IV Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 8-10 мая 2022 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 мая 2022 года в г. Барселона, Испания.

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-8-10-maya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дідух В. Ф., Бодак М. В.
ВИБІР СПОСОБУ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОКНА
11
2.
Заболотний О. І.
ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ОГІРКА ГІБРИДУ МАРІНДА F1 ЗА БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ
17

 VETERINARY SCIENCES

3.
Локес-Крупка Т. П., Бурда Т. Л., Зарицький С. М.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ У БІЛОК ДЕГУ, КОРЕКЦІЯ ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ
21
4.
Яценко І. В.
МІСЦЕ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СИСТЕМІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У СУДОЧИНСТВІ
27

 MEDICAL SCIENCES

5.
Bekjanova O. Ye., Yulbarsova N. A.
IMPROVEMENT OF PATHOGENETIC THERAPY OF CHRONIC LIP FISSURE
40
6.
Havalko A. V., Asanov E. O.
EFFECT OF HYPOXIC TRAINING ON HYPOXIA RESISTANCE IN ELDERLY PEOPLE WITH IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE
44
7.
Mirdjuraev E. М., Mamаtkhonova Ch. B.
MYELOPATIC SYNDROME OF OSTEOCHONDROSIS OF THE CERVICAL SPINE
46
8.
Moldovan P.
CONNECTION BETWEEN THE PRESENCE OF TOXIC STRAINS OF H.PYLORI AND THE CONTENT OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN THE SERUM OF CHILDREN WITH PEPTIC ULCER
50
9.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Шилан В. І., Узбек Т. С.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЗАПОДІЯННЯ УШКОДЖЕНЬ
53
10.
Аскарьянц В. П., Махаматжонова Муштарийбегим Даврон кизи, Зухуржонова Раъно Вохиджон кизи, Ходжибаева Сарвиноз Алишер кизи
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
56
11.
Базика Д. А., Литвиненко О. О., Шахрай Г. Ф., Дем’янов В. О.
ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС
62
12.
Гладкий В. В., Шупер В. О.
ЗАХОДИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
68
13.
Гулій А. М.
ЕРГОТЕРАПІЯ ОСІБ ІЗ СИНДРОМОМ ЗАП’ЯСТНОГО КАНАЛУ
72
14.
Калініченко С. В., Скляр Н. І., Мінухін В. В., Мартинов А. В., Торяник І. І.
ІНАКТИВАЦІЯ БАКТЕРІОФАГУ ФОТОДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ
77
15.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙ ТА РОЛЬ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ У ХВОРИХ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ВНАСЛІДОК ГПМК
82
16.
Кухарь І. О., Монакова О. С.
АНАЛІЗ ДИНАМИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2014-2019 РОКИ
86
17.
Литвиненко О. О., Шахрай Г. Ф., Дем’янов В. О.
РІВЕНЬ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ПУХЛИН У ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИМ ПІДТИПОМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС
90
18.
Маринчина І. М., Діжицький О. М.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ХІРУРГІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ МАСИВНИХ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ
97
19.
Маринчина І. М., Небила О. О.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИХ СИНЕХІЙ
100
20.
Селюк Л. І.
ЕРГОТЕРАПІЯ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІНСУЛЬТУ
102
21.
Харченко О.
КОРЕЛЯТИВНИЙ АНАЛІЗ МІТОТИЧНОГО РЕЖИМУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ АТРОФІЧНИМ ГАСТРИТОМ
108
22.
Шупер В. О., Шваб А. М.
ОСОБЛИВОСТІ “ПОТРІЙНОЇ” НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ФАЗУ ЗАГОСТРЕННЯ ХОЗЛ
115
23.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Тихончук Н. С.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ ТА СИНДРОМА ШЕГРЕНА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
119
24.
Ясногор О. А., Чертов С. О., Гавриленко М. А., Болатаєв Р. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ НА КАФЕДРІ ЗДМУ І ВПРОВАДЖЕННЯ В АМБУЛАТОРНУ ПРАКТИКУ НЕIНВАЗИВНОГО МЕТОДА ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ІНФІЛЬТРАТІВ
122

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Гадяк С., Гадяк І.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ СИРОПІВ У ПЕДІАТРЇЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
128
26.
Рущак Н.
CТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З ГРУПИ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
130
27.
Цісак А. О., Еберле Л. В., Шпаковська Д. М.
АНАЛІЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК РОСЛИН РОДУ OCĪMUM
132

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Distanov V. B., Nykytenko H. O.
SYNTHESIS AND RESEARCH OF CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES
136
29.
Чигвінцева О. П., Бойко Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
143

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Luzina Yu., Yerukaiev A., Danylyshyn S.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM OF ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE
151
31.
Nevliudov I., Zharikova I., Bronnikov A.
IMPROVEMENT OF THE COMMUTATION SYSTEM FOR A MOBILE ROBOT PLATFORM USING POLYIMIDE STRUCTURES
157
32.
Авіна В. В., Сірик Н. М., Вертосенко О. Ю., Волкова Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ
164
33.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ПРОСТОРОВОЇ СПОРУДИ
167
34.
Золотенко Е. О., Синюк О. М., Михайловський Ю. Б.
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС IMPACT ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПОДРІБНЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
173
35.
Іванець Г. В., Толкунов І. О., Попов І. І., Іванець М. Г.
ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
176
36.
Калиновський А. Я.
РОЗРОБКА НОВОГО СПОСОБУ ДОСТАВКИ ВОГНЕГАСНИХ ЗАСОБІВ ДО ВІДДАЛЕНОЇ ЗОНИ ГОРІННЯ
182
37.
Коломійцев О. В., Комаров В. О.
ДІАГНОСТИКА КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
192
38.
Кузьменко А. І., Василенко Д. Д., Тюкіль Д. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗМЕНШЕННЯ ПРОСТОЇВ АВТОМОБІЛІВ НА СКЛАДІ ПП «ОЛІЯР»
199
39.
Подопригора А. А., Міхайлуца О. М.
РОЗРОБКА КРОС-ПЛАТФОРМНИХ ЗАСТОСУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ XAMARIN
206
40.
Семків О. М., Сухарькова О. І.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАЯТНИКОВИХ АНАЛОГІВ ІНЕРЦІОЇДА В.М.ТОЛЧИНА
209
41.
Чайніков С. І., Василевський А. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ У ВЕБ РОЗРОБЦІ
219

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

42.
Манько А. М., Процюк В. О.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (1885 – 1990 РР)
222

 ARCHITECTURE

43.
Васьківська К. В., Прокопишак С. Б.
ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
229
44.
Мамедов Наби Юсиф оглы, Нагиев Низами Гасан оглы
АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НОВЫХ ГОРОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
234

 PEDAGOGICAL SCIENCES

45.
Asadov Mubariz Khasay
WAYS TO USE THE MODEL IN SOLVING TEXT PROBLEMS
236
46.
Miroshnik L. V., Hetmanets H. O., Matsapura L. V.
INTERNATIONAL STUDENTS CHALLENGES IN ADJUSTING TO ONLINE LEARNING PROBLEMS
242
47.
Parkhomenko O., Mokhonko M., Velyka T.
IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM TO CALCULATE THE SQUARE ARITHMETIC ROOT IN GOOGLE SHEETS AS A METHODICAL TECHNIQUE
248
48.
Tkachenko E. V., Aqib Muhammad
THE FOREIGN STUDENTS HIGHER BRAIN FUNCTIONS’ AND PSYCHOLOGICAL STATUS’ DISTINGUISHING FEATURES DURING REMOTE LEARNING AND SOME EDUCATIVE APPROACHES IN DEPENDENCE ON THEM
254
49.
Valyukevych T.
LEARNING ENGLISH WIT TV SERIES
259
50.
Базелюк В. Г.
ДОСЛІДНИЦЬКІ ВМІННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
261
51.
Бобро Л. В.
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
268
52.
Гавриш М.
ОСНОВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ ТА БАТЬКАМИ У НУШ
272
53.
Міколута Д. О., Байдюк Л. М.
СПОСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
275
54.
Пономарев Р. Д., Ермекбаева Г. О., Жиенбаева Н. Б.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС
279
55.
Сорочинська О. А., Танська В. В., Драгальчук А. П.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ STREАM-ОСВІТИ
287
56.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
293

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

57.
Мельничук М. М.
ЕМОЦІЙНО-РЕГУЛЯЦІЙНИЙ АСПЕКТ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
297

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

58.
Білицька А. В., Харченко Т. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ
303

 JOURNALISM

59.
Кравченко Р. І.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА КОНТЕНТ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ YOUTUBE-КАНАЛІВ В УКРАЇНІ
307

 HISTORICAL SCIENCES

60.
Скрипник Г.-М. І.
РОЗВИТОК ЕТНОЛОГІЇ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
311
61.
Чернуха О. В., Громко Є. А.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
316

 LITERATURE

62.
Савчук О. Р.
JOHN MILTON’S POLITICAL TREATISES IN ENGLISH PARLIAMENTARY JOURNALISM
321

 POLITICAL SCIENCES

63.
Komirtay Zhaudir
POLITICS OF MULTICULTURALISM IN GERMANY
324

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Гончар В. В.
СУРЖИК В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
331
65.
Жалко Т. Йо., Бойко Т. В.
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ ЛИСТІВ-ЩОДЕННИКІВ
334
66.
Зелінська А.
КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС У СВІТЛІ МНОЖИННОСТІ В ПЕРЕКЛАДУ
339
67.
Мазурок М. В.
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ФЕМІНІТИВНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
344

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

68.
Бур’яноватий О. М.
ІДЕОЛОГІЇ ЗЛА
350

 ECONOMIC SCIENCES

69.
Humbatov Yusif Abulfat, Hasanova Rahila Yunis, Mammadov Seymur Jeyhun, Gazanfarli Leyli Fazail
SECURITY IN TOURISM
358
70.
Коба О. В.
РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
367
71.
Кріцак О. М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
372
72.
Черевична Н. І., Шубіна Л. Ю., Гапонцева О. В., Фролова Т. В.
АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ “МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА” В УКРАЇНІ
377

 LEGAL SCIENCES

73.
Бабакін В. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ МОЛОДДЮ
382
74.
Богданець А. А.
ІНСТИТУТ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
387
75.
Варава І. П., Грищук М. М.
РОЛЬ ПЕРИКЛА В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
394
76.
Майстренко М. М., Черевко В. В.
ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
399

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-32-7 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: