IV Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 18-20.03.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

18-20.03.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-18-20-03-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Гуменюк В. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОЧНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: РОЛЬ КООПЕРАТИВНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ
11
2.
Завірюха П. Д., Торський І. М., Шутка Т. Г.
ВИКОРИСТАННЯ МІЖСОРТОВИХ СХРЕЩУВАНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГІБРИДНИХ ФОРМ, ЦІННИХ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
16
3.
Шевченко Т. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗА УМОВ НАСИЧЕННЯ СІВОЗМІН КУЛЬТУРОЮ НА ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Алекперов Рамиз Алекпер oглы, Газиев Афиг Гурбанали oглы, Алиева Дилруба Бурхан kызы, Мирджалалли Ильхама Башарат kызы, Аббасзаде Захраханум Фарахим kызы, Ахмедова Bенера Рамиз kызы
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
29
5.
Ворошилова Н. М., Бурлака Ю. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ЛАНОК СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ З СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ВНАСЛІДОК ПОВТОРНИХ АКУТРАВМАТИЧНИХ УРАЖЕНЬ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ
38
6.
Роппе-Тенеїшвілі О. В., Пересада Є. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ПОПУЛЯЦІЙ ПУХІВКИ ПІХВОВОЇ (ERIOPHORUM VAGINATUM L.) НА ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ (ХАРКІВСЬКІЙ, СУМСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКІЙ, ЖИТОМИРСЬКИХ ОБЛАСТЯХ ЗА ПЕРІОД 2013-2023 РР.)
45

 MEDICAL SCIENCES

7.
Astanakulova M. M., Ismailova Sadoqat Solijon qizi
MODERN APPROACHES TO TOPICAL TREATMENT OF EXFOLIATIVE CHEILITIS
53
8.
Kuranbaeva S. B., Adilbekova D. B.
MORPHOLOGICAL STATE OF THE OVARIES OF THE OFFSPRING OF FEMALES WITH EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS
57
9.
Levandovska K., Naluzhna T., Tymochko N.
THE INFLUENCE OF L-ARGININE ON THE DYNAMICS OF BORG SCALE INDICATORS IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED HEART FAILURE IN THE POST-INFARCTION PERIOD
61
10.
Nedostup I. S., Pavlykivska B. M., Kocherha Z. R., Tkach B. N., Fedyshyn L. L.
INFLUENCE OF MARTIAL STATUS ON STRESS RESISTANCE AND THE CHOICE OF COPING STRATEGIES BY IFNMU STUDENTS
65
11.
Ponomarova I., Lisyana T., Timofieeva A., Matiashova O.
STUDY OF CHANGES IN BACTERIOLOGICAL CONTAMINATION OF THE GENITAL TRACT IN WOMEN WITH HYPERPROLIFERATIVE DISEASES OF THE PELVIC ORGANS WHICH CAME DURING COMBAT ACTIONS IN UKRAINE
68
12.
Rasbergenov A. A., Adilbekova D. B.
ASSESSMENT OF THE MORPHOLOGICAL STATE OF THE SMALL INTESTINE OF OFFSPRING BORN FROM MOTHERS WITH DIABETES
74
13.
Zenkina L. M.
ASSESSMENT OF PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH DIABETES DURING ENDOPROSTHESIS OF HIP AND KNEE JOINTS
78
14.
Ахраров Хабибулла Хамидуллаевич, Муродхожаева Мадинабону Шамсиддинхужа кизи, Календарова Шоира Отабек кизи, Мясникова Ю. Ю.
ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ УХО ЧЕЛОВЕКА
80
15.
Жук С. В., Старішко О. М.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРИХОМОНІАЗУ
88
16.
Назарова Д. И., Чайкина К. В.
ПОРАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ БОЛЕЗНИ ФАБРИ
94
17.
Негода Ю. С., Серветник А. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ У ДІТЕЙ ПРИ СЕПТИЧНОМУ ШОЦІ
98
18.
Слабкий Г., Василинець М.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ УРАЖЕНЬ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ ЖИТЕЛІВ ЗАКАРПАТТЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
101
19.
Смирнова В. І., Таран О. С., Халілов Емін Парвіз огли, Гейдаров Гусейн
ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У СЬОГОДЕННІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ
105
20.
Смирнова В. І., Марчук А. В., Шнейдер О. А.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ СЬОГОДНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В МАЙБУТНЬОМУ
111
21.
Смирнова В. І., Рева К. О., Сіваш П. Ю.
СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПРОПЕДЕВТИЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
116
22.
Торяник І. І.
НЕВУС. КЛІНІЧНА СУТНІСТЬ, ТИПОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ. (РЕТРОСПЕКТИВА ТА СЬОГОДЕННЯ)
120
23.
Фіщук С. М., Різниченко О. К.
ЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В ЛІКУВАННІ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
127

 CHEMICAL SCIENCES

24.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Садыгова Альвина Искрябин кызы, Теюбова Арзу Юсиф кызы
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 4,5-ДИБРОМ-о-КСИЛОЛА В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА
130
25.
Сорока О. В., Іванченко А. В., Дяченко В. Г.
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
138

 TECHNICAL SCIENCES

26.
Bashynskyi O.
ASSESSMENT OF THERMAL EFFECTS ON THE CROSS-SECTION OF A STEEL FLOOR BEAM
141
27.
Bobrov I. O., Buts Yu. V.
SAFETY OF VEHICLE EMPLOYEES ON THE CONSTRUCTION SITE
145
28.
Hlushkova D. B.
INVESTIGATION OF THE SURFACE LAYER OF A STEAM TURBINE BLADE REINFORCED WITH HIGH-FREQUENCY CURRENTS
149
29.
Kyrylenko M. V., Riаbkov V. I.
ANALYSIS AND USE OF GEOMETRIC FORMS AND MATERIALS IN FRICTION DISCS OF AIRCRAFT BRAKING DEVICES
160
30.
Mel’nick V. M., Yaremchuk A. V., Hutsaliuk D. A.
CHILDREN’S REST AREA
163
31.
Parfonova O. V., Bondarenko Ye.
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION NETWORKS
169
32.
Trishevskiy O., Chavykin M.
REFINING THE CALCULATION OF ROLL CALIBRATION WHEN FORMING TRAPEZOIDAL CORRUGATIONS FROM A WAVY BILLET
172
33.
Борщенко Д. О.
СІП ЯК ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОМОБУДУВАННЯ
177
34.
Галагуря Є. І., Котенко М. П.
БУДІВНИЦТВО 10-ТИ ПОВЕРХОВОГО БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ НА 99 КВАРТИР В МІСТІ СУМИ
179
35.
Григоренко С. М., Протасова Л. І., Даніленко Є. П., Лоренц Д. Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ МОДЕРНІЗОВАНОЇ СТАНЦІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ГАЗУ З РЕЗЕРВУАРНИМ ПАРКОМ
182
36.
Калюжна В. Є., Мартинов А. Є., Слободяник А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОРТОВОЇ ПРИЧАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БЕЗ ВИВОДУ ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
191
37.
Лебедєв Р. В., Скребцов А. А., Шевченко В. Г.
ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ ТРИВКОСТІ БІОСУМІСНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
199
38.
Матеїк Г. Д., Кіліштоф І. Р.
СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЛУКТУАЦІЙ ПОТУЖНОСТІ, ВИТРАЧЕНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ
201
39.
Роговий С. І., Солодовник О. В., Загорулько І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ КРОКУ ВНУТРІШНІХ КОЛОН
207

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

40.
Пюстонен С. Р.
АНАЛІЗ МЕРЕЖІ СВІТОВИХ СИСТЕМ МЕТРО
209

 ARCHITECTURE

41.
Гриценко В. П., Кравцов Д. С., Іванов М. О., Ремко К. С.
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В ГЕОДЕЗІЇ
215
42.
Якубовський В. Б., Панченко Х. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ПСИХОЛОГІЧОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЇХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
219

PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Воронкова І. О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
225
44.
Касымова Ф. Б.
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАК АКТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, СОЦИАЛЬНО-ВОЛЕВОГО И МОРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
230
45.
Мельник В. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗДО
236
46.
Окольнича Т. В., Босий О. М.
СТАТЕВО-ВІКОВА КАТЕГОРІЯ «МОЛОДЬ» УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
240
47.
Романюк В. Л.
БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
243
48.
Сізов В. В., Славська Я. А., Новіков М. Ю., Лебедь О. В.
ЄВРОПЕЙСЬКА ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
248

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

49.
Kravchuk S. L.
FEATURES OF THE RELATIONSHIP OF READINESS TO SELF-FORGIVENESS WITH POST-TRAUMATIC GROWTH OF VOLUNTEERS-VETERANS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
255
50.
Вовченко О. А.
ПРОЯВИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ НА РІЗНИХ РІВНЯХ СОЦІО-СИСТЕМИ: СІМ’Я, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ
258
51.
Дзідзоєва А. С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД КОНФЛІКТНИХ ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
264
52.
Кочубей О. Ю., Кочубей С. Ю., Якимчук Т. О.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
271
53.
Прищак М. Д.
ТВОРЧІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПОНЕНТА СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
276
54.
Руснак Д. А., Караджи О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я У СПОРТСМЕНІВ-ПІДЛІТКІВ
284
55.
Стацюк І. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
290

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

56.
Chutova N.
«SOFT SKILLS» COMPETENCES: ANALYSIS OF THE STATE, DIRECTIONS, FORMATION METHODS, DEVELOPMENT PROSPECTS
296
57.
Іонова І. М., Бикова О. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ З ДІТЬМИ
303

 ART

58.
Варганич Г. О., Гузь А. А.
МУЗИКА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
308
59.
Цьона А.-Г. О.
ПРОТАГОНІСТ-АНТИГЕРОЙ У ДРАМАТУРГІЇ КІНО НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ «НАФТА» (2007) ПОЛА ТОМАСА АНДЕРСОНА
315

 POLITICAL SCIENCES

60.
Акімов А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН
320

 PHILOLOGICAL SCIENCES

61.
Данильчук О. М.
СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЛІНГВІСТІВ
324
62.
Окулова Л. О.
ВІДТВОРЕННЯ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТИ “THE TIMES”)
330
63.
Рудь О. М., Дорошенко Д. В.
ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
335
64.
Черська Ж. Б., Бухінська Т. В., Гладкоскок Л. Г.
ПАРЦЕЛЯЦІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
343

 ECONOMIC SCIENCES

65.
Bulkot O.
KEY TRENDS IN IN THE GLOBAL INVESTMENT MARKETS IN 2022
348
66.
Kisilova I.
THE IMPACT OF INFLATION ON THE PROBABILITY OF NON-BANKRUPTCY OF AN INSURANCE COMPANY
353
67.
Бабенко Д. М.
МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
360
68.
Бурєннікова Н. В., Блишин Ю. А.
БЕНЧМАРКІНГ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, SEE-АНАЛІЗ
365
69.
Васьків О. М., Козик А. В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРИЙОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
373
70.
Заяць Т. А., Кравцова Т. Г., Заяць В. С.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
377
71.
Кукса Ю. А.
ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
381
72.
Любчук О. К., Кривенкова А. С.
ДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ
387
73.
Майданик А. О., Іляш О. І.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
393
74.
Рожко В. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
400
75.
Сень В. В., Прилюк В. Д.
ЕПОХА КОНЦЕСІЙ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ
404
76.
Фімяр С. В., Глембицький О. В.
СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ
412

 LEGAL SCIENCES

77.
Lisovyi V. V.
THE RIGHT TO INNOVATIONS IN THE FIELD OF HEALTHCARE
418
78.
Григорчук Т. В., Тимофєєв В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСВОЄННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
425
79.
Німа А. О.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ
430

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 4.6 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: