IV Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 21-23.12.2022 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

21-23.12.2022 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-21-23-12-2022-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Buhra M., Hrytsulyak H.
APPLICATION OF PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF SOIL RESEARCH IN AGRICULTURE
15
2.
Horodyska O. P., Burdyha V. M.
ECONOMICAL EFFICIENCY OF CULTIVATION OF NEW BUCKWHEAT BREEDING MATERIAL
20
3.
Брен О. Г., Брен О. А.
ҐРУНТОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДУ ПАВЛОВНІЇ PAO TONG
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Venhryniuk I. V., Sirenko A. G.
SPIDERS (ARANEIDAE, ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) OF KARST GYPSUM CRATERS OF THE HILLS NEAR THE DNIESTER VALLEY
27

 MEDICAL SCIENCES

5.
Horodnov Ye.
JUSTIFICATION OF THE USE OF AUTOPLASMA IN THE TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTAL DISEASES
31
6.
Kovpak A. V., Tumofiychyk I. R., Semenenko S. B., Savchyk T. P.
FIBRINOLYSIS AND PROTEOLYSIS IN SPONTANEOUS HYPERTENSIVE RATS IN TREATMENT WITH RAMIPRIL
39
7.
Levandovska K.
INDICATORS OF INDIVIDUAL PERCEPTION OF PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY DECOMPENSATED HEART FAILURE AFTER TREATMENT WITH ARGININE DRUGS
46
8.
Vynogradova O., Batig V., Luka M. T., Kriazhev S. V., Zaviiskyi B.
HOMOCYSTEINEMIA IN CO-MORBID PATHOLOGY
53
9.
Балтабаева С. Т., Кукузов И. Ж., Фомина К. А., Ким Е. В.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ ГИПОФИЗА В АСПЕКТЕ МОРФОЛОГИИ
58
10.
Власенко В. Г., Кучеренко Б. Ю., Цимбал Д. О.
ВАЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ СВОЄЧАСНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
66
11.
Журавель В. І., Алексійчук О. Ю., Журавель В. В.
РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ – ЯК IV-А ТЕХНОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ФАЗА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
74
12.
Каньовська Л. В., Докійчук Н. Ф.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ КРОНА
85
13.
Каньовська Л. В., Дутка Д. А., Краснопортко Ю. О.
ПНЕВМОНІЇ: ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У IV ГРУПИ ХВОРИХ
91
14.
Карнаух Е. В., Шокало І. В., Шальнова О. І., Коробко Е. Ю.
СИТУАТИВНА ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТСТВА ЯК ПРОЯВ ПСИХО-СОЦІАЛЬНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ
96
15.
Костенко С. Б., Гнєушева О. О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КАРІОЗНИХ ТА НЕКАРІОЗНИХ ПАТОЛОГІЙ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ
107
16.
Марченко А. С., Нгуєн Хаі Данг, Дяденко А. В.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
114
17.
Марченко А. С., Радєвіч Є. В.
РОЛЬ НУТРІТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ХВОРИХ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ
117
18.
Марченко А. С., Долик А. А., Яхно Я. А.
ОБІЗНАНІСТЬ І НЕПРАВИЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ХОСПІСНОЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
122
19.
Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Личман Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕВІДОМИХ ЗАГИБЛИХ ОСІБ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
125
20.
Нечипуренко О. М.
КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПОВТОРНІ ЕПІЗОДИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ
130
21.
Печеряга С. В., Плиска Т. І.
ВЕДЕННЯ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
138
22.
Приймак С. Г., Клещук А. А.
ЧАСТОТА ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ РЕЦИДИВУ ГЕСТАЦІЙНОГО ДІАБЕТУ
144
23.
Свириденко В. В., Гайдаманчук П. С.
ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
147
24.
Тимошина О. В., Єременко А. В., Юрченко А. О., Конюшевська А. А.
ПОЛОГОВІ ТРАВМИ. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
158
25.
Шумко Г. І., Швець О. В.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА БОЛЮ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ
162

PHARMACEUTICAL SCIENCES

26.
Бублик О. Д., Задорожній П. В., Кисельов В. В., Охтіна О. В., Харченко О. В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НООТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
169

 CHEMICAL SCIENCES

27.
Prystynskyi S., Budash Yu.
VALIDATION OF THE INJECTION MOLDING PROCESS FOR THE RECYCLING OF MULTICOMPONENT WASTE POLYMERS
173
28.
Попова Є. Є., Лабяк О. В.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ТВЕРДОГО ДЕЗОДОРАНТУ У ФОРМІ СТІКУ
176
29.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ КОЛЯДКИ
180

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Dorofieieva K., Martynenko Ya., Tkachuk I.
HAMMING CODE IN COMPUTER NETWORK
185
31.
Kharuta V., Ishchenko V.
SIMULATION OF METHODS OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE PROJECTS
188
32.
Kharuta V., Moseichuk M.
SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGEMENT OF ENERGY SAVING PROJECTS IN TRANSPORT CONSTRUCTION
191
33.
Polishko S., Smetana R., Shypovalova D., Arakelov S.
INTERACTION OF PHOSPHORUS WITH ALLOYING COMPONENTS AND MODIFIER ELEMENTS IN REINFORCING STEELS
193
34.
Popov S. M., Laptieva H. M., Shumykin S. O., Oblogin V. D.
ANALYSIS OF THE MECHANISM OF SURFACE WEAR AS FOR OPERATING CONDITIONS CRAWLER CRANE PARTS
198
35.
Shyrmovska N., Voznyi I., Lasoriv O.
OPTIMIZATION OF COURIER ROUTES BASED ON THE ANT ALGORITHM
201
36.
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В.
СТАН УМОВ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
210
37.
Жабінець Ю. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
214
38.
Зайчик В. О.
ПІДХІД ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ГЕНЕРАЦІЇ ОЦІНОК ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
216
39.
Захарова І. В.
ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН І КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ ДУГОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ З ПУЛЬСУЮЧИМ РОЗПИЛЮВАЛЬНИМ ПОТОКОМ ПОВІТРЯ
221
40.
Карпов В. Ю., Носко О. А., Ковзик А. М.
ЛИТІ ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ
230
41.
Савчук Т. О., Мороз В. В.
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ПЕРВИННОГО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
238
42.
Трофименко М. С.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ КВАДРОКОПТЕРОМ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINI UNO
242
43.
Фарісєєв А. Г., Двалі А. М.
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СТРАВ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИРОВИНИ
246

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

44.
Лисянська Г. В., Гаєвська В. О.
МЕТОД КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В АНАЛІТИЧНІЙ ГЕОМЕТРІЇ. РІВНЯННЯ ПРЯМОЇ НА ПЛОЩИНІ
254

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

45.
Антоненко В. С., Задорожній Д. М.
ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА НАСЛІДКАМИ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЗАЛУЧЕННЯ В ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
259
46.
Дєрябіна І. О., Уманська О. В.
ПОВТОРЮВАНІСТЬ ГРОЗ В УКРАЇНІ В ХОЛОДНЕ ПІВРІЧЧЯ З 2017 РОКУ ПО 2021 РІК
269

 ASTRONOMY

47.
Осипчук М. М., Момот М. А., Федюк Д. О.
ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЧАСТИНОК ПРОТОЗОРЯНОЇ ТУМАННОСТІ В ГРАДІЄНТНОМУ ПОЛІ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ
273

 PEDAGOGICAL SCIENCES

48.
Afandiyeva Aytakin Telman, Aliyeva Gunel Fizuli
CANVA SMART CARD PLATFORM FOR THE TEACHING PROCESS
276
49.
Jumaev Sirojiddin
USE OF PROBLEM EXERCISES IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN TEACHING MOLECULAR BIOLOGY
281
50.
Kononets N., Nestulya S.
STRUCTURAL AND CONTENT MODEL FOR ELECTRONIC STUDY GUIDE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AT THE ENTERPRISE
287
51.
Ананьян Е. Л.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВІЗУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
293
52.
Антоненко І. В.
АСПЕКТИ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ СТРАТЕГІЇ ДИЗАЙН-СТУДІЇ
299
53.
Бондаренко В. В.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТА МІЖПРЕДМЕТНИХ МИСТЕЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ
309
54.
Бубін А. О.
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
314
55.
Бурдяк І., Криськів М.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТКИ В ШКОЛІ
320
56.
Врємя В. А.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАНИЖЕНОЇ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
329
57.
Глобіна Л. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
335
58.
Горшкальова Т. М.
МУЗИКОТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
339
59.
Грігор’єва І. М., Зінченко Н. В., Коломієць Н. Г., Лук’яненко М. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ
346
60.
Дардан Т. С., Гудима М. І., Попович А. В., Кульматицька О. Р.
МИСТЕЦТВО І МОЗОК
350
61.
Кравчук О., Криськів М.
ЗАСВОЄННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ ТА ПУНКТУАЦІЙНИХ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКА
355
62.
Кузнєцова Г. П.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО КОНТЕНТУ КАНАЛУ YOUTUBE ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
365
63.
Лунячек В. Е.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ОЧИМА ВЧИТЕЛЯ
373
64.
Маринець Н. В.
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НУШ
377
65.
Марченко В. О.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ РОБОТИ ІЗ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
382
66.
Мехралиева З. М.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
385
67.
Мехралиева У. Б.
РОЛЬ ГАСАН БЕКА ЗАРДАБИ В РАЗВИТИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ИДЕИ ПЕРВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЭКИНЧИ»
390
68.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
394
69.
Стрижак Ю., Гриньова М.
ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
405
70.
Федь І. А., Поздняков О. С.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДНА ФІЗІОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
412

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

71.
Галушко С. М.
ОСОБИСТІСТЬ МАТЕРІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДИТИНИ
423
72.
Жарков О. В., Чиханцова О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
426
73.
Козаченко Д. О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІРРАЦІОНАЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
436
74.
Кушніренко О. Е., Цибух Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ АГРЕСІЇ ТА ТРИВОЖНОСТІ
439
75.
Поцулко О. А., Павелко К. А.
ПСИХОЛОГІЧНА КОМФОРТНІСТЬ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
445
76.
Рудюк Н. Л.
ПАНІЧНА АТАКА В УМОВАХ ВІЙНИ: ЯК ПОДОЛАТИ ТА ПОВЕРНУТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ
455
77.
Саєнко А. О., Макаренко Н.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
458

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

78.
Orynbekova D. S.
PROBLEMS OF TEACHERS’ ADAPTATION TO DISTANCE TEACHING TECHNOLOGIES
468
79.
Гапон К. С., Ревко А. М.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
474
80.
Романович В. І., Гальчинська О. С., Лєжнєв О. О.
ПРОДУКТИ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
481

 JOURNALISM

81.
Shkil A. S.
CHANGES IN INTERNET FREEDOM OF UKRAINE CAUSED BY RUSSIAN INVASION
484
82.
Бахметьєва А. М., Федотова А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗА УКРАЇНЦЯ В ПОЛЬСЬКИХ МЕДІА
487

 ART

83.
Алтухов В. А., Вей Вей
ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ КИТАЄМ ТА ЗАХОДОМ НА РОЗВИТОК ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
494
84.
Ісупова А. Г., Дем’янчук А. Л., Яцеленко А. А., Плахотнюк О. А.
БАЛЕТ «ЛІЛЕЯ» БАЛЕТМЕЙСТЕРА ГЕРМАНА ІСУПОВА
500
85.
Толошняк Н. А., Хабайлюк Х.
ПЛАТОН МАЙБОРОДА – ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ
503
86.
Чеботару К. С., Скопцова О. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОЛЯДОК І ЩЕДРІВОК У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
508
87.
Шпирало-Запоточна Л. Р.
МІФООБРАЗ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В КУЛЬТУРНИХ ВІЗІЯХ ХХІ СТОЛІТТЯ
515

 HISTORICAL SCIENCES

88.
Безцінна Н. М.
ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
522
89.
Логвинюк Т., Сога Л.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЦИВІЛІЗОВАНИХ НОРМ ЖИТТЯ
525

 LITERATURE

90.
Пшенична М. С.
БЕЗЧЕСТЯ ДЖ. М. КУТЗЕЕ ЯК РОМАН ПРО МИТЦЯ
529

 PHILOLOGICAL SCIENCES

91.
Kobalia L.
SUBSTANTIVE COMPOSITES AND FUNCTIONAL-SEMANTIC ASPECTS OF THE TEXT
533
92.
Mahmudova Shelale Amirkhan gizi
DESCRIPTION OF NATURE AND IMAGES IN THE STORY “MOVE” BY ABDULLA SHAIG
539
93.
Rusadze I.
PROFICIENT ACHIEVEMENT FACTORS IN PRONUNCIATION
544
94.
Дем’яненко Н. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗАСОБАМИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
552
95.
Детюкова К. Д., Калашникова М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID‑19 (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
557
96.
Заборовська С. В., Аль-Газо Н. В., Шафоростова С. Г., Шубладзе О. Е.
КОНФЛІКТ ТА СПІВІСНУВАННЯ КУЛЬТУР
563
97.
Карпенко О. Ю., Сумкіна А. О.
СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ К. МІДДЛТОН І Д. СПЕНСЕР)
570
98.
Муравін О. В.
АНІМОГРАМА ПОЕТА (ШТРИХИ ДО ПОЕТИЧНОГО ПОРТРЕТУ П. ВОЛЬВАЧА)
582
99.
Погребна О. О.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТНИХ ОБ’ЯВ)
588

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

100.
Vynohradska V. H.
THE BIRTH OF RELIGION
599

 ECONOMIC SCIENCES

101.
Antoniuk N.
DIGITALIZATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF WAR (BY THE EXAMPLE OF UKRAINE)
603
102.
Kralia V., Podolska O.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
608
103.
Sloboda L. Ya., Ngombe Makaya Myriam, Ohori Omorhoro Solomon
MODERN DIRECTIONS OF BANK CREDIT RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY IMPROVEMENT
614
104.
Варламова М. Л., Іщук Ю. А.
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
625
105.
Гамидзаде Этибар Огтай оглы
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
629
106.
Кахович О. О., Кібка О. І.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКО‑ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
633
107.
Келманович О.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
637
108.
Кичигін А. М., Савченко М. В.
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
640
109.
Куруджи Ю. В., Ромах В. Л.
РОЛЬ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА В МОДЕЛЮВАННІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ
644
110.
Меленцова О. В., Кобзар П. А.
УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ В УМОВАХ КРИЗИ
653
111.
Міщенко В. С., Приходько А. Г.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
659
112.
Міщенко В. С., Яковлєва І. Г.
ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
665
113.
Поляк-Свергун М.
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН
671
114.
Прийдак Т. Б., Лега О. В., Яловега Л. В., Мокієнко Т. В., Павловська Т. С.
МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ЗАПАСІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
674
115.
Рижова К. І., Добрянський О. І.
ВОДНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
682
116.
Сазонова С. В., Маковецька І. М.
ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
686
117.
Тарасов І. Ю., Журавльова А. С.
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ БРЕНДУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
691

 LEGAL SCIENCES

118.
Бебутова З. Ф.
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ РАЗВОДОВ НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ: ЮРИДИЧЕСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
698
119.
Бойправ Л. О., Барабаш А. Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
704
120.
Логачова О. Г.
МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄС ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
709
121.
Невінчаний В. С.
ВІЙНА ЯК ФОРС-МАЖОРНА ОБСТАВИНА В ОРЕНДНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
719
122.
Рогова О. Г.
ФЕНОМЕН ВІДРОДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО ПРАВА В УМОВАХ ВІЙНИ
724
123.
Степаненко А. О.
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ХОДІ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
733
124.
Стєхіна Т. О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
738
125.
Фролова Д. С.
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРТИВНИХ СПОРІВ У СФЕРІ ФУТБОЛУ
744
126.
Церковна О. В., Середницька І. А.
ІСТОТНІ УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
749

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні данні м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: