IX Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 23-25 февраля 2022 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 февраля 2022 года в г. Чикаго, США. 

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-23-25-fevralya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дутчак О. В.
ЗАХОДИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СОЇ.
12
2.
Карпенко О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНО – ПРОТЕЇНОВОЇ ДОБАВКИ (ЛІПРОТ) В РАЦІОНАХ ГОДІВЛІ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ.
19
3.
Кормош С. М., Наливайко Т. І., Митенко І. М., Повлін І. Е.
РОЗШИРЕННЯ ВИДОВОГО І СОРТОВОГО СКЛАДУ РОДУ AGASTACHE L. У КОЛЕКЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ.
26
4.
Холод С. М., Кузьмишина Н. В.
ІНТРОДУКОВАНІ ЗРАЗКИ З ІСПАНІЇ – ЦІННИЙ ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР.
33
5.
Черних С. А., Лемішко С. М., Лошук В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ХВОРОБ ТА РОСТУ ВРОЖАЙНОСТІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
41

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Olimova Shohsanam Valijon’s daughter, Ismailov Ibrokhim Khakimjon oglu, Anorqulova Gulmira Abdulhamid’s daughter
THE MORPHOLOGICAL CHANGES IN THYROID GLAND IN CASE OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.
44
7.
Rakhimova N. K., Temirov E. E., Abdinazarov S. K.
THE USE OF SOME RESISTANT SPECIES OF DECORATIVE TREES AND SHRUBS IN HARSH CONDITIONS OF THE SYRDARYA REGION (UZBEKISTAN).
47
8.
Zakirov Kazim Xxx, Sobirov O. T., Turdiev Zafar Salohidin oglu, Musaeva Muattar Rahimjon’s daughter, G‘ulomiddinov Azamat Sherzodbek oglu, Anorqulov Muzaffar Nuralievich
SOME OBSERVATIONS ON THE CALIFORNIA SCALE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS СOMST.) IN ANDIJAN REGION.
54

 MEDICAL SCIENCES

9.
Бобро Л. М., Киценко Ю. А.
РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ КОМОРБІДНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ.
58
10.
Краснопольська Є. В.
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ.
63
11.
Новіков О. В.
ПРИКЛАДНА БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ РЕАДАПТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.
67
12.
Россихин В. В., Бухмин А. В., Суманов С. В.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ УРОЛОГИИ И ПОГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ В 2022 Г.
78
13.
Смоляр С. К., Матрунич Д. О., Марченко А. С.
КОНТРОЛЬ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ.
87
14.
Харченко О. В., Єлінська А. М.
ІНТЕРКУРЕНТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ ПОРОЖНИНИ РОТА.
90

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15
Задорожний В. Г., Сергєєва О. Є., Абрамян Р. A.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРІННЯ АМАРАНТОВОЇ І ЛЛЯНОЇ ОЛІЙ.
98

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Koshchii I. V., Dzyba V. A.
SYNTHESIS HYDROXAMIC ACIDS WITH A CAGE FRAGMENT AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THEIR COMPLEXES WITH Cu2+ AND Fe3+.
107

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Malinich I., Mesyur V., Tomchuk M.
BYPASSING CARRIER-GRADE NAT LIMITATIONS FOR SITE-TO-SITE VPN DEPLOYMENT USING TOR.
113
18.
Polishko S., Shypovalova D.
STUDIES ON INCREASING THE PLASTICITY OF TITANIUM ALLOY VT1-0 MELTED BY THE ELECTRON BEAM METHOD.
118
19.
Арутюнян Ю. В.
ВЛИЯНИЕ СВЕТО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КАВКАЗСКОГО КЛИМАТА.
122
20.
Імангулова З. А., Биков В. В.
ВИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ Є ПОТЕНЦІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ.
130
21.
Косенко М. І.
МЕХАНІЗМ ЗНОСУ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ.
134
22.
Пересічна С. М., Завінська Н. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
139
23.
Самчук Л. М., Пастернак В. В., Медведчук Н. К.
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ.
146

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

24.
Mamporia Badri, Tarieladze Vaja, Sanikidze Zaza
GAUSSIAN AND RELATED RANDOM VARIABLES IN SCHEDULING THEORY.
159
25.
Musii R. S., Drohomyretska K. T., Zhydyk U. V., Klapchuk M. I., Shynder V. K., Pyrig I. Yu.
SOLUTION OF THE PROBLEM OF HEAT CONDUCTIVITY FOR AN INHOMOGENEOUS ISOTROPIC CYLINDRICAL SHELL HEATED TO A GIVEN TEMPERATURE.
167

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

26.
Некос С. В.
ДИНАМІКА СТІЙКОСТІ РІЧИЩА ТА ЗАПЛАВИ БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ.
172

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

27.
Aliyeva Tanzila Agahuseyn gizi, Aliyeva Ruhiyya Fazil gizi, Maliyeva Samira Ibad gizi
HISTORY OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT AND OIL AND GAS PERSPECTIVES OF GURZUNDAG SITE OF KUR-GABIRRI OIL AND GAS DISTRICT.
177

 ARCHITECTURE

28.
Кубриш Н., Олешко Л., Романець Ю.
СПОСОБИ ТА МЕТОДИ СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ЕСКІЗУ.
186

 ASTRONOMY

29.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
FEATURES OF VOLCANIC STRUCTURES ON VENUS.
195
30.
Осипчук М. М., Коновалова В. Г.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛАНЕТАРНОЇ СИСТЕМИ TRAPPIST-1.
205

 PEDAGOGICAL SCIENCES

31.
Kanova L.
FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES OFFICERS.
209
32.
Алипбек А. З., Нышанбаева А. А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
212
33.
Анісімова О. Е., Пашегорова А. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
219
34.
Войналович О. О.
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
225
35.
Гіпська Т. П.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.
231
36.
Горлач А. О.
КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
237
37.
Євтух М. Б.
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ» В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ.
241
38.
Ілляш С. Д., Коцай М. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
249
39.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ.
254
40.
Калтаев С. Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛИСТА К КОНЦЕРТНО — ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
262
41.
Лупак Н. М.
МЕТОД «6 ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЗАПИТАНЬ» У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
268
42.
Леус С. О.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКОРДОННОМ.
273
43.
Лопатін В. В.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.
278
44.
Нікішина А. В., Мішина О. М., Черниш Л. М.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ.
283
45.
Остапенко Е. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT WORD В РОБОТІ З МЕДИЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.
286
46.
Полєвікова О. Б., Бондаренко Р. О.
КАМІНЦІ МАРБЛС ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ДІАЛОГУ.
289
47.
Радзієвська І. В.
МЕДИЧНА ОСВІТА У ХХІ СТОЛІТТІ: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
293
48.
Рашатова С. Т., Байгунисова Г. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ PADLET НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
299
49.
Рябінець Х. Я.
АБСТИНЕНЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ПОСТУПУ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ.
307
50.
Рябінець Х. Я.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНКЛЮЗІЇ В ЕВОЛЮЦІЮ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ.
322
51.
Свірепчук І. А.
ПЕРЕВАГИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ, ЗОКРЕМА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ.
333
52.
Сторож В. В.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ.
337
53.
Тимчик С. Г., Бобронніков А.
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СИЛОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ.
344

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

54.
Алипбек А. З., Апенова А. Н.
КАЗАХСКОЕ НАРОДНОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ.
353
55.
Сергієні О. В., Пашкова Г. Г., Горіна О. Т.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ.
361
56.
Слободяник Н. В.
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ.
369

 ART

57.
Антоненко І. В.
МЕТОДИ МОДУЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ.
379
58.
Сирятська Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «БЕРГАМАСЬКОЇ СЮЇТИ» К. ДЕБЮССІ У ВИКОНАВСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ З. КОЧІША, С. БУНІНА ТА С. РІХТЕРА.
390

HISTORICAL SCIENCES

59.
Калініченко О. О.
ДО ПИТАННЯ ПРОСОПОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО ОСЕРЕДКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПІДВОДНОГО МОРЕПЛАВСТВА В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.
396

 LITERATURE

60.
Дубравська З. Р.
КОРДОНИ ЛІТЕРАТУРНОЇ САМОРЕФЛЕКСІЇ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДОСВІД У РОМАНІ «ЗАПИСКИ ПРО РЕЙЧЕЛ» МАРТІНА ЕМІСА.
406
61.
Радченко О. А., Тиміцька Я. Б.
ОПОВІДАННЯ «ГІБРИД» ЯК ЗРАЗОК ФАНТАСМАГОРІЇ КАФКІАНСЬКОГО БЕСТІАРІЮ.
413

 POLITICAL SCIENCES

62.
Оврамець В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.
419
63.
Федянін В. О.
ОАЕ-ТУРЕЧЧИНА: ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ФОНІ РЕГІОНАЛЬНОГО СУПЕРНИЦТВА ТА ІДЕОЛОГІЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ.
422

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Drozhzhina I. S.
CHARACTERISTICS TO BE CONSIDERED IN COMPILING AND COMPARING FREQUENCY DICTIONARIES.
430
65.
Vorobieva E. V.
PREPOSITIVE ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS IN DIFFERENT TYPES OF OFFICIAL DISCOURSE TEXTS.
435
66.
Багирова А. Н., Гасанова К. Э.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЗАИЧЕСКОЙ СТРОФЫ.
439
67.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ПРИЧИНЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЮРКИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
446
68.
Крисько І. В.
ТЕКСТИ МАЛОЇ ФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У ПЕРІОД CORONA 19.
453
69.
Лебідь В. В.
КОРИСНІ «ЯЄЧНІ» ІДІОМИ В АНГЛОМОВНОМУ ЛЕКСИКОНІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
456
70.
Нікітіна В. А.
ЛЕКСИКА ПОЛЬСЬКОЇ ҐЕНЕЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.
459
71.
Шепель Ю. О.
ЩОДО ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЄВОЇ БАЗИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ.
466

 ECONOMIC SCIENCES

72.
Iyabay Bekassyl Bakhytuly
CONCEPT, ESSENSE, CLASSIFICATION AND TYPES OF FOREIGN INVESTMENT.
472
73.
Гарбар В. А., Бурлака М. О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА.
479
74.
Жукова Л. М., Бакланова А. О.
ЦИФРОВІ ВАЛЮТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА.
483
75.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Другова О. С.
СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
488
76.
Приходько В. В., Ильченко А. А., Вишневый Р. И.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
498
77.
Пузирьова П. В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ.
504
78.
Сєвідова І. О.
ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК В УКРАЇНІ.
514
79.
Соколова Л. В., Верясова Г. М., Аль-Фахор Ескндер Суліаман Салти
ТЕОРЕТИЧНО — ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
519
80.
Стельмашенко Е. В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОГНИТИВНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА.
523
81.
Чала В. С.
СУБ’ЄКТНА СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТОРІВ ЗЕЛЕНОГО ОБЛІГАЦІЙНОГО СЕГМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ.
530

LEGAL SCIENCES

82.
Андрієвський Д. І., Давидов П. Г.
ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ЛЮДИНИ ТА КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ.
536
83.
Герасимова А. О., Давидов П. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ПОРУШЕННІ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.
547
84.
Кузнецова Д. С., Давидов П. Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
557
85.
Назарко Ю. В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ.
567
86.
Олійник О. О., Давидов П. Г.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МЕДИЦИНІ.
574
87.
Скоробогач С. С., Давидов П. Г.
ЗНАЧЕННЯ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В БОРОТЬБІ З COVID-19.
584

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: