fbpx

IX Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 15-17 ноября 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

15-17 ноября 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась IX Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-15-17-noyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Терещенко І. С., Третьякова С. О., Войтовська В. І., Арсірій М. В., Орел О. О.
МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО В УМОВАХ IN VITRO.
10

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Іванченко О. Є., Давиденко О. С.
ДЕНДРОФЛОРА СКВЕРУ ІМ. Г. АНДРУСЕНКО М. ДНІПРО.
16
3.
Мамедова Рена Фирудин кызы
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ β-ТАЛАССЕМИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
24

 MEDICAL SCIENCES

4.
Abaturov A. E., Babych V. L., Vernik A. G.
MEDICATION REGULATION OF THE LEVEL OF EXPRESSION OF MICRORNA-378F IN FUNCTIONAL DISORDERS OF THE GALLBLADDER AND ОDDI’S SPHINCTER IN CHILDREN.
31
5.
Chebotok A. A., Fedotov O. V.
PLACENTOPHAGY PHENOMENON: CAUSES AND CONSEQUENCES.
36
6.
Pytetska N. I.
SECONDARY PREVENTION OF CHRONIC VEINS DISEASES IN THE EARLY STAGES.
40
7.
Rykalo N. A., Bailo O. V., Havrysh Yu. S., Kryveshko L. S., Okolita I. I., Nykytiuk M. V., Havryliuk K. A., Voistryk V. I.
STUDY OF HEPATOTOXICITY OF DIFFERENT DOSES OF CHLORPROMAZINE IN A CHRONIC EXPERIMENT IN RATS.
42
8.
Stukach O. E., Hoshko K. О., Fedotov O. V.
ANALYSIS OF THE GENETIC CAUSES AND MEDICAL CONSEQUENCES OF WAARDENBURG SYNDROME.
48
9.
Ляшук Р. П., Пахачук О.
МІКРОБІОТА КИШЕЧНИКА В НОРМІ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ.
55
10.
Міхно М. Я., Трояк Н. А.
ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЗУАЛЬНОЇ КОЛЬОРОСТИМУЛЯЦІЇ.
59
11.
Тымчишин О. Л.
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ НА ФОНЕ ВНУТРИБРЮШИННОГО ВВЕДЕНИЯ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА – МЕДГЕРМ.
65
12.
Чураков А. Я., Диденко А. Б., Гапоненко О. А.
РАДИЭСТЕЗИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
70

CHEMICAL SCIENCES

13.
Mammadov K., Shiraliyeva H., Mehtiyev E.
CLEANING OF SHABRAN REGION’S SOIL FROM NATURAL RADIONUCLIDES.
76
14.
Ткач В. В., Сторощук Н. М., Келя А. Д., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ.
84

 TECHNICAL SCIENCES

15.
Krasnoshapka D., Krasnoshapka D. V.
ARTIFICIAL SATELLITES ELECTRIC CHARGING PLASMA NEUTRALIZATION SYSTEM MINIMIZATION.
90
16.
Kuznetsov S., Pobedria K., Mishenko O., Venger O.
SELF-CLEANING DUST FILTER.
95
17.
Горбатюк Є. В., Стельмачонок О. П., Гриневич Д. І., Тугай М. В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНИХ БУДІВЕЛЬ.
99
18.
Козакевич І. А., Ігнатьєв О. Ю.
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЯГОВИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ.
109
19.
Магомедова М. С.
ЗАСОБИ ПРІОРИТЕТНОЇ ОБРОБКИ ТРАФІКУ ПОТОКУ ДАНИХ В ПРОЦЕСІ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ.
116
20.
Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Навродская Р. А., Шеренковский Ю. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МИКРОКОМПОЗИТОВ ПРИ ИХ НАПОЛНЕНИИ МИКРОЧАСТИЦАМИ МЕДИ.
119
21.
Фісін В., Хавіна І.
ЕЛЕКТРОННА ОСВІТА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
124

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

22.
Волкова Л. А., Басюк Т. А.
ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ БАССЕЙНА РЕКИ БЕРЕЖАНКА.
130

 PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Haletska Yu.
FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MODERATE AND SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES.
137
24.
Toryanik L., Semenova L., Vnukova K., Chitishvili V., Kulenko A.
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE BY VIRTUAL RESOURCES.
144
25.
Verbova V.
АЛЕКСАНДР ПРИБЫЛОВ И ЕГО СОНАТИНА № 3: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
152
26.
Дрожжина Е. І., Купрас В. В.
ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ.
159
27.
Забара М. В., Волинська Л. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА.
162
28.
Курбасов О. О., Юденко О. В., Крушинська Н. М.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ІЗ ДИСФУНКЦІЯМИ В КОЛІННОМУ СУГЛОБІ ВНАСЛІДОК БОЙОВОЇ ТРАВМИ.
166
29.
Маргосюк І. Л., Куліш Л. О., Мартинюк З. В., Яремчук Р. В.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
174
30.
Марчик В. І., Казаков В. Л.
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
182
31.
Маньковська О. Ю.
ФУНКЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ.
188
32.
Набатов С. М.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ.
195
33.
Ульянова В. С., Бузінар З. С., Кравченко О. М.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА.
202
34.
Хлєбік С. Р., Данько Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО.
206
35.
Хоменко Т. А., Хоменко І. А.
ДИДАКТИЧНІ ТЕМАТИЧНІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ У МАЛИХ ГРУПАХ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИХ МОВ.
212
36.
Цюпак І. М., Денисенко О. А.
ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
216
37.
Юсіфова А. А.
МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ.
223
 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

38.
Турій Т. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
231

 HISTORICAL SCIENCES

39.
Бельская Н. К.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ — БАЗОВЫЙ ФАКТОР ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
238
40.
Шульженко Т. М.
ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ЯК ДЖЕРЕЛО САМОБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ).
242

CULTUROLOGY

41.
Сараєва О. В.
ВЗАЄМОДІЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ І ЕСТЕТИЧНОГО ПРЕДМЕТУ.
248

 LITERATURE

42.
Масло О. В., Волкова І. В., Михальченко Н. Р.
ЕСТЕТИКА АБСУРДНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ДРАМ МИКОЛИ КУЛІША.
256

POLITICAL SCIENCES

43.
Разіцький В. Й., Ляшенко І. А.
ВІДНОСИНИ США ТА ЄС ЗА ПРЕЗИДЕНСТВА Д. ТРАМПА.
262

 PHILOLOGICAL SCIENCES

44.
Fabian M. P.
LEXICAL SEMANTIC FEATURES OF BEING HAPPY IN MODERN ENGLISH.
266
45.
Ryzhkova V. V., Vambol Oleksii O., Vambol Olena O.
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE TERMINOLOGICAL BASE IN THE FIELDS OF RADIOCOMMUNICATION AND GPS-SOFT.
274
46.
Каширіна І. О., Хирса А. В.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
278
47.
Кизилова В. В.
ВИХІДНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ УЛАСА САМЧУКА.
282
48.
Телетова С. Г.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
288
49.
Федорченко М. В., Каширіна І. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
295
50.
Черниш Н. В.
ЛЮБОВНА ЛІРИКА ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ПОЕТЕСИ – САПФО.
298

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

51.
Яровицька Н. А., Краснікова К. С.
СЦЕНАРІЙ ВІЙНИ ЯК АРХЕТИП СУЧАСНОСТІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ.
304
52.
Яровицька Н. А., Сидоренко Д. І.
ФІЛОСОФСЬКІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПОТОЙБІЧЧЯ У ДАВНЬОМУ ЄГИПТІ.
308

ECONOMIC SCIENCES

53.
Shevchenko N. I., Semakina D. E.
STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS AS A RESULT OF THE PANDEMIC: UKRAINE AND THE WORLD.
311
54.
Булавинець В. М.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ.
318
55.
Вакалюк І. С.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
323
56.
Вартанян В. М., Говорун Г. М.
ТЕНДЕНЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО УКРЗАЛІЗНИЦІ.
330
57.
Гончаренко Я. Є.
ІНСТРУМЕНТИ ПОСЛАБЛЕННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.
334
58.
Завідна Л. Д., Кошута В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
341
59.
Максименко І. Я., Шутак Е. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ.
348
60.
Недзвецька О. В., Головко А. М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
355
61.
Салівончик І. М.
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДРУГОЇ ХВИЛІ «ЛОКДАУНУ» В УКРАЇНІ.
360
62.
Сербіненко Н. В., Ісмаілова Ельнара Фаіг кизи
ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ.
363
63.
Семещенко К. М., Уханова І. О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.
370
64.
Чернишевич В. Л.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.
376

LEGAL SCIENCES

65.
Ізюмський В. А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА НАСЛІДКИ ВІДСУТНОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ З ПИТАНЬ КОСМОСУ.
380
66.
Кулак Н. В., Мальований Д. В.
ДІЯ ПРАВОВОЇ НОРМИ У ЧАСІ.
384
67.
Сергієнко В. В., Сергієнко Н. П.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ.
388
68.
Шевчук О. М.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.
400

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: