IX Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 29-31 мая 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 мая 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-29-31-maya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Manafova A.
MODERN STUDIES OF THE RECLAMATION-ECOLOGICAL SITUATION OF FLUSHING WATERS IN ALLUVIAL HYDROMORPHIC SOILS
17
2.
Миронова Г. В.
ПEPCПEКТИВНА IННOВАЦIЯ ДЛЯ ФEPМEPIВ ПPИ ВИPOЩУВАННI КАPТOПЛI
20
3.
Сидорова І. М.
МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК СЕРЕДНЬОПІЗНІХ СОРТІВ КАПУСТИ БРЮСЕЛЬСЬКОЇ РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
26

 VETERINARY SCIENCES

4.
Воронков Є. О.
СИМПТОМАТИКА ТА ДЕЯКІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ГОСТРОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У СОБАК
29

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Zhygailo S. V., Rudyk-Leuska N. Ya., Khyzhniak M. I.
PROBLEMS AND ECONOMIC COMPONENT OF FISHING INDUSTRY IN UKRAINE
31
6.
Бурчак Л. В., Дудукова І. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
35
7.
Мартинець Д. П.
ВПЛИВ АКТИВНОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
40
8.
Худатова Аида Фахраддин кызы, Гурбанова Лала Абюль Гасан кызы, Пашаева Айнура Наги кызы, Зулфугаров Исмаил Сохбат оглы
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЛИЦЕРИНА ВОДОРОСЛЯМИ DUNALIELLA SALINA
44
9.
Яценко А. Ю., Самохвалова А. І.
ВПЛИВ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ
46

 MEDICAL SCIENCES

10.
Adilov K. Z.
ENDOGENOUS PREVENTION OF DENTAL CARIES AMONG SCHOOLCHILDREN IN TASHKENT
50
11.
Andrusyshyna I., Golub I., Lampeka O.
DETERMINATION OF OPTIMAL CONCENTRATIONS OF TOXIC METALS AND EFFECTIVE MICROELEMENTS IN BIOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR HUMANS
53
12.
Bekjanova O. Ye., Abdulkhakova N. Sh., Astanakulova M. M.
FEATURES OF THE MICROFLORA OF THE ROOT CANALS OF TEETH IN PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS
59
13.
Bekjanova O. Ye., Alimova S. Kh., Akhrorhodjayev N.
ASSESSMENT OF THE STATE OF DENTAL TISSUES IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGAL REFLUX DISEASE
62
14.
Bekjanova O. Ye., Alimova D. M., Kayumova V. R.
SPECIFIC FEATURES OF THE IMMUNE RESPONSE OF CANDIDOSIS ORAL CAVITY INFECTION IN COVID-19
65
15.
Bekjanova O., Egamberdiyev U., Kayumova V.
ORGANIZATION OF TREATMENT OF CARIES IN ADULT POPULATION OF TASHKENT
68
16.
Bekjanova O. Ye., Zaitkhanov A. A., Sadikova I. E.
RESULTS OF EXAMINATION OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION
71
17.
Khukhlina O. S., Mandryk O. Ye., Molyn L. R., Uzinskyi Ye. S.
MODERN ASPECTS OF THE USE OF PLATELET-RICH PLASMA (PRP) IN THE TREATMENT OF INJURIES RECEIVED DURING MILITARY SERVICE
74
18.
Orlovska R. M., Popovych V. I., Koshel I. V., Bondarenko O. O.
FEATURES OF THE CONNECTIVE TISSUE COMPONENT OF THE PALATINE TONSILS IN PATIENTS WITH RECURRENT TONSILLITIS
76
19.
Saidova N. Z., Adilova Sh. T.
SOCIAL FACTORS TO IMPROVE THE DENTAL HEALTH OF SCHOOLCHILDREN IN TASHKENT
78
20.
Sukhova V. R., Pashchenko H. I.
DEPENDENCE OF THE DEVELOPMENT OF SECONDARY NORMOGONADOTROPIC AMENORRHEA ON STRESS
83
21.
Vynogradova O., Shkrebnyuk R., Dyryk V., Bandrivska N., Shvets I.
NEW ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL HYPERESTHESIA
86
22.
Zhernosekova I.
MICROBIOME OF THE HUMAN RESPIRATORY TRACT WITH ACUTE INJURIES
90
23.
Андреєва І. Д., Осолодченко Т. П., Завада Н. П., Рябова І. С.
ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ МОДИФІКОВАНОГО КВЕРЦЕТИНУ З ЛІЗІНОМ
93
24.
Андрєєв С. В., Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Ахмаіді М.
UROSEPSIS — A CURRENT PROBLEM OF MODERN UROLOGY
96
25.
Бабаджан В. Д., Кошкіна М. В., Федоренко О. В.
ВПЛИВ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ НА РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ПЕРЕДСЕРДЯ
100
26.
Бондар С. С., Дубровська О. М., Недлінська Т. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ ПО ПАТОЛОГІЧНІЙ АНАТОМІЇ: АКТУАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ
102
27.
Гайдай О. С., Уваєв Б. С.
РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ СОНОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ НИРОК
106
28.
Гошовська А. В., Гуменна І. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ФІБРОМІОМИ ТІЛА МАТКИ
109
29.
Ергард Н. М., Біляков А. М., Нікітін М. В., Кулій О. І., Андрейко А. Б.
АКТУАЛЬНІ СУДОВО-МЕДИЧНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ НЕЮ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ
112
30.
Іліка В. В., Іліка О. В.
СПІВСТАВЛЕННЯ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ГОСТРОМУ ХОРІОАМНІОНІТІ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ З ПОКАЗНИКАМИ СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
117
31.
Ільченко І. А., Яхно Я. А., Долик А. А.
ПАНІЧНІ АТАКИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19 СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ
120
32.
Крижановський Д. Г., Крижановський І. Д., Трушенко О. С., Бурега І. Ю., Терещенко Н. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА СЕЧІ ПРИ ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ НИРОК У ХВОРИХ З ІЗОЛЬОВАНИМ УРАЖЕННЯМ ТА ПРИ ПОЄДНАННІ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
123
33.
Любченко О. В., Велігоря І. Є., Пушкар Л. Ю., Полякова С. В., Циганова Н. Б., Сирота О. М., Іванов О. Є.
ДІЯ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА БАКТЕРІАЛЬНО-ГРИБКОВУ ФЛОРУ ПОРОЖНИНИ РОТА
129
34.
Монакова О. С., Чеботенко О. Р., Гладченко Н. Ю.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КОРОВУ ІНФЕКЦІЮ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2015 ПО 2021 РІК
135
35.
Павлюк К. С., Гайденко В. Є., Александрова Н. К.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА СТУПЕНЕМ ЇХНЬОЇ ДІЇ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ
140
36.
Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Большакова Г. М., Холодна Т. В., Пахомов О. В.
ВПЛИВ УМОВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ НА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI ТА STAPHYLOCOCCUS SPP.
144
37.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Штикер Л. Г., Порт О. В.
ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З КОРИ ТА БРУНЬОК РОСЛИН РОДУ SALIX SP
147
38.
Радєвіч Є. В., Ткаченко В. Г.
ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПИТАНЬ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ
150
39.
Сухолиткий Ю. Р., Гошовська А. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЬНИХ ЗМІН БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ ПЛАЦЕНТ У ЖІНОК НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
156
40.
Хоміцька Т. В., Ясніковська С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ У ПІДЛІТКІВ
162
41.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Смандич В. С., Вигнанчук В. В.
МІННО-ВИБУХОВА ТРАВМА (ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
167
42.
Шевченко Ю. В., Большакова Г. М., Книш О. В., Войда Ю. В., Кучма І. Ю.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ОПІКОВІЙ РАНІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
171

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

43.
Довга І. М., Частій Т. В., Іваннік В. Ю., Торяник І. І.
ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СУПОЗИТОРІЇВ З ОЛІЄЮ КМИНУ ЧОРНОГО
174
44.
Кучеренко Л. І., Хромильова О. В., Портна О. О., Німенко Г. Р.
ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ З ГРУПИ ПСИХОСТИМУЛЯТОРІВ ТА НООТРОПНИХ ЗАСОБІВ
177

 CHEMICAL SCIENCES

45.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Koshchii I. V., Semonchuk Ja. A.
BICYCLE [5.2.1] DEKA-2,6-DION. SYNTHESIS AND PROPERTIES
183
46.
Lukan Yu., Yosypenko V.
ADVANTAGES AND PROSPECTS OF USING NANOPARTICLES ZnS–AgInS2
189
47.
Дауренбеков К. Н., Өмірәлі М. Ә., Катчанова А. Б., Сүйер А. К.
ИК-СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАВОНОИДНОГО СОСТАВА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
191

 TECHNICAL SCIENCES

48.
Abramova A.
MATHEMATICAL MODELING OF ONE-DIMENSIONAL OBJECTS
194
49.
Babich S. Yu., Zhiguts Yu. Yu., Lazar V. F.
DYNAMIC TENSIONED TWO-LAYER SEMI-SPACE UNDER THE INFLUENCE OF MOVING LOAD
201
50.
Daurov M.
THE FIRE LOCATION INFLUENCE ON MULTI-STOREY BUILDINGS STEEL FRAMES STRESS STATE AND ITS VITALITY
208
51.
Mazurak O. T., Vozniak O. I.
INFLUENCE OF HEAVY METAL COMPOUNDS ON SOIL CONDITION OF URBANIZED SUBURBAN ZONES
212
52.
Pelykh S., Babliuk Yu., Beshulia R., Shumin A., Spatar A.
THE PARADIGM OF SYNERGY IN NUCLEAR FUEL OPTIMIZATION
217
53.
Алимжанова Л. М., Бержанова С. Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА С БАНКОМАТОМ
223
54.
Алимжанова Л. М., Коспай Д. К.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И БРЕНДА КОМПАНИИ
229
55.
Антонюк І. Ю., Медведєва А. О.
ТЕХНОЛОГІЯ ВАРЕНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КУКУРУДЗЯНОГО БОРОШНА ТА БОРОШНА З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ
233
56.
Верес О. М., Паньків І. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
240
57.
Верес О. М., Ханас Л. І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ
245
58.
Ворохта Ю. М., Чернобровкін А. В., Ворохта А. Ю., Ліхтарьов О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У ОБРОБЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТА СПІЛБЕРГА-ХАНІНА НА ВИЯВЛЕННЯ РЕАКТИВНОЇ ТРИВОГИ
250
59.
Вракіна К. П., Вракіна В. В.
КОМП’ЮТЕРНА ГРА В ЖАНРІ СИМУЛЯТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ UNITY
255
60.
Дацун Ю. М., Матвієнко К. І.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ПЛУНЖЕРНИХ ПАР
262
61.
Єфіменко Н. А., Банзак О. В., Банзак Г. В., Жеребцова Л. М.
РОЗРОБКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ЦІЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ
266
62.
Зуйко В. І., Сичова А. В.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
273
63.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ЕВОЛЮЦІЯ МОНОЦЕНТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ. І.
275
64.
Мизюк А. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ У КАРТОПЛЯРСТВІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
283
65.
Приходько М. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОДУКТИВНОСТІ МАСЛОУТВОРЮВАЧА НА КОНСИСТЕНЦІЮ ВЕРШКОВОГО МАСЛА
287
66.
Сорочинський Я. З., Озернова А. Г., Стратіла Б. В., Карпенко В. О., Зайченко С. В.
ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК КОНТРОЛЮ РОЗПОДІЛУ ГАЗІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
291
67.
Шалавило О. О., Когут І. В.
ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМАТУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
298

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

68.
Гарт Е. Л., Терьохін Б. І.
ВПЛИВ ВКЛЮЧЕННЯ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНОГО МАТЕРІАЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО КРУГОВОГО ОТВОРУ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ
301
69.
Стригіна О. А., Непочатенко В. А., Ревицька У. С., Дрозденко В. О.
ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ СФЕРИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ НАВІГАЦІЇ ТА АСТРОНОМІЇ
307

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

70.
Bubyr N., Bachurina D.
PROBLEMS OF LAND USE MONITORING FOR TERRITORIAL COMMUNITIES LAND FUND IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW
315
71.
Кравець Т. М.
ПАРАМЕТРИ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОДО РОЗВІДКИ ПРОТИВНИКА В ІНТЕРЕСАХ АРТИЛЕРІЇ
322
72.
Манько А. М., Жук Ю. І., Бублик Д. С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
328

 PEDAGOGICAL SCIENCES

73.
Chubar V. V., Hubar V. H., Lisnicha I. A.
IMPROVEMENT OF IMPLEMENTATION OF FORMS OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION OF SENIOR STUDENTS OF TECHNOLOGIES
335
74.
Kolomyets N., Oposhnyan S., Korostylenenko L., Nizhnichenko O.
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА
344
75.
Kunynets O. B., Novytskyi O. O., Khomyshyn V. P., Verevkin O. O.
EVALUATION OF PERSONAL ANXIETY OF STUDENTS ENGAGED IN MARTIAL ARTS
350
76.
Lunyachek V., Ignatenko L.
TRANSFORMATION PROCESSES IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT THE TIME OF THE WAR (ILLUSTRATED BY THE CASE OF KHARKIV, UKRAINE)
352
77.
Бартків О. С., Кидун І. І., Лук’янова Г. В.
ФЛЕШМОБ ЯК ОДНА З ФОРМ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
357
78.
Ганзіков С. Л.
ОЗДОРОВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЛЬНОГО ЧАСУ УЧНІВ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ»
362
79.
Геращенко О. С., Коновальчук М. В.
РОБОТА ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
367
80.
Дутчак В. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРИВАЛОСТІ, ЯК ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
372
81.
Духаніна Н. М., Лесик Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
375
82.
Корчагіна Г.
СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «РЕФЛЕКСІЯ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»
380
83.
Ніколенко Л. М., Власова Є. Р.
ЗМЕНШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТИСКУ НА ДИТИНУ З ООП ЯК УМОВА ЇЇ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ
387
84.
Пристінський Р. В.
РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ
391
85.
Степанюк А. В., Гонтарук М. В.
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З БІОЛОГІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
395
86.
Форостовська Т. О.
КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
402
87.
Цвілик С. Д., Глуханюк В. М., Слободянюк Н. А., Ярмілко А. В.
ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
406
88.
Чернякова О. І.
ВПЛИВ БІЛІНГВІЗМУ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДИТИНИ
412
89.
Якушко К. Г., Бузаєва А. А., Хомко Б. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
420

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

90.
Nikolaiev L. O., Chyzhma D. M.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR MARRIAGE RELATIONSHIPS HARMONIZATION THROUGH FAMILY CONFLICTS PREVENTION
424
91.
Pototska I., Loiko L., Rysynets T., Chekh S.
CURRENT VALUES OF A SINGLE MEN
428
92.
Болзан В. А.
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ НАМЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И МАТЕРИНСТВА
431
93.
Бондаревич С. М.
ЧАСОВІ ЧИННИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ БОЙОВОГО СТРЕСУ
439
94.
Горіна О. Т., Ткаченко А. С.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
447
95.
Малишева К. О., Мокроусова А. А.
СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСТІЛЬНИХ ІГОР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НЕЙРОЦЕПЦІЇ
455
96.
Мілютина К. Л., Баратюк А. Ю., Мокроусова А. А.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОТИВАЦІЮ
460
97.
Спіріна І. Д., Фаузі Є. С., Коваленко Т. Ю., Варакута М. Л.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА
466
98.
Шиделко А. В., Шипка Г. М.
СЕКСУАЛЬНІ ПЕРВЕРСІЇ ОСОБИСТОСТІ: НАУКОВІ РОЗВІДКИ ВЧЕНИХ У ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
471

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

99.
Syzonenko K.
CULTURAL INTEGRATION. ASSIMILATION OF JAPANESE AND WESTERN CULTURE IN JAPAN
478
100.
Дядін А. С.
УМОВИ ЗМІЦНЕННЯ СУСПІЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ
482
101.
Кримчак Л. Ю., Шапка Є. М.
УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
486
102.
Остапчук В. В.
САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
490
103.
Туболець І. І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
493

 HISTORICAL SCIENCES

104.
Доморослий В.
МАКСИМ КОВАЛЕВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД У І ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906 р.)
495
105.
Логвинюк Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМОСУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ
504

 CULTUROLOGY

106.
Шумейко О. А.
МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
507

 POLITICAL SCIENCES

107.
Taranenko A.
DEMOCRATIC PEACE THEORY FOR CONFLICT RESOLUTION
512
108.
Веремейчик В. П.
РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛІДЕРСТВА У ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
516
109.
Журавльова Є. О., Казакова Н. А.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
521
110.
Мошенець О. В.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
527
111.
Олкова-Михницька А. В.
ПОЛІЛОГОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ
531

 PHILOLOGICAL SCIENCES

112.
Галій Л. Г., Головня Д. С.
ПЕРЕКЛАД ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
536
113.
Гудзовська Ю. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕРГОНІМІВ МІСТА ЖМЕРИНКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
544
114.
Єнчева Г. Г., Рибак А. О.
ВЕКТОРНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ: ДОМЕСТИКАЦІЯ/ФОРЕНІЗАЦІЯ
549
115.
Карпенко М. Ю., Книшова В. О.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
554
116.
Кочубей В. Ю., Остапенко А. С.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ КІНОРЕЦЕНЗІЙ (НА МАТЕРІАЛІ САЙТУ HOLLYWOOD REPORTER)
561
117.
Удод Н. Л.
ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
566
118.
Якушко К. Г., Шевченко О. О., Бондаренко В. І.
АДАПТАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
570

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

119.
Звягіна А.
СВІДОМІСТЬ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОСТІР – УТОПІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ДИКТАТУРА ІЛЮЗІЇ?
575
120.
Кудлач В. І.
СОЦІАЛЬНА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
580
121.
Семенов С. С., Громико О. В.
ХРИСТИЯНСЬКІ ВИТОКИ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
584

 ECONOMIC SCIENCES

122.
Belinska A. V., Hrabovska A. A.
INTERNATIONAL FINANCIAL AND CREDIT ORGANIZATIONS AND THEIR COOPERATION WITH UKRAINE
591
123.
Chornobai O.
MORTGAGE LOANS EFFICIENCY ESTIMATION IN UKRAINIAN BANKS
598
124.
Drozd S. A.
SOCIO-ECONOMIC FACTORS TO INCREASE ECONOMIC GROWTH
603
125.
Khadartsev O.
STRATEGY AS A TOOL FOR MANAGING CORPORATE PROFITS
609
126.
Sherstiuk O. L.
THE AUDITOR’S PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
612
127.
Ukhanova I. O.
METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGGLOMERATION
617
128.
Безсонова Л. Р., Зілінська А. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
623
129.
Головацька С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТАКСОНОМІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ФОРМАТІ UA XBRL
630
130.
Гріщенко І. В., Товкун А. О.
МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНОВИЩАХ
635
131.
Драгун А. О.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ КРИЗ
642
132.
Карпінський Б. А., Карп’як А. О.
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ФУНКЦІОНУЮЧОМУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ
649
133.
Луцик Ю. О., Пархоменко П. П., Волков Є. В.
ВТРАТИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
656
134.
Мірзагаєва Е. Р., Порсюрова І. П.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «МЕГАБАНК» ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
662
135.
Плахотнік О. О., Косенко А. Р.
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
668
136.
Поповиченко І. В., Воронова К. Г., Ларіонова Є. М.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ФРАНЦІЇ
675
137.
Рябов М. О., Захаркевич Н. П.
ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОВОЮ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ
682
138.
Свідерська І. М., Лебідь М. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МАКСИМІЗАЦІЇ
686
139.
Семенова О. В., Ріппа М. Б.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
693
140.
Сташенко Ю. В., Гавриловський О. С.
АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
696
141.
Терещенко Т. Є., Горб К. Ю.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО МОНЕТАРИЗМУ
701
142.
Фурман Д. Г.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
708
143.
Шевчук В. О., Кондратов Р. В., Бойко О. А.
ЧИННИКИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НАСЕЛЕННЯМ В УКРАЇНІ
715
144.
Юдіна С. В., Олійник І. А.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЯКИМИ ВОНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
718
145.
Яхно Т. П., Осипова Д. П.
ЕФЕКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
724

 LEGAL SCIENCES

146.
Akhmadnezhad A. A.
SPECIFIC ISSUES OF THE NOTARY IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW
729
147.
Salashchenko H., Yeroshkin M.
PECULIARITIES OF PROVING IN CRIMINAL PROCEEDINGS ON ENFORCED DISAPPEARANCE
732
148.
Варава І. П., Заяць А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЗА ПРАВЛІННЯ ПЕТРА І
738
149.
Воєводін О. О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВОМ
743
150.
Кисляк Д. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СТАТУСУ ПРОКУРОРА
747
151.
Колесник Т. М., Носатенко Ю. О., Дрощенко Т. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЛІДІВ РУКАВИЧОК
754
152.
Лук’яненко Т. В.
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ В КРАЇНАХ ЄС
761
153.
Луценко Х. В., Роман А. І.
МОВЛЕННЄВИЙ СИГНАЛ ЗМІНЕНИЙ «МАСКУВАННЯМ»
765
154.
Марченко О. Д.
ПРАВОВІ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄС
772
155.
Носатенко Ю. О., Колесник Т. М.
ТРАСОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ВЗУТТЯ (НІГ) ЛЮДИНИ. АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
776
156.
Орехов І. В., Резворович К. Р.
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
786
157.
Федосова О. В.
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ АБО УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
790
158.
Шевчук Р. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОКУРОРА НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
798

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 4.6 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: