IV Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 11-13.12.2023 Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

11-13.12.2023 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-11-13-12-2023-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Барановський Д. І., Ткачук О. Д.
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ДИНАМІКУ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЗДАТНОСТЕЙ СВИНОМАТОК
18
2.
Дерев’янко Є. Р., Божко Т. В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ КУЛЬТУР В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
22
3.
Матвійчук Н. Г., Білецький А. О., Васяк В. Ю., Куриленко В. А., Куриленко Д. А.
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ
26
4.
Матвійчук Н. Г., Лінкевич О. В., Білецький А. О., Васяк В. Ю., Копаниця П. О.
АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
30
5.
Столяр С. Г., Загацький В. В.
ОЦІНКА СОРТІВ СОЇ ЗВИЧАЙНОЇ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
35
6.
Хареба В. В., Куц О. В., Черненко Д. С.
ВИРОЩУВАННЯ РІПИ ЗА ВЕСНЯНИХ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ
39

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Zemlianyi O., Zharikova M.
SPECIFICITY OF THE OSMOTIC PROCESS IN POTATOES AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF SUCROSE
44
8.
Топчій М. С., Соловйов В. В.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЮНИХ КАРАТИСТІВ 7-11 РОКІВ
50

 MEDICAL SCIENCES

9.
Abdumadjidov A. A., Sodikova Z., Orokova P., Bokimirzауeva C.
ONTOGENESIS OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
52
10.
Akhrarov K. K., Khakimov E. O., Suleymanov N. I., Ochilov D. K.
DYNAMICS OF SEX HORMONE FUNCTIONING
59
11.
Operchuk N., Dubyna A.
EPIDEMIC SEASON OF INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN 2022 – 2023 IN THE KIROVOGRAD REGION
65
12.
Taraniuk K., Slipchuk V.
THE RATIO OF OMEGA-6/OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF HUMAN NUTRITION FOR DISEASE PREVENTION
71
13.
Zinchenko N. V., Lukyanenko M. M., Ryabeka T. I., Grigor’eva I. M.
ГУРТОК ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА ЛАНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
74
14.
Біловол А. М., Пустова Н. О., Жуков А. П.
ДЕПІГМЕНТАЦІЯ ШКІРИ: ПРИЧИНИ, ВИДИ І МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
81
15.
Білокінь П. О., Шутько І. С., Шаповаленко А. Д., Демочко Г. Л.
ВПЛИВ РОБОТИ ЛІКАРЯ НА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН
87
16.
Бутенко В. В., Голозубова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
90
17.
Гудімова К. В., Голозубова О. В.
ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИПИСКИ З ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ МАТЕРІВ ТА ДІТЕЙ НА ГРУДНОМУ ВИГОДОВУВАННІ
94
18.
Зінченко Н. В., Лук’яненко М. М., Рябека Т. І., Грігор’єва І. М.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З МЕДСЕСТРИНСТВА В ПЕДІАТРІЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
98
19.
Карая О. В., Марченко А. С., Бровко Т. П., Журавльов В. Б., Копітько Д. С., Тарасенко В. Д.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ FORXIGA (ДАПАГЛІФЛОЗИН (ASTRAZENECA)) НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ПРИ ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
106
20.
Карая О. В., Марченко А. С., Паровіна Г. В., Журавльов В. Б., Борщова З. Г.
НЕФРОПРОТЕКТИВНИЙ ЕФЕКТ НОВОГО КЛАСУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРВОГО ДІАБЕТУ
109
21.
Лопушанський О., Шевченко А., Плавков О., Ассефа А., Бойко В.
ПОРІВНЯННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ РІЗНИХ ІПП В ПОЄДНАННІ З КЛОПІДОГРЕЛЕМ. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ
113
22.
Маліч Т. С., Гуманець К. Р., Мальцева К. Є., Сухова В. Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯТОРІВ CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE REGULATOR У ТЕРАПІЇ МУКОВІСЦИДОЗУ
118
23.
Мозгова К. В., Голозубова О. В.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
124
24.
Пасієшвілі Л. М., Марченко А. С., Загребельська А. В., Карая О. В., Шапкін В. Є., Літвінова А. М.
ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ФІБРОБЛАСТІВ 23 В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСТЕОПЕНІЧНИХ СТАНІВ ПРИ ПОЄДНАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА ОЖИРІННЯ
126
25.
Пасієшвілі Л. М., Марченко А. С., Загребельська А. В., Карая О. В., Шапкін В. Є.
ВПЛИВ ЖИРОВОЇ КОМПОНЕНТИ НА ВМІСТ ТА РОЛЬ ХЕМЕРИНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
129
26.
Пастух Н. М., Куцло В. В., Барладин О. Р.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
131
27.
Пацация М. М., Захарова А. О.
ДВОРОГА МАТКА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
135
28.
Фіщук С. М., Біловол А. М., Пустова Н. О.
ПСИХОДЕРМАТОЛОГІЯ ЯК НАПРЯМ СУЧАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
137
29.
Хапченкова Д. С., Михальська О. О., Таратинова К. С., Мельник Д. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З КОАРКТАЦІЄЮ АОРТИ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
140
30.
Чорний В. В., Панченко С. П.
ОЦІНКА МІЦНОСТІ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПЛАСТИНОЮ З ВУГЛЕЦЕВОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ
143
31.
Яджин О. В., Соломенчук Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ ТА ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК, ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ АЛЬБУМІН-КРЕАТИНІНОВОГО ІНДЕКСУ
146
32.
Яковцова І. І., Антонов А. Г., Ромаєв С. М., Григоренко В. Р.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ КРОВІ
149

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

33.
Dziuba V., Yakymenko I.
STUDY OF THE UKRAINIAN MARKET OF ANTIFUNGAL MEDICINES FOR TOPICAL APPLICATION
156
34.
Решетняк Л. Р., Арсенюк А. С.
АНАЛІЗ РИНКУ ПРОБІОТИКІВ В УКРАЇНІ
159
35.
Решетняк Л. Р., Мамонов С. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ІНСУЛІНУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
163

CHEMICAL SCIENCES

36.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
CYCLIZATION OF N-(1-ADAMANTHYLCARBONYL)GLYCINE
166
37.
Внуков Д. Д.
ПОТЕНЦІАЛЬНІ РАДІОПРОТЕКТОРІ АГЕНТИ НА БАЗІ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ
169
38.
Загурська Д. Д., Мацюк К. В., Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В.
ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
174
39.
Костенко Є. Г., Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ НУЛЬОВОГО ЗАРЯДУ ФЕРУМВМІСНИХ СОРБЕНТІВ
178
40.
Мєнафова Ю. В., Чекой О. В.
ПРИНЦИПИ ЗБАГАЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ МІКРОНУТРІЄНТАМИ
182
41.
Терещенко М. В., Грушевський О. Ф., Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В.
РОЗРАХУНОК КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФЛОТОЕКСТРАКЦІЇ БАРВНИКА АКТИВНИЙ ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ 5СХ
186

 TECHNICAL SCIENCES

42.
Fialko N., Tymchenko M., Sherenkovskii Ju.
FEATURES OF CHANGES IN THE LEVEL OF ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE IN THE ASPECT OF MODERN GLOBAL WARMING
191
43.
Knysh L. O., Mykytyn O. I.
DARK MODE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
194
44.
Marych M., Bagliuk G., Brodnikovsky M. P., Honcharuk D. A.
OBTAINING A HEAT-RESISTANT MULTICOMPONENT NbCrAlTiMo ALLOY BY THE METHOD OF HOT FORGING
198
45.
Onatskiy O., Todorov V., Zharova O., Turba S.
AUTHENTICATION PROTOCOL OVER AN EXTENDED FIELD OF ELLIPTIC CURVES
202
46.
Базюк Б. Ю.
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ РОБІТ
207
47.
Басалкевич О. А.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СПОРТИВНО-ІГРОВОГО МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ
210
48.
Борисьонок Д. І., Зибайло С. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ НА СТІНКИ ТА ДНИЩЕ БУНКЕРУ ВІД РОЗМІРУ ЧАСТОК ЦУКРУ
217
49.
Волкогон В. О., Швайка С. С., Корнійчук І. С.
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В NO-CODE ПЛАТФОРМИ НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
222
50.
Гур’єв А. В., Гур’єва А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ОЗНАК КРИПТОСТІЙКИХ ХЕШ-ФУНКЦІЙ
228
51.
Каращук Н. М., Григор’єв І. С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КСХН ЩІЛИНИ ПРОРІЗАНОЇ В ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ ВІД ЗМІНИ ЇЇ ДОВЖИНИ ТА КУТА ПОЛОЖЕННЯ
231
52.
Кобилін О. А., Афанасьєв А. С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЩОДО РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
236
53.
Копанський М. М.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИЧКУВАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТІН
242
54.
Морозова А. І., Фіалка К. А.
ПЛАНУВАННЯ ІТ-ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НА ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РАЙОННОЇ МСЕК
246
55.
Нестеренко А. Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
251
56.
Омецинська Н. В., Гуйда О. Г., Прокопенко І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СЕМАНТИЧНІЙ МЕРЕЖІ
255
57.
Погосов О. Г., Юрик В. О.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМ ПАРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗРІЗІ ЗАМІНИ РЕДУКЦІЙНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ПАРОВІ ТУРБІНИ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
257
58.
Федик В. В., Думало О. Д., Зубрицький Я. І., Кухар С. М.
ВОДЕНЬ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ І ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИД ПАЛИВА
263
59.
Фіалко Н. М., Тимченко М. П., Шеренковський Ю. В.
АНОМАЛІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ В АСПЕКТІ ДІЇ ФЕНОМЕНА ЕЛЬ-НІНЬЙО
271
60.
Шибицька Н. М., Білан С. О.
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
273
61.
Ялова А. М., Бєляєв Є. Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ВИХРОВИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ДЛЯ СПАЛЕННЯ НИЗЬКОСОРТНИХ ПАЛИВ
279

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

62.
Poplavska O.
PERIODIC REINFORCEMENT OF THE PRESTRESSED STRIP WITH ELASTIC RECTANGULAR ADJUSTMENTS
287

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

63.
Терземан В. В., Юрасов С. М.
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ДУНАЙ)
292

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

64.
Buynevich I. V., Grandstaff D. E., Terry Dennis O. Jr., Hayes K. M., Wiest L. A.
MAGNETIC SUSCEPTIBILITY TRENDS ACROSS THE K/T BOUNDARY: A TYPE GLAUCONITIC SECTION AT SEWELL, NEW JERSEY, USA
296
65.
Мачуліна С. О.
КОНЦЕПЦІЯ ЗМІЩЕННЯ У ЧАСІ БАСЕЙНІВ З ЧОРНОСЛАНЦЕВОЮ СЕДИМЕНТАЦІЄЮ
301

 ARCHITECTURE

66.
Matiienko A.
THE EVOLUTION OF TRENDS IN INTERIOR DESIGN: FROM MINIMALISM TO NEUMORPHISM
304

 PEDAGOGICAL SCIENCES

67.
Kundenko S. P., Gorodnov E. V.
CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
308
68.
Tkachuk S. P., Horelik N. A.
THE USE OF NON-STANDARD CLASSES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING AND MARTIAL LAW
313
69.
Wang Hongjiao, Bieliaieva O.
THE ROLE OF MANAGEMENT IN BUSINESS AND THE COMPANY
317
70.
Ананьян Е. Л.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
322
71.
Бородіна Т. М., Гриценко О. Е., Рудніцький В. К.
ІНТЕРПРЕТАЦІІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОБРАЗІВ В КЛАСИЧНОМУ ТАНЦІ
329
72.
Войталюк С. В.
ОРФОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ – НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТА-ПОЛОНІСТА
335
73.
Волинець І., Стаднік Н., Сидоренко Ю.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ГАДЖЕТ-АДИКЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
340
74.
Зажарська Г. П.
ГЕНЕЗИС ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА
348
75.
Клівчук Л. В., Голембієвська М. В.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФТЕХОСВІТИ
352
76.
Коломоєць Т. Г., Прозапас Ж. М.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДИТИНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ
358
77.
Лашта Р. Б.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
365
78.
Мамус Г. М., Мітрофанова І. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
368
79.
Мельник В. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
372
80.
Мілевська О. П., Шацкіх О. М.
ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗОРУ
378
81.
Ніколенко М. С., Миропольцева Н. І.
ПОНЯТТЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
387
82.
Оксентюк Я. Р., Гриновецький В. В.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
390
83.
Очеретнюк А. О., Паламарчук О. В., Гарник М. С.
ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
398
84.
Ранюк О. П.
ГОЛОС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА: ЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМА, ПРОФІЛАКТИКА
402
85.
Руденко Л. І., Коропатова І. І., Кравцова І. А.
РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
407
86.
Салюк В. Ю., Бєлих О. М.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ
411
87.
Станішовський А. С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
415
88.
Тимченко А. А., Яхновська А. О.
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ФУНДАМЕНТ УСПІШНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
418
89.
Турукіна О. В., Ульянов Н. Р.
ІДЕЇ Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА ЩОДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
425
90.
Федун Д. А., Заверуха О. Л.
ЕТАПИ РОЗУЧУВАННЯ НОВОГО МУЗИЧНОГО ТВОРУ (ВОКАЛЬНА СКЛАДОВА) З УЧНЯМИ: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
429
91.
Ульянова В. С., Снєдкова Л. А., Снєдков І. І.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА
434

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

92.
Dobosevych N.
FAIRYTALE THERAPY IN THE WORK WITH CHILDREN
438
93.
Mykhailiuk M. M., Verbytskyi Ye. E.
THE ESSENCE OF THE PHENOMENON OF ACADEMIC PROCRASTINATION: PROBLEMS, CONSEQUENCES AND WAYS OF CORRECTION
443
94.
Амплєєва О. М., Терьошина Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
450
95.
Гапоненко Л. О.
МИСТЕЦТВО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ТРЕНІНГУ З ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНФАНТИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
453
96.
Гражевська Я. Ю., Стрельченко Н. М.
САМООЦІНКА ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ ДОПОМАГАЮЧИХ ПРОФЕСІЙ НА СТАДІЇ НАВЧАННЯ
460
97.
Ільчук Г. А.
СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ГРОМАДЯН КРАЇНИ-АГРЕСОРА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
467
98.
Квашук К. М., Чистовська Ю. Ю.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО
476
99.
Кулаковська Р. Р.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ
480
100.
Сичик І. М.
ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПАТОЛОГІЧНІЙ ТРИВОЗІ
484
101.
Складановська М. Г.
ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
488

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

102.
Антоненко В. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
493
103.
Ільницький В. А.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК НАГАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ
500
104.
Колодненко А. В., Шестакова С. О.
ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
503
105.
Павлова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ БОЙОВИХ ДІЙ В СУСПІЛЬСТВО
506

 ART

106.
Антоненко І. В.
МЕТАВСЕСВІТ І ВІРТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН УКРАЇНИ
512
107.
Балабанов В. А., Гумінюк С. П.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ВИКОНАВСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ТВОРУ «УГОРСЬКА ПАСТОРАЛЬНА РАПСОДІЯ» ФРАНЦА ДОПЛЕРА
518
108.
Ланчак Я. М.
СУЧАСНА ТЕАТРАЛЬНА АФІША У ДИСКУРСІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
524
109.
Морозюк Л. В., Підгаєцька І. В., Яремчук О. М., Поліщук В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ВОКАЛІСТОМ, ЩО МАЄ ГОЛОС «ПОСТАВЛЕНИЙ ВІД ПРИРОДИ»
529
110.
Старчеус Г. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІННИЧИНИ
534

HISTORICAL SCIENCES

111.
Марченко В. О., Комаров І. С.
ЗНАКОВІ ДНІ ЄВРОМАЙДАНУ У ДНІПРІ
538
112.
Чірікалов О. С.
ЕВАКУАЦІЯ ВІЙСЬК (СИЛ) МОРЕМ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИБОРЧИМИ СТОРОНАМИ
542
113.
Ярощук І. В., Яновська В. В.
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА РЕГІОНАЛЬНУ АРХІТЕКТУРУ УКРАЇНИ
548

 POLITICAL SCIENCES

114.
Матвійчук М. О.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
553

 PHILOLOGICAL SCIENCES

115.
Abshay A. V., Ivanova A. O.
TRANSLATING ENGLISH LEGAL DISCOURSE IN THE UKRAINIAN-LANGUAGE SERIES “HOW TO GET AWAY WITH MURDER”
560
116.
Riabova K.
THE CULTURAL SIGNIFICANCE OF CHRISTMAS CAROLS IN GREAT BRITAIN
564
117.
Бабій І. М., Квасецька Г.-І. С.
ПОНЯТТЯ «ТЕРМІН» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
569
118.
Колєгаєва І. М., Онопрієнко Л. Д.
«ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ» ПОЛА ЕКМАНА ЯК ЗРАЗОК ПОЛІКОДОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
574
119.
Крилова Т. В., Зелінська А. О.
СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
577
120.
Круглякова К. О., Холодов О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕПЛІК ШУТА ФЕСТЕ У КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ДВАНАДЦЯТА НІЧ»
582
121.
Линтвар О. М., Чужба В. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ВАСИЛЯ СТУСА В УКРАЇНСЬКОМУ ВІДТВОРЕННІ ПОЕЗІЇ РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА
585
122.
Матвійчук Г. В.
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ПЕРЕКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА «МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ»
592
123.
Москалюк О. В., Лішик К. О.
ВЖИВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ)
599
124.
Просалова В. А., Бєлянін А. В.
ПОЕТИЧНИЙ ДІАЛОГ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА ТА ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА
604
125.
Шахновська І. І., Ярошенко Ю. І.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З АНТРОПОНІМІЧНІМ КОМПОНЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
609

 ECONOMIC SCIENCES

126.
Wu Ping, Bieliaieva O.
THE IMPACT OF THE TALENT CULTIVATION MECHANISM OF SCHOOL ENTERPRISE COOPERATION ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE INTELLIGENT MANUFACTURING INDUSTRY
617
127.
Акопян Е. А.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РА
622
128.
Андреєв В. І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «АНЕКС ТУР»
627
129.
Аренович І. М.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
634
130.
Арестов С. В., Токарева М. С.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ
639
131.
Бак Е.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРОБАНКАМИ
643
132.
Бірченко Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
647
133.
Вінічук М. В., Коваль П. Є.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІТ-КОМПАНІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І НЕБЕЗПЕК
650
134.
Громова О. Є., Ксенишина М. Р.
ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA У СФЕРІ ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ
653
135.
Дьомін О. В., Вишнюк С. В.
МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
657
136.
Єрліцов Ю. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
660
137.
Карпінська Г. В.
ІМПЕРАТИВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ
662
138.
Колешня Я. О., Бояр Є. І.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
668
139.
Ліпара В. Р., Лазнева І. О.
РОЛЬ ЄС ТА USMCA У СВІТОВОМУ ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
673
140.
Лютфалієва Л. С., Кокош В. В.
ЛІДЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
677
141.
Могильник А. В., Пилипенко О. І.
ОБЛІК І АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
682
142.
Остропольська З. М.
КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ТА РЕПУТАЦІЄЮ В НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
687
143.
Панасейко І. М., Панасейко М. С., Панасейко С. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
691
144.
Солоненко Ю. В., Марценюк А. І.
DIGITAL−МАРКЕТИНГ ТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ
696
145.
Таранич А. В., Федченко О. О.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРНИХ СТРАТЕГІЙ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ
701
146.
Тимощук В. В.
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ВЕКТОРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
705
147.
Федун Д. А., Левченко Ю. Г.
УЗАГАЛЬНЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ПРИБУТКАМИ/ЗБИТКАМ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
708
148.
Чупир О. М., Нечай Д. О.
КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ
714
149.
Шемпп С., Славкова А. А.
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
721
150.
Шушлебіна О. С., Бобловська О. О.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
728
151.
Ярема О. Р., Михальчишин І. В.
ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ: ПРИКЛАДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ
731
152.
Яременко О. Ф.
ДЕТЕРМІНАНТИ БЕЗПЕЧНОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
737

 LEGAL SCIENCES

153.
Балабко І. В., Первій В. Ю.
ПРОБЛЕМАТИКА ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ НСРД ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 269-1 КПК УКРАЇНИ
743
154.
Власов О. В.
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №713 «ПРО ДОДАТКОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ»
746
155.
Гіденко Є. С., Козловська А. К., Крушеницький І. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ОСВІТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
752
156.
Голуб Н. О.
ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
758
157.
Голубенко Ю., Марков Р.
ПРОБЛЕМАТИКА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ
763
158.
Гречишкін Є. Ю., Березняк В. С.
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ ЯК НОВІТНІЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ: РОЗУМІННЯ У ПРИЗМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
766
159.
Григорчук Т. В., Чорна А. Г.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
769
160.
Казначеєв Д. Г., Козловська А. К.
СТАН ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
772
161.
Купріянов Д. Д., Гіденко Є. С.
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
775
162.
Кучинська О. Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
778
163.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА РІВНОПРАВНОСТІ СТОРІН, ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
784
164.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ТРЕТІХ ОСІБ В СПРАВАХ ПРО ПОНОВЛЕННЯ В РОБОТІ
787
165.
Марков Р. А.
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
790
166.
Міщук І. В., Лисиий В. І.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗМІН ДО СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
793
167.
Науменко Д. В., Жеглінська Т. О.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЇЇ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ
799
168.
Наумов Н. Е., Нагорна О. О.
ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
802
169.
Олейніченко М. О., Савенко В. П.
ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
805
170.
Осипенко І. П., Новомлинець А. О.
ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
808
171.
Швець Н. К., Чучко С. В.
ПРИЧЕТНІСТЬ ОСОБИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
813
172.
Юхтенко К. Р.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) УКЛАДАННЯ АРБІТРАЖНИХ УГОД ЯК АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ
817
173.
Янченко Д. О., Шевяков М. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
824

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: