III Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 13-15.03.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

13-15.03.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-13-15-03-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ivanov Ye., Shutyuk V.
THE INFLUENCE OF MALT ROASTING ON THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF COFFEE BEVERAGE
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Antonov A., Surgay N., Tatarko S., Uzbek T.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF PROFESSIONAL TRAINING FORENSIC EXPERTS
13
3.
Gnid M., Sahaidak T., Gnid R.
THE STATE OF ORAL HYGIENE IN PATIENTS WITH GOUT
17
4.
Tiron O.
THE INFLUIENCE OF SALINE TOGETHER WITH LACTOPROTEIN WITH SORBITOL OR HAES-LX 5% SOLUTIONS ON THE THYROCITES’ CELLULAR CYCLE ACTIVIITY
19
5.
Yosypenko V., Lukan Yu.
INFLUENCE OF MILITARY OPERATIONS ON HUMAN SLEEP
23
6.
Абидова Н. А., Алиева Д. И.
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
26
7.
Артюх С. В., Зубрій О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІПОТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ РАДІАЦІЙНОЇ НЕФРОПАТІЇ
31
8.
Гаркуша М. А., Колосовська Д. А., Степаненко В. В.
СИНДРОМ ЗДАВЛЮВАННЯ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
33
9.
Данько Ю. С., Ячмєньова Е. С.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
39
10.
Канигіна С. М., Дорошенко Е. Ю., Черепок О. О., Левченко К. В.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ
45
11.
Монакова О. С., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НА РАК ШЛУНКУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2017-2020 РОКИ
49
12.
Мужичук О. В., Колосовська Д. А.
ПРОСТАТОСПЕЦИФІЧНИЙ МЕМБРАННИЙ АНТИГЕН (PSMA) У СФЕРІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
54
13.
Павленко В. О., Шутєєва Т. М., Насонкіна О. Ю.
ПІДГОТОВКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ЖІНОЧОМУ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОМУ БАГАТОБОРСТВІ
58
14.
Прохоренкова З. О., Кучеренко Б. Ю.
ОЦІНКА ДОГОСПІТАЛЬНИХ ГЕМОСТАТИЧНИХ ПОВ’ЯЗОК
62
15.
Сиродой Д. В., Снісар О. С.
МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ХАРЧУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ
65
16.
Стречень С. Б., Кварцяна Д. Д., Стречень О. О.
КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УРСОДЕОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ ПРИ НЕОНАТАЛЬНІЙ ЖОВТЯНИЦІ
68
17.
Терещенко Т. О.
СУЧАСНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
74
18.
Човпан Г. О., Двореченець Д. Є., Марченко І. О.
МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
78

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Suleymanov T. A., Mammadova A. S.
ELEMENT CONTENT OF MEDICAGO ORBICULARIS L
80

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Сухий М. К., Нефедов В. Г., Матвєєв В. В.
ГЕНЕРАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОАГУЛЯНТІВ
82

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Dakhno O., Spilnyk M., Uzhelovskyi A.
RESEARCH ON THE PRODUCTIVITY CHANGES OF SINGLE-BUCKET EXCAVATORS
86
22.
Hlushkova D., Lalazarova N., Efimenko A.
DEVELOPMENT OF ELECTRODE MATERIAL FOR WELDING TURBINE BLADES
93
23.
Ivanov Yu. Yu.
LDPC СODES ENCODING ALGORITHM WITH ALMOST LINEAR COMPLEXITY DEPENDENCE OF THE CODE LENGTH
99
24.
Бредихін В. В., Тікунов С. Р., Макаренко О. В.
ПОЛІПШЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСІННЯ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ТРАВМОВАНОСТІ ЗЕРНІВКИ
102
25.
Бредихін В. В., Тікунов С. Р., Макаренко О. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
105
26.
Венгринюк А. І., Грудз Я. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАТКУВАННЯ
108
27.
Єсаян Г. А.
БЕЗПЕЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
111
28.
Літвінов В. В., Денисюк П. Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ЧАСТОТИ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ НА РОБОТУ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ ВЕС
114
29.
Павловський С. В., Алфьоров С. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ДЛЯ ПАРОТУРБІННОГО ЦИКЛУ
120
30.
Ставичний Є. М.
КОМПОЗИЦІЙНІ ТАМПОНАЖНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ РОДОВИЩ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ЗАПАСАМИ ВУГЛЕВОДНІВ
126
31.
Терещенко Л. М., Ткаченко В. О., Хомицький В. В., Абрамова Л. П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕФРАКЦІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ В ОКОЛИЦІ СПОРУДИ НА ДІЛЯНЦІ МОРСЬКОГО БЕРЕГА МИСУ МАЛИЙ ФОНТАН
132

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

32.
Калайда О. Ф.
КОЛОКАНТИ-МНОГОЧЛЕНИ ДРОБОВО-ЛІНІЙНИХ КОЛОКАНТ
138

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Клапчук В. М., Котенко Р. М.
СТРАТЕГІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТІВ НАПРИКІНЦІ 1930-Х РР. У ГАЛИЧИНІ
141

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

34.
Маchulina S. A.
NEW MERIDIONAL BELT AND COAL KNOTS OF THE EARTH
145

 PEDAGOGICAL SCIENCES

35.
Hural O. I.
FOREIGN LANGUAGES TEACHING
150
36.
Imanbekova Z. O., Alimbekova A. A.
WHAT IS THE STEAM EDUCATION AND LEARNING ENGLISH LANGUAGE WITH STEAM TECHNOLOGY?
156
37.
Білюк О. Г., Водославська В. В., Щербина А. О., Вассерман Є. М.
ПРОФІЛАКТИКА ГОЛОСОВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ
161
38.
Білюк О. Г., Кулакова Ю. О., Федорчук Н. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ
165
39.
Бутенко С. В., Корзун О. В., Дубровська Л. О.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
172
40.
Гуцуляк Л. І.
НЕБЛАГОПОЛУЧНА СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
177
41.
Романюк В., Гладка І., Гончарова Т.
ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ
182
42.
Севасьянова М. С.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
189
43.
Федорова О. О., Березовська Л. І.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
195
44.
Ядловська О. С., Д’яченко К. А.
ОСНОВНІ ПРОГАЛИНИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗАЛУЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
202

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Герасименко Л. Б.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
209
46.
Цільмак О. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФЛЕКТОРНИХ ТА НАДБАНИХ РЕАКЦІЙ ІНДИВІДА НА СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ
216
47.
Шевченко Р. П., Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Павлик Н. В., Томашпольська А. В.
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
220
48.
Шевченко Р. В.
INFORMATION SUPPORT VOLUNTEERS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
225
49.
Якшевич Ю. С.
САМОРЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ
229

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

50.
Ядловська О. С., Шубна Д. В.
СПРИЙНЯТТЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
232

ART

51.
Волчукова В. М., Сидоренко В. А., Яворівська В. Л.
ПРИЙОМИ ВТІЛЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АРХЕТИПІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦЯХ
238
52.
Рєзнік О. С., Сичевська К. М.
ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В АСПЕКТІ БЕЗПЕРЕРВНОГО АКТУ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ НАУКОВЦІВ
244
53.
Сердюк Я. О.
УНІВЕРСАЛІЗМ ЯК КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МУЗИКАНТА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВТІЛЕННЯ В ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
252
54.
Соколовський А. М., Цуп А. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО, АБСТРАКТНОГО, ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
256

 HISTORICAL SCIENCES

55.
Sarajeva O.
THE ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF SOUTH-EASTERN UKRAINE AS PART OF THE RUSSIAN EMPIRE (LATE XIX — EARLY XX CENTURIES)
261

 LITERATURE

56.
Даниленко В. Г.
МАСКУВАННЯ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ КЛАСОВОЮ В КНИЖЦІ РОМАНА ІВАНИЧУКА «ЧЕТВЕРТИЙ ВИМІР»
267

 POLITICAL SCIENCES

57.
Ситник О. І.
ПОЛІТИЧНА МІФОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ
274
58.
Шмагун А. В., Бондаренко О. А.
РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
282

 PHILOLOGICAL SCIENCES

59.
Vorobieva E. V.
SELECTION METHODOLOGY OF MODAL VERBS, FUNCTIONING IN SCIENTIFIC COMMUNICATION TEXTS, FOR FURTHER ANALYSIS
286
60.
Алексєєнко О. П.
КІБЕРСПОРТ ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КІБЕРСПОРТСМЕНІВ
291
61.
Велика А. М., Киричук Н. В.
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
294
62.
Дорошенко Д. В., Рудь О. М.
ТЕРМІН ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
301
63.
Хоменко Т. А.
ОБРАЗ КОТА У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ
310
64.
Чепурна З. В.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ ПОЛІТИКІВ: ҐЕНДЕРНІ МАРКЕРИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ
317

 ECONOMIC SCIENCES

65.
Борисенко Я. В.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
322
66.
Вікторов І. В., Шмагун А. В.
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ СТВОРЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
327
67.
Жувагіна І. О., Флакей М. Д.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
331
68.
Лисенко С., Долбієва Л.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
336
69.
Цвек О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
344

 LEGAL SCIENCES

70.
Галкін К. О., Плахотний А. П.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ
347

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: