III Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 3-5 октября 2021 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

3-5 октября 2021 года в г. Харьков, Украина

состоялась III Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-3-5-oktyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Zhu Hongxia, Wang Xinfa, Rozhkova T.
PRELIMINARY STUDY ON ANTIFUNGAL ACTIVITY OF A STREPTOMYCES SP. STRAIN HU2014 AGAINST PHYTOPATHOGENIC FUNGI
21
2.
Дерев’янко Н. П., Кобець О. В.
ПРОЄКТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПАРАДНОЇ ЗОНИ ГОТЕЛЮ «ХОРТИЦЯ»
25
3.
Кулик М. І., Іщенко Т. А., Чечотка К. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СВІЧГРАСУ І МІСКАНТУСУ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОСЛИН ТА ВРОЖАЙНІСТЮ БІОМАСИ
29
4.
Осьмачко О. М., Власенко В. А., Бакуменко О. М., Башлай А. Г.
ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ М`ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
34
5.
Полева Р. М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
41
6.
Ткаченко А. Д.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВЕДЕННЯ КЛАРІЄВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) В УЗВ
48

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

7.
Петрушко М. П., Пяткіна О. О., Тарасенко М. В.
ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВИХ КРОВОТЕЧ У КОНЕЙ
53

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8.
Bychkova S. V., Ruda O. V., Bychkov M. A.
ATPASE ACTIVITY OF SUBCELLULAR FRACTION OF COLORECTAL CANCER SAMPLES
60
9.
Yurchenko A. V., Levtun I. I., Golub N. B.
INFLUENCE OF pH AND TEMPERATURE ON THE SYNTHESIS OF POLYHYDROXYBUTYRATE BY CYANOBACTERIA
62
10.
Бессонова В. П., Вікторова В. Д.
БАГАТОРІЧНІ ЛІАНИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ ВУЛИЦЬ І ПАРКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ М. ДНІПРО
66
11.
Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко C. Г., Бондаренко О. Ю.
ГЕРБАРНІ ЗБОРИ Л. В. РЕЙНГАРДА В ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЯХ ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
73
12.
Лазарь А. Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ BACILLUS SPP., ПРИСУТНІХ У ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСАХ, НА ПРИКЛАДІ BACILLUS CLAUSII, З ДЕЯКИМИ УМОВНО-ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ ПІД ДІЄЮ АНТИБІОТИКІВ
78
13.
Метейко Д. О., Радченко М. М., Тігунова О. О., Андріяш Г. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РИБОФЛАВІНУ В РОЗЧИНАХ ФЛУОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
83
14.
Мойко Н. В., Мойко О. О.
РОЛЬ БІОТЕХНОЛОГІІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
86
15.
Мустафакулов М. А., Рустамова Сабогул Мамарежаб кизи, Ибрагимов А. А., Ашуров А. А.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЕНОМ-ЦЕНТРИРОВАННЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
91
16.
Руденко К. М., Колосова І. І.
ВПЛИВ ХЛОРИДУ КАДМІЮ ТА СУКЦИНАТУ МІДІ НА ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ В ЕМБРІОГЕНЕЗІ БІЛИХ ЩУРІВ
93
17.
Семанюк У. В., Стрільбицька О. М., Байляк М. М.
ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ПЕРЦЮ ЧІЛІ НА МЕТАБОЛІЗМ ГЛЮКОЗИ У DROSOPHILA MELANOGASTER
98
18.
Старко Н. В., Чуб Л. Н.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО СARASSІUS AURATUS GІBELІO В ОЗЕРЕ ЧАЙКИ ВОЗЛЕ ЗОЛООТВАЛА ЗМИЕВСКОЙ ТЭС
104
19.
Стрільбицька О. М., Бурдилюк Н. І., Семанюк У. В., Струтинська Т. Р., Гусак В. В., Лущак О. В.
ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ МАЛАТІОНУ НА ЛИЧИНОК DROSOPHILA MELANOGASTER
110

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

20.
Artemov A. V., Vasiliev V. V.
THE HISTOMORPHOLOGIC STATE OF THE RETINA OF THE EYE IN RATS WITH EXPERIMENTAL MYOPIA AND STREPTOZOTOCIN DIABETES MELLITUS (PRELIMINARY STUDY)
117
21.
Баскакова А. В., Бобро Л. М.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ ЯК ЧИННИК ПРОГРЕСУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
122
22.
Білаш В. П., Звягольська І. В.
ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ЯК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
125
23.
Бочкова Н. Л., Філатова А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ДІТЕЙ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СИМПТОМИ ТА ПРИЧИНИ
129
24.
Булик Р. Є., Йосипенко В. Р., Кривчанська М. І.
ПОКАЗНИКИ ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У НЕЙРОНАХ БІЧНОГО ПЕРЕДЗОРОВОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ ПРИ СВІТЛОВІЙ СТИМУЛЯЦІЇ
135
25.
Єрмоленко С. А.
ГІПОТЕНЗИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІАЗИДНИХ ДІУРЕТИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АЛЬФА-АДУЦИНА 1 У ХВОРИХ НА СОЛЕЧУТЛИВУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТАДІЇ
137
26.
Зайцев М. М., Шарашидзе А. Г., Баусов Є. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХОЛЕРУ ІЗ РОЗВИТКОМ ДЕГІДРАТАЦІЇ ІІІ СТУПЕНЯ
140
27.
Лях О. І., Товт-Коршинська М. І., Дербак М. А., Сірчак Є. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ПЕПСИНОГЕНІВ У РОЗВИТКУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
143
28.
Марченко А. С., Трофимченко Т. С., Бобро Л. М.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
150
29.
Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.
ЛОКАЛЬНІ ІМУННІ РЕАКЦІЇ У СПІЛЬНІЙ ЖОВЧНІЙ ПРОТОЦІ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ
154
30.
Ріпка А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
158
31.
Романюк О. Н., Бажан В. М., Дудник О. О.
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ ЛЮДИНИ
163
32.
Солтисік Л. М.
ІШЕМІЧНЕ ПРЕКОНДИЦІОНУВАННЯ: СУЧАСНИЙ МЕТОД КАРДІОПРОТЕКЦІЇ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА
166
33.
Трофіменко Ю. Ю., Жорняк О. І., Кордон Ю. В., Колодій С. А.
ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПОВЕРХНІ ІНТУБАЦІЙНИХ ТРУБОК У ХВОРИХ РЕАНІМАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ
168
34.
Храмцова І. О., Дербак М. А.
ВПЛИВ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НАЖХП НА ДИНАМІКУ МАРКЕРІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ ЗА КОМОРБІДНОСТІ ХОЗЛ
171
35.
Шайко-Шайковський О. Г., Дудко О. Г., Васильєва О. Е.
РОЗТАШУВАННЯ ФІКСУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА КОРПУСІ НАКІСТКОВОГО ФІКСАТОРА ПРИ ПОПЕРЕЧНИХ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ
177
36.
Шешукова О. В., Мосієнко А. С., Поліщук Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ДИТЯЧОМУ ПРИЙОМІ У ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
182
37.
Шумейко І. А., Лігоненко О. В., Чорна І. О., Зубаха А. Б., Стороженко О. В., Коробко О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТУ ЕНТЕРОСГЕЛЬ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
184

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

38.
Rustamov S. Yu., Jumayev I. Z., Usmanov P. B., Zhurakulov S. N.
COMPARISON OF THE INOTROPIC EFFECTS OF F-18 ALKALOID AND NIFEDIPINE ON THE CONTRACTION FORCE OF EXTRACTED RAT PAPILLARY MUSCLE
190
39.
Мелюс О. О., Безугла Н. П.
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАГРЕГАНТНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
193
40.
Правда Д. Л., Безугла Н. П.
ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
196

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

41.
Андрющенко Г. Р.
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЦНОСТІ СТАЛІ ВІД ЛЕГУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТУ ХРОМУ
199
42.
Волянюк К. А., Гаргай Х. І., Мітіна Н. Є., Гевусь О. І., Заіченко О. С., Надашкевич З. Я.
ОТРИМАННЯ НОВИХ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОКИСНО-ВІДНОВНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЛІГНІНУ
203
43.
Гаук А. В., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ЕЛЕТРОЛІТИЧНИЙ СПОСІБ УСУНЕННЯ ІРЖІ
207
44.
Косинская А. П., Сидельникова Т. А., Ширыкалова А. А., Бурдина Я. Ф., Грекова А. В., Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е.
QSAR АНАЛИЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С ИЗВЕСТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ LogPS
210
45.
Северин Р. Р., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
БІОГАЗ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
215
46.
Сич Д. А., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ВЛАСТИВОСТІ І ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ
218

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

47.
Korzhyk V., Grynyuk A., Babych O., Illiashenko Ye., Khaskin V., Peleshenko S., Oleinychenko T., Ganushchak O., Strogonov D.
DETERMINATION OF THE MODES OF FORMATION OF JOINTS OF ALLOYS OF THE Al-Mg-Mn SYSTEM DURING PLASMA-MIG WELDING
223
48.
Korzhyk V., Khaskin V., Grynyuk A., Peleshenko S., Babych O., Illiashenko Ye., Oleinychenko T., Ganushchak O., Popov Ye.
APPLICATION OF LASER RECOVERY SURFACE
229
49.
Panasenko D., Zvarych I. M.
THE DISTANCE LEARNING SYSTEM
233
50.
Бандура В. М., Надкреничний І. В.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
237
51.
Бащій В. А.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО СИГНАЛУ НА ТЕКСТ
242
52.
Горбатюк Є. В.
МОДЕЛЬ РУХУ БАЗОВОГО ТРАКТОРА РОЗПУШУВАЧА
248
53.
Закора О. О., Бондаренко І. А.
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ПРИ ВИДОБУТКУ НАФТИ
253
54.
Іщенко В. М., Брайковська Н. С., Щербина Ю. В., Горлушко Ю. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ХОЛОДОАГЕНТІВ
258
55.
Калашнікова Т. Ю., Прохоров В. М.
АНАЛІЗ ПОДІЙ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПОГІРШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
262
56.
Колесник В. В., Гімпель Р. М., Бабере О. С., Ліганенко В. В.
ВМІСТ СІРКИ У ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ
264
57.
Кондратюк А. В., Рудик О. В.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ РІЧКОВИХ МЕРЕЖ
270
58.
Кравченко В. П.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ ІСНУЮЧИМИ АВТОМАТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ
274
59.
Красноруцький А. О., Данільченко Є. А., Ратушинський В. С., Мартинюк А. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БОРТОВОГО РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
278
60.
Кривошеєв Е. В., Матичин І. І.
МОНІТОРИНГ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
283
61.
Ломоносов Ю. В.
ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕКСТУ
288
62.
Лущевська О. М., Дітковська О. А., Поплавська І. М., Мазур В. М.
СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ У СПОРТИВНОМУ СТИЛІ
295
63.
Маслик А. В.
СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
301
64.
Маслик А. В.
ТИПЫ МОДУЛЯЦИИ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB
305
65.
Нельга А. Т., Ітякін О. С., Дмитриков В. П., Фєдосєєва Г. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ МІКРОКЛІМАТУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ
310
66.
Орлова Н. Д.
КИНЕТИКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВИБРАЦИОННОЙ МЕЛЬНИЦЕ
316
67.
Пилєва О. О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОЇ РОБОТОТЕХНІКИ В ЗАКЛАДАХ ШКІЛЬНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
320
68.
Пирогова Н. І.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗВІТНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
327
69.
Полянський О. С., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ БІОМАСИ НА ЯКІСТЬ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ ПРИ ОБРОБЦІ ЕНЕРГІЄЮ НВЧ
332
70.
Пронь М. Б., Дуда С. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
343
71.
Сальник В. Г., Черняк Л. П., Черняк В. Л.
АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА САНІТАРНОЇ КЕРАМІКИ
348
72.
Скурихин В. И., Стокиз В. А.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ТРАМВАЕВ
354
73.
Співак В. М.
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАНОЕЛЕКТРОНІКИ АВТОРІВ З ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
359
74.
Трофіменко Д. О., Шкрум В. О., Єрьоміна О. Ф.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МЕТОДУ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ПРИТЯГАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ
363
75.
Форнальчик Є. Ю.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИВАЛОСТІ ПРОЇЗДУ РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕХРЕСТЯ ФІЗИЧНИМ ТА ВІРТУАЛЬНИМ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ
368

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

76.
Мойко О. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
370
77.
Новікова Н. В., Сологуб М. К.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ
375
78.
Сироватко Ю. В., Левкович О. О.
НАДЛИШКОВА ТЕПЛОЄМНІСТЬ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ПОРІВНЯЛЬНЕ АНАЛІЗУВАННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ ДЕКАГОНАЛЬНИХ ТА ІКОСАЕДРИЧНИХ ФАЗ У КВАЗІКРИСТАЛАХ
379

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

79.
Грицай Х. Б.
БУКОВІ ЛІСИ — ЯК ПРИРОДНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ»
386
80.
Маковецька Л. О., Цуз О. В., Євтушик Т. В., Масюк Д. В.
МАРКЕТИНГ ТА БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БОРАТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ
390

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

81.
Georgiieva O. P.
CONCERNING VIRTUAL REALITY AS A PART OF E-LEARNING IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
398
82.
Альохіна А. О.
ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
405
83.
Бородай К. В., Баранець Я. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
411
84.
Булейко О. І., Карлова О. М.
МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
417
85.
Бухнієва О. А., Банкул Л. Д.
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
424
86.
Василенко М. М., Лю Цзяле
ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТХЕКВОНДИСТІВ
430
87.
Виспінська Н. М.
ВИКОРИСТАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
436
88.
Гончарук О. М., Шутка В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
442
89.
Григорчук Т. В.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
447
90.
Демченко Д. І.
ПЕРЕДУМОВИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ У ВЗО
453
91.
Денисова І. А.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
460
92.
Дідик Т. М., Мельник С. О., Сасюк І. В., Сержанюк І. І., Соцков К. С., Шамрай Н. В.
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ
464
93.
Долженчук Т. В.
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАКРІЙНИКІВ
469
94.
Долженчук Т. В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАКРІЙНИКІВ
472
95.
Дун Хао
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО СВІТОГЛЯДУ ПІДЛІТКІВ
475
96.
Єременко О. В.
ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ІНТЕГРАТИВНА РИСА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
479
97.
Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Білаш В. П., Пелипенко Л. Б., Волошина О. В.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МІЖНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
483
98.
Загрудницька В. А.
РОЛЬ ПРИРОДИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНЯТ
487
99.
Звєкова В. К., Павлова Д. В., Шатирова К. Р.
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУП ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
494
100.
Кириленко В. В., Кириленко Н. М., Крижановський А. І.
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНТЕРНЕТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
499
101.
Ковшар О. В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООЦІНКИ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК УМОВА ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
504
102.
Косова І. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
510
103.
Кришталь А. О.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
516
104.
Кулітка Е. Ф., Кордис Б. Д.
ЗАСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
520
105.
Ляховська Ю. О.
ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
527
106.
Максимова О. О., Лисюк А. О.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР
533
107.
Олександренко С. О.
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
538
108.
Пальчикова О. О., Костюк С. С.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
542
109.
Пан Бо
МИСТЕЦЬКО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
549
110.
Пантелєєва В. О., Гладка О. В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
553
111.
Пісна Т.
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
557
112.
Прохорова О. В.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТАМ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
562
113.
Семенова М. О., Акопян Р. К.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРБУЛІНГУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
565
114.
Федорова М. А., Бондарчук А. П.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
572
115.
Фещенко О.
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ
577
116.
Філіна Т. Г.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ
582
117.
Хуртенко О. В., Кісарчук Б. В., Романенко Л. С.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФУТБОЛІСТІВ
589
118.
Чжоу Сюйлінь
ОЗНАКИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ З ПОЗИЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ
594
119.
Чупрун О. С.
КРИТЕРІЇ І РІВНІ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
598
120.
Шаран О. В., Пухната М. В.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
604
121.
Ящук А. Ю.
ІГРИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ «Я-ЕКОНОМІЧНОГО» ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
609

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

122.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
ПСИХОДРАМА ЯК ВИД ПСИХОТЕРАПІЇ
616
123.
Дробот О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
620
124.
Корнейко Ю. М., Васьковська А. М.
МУЛЬТИСЕНСОРНА КІМНАТА ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
623
125.
Красникова О. Ю.
РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ В НАПРАВЛЕНИИ АРТ ТЕРАПИИ
626
126.
Пилипенко М. А., Боровік Н., Потапенко Н., Тищенко О., Глебова В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
632
127.
Пилипенко М., Глебова В., Волос Ю., Ковальчак А. Я.
БУЛІНГ, ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
636
128.
Caвeльєвa Є. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПЕРСОНАЛОМ
644
129.
Ткачук Т. Л., Куць І. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
650
130.
Томілін В. В.
МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНОГО ВІКУ
659

ЖУРНАЛИСТИКА

131.
Завадяк В., Гармасій Я.
ПУБЛІЦИСТИКА ВАСИЛЯ ВАРОДІ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «КАРПАТСЬКА УКРАЇНА»
665

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

132.
Мальцева О. В.
ЗНАЧЕННЯ КАНТИЛЕНИ В СУЧАСНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
671
133.
Манохін В. П.
ПОЛІХРОМІЯ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
676
134.
Никоненко В. В.
КІНОСТРІЧКА ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА «ІВАН»: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ БАТЬКА У КІНЕМАТОГРАФІ 1930-Х РОКІВ
679
135.
Овчієва Л. П.
ЛЮБОВ ЛІНИЦЬКА І МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ (ДО ПИТАННЯ ТВОРЧИХ ВЗАЄМИН І СПІВПРАЦІ)
684
136.
Сє Чан
АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО ТЕАТРУ
692
137.
Темченко І. А.
ВОКАЛЬНА ДИКЦІЯ В КОНТЕКСТІ ОРФООДІЇ
702

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

138.
Георгієва М. Д.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ 1989–2019 РОКІВ
707
139.
Зінченко Р. В.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО ФАКТОРУ В ГРАДОБУДІВНИХ ПРОЦЕСАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII СТОЛІТТЯ
713
140.
Король С. М., Якущенко Ю. Ю.
ІСТОРІЯ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
718
141.
Терпан І. М.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У ДОКОЛГОСПНИЙ ПЕРІОД (1921–1929 рр.)
723
142.
Чмихало Г. Г., Понамарчук Є. Л.
АМЕРИКАНО-В’ЄТНАМСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА МОРІ В 1964-1973 РОКАХ
727

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

143.
Водяхін Є. В., Сіверс В. А.
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ЦІННІСНОГО САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ У РАДЯНСЬКУ ДОБУ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ)
732
144.
Герасимчук В. А.
СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОГО І НЕХУДОЖНЬОГО СЛОВА
737
145.
Гостева О. В.
КУЛЬТУРА ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ
742
146.
Караєва І. С.
СМЕРТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛ У ФІЛОСОФСЬКОМУ РОМАНІ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ОСТРІВ». КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
747
147.
Мочернюк О. І.
СОЦІОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ХОРІВ ДЛЯ МАСОВОГО ВИКОНАННЯ
751
148.
Муравйов В. О., Гальченко А. І.
ГАЧІМУЧІ СУБКУЛЬТУРА
756
149.
Поночевна Г. В.
МЕТАМОРФОЗИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РИТУАЛУ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
760

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

150.
Кащук К. М.
ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ
764
151.
Майстренко К. М., Міщенко Л. В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМУНІКАЦІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
771
152.
Рибальченко К. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
774
153.
Тесфайє Л. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОЛА ЛАЗАРСФЕЛЬДА
781

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

154.
Cheshmedzhieva-Stoycheva Desislava Stoyanova
SURVIVAL OF THE FITTEST: LAUGHTER THROUGH TEARS AT THE TIME OF A PANDEMIC (A CRITICAL MULTIMODAL ANALYSIS OF A COVID-19 JOKE)
784
155.
Kaloian D. A., Gulieva D. A.
MOOD-BASED MUSIC RECOMMENDATION SYSTEM
789
156.
Lazebna N.
HUMAN-MACHINE COMMUNICATION IN ENGLISH-LANGUAGE DIGITAL DISCOURSE
793
157.
Бондарь С. О., Семеняченко О. А., Ріжняк О. Л., Січкар О. Ю.
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
797
158.
Глуховська М. С.
КРИТЕРІЇ ТВОРЕННЯ Й МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНОЇ КАТЕГОРІЇ ЗБІРНОСТІ-СУКУПНОСТІ
801
159.
Іванченко Л. В., Майгур О. О.
АНГЛІЙСЬКА МОВА — НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА МIЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
804
160.
Красов О. В.
ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИПЛАГІАТНИХ СИСТЕМ
808
161.
Малашкевич Я. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
814
162.
Мірошніченко Л. В., Комарук О.
ВАЖЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У НАШОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТОДІ І ЗАРАЗ
818
163.
Нестеренко Т., Кус О.
ОПТАТИВ У СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ
821
164.
Павловець О. О.
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
828
165.
Панченко О. І., Кулик А. Ю.
КОНЦЕПТ HOME/HOUSE В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
833
166.
Пасик Л. А.
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
837
167.
Пузанов В. М.
БИЛИНГВЫ-НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ В СФЕРЕ ПЕРЕВОДА В УКРАИНЕ
841
168.
Самець В. В.
МЕДІАОСВІТА В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
845
169.
Семешко Н. М., Грабчук Д. А.
ДЕЯКІ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНОГО ОПИСУ ДЖУЛІЇ ЛАМБЕРТ У РОМАНІ СОМЕРСЕТА МОЕМА «ТЕАТР»
848
170.
Сьомик М. Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТУ – НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
853

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

171.
Борканюк А. Б.
ЗМІНА ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
857
172.
Петрова А. А.
ПОДОРОЖ ЯК ШЛЯХ ДО ПІЗНАННЯ СЕБЕ
862
173.
Яровицька Н. А., Розуменко М. В.
Л. ФЕЙЄРБАХ: РОЗДУМИ ПРО ЛЮДИНУ ТА БОГА («ПЕРЕВЕРНУТА РЕАЛЬНІСТЬ»)
870

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

174.
Korzh A. A., Zvarych I.
FREE ECONOMIC ZONES AND THEIR ROLE IN THE UKRAINIAN ECONOMY
876
175.
Protsun N., Cardenas D.
EDUCATIONAL INNOVATIONS AND FINANCING ISSUES ON THE COVID-19 PANDEMIC
882
176.
Баран Р.
БЕЗПЕКА, АВІАКАТАСТРОФИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
889
177.
Бізонич Д. В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
901
178.
Варфоломєєв М. О.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
907
179.
Визнюк У. П.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
912
180.
Грибова Д. В., Овесков О. В.
МОДЕЛЬ СТАЛОГО ТУРИЗМУ ТА МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
919
181.
Єніна В. Б., Малун Є. О., Пуди І. О.
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
924
182.
Жук П. В.
ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
927
183.
Коваль Н. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
932
184.
Колодій Ю. П.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
938
185.
Конох О. Є., Конох А. А.
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ
942
186.
Криховецька З. М., Кропельницька С. О., Дмитровська В. С., Кохан І. В., Галущак І. Є.
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
947
187.
Легошина О. Л.
НЕКОМЕРЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
953
188.
Луник Л. Б.
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ДО ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
959
189.
Нестеренко С. С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
966
190.
Олексин І. І.
ВПЛИВ БЛОКЧЕЙН СИСТЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ ТОВАРООБІГУ ЦИФРОВИМИ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ ТОВАРАМИ
970
191.
Островська Г. Й., Островський О. Т.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
977
192.
Петришин Н. Я., Яремчук Т. С.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
983
193.
Рудь О. В., Бартельова А. А.
СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
987
194.
Рудь Ю. А.
МОДЕЛЬ ВІДЕЛЯ І ВОЛЬФА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ВИЗНАЧЕННІ РЕКЛАМНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
991
195.
Сотіна Ю. О., Шульга Р. А., Літвінов Д. І., Стоянець Н. В.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
996
196.
Сук П. Л.
ВИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА СПОСОБАМИ МЕТОДУ НА ОСНОВІ ДОХОДУ
1000
197.
Франчук М. Ф.
КООПЕРАТИВНА РЕКЛАМА У ЛАНЦЮЖКУ ПОСТАВОК: ВИРОБНИК — РОЗДРІБНИЙ ПРОДАВЕЦЬ
1006
198.
Чолач Т. В., Гбур Н. Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ЇХ ЗВЕРНЕННЯХ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1012
199.
Шалигіна І. В., Бакуліна Д. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
1019
200.
Швець Н. Р., Акритов А. А.
СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
1024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

201.
Беленок В. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ПОГРОЗАМ АБО НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
1030
202.
Будзинський М. П., Бакал В. П., Ващук Н. Ф.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДНОСТРОЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1035
203.
Голуб Н. О.
ПРАВИЛА ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
1038
204.
Збишко І. В., Черняк Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА ФОТОЗНІМКАМИ ТА МАТЕРІАЛАМИ ВІДЕОЗАПИСУ
1043
205.
Зозуля І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1048
206.
Лантух І. С.
ПОНЯТТЯ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ): ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
1054
207.
Макосій Ю. Д.
ЗМІШАНА (ІТАЛІЙСЬКА) МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ
1059
208.
Пільгун Н. В., Сохар В. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
1062
209.
Приходько М. В.
ПОНЯТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)
1065
210.
Федик Л. Б.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ СРСР В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ: ПРИЧИНИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
1070
211.
Чернігов В. А.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
1074
212.
Черняк Н. П., Москаленко М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА ФОТОЗНІМКАМИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1081
213.
Яковлєва Є. О.
СУДОВЕ ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ
1085
214.
Якубович М. М., Черняк Н. П.
ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
1090
215.
Яремчук В. О.
ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1094

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: