fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 11-13 октября 2020 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 октября 2020 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Kornienko V., Honcharova O.
GROWTH OF RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) LARVAE AT DIFFERENT STOCKING DENSITIES IN THE BASINS
10
2
Радченко М. В., Буйвал О. Ю.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
15
3
Шевчук В. В.
СИМБІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ЗА ДІЇ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН
18
4
Шевчук О. А.
ЗМІНА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ІНГІБІТОРНОГО ТИПУ
24

BIOLOGICAL SCIENCES

5
Мамчур Т. В., Третьякова С. О.
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ УЧНЯ, ВИКЛАДАЧА, НАУКОВЦЯ УМАНСЬКОГО УЧИЛИЩА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА САДІВНИЦТВА – АНДРІЯ ІВАНОВИЧА МАЛЬТИ
30
6
Пшенична В. А.
ДНК – ПОРТРЕТ НАЦІЇ
41
7
Романенко Ю. О., Васильєва С. О.
ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТЕМПЕРАМЕНТУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
47

 MEDICAL SCIENCES

8
Shyshkin M. A.
HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF DISTAL COLONIC POLYPS
53
9
Голка Г. Г., Веснин В. В., Олейник А. А., Гаркуша М. А., Истомин Д. А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТНО-СУСТАВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
56
10
Грищенко О. В., Гоман Т. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИБОРУ ДОЗИ ВІТАМІНУ D ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЙОГО ДЕФІЦИТУ У ВАГІТНИХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА
61
11
Льовкін О. А.
УЗ-АСИСТОВАНА РЕҐІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ В НЕВІДКЛАДНІЙ ТРАВМАТОЛОГІЇ
67
12
Менів Н. П., Федорович У. М.
МІКРОБІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ: ДОСЛІДЖЕННЯ НА S.AUREUS
72
13
Момот А. А., Прасол О. В., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ВПЛИВ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ЕНДОВАСКУЛЯРНІЙ ТЕРАПІЇ НА НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН ПАЦІЄНТІВ
77
14
Польовий В. П., Паляниця А. С., Райляну С. І., Чепега І. Г.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ ОЧЕРЕВИННОЇ ПОРОЖНИНИ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ПЕРЕБІГУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ
79
15
Цюрупайло М. С., Федотов О. В.
СИНДРОМ ТУРЕТТА: ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ЙОГО ПРОЯВІВ
84
16
Яковлева О. А., Семененко С. И., Клекот А. А., Николова О. М.
НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ – СТРАДАЮТ ПАЦИЕНТЫ
88

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17
Дегтярева Е. А., Вишневская Л. И., Гарная С. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ В ЛИПОФИЛЬНОМ ЭКСТРАКТЕ ТЫКВЫ
92
18
Кубарєва І. В., Болдарь Г. Є., Рищенко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ХРОНІЧНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ З ПОЗИЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
96
19
Суховий Г. П., Яковлева О. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОСТУ РИНКУ ANTI-AGE КОСМЕТИКИ
102

TECHNICAL SCIENCES

20
Boryn V. S., Korostil O. M.
INTELLECTUAL SYSTEM OF CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF COXING OF OIL RESIDUES
109
21
Hliuza A. P., Honcharenko D. V., Nazarenko Yu. V.
RESEARCH OF “SMART HOUSE” TECHNOLOGIES
116
22
Kharchenko S. D., Kharchenko O. V.
WEAR RESISTANT DETONATION COATINGS
121
23
Yevsieiev V., Bronnikov А.
ANALYSIS OF THE CMMI MODEL APPLICATION FOR SOLVING THE TASKS OF CPPS CONTROL PROCESSES AUTOMATION DEVELOPMENT
128
24
Давидович О. Я., Турчиняк М. К., Палько Н. С.
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЖИРІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
133
25
Комаров В. О., Сендецький Н. Н., Сащук С. І., Анохін О. О.
ПРОВЕДЕННЯ МОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНСТРУКЦІЇ КРИЛА ЛІТАКА ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО КОНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ANSYS ТА ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМПАС 3D
139
26
Селегей А. М., Селегей С. М., Петренко В. О., Квасова Л. С.
MODEL OF MOVEMENT OF GRANULAR MATERIALS BY ELEMENTS OF TREE-FREE LOADING DEVICE OF DOMAIN FURNACE
146

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

27
Умаров Салим Халлокович, Гасанов Назим Захид оглы, Гасанов Анар Ибрагим оглы, Нарзуллаева Зилола Мухитдиновна, Умарова Дилфуза Салимовна
МОНОКРИСТАЛЛЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ TlGa1-xFex2 -ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
152

PEDAGOGICAL SCIENCES

28
Pasieka N., Mysiura M.
DEVELOPMENT OF LINGUISTIC PERSONALITY OF THE YOUNGER SCHOOLBOY AT THE NEW UKRAINIAN SCHOOL
162
29
Ващенко Л. С.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ КУРСУ БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
169
30
Галаєвська Л. В.  
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ЖАНРІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
176
31
Грузевич Т. Ю.
РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
182
32
Гусєв В. М., Ольшевська О. В., Кулабухова О. С.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19
187
33
Євенко О. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
192
34
Зелинский С. С.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВУЗА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
198
35
Кіцель Н. В.
ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
202
36
Клочко О. О.
ПРОБЛЕМИ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
209
37
Кунгурцева Ж. Ф., Бурлаєнко О. М., Дзех С. Д.
STEM-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ У ГУРТКАХ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
214
38
Левченко І. М.
ВИМОГИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
219
39
Масальський В. П., Олешко О. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ САДІВ І ПАРКІВ» У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
226
40
Савка І. В., Яремко Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ
232
41
Савчин Г. В.
СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
237
42
Скачедуб Н. М., Чхайло М. Б.
РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ БІГОМ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
243

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

43
Шиделко А. В.
ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТАТЕВООСВІТНЬОЇ ТЕМАТИКИ
248

 ART

44
Львова І., Романенкова Ю. В.
РОЛЬ РЕЖИСЕРА ТА ПРОДЮСЕРА ЦИРКОВОГО ПРОДУКТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
255
45
Мiненко О. А.
СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА В НОВИХ ЦИФРОВИХ УМОВАХ
260
46
Пандирєва Є. А.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА
267
47
Сидор М. Б.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ОБРАЗОТВОРЧОСТІ: ВИТОКИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
273

 HISTORICAL SCIENCES

48
Ткачук П. О.
ЗНАЧЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ВІЙСЬКА
280

 LITERATURE

49
Саламатина А. В.
СРЕДСТВА ОБРАЗНОСТИ СУБЬЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ Э. М. РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИЩА»
283

 POLITICAL SCIENCES

50
Андрєєва О. М., Стецюк Ю. О.
ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВ АТР: НА ПРИКЛАДІ СІНГАПУРУ
288
51
Чала К. О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
293

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

52
Rusko N. M.
SPIRITUAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY IN TERMS OF RELIGION, SCIENCE AND PHILOSOPHY
299
53
Безпрозванна Т. А.
ФІНАНСОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЯК НАЙЗАГАЛЬНІШИЙ ВИМІР ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
303
54
Олійник І.
УМОВИ І МОЖЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ПРЕКАРІЗАЦІЇ МОЛОДІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
308

 ECONOMIC SCIENCES

55
Kolodiuk L.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT AND MARKETING
315
56
Vanishvili M. M., Nozadze M. I.
THE ROLE OF PERFORMANCE AUDITING IN PROGRAM BUDGET EVALUATION AND WAYS TO IMPROVE IT IN GEORGIAN SELF-GOVERNING CITIES
318
57
Боденчук Л. Б., Карайсенлі Я. І.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
331
58
Вовк Т. Г., Нечипорук Н. В.
СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО AУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗAПAСІВ ПІДПРИЄМСТВA
340
59
Косяк А. П.
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ВЛАДАМ»)
344
60
Саакян А. А.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
351
61
Симоненко О. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ
357
62
Скригун Н. П., Лабінська Н. О.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БРЕНДА ПЕРЕД СПОЖИВАЧАМИ
360

LEGAL SCIENCES

63
Денисовський М. Д., Томчук І. О., Картавцев В. С., Дрімак М. І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДІАЦІЇ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
363
64
Заставна О. П., Мельник Н. М.
АНЕКСІЯ ТЕРИТОРІЇ В ІСТОРІЇ І ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
370
65
Скиба В. М., Воробець Н. А.
НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї – ОДНА ІЗ СОЦІАЛЬНИХ ТА НАЙБОЛЮЧІШИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ
375
66
Скиба В. М., Шарко І. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СПРАВ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
380

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: