IV Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 28-30 сентября 2021 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 сентября 2021 года в г. Чикаго, США. 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-sentyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Horchanok A., Prysiazhniuk N., Porotikova I.
SOME ASPECTS OF NEGATIVE IMPACT OF FISHERY MANAGEMENT ON HYDROBIOCENOSES.
11
2.
Mustafakulov M. A., Ibragimov A. A., Ashurov A. A., Rustamova Sabogul Mamarejab kizi, Kuziyev S. N., Uralov A. I.
NEW RNA APTAMERS TO PHOTOPROTEIN OBELIN AS A UNIVERSAL PLATFORM FOR CREATION OF APTASENSORS.
16

MEDICAL SCIENCES

3.
Chukhraeva E. N., Knyazeva I. A., Krasnopolskaia V. V., Unichenko A. V.
MULTIFACTORIAL APPROACH IN THE FORMATION OF PROGRAMS FOR SLOWING AGE-RELATED CHANGES IN THE FACIAL SKIN.
19
4.
Malyk N., Katamadze Sofiko
THE ROLE OF NURSING STAFF IN THE PROVISION OF PALLIATIVE CARE IN AN OUTPATIENT SETTING.
25
5.
Maistruk P. O.
CONDITION ASSESSMENT OF THE TEETH HARD TISSUES OF THE FRONTAL GROUP ON THE UPPER AND LOWER JAW.
29
6.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Мота О. М.
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НА 21 ТА 28 ДОБУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ.
37
7.
Каценко А. Л., Устенко Р. Л., Свінцицька Н. Л., Гринь В. Г., Біланов О. С.
РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ У СТАНОВЛЕННІ МЕДИЦИНИ.
43
8.
Коссе М. Ю., Шувалова В. М., Демиденко Д. П., Кривонос М. Ю., Додуляк В. О., Шестаков В. І.
КАРДІАЛГІЇ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ.
51
9.
Малик Н. В., Апазіді Е. В.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.
57
10.
Малик Н. В., Мальцев П. А.
ГЕРІАТРИЧНА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА: КОНЦЕПЦІЯ, ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ.
59
11.
Цодікова О. А., Скубченко А. С., Заблуда А. О., Артеменко А. В., Дауд М. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА.
65
12.
Цодікова О. А., Очеретнюк Д. А., Плахтій Ю. Ю., Тарновська К. С., Ємець А. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ МЕГАПОЛІСА.
72

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

13.
Алмакаєв М. С., Семенова К. М., Алмакаєва Л. Г.
ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ рН РОЗЧИНУ.
78

 CHEMICAL SCIENCES

14.
Dan Gao, Helikh A., Zhenhua Duan
STUDY OF WATER DYNAMICS IN PH-SHIFTING TREATED PUMPKIN SEED PROTEIN ISOLATE BY LF-NMR.
81
15.
Khomidov F. G., Kadyrova Z. R., Usmanov K. L., Kholmanov Elyor Gaybulla ugli
EFFECT OF ALUMINA CONTAINING COMPONENT FOR SYNTHESIS CALCIUM ALUMINATE VIA SOL-GEL METHOD.
86
16.
Khomidov F. G., Kadyrova Z. R., Usmanov K. L., Kholmanov Elyor Gaybulla ugli
FEATURES OF SYNTHESIS ALUMINATE CALCIUM SOL-GEL METHOD.
90
17.
Movlayev I., Aliyeva Z.
THEORY AND PRACTICE OF OBTAINING COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYMER BLENDS.
93
18.
Икрами М. Б., Яминзода З. А., Олимбойзода П. А.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРАШЕНИЯ ХЛОПКОВЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КРАСИТЕЛЕМ ИЗ ГАРМАЛЫ.
106

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Vazhinsky B. V., Kuryanov A. I.
STAGES OF COMPUTERIZATION OF ENGINEERING ACTIVITIES.
111
20.
Батыгин Ю. В., Гаврилова Т. В., Еремина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Леонов К. В.
СТОРОННИЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ РЕЗОНАНСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
117
21.
Воронко І. О.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВРАЗЛИВОСТІ WAMS ТА ВІДПОВІДНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ.
128
22.
Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Свідерський А. Т., Марченко О. А.
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ.
132
23.
Твердохлєбова Н. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.
141

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

24.
Джала Р. М., Джала В. Р.
ТРИЄДИНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПІДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДУ.
147

ARCHITECTURE

25.
Horielov D. A.
MINIMALISM IN ARCHITECTURE.
152

PEDAGOGICAL SCIENCES

26.
Filon M. M., Makhno M. V.
VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS.
156
27.
Grinko V., Yefremova A.
MIXED LEARNING AS A PRIORITY FORM OF DISTANCE LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION IN UKRAINIAN STATE UNIVERSITY OF RAILWAY TRANSPORT (UKRSURT).
161
28.
Panferova I.
VALUE AND TARGET FOUNDATIONS OF MODERN EDUCATION.
165
29.
Андріянова В. А.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У США. І.
172
30.
Боса В. П.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ.
184
31.
Василенко О. М.
МЕТОДИ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
191
32.
Заверико Н. В., Москалюк Т. Д.
З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ МАСАЖУ ПРИ КОРЕКЦІЇ АНАРТРІЇ.
197
33.
Мацкевіч Ю. Р., Махукова Т. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
203
34.
Муляр Н. М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.
209
35.
Пелех Ю. В., Коняхін Ю. О.
ЦІННІСНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРОФЕСІЙНА ОЗНАКА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
216
36.
Пелех Ю. В., Мельничук Н. Я.
ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ.
221
37.
Полєвікова О. Б., Жилкіна Є. О.
МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ОПАНУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.
226
38.
Попова І. О., Попрядухін В. С.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕЙС-МЕТОДУ.
230
39.
Семеренко Ж. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
236
40.
Соха Н. В.
ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
247
41.
Федорович У. М., Менів Н. П.
МЕТОДИ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЯГНЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
251
42.
Хоменко О. В.
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НАУКИ В УКРАЇНІ.
255
43.
Чабан О. В., Косенко Т. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТФІЛЬМІВ.
265
44.
Чекмарьова Н. Г., Безденежних С. В., Матлахов М. В., Присяжна М. К.
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
270
45.
Шостак О. О., Хондока К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
275

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

46.
Карпюк Ю. Я., Іванов С. О., Іванова Н. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ З ПАЦІЄНТОМ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ.
279

SOCIOLOGICAL SCIENCES

47.
Dymenko R., Kadykalo O.
USE OF SOCIAL TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESOURCE OF INNOVATIVE SMALL ENTREPRENEURSHIP.
288
48.
Iashvili G., Iashvili T., Glonti T., Sherazadishvili B.
CLASSIFICATION OF RESEARCH METHODS INTO PUBLIC ADMINISTRATION TASKS.
293

HISTORICAL SCIENCES

49.
Ковальов М. В.
КРИТИКА МАХНОВСЬКОГО РУХУ СУЧАСНИМИ ЗАРУБІЖНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ.
299
50.
Соколова Н. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ЗА СПОГАДАМИ ВИХОВАНЦІВ).
309
51.
Солтанова Н. Б.
КАМЕННЫЕ КНИГИ ДРЕВНЕГО АЗЕРБАЙДЖАНА (ГОБУСТАН, ГЯМИГАЙА).
313
52.
Тимошенко Ю. О.
ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ У НІМЕЦЬКІЙ BUNDESLIGA.
324
53.
Чмихало Г. Г., Квятковський Р. В.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД БОЙОВИХ ДІЙ В НАГІРНОМУ КАРАБАХУ (ВЕРЕСЕНЬ-ЛИСТОПАД 2020 РОКУ).
334

CULTUROLOGY

54.
Кийович А. Ю.
БАГАТОГРАННІСТЬ ТАЛАНТУ ДЖИНА КЕЛЛІ: ВПЛИВ МАЙСТРА НА АМЕРИКАНСЬКУ КУЛЬТУРУ ХХ СТОЛІТТЯ.
344

 POLITICAL SCIENCES

55.
Burdiuh M.
HOW POPULISM CHALLENGES MODERN LIBERAL DEMOCRACIES?
357
56.
Андрущенко Т. В., Ковчина І. М., Панченко М. В., Гуменюк А. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА» У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.
366
57.
Майстренко К. М., Міщенко Л. В.
СУЧАСНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ.
370

PHILOLOGICAL SCIENCES

58.
Zhetpisbaeva B. A., Aitbaeva B. M., Tuite E. Y.
DISTANCE LEARNING OF THE KAZAKH LANGUAGE SOME ISSUES.
372
59.
Герасімова О. М., Шевчук І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ ТВОРІВ (НА ОСНОВІ КНИГИ МАЙКА ТАКЕРА «ДОКТОР ХТО: ЖАХІТТЯ ЧОРНОГО ОСТРОВА»).
378
60.
Гушул Р. В., Федик В. В.
НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
382
61.
Интымакова Л. Г., Стародубцева З. Г.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ АНТИПОСЛОВИЦ.
386
62.
Луценко Л. О., Негуляєва А. О.
МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТРОПОМОРФНИХ МЕТАФОР В ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ БОРИСА ДЖОНСОНА.
390

ECONOMIC SCIENCES

63.
Budіakova O., Shaposhnikova O.
CURRENT TRENDS IN INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE WORLD ECONOMY.
394
64.
Serediuk Y. M., Khryniuk O. S.
MANAGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITIES AS TOOL OF ENSURING ENTERPRISES PROFITABILITY.
399
65.
Sviatnenko V. Yu.
USE OF MANAGEMENT INNOVATION BY MODERN ORGANIZATIONS AS A KEY TO THEIR SUCCESS.
409
66.
Vodolazska O. I.
THEORETICAL ASPECTS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY AND WAYS OF IMPROVEMENT OF DIGITALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP.
414
67.
Алиев Дамад Ахмед оглы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ФАКТИЧЕСКИМ УРОВНЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
423
68.
Баранник Л. Б., Метлицька В. О., Божко А. С.
ФІНАНСОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО.
429
69.
Венгер В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ.
433
70.
Зоря О. П., Підставка В. О.
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ДП «ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».
442
71.
Кулик О. М.
ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, ЇХНІ СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.
446
72.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДІАГНОСТИКА» ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СУБ’ЄКТА.
452
73.
Павліш Л. О., Кус К. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ІГРАШОК В УКРАЇНІ.
456
74.
Подлєсна В. Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОТИРІЧЧЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
460
75.
Попова Д. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ 4.0.
465
76.
Яровая В. В., Курганская М. Г.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
474

 LEGAL SCIENCES

77.
Манукян А. М.
ТЕОРЕТИЧHI ЗАСАДИ КРИМIНАЛIСТИЧНОЇ IДЕНТИФIКАЦIЇ.
482
78.
Остич Л. В.
АВТОМАТИЗОВАНЕ ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. СВІТОВИЙ ДОСВІД.
486
79.
Яремчук В. О.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
491

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: