IV Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 1-3.12.2023 Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

1-3.12.2023 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-1-3-12-2023-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Богайчук В. С.
ОЦІНКА РОСТУ БУГАЙЦІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРІД В РІЗНІ ПЕРІОДИ ВИРОЩУВАННЯ
20
2.
Гетьманська А. К., Баданіна В. А.
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ ПРИВАТНОГО ПОМЕШКАННЯ
28
3.
Домніч В. І., Кравцов А. О.
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ЄНОТОПОДІБНОГО СОБАКИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
35
4.
Карповець М. В.
ОЦІНКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО СПОСОБУ УТРИМАННЯ
38
5.
Сокальський О. А.
THE INFLUENCE OF CONSTANT AND CROP ROTATION CULTIVATION OF SUGAR BEET ON THE FERTILITY OF DARK GRAY PODZOLIZED SOIL AND CROP PRODUCTIVITY
43
6.
Цвик Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМУСНОГО СТАНУ АЛЮВІАЛЬНОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАПЛАВНОГО ПРОЦЕСУ
50

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Кононов О. О.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ТА БІОІНДИКАЦІЇ
54
8.
Кулітка Е. Ф., Пащак А. О., Курдюмова А. М.
ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
57
9.
Топчій М. С., Іванов І. І.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 18–20 РОКІВ ЗА ДАНИМИ ВАРІАЦІЙНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ
62

 MEDICAL SCIENCES

10.
Akhrarov K. K., Abdurazakova N. T., Abdumajidov A., Sheraliyeva N. M.
DYNAMICS OF STUDYING FUNCTIONING KIDNEYS
67
11.
Mammadova L. C., Garashova M. A., Aliyeva K. K.
THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON PREGNANCY
74
12.
Антоневич М. М., Бойчук А. В., Курас Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА ЛІКУВАННЯ ГЛІКОГЕНОЗУ – ХВОРОБА ПОМПЕ
76
13.
Ахраров Х. Х., Мясникова Ю. Ю., Самежонова Ж. М., Халилов О. Ж.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
80
14.
Біловол А. М., Пустова Н. О., Овчаренко Н. М., Хохлов Я. Е.
ВПЛИВ ПАЛІННЯ НА СТАН ШКІРИ
89
15.
Богоніс А. М.
ЗУБНІ ПАСТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
93
16.
Боженко К. В., Гаврилов А. В.
ФОРМУВАННЯ ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ ТА КОКЛЮШУ
100
17.
Гуріна Д. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ НА ТЕРМІНАЛЬНІЙ СТАДІЇ ХРОНІЧНИХ ТА НЕВИЛІКОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
105
18.
Дєньга О. В.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПРОЖИВАЄ В ЗОНІ, ПІДВИЩЕНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
108
19.
Жидок С. В., Партика С. Р., Дідик Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІОКАРДИТУ, ЯК УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19
117
20.
Журавель В. І., Юнгер В. І., Ареф’єва О. Є., Журавель А. В.
ТОТОЖНІСТЬ МЕДИЧНИХ І МЕНЕДЖЕРСЬКИХ ПІДХОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
121
21.
Кочурка Л. І., Печеряга С. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ДИСТРЕСУ ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
131
22.
Паскарик М. І., Cеменяк А. В.
ІДІОПАТИЧНА ГЕМОЛІТИЧНА АНЕМІЯ ВАГІТНОСТІ: ДІАГНОСТИЧНА ДИЛЕМА
136
23.
Перетятько І. П.
СТРАВОХІД БАРРЕТТА: ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ХВОРОБУ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇЇ ДІАГНОСТИКИ
142
24.
Христич А. В., Єфремова О. А.
СИНДРОМ ДЕ ЛЯ ШАПЕЛЯ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТА З ПОРУШЕННЯМ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
149
25.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНЕМІЇ ТА ІНФЕКЦІЇ HELICOBACTER PILORY
155
26.
Шпак В. А.
ВПЛИВ СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВИЦЬ
165

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Mammadova A. S., Nagiyeva M. M., Rashidova F. F.
THE PHYTOCHEMICAL STUDY OF CEPHALARIA GIGANTEA L. SPECIES
171
28.
Аргунова О. В., Олійник С. В., Пуль-Лузан В. В., Левачкова Ю. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІКАРСЬКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ
174
29.
Гадяк С. Б., Гадяк І. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ ВІД МЕТЕОРИЗМУ
181

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Distanov V. B., Pevna H. V.
INVESTIGATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF BENZANTHRONE DERIVATIVES
183
31.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
CYCLIZATION OF N-(1-ADAMANTHYLCARBONYL)GLYCINE
190

 TECHNICAL SCIENCES

32.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
PROTECTION OF WORKING SURFACES OF WASTE GAS HEAT EXCHANGERS DURING OPERATION AT WASTE INCINERATION PLANTS
193
33.
Kaminska S.
NUTRITIONAL VALUE AND QUALITY OF QUICK-FROZEN FRUITS AND BERRIES USING CRYOPROTECTANTS
198
34.
Kashkevych S., Shvaliuk Ye.
DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR INTEGRATED ESTIMATION OF CHANNEL STATE IN MULTIANTENNA RADIO COMMUNICATION SYSTEMS
204
35.
Korchaka B., Zapalskyi V.
MODEL PARAMETER RESEARCH IN A SHIP AUTOMATED POWER PLANTS WHEN OPERATING IN EMERGENCY MODE
209
36.
Mazhara V. A., Shcherbyna K. K., Maniakin S. P., Filonenko V. V.
EFFICIENCY OF USING TURNING MACHINING CENTERS
216
37.
Melanchuk O., Melnyk N.
LINKEDIN’S LEADERSHIP AMONG OTHER SOCIAL NETWORKS IN THE CORPORATE SECTOR: ANALYSIS AND PROSPECTS
222
38.
Pryhoda А. Ya.
DESIGN AND DEVELOPMENT OF CRM SYSTEM BASED ON MICROSERVICE ARCHITECTURE
227
39.
Shainoha A., Melnyk N.
DATA ANALYSIS TOOLS IN RETAIL PLATFORMS
248
40.
Simakhina G., Naumenko N., Masliychuk O.
FUNCTIONAL INGREDIENTS OF WILD BERRIES TO INCLUDE INTO DIETS FOR MILITARY PERSONNEL
253
41.
Андрєєва С. С., Діхтярь А. М., Дубровський М. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
259
42.
Артеменко А. В.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ НЕРІВНІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ МОБІЛЬНІСТЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
267
43.
Бондаренко А. М., Стаценко В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
270
44.
Кожемякіна І. Ф.
КОЛИВАННЯ ПЛАСТИН ПРИ РУХОМОМУ ЗОСЕРЕДЖЕНОМУ НАВАНТАЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ НЕРІВНОСТЕЙ ШЛЯХУ
279
45.
Котенко Н. О., Красковська А. О.
ВЕБ-ДИЗАЙН ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
286
46.
Лазарєва Т. А., Цихановська І. В., Яковенко О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ
290
47.
Мальований М. С., Семенов С. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
296
48.
Мельник І. С., Білошкурський В. О., Яровий А. А., Сімончук С. В.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ НОУТБУКА
306
49.
Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ВИБОРУ ДЕЗЗАСОБІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ АРХІВІВ
315
50.
Палій В. І.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ В ГНУЧКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
318
51.
Розенвассер Д. М., Смокін П. О., Гайса О. М.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
328
52.
Тарасов О. В., Сікалюк А. В.
ЗБІЛЬШЕННЯ ВАНТАЖОПОТОКУ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
332
53.
Ялова А. М., Шматко С. Т.
РОБОЧИЙ ЦИКЛ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНОЇ ІНЖЕКЦІЇ
338

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

54.
Kryvoviaz I., Vapnichnyi S., Mitsa O.
PREDICTION OF ROBOT MOVEMENT USING CHLADNI FIGURES
343
55.
Мануйленко Р. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ КВАЗІБАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ В ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ
350
56.
Хохлова Л. Г., Кухтин О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» НА УРОКАХ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
353

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

57.
Беркова О. П., Лєбєдєва О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ SMМ-МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ MARRIOTT INTERNATIONAL
359
58.
Терземан В. В., Юрасов С. М.
РИЗИК ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКРЕМОЮ РЕЧОВИНОЮ (НА ПРИКЛАДІ ДУНАЮ)
365

 ARCHITECTURE

59.
Войко Н. Ю., Ніколаєв М. В.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
371
60.
Мустафа Махмуд Абдулганi Мустафа, Куцевич В. В.
ВПЛИВ РЕНОВАЦІЇ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЗНАЧИМІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ
376
61.
Савченко Н., Олійник Т. П.
ЕКСПЛУАТОВАНА ЗЕЛЕНА ПОКРІВЛЯ
379

PEDAGOGICAL SCIENCES

62.
Amirova Gulsabah
THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN FORMATION OF THE SKILLES DEMANDED IN THE LABOR MARKET
387
63.
Suprun M., Kiriukhina A.
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS
394
64.
Yakymenko S. I., Yakymenko P. V.
FORMATION OF A COMPREHENSIVE SCIENTIFIC PICTURE OF THE ENVIRONMENTAL WORLD IN YOUNG SCHOOL STUDENTS THROUGH INTEGRATED CONTENT OF EDUCATIONAL SUBJECTS
399
65.
Бикмуханова Д. А.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОРАЗВИТОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
407
66.
Бурдяк І., Кравчук О., Криськів М., Михайлишин А.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЕКСИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
414
67.
Бут Я. В.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
426
68.
Драганюк С. В., Артьомова В. В.
ЗНАЧЕННЯ ТЕСТІВ ПРИ КОНТРОЛІ ЗАСВОЄННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
429
69.
Дяченко А. С.
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СЕЛЯНСЬКІЙ РОДИНІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)
437
70.
Криськів М., Бурдяк І., Жигайло К., Михайлишин А.
СИСТЕМА РОБОТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ПРИКМЕТНИКА
441
71.
Лашта Р. Б.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
451
72.
Малышева А. П.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КАЗАХСТАНЕ
455
73.
Матюшкіна Т. П.
РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ У НАВЧАННІ ЛІТЕРАТУРИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ РОМАНУ ДЖЕЙН ОСТІН «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
463
74.
Молітвіна Є. В.
ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ ОНЛАЙН: КОРИСНІ ІНСТРУМЕНТИ
473
75.
Нікітаєва М. В., Нікітіна Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РОЗВИВАЛЬНОЇ ДОШКИ «БІЗІБОРД» НА СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
479
76.
Новосельська Н. Т., Дзьоган О. В.
ГОТОВНІСТЬ ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ШКОЛИ
483
77.
Оченаш Е. О., Ільченко О. В.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ДЦП
488
78.
Петьков С. Г., Теплинська В. В.
ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
493
79.
Поліщук О. А.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
500
80.
Рогоза В. В.
STEM-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ
511
81.
Савастру Н. І., Шевченко Г. В., Безугла Я. І.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ: ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ
515
82.
Стельмах Н. В., Лопатнюк В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ
520
83.
Трубіцина О. М., Бабенко Є. О.
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
524
84.
Хоменко Н. В.
РОБОТА З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОЦІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
531
85.
Шлєіна Л. І.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
536
86.
Яценко Т. В., Харченко П. О.
ТВОРИ МИСТЕЦТВА ВОЄННОГО ЧАСУ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПІДНЯТТЯ ПАТРІОТИЧНОГО ДУХУ
544

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

87.
Zamula A.
POSTPARTUM AS A SPECIAL PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF WOMEN
550
88.
Бутузова Л. П., Харипончук К. М.
НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ПЕДАГОГА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЙОГО АВТОРИТЕТУ
557
89.
Горзов В. В., Горзов С. С.
ОЦІНКА ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ М.УЖГОРОДА, ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
566
90.
Дементьєва А. О., Лапшин О. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
573
91.
Єрмолінська А. О., Яблонський А. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
576
92.
Жиленко А. О., Венгер Г. С.
ПСИХОСИМПТОМАТИКА ТРИВОЖНОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСОСТІ, ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ
579
93.
Загранична В. О., Венгер Г. С.
НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
585
94.
Кіосе А. С.
ПОШИРЕНІСТЬ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
590
95.
Козакевич А. І.
СХИЛЬНІСТЬ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
594
96.
Котлова Л. О., Харченко А. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
599
97.
Липка Л. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ З РАС
613
98.
Марета Є. О., Макаренко Н. М.
ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ
620
99.
Меднікова Г. І., Удод А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ РАННЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ З РІЗНИМ ТИПОМ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ДО МАТЕРІ В ДИТИНСТВІ
630
100.
Сустрєтова Д. А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ДИСТАНЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ
635
101.
Тудоран А. І.
СХИЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ ДО ПАЛІННЯ
642

 JOURNALISM

102.
Люлько М. Є., Дуб А. С.
ЖУРНАЛІСТИКА
649
103.
Хотюн Л. В., Укальський О. М.
ІНТЕРВ’Ю: ФОРМИ ПОДАЧІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ
655

 ART

104.
Ілечко М. П.
ВПЛИВ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СЮЇТНОГО ЖАНРУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
662
105.
Морозюк Л. В., Підгаєцька І. В., Яремчук О. М.
СЦЕНІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ
671
106.
Чуєва О. В.
ВЗАЄМОДІЯ КОЛЬОРУ ТА СВІТЛА В РУХОМИХ ЗОБРАЖЕННЯХ
681

 HISTORICAL SCIENCES

107.
Боян-Гладка С. П., Кізима А. М.
ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ХАТА НА ОПІЛЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
685
108.
Левченко В. В., Побережнюк М. А.
СТУДЕНТСТВО ВИЩОЇ ШКОЛИ ОДЕСИ У ВИРІ РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В 1920-Х РР.
689
109.
Песоцький М. М.
БОРОТЬБА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ (1925 – 1926 РР.)
698
110.
Чірікалов О. С.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ВІЙСЬК (СИЛ) МОРЕМ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ
704
111.
Юрченко О. А.
ЕТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
714

 CULTUROLOGY

112.
Андрусишин В. Й.
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ТА ІСТОРИЧНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
718
113.
Аніщенко В. В.
РОЗВИТОК ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ОСОБИСТОСТІ
722
114.
Сарана К. А.
МОДА ТА ЇЇ СЕНС В РОЗУМІННІ КУЛЬТУРИ
725

 LITERATURE

115.
Іванишин М. В.
КАТЕГОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВТІЛЕННЯ ТЕМИ ЯДЕРНОЇ ВІЙНИ У ТВОРІ Р. БРЕДБЕРІ «УСМІШКА»
729
116.
Калмикова М. В., Тараненко Д. Є.
ДЕЯКІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ ІНАКОДУМЦІВ У 70-Х РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА)
735

 POLITICAL SCIENCES

117.
Liyev O. S.
INNOVATIVE RENEWAL OF WARTIME AND POST-WAR UKRAINE
744
118.
Zaslavska O. O.
THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE THROUGH THE PRISM OF POLITICAL TRADITIONS
749
119.
Кондратюк А. В., Грабовенко Н. В.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ
758
120.
Пефтиц В. М.
КІНЕЦЬ ДЕРЖАВИ: ГЕНОЦИД У РУАНДІ 1994 РОКУ
761

 PHILOLOGICAL SCIENCES

121.
Khairulina N. F., Fundukian Ya. H.
PECULIARITIES OF USING MODERN MOUNTAIN BIKE SPORTS TERMINOLOGY: TRANSLATION ASPECT
772
122.
Lipin G. V.
MURAKAMI HARUKI THROUGH THE LOOKING-GLASS OF POSTMODERNISM
775
123.
Lipina V. I.
THE STUDY OF JAPANESE HAIKU: TRENDS IN COMPARATIVE POETICS
778
124.
Mammadova G. S., Ismayilova G. N.
TEACHING INITIAL VOWEL NORMS IN THE MODERN LEARNING PROCESS
781
125.
Глазова С. М., Скуратовська Д. В.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У МОВОТВОРЧОСТІ ГУРТУ «БУМБОКС»
789
126.
Зайцева Н. Г., Сітко А. В.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ
798
127.
Карпенко О. Ю., Антоненко К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОНІМІВ В СЕРІАЛІ «EMILY IN PARIS»
804
128.
Ковальчук О. Я., Боєчко С. Л.
ПРАГМАТИКА ЗАГОЛОВКІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА
809
129.
Пасік Н. М.
СЕМАНТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ РЕЧЕНЬ У МАЛІЙ ПРОЗІ Є. ГУЦАЛА
815
130.
Решитько А. Д., Ткач А. В.
LANGUAGE FEATURES OF LEGAL TEXTS
823
131.
Семигінівська Т. Г., Рибалка К. Д.
МОВА СМЕРТІ В ЛІТЕРАТУРІ ЖАХІВ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
829
132.
Семигінівська Т. Г., Федчик К. С.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА» ЯК ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
833
133.
Соколова К. В.
СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА СЛЕНГОВИХ НЕОЛОГІЗМІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
837
134.
Шундель Т. О., Пархоменко М. О.
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
843
135.
Щербина А. В., Незгода В. В.
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ NETFLIX
849
136.
Янишин О. К., Бариляк Х. В.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТВІТТЕР
852

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

137.
Serbin O., Psiuk Yu.
FILM AND GAME VERSUS SIMULATION AS AN ALTERNATE REALITY: COMMON AND DIFFERENT IN THE CINEMA (IN THE MATRIX. RESURRECTION)
858
138.
Зайцева К. І., Пилипенко І. Л.
РОЗШИРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
872

 ECONOMIC SCIENCES

139.
Gasimli Aylar Nofal oglu
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INNOVATION COSTS ON THE COST AND COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
876
140.
Kukhtin Yu.
IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM LAND RESOURCES IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
881
141.
Luchko Ya., Oliinyk A. A.
ENERGY STRATEGY OF UKRAINE FOR THE PERIOD UP TO 2035
891
142.
Majidov Anar Atesh oglu
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TAX REVENUE AND FOREIGN TRADE ON ECONOMIC GROWTH
896
143.
Telnov A. S., Tretko S. V.
DEVELOPMENT OF MODERN INTERNET TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF MARKETING SERVICES
905
144.
Андибур А. П., Андибур Н. І., Андибур А. А.
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ
911
145.
Андронік О. Л., Ткачук А. В.
ЗМІНИ У СПЛАТІ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
919
146.
Бабміндра Д. І., Слободяник І. М., Ярошик Р. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
924
147.
Безпалько В. О., Безпалько О. В.
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
928
148.
Бредіхіна І. В.
SWOT-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ
936
149.
Бріль М. С.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ: КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
944
150.
Галуцьких Н. А., Кошкарьова Є. Л., Кудлай В. А.
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
949
151.
Другова О. С.
ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛІНГ В БІЗНЕСІ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ
959
152.
Карпінська Г. В., Касьєн О.
НІВЕЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
965
153.
Каченюк А. М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
974
154.
Корепанов О. С., Ямшинський К. А.
ДОСВІД СВІТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО АНАЛІЗУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
979
155.
Кузьменко О. П., Закржевська Г. К.
МОЖЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ УКРАЇНИ
986
156.
Лазебник Ю. О., Коваленко О. П.
МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОРІДНИХ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ ГРУП РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
993
157.
Лютфалієва Л. С., Приходько О. Ю., Скальська А. Р., Іоргова Е. В.
ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1000
158.
Мікуліна М. О., Ляшко М. Ю., Поливаний А. Д.
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У СУЧАСНУ ЕНЕРГЕТИКУ
1005
159.
Мосумова А.
СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1012
160.
Олініченко К. С., Кульбака А. Р., Овчінніков О. К., Петренко К. А.
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
1016
161.
Остап’юк Н. А., Реслер М. В., Климович Д. А.
ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ЇХ ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1023
162.
Пісковець О. В., Крицький Б. А.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1034
163.
Поколодна М. М., Оруджева Є. А.
ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ — HOP-ON HOP-OFF – ЕКСКУРСІЙ: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
1039
164.
Прядко О. М., Олініченко К. С., Шаповалов Д. О., Шкляр І. С.
ЗМІНИ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
1046
165.
Румянцев А. П., Панасевич С. В., Камшуков І. В.
ЕТИКА І КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
1055
166.
Снитюк О. І., Бережна Л. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1062
167.
Танасійчук А. М., Басістий О.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКУПЦІВ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АНКЕТ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ
1070
168.
Танасійчук А. М., Садлій В.
ВПРОВАДЖЕННЯ СRM-КОНЦЕПІЙ ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРАТ «ВОЛОДАРКА»
1084
169.
Танасійчук А. М., Сусол Д.
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД»
1093
170.
Танасійчук А. М., Яновський Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»
1107
171.
Чаркіна Т. Ю., Швецова А. Р.
HR МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
1120
172.
Чернявська І. М., Продан В. Д., Кізілова В. Л.
ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СЕНСІ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ
1124
173.
Шлаган А. В.
ПОНЯТТЯ ПРО АУТСОРСИНГ НА МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
1128
174.
Шубіна С. В., Мірошник О. Ю., Мєшкова А. О.
РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1129

 LEGAL SCIENCES

175.
Chen Lili, Bieliaieva O.
PROBLEMS IN THE ADMINISTRATION OF CHINESE OF PRIVATE COLLEGE AND COUNTERMEASURES
1136
176.
Андрієвська М. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ/СМЕРТІ НА ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВВЕДЕНО ВОЄННИЙ СТАН. АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ЩОДО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1140
177.
Василенко А., Савенко В. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В СІМЇ
1144
178.
Вертій І. С., Савенко В. П.
ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ: РІЗНИЦЯ ТА ВПЛИВ
1148
179.
Волчок Д. Ю., Федченко В. М.
ДОКАЗУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1152
180.
Воронін Д. Д., Савенко В. П.
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИДІЯ ТАКОМУ НАСИЛЬСТВУ
1155
181.
Голубєва А. Д., Савенко В. П.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1158
182.
Горбатко Д. Р., Корогод С. В.
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
1162
183.
Гребененко І. О., Романченко Д. В.
АКТУАЛЬНІ ДИЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
1165
184.
Загородній І. В., Савенко В. П.
РОЛЬ ГРОМАДֺСЬКИХ ОРГАНІֺЗАЦІЙ У ПРОФІЛֺАКТИЦІ ДОМАШНֺЬОГО НАСИЛЬֺСТВА
1167
185.
Кіяниця В. М., Бородавко А. Ю.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1173
186.
Кіяниця В. М., Дерезенко А. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1181
187.
Кіяниця В. М., Таймасханов Х. С.-М.
МІСЦЕ ПОЛІГРАФУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1189
188.
Крисько В. А., Дьяков М. В., Анісімов Д. О.
ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1198
189.
Лещенко Д. Д., Савенко В. П.
ПРИЧИНИ, УМОВИ І ФАКТОРИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1206
190.
Ліліцький В. Л., Савенко В. П.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1211
191.
Макаров Д. Д., Біліченко В. В.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
1214
192.
Морохіна К. Д., Богдан А. Є., Дегтярьов Д. І., Павлова Н. В.
ОБСТАНОВКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1219
193.
Павлова Н. В., Конденко Д. Ю.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ СУЧАСНОСТІ ТА АДАПТАЦІЯ ЇХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
1222
194.
Сиводєд І. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ РЕЖИМУ ЕКОЛОГІЇ
1225
195.
Топчій К. К., Данилюк С. А., Савенко В. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
1231
196.
Хачко Д. О., Савенко В. П.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОБОТУ В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА
1235

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: