III Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 19-21.02.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

19-21.02.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-19-21-02-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дубравський О. В., Саковець В. П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ ФІЛІЇ «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
10
2.
Каруна В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР
12
3.
Ліхушина Г. А., Скнипа Н. Л.
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА РІЗНИХ ФОНАХ ЖИВЛЕННЯ
17
4.
Пономарьова О. А., Галушко Л. Є.
ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИСАДИБНОЇ ДІЛЯНКИ З ВЛАШТУВАННЯМ ВОДОЙМИ
21
5.
Рожков А. О., Кириченко М. О.
ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ І ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РОСЛИН ГІРЧИЦІ СИЗОЇ ЗА СПОЛУЧЕННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ
24

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Баркова І. М.
ПРИРОДА ТА ВІЙНА: ЯК ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
31
7.
Головатюк Л. М.
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
39
8.
Телепнева Л. Г.
ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПУТЕЙ НУКЛЕИНОВЫХ ЦЕПЕЙ
46

 MEDICAL SCIENCES

9.
Abdumadjidov A., Asanova D., Sunnatbekova B., Oqliddinova D., Qurbonova F.
ON THE QUESTION OF FEATURES OF THE FUNCTIONS OF HUMAN BODY CELLS
53
10.
Aravitskiy E. O.
CHANGES IN THE AREA OCCUPIED BY CK5+ EPITHELIORETICULAR CELLS IN THE THYMUS OF RATS UNDER NORMAL CONDITIONS AND AFTER PRENATAL DEXAMETHASONE ADMINISTRATION
59
11.
Avdusenko M. V.
EFFECTIVENESS OF SEALING FISSURES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN
61
12.
Аржанова А. О., Голозубова О. В.
РОЛЬ ХАРЧУВАННЯ У ПАЛІАТИВНІЙ ОНКОЛОГІЇ
63
13.
Ахраров Х. Х., Уринбоева С. Д., Кахрамонова М. Д., Буваназарова З. О.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
66
14.
Ахраров Х. Х., Мадаминова К. Ш., Хамидулаев А. Н., Сайдуллаев У. С.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
73
15.
Візір М. О., Орлова М. В.
ДИСПЛАЗИЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК МУЛЬТИСИСТЕМНА ПАТОЛОГІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВНУТРІШНІ ОРГАНИ
83
16.
Голозубова О. В., Лазирська А. В.
ЛІКУВАННЯ БОЛЮ В УКРАЇНСЬКИХ ХОСПІСАХ
87
17.
Гопко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАРОДЖУВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2019-2021 РОКИ
90
18.
Негода Ю. С., Болокадзе Є. О.
МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
93
19.
Салехі Д. Д., Сидорович І. Р., Давиденко О. М.
ВАЖЛИВІСТЬ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ БОТУЛІЗМУ
97

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Дроздова А. О., Тарасенко В. О., Плєшкова О. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
103

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Ткач В. В., Числаш В. В., Іванушко Я. Г., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БРАЗИЛЬСЬКОЇ ПІСНІ
110

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Cheverda A., Artym V.
MODELING AND STRENGTH ANALYSIS OF SUCKER ROD PUMPING UNIT (SRPU) ELEMENTS USING BIM TECHNOLOGIES
119
23.
Danyliuk N., Artym V.
INNOVATIONS IN DRILLING TECHNOLOGIES. DURABILITY INCREASING OF DRILLING RIGS
128
24.
Khokhlov A. V., Khokhlova L. Io.
BIOCHAR MODIFIED WITH SULFUR FOR BINDING OF HEAVY METAL IONS
135
25.
Zhiguts Yu., Lazar V., Talabirchuk V.
APPLICATION OF THIN ELASTIC PADS IN THE CALCULATION OF CONTACT PROBLEMS
139
26.
Дурєєв В. О., Христич В. В., Бондаренко С. М., Антошкін О. А., Маляров М. В., Радул А. Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА
143
27.
Котенко К. Е.
ВПЛИВ ПрУЖНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ ТРИШАРОВОГО ЕЛІПТИЧНОГО ЦИЛІНДРУ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
147
28.
Мороз Л. Б., Загоскін О. О., Григораш Б. М.
СИСТЕМИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ІЗ ПІДТРИМУВАННЯМ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ
153
29.
Нащанський Д. В., Демидов І. М.
ОКИСНЕННЯ ЖИРІВ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ
160

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Kotsur N. I., Kotsur D. V.
APPLICATION OF MODERN INTELLIGENT SYSTEMS IN THE REHABILITATION OF MILITARY PERSONNEL
166

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Nedostrelova L. V., Muzyka T. A.
ANALYSIS OF THE MOISTURE REGIME IN THE TERRITORY OF THE ZHYTOMYR REGION FOR THE PERIOD FROM 2004 TO 2018
171

 PEDAGOGICAL SCIENCES

32.
Боса В. П.
КОНЦЕПТ «КОМУНІКАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІТ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ
175
33.
Васіна Л. С., Мохонько В. Д.
ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ І ПАРАМЕТР
183
34.
Галатюк М. Ю., Галатюк Ю. М.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
189
35.
Горват М. В., Кузьма-Качур М. І.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ВІТАГЕННОГО НАВЧАННЯ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
194
36.
Дем’янко Н. Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ В МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГРИГОРІЯ ЛЕВЧЕНКА
201

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

37.
Горіна О. Т., Сорокіна Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ
205
38.
Сторож В. В.
ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
212
39.
Чайка Р. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
218

 HISTORICAL SCIENCES

40.
Данилевич А. П.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ – ХОЛІ
223
41.
Малініна А. Ф.
ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА САДИБИ ІЗ СЕЛА БІЛЕНЬКОГО ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
227

 CULTUROLOGY

42.
Кузьменко Т. Г., Костиркіна О. Д.
КРИЗОВІ PR-КОМУНІКАЦІЇ, ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
234
43.
Шкуренко О. М.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ НАУКИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ОБМІН
239

 POLITICAL SCIENCES

44.
Batyr Yu., Pomaza-Ponomarenko A., Lopatchenko I.
SOCIAL SECURITY IN THE CONDITIONS OF MILITARY AGGRESSION RUSSIA AGAINST UKRAINE
246
45.
Фурсай О. В.
DOPPELGÄNGER: НОВА ЗБРОЯ РОСІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ФРОНТІ ВІЙНИ ПРОТИ ЗАХОДУ
252

PHILOLOGICAL SCIENCES

46.
Іваненко К. В.
ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІЯ І ПЕРЕКЛАД: МОВНИЙ КОНФЛІКТ У ЛІНГВІСТИЦІ
259
47.
Іваненко К. В.
THE MAIN PECULIARITIES OF ENGLISH BUSINESS DISCOURCE TRANSLATION
261
48.
Карпенко Є. Р., Опанасенко В. В.
ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
263
49.
Коваль Н. Є., Благута О. І.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИСКУРС: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
267
50.
Маліновська С. В.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
272

 ECONOMIC SCIENCES

51.
Кирильчук О. В.
МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА РИНКУ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
275
52.
Козьмук Н. І., Довгаль О. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
281
53.
Кравченко О. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
285
54.
Кущик А. П., Кайрачка Н. В.
АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИКА ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
290
55.
Кущик А. П., Кайрачка Н. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
297
56.
Омельченко Г. Ю., Гавріленко А. О., Агапов Б. А.
ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
303

 LEGAL SCIENCES

57.
Березняк В. С., Рукіна Д. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЕКОЦИД»: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
310
58.
Величко М. Г., Сьох К. Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАВА ЗАТРИМАНИХ ОСІБ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
316
59.
Сєдова П.
СУДОВІ РІШЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
323
60.
Смолій А. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
326

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: