IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 18-20.01.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

18-20.01.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-18-20-01-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Hryhoriv Ya., Dmytrash T.
PROSPECTS OF USING PERENNIAL SIDA AS A RENEWABLE BIOFUEL SOURCE
14
2.
Lіubchenko I. O., Lіubchenko A. I.
ANALYSIS OF GENOMIC CHANGES IN CALLUS TISSUE OF CAMELINA SATIVA AND OBTAINED PLANT STRUCTURES
18
3.
Nahornyi S., Chalyi O., Chalaya O., Sklyarenko O.
RESISTANCE OF YOUNG SOWS DURING LACTATION
22
4.
Sokolovska I. M.
TRIALS OF POTATO VARIETIES OF DIFFERENT MATURITY GROUPS IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN STEPPE OF UKRAINE
27
5.
Карбівська У. М., Дутчак О. В.
ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА-БІОСТИМУЛЯТОРА НА УРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦВІ
35

 MEDICAL SCIENCES

6.
Zablotska O. S., Nikolaіeva I. M., Stepanchuk I. M.
NUTRITION CONCEPTS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF NON-COMMUNICABLE DISEASES
40
7.
Гайдай О. С., Уваєв Б. С., Мервінський Т. С., Мервінська Ю. В.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗМІРІВ ШЛУНКУ ВІД БУДОВИ ТІЛА ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
45
8.
Гончарова Н. М., Тіварі Д. С.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДРЕНУВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
47
9.
Клименко О. С.
ВПЛИВ COVID-19 НА ВИНИКНЕННЯ ІНСУЛЬТУ
51
10.
Малик Н. В., Акопова М. Х.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
57
11.
Мамедов Азер Гейдар огли, Веснін В. В., Гаркуша М. А.
ІНФІКОВАНІ НЕЗРОЩЕНІ ПЕРЕЛОМИ ТА ХИБНІ СУГЛОБИ ГОМІЛКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
59
12.
Маргітіч С. В., Пономарьова В. П., Городецький С. Г., Біла О. О., Баталова Л. І.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ IGI У ПАЦІЄНТІВ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В СПОЛУЧЕННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВОЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ ДИХАННЯМ НА ТЛІ АЛЕРГЕНСПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ
65
13.
Маслова Н. М., Булиніна О. Д., Кушнарьов О. О., Фоміна В. О.
ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ НА СПРИЙНЯТТЯ СМАКОВИХ РЕЦЕПТОРІВ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ
70
14.
Мозгова К. В., Марченко А. С., Бобро Л. М.
УСКЛАДНЕННЯ З БОКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ
76
15.
Огоренко В. В., Кокашинський В. О.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ ТА ТРИВОГИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ
81
16.
Феськов О. М., Жилкова Є. С., Безпечна І. М., Феськова А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО ВВЕДЕННЯ МОНОНУКЛЕАРНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ НА ЧАСТОТУ ІМПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КРІОПРОТОКОЛУ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
85
17.
Чернуха О. В., Амелічева А. Е.
ФЛОРА ХАРКОВА, ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МЕШКАНЦІВ МІСТА
93

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Sakhanda I., Vysotska O.
ANALYSIS OF INFORMATION SUPPORT OF PHARMACIES IN UKRAINE
98
19.
Костюк І. А., Конончук М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НОМЕНКЛАТУРИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В УРЯДОВІЙ ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
102

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
О ДВУХ ОБЛАСТЯХ КОНЦЕНТРАЦИЙ NH3 И ВЛИЯНИЕ ВАЛЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ДИНИТРИЛ И ИМИДОВ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ О-КСИЛОЛА И ЕГО 4-ЗАМЕЩЕННЫХ
105

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Kryvoplias-Volodina L., Osmak O., Gavva O.
SYNTHESIS OF BLOCK FUNCTIONAL MECHATRONIC MODULES
116
22.
Larionov V., Dmytriieva I.
ANALYSIS OF SOME CAPABILITIES OF TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS
120
23.
Mikayilov A. E., Khudatova A. F.
BIG DATA’S IMPACT ON IMPROVING WATER POLLUTION SURVEILLANCE
124
24.
Nikolaienko D. S.
METHODS AND MEANS OF ANALYSIS OF SPECTRAL DATA OF ASTRONOMICAL OBJECTS
129
25.
Prokofiev T., Ostrovska K.
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR PREDICTION FINANCIAL TIME SERIES
132
26.
Voskoboinick V., Voskobiinyk A., Voskoboinyk O., Romanenko P., Polosukhina O.
BOUNDARY LAYER AND SEPARATION FLOW CONTROL BY DIMPLE VORTEX GENERATORS
139
27.
Артеменко А. В.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ТА КІБЕРБЕЗПЕКОЮ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
149
28.
Безсонова А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ
153
29.
Гуда А. І., Кришталь С. В.
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗРОБКИ ТА ПІДТРИМКИ ВЕБ ДОДАТКІВ
156
30.
Костікова М. В., Неронов С. М., Плєхова Г. А.
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПІД ЧАС КРИТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
167
31.
Кривчик Л. С., Дейнеко Л. М., Хохлова Т. С., Пінчук В. Л.
ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ТРУБНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ТРУБ ГАРЯЧОЮ І ХОЛОДНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ
173
32.
Кузло І. І., Узун Д. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ SELF-HOSTED OPEN-SOURCE IOT ПЛАТФОРМ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
190
33.
Лимаренко О. М., Качанов Ю. В., Чумак А. Ф., Томкевич А. Ю., Тер-Григор’ян Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ КУТА АККЕРМАНА ДЛЯ ГОНОЧНОГО АВТОМОБІЛЯ
196
34.
Мельник Б. К., Когут М. П., Строцький Я. Б.
РОЗРОБКА ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО САЙТУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
201
35.
Новічонок М. С., Машталір С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНТЕКСТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДЕО У БІЗНЕС-АНАЛІЗІ ТА В РЕІНЖИНІРИНГУ
209
36.
Озерчук І. М.
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СТИСНЕННЯ ДАНИХ У WBSN ІЗ ПІДТРИМКОЮ IOT
217
37.
Погарська В. В., Погарський О. С., Селютіна Г. А., Чуйко Л. О., Савченко Д. В.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОРОШКОПОДІБНИХ БІЛКОВИХ НАПОЇВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
222
38.
Таточенко Р. О.
БАЗА ДАНИХ ПОЗИЦІЙ ВИПАЛЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ
229
39.
Челябієва В. М.
ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА ТИПОЛОГІЮ ХАРЧУВАННЯ
234

 ASTRONOMY

40.
Vidmachenko A. P.
WHICH CAVES ARE BETTER SUITED FOR LIVING ON MARS?
237

 PEDAGOGICAL SCIENCES

41.
Glazkova I. Ya., Khatuntseva S. M.
STRATEGIES AND TACTICS FOR PREVENTING AND OVERCOMING PEDAGOGICAL BARRIERS
247
42.
Semenenko S. B., Slobodian K. V., Dzhuriak V. S., Chernei N. Ya., Rudan K. V.
INFLUENCE OF EDUCATIONAL WORK ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE FUTURE MEDICAL WORKER
257
43.
Sulima O.
USING THE PRINCIPLES OF STEM EDUCATION AND IMPLEMENTATION IN PRACTICE IN THE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS – INSTRUMENTALISTS
262
44.
Бабич Н. В.
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ГУМАННА ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
267
45.
Воловик Н. І., Підвальна О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ЙОГИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
271
46.
Єрмоленко С. О.
КРУГОВЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗМУ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ НУШ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
275
47.
Желязкова Л. І.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ
282
48.
Золотарьова Т. В.
НАУКОВІ ДИДАКТИЧНІ КАЗКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ТЕМИ «МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ
288
49.
Золотогурська С. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
296
50.
Кайда Ю. А.
ЗНАЧЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
301
51.
Картамишева Л. Д.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
306
52.
Ковальчук А. М.
РОЗВИТОК SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
314
53.
Косенко В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
320
54.
Левицька Т. О., Коніщева О. Є.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
326
55.
Паньок Т. В., Чаус Д. В., Самохіна Н. Д.
РОЛЬ ЖИВОПИСУ У ВИКЛАДАННІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
331
56.
Стрига Е. В.
ТЕСТ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗВО
339
57.
Строган Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСТЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
343
58.
Хоменко Л. М.
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
349
59.
Човнюк Ю. В., Задорожний А. О., Горбань М. М., Кушина В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
354
60.
Шевченко О. В., Гончаренко І. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
367
61.
Шепета С. В., Моркляк М. І., Грибанова А. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ, РОЗВИТКУ ЙОГО ДОСЛІДНИЦЬКИХ, ТВОРЧИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦЯХ, КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ ПРАЦІ
372
62.
Шимкова І. В., Дзісь Т. В., Бондарук Ю. О.
ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДСТЕЖЕННЯ УСПІШНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
380

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

63.
Боднар Л. І., Лефтеров В. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННОСТНО-СМИСЛОВОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ НЕПОВНОЛІТНІХ З ПРОЯВАМИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
387
64.
Жванія Т. В., Чепеленко Ю. І.
ПРОГРАМА СУПРОВОДУ ПОСТРАЖДАЛОЇ МОЛОДІ ВІД ВІЙНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІК АРТ-ТЕРАПІЇ
393
65.
Іванов Є. О.
МЕТОДИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
397
66.
Касько В. В., Татьянчиков А. О.
ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
405
67.
Кнобель А. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВІВ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
410
68.
Кулиев Акиф Алигусейн оглы, Юзбашева Эльмира Рустам кызы
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
416
69.
Курдибаха О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
426
70.
Рябошапко М. М.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
430
71.
Ситник А. А., Джежик О. В.
ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ ТА ТРИВОГИ У ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗКОТЕРАПІЇ
435
72.
Ситник Д. В., Джежик О. В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ЗА КОРДОН ДІТЬМИ
444

JOURNALISM

73.
Цуріна Е. О.
ВІДЕОПОКАЗ ЯК ЗАЛІКОВА ФОРМА ДЛЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ
451

 ART

74.
Вергунова Н. С., Кулик А. Є.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНСТАЛЯЦІЇ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
457
75.
Звенігородська Т. Є., Юрко Є. Р.
КІНЕТИЧНА СКУЛЬПТУРА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
462
76.
Марущак О. В., Соловей В. В., Давидюк А. В., Хуан Чжічунь, Заєць Л. В.
СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ ВИРОБІВ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЄКТНО-ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
466

 HISTORICAL SCIENCES

77.
Поцулко О. А.
МОВНА ПОЛІТИКА ДИРЕКТОРІЇ УНР (ДО 105-РІЧЧЯ ВИДАННЯ ЗАКОНУ «ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ»)
477

 LITERATURE

78.
Ткаченко В. І., Дика С. Ю.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
488

 POLITICAL SCIENCES

79.
Войтенков Р. М.
МАЙБУТНЄ ВІЙНИ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ, MILDEC ТА СТРАТЕГІЧНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ
493
80.
Воробець Н. Р.
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ ПОРУШЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
500

PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Gasimova Simruh Aziz
THE USE OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH
504
82.
Gayibova Sarella Sayyaf
ENGLISH PHRASAL VERBS IN THE LANGUAGE LEARNING PROCESS
509
83.
Ibrahimova Matanat Huseyn
PREPOSITION IN THE ENGLISH LANGUAGE AS AN INDICATOR OF THE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORDS
515
84.
Грищенко О. В., Михайлюк С., Макаревич О.
МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЗВИТОК
521
85.
Ковальчук О. Я., Кукіль Н. І.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)
526
86.
Ріжняк О. Л., Кобзар І. С., Малюк В. В.
ФАХОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
535
87.
Шабат-Савка С. Т., Григорійчук Д. В.
ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ СУГЕСТИВНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ
539

PHILOSOPHICAL SCIENCES

88.
Головко Є. В., Штанько В. І.
ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ В РОБОТАХ М. БЕРДЯЄВА
545
89.
Карпова С. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ
549
90.
Цемма Д. О., Штанько В. І.
ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
554
91.
Штанько В. І., Богатов Є. О.
ВПЛИВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ НАВИЧОК ТА ЗНАНЬ ФАХІВЦІВ ХХI СТОЛІТТЯ
559

 ECONOMIC SCIENCES

92.
Kramar V. R.
ANALYSIS OF A SURVEY-BASED APPROACH TO MEASURING INFLATION EXPECTATIONS
564
93.
Malik L., Tkach L., Dendebera O.
INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP OF UKRAINE
570
94.
Marchenko O., Pikush O., Lomeiko A.
THE POSSIBLE WAYS AND THE TOOLS OF THE RESTORATION OF THE TOURISM INDUSTRY DURING THE WAR
576
95.
Sharko M., Makarova H.
DEVELOPMENT MARKETING INNOVATIONS IN THE INDUSTRY OF TOURISM
579
96.
Аренович Б. М.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
582
97.
Бурєннікова Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ: ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
587
98.
Варламова М. Л., Рибак К. Г.
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН МАГРИБУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
597
99.
Добрунік Т. П., Кубік В. Д.
ПРИБУТОК В ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
607
100.
Кулявець О. С., Савченко М. В., Кулявець В. Г.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
615
101.
Нестеренко С. С., Перепелиця Д. П.
ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
619
102.
Олійник В. А., Проценко О. В., Савченко М. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
624
103.
Панасейко І. М., Архірейська Н. В., Панасейко С. М., Вінніченко К. О.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»: ОЦІНКА ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ
628
104.
Полянська А. С., Павлів В. Б., Деделюк О. В., Гриців В. В., Хомин А. Ю.
ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
635
105.
Ткаченко І. П., Безлюдько Є. О.
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЗМІНОЮ МАТЕРІАЛОВІДДАЧІ ТА ОБСЯГОМ ВИРОБНИЦТВА ВИПУСКУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ПРОДУКЦІЇ
641
106.
Ткаченко І. П., Маслов І. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
645
107.
Ткаченко М. І., Бойченко К. С.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БІЗНЕСУ
651
108.
Томашевська О. В., Савченко М. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
656
109.
Чала Т. Г.
НОВІТНІ БІЗНЕС МОДЕЛІ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
660

 LEGAL SCIENCES

110.
Голод В. О., Кобзар В. В.
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СЬОГОДЕННЯ
666
111.
Горошко М. С., Федюшкін Р. В., Муратов Д. С., Шевченко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ОСІБ НА ДІЛЯНКУ МІСЦЕВОСТІ ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ МІЖ ДЕРЖАВНИМ КОРДОНОМ І ЛІНІЄЮ ПРИКОРДОННИХ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
671
112.
Кривопуск О. Г., Тітова А. С., Бакай В. Г.
ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ
675
113.
Лихвар В. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ САТИСФАКЦІЇ ЯК ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ
678
114.
Поліщук М. Г.
НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ПІСЛЯ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ»
684
115.
Самофалова А., Кривопуск О. Г.
ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
693
116.
Цепков В. Ю., Нагорна О. О.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
697

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: