IV Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 10-12 января 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

10-12 января 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Dzirkvelishvili N.
SUBJECT: AGRARIAN AND BIOLOGICAL SCIENCES INFLUENCE OF GOAT AND SHEEP MILK ON CHEESE CHARACTERISTICS.
17
2.
Гораль Л. Т., Баранник В. С.
ЛОГІСТИКА В АГРОСЕКТОРІ: ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ.
22
3.
Данильчук Г. А., Подлінєва Ю. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗИМІВЛІ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РІЗНОЇ МАСИ.
27
4.
Куничак Г. І., Дутчак О. В., Матвієць Н. М.
ЗАХОДИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ.
33
5.
Майструк Д. Л.
ВІДГОДІВЛЯ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЇХ УТРИМАННЯ.
39
6.
Оленіч О. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАДА ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ.
44

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Huet A., Grebinyk D., Dvorshchenko К.
CFTR, NFKB1, OCLN GENES EXPRESSION DURING RAT SKIN FULL-THICKNESS SURFACE WOUND HEALING.
48
8.
Vovkanych L., Kutseryb T., Hrynkiv M., Muzyka F., Melnyk V.
MODERN TRENDS IN THE STUDY OF THE ANTHROPOMETRIC ATTRIBUTES OF FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS: A BRIEF REVIEW.
52
9.
Андрушевич М. О., Бикова О. О., Довбань О. О., Хоменко О. М., Муквич В. В., Ушакова Г. О.
ВМІСТ НЕЙРОСПЕЦИФІЧНОГО БІЛКУ S-100B У ГІПОКАМПІ ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ КАРДІОМІОПАТІЇ ТА АЛІМЕНТАРНОГО КОФЕЇНОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
58
10.
Зубенко О. Г., Біляєва К. О.
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАРАЖЕННЯ ПАРАЗИТАМИ КОРОПОВИХ РИБ У ВОДОЙМАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
64
11.
Мадатова В. М., Бабаева Р. Ю.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ЭПИФИЗЭКТОМИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ.
71
12.
Кулікова А. О., Алексєєва А. А.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИШКІЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.
75
13.
Рамазанов В. В., Воловельская Е. Л., Руденко С. В.
ФОРМА МОДИФИКАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ АЛЬБУМИНОМ.
77
14.
Янішина В. Ф.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ АЕРОБНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ СТАЄРІВ-ЛЮБИТЕЛІВ.
84

 MEDICAL SCIENCES

15.
Filippova O. Yu., Kryvoshei V. V.
THE FEATURES OF BLOOD LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS WITH COMORBID ARTERIAL HYPERTENSION.
90
16.
Kremenchutskyy G. N., Stepanskyy D. A., Turlyun S. A.
AEROCOCCUS VIRIDANS IN THE INTESTINAL BIOTOPE OF WHITE MOUSE.
92
17.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
THE PROBLEM OF MULTIPLE SCLEROSIS AND TREATMENT WITH BETFER-1A.
98
18.
Kovalova A.
MICROCIRCULATION EVALUATION CAPABILITIES USING CAPILLAROSCOPY.
101
19.
Sydorchuk A. R., Harbuzova V. Yu., Gutnitska A. F.
PROGNOSTIC MARKERS OF METABOLIC ALTERATIONS AND ARTERIAL HYPERTENSION DEVELOPMENT DEPENDING ON NOS3 (RS2070744) AND GNB3 (RS5443) GENES’ POLYMORPHISM.
106
20.
Vadzyuk S. N., Ratynska O. M., Bidzyura I. H.
ANXIOUS STATUS IN PERSONS WITH DIFFERENT HEAT SENSITIVITY.
110
21.
Андрієвський І. І.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙ АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА З ПОКАЗНИКАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ЖІНОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ.
113
22.
Бамбуляк А. В., Лопушняк Л. Я.
СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОСТЕОПЛАСТИЧНОЇ КОМБІНАЦІЇ НА ОСНОВІ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ.
117
23.
Бордюг Т. С.
ПАНКРЕАТО ДИГЕСТИВНІ АНАСТОМОЗИ ПРИ ПАНКРЕАТО ДУОДЕНАЛЬНІЙ РЕЗЕКЦІЇ.
121
24.
Бондаренко О. В., Путненко І. О., Тороповський С. В.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
123
25.
Гавриленко С. Д., Кібалова Т. Д., Старік Д. С., Троценко О. В.
ПРОФЕСІЙНІ ПРИКМЕТИ В СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНИХ ХАРКІВСЬКИХ ЛІКАРІВ-КЛІНІЦИСТІВ.
126
26.
Герасименко О. І., Герасименко К. О.
МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ (МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ).
131
27.
Грицаєнко М. В., Сніга Я. В., Рудік А. В., Ібрагімова О. Л.
СПІНО БУЛЬБОСПІНАЛЬНА РЕФЛЕКС ПРИ СИРІНГОМІЄЛІЇ.
137
28.
Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Даниш Г. Д.
ВПЛИВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ПАРЕНХІМУ ЯЄЧОК ТА ЕЯКУЛЯТ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ.
140
29.
Заболотна І. І., Гензицька О. С., Заболотний О. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ СПОСОБУ ДІАГНОСТИКИ КЛИНОПОДІБНОГО ДЕФЕКТУ ЗУБІВ.
143
30.
Исомадинова Гузаль Захриддин кизи, Бектемирова Зухра Омонжон кизи, Зиямутдинова З. К.
ИЗМЕНЕНИЕ ГАНГЛИОЗИДНОГО СОСТАВА В ОРГАНАХ КРЫС С ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ.
146
31.
Исомадинова Гузаль Захриддин кизи, Хегай А. В., Зиямутдинова З. К.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОСФОЛИПИДНОГО СОСТАВА В ОРГАНАХ КРЫС С ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ.
149
32.
Ізмайлова Л. В., Гаспарян Г. О., Шевцова В. М., Базян А. А.
АНАТОМО-КЛІНІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ.
151
33.
Красько М. П.
СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ.
153
34.
Лантух І. В., Омельченко О. А., Лантух А. П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У ДИСКУРСІ ЇЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ.
159
35.
Лахно М. В., Краснікова Л. В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІМУНІТЕТУ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ.
166
36.
Лесний В. В., Тіварі Д. С., Благодир А. К.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДРЕНУВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ.
169
37.
Макарцев О.
ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.
173
38.
Манойло Д. В., Шаповалова О. О.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЦНС, ЯКІ СПРИЧИНЮЮТЬ РОЗВИТОК СПАСТИЧНОЇ ДИПЛЕГІЇ.
180
39.
Малахова Ж. В., Єщенко Г. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ.
183
40.
Мамедов Азер Гейдар Огли, Волохань Ю. В., Бондаренко О. В.
ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАРАЖЕННЮ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ.
190
41.
Мірющенко М. В., Пефті Ю. С.
РЕГЕНЕРАТИВНА ЗДАТНІСТЬ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ I-II СТУПЕНІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ ЗАСОБІВ.
193
42.
Овсяннікова К. С., Смоляр С. К., Бобро Л. М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ РАННЬОЇ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ.
196
43.
Слабкий Г. О., Погоріляк Ю. І.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.
200
44.
Степаненко Г. Л., Жиліна А. А., Капралова В. Д.
ДИНАМІКА СМЕРТНОСТІ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ.
203
45.
Тимошенко Г. Ю., Сич Д. О.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ДИСПЕПСИЧНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ІІІ-IV КУРСІВ ХНМУ.
207
46.
Чеботар Н. Ю., Філіппова О. Ю.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
210
47.
Шаповалова Я. О., Лєсний В. В.
НЕВРОЛОГІЧНІ СИМПТОМИ У ПАЦІЄНТІВ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
217

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

48.
Gelmboldt V. O., Shyshkin I. O., Anisimov V. Yu.
BIOLOGICAL ACTIVITY OF 3-, 4-HYDROXYMETHYLPYRIDYNIUM HEXAFLUOROSILICATE A NEW POTENTIAL ANTICARIES AGENTS.
220
49.
Nemchenko A., Nazarkina V., Mishchenko V., Vуnnуk О., Yaremenko I.
APPROACHES REALIZATION OF PARAPHARMACEUTICALS IN PHARMACEUTICAL MARKETS.
224
50.
Velma V., Shcherbatovska Ya., Borisenko D., Kyslychenko V.
FLAVONOID RESEARCH IN LEAVES OF FRAGARIA X ANANASSA AND ALLIUM URSINUM.
228
51.
Малая О. С., Проскурова Я. А., Болдарь Г. Е., Машталер В. В.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.
230

CHEMICAL SCIENCES

52.
Shabnam Bahramova Elshad, Kalantarova Sulkhiyya Khalid
SORPTION OF COPPER IONS FROM SOLUTIONS WITH DOWEX MAC 3-HYDROGEN FORM SORBENT.
234
53.
Хоменко М. С., Качук Д. С.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИМИ ОЛІГОМЕРАМИ ТЕКСТИЛЬНИХ СУБСТРАТІВ.
236

 TECHNICAL SCIENCES

54.
Eidlin R.
EXPERT SYSTEMS.
239
55.
Stenin A., Drozdovich I., Stenin S.
THE CLASSIFICATION OF OBJECTS IN PATTERN RECOGNITION PROBLEMS BASED ON THE IMPORTANCE OF SIGNS.
243
56.
Voskoboinick V.
VELOCITY AND PRESSURE FLUCTUATIONS INSIDE TURBULENT BOUNDARY LAYER.
251
57.
Боженко М. Ф., Алтин В. І.
ЦЕНТРАЛЬНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ.
259
58.
Бомба М. Я., Майкова С. В., Маслійчук О. Б., Павлюк Ю. А.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ПРИГОТУВАННІ СТРАВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
266
59.
Джус А. П., Юрич А. Р., Пузир Д. О.
СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ УДАРНИХ ТА ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ СВЕРДЛОВИННИХ ПРИСТРОЇВ.
273
60.
Кара І. А., Стожук А. О., Гринда С. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ.
279
61.
Карабазов С. А.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ДЕЛИМИТАЦИИ И ДЕМАРКАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ.
284
62.
Козуб П. А., Морозова Л. Ю., Васильченко А. О., Козуб С. М., Лук’янова В. А.
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛОГАРИФМУ ТА ЗВЕДЕННЯ У СТУПІНЬ ДВІЙКИ.
288
63.
Кочарова Т. Р., Михайловина О. В.
КОМП`ЮТЕРИЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЛІКАРЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я.
295
64.
Лубешко А. О., Чепелюк О. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ В CAE-СИСТЕМІ.
299
65.
Мірошниченко Г. А.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ».
303
66.
Пономаренко Д. С.
АВТОМАТИЗУВАННЯ ВВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
307
67.
Самчук Л. М., Мікуліч О. А., Повстяна Ю. С., Ліщина Н. М.
ВИКОРИСТАННЯ UML В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ.
309
68.
Тарапатов А. О.
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІДЕОДАНИХ В ХМАРНИХ СХОВИЩАХ.
315
69.
Челябієва В. М.
ВИКОРИСТАННЯ ЧОРНОЇ ПАТОКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ЛЬОДЯНИКОВОЇ КАРАМЕЛІ.
321
70.
Шестеренко В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕПЛОЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ.
325

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

71.
Андреєва Н. О., Нафеєв Р. К., Капченко Л. М.
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ У ВНЗ ДИСТАНЦІЙНО (МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ).
331
72.
Кузенков О. О., Гирман М. Ю., Наконечний І. С.
ПОБУДОВА ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЇХ РОЗВ’ЯЗКІВ.
336
73.
Манько Н. І.–В., Зіновєєв І. В., Зіновєєв Я.–Д. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕЙ КОДУВАННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРА.
342

 ARCHITECTURE

74.
Татарченко Г. О.
КРИТЕРИЙ ЗОНИРОВАНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПО СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
345

 ASTRONOMY

75.
Vidmachenko A. P.
CHANGES IN THE BRIGHTNESS OF JUPITER’S OPPOSITE HEMISPHERES IN 2019-2021 CONFIRMED THE RESTORATION OF THE PERIODICITY.
349

PEDAGOGICAL SCIENCES

76.
Adanov K. B., Aubakirova K. F., Shayakhmetova M., Khairova G. M., Duanbekova G. B., Isabaeva G. M.
THE PRACTICE OF FORMING THE MANAGEMENT CULTURE IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING.
355
77.
Akramova D. G.
MODERN REQUIREMENTS FOR PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES IN TECHNICAL UNIVERSITIES.
363
78.
Alisherovna B., Alimbekova A., Karimova R., Azimbaeva D.
FORMATION OF PREREQUISITES FOR LEADERSHIP QUALITIES OF SENIOR PRESCHOOLERS IN THE PROCESS OF PLAY ACTIVITY.
366
79.
Boratova M. G.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES FOR USING SELF-EDUCATION IN PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES.
375
80.
Loiuk O., Нritchenko T.
FORMATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S SAFE BEHAVIOR: CONTENTS AND TASKS.
382
81.
Piddubna A. A., Kovtunik O. I., Makoviichuk K. Y.
THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES OF ACTIVIZATION LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS.
385
82.
Sorokotiaha I.
THE USE OF EDUSCRUM TECHNIQUE IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MARITIME AND RIVER TRANSPORT INDUSTRY MANAGERS IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL DIGITALIZATION.
389
83.
Yuriev S. O., Zonov O. V., Bolshakov O. O., Babaiev Yu. G., Moskalenko AYu.
PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF CADETS ARE APPLICANTS FOR HIGHER EDUCATION.
395
84.
Амеліна О. С., Цуркан О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ GOOGLE CLASSROOM ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.
400
85.
Вішнікіна Л. П., Куницька А. Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ ГЕОГРАФІЇ.
406
86.
Вішнікіна Л. П., Хоменко Н. С.
ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.
413
87.
Денисовець Т. М., Квак О. В., Гогоць В. Д.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА.
420
88.
Долженко М. В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
428
89.
Іванова Л. І.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
435
90.
Іваницька Н. А., Турпітько О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНОГО МІКРОСКОПА З ЦИФРОВИМ ОКУЛЯРОМ ПРИ ІНТЕГРОВАНОМУ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН.
440
91.
Кабакова К. Б.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
446
92.
Кабенова Д. М., Сламбекова К. Н., Жалгасбаева Р. А.
ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
453
93.
Кадирова Ш.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ УЧЕБНИКА.
459
94.
Крапивник Ю. О., Чемерис О. А.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ.
464
95.
Кислиця Д. А.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКИХ ФУТУРИСТІВ.
470
96.
Коваль Т. В.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОХІМІЇ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ.
476
97.
Коробка Т. І.
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (З ДОСВІДУ РОБОТИ).
480
98.
Костенко В. В., Костенко Т. В.
ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
487
99.
Лазарєва Т. М.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
492
100.
Лопатін В. В., Мінєєва Т. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ.
498
101.
Ляшенко Г. А., Пилипко О. О., Гращенкова Ж. В.
РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ГНУЧКОСТІ ПЛАВЦІВ 12-13 РОКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «СТРЕТЧИНГА».
503
102.
Менів Н. П., Федорович У. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
510
103.
Нічуговська Л. І., Скачко І. В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
515
104.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ТАКТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ.
520
105.
Ріпак М. О., Павлів Н. В.
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЖІНОК У ВІЛЬНИЙ ЧАС.
527
106.
Стойка О. Я., Кравець О. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США.
533
107.
Ткаченко І. А., Краснобокий Ю. М., Ільніцька К. С., Глушко А. С.
ВИВЧЕННЯ НООСФЕРИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ.
539
108.
Томашівський О. З., Лехновський Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА.
545
109.
Урум Н. С., Швайка М. О., Бажак О. В., Кудрицька Д. О.
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ МОРЯКІВ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.
551
110.
Ухналь О. М.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ — ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
555
111.
Хилько І. І.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ.
560
112.
Цімерс А. С.
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
565
113.
Швидун Л. Т.
ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ.
572
114.
Шевчук Т. В., Кравчук Г. Т.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
577
115.
Янь Лі
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
585

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

116.
Koliesnikova K. O.
STUDY OF THE CONNECTION BETWEEN THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE DEGREE OF MANIFESTATION OF VICTIM BEHAVIOR.
589
117.
Дробот О. В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ.
594
118.
Кримчак Л. Ю., Наконєчна А. Т.
ЕМПАТІЙНІ ЗДІБНОСТІ У ПІДЛІТКІВ РІЗНОЇ СТАТІ.
597
119.
Лісовенко В. С., Меднікова Г. І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ФАХІВЦІВ IT-СФЕРИ.
603
120.
Пріснякова Л. М., Данько Д.
АГРЕСІЯ ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ ТА СПІВЗАЛЕЖНИХ ОСІБ.
608
121.
Пріснякова Л. М., Кошель К.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СІМЕЙНОГО СТАЖУ.
615

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

122.
Костирко А. Г., Битко Д. К., Крамарчук А. В.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
621
123.
Мамедов Азер Гейдар огли, Волохань Ю. В., Путненко І. О., Троценко О. В.
БУЛІНГ — ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА?
626
124.
Пірен М. І., Янцеловська Я. В.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ – ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ.
628
125.
Стромецька Л. І.
МОЛОДІЖНІ РАДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.
636

 ART

126.
Shtets Yа. V., Melnyk O. Ya.
FEATURES OF TYPOGRAPHY IN THE DESIGN OF UKRAINIAN POLITICAL ADVERTISING.
642
127.
Мальцева О. В.
МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ РОБОТИ З ГОЛОСОМ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ.
650
128.
Садоха А. А.
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ВИСТАВИ ЗА ПРОЗОВИМИ ТВОРАМИ.
655
129.
Темченко І. А.
ВОКАЛЬНА ДИКЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОСТІ СПІВАКА.
658

 HISTORICAL SCIENCES

130.
Пивовар С. Ф.
РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ КОМІТЕТУ ВИЗВОЛЕННЯ НАРОДІВ РОСІЇ.
663
131.
Тоцька С. І., Турченко Г. Ф.
РОЗГІН ЗАПОРІЗЬКОГО МАЙДАНУ (26 СІЧНЯ 2014 Р.).
670

CULTUROLOGY

132.
Козловська М. В.
ПОСТМОДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВЯТА І СВЯТКОВОЇ КУЛЬТУРИ.
676

 POLITICAL SCIENCES

133.
Вільчинська І. Ю.
СТАНОВЛЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
680
134.
Діхтяренко І. В., Бєлоусова Н. Б.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ «М’ЯКОЇ СИЛИ» США НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ.
684
135.
Половко О. О.
ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ.
690

 PHILOLOGICAL SCIENCES

136.
Kozka I. K., Krasnikova S. O.
EDUCATIONAL MATERIALS USED IN TEACHING DISCIPLINE “FOREIGN LANGUAGE” AT MEDICAL UNIVERSITIES AND MEDICAL FACULTIES OF THE UNIVERSITIES.
693
137.
Бойван О. С., Войтович О. О.
ПОНЯТТЯ «ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ» ТА ЇХ ТИПИ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ.
699
138.
Гутнікова А. В.
ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРОФЕСІОНІМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
704
139.
Денисовець І. В.
ТЕЛЕСКОПІЯ ЯК НОВІТНІЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ДЕРИВАТІВ-ОКАЗІОНАЛІЗМІВ.
711
140.
Сібрук А. В., Добровольська Л. А., Каленченко Є. А.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ НАТАЛІЇ ДОВГОПОЛ.
717
141.
Шуппе Л. В., Шевчук А. Д.
ІСПАНСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ COVID 19.
721
142.
Юхимець С. Ю., Горюдкіна А. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ.
728
143.
Якобаш А. О.
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЯК ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦІ МОВИ І ЯК КАТЕГОРІЯ МОВЛЕННЯ.
735

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

144.
Козобродова Д.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ «ЦІЛЕ В ЦІЛОМУ» ЯК НОВІТНІЙ ХОЛІЗМ В УЯВЛЕННЯХ ПРО СУСПІЛЬСТВО.
739

ECONOMIC SCIENCES

145.
Korsakov D., Bezuhla Yu.
FEATURES OF FINANCIAL AND STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES.
746
146.
Kryvda O. V., Kot T. U.
FACTORS INFLUENCING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE.
750
147.
Manasian V. N., Lelyuk S. V.
VISUALIZATION OF MODELING RESULTS THE PROCESS OF ENTERPRISE`S PROFIT MANAGEMENT.
754
148.
Siddharth
IMPACT OF COVID-19 ON BEHAVIOURAL ECONOMICS.
762
149.
Бабенко Л. В., Білевська О. В.
ВАЛЮТНИЙ НАГЛЯД ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ЕКСПОРТЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКСЕЛЬНОЇ ТА АКРЕДИТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ.
767
150.
Василик К. В., Гораль Л. Т.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.
773
151.
Гораль Л. Т., Мацьків В. П.
РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ.
781
152.
Джинджоян В. В., Бережна К. О.
ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ ПРОЯВІВ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ УПРАВЛІНСЬКИМИ ВАЖЕЛЯМИ.
788
153.
Драчук Ю. З., Зеркаль А. В., Сталінська О. В., Снітко Є. О.
СТИМУЛИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВИКИДІВ СО2.
793
154.
Куцик В. I., Мeльничeнкo Л. Б.
CТAН IННOВAЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI В УКPAЇНI.
801
155.
Кучмєєв О. О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.
808
156.
Ломсадзе-Кучава М. К.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
814
157.
Черниш Я. М.
ВПЛИВ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
824

 LEGAL SCIENCES

158.
Борщевська О. М., Хутак Аміна Шир Ага
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ.
830
159.
Буштакова Г. В., Паніна К. В.
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.
837
160.
Кісенко О. С., Окопник О. М.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ.
840
161.
Коваленко І. А., Самощенко Я. Ю.
УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
845
162.
Шевченко А. Є., Кудін С. В., Авсєєвич В. П., Сердюк І. В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.
851

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: