.
Журавська Н. С., Ящук С. П., Коваленко Т. О.
МОТИВАЦІЯ: ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ.
271
42.
Кабенова Д. М., Аукенова А. Ш.
ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО И ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ.
274
43.
Коваленко О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
280
44.
Кондрашова О. В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
283
45.
Кузьменко М. В., Борисенко Н. М.
ІНСТРУМЕНТИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
288
46.
Лавриненко Н. Ю., Лисенко С. А.
ФОРМУВАННЯ СУПРЕМАТИЧНОГО РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
293
47.
Литвин В. А.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК КОМБІНАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК І ТЕХНОЛОГІЙ.
300
48.
Максименко О. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ПЕДАГОГІКИ.
307
49.
Митрофанова Н. І.
ЗАСОБИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ.
312
50.
Смокович Т. В., Поліщук О. В., Шуманська Б. Р.
МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ.
317
51.
Чабан О. В., Садова А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ.
325

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Bocheliuk V. Yo., Panov M. S.
EMPIRICAL STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF FUTURE SPECIAL TEACHERS.
331
53.
Пріснякова Л. М., Варакута М. Л.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ.
337
54.
Приснякова Л. М., Тарасевич И. Ю.
ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
343

 JOURNALISM

55.
Касько Д.
ЛИСТІВКА ЯК ВИД АКЦИДЕНТНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ.
350

 ART

56.
Вергунова Н. С.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ КОМПОЗИЦІЇ В ДИЗАЙНІ.
355
57.
Ке Ї, Лупій С. П.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НОВОГО КИТАЮ.
360

 CULTUROLOGY

58.
Дунайна І. Г.
СКАРБИ МУЗЕЮ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА КИЇВЩИНИ.
367

 LITERATURE

59.
Мелешко В. А., Бондаренко А. С.
БІЛЕ – ЧОРНЕ В РОМАНІ «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ» ІВАНА БАГРЯНОГО.
373

PHILOLOGICAL SCIENCES

60.
Біляніна Т. С.
РОЛЬ СЛОВОТВІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ.
379
61.
Васильків Г. М.
ЧАС У ПОБУДОВІ СВІТОУЯВЛЕНЬ МИТЦЯ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК ТА ГАЛИНИ ПАГУТЯК.
386

 ECONOMIC SCIENCES

62.
Chaplynska N. M., Cardenas D.
TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL INNOVATIONS IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC.
390
63.
Peniuk V. O.
MOTIVATIONAL FACTOR OF STUDYING ECONOMIC DISCIPLINES IN COMMERCIAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION.
397
64.
Pistunov I.
SIMULATION MODELING OF ELECTRONIC EQUIPMENT SALES.
407
65.
Semencha I., Raihorodska Yu.
THE IMPACT OF INFLATION AND INFLATION EXPECTATIONS ON BANKING IN UKRAINE.
412
66.
Zahorodniy A. H., Partyn H. O.
EVALUATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE SYSTEM EFFICIENCY.
417
67.
Базіль І. В., Гордієнко М. І.
ФІНАНСОВО СПРОМОЖНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ УСПІХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.
421
68.
Бечко П. К., Власюк С. А., Нагорний В. І.
КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ.
431
69.
Богуславский А. В., Проненко С. Н.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
438
70.
Вовчук О. М., Паршин Л. А.
РЕТРОСПЕКТИВА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
448
71.
Кльоц Б. Л.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
454
72.
Кохан І. В., Горук І. І., Дребот С. Д., Дмитровська В. С.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ.
457
73.
Красіловська Л. О., Адель Мохамед Абдула Султан Аль-Алі, Камара Балла Мусса
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
462
74.
Криштопа В. А., Гордієнко М. І.
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНИЙ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ.
468
75.
Назарчук Т. В., Костюк І. В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ.
476

 LEGAL SCIENCES

76.
Agamaliyev U. I.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL FUNDAMENTALS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN.
486
77.
Мухитдинова Ф. А.
РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТРУДОВ ГАФУРА ГУЛЯМА В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.
494

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: