III Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» 23-25.11.2023 Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

23-25.11.2023 року у м. Токіо, Японія

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-23-25-11-2023-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Iesipov O.
PHYTOENERGY CULTURES
15
2.
Бак Р. С.
ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ
19
3.
Дунаєнко А. С., Дудка Д. С.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ В ПРОЦЕСІ СКОШУВАННЯ ТРАВ СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВИМ РІЖУЧИМ АПАРАТОМ
23
4.
Томчук О. М.
ПОЛІПШЕННЯ ВМІСТУ ОЛІЇ У НАСІННІ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЖИВЛЕННЯ
26

 VETERINARY SCIENCES

5.
Косянчук Н. І., Брик А. В.
БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ
33

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Астахова Л. Є., Верещака К. О.
МІСЦЕ ТА ОБСЯГ РОДИНИ ДЕРЕНОВІ (CORNACEAE) Й ОКРЕМИХ ЇЇ РОДІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН
39

 MEDICAL SCIENCES

7.
Nazarova D. I., Kramar S. B., Kozhushko G. Yu., Kozhushko V. V., Barbashova Yu. P.
HISTOSTRUCTURAL CHANGES IN THE CEREBELLUM OF THE BRAIN DURING CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION IN AN EXPERIMENT
44
8.
Rohovets O. V., Urazovska O. S.
THE ESTABLISHMENT AND USE OF BIOBANKS IN UKRAINE: IN TERMS OF MEDICINE AND THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ECOSYSTEM
51
9.
Антонов А. Г., Узбек Т. С., Татарко С. В., Григоренко В. Р.
СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ
60
10.
Ахраров Х. Х., Мадаминова К. Ш., Нодирова Н. И., Рахмоналиева М. З.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АСПЕКТЫ ФУНКЦИЙ ДЫХАНИЯ
64
11.
Баусов Є. О., Мамедов Азер Гейдар огли, Волохань Ю. В.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ ТИРЕОТОКСИЧНОГО КРИЗУ
71
12.
Баусов Є. О., Путненко І. О., Тороповський С. В.
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНА БЛОКАДА В ХІРУРГІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
74
13.
Бортейчук Ю. В., Печеряга С. В.
НАСЛІДКИ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ ДЛЯ МАТЕРІ ТА ПЛОДА
78
14.
Карий Я. В., Музичук О. М., Дмитерко О. І., Троян С. В., Ханасик Я. В., Курдибан С. М.
РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖ
85
15.
Колісник П. Ф., Килівник В. С., Колісник С. П., Кравець Р. А., Семенюк Р. О.
ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
94
16.
Негода Ю. С., Дунаєва О. В.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ГРЕЛІНУ
102
17.
Слабкий Г. О., Картавцев Р. Л., Апшай М. М., Бойсак М. М.
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОСТВОРЕНИХ В ХОДІ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ
106
18.
Слабкий Г. О., Качур О. Ю., Апшай М. М., Бойсак М. І.
РІВЕНЬ ЗМІН ПОВЕДІНКОВО-БІОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
109
19.
Федірко А. П., Гаврилов А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
112

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Мартиненко І. Ю., Олійник С. В., Вишневська Л. І., Ковальов В. В.
ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ЦИКОРІЮ ЗВИЧАЙНОГО
116

CHEMICAL SCIENCES

21.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS HYDROXAMIC ACIDS WITH A CAGE FRAGMENT AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THEIR COMPLEXES WITH Cu2+ AND Fe3+
122

TECHNICAL SCIENCES

22.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
HEAT-RECOVERY EQUIPMENT FOR HOUSEHOLD WASTE INCINERATION PLANTS
128
23.
Fialko N., Tymchenko M., Sherenkovskii Ju.
STUDY THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL BASES OF CLIMATE CHANGE
134
24.
Peleshko M. Z.
ENSURING FIRE SAFETY DURING THE EVACUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
138
25.
Tryshyn P. R., Kozlova O. B., Sukhin O. S.
THE ANALYSIS OF STUDIES ON THE DETERMINATION OF CUTTING THICKNESS IN REGENERATIVE VIBRATION
141
26.
Yarovyi I. K., Zvuzdetskyi Ye. O., Ivanov Yu. Yu.
THE REVIEW OF A NUMBER OF NOVEL SWARM INTELLIGENCE ALGORITHMS INSPIRED BY NONLIVING NATURE
145
27.
Zelenska T. S.
FEATURES OF WORK FOR BEGINNERS IN WEB DESIGN
148
28.
Артеменко А. В.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ САМООЦІНКОЮ ТА СТАВЛЕННЯМ ДО СЕБЕ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
151
29.
Базурін В. М., Красковська А. О.
KOTLIN: НОВА ЕПОХА РОЗРОБКИ ANDROID-ДОДАТКІВ
154
30.
Бушков В. Г., Звєрєв В. П.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ КІБЕРАТАК
158
31.
Дирів Р. О.
ГІСТЕРЕЗИС У ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛАХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРИСТРОЇ
164
32.
Дубицький О. С., Мазилюк П. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
168
33.
Зубрицький Р. Л., Рибчак З. Л.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ
170
34.
Кураса О. С., Тихонова О. В.
РОЗРОБКА АНАЛІЗАТОРА ETHERNET ТРАФІКУ ДЛЯ КОМУТАТОРА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОТОКІВ NGN
173
35.
Обуховський В. В., Іщенко В. М., Щербина Ю. В.
АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ (ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ)
178
36.
Олійник Ю. С., Васюченко П. В., Скльомін О. В.
АНАЛІЗ ПЕРЕХОДУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА НАПРУГУ 20 кВ
188
37.
Парнета О. Б.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ НА ВИДОБУВНИХ КАР’ЄРАХ УКРАЇНИ
194
38.
Петренко В. Г., Радченко А. Е.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОЗАМІННИКІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАЛВИ
198
39.
Харченко О. А., Лягера А. А.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СФЕРИ ОСВІТИ
203
40.
Хлапонін Ю. І., Тівоненко А. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ
206
41.
Чубаєвський В. І., Москаленко В. В.
АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ
215
42.
Шаповалов О. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
218

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

43.
Kozub P., Miroshnichenko N., Kozub S., Syrova G.
METHODOLOGY FOR CALCULATING THE ELECTRONIC CONFIGURATION OF CHEMICAL ELEMENTS
224
44.
Кузьменко В. Г.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОГЕРЕНТНИХ СТРУКТУР В ТУРБУЛЕНТНІЙ ТЕЧІЇ З ВІДСМОКТУВАННЯМ ТА БЕЗ НЬОГО
229

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

45.
Buynevich I. V., Pfeifer L. S., Voegele K. K.
INITIAL HIGH-RESOLUTION (2300 MHz GPR) SUBSURFACE IMAGING OF GLAUCONITE-RICH K/T BOUNDARY STRATA, NEW JERSEY, USA
235

ARCHITECTURE

46.
Vasyłyshyn V.
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY METODOLOGII BADAŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
240
47.
Хараборська Ю. О., Лиманець В. А.
ПОПИТ НА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
245

PEDAGOGICAL SCIENCES

48.
Durmanenko O. L.
ADAPTATION OF CHILDREN OF EARLY AGE TO PRE-SCHOOL CONDITIONS AS A GUARANTEE OF EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
251
49.
Kozub P., Deineko Z., Lukianova V., Yilmaz N., Bilets D.
CONCEPT OF MOBILE LABORATORY BASE FOR EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS
256
50.
Roman V., Barysevich I.
SOCIOLINGUISTIC PARAMETERS OF ENGLISH NEOLOGISMS (THE BEGINNING OF THE 21ST C.)
265
51.
Roman V., Bezpalchuk V.
LINGUISTIC FEATURES OF CONSTRUCTING ENGLISH-LANGUAGE WRITTEN TEXT
270
52.
Roman V., Lysak A.
INTERACTIVE METHODS OF TEACHING SPOKEN ENGLISH IN A INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
277
53.
Roman V., Sutko A.
PROVERBS AND SAYINGS AS A REFLECTION OF SOCIOCULTURAL FEATURES OF THE STUDIED LANGUAGE
284
54.
Zelenska L. M., Tymchenko S. V.
SOME ASPECTS OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ MOTIVATION TO FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION
287
55.
Вєйландє Л. В.-В., Бандус Н. О.
КОЛИ СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ КРАЩЕ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
291
56.
Гейдел А. М., Ілюшина К. Є.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
296
57.
Гейдел А. М., Красна Д. О.
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
301
58.
Гейдел А. М., Міщенко Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
305
59.
Деркач Р. С.
ВПЛИВ ДОРОСЛИХ НА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
309
60.
Каліберда Н. В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
313
61.
Король А. М., Зима В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
319
62.
Кравченко О. В.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
327
63.
Лавська В. І.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
332
64.
Лопатинська Н. А., Касянчук І. Є.
TELEGRAM-КАНАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
336
65.
Мельник Г. М., Павлишин А. І., Полухтович Т. Г.
СЕРТИФІКАЦІЯ ВПЕРШЕ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПЕДАГОГУ
343
66.
Михайлюта С. Л., Полях С. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
347
67.
Міленін А. М., Мітяшкіна Т. Ю., Денисенко С. А.
РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПОШУК ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
353
68.
Полухтович Т. Г., Цюрик М. П., Лінник Б. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
357
69.
Рогоза В. В.
КОНЦЕПТ STEM-ОСВІТИ У ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
362
70.
Свінціцька О. С., Максименко Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ШКОЛІ
366
71.
Трубіцина О. М., Дубівка А. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
370
72.
Філон І. О.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНЯ ІЗ ЗПР В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
376
73.
Юр’єва Л. М.
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
382

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

74.
Крамченкова В. О., Денчик М. Д.
ВІДМІННОСТІ МІЖ РОЛЬОВИМИ ОЧІКУВАННЯМИ ТА ДОМАГАННЯМИ ПОДРУЖЖЯ
386
75.
Кузнєцов М. А., Жолинська О.
ПРЕДИКТОРИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
391
76.
Кушнерьова В. В.
САМОПОЖЕРТВА ТА ГЕРОЇЗМ, ЯК ПРОЯВ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
401
77.
Марущак А. П.
СХИЛЬНІСТЬ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВІКОМ ВІД 19 ДО 23 РОКІВ
405
78.
Мороховець М. В.
СХИЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ДО ІНТЕРЕНТ-ЗАЛЕЖНОСТІ
412
79.
Соколова К. І.
СХИЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО СПІВЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ
419
80.
Третьякова Т. М., Банєва Т. Р., Аністратенко Г. В.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ РОЗПОДІЛУ СІМЕЙНИХ РОЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ
428
81.
Третьякова Т. М., Градовенко В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
432
82.
Третьякова Т. М., Душина А. П., Матковська А. А.
ВПЛИВ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДУМОК ТА РІШЕНЬ ОСОБИСТОСТІ
435

 JOURNALISM

83.
Долгова О. К.
МЕДІАДИСКУРС І ВЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ПРАВА ЛГБТК(ІА+) СПІЛЬНОТИ
440
84.
Кирилова О. В., Попкова Д. Є.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕМІВ ПІД ЧАС ВИСВІТЛЕННЯ ВОЄННИХ ПОДІЙ
447

ART

85.
Гончарук Д. В.
МУЗИЧНА МОВА УКРАЇНИ
451

 HISTORICAL SCIENCES

86.
Оліферчук А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШІ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
458
87.
Пефтиц В. М.
ПЕРША МАРОККАНСЬКА КРИЗА: МАЛЕНЬКА ДЕРЖАВА МІЖ ВЕЛИКИХ ВОГНІВ
466

 CULTUROLOGY

88.
Лись Д. А., Поздняков В. О.
КРЕАТИВІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО БРЕНДУ У СУЧАСНИХ URBAN STUDIES
477

 PHILOLOGICAL SCIENCES

89.
Matiyash M., Goltsova M.
THE ROLE OF PRECEDENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL SYSTEM: DISCUSSING THE IMPORTANCE AND IMPACT OF PRECEDENTS ON THE CONTEMPORARY LEGAL SYSTEM, HOW THEY SHAPE LEGAL STANDARDS, AND RESOLVE LEGAL DISPUTES
487
90.
Moshkovska L. M., Lukianenko O. O.
THE AUTHOR`S STYLE OF TRANSLATION
489
91.
Sirosh K., Goltsova M.
THE ROLE OF PRECEDENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL SYSTEM: DISCUSSING THE IMPORTANCE AND IMPACT OF PRECEDENTS ON THE CONTEMPORARY LEGAL SYSTEM, HOW THEY SHAPE LEGAL STANDARDS, AND RESOLVE LEGAL DISPUTES
492
92.
Коваль Н. Є., Антал В.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
494
93.
Лахай А. Я.
МОВНА РЕАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНЦЯМИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
503
94.
Манілевич К. Є., Буданова Л. Г.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРΟФЕСІЙНΟЇ КΟМПЕТЕНТНΟСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
507
95.
Потреба Н. А., Павлова М. А.
ВИКОРИСТАННЯ АБРЕВІАТУР В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ
511
96.
Потреба Н. А., Юрова С. А.
УСІЧЕНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ У МОЛОДІЖНІЙ МОВІ
516
97.
Романишин Н. І., Кода Ю. Я.
КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ЗАКЛАДИ ОСВІТИ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
520
98.
Рудіна М. В., Голуб А. О.
МЕДІАТЕКСТИ ДОБИ ВІЙНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ
529
99.
Салієва І. А.
МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ, ЩО ВТРАТИЛА БАТЬКІВЩИНУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ О. ТОКАРЧУК «ОСТАННІ ІСТОРІЇ»)
533
100.
Сокаль М. А., Фоменко Д. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
541
101.
Струганець П. Б.
ЕПІТЕТНІ КОНСТРУКЦІЇ У ФУТБОЛЬНОМУ ТЕЛЕРЕПОРТАЖІ
547
102.
Сушинська Ю. М.
СВОЄРІДНІСТЬ АНТИУТОПІЇ ТА ҐРОТЕСКУ В РОМАНІ СТАНІСЛАВА ІҐНАЦІЯ ВІТКЕВИЧА «НЕНАСИТНІСТЬ»
551
103.
Чаяло В. Я., Заводній Т. В., Дроздов О. А.
КУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МОВНА ОСВІТА: ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БАГАТОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
561
104.
Чжоу Хунвей
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ В КНР
568

ECONOMIC SCIENCES

105.
Plakhotnik O., Borys T.
VENTURE FIRMS AS A CATALYST OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
571
106.
Андросенко О. О., Закржевська Г. К.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
575
107.
Борисенко Д. А., Коляда О. В.
ОЦІНКА ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
582
108.
Булавинець В. М.
СУЧАСНІ АКЦЕНТИ У ФІНАНСОВІЙ ПОВЕДІНЦІ ДОМОГОСПОДАРСТВ
586
109.
Гайдук І. С.
СТАН РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
593
110.
Дзюкевич К.
РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ СТРАТЕГІЄЮ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄС
600
111.
Зоря О. П., Пилипенко В. С.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДО ОБРАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗМІНИ
604
112.
Кирилко Н. М.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ МАРКЕТИНГОМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
608
113.
Костенюк Ю. Б., Пізюк О. О.
ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
613
114.
Котенок Д. М., Старостенко Ю. С.
КОНКУРЕНТОСПРОЖНІСТЬ КРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ
621
115.
Крапівіна Г. О., Ліпинський Л. К., Андрєєв В. Д., Остроух Н. Л.
РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МИСТЕЦТВО ГОСТИННОСТІ
626
116.
Крапівіна Г. О., Паніотов Є. В., Гончар В. Д., Зацепіна Т. В., Постол Д. Г.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ В РЕСТОРАНАХ УКРАЇНИ
630
117.
Мамонов К. А., Гой В. В., Харів В. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОПРОСТОРОВІ СИСТЕМИ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
637
118.
Мерінова С. В., Поліщук С. А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ ТОВАРІВ
641
119.
Прокопов Д. В., Бялковська О. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
647
120.
Скавронський Д. П.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
655
121.
Суворова І. М., Самойлюк О. О., Разінкіна Т. Г.
ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
662
122.
Шумська С. С.
ГЛОБАЛЬНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
668
123.
Якоб Є. Й.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
674

 LEGAL SCIENCES

124.
Chen Lili, Bieliaieva O.
RESEARCH ON THE INNOVATION OF CHINESE UNIVERSITY ADMINISTRATION WORKING MODE
679
125.
Volochiy O., Goltsova M.
SOFT LAW IN THE SYSTEM OF SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW
682
126.
Антонюк В. Є., Савенко В. П.
ЯК ЗМІНИЛАСЬ ЗЛОЧИННІСТЬ З ПОЧАТКОМ ВІЙНИ
685
127.
Гулак А. О., Савенко В. П.
ЯК ВПЛИВАЮТЬ ЗМІ НА ЗЛОЧИННІСТЬ
688
128.
Дрижакова Д. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
691
129.
Кирильчук І.
КОНЦЕПТ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
698
130.
Клюкіна Т. А., Савенко В. П.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НА РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
704
131.
Савенко В. П., Кравець Д. Ю.
МІСЦЕ КРИМІНОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК
708
132.
Сорокін Р. О., Таймасханов Халід Сайд-Магомедович, Плахотний А. П.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ: ЯК ФОРМУЄТЬСЯ СТІЙКІСТЬ І РІШУЧІСТЬ
711
133.
Тронько О. О., Бережна К. В.
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОМПАНІЙ НА УКРАЇНІ, ЯК ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВПЛИВУ
719

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: