III Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 14-16.12.2022 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

14-16.12.2022 року у м. Осака, Японія

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-14-16-12-2022-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Іванова Г. Г.
ВПЛИВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ
11
2.
Ткачук О. Д., Барановський Д. І.
ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТЕЛИЧОК ТА ЇХ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ПЕРШУ ЛАКТАЦІЮ
17
3.
Ткачук О. Д., Барановський Д. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЕТАЇНУ ПРИ ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ
21

 VETERINARY SCIENCES

4.
Леськів Х. Я., Гутий Б. В., Вислоцька Л. В., Мартишук Т. В., Вус У. М.
ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Holovko M., Honcharova N., Kolesnyk V., Honcharov A.
MODERN METHODS OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF TRAUMATIC DIAPHRAGM HERNIAS
35
6.
Kalynychenko T., Anoshyna M., Yahovdik M., Parubets L., Bortnik H., Tymoshenko U., Liubych V.
PROTECTIVE EFFECT OF ANTIOXIDANT SUPPLEMENT (2‑ETHYL‑6-METHYL-3-HYDROXYPYRIDINE SUCCINATE) ON PACKAGED DONOR RED BLOOD CELLS
39
7.
Ryzhkov B., Volkova O., Pereiaslova K., Honcharova N., Kolesnyk V.
SURGICAL TACTICS FOR PERFORATIVE DUODENAL ULCERS
44
8.
Solovei V., Khovanets K.
MODERN LITERATURE DATA ABOUT FORMATION OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
47
9.
Yasnikovska S., Molyn L., Uzinskyi Ye.
VACCINATION AGAINST COVID-19 DURING PREGNANCY AND LACTATION
55
10.
Богоніс А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ У СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
63
11.
Василенко Я. М., Соловей В. М.
ВПЛИВ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ ЖІНКИ ТА ВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
70
12.
Городнов Є. В.
ПРОЯВИ ТРИВОЖНОСТІ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТ ПІД ЧАС СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРИЙОМУ: СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
75
13.
Грищенко О. В., Наджафлі Кубра
НАРОДНА МЕДИЦИНА В ПЕДІАТРІЇ
85
14.
Добровольська І. М., Анищенко А. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ГІГАНТОКЛІТИННОГО АРТЕРІЇТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РЕВМАТОЛОГІЇ
93
15.
Дяк К. В., Коваль Д. Р.
РОЛЬ МАТЕРИНСЬКОЇ ІНФЕКЦІЇ У ВИНИКНЕННІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
97
16.
Дяк К. В., Мацкуляк Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕСТАЦІЇЇ У II – III ТРИМЕСТРАХ У ВАГІТНИХ З БАГАТОПЛІДНОЮ ВАГІТНІСТЮ
104
17.
Журавель В. І., Журавель В. В., Зарецький М. М., Момотюк О. Я.
ДООРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯК III-А ТЕХНОЛОГО‑ФУНКЦІОНАЛЬНА ФАЗА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ І УМОВА ЗАПУСКУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
109
18.
Каньовська Л. В., Вінськевич Д. М., Степанчук О. М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗОК ЗУМОВЛЕНИХ HELICOBACTER PYLORI
118
19.
Каньовська Л. В., Солодка О. С., Махобей Е. Ю.
НАЙЧАСТІШІ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ COVID-19 ТА ЇХ ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
123
20.
Кривецька І. І.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕПІЛЕПСІЇ
128
21.
Мироник О. В., Решетовська С. В., Димчук І. С.
COVID-19 У ВІЛ ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ
135
22.
Соловей В. М., Анохіна Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ НА ФОНІ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
141
23.
Шпак В. А., Рошка Д. В.
ДВЗ-СИНДРОМ ПРИ ТРАВМІ І ГЕМОРАГІЧНОМУ ШОЦІ
149

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

24.
Баліцька О. П., Артемчук М. А., Злагода В. С., Поліщук Ю. М., Бондар Л. М.
АВС-АНАЛІЗ ПОПИТУ АНТИГІСТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
152

 TECHNICAL SCIENCES

25.
Kireieva S. O.
ZERO-KNOWLEDGE PROOF TECHNOLOGY IN CYBERSECURITY
156
26.
Босий М. В., Боса О. А., Лисенко А. Я., Мануйлович А. В., Бєльченков Є. В., Ботнаренко В. О., Авраменко Є. В.
ТЕПЛОВИЙ НАСОС «ГРУНТ-ВОДА»
163
27.
Гусак В. С.
ЕКО-ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
168
28.
Должанський А. М., Бондаренко О. А.
МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО СТОХАСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ
173
29.
Жданов В. В., Яровий А. А., Яровий А. М.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОГ-СИСТЕМ
175
30.
Черних О. П., Гряник Г. В., Бондаренко Є. К.
ВІДМІННОСТІ І ДОДАТКОВІ ПРИЙОМИ ІГРОВОЇ АНІМАЦІЇ
182
31.
Черних О. П., Скородєлов В. В., Луговий О. Є., Миглін А. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНОГО КРОСПЛАТФОРМНОГО ДОДАТКА ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
186
32.
Черних О. П., Скородєлов В. В., Орлова В. С., Хлєбнікова А. Д.
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕР’ЄРУ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
190
33.
Чудик І. І., Кондрат О. Р.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЮ ІЗ ЗАЛИШКОВИХ НАФТОВИХ ПОКЛАДІВ
194
34.
Шевченко О. О., Челядин Л. І.
ДОВКІЛЛЯ ТА ВОДООЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ОБ’ЄКТАХ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
200
35.
Шинкаренко О. О., Сілагін О. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ НА НАЯВНІСТЬ ОБРАЗЛИВИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
205

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

36.
Расулов Р. Я., Расулов В. Р., Исомаддинова У. М., Хожиматова С. Ш., Фармонов Ислом Элмар Огли
МЕЖДУЗОННЫЕ ДВУХФОТОННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ В УЗКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ
211

 PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Chubar V. V., Hubar V. H., Zybina A. O., Lisnicha I. A.
PREPARATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR RATIONALIZING AND INVENTIVE ACTIVITIES IN THE PROCESS OF SPECIALIZED TECHNOLOGY EDUCATION
217
38.
Антоненко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ДИЗАЙН-ОСВІТІ
227
39.
Базилевська О. О., Худолій Є. Д.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
237
40.
Гоменюк Г. В., Дмитраш О. В., Дмитраш Г. М.
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВМІНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
240
41.
Гордєєва К. С., Крупка С. Є.
ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПІЗНАННЯ ЯК ЦІННІСНИЙ ПРІОРИТЕТ
244
42.
Давиденко О. О.
ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
254
43.
Зінченко Н. В., Мизгіна Т. І., Лук’яненко М. М., Рябека Т. І.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
258
44.
Кучеренко Г. В., Ван Инцзе
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
268
45.
Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А.
КОМПАРАТИВНИЙ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ) АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ОСНОВНОЇ ГРУПИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – СПОРТИВНІ ІГРИ) ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
273
46.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТРЕНИРОВОК И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
286
47.
Пихтіна Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДОШКІЛЬНИКІВ
297
48.
Скібіна О. В.
ПРОФЕСІЙНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО
304
49.
Стрига Е. В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО
312
50.
Фетісова Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ LEGO ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НУШ
315
51.
Холодний О. І., Каракай В. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗСО
320

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Shcherbak T. I., Zaiets D. V.
MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC STRESS IN MILITARY SERVANTS
326
53.
Муравйов В. О., Гальченко А. І.
ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОТЕРАПІЯ
331
54.
Нівінська В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ТА ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
335
55.
Ніколайчук Г. І.
ОЗНАКИ, ЩО ЛЮДИНА ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ ПСИХОЛОГА
340

 ART

56.
Волчукова В. М., Бай Янменяо
СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНІМІСТИЧНИХ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У КИТАЙСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ТАНЦЯХ
344
57.
Кузик О. Є., Габелко О. В., Плахотнюк О. А.
НЕОКЛАСИЧНИЙ БАЛЕТ ОЛЕКСАНДРА КОЗАРЕНКА «SINFONIA EXTRAVAGANZA»: СТИЛІСТИКА, ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ
351
58.
Шпирало-Запоточна Л. Р.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ СУЧАСНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК: ФЛЮОРОМИСТЕЦТВО ЯК АРТ-РУХ
355

 HISTORICAL SCIENCES

59.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
362
60.
Поцулко О. А., Варченко Я. Р.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ ДОНЕЦЬКО‑КРИВОРІЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
366

 POLITICAL SCIENCES

61.
Yusifzade Aida Mammad kizi
AZERBAIJAN’S RELATIONS WITH THE EU IN THE NEW WORLD IN THE ASPECT OF ORDER
376

 PHILOLOGICAL SCIENCES

62.
Burkovska O., Kalyshko E.
FEATURES OF NOSOLOGICAL TERMINOLOGY
384
63.
Атаманчук К. М.
ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
390
64.
Максимова А. О.
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ МЕТАФОР АНГЛІЙСЬКОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «МОСКОВІАДА»)
400

ECONOMIC SCIENCES

65.
Izhko I.
PROBLEMS OF THE STATE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN UKRAINE
404
66.
Zarudna N., Kundeus O.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE
414
67.
Войтків Л. С., Бігун Л. В.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНКОВІ ЗАСАДИ
421
68.
Дяченко Т. О., Левченко В. С.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ПРИ ЗДІЙСНЕНІ ЗЕД
425
69.
Єременко В. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ
435
70.
Іжевський П. Г., Висоцька А. Ю.
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
440
71.
Іщук Ю. А., Варламова М. Л.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
443
72.
Кривуля О. А., Рижикова Н. І.
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
448
73.
Макарова І. Ю., Мазоренко М. В., Бірченко Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
453
74.
Миськів Л. П., Гаврилишин А.
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
458
75.
Овдієнко М. І.
ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГЛОБАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОРОЗВИТКУ
463
76.
Остряніна С. В., Рижков А. В., Кропова М. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
468
77.
Радова Н. В., Криса К. М.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
473
78.
Савченко М. В., Кулявець В. Г., Репчонок А. Ю.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
477
79.
Сазонова С. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
482
80.
Ситник Н. І., Павленко Т. А.
CУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
487
81.
Смерічевська С. В., Мацишина О. В.
РЕФЕРЕНТНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС‑ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
495
82.
Стеценко Д. М.
УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
501
83.
Чернявська І. М., Ковтун Р. О.
МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
504

 LEGAL SCIENCES

84.
Барабаш А. Г., Чумаченко В. Ю.
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
510
85.
Братішко Н. А., Наливайко Л. Р.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
516
86.
Вереша Р. В., Карпушина М. Г.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗА ПРОФЕСІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
522
87.
Ковтун І. В.
ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВІДНЕСЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ДО СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
529
88.
Максимов О. М., Коренев А. О.
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
533
89.
Пильгун Н. В., Кебкал К. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
538

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні данні м. Осака, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: