IX Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 28-30 апреля 2022 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 апреля 2022 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-28-30-aprelya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Іванов Є. І., Шутюк В. В.
ВПЛИВ НА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КАВОВИХ НАПОЇВ ПРИ ВНЕСЕННІ СОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ
14

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Rylska Ya.
NEWEST BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES IN CANCER THERAPY
17
3.
Боярська З. О., Никитюк Е. О.
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
21
4.
Олійник А. А., Єрмошина Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПТАХІВ РОДИНИ ВОРОНОВІ (CORVIDAE) В УМОВАХ МІСТА ЖИТОМИРА
27

 MEDICAL SCIENCES

5.
Bekjanova O. Ye., Kayumova V. R.
FEATURES OF DISTURBANCE OF SMELL AND TASTE IN COVID-19
33
6.
Bekjanova O. Ye., Yulbarsova N. A., Mukimova K.
DENTAL STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC RECURRENT LIP FISSURE
37
7.
Bekjanova O. Ye., Abdulkhakova N. Sh., Atabekova Sh. N.
ASSESSMENT OF THE SENSITIVITY OF ROOT CANAL MICROORGANISMS
40
8.
Bekjanova O. Ye., Zaitkhanov A. A., Kurbanova Z. F.
INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION IN THE LONG PERIOD
44
9.
Fainzilberg L., Liubchenko M.
BIOLOGICAL AGE ASSESSMENT MODEL WITH THE USE OF A SMARTPHONE FINGER PHOTOPLETHYSMOGRAM
47
10.
Tsysar Yu. V., Hryn O. O.
ANOMALIES OF LABOR
60
11.
Tsysar Yu. V., Shvets O. V.
FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY
66
12.
Tsysar Yu. V., Yuzvyk I. S.
MANAGEMENT OF MONOZYGOTIC MULTIPLE PREGNANCY
70
13.
Yurtsenyuk O., Napreenko A.
SPECIFICS OF ANXIETY DISORDERS AMONG STUDENTS
76
14.
Zablotska O. S., Nikolaeva I. M., Ogurtsova L. V.
ANALYSIS OF TOBACCO PREVALENCE AMONG WOMEN IN UKRAINE
81
15.
Абдукаримова Н. Т.
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ У РОЖЕНИЦ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
83
16.
Аскарьянц В. П., Гофурова Нигина Улугбек кизи, Бурхонова Азизахон Жавлон кизи, Рахматжонова Азизахон Рустамжон кизи
К ВОПРОСУ МЕХАНИЗМОВ ВСАСЫВАНИЯ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
88
17.
Людкевич Г. П., Сухань Д. С., Музичук О. М., Черначук А. П., Якобчук Д. Р., Голубець А. В., Хотячук Л. О.
РОЛЬ МУТАЦІЙ ГЕНА VDR У РОЗВИТКУ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА
95
18.
Слабкий Г. О., Присташ Д. В., Фейса І. І.
ВІДНОШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ДО ВЖИВАННЯ ЙОДОВАНОЇ СОЛІ
101
19.
Слабкий Г. О., Пішковці А.-М. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ГІРСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНИ ПРОЖИВАННЯ
107
20.
Фадєєнко Г. Д., Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВІСЦЕРАЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ, АКТИВНОСТІ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
116
21.
Харченко О.
КОРЕЛЯТИВНИЙ АНАЛІЗ МІТОТИЧНОГО РЕЖИМУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ШЛУНКА
123

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

22.
Антоненко П. Б., Романченко А. І., Антоненко К. О.
ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ — ПОХІДНІ АМІНОСУЛЬФОНОВОЇ КИСЛОТИ
130
23.
Еберле Л. В., Устянська О. В., Смокіна Ю. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ФЛАВОНОЇДІВ В СТИГЛИХ ПЛОДАХ FICUS CARICA
134
24.
Киричук А. О., Космина Х. І., Кричковська А. М., Монька Н. Я.
ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФАРМАК»
137

 CHEMICAL SCIENCES

25.
Дауренбеков К. Н., Шитыбаев С. А., Катчанова А. Б.
ПРОВЕДЕНИЕ ФИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
143

 TECHNICAL SCIENCES

26.
Aliyev Chingiz Arif oglu
THE DIMENSIONAL ACCURACY OF THE SINTERED BILLETS
147
27.
Divizinyuk M., Vovchuk T., Shevchenko O., Shevchenko R.
CONDITIONS FOR THE INTEGRATION OF QR-TECHNOLOGY FOR THE PREVENTION OF MAN-MADE EMERGENCIES AT CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE INFORMATION AND ANALYTICAL SPACE OF THE EUROPEAN COMMUNITY
154
28.
Djuraev R. U., Mustafaev O. B.
INCREASE THE EFFICIENCY OF CLEANING THE BOTTOM OF THE WELL FROM SLUDGE ON THE BASIS OF IMPROVING THE DESIGN OF THE DOLOTA
160
29.
Golubev L. P., Makatora D. A.
APPLYING OF COMPUTER VISION IN AUTOMATED PRODUCT QUALITY CONTROL SYSTEM
170
30.
Ostapenko O.
ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY OF THERMAL SCHEME OF INDUSTRIAL HEATING BOILER HOUSE WITH COGENERATION HEAT PUMP INSTALLATION
176
31.
Арутюнян Ю. В.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗДАНИЯ C ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DYNAMO В AUTODESK REVIT
181
32.
Боярінова Ю. Є., Самофалов А. В.
A METHOD OF LOSSLESS DATA COMPRESSION
188
33.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДИНАМІКА ТРИШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК КРУГОВОЇ І ЕЛІПТИЧНОЇ ФОРМ ПЕРЕРІЗУ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
192
34.
Ерукаев А. В., Киевская К. И., Стеценко Р. К., Литовченко А. В.
ARDUINO В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
200
35.
Журавська Н. Е., Стефанович І. С., Стефанович П. І., Стефанович В. І.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
206
36.
Кепко О. І.
ЩІЛЬНІСТЬ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
215
37.
Косогов О. М.
МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗАХОДАМ НЕГАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЯХ
219
38.
Лашина Ю. В., Хавалюк В. І.
ПОРЯДОК АНАЛІЗУ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕТАЛЕЙ
228
39.
Мочурад Л. І.
РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ВИПАДКОВОГО ЛІСУ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ
236
40.
Пізінцалі Л. В., Александровська Н. І., Шумило О. М., Россомаха О. І., Россомаха О. А., Рабоча Т. В., Пізінцалі В. В.
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СИСТЕМИ ЯКОСТІ » В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19
246
41.
Солдатова М. О., Вітюк А. Є., Мартинюк А. С., Чернобородюк В. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ
256
42.
Уряднікова І. В.
ІМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ВІДМОВЛЕНЬ РІЗНИХ БЛОКІВ СИСТЕМИ ВОДООЧИЩЕННЯ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ
260
43.
Цюцюра С. В., Єрукаєв А. В., Костишина Н. В., Дружкін Є. С.
ЗАСТОСУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАДАЧ
267

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

44.
Kozyrko O.
TIME ESSENCE IN FLOW OF PROCESSES AND EVENTS
271
45.
Pashayev Nahid Jalil oglu, Mirzayeva Salima Mirza qizi
DECOMPOSITION THEOREM FOR A ONE SPECTRAL PROBLEM
279
46.
Taghiyeva Gulyaz Imran qizi, Abbasova Aygun Khanlar qizi
SOLUTION OF A MIXED PROBLEM FOR DIFFERENTIAL THERMO BATTERIES BY THE RESİDUE METHOD
282
47.
Yahyayev Elvin Ilham oglu, Abbasova Aygun Khanlar qizi
SOLUTION OF A MIXED PROBLEM FOR A PARABOLIC EQUATION IN A CILINDRICAL DOMAIN
285
48.
Yahyayev Elvin Ilham oglu, Ahmadov Saleh Zeyni oglu
SOLUTION OF A MIXED PROBLEM FOR A PARABOLIC EQUATION IN A RING
287

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

49.
Харитонов В. М., Полєтньова А. О.
ПЕТРОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЖИВЛЕННЯ МАЛИШЕВСЬКОГО РОЗСИПНОГО РОДОВИЩА ТИТАНУ (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) У ДОПАЛЕОГЕНОВИЙ ЧАС
289
50.
Хорольський А. О., Гріньов В. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩОДО СТВОРЕННЯ ПАСПОРТУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА КІНЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ РОДОВИЩ СТРАТЕГІЧНИХ АБО КРИТИЧНИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
293

ARCHITECTURE

51.
Бадалова Фируза Тофик кызы
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
303
52.
Зінченко А. Я., Литвин О. Є.
ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
306
53.
Качуровська Т. А.
ІНТЕР’ЄРИ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
310
54.
Конюк А. Є., Василенко О. Б., Танірвердієв А. Д., Чвирова О. Є., Шмарьов І. П.
СВІТЛОВІ ЗАСОБИ В АРХІТЕКТУРІ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
316
55.
Литвин О. Є., Сидорка В. О.
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ. СКЛАДЕННЯ КАТАЛОГУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
327
56.
Логвінов О. А., Литвин О. Є.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВХІДНИХ ГРУП БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
337
57.
Попелич Я. В.
РОЗВИТОК ДИЗАЙНУ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
344
58.
Юсифова Кямаля Расим кызы
ШЕБЕКЕ КАК ФОРМА АРХИТЕКТУРЫ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
349

 ASTRONOMY

59.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
MANIFESTATIONS OF SEASONAL CHANGES ON SATURN’S MOON TITAN
354

 PEDAGOGICAL SCIENCES

60.
Baranova L.
THE CONCEPT OF «CROSS-CULTURAL COMMUNICATION»
365
61.
Ergasheva G. S., Salimova S. F.
STAGES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
373
62.
Valuieva I. V., Semashkina G. M., Volkova N. V.
SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF NATURAL AND LANGUAGE COMPETENCE OF YOUNG PUPILS DURING THE ACQUIENTANCE WITH AN ANIMAL WORLD (THE 2D FORM OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL)
377
63.
Бабак Г. С., Краснова Н. В.
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У СПІВПРАЦІ АБО СУПЕРНИЦТВІ
386
64.
Бесараб О. М.
ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ MICROSOFT OFFICE 365 В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
392
65.
Бєлікова О. В., Бошняк В. І., Парвадова О. В.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД У ВДОСКОНАЛЕННІ ФІЗИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ З ОМЗ
395
66.
Доротюк В. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ
402
67.
Доротюк О. Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ
409
68.
Євтух М. Б.
ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (1871-1913)
412
69.
Жиров Г. Ф., Куцак В. М., Рябих С. М.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СЕКЦІЇ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
416
70.
Іващенко І. І.
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
423
71.
Кравченко Т. М., Куцин М. В.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
432
72.
Ладишкова О. Ю., Кравцова А. І., Перчеклій В. І.
ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ В АДАПТИВНОМУ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ З МІОПІЄЮ
438
73.
Мадибекова Г. М., Шабаз А., Юсупова Д., Амирбек А.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ
447
74.
Самойлова І., Коломійчук О.
ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ДІТЯМ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
453
75.
Скоромна М. В., Голубенко О. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІГОР ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
458
76.
Торчук М. В., Вильчинская Д. В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
464
77.
Форостовська Т. О., Чуйко П. І.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СТОРІТЕЛЛІНГУ НА УРОКАХ ХІМІЇ
474
78.
Шевченко С. М.
ОСВІТНІ ПОГЛЯДИ ПАНТЕЛЕЙМОНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА КУЛІША (1819-1897)
478
79.
Ягупов В. В., Кириченко О. М.
ДІАГНОСТУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА
482

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

80.
Vorokhta Yu. M., Likhtarov O. V., Chernobrovkin A. V., Vorokhta A. Yu.
LEVEL OF REACTIVE ANXIETY AMONG CITIZENS OF UKRAINE
493
81.
Болзан В. А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ БЛАГОПОЛУЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
498
82.
Романова О. В.
ПАТРІОТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НОВОУТВОРЕННЯ
504

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

83.
Костюкова Н. В.
ОЦІНКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНИ У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ ЗА ГЕНДЕРНОЮ ОЗНАКОЮ
514

 ART

84.
Бугайова В. О.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ АКТОРІВ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ
520
85.
Воронова С. С.
OPUS MEMORIAM: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕФИНИЦИИ ФЕНОМЕНА МУЗЫКАЛЬНОГО МЕМОРИАЛА
524
86.
Гарбузенко Л. В., Павлючук В. А.
СУЧАСНА ХУДОЖНЯ ВИШИВКА В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ
531
87.
Синкевич Н. Т.
АНТІН РУДНИЦЬКИЙ – ВИЗНАЧНИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІАСПОРІ
535

 HISTORICAL SCIENCES

88.
Олійник М. А., Стрельбицька С. М.
ПРОБЛЕМА ПОЯВИ КОГОРТИ В РИМСЬКОМУ ЛЕГІОНІ
540
89.
Ореховський В. О.
ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА У БРИТАНІЇЇ (IV – VIII СТ. Н. Е.)
550
90.
Тєлєгін В. А.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПАЛОМНИЦЬКИХ СПОГАДАХ І. ГОЛОВИНСЬКОГО
555
91.
Чернуха О. В., Кондратенко О. К.
ВИДАТНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНИ: МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ
561
92.
Чернуха О. В., Соколенко А. О.
ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ. ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
566

 CULTUROLOGY

93.
Костюченко К. І.
СУЧАСНІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЮВЕЛІРНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
572

 PHILOLOGICAL SCIENCES

94.
Davydova M.
TRANSFORMATION OF ENGLISH GENDER AND ITS IDENTIFIERS IN UKRAINIAN TRANSLATION
576
95.
Mukhortova O. D., Tkachenko O. V.
HOW TO INTEGRATE READING AND WRITING SKILLS WHEN TEACHING MEDICAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS
579
96.
Riabovol S. L.
THE EFFICIENCY OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
582
97.
Tsapenko L. E.
VERB FORMS IN THE TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE
586
98.
Aбабина Н. В.
ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ В АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБ ЭПИДЕМИИ
591
99.
Ковальова Я. В., Бандолько К. В.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ Г. ГЕЙНЕ: ЗБІРКА «КНИГА ПІСЕНЬ», ВІРШ «STILL IST DIE NACHT»)
603
100.
Луценко Л. О., Оксенюк Є. С., Курочкіна А. С.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КЛЮЧОВИМ КОМПОНЕНТОМ «ЇЖА»
613
101.
Прокопчук Л. В., Власова В. Д.
СКЛАДНОПІДРЯДНІ ВЛАСНЕ ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ В МОВОТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА
619

 ECONOMIC SCIENCES

102.
Gazuda M., Gazuda S., Erfan V.
INVOLVEMENT OF MARKETING BRAND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL SECTOR
627
103.
Gazuda L., Voloshchuk N., Indus K.
ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE FORMATION OF AGROMARKETING SYSTEM
631
104.
Lakhtionova L.
BUSINESS CAPITAL INDICATORS OF THE BUSINESS ENTITY
635
105.
Lazareva O., Nikolaieva Yu.
INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR LAND USE DEVELOPMENT
640
106.
Ваганова Л. В., Карпанасюк О. С.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОРУПЦІЇ, СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
647
107.
Валявський С. М.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В СИСТЕМІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЙ
651
108.
Коба О. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
658
109.
Козуб В. О., Горохова В. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
661
110.
Кучеренко Т. Є., Михайловина С. О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
667
111.
Кущик А. П., Фоменко С. С.
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
673
112.
Теплова Л. І.
СТАВКИ ПДФО В АВСТРІЇ
676
113.
Топалова С. О., Шевченко Д. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
680
114.
Тюріна Н. М., Присяжнюк В. В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
684
115.
Череп О. Г., Кондратенко В. О.
СКЛАДОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
694

 LEGAL SCIENCES

116.
Буртовий М. О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ
697
117.
Заболотна Л. В., Барчук Д. В.
ВОЄННИЙ СТАН ЯК ВИКЛИК СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
706
118.
Костюк Ю. А., Федченко В. М.
ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ
711
119.
Кузьменко М. М., Бублик Н. С.
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЯХ
716
120.
Пильгун Н. В., Григоренко М. О.
НОРМА ПРАВА ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
721

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: