fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 28-30 июня 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 июня 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась IV Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Dekovets V. O., Rozhko I. I., Kulyk M. I.
ANALYSIS OF THE ASSORTMENT OF ENERGY CROPS FOR GROWING UNDER THE CONDITIONS OF UKRAINE
11
2.
Yaroshenko S.
INFLUENCE OF GROWING TECHNOLOGY ON WINTER WHEAT PRODUCTIVITY
17
3.
Кравченко В. С., Яценко А. О., Кононенко Л. М., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Голубенко О. В.
УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКУ ЯРОГО ПРИ РІЗНОМУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
21
4.
Падалко Т. О.
ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА ФАЗ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СТРОКУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ
26

 VETERINARY SCIENCES

5.
Колесник А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОЧКОВОЇ БУДОВИ ПАРЕНХІМИ СУБОДИНИЦЬ СОМАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ СВИНІ СВІЙСЬКОЇ
30
6.
Яценко І. В., Забарна І. В., Богатко Н. М., Родіонова К. О., Палій А. П.
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СВІЖОСТІ М’ЯСА РАВЛИКІВ ЗА ВМІСТОМ АМІАКУ ТА СОЛЕЙ АМОНІЮ З РЕАКТИВОМ НЕСЛЕРА
32

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Kuts B., Kuryata V.
PHYSIOLOGICAL EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON “SOURCE-SINK” RELATIONS IN HORSE BEAN SEEDLINGS
41
8.
Броваренко С. В.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОДОБРИВ ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК НАСІННЯ THÚJA OCCIDENTÁLIS L.
47

 MEDICAL SCIENCES

9.
Chakkanova M. B., Makhkamova N. E., Mirazizova D. R.
TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS VASCULAR ORIGIN: FOCUS ON SERMION (NICERGOLINE)
49
10.
Onufryk Z., Babinets L., Drapak O.
THROPHOLOGICAL STATUS IN CHRONIC PANCREATITIS WITH SMOKING
54
11.
Іванов О. С.
СТАН КІСТКОВОГО МОЗКУ ПІД ДІЄЮ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ
56
12.
Кадиров Р. Н., Хаджибаев Ф. А.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
58
13.
Мялюк О. П., Симончук В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ
65
14.
Насретдинова М. Т., Назарова Н. Ш., Элманов С. Б.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
67
15.
Смілянська М. В., Кашпур Н. В., Ходак Л. А., Навєт Т. І.
РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ У ФОРМУВАННІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА ВАКЦИНУ КПК У ДІТЕЙ НА ТЛІ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
71

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Коритнюк О. Я., Роздорожнюк О. Я., Пригара О. Й.
НАТРІЙ В ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
78
17.
Маслош О. В., Захарова О. І., Кардашук Н. В.
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
86

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Aronbaev S., Aronbaev D.
INSTRUMENTAL METHODS FOR STUDYING OF THE CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE
90
19.
Єрко Д. В., Салімонович О. В.
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТЕТИЧНОГО КАННАБІНОЇДА 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)
97

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Bayramov E. E., Nabiyev A. A., Akbarova F. A.
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF LENTIL FLOUR OF THE JASMIN VARIETY ON OF THE CRUMB OF BREAD PREPARED FROM FLOUR OF THE WHEAT VARIETY AZAMATLI-95
101
21.
Bogatov Ie. O.
CONSTRUCTION OF A BUSINESS PROCESS MODEL BASED ON EVENTS ATTRIBUTES FOR PROCESS MANAGEMENT OF INITIAL MATURITY LEVEL
108
22.
Khaidurov V. V., Zhovnovach T. A.
SIMULATION MODELS OF THE HAIRDRESSER’S WORK
113
23.
Onai M., Kvitka O.
MODIFICATION OF THE WILLIAMS’ ASYMMETRIC ENCRYPTION METHOD
119
24.
Sereda B. P., Mukovska D. Ya.
IMPROVEMENT OF THE TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF WASTE RECYCLING OF METALLURGICAL ENTERPRISES
125
25.
Бейзик О. С., Бойко В. М., Войтович Я. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЕЯКИХ СОЛЕЙ НА ГУСТИНУ ТА УМОВНУ В’ЯЗКІСТЬ СТАБІЛІЗОВАНИХ ГЛИНИСТИХ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ
131
26.
Берестовой А. М., Зинченко С. Г., Хлестова О. А., Берестовой И. О.
МЕТОД ОЦЕНКИ НА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОРСКОГО ПОРТА
135
27.
Лялюк-Вітер Г. Д.
КОРОТКИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РОДОВИЩ
142
28.
Цихановська І. В., Гонтар Т. Б., Чухлата Ж. Г.
ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ НАНОДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД» НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗАВАРНИХ ПРЯНИКІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
145
29.
Яцишин Б. П., Доманцевич Н. І., Василишин Л. В.
ПОЛІМЕРНІ ПАКУВАЛЬНІ ПЛІВКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ МЕТАЛОВИРОБІВ
152

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Рейхан Акперли
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ ТРУБАХ
157

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Бондаренко Д. С., Прокоф’єв О. М., Боровська Г. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧІКУВАНОГО РОЗПОДІЛУ ОПАДІВ ЗГІДНО СЦЕНАРІЇВ RCP2.6 ТА RCP4.5 В СХІДНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2021–2050 РР.
160
32.
Горбач В. В., Мельнійчук М. М.
ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА РІЧКИ СЛУЧ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН
167

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Матківський С. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ ВОДОНАПІРНОГО РЕЖИМУ
174

 ARCHITECTURE

34.
Zhovkva О. I.
ARCHITECTURE OF MODERN CHILDREN’S PRESCHOOL INSTITUTIONS
179
35.
Перепелиця О. В., Коншина О. М.
АРХІТЕКТУРНІ СКЕТЧІ В СУЧАСНІЙ ПРОЕКТНІЙ ПРАКТИЦІ
186

 PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Du Jingxu
THE RESULTS OF ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF FORMING ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE HIGHER SCHOOL OF UKRAINE
192
37.
Makhlynets N., Krasii M., Plaviuk L., Makhlynets M., Makhlynets P., Makhlynets P.
HOW TO TEACH HOW TO MASTER PRACTICAL SKILLS STRESS-FREE ON THE EXAMPLE OF 4TH YEAR STUDENTS OF THE STOMATOLOGICAL DEPARTMENT
197
38.
Rozman I.
THE IMPORTANCE OF FOREIGN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN MODERN SPACE
204
39.
Броваренко С. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД СУЧАСНОГО УРОКУ БІОЛОГІЇ
209
40.
Єрошкіна Т. В., Борисенко С. С., Макеенко Д. C.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ
215
41.
Клименко Г. В., Шапошник А. М., Куделко В. Е.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛІЙ COVID-19
223
42.
Климчук О. В.
СТРАТЕГЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
226
43.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ДОШЛЮБНА ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
232
44.
Плющик Є. В., Сомплавська Я. О.
СТЕРЕОТИПИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В РОБОТІ НАД ХОРОВИМ ТВОРОМ
241
45.
Рогоза В. В.
ЦІННІСНА ОСВІТА І ПЕРСПЕКТИВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА»
246
46.
Спіцин В. В., Кудряшов І. О.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
252
47.
Чосік Л. Я.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРО ВЕЛИЧИНУ ПРЕДМЕТІВ
259
48.
Юденко О. В., Кузьменко В. Ю., Дьомін Є. В., Юденко Ю. М.
СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ (НА МАТЕРІАЛІ БАСКЕТБОЛУ НА ВІЗКАХ)
266
49.
Юшко О. В.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО
272

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

50.
Chetverikov O. F.
DEVELOPING EXTREMOLOGY IN UKRAINE: GENERAL ASPECTS
279
51.
Railianova V.
PERIPHERAL ORGANS OF SPEECH
284
52.
Shcherbakova I. N., Podybailo A. Yu.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENT
287
53.
Гера Т. И., Гретченко М. Н.
МЕТАМОДЕРНИСТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРАБОТКИ ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА У КЛИЕНТОВ ПСИХОТЕРАПИИ
291

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

54.
Ядловська О. С.
ФОКУС-ГРУПА ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ГРУП
300

 ART

55.
Чайковська В. Б., Бескорсий В. В., Сидоренко А. В.
АУДІАЛЬНА СКЛАДОВА В ІГРОВОМУ КІНО (НА ПРИКЛАДІ «ОСКАРОНОСНИХ» ВІЙСЬКОВИХ ДРАМ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ 21 СТОЛІТТЯ)
305

 POLITICAL SCIENCES

56.
Дымова Е. В.
КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
312

PHILOLOGICAL SCIENCES

57.
Калюжна Ю. А.
«ПРИРОДНА МОВА» Л. ВІТГЕНШТЕЙНА ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДЧУЖЕННЯ ІНОКУЛЬТУРИ ТА БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
318
58.
Кащишин Н. Є., Зарума О. Р.
ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕМОВИНИ ЯК ЗАПОРУКА КОНСЕНСУСУ І ПОРОЗУМІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЄС
322
59.
Коваль Л. М.
ОДНОСКЛАДНЕ ІМЕННИКОВЕ РЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ АВТОРА В РОМАНІ ДАРИ КОРНІЙ «ЗВОРОТНІЙ БІК СВІТІВ»
326

 ECONOMIC SCIENCES

60.
Dmytriieva O. I.
ANALYSIS OF SUCCESSFUL EU PROJECTS ON TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
331
61.
Palchevich G. T.
DIGITAL TRANSFORMATIONS OF THE FINANCIAL SECTOR IN INNOVATIVE ECONOMY
336
62.
Богачов С. В.
ПРО УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
341
63.
Бойко О. С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ОЧІКУВАНИХ КРЕДИТНИХ ЗБИТКІВ ЗА МСФЗ 9
346
64.
Гавкалова Н. Л., Попова Т. О.
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
351
65.
Кіш Г. В.
МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО МАРКЕТИНГУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
356
66.
Куреда Н. М., Кошкіна А. П.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ У СЕЗОННОМУ ТУРИЗМІ
361
67.
Ліхоносова Г. С., Панченко А. В.
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ P&L ТА CASH FLOW НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
367
68.
Плотнікова А. С., Бєлова Т. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ
374
69.
Шкрабак І. В., Нікульчев М. О.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ
377

 LEGAL SCIENCES

70.
Жаде З. А., Гайдарева И. Н.
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
384
71.
Олійник А. Ю.
РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
391

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: