fbpx

IV Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 1-3 декабря 2021 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 декабря 2021 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Fedelesh-Gladinets M. I., Nahornyi M. M.
BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING INFUSIONS AND DECORATIONS OF PLANTS TO REDUCE THE NUMBER OF GROUND LEAF ROLLERS IN TRANSCARPATHIA.
22
2.
Fedelesh-Gladinets M. I., Turovnik A. A.
BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING INFUSIONS AND DECORATIONS OF PLANTS TO REDUCE THE NUMBER OF GROUND LEAF ROLLERS IN TRANSCARPATHIA.
24
3.
Бараненко М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ.
27
4.
Кривокульська О. В.
ВИРОЩУВАННЯ КАЧЕНЯТ КРОСУ «ТЕМП».
30
5.
Попова Л. М., Федюшина А. С.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ ТОМАТУ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ.
35
6.
Чалий М. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ І ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ.
40

 VETERINARY SCIENCES

7.
Bogatko N. M., Yatsenko I. V., Sakhnyuk N. I., Utechenko M. V., Bogatko A. F., Bogatko L. M.
CONTROL OF SAFETY OF BUTTER FOR THE ESTABLISHMENT OF ITS FALSIFICATION BY VEGETABLE FATS.
43
8.
Кос’янчук Н. І.
БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВИНЕЙ.
50

 BIOLOGICAL SCIENCES

9.
RudykLeuska N. Ya., Khyzhniak M. I., Mazurkevych A. V.
PECULIARITIES OF ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN FISH.
56
10.
Стасюк М. В., Лозова Г. В.
ВПЛИВ МІКРОПЛАСТИКУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ.
59

MEDICAL SCIENCES

11.
Hayevska M. Yu., Poludnyak R. A., Klobushnyak A. R., Onokhina Ya. K.
AN EFFECTIVE TREATMENT STRATEGY FOR ONYCHOMYCOSIS.
64
12.
Linovytska O., Dinets A., Lozinskiy V.
FORMATION OF HEALTH CULTURE IN STUDENTS THROUGH THE PRISM OF SCIENTIFIC VIEW.
68
13.
Ortemenka Ye. P., Mavis Forkuoh
DIAGNOSTIC AND PREDICTOR ROLE OF SOME PARACLINICAL MARKERS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE INFECTIOUS-INFLAMMATORY PROCESSES OF THE LOWER RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN.
74
14.
Polyasniy V. O., Mashukov A. O., Vorontsova Ya. Yu.
PREOPERATIVE FNA AND INTRAOPERATIVE CYTOLOGICAL COMPARATIVE EVALUATION IN THYROID BENIGN AND MALIGNANT PATHOLOGY.
79
15.
Sherstiuk S., Zubova Ye., Nakonechna S., Prokchorchuk R.
COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING HUMAN ANATOMY.
83
16.
Tsysar Yu. V., Yuzvyk I. S.
MANAGEMENT OF MULTIPLE PREGNANCY.
87
17.
Абдумаджидов А. А., Эркинова Г., Журабоева И., Зокирова К.
К ВОПРОСУ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИММУННОГО СТАТУСА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.
93
18.
Альхуссейн В. В., Гузенко Н. В., Чубенко О. В.
СУЧАСНІ ВИДИ УПАКОВКИ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ.
101
19.
Аскарьянц В. П., Эргашов Камронбек Улугбек угли, Миралимова Севара Рустам кизи, Хмраева Ойбегим Рустам кизи
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ ЙОДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
107
20.
Бродовская Н. Б., Денисенко О. И.
УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ У БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ.
118
21.
Бобро Л. М., Тимошенко Д. В., Із-Зіг Ю. А.
МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ.
123
22.
Грицюк М. О., Меленко С. Р.
COVID-19 ТА ОЖИРІННЯ: ФАТАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК.
127
23.
Деркач С. А., Городницька Н. І., Куцай Н. М., Габишева Л. С., Куцина О. М.
МЕТИЦИЛІНРЕЗИСТЕНТНІ СТАФІЛОКОКИ: ТЕНДЕНЦІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ФОТОЧУТЛИВІСТЬ.
131
24.
Завальська К. С., Павловська Ю. О., Печеряга С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ ПРИ БАГАТОВОДДІ.
138
25.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕВРИТУ ЛИЦЕВОГО НЕРВА В РОЗВИТКУ СИНДРОМУ РОССОЛІМО-МІШЕРА-МЕЛЬКЕРСОНА-РОЗЕНТАЛЯ.
141
26.
Князева М. В., Прокопюк А. В.
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.
148
27.
Кокора А. С., Агалаков В. С.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ.
158
28.
Колотило Т. Р., Урсакій Д. Д.
РІВЕНЬ ОХОПЛЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМИ ВІД ПОЛІОМІЄЛІТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ.
163
29.
Копач К. Д., Кащенко В. О.
ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН, КОАГУЛЯЦІЯ ТА АНГІОГЕНЕЗ ПРИ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ 2019 (COVID-19).
167
30.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
ПЕРЕЛОМИ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ, ЇХ ЧАСТОТА І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕНТАЛЬНИМИ ІМПЛАНТАМИ.
174
31.
Тихонова Л. В., Феськова А. О.
ВИЯВЛЕННЯ ТІЛЕЦЬ ЛЕВІ В НЕЙРОНАХ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА.
176
32.
Шарапова О. М.
КРОВОПОСТАЧАННЯ ЯЄЧОК У ФЕТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ.
180
33.
Шупер В. О., Шваб А. М.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК МІОКАРДИТУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19.
186

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

34.
Chan T. M., Sheykina N. V., Kozachok A. A., Yaremenko V. V.
APPLICATION OF MODIFIED COMPOSITES IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY.
190
35.
Reshetniak L. R., Shevchenko R. G.
FEATURES OF PRODUCTION OF STERILE MEDICAL PRODUCTS.
194

CHEMICAL SCIENCES

36.
Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Balamut S. O.
PREPARATION OF ZINC COMPOUNDS FROM WASTEWATER AND SLUDGES METHOD OF LEVING.
200
37.
Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Basenko L. O.
TREATMENT OF WASTEWATER FROM ORGANIC COMPOUNDS BY CAVITATION.
205
38.
Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Belan Yu. M.
DEVELOPMENT OF WATER TREATMENT SYSTEM ON PHARMACEUTICAL PRODUCTION WITH THE USE OF OZONATOR INSTALLATION.
213
39.
Streltsova E., Voliuvach O.
COLLOIDAL-CHEMICAL PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS BINARY MIXES SURFACTANTS OF THE VARIOUS NATURE.
218

 TECHNICAL SCIENCES

40.
Babych S., Lazar V., Dihtyaruk M., Zhiguts Yu.
CONTACT PROBLEMS FOR PRELIMINARY STRIPS REINFORCED BY THIN ELASTIC OVERLAYS STRINGERS.
220
41.
Havenko S., Czubak Jerzy
SYSTEM ANALYSIS OF GRAVURE PRINTING PROCESSES AND THEIR IMPACT ON PRODUCT QUALITY.
225
42.
Kulbovskyi I., Holub H., Sapronova S., Tkachuk M.
METROLOGICAL SUPPORT OF INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS IN TRACTIONS OF TRACTION ROLLING STOCK.
228
43.
Kuznetsov V., Tugay Yu., Tuhai I.
TENSOR ANALYSIS OF NON-UNIFORM NETWORK.
233
44.
Vataman V. V.
POWER UNIT CONTROL AUTOMATION LIKE A COMPLEX DYNAMIC SYSTEM.
242
45.
Vrakina K., Yeromina N.
MOBILE GAME DEVELOPMENT ON UNITY IN THE STYLE OF IDLE GAME.
246
46.
Vorobiov B., Pohasii S.
BUILDING AN ONTOLOGY OF THE SOFTWARE ARCHITECTURE OF THE INTERNET OF THINGS.
252
47.
Аксенова Л. А., Леонов К. В.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЗАДАННОЙ ОСВЕЩЕННОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ.
257
48.
Берщанський Є. В.
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ.
262
49.
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Котова З. Я.
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАЮ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ.
269
50.
Бисаринова А. Т.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА.
275
51.
Колосков В. Ю., Гальчук А. О., Трунова І. О., Бова А. О.
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ НА ПОЛІГОНІ ЗБЕРІГАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ.
282
52.
Комелькова О. С., Бєдунков Г. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ.
288
53.
Лапінов А. Д., Мартиненко Д. М.
СТАН ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СУЧАСНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА).
293
54.
Магомедова М. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ OFDM СИГНАЛІВ.
298
55.
Пасько В. П., Майстренко А. Ю.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПІДВОДНОГО РОБОТА.
302
56.
Пархоменко Л. О., Калашнікова Т. Ю., Прохоров В. М.
ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ METROCARGOÔ.
312
57.
Семко Т. В., Наконечний В. В.
ФОРМУВАННЯ СТРАВ З М’ЯСА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ.
318
58.
Стефанович П. І., Стефанович І. С., Бобко В. О., Стефанович В. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ.
322

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

59.
Ostapchuk Yu. L., Galichev A. G., Burmistrov A. N., Rudnikov Ye. G.
CRITICAL VALUES OF CALORIFIC PARAMETERS FOR MOLECULAR LIQUIDS FROM PRINCIPLE OF CORRESPONDING STATES.
332
60.
Pliiev A.
APPLICATION OF OPERATIONS RESEARCH AND NETWORK ANALYSIS METHODS IN AIRCRAFT GROUND HANDLING.
336

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

61.
Ляшок Д. К.
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
340

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

62.
Дерик А. О., Дерик О. В.
ИСТОРИЯ ОКЕАНА ТЕТИС.
346

 ARCHITECTURE

63.
Антоненко І. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДЗЕМНОГО ФОРМУВАННЯ.
352
64.
Соснова Н. С., Бевзюк К. С.
ДИЗАЙН ВУЛИЦЬ ТА ПЛОЩ МАЛОГО МІСТА: ЗАСОБИ ТА ПІДХОДИ.
363

 PEDAGOGICAL SCIENCES

65.
Drozhzhina I. S., Moiseeva E. A.
INTRODUCTION OF THE RESULTS OF TEXT CORPORA RESEARCH AT THE ENGLISH LESSONS IN TECHNICAL UNIVERSITIES.
367
66.
Kormiltsyna S. Yu., Hrechok L. M.
ESSENTIAL SKILLS IN ESP LANGUAGE ACQUISITION.
371
67.
Volkova L. V.
THE COMMUNICATIVE PURPOSE OF EDUCATIONAL DIALOGUES.
375
68.
Yeremenchuk I. V., Todoriko L. D., Obed Effah
SIMULATION: A TRAINING RESOURCE FOR QUALITY TREATMENT AND INCREASING PATIENT SAFETY.
379
69.
Бондар В. О.
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ВИСНОВКІВ.
384
70.
Василіженко А. В.
ПРОЄКТИВНІ МЕТОДИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В РОДИНІ, ЩО ОЧІКУЄ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ.
389
71.
Василина І. М., Петренко С. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
397
72.
Вікторова Л. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИХ.
401
73.
Воронова Є. М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
403
74.
Грабовський Ю. А., Абельмазов А. А.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ВІДНОШЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ.
408
75.
Глущенко О. С.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА — ВИЩА ПЕДАГОГІКА: ЗАВДАННЯ, ПРОЦЕС, ВЗАЄМОДІЯ З ДРУГИМИ НАУКАМИ.
419
76.
Даценко А. С.
ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ СВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ В ПОДАЛЬШОМУ ПЛАНУВАННІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ НОВОМОСКОВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ДДАЕУ).
422
77.
Денисовець Т. М., Кириленко Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ.
428
78.
Дуда Т. І., Підгорний А. В.
ВІДЕО-КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
432
79.
Єфименко Л. М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ.
437
80.
Завітренко Д. Ж., Нагорна О. В., Бабенко Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ООП ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ УЧНІВ.
440
81.
Ібайдуллаєва І. М.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ.
445
82.
Крамаренко А. М., Бондаренко В. О.
ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».
453
83.
Кислицина Д. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКУСІЙ У ФОРМУВАННІ ЗДАТНОСТЕЙ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
457
84.
Кізім С. С., Грєвцев А. Ю.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ.
463
85.
Коваль Т. В., Граб О. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДИСЦИПЛІН МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
469
86.
Костіков О. А., Крутенко А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ РАША ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.
474
87.
Кощавец І. М., Морозова А. В., Волотка С. С.
РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
480
88.
Куземко Л. В., Павловська Л. Ф.
ПРИЙОМИ ЕЙДЕТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
484
89.
Лопатенко Ю. П., Артюхова В. О., Гранкіна І. О., Іванова Д. А.
ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ.
489
90.
Луців С. І., Витак О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МНЕМОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
497
91.
Любар Р. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
501
92.
Ляска О., Козарійчук Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
504
93.
Мойсеєнко І. М., Сушкова Н. С.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.
511
94.
Марчик В. І., Макаренко Н. Г., Переверзєва С. В.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ.
516
95.
Мокроменко О. В.
ПЛАНИ-ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХІХ СТОЛІТТІ.
521
96.
Мосякова І. Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
529
97.
Недєлкова О. Г.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ.
539
98.
Ніколенко Л. М., Аністрат О. К.
ДОНОРСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ПРОЯВ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.
544
99.
Ніколенко Л. М., Аністрат О. К.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ, ЯКІ ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ДОНОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
551
100.
Новікова І. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ.
555
101.
Новосельська Н. Т., Вакаров Н. Ю.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ.
560
102.
Новосельська Н. Т., Шевчик С. А.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
569
103.
Онофрійчук Л. М., Мисько А. С., Маліновська Л. В.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ.
576
104.
Пасічник С. О., Гніда О. В.
СУЧАСНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЄДИНИЙ РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОСТІР.
583
105.
Прокопова О. П., Мушеник І. М.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ.
589
106.
Покровська О. Г.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЮ ХОРЕОГРАФІЇ ДО ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОЮ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ».
593
107.
Попова Н. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДО В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ COVID – 19.
598
108.
Попович Д. В., Назарук В. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ».
604
109.
Пономаренко А. М., Таценко Н. В.
ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ.
610
110.
Потеряхин А. А., Матющенко А. Д.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ 2021 ГОДА.
620
111.
Починок Т. О., Маруш І. В.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
624
112.
Рябокінь С. С.
МОБІЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНО НЕОБХІДНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ.
631
113.
Сеничак О. Р., Різничук Н. І., Васечко Л. І.
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
635
114.
Секач К. Д.
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ.
641
115.
Скрипка І. М., Гарінов О. О., Сліпухін А. М.
ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ.
646
116.
Сковронська О. М.
LEGO КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
653
117.
Сліпухін А. М., Кравченко І. М., Гладов В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ В РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦИКЛІ.
658
118.
Сокол Є. В.
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ НАВИЧОК КЕРУВАННЯ ЕМОЦІЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
664
119
Сухомлин О. А.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У СТУДЕНТІВ.
669
120.
Торчинська Т. А.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ.
673
121.
Фефілова Т. В., Моісеєва М. С.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
683
122.
Шевчук І. В.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД СЮЖЕТНИМИ СКЛАДЕНИМИ ЗАДАЧАМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
693

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

123.
Baratynska A. V.
SPECIFICS OF SOME MODERN SOCIAL MEDIA PHENOMENA.
702
124.
Horielov D. A.
CONCENTRATION.
705
125.
Александров Ю. В.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС.
709
126.
Вакуліч Т. М., Міловіч Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ НА ХВОРИХ КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
715
127.
Данильченко О.
ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО ЖИТТЯ ЗА КОРДОНОМ.
722
128.
Жорова С. С., Богуславська Н. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
728
129.
Колодяжна А. В.
СПІЛКУВАННЯ І ЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДИНИ.
732
130.
Которович М. Б.
МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ.
736
131.
Любчук О. К., Бойко Є. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА МОЛОДОМУ ВІЦІ.
743
132.
Сорокіна О. А., Тричук Х. І.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ ОСОБАМИ.
753
133.
Уличний І. Л., Донцова Д. В.
ПРОФАЙЛІНГ ЯК СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЛОЧИНЦЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ.
760
134.
Шопша О. Л., Бойко О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДИХ ПАРАХ.
766
135.
Шопша О. Л., Нечмоглод С. В.
ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ.
776
136.
Шопша О. Л., Подшивайлова М. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ.
783

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

137.
Годунок З. В., Іващук М. М.
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАТЕРІАЛАХ РЕЛІГІЙНОГО ВИДАННЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОБОР».
790

 ART

138.
Pailodze N., Liluashvili L.
GEORGIAN TRADITIONAL CRAFT ART.
798
139.
Ашрам Хасан, Чаус Д. В.
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА НАТЮРМОРТА. РИТМ.
803
140.
Белянская Е. Д., Морозюк Ю. В.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ.
807
141.
Василенко К. О.
КОРИФЕЇ У ПОРЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕАТРІ.
817
142.
Гу Цзецзин
МЕСТО КИТАЙСКИХ ПИАНИСТОВ-ЭМИГРАНТОВ В ДИАЛОГЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА.
821
143.
Дуда Л. І., Зітинюк Н. М.
ЗВУКОЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ДУМ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.
830
144.
Звенігородський Л. А., Єремєєва В. М.
МАТЕРІАЛИ ТА ПРИЛАДДЯ У ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.
840
145.
Зворська Н. А., Салюкова К. Р.
ВИДИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.
847
146.
Омельченко-Агай Кухі Г. С.
ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ.
855
147.
Стонога Д. В., Зінченко А. Г.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИЗАЙНЕРА ЧЕРЕЗ ПОРТФОЛІО.
858
148.
Шевченко К. С.
ЕРГОНОМІЧНІ ШАБЛОНИ У 3D-МОДЕЛЮВАННІ.
863

HISTORICAL SCIENCES

149.
Drobina L. M., Halahdina A. A., Gerasym L. M., Migalchan A. I., Migalchan T. I.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE DENTAL SCHOOL IN BUKOVINA
868
150.
Головко С. Г., Тищенко К. В.
КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА – ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ.
874
151.
Качковська Я. О.
ПРОБЛЕМА ІММІГРАНТІВ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ КАМПАНІЇ В США 2016 РОКУ.
877

 POLITICAL SCIENCES

152.
Захарченко В. В.
АЛГОРИТМ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ.
884
153.
Кінч А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» УКРАЇНИ.
889
154.
Костюк Т. О., Махоніна А. О.
РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В ПРОЦЕСІ НАЦІЄТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ).
901

 PHILOLOGICAL SCIENCES

155.
Onufrienko O.
INFLUENCE OF SMS SLANG AS NEW LANGUAGE ON YOUNG GENERATION.
906
156.
Pletenetska Yu., Shapran M.
TARAS SHEVCHENKO IN THE ENGLISH-SPEAKING WORLD OF FAMOUS TRANSLATORS SUCH AS LILIAN VOYNICH, VERA RICH, JOHN WEIR.
913
157.
Ryabokin N. O., Danyliuk L. V., Sichova D. Yu.
COMPARATIVE AND CONTRASTIVE APPROACH TO TEACHING GRAMMAR AT THE BEGINNERS AND ADVANCED LEVELS.
920
158.
Бриляк К. І.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ НА УРОКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.
927
159.
Гранкіна Ю. О., Куліш В. С.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ (НА ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТІВ).
932
160.
Знась О. Ф., Лозинська А. Р.,
ДИНАМІЧНА ПРИРОДА ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
939
161.
Кравчук В. В., Кравчук М. О.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ НОВИХ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
947
162.
Лисичкіна І. О., Костюк О. В.
КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АСПЕКТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ.
951
163.
Лоскутова Н. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНИХ ДУБЛЕТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ.
957
164.
Максименко О. С.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ.
964
165.
Митяй З. О., Блажеєва Ю. В., Верхоцька В. Ю.
АВТОРСЬКА МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ.
972
166.
Мургузова Л.
ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ
978
167.
Одарчук Н. А., Прядун Т. М.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
984
168.
Патен І. М., Зинів А. Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «FAMILY» У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ.
990
169.
Пушкар Т. М., Борова В. Д.
ПЕРЕКЛАД СКЛАДНОЇ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ-ДИСТОПІЇ «1984» ДЖОРДЖА ОРВЕЛА.
998
170.
Рижкова В. В., Ніколюк А. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ.
1002
171.
Рудь О. М., Горбатенко І. С.
МЕТАФОРА У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СЕРГІЯ ЖАДАНА.
1007
172.
Світлична М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.
1014
173.
Тищенко Т. В.
ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ЛЕКЦІЙНОГО ДИСКУРСУ.
1019
174.
Хомік О. Є., Капустянська С. О.
ВЕГЕТАТИВНИЙ КОД УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ОБРЯДОВИХ ТЕКСТІВ: ЯЛИНА/СОСНА.
1023

 ECONOMIC SCIENCES

175.
Lazarieva O., Mas A.
LAND ASSESSMENT AS A TOOL OF LAND USE MANAGEMENT.
1032
176.
Pavliashvili S., Gubeladze D.
ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY CONSERVATION STRATEGIES AND STRATEGIC VISION TOWARDS GREEN ECONOMY IN GEORGIA.
1037
177.
Prushkivska E., Honcharenko A.
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS AS A COMPONENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE.
1044
178.
Pokolodna M. M., Teslia D. V.
DEFINITION OF SPORTS AND EVENTS TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN KHARKIV REGION.
1051
179.
Puzyrova P.
THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: CONCEPT, ESSENCE AND SIGNIFICANCE FOR BUSINESS UNITS IN CONDITIONS OF CONTINUOUS DEVELOPMENT.
1060
180.
Баган Н. В.
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
1067
181.
Бурєннікова Н. В., Кособуцька А. О., Михайлова М. О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЄКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ.
1071
182.
Завідна Л. Д., Ковбень А. В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРИБУТКОВОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.
1077
183.
Завідна Л. Д., Сенинець М. Ю.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ.
1084
184.
Зоря О. П., Підставка В. О.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТАНУ ДП «ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».
1092
185.
Карасюк Г. О.
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
1096
186.
Князєва Т. В., Павлова М. Ю.
ВПЛИВ COVID-19 НА ГЕНДЕРНУ СКЛАДОВУ ЗАЙНЯТОСТІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ.
1106
187.
Лановська Г. І., Галлямова Д. В., Темченко А. А.
РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АВІАКОМПАНІЯМИ.
1109
188.
Литвиненко В. С., Юрченко О. А., Шешин В. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ У ERP-СИСТЕМАХ.
1114
189.
Макаренко О. І., Хмельковська Т. В., Хмельковська А. В.
ІННОВАЦІЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ.
1119
190.
Марухно П. А., Могилова А. Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНЛАЙН-РЕКЛАМИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦЯ ТА КОРИСТУВАЧА.
1124
191.
Олійник О. В., Щербак В. Г.
МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА.
1132
192.
Панова І. О., Вітченко О. В.
МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ АНІМАТОРА.
1139
193.
Прохорова М. Е.
COVID-19 ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК.
1142
194.
Плахотнік О. О., Павленко А. А.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
1147
195.
Русин-Гриник Р. Р., Матяш О. В.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
1151
196.
Савицкая А. О., Макеенко Г. И.
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ.
1154
197.
Сергєєва О. Р.
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ.
1159
198.
Степанов В. Н.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ.
1163
199.
Стойка В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ.
1172
200.
Соколовская Л. Д., Асауленко І. Ф.
БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1176
201.
Тєшева Л. В., Демченко М. Г.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГУ І ДИСКУСІЇ ЯК ФОРМИ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ.
1180
202.
Ткаченко І. П., Сахненко В. І.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПІДХОДІВ.
1184
203.
Циган Р. М., Лижова Є. М.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У АГРОВИРОБНИЦТВІ.
1190
204.
Яковенко Р. В., Глущенко В. А.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПКПМ АТ «ЕЛЬВОРТІ».
1195

 LEGAL SCIENCES

205.
Karakhanian K. M.
WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WIND ENERGY LEGISLATION.
1203
206.
Varych O.
ON THE QUESTION OF THE AXIOSPHERE OF THE STATE.
1206
207.
Бачинська Н. О.
МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ.
1210
208.
Віткова С. В., Іванченко А. О., Примаков К. Ю.
ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
1215
209.
Гакало І. Г., Скиба В. М.
ОСОБЛИВІ ПРИЙОМИ ВИСТУПУ ПЕРЕД СУДОВОЮ АУДИТОРІЄЮ.
1219
210.
Гіль В., Сало Є., Наливайко О. І.
ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА.
1223
211.
Дзюба А. С., Савенко В. П.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ.
1227
212.
Домантович В. В., Грицай І. О.
ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ.
1233
213.
Єсіна П. С., Ільков В. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЕТИЧНИХ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ.
1236
214.
Захарченко А. А., Федорук С. С., Рибалкін А. О.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
1240
215.
Ковальський А. В.
ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА РОЛІ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ.
1244
216.
Кузніченко О. В., Уткіна К. С., Ручка І. В.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАЦІ ВАГІТНИХ ЖІНОК.
1249
217.
Лантух І. С., Тупотіна Д. А., Дума А. А.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС І ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК МІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.
1255
218.
Малик І. М.
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ НАРОДОВЛАДДЯ.
1261
219.
Матвійчук А. Р.
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС: ПОНЯТТЯ, СПЕЦИФІКА ОБОРОТУ.
1269
220.
Орєхова А. Д.
НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК В УКРАЇНСЬКІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПРИМХА?
1275
221.
Олійник А. Ю., Коваль О. М., Хміль В. В.
ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ.
1280
222.
Опішняк С. О., Кучинська О. П.
КРИТЕРІЇ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРАКТИКА ЄСПЛ.
1284
223.
Павлюк А. Ю., Заморська Л. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ COVID-19.
1292
224.
Перунова О. В., Журавльов В. Д., Храмцов О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВОЇ НЕОСУДНОСТІ.
1297
225.
Петраков А., Гурєєв А., Корогод С. В.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО КПК.
1304
226.
Сахно А. А., Задаля Д. К.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ.
1308
227.
Сідельніков І. О., Лимар О. А., Войтенко В. А., Свіщева Д. А.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ.
1313
228.
Сірак С. А.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УЧАСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ.
1319
229.
Сухорабський Д. К.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ.
1326
230.
Твердохліб Я. О., Мінакова Є. В.
ЗАКОНОДАВЧI IНIЦIАТИВИ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ПОЛIТИКИ В КРАЇНАХ ПIВДЕННОГО КАВКАЗУ.
1333
231.
Усатенко В. В., Магда Б. В., Корогод С. В.
СУЧАСНІ ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.
1337
232.
Фастовець Н. В.
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ.
1340
233.
Федченко В. М., Ахтирський В. М.
ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ ТА НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ.
1346
234.
Федченко В. М., Махтура К. С.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.
1351
235.
Фролов О. О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ-ПІДТРИМКИ Й ГАРАНТУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
1357
236.
Хвіц В. В.
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСІВ В УКРАЇНІ.
1366
237.
Шинкар Т. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
1370

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: