IX Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 16-18 мая 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

16-18 мая 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-16-18-maya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Запольська Н. М., Шендрик К. М.
ЗМІНА СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ – ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПОСИЛЕННЯ ХВОРОБ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ
23
2.
Сергієнко В. Г., Шита О. В., Богданович С. В.
ШКІДЛИВІСТЬ СУХОЇ ПЛЯМИСТОСТІ КАРТОПЛІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
29
3.
Ткаченко А. Д., Хижняк М. І.
ПРИРОДНА КОРМОВА БАЗА СТАВІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В БІОПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМИ
34
4.
Шинкаренко І. М., Кунденко О. М., Кунденко М. П.
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ОБ’ЄМНОМУ НВЧ ГЕНЕРАТОРІ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ МОЛОКА
38

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.
Kurchii B. A.
GROWTH REGULATORS OF THE LIVING SYSTEMS: HOW DO THEY ACTUALLY WORK?
41
6.
Антіпова Р. В., Сак А. Є.
ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ САМЦІВ ЩУРІВ ВНАСЛІДОК ХРОНІЧНОГО СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ
48
7.
Васильєва Т. В., Коваленко C. Г., Немерцалов В. В.
ЗБОРИ ВИПУСКНИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ М. К. СРЕДИНСЬКОГО У ГЕРБАРІЇ Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD)
51
8.
Григор’єва В. С., Міхєєнко В. М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ХЛОРУВАННЯ ТА ОЗОНУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
58
9.
Гудзевич Л. С., Вітвіцька І. В.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ М. ВІННИЦІ
64
10.
Гудзевич Л. С., Логінова О. О.
МЕДИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ
68
11.
Залізняк А. М.
АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ГОСТ
72
12.
Панченко В. А., Тупицька О. М.
ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ ЯК БІОХІМІЧНИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
76
13.
Пічкур Т. В., Сорочинська О. Л., Висоцька Т. І.
ВПЛИВ СТАНУ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
78

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

14.
Marakushin D. I., Chernobai L. V., Karmazina I. S., Isaieva I. M., Hloba N. S.
REGARDING THE DEVELOPMENT OF ADAPTATION TO PSYCHIC AND EMOTIONAL STRESS DEPENDING ON THE PHYSICAL TRAINING IN FEMALE MEDICAL STUDENTS
84
15.
Азаров А. А., Лашин І. І.
МЕТАБОЛІЧНІ ЕФЕКТИ ГОРМОНУ РОСТУ
88
16.
Азаров А. А., Семенова А. Б.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВАКЦИНАЦІЄЮ BNT162B2 І ЧАСТОТОЮ СИМПТОМАТИЧНИХ ТА БЕЗСИМПТОМНИХ ІНФЕКЦІЙ SARS-COV-2 СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
91
17.
Азаров А. А., Слінченко К. М.
НЕЙРОГЕННИЙ ШОК ПРИ ТРАВМІ ХРЕБТА
93
18.
Бадалов Заур Адалят огли, Алексєєва А. С., Ворушило В. В., Кабачний В. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 НА СТУДЕНТІВ
96
19.
Бондаренко Т. О., Татарко С. В., Азаров А. А.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ В І С
99
20.
Бондарчук О. І., Гаврилюк К. А., Гаразаде Айтен
МЕТОДИ ДРЕНУВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
101
21.
Бураков В. О.
ПОРІВНЯННЯ ПСИЛОЦИБІНУ І ЕСЦИТАЛОПРАМУ ПРИ ДЕПРЕСІЇ
103
22.
Вахарик Н. В., Побігун О. М., Соловей В. М.
SARS-COV-2 У ПОРОДІЛЬ (БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 2020 РІК). ОГЛЯД
105
23.
Винокурова О. М., Циганок О. С.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
108
24.
Волошин С. О.
ПРЕДДІАГНОСТИЧНІ ПРОЯВИ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА В ПЕРВИННІЙ МЕДИКО-САНІТАРНІЙ ДОПОМОЗІ
110
25.
Гарячий Є. В., Сизова А. В., Заморева Д. Є.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ВІД ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЇ З ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ
112
26.
Гнатюк М. С., Рубас Л. В., Татарчук Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ КІСТОК СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ ПРИ ЙОГО УРАЖЕННІ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
114
27.
Дехканов Т. Д., Байкузиев Х. Х., Дехканова Н. Т., Рахманов З. М.
ТКАНЕВОЙ СОСТАВ И АРХИТЕКТОНИКА РЕЛЬЕФНЫХ СТРУКТУР СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА
118
28.
Древаль В. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРАНАЗАЛЬНОГО ВІДСМОКТУВАННЯ ПОВІТРЯ ПРИ ГОСТРІЙ МІГРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРТАТИВНОЇ ПОВІТРЯНОЇ ПРИСОСКИ
123
29.
Задорожна О. Б., Тарновська Г. П., Мартиновська О. В., Таганова М. І.
СТАН МІКРОБІОТИ ПІХВИ У ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
125
30.
Заморева Д. Е., Гузь И. А.
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ
128
31.
Калошина Г. С.
БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДНОРАЗОВОЇ ВАКЦИНИ AD26.COV2.S ПРОТИ COVID-19
131
32.
Камінченко Д. О., Хапченкова Д. С., Гусєв В. М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
133
33.
Кліщ І. П.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФАТИДИЛХОЛІНОВИХ ЛІПОСОМ З МЕТОЮ КОРЕКЦІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН КОМПОНЕНТІВ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
138
34.
Костенко Р. С., Вороніна Г. С., Єфімова О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У НЕПРЯМИХ ВІДНОВЛЕННЯХ ЗУБІВ
141
35.
Маринчина І. М., Крупик А. Р., Брездень О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТИРЕОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВАГІТНИХ
144
36.
Маслова Н., Ворушило В. В., Гамаюн А. М., Бадалов Заур Адалят огли
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СУРФАКТАНТНУ СИСТЕМУ
147
37.
Ніжніченко О. С., Сіліна Л. В.
СИСТЕМНІ ПРОЯВИ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ
150
38.
Пушко О. О., Литвиненко Н. В.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ МОЗКОВОГО ІШЕМІЧНОГО ПІВКУЛЬОВОГО ІНСУЛЬТУ ПІД ВПЛИВОМ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ФОКУС НА BARTHEL ADL INDEX
153
39.
Рижкова К. О., Азаров А. А.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЛІКУВАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З BRCA-АСОЦІЙОВАНОГО РАКУ ЯЄЧНИКІВ
157
40.
Сідельнікова І. Ю., Гусак Я. Ю.
КОНТРОЛЬ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
163
41.
Степаненко В. И., Иванов С. В.
СИСТЕМНЫЕ РЕТИНОИДЫ — ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
167
42.
Супруненко В. Г., Кулай Н. І., Стафійчук О. П.
СТАН РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ У СТУДЕНТІВ ДО ТА ПІСЛЯ СЕСІЇ
169
43.
Татарко С. В., Азаров А. А., Журжа О. О.
ВИКОРИСТАННЯ БОТУЛОТОКСИНУ ТИПУ А У ЛІКУВАННІ ГІПЕРРЕФЛЕКТОРНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА
171
44.
Татарко С. В., Азаров А. А., Загорелік Ю. С.
ВПЛИВ ЛІРАГЛУТИДУ НА МАСУ ТІЛА ДОРОСЛОГО З ОЖИРІННЯМ
173
45.
Тимофієва М. П., Марчук І. В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІМИ СЕСТРАМИ МЕДИЧНИМИ ДЛЯ РОБОТИ У СИСТЕМІ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
175
46.
Тучкіна М. Ю., Федоренко О. В.
РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ ПАРЕЗАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ БОТУЛОТОКСИНУ ТА КРІОТЕРАПІЇ
178
47.
Федорова О. А., Варуха К. В., Шевчук В. А., Недлінська Т. Ю.
СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ПРИЧИН СУЇЦИДІВ У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 15 РОКІВ
180
48.
Шупер В. О., Крупик А. Р.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИНІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
185
49.
Якушев Є. Д., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
МІГРЕНЬ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НУДОТИ ТА БЛЮВОТИ ПІСЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ АНЕСТЕЗІЇ
187

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

50.
Бандура Д. П., Гетало О. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
191
51.
Вельчинська О. В., Кукса І. О.
СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ
201
52.
Гетало О. В., Єгорова А. С.
АСПЕКТИ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
207
53.
Шостак Л. Г., Мандрика В. Є.
ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ У БІОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАКОГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
212

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

54.
Buhaiov О.
PROPERTIES OF CERMETIC FILMS OF ATOMAR-CLUSTER DISPERSITY
216
55.
Богатиренко В. А., Нестеровський В. А., Ничипорчук А. Ю., Островська Я. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АКТИВНИХ ЦЕНТРІВ ПОВЕРХНІ САПОНІТІВ УКРАЇНИ
219
56.
Павленко А. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННИКІВ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДИТЬ АЦЕТОН, МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З МАС-СЕЛЕКТИВНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ
225
57.
Степанова А. А.
РЕСВЕРАТРОЛ И ФЕРМЕНТЫ СИРТУИНЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
232
58.
Фрединський Р. О., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
СВІТОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
239

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

59.
Illekova Sh. I.
RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE NETWORKS IN THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN
244
60.
Kuzenkov A. A., Olkhova Yu. E.
SOME ASPECTS OF APPLYING DESIGN PATTERNS TO IMPLEMENTATION OF THE FACULTY DOCUMENT FLOW SYSTEM
250
61.
Malishevska A. S.
FAULTLESS OPERATION OF A RAIL-SLEEPER LATTICE AT DEVELOPMENT OF TONNAGE
252
62.
Stefanovich Р., Stefanovich І.
THE CIVIL-DEFENSE
254
63.
Sydor A. R.
VALUING RELIABILITY OF RAMIFIED SYSTEMS
259
64.
Tashu A. A.
APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGY FOR THE EDUCATIONAL PROCESS
266
65.
Vrakina K.
IMPROVING PROGRAMS BY USING PYTHON FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
270
66.
Zaiets R. L.
RESULTS ANALYSIS SOFTWARE INTEGRATION TESTS
274
67.
Білоіваненко Ю. С.
РОЗРАХУНОК, ВИБІР ТА НАЛАШТУВАННЯ ПІД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СКЛАДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ
277
68.
Бойко Н. І., Романко С. А.
АДАПТИВНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ
284
69.
Будник Р. Р.
МЕТОДИ ПОШУКУ МАРШРУТІВ У ВІДЕОІГРАХ З ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
289
70.
Бурмай О. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПО ВИБОРУ СОЛОДОЩІВ
294
71.
Великий В. І., Атанасов О. О.
ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА РОЗПОДІЛЕНОГО КОНТРОЛЮ ПОТОКАМИ ДАНИХ ТЕЛЕКОМПАНІЇ
298
72.
Геращенко О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЛАМІНАРІЇ ЯК ІСТОТНОГО ДЖЕРЕЛА В ПОДОЛАННІ ЙОДОДЕФІЦИТУ
305
73.
Гусак В. Б.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
310
74.
Данильченко В. О., Кононова І. В.
СПОСОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ NG-PON2
316
75.
Дума Л. В., Головей О.
АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
322
76.
Заяць Т. М., Бендзо Ю. В.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА СТЕЖЕННЯ
326
77.
Кисель Р. О., Нікітюк Л. А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ
331
78.
Козачук А. Д.
THE EFFECT ON THE HUMAN ORGANISM OF THE ELECTROMAGNETIC FIELDS
338
79.
Корнієнко І. С.
АНАЛІЗ МІР ЗАХИСТУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОГО МАГНІТНОГО ВПЛИВУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
344
80.
Костів І. П.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТРЕКЕРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРЕКЕРІВ ВИТРАТ КОМПАНІЯМИ
349
81.
Кузнецов Ю. А.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОШИБОК МАСШТАБНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
354
82.
Литовченко В. В.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ANDROID БІБЛІОТЕКИ RETROFIT
361
83.
Маленчак В. Б.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У НОВИНАХ
364
84.
Могильний С. Б., Миніч М. А.
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ІНТЕНСИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА RASPBERRY PI 4
370
85.
Несук О. О., Потапова К. Р.
ЗВОРОТНИЙ АЛГОРИТМ РЕНДЕРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ЗОБРАЖЕННЯ
377
86.
Ошовський В. Я.
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ І ЯКОСТІ ЦЕМЕНТОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ГЛИБОКИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
383
87.
Пасічник О. А., Гримак Р. Р.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ПРИ ТРАНСФЕРІ МІЖ СИСТЕМАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
390
88.
Радай Р. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПАНІЙ
394
89.
Романчук Я. П.
ОПТИМАЛЬНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ ПІДІГРІВ ЗВАРЮВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
399
90.
Романюк О. Н., Романюк О. В., Кондрук Р. В.
ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВОЇ ГІЛЬБЕРТА
403
91.
Свідін О. Є., Білоус Н. В.
ПОШУК ТА ПОРІВНЯННЯ ПОЗ. НА ОСНОВІ 3D КООРДИНАТ СУГЛОБІВ ЛЮДИНИ
409
92.
Степанов Д. М., Великожон Б. М.
ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ КРИТЕРІЯМИ ЗГОДИ
416
93.
Чубукин А. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ В СИСТЕМЕ Nb-Nb2O5 ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
421
94.
Шаповалов О. В.
ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКРОЕНЕРГІЇ АВТОНОМНОГО РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
428
95.
Шостаківський І. І.
ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНОГО ФАКТОРА НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ТРАНСМІСІЙ ШТАНГОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК
432

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

96.
Khmara V.
FACE DETECTION ALGORITHM
439
97.
Гевик В. Б., Гащук Є. В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ Х-ПРОМЕНЕВОГО ДИФРАКЦІЙНОГО КОНТРАСТУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ
443
98.
Дементьєва А. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ КУРСУ ТЕРМОДИНАМІКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
446
99.
Малиш М. І., Куліш М. Р.
ОПТОВОЛОКОННІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМОБІЛІ
451
100.
Мягкий А. В., Вечирская А. Д., Колисниченко М. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ СНИЖЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ В МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
456
101.
Мягкий А. В., Науменко В. В., Спасёнов И. А.
ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ «НЕОДНОРОДНОСТЬ НАГРЕВА» ЗА СЧЁТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ МАТРИЦ
460
102.
Прудько О. І.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОСНОВ ВІНКЛЕРА, ВЛАСОВА ТА МУРАВСЬКОГО
463
103.
Раджаблі Ельсевер Фарадж огли
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ПІДХОДІВ СТВОРЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ
468
104.
Шиманська О. Т.
РІВНЯННЯ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКУ ГЕКСАНУ В ШИРОКОМУ ОКОЛІ КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ
471
105.
Шинкаренко И. Н., Егорова О. Ю., Кунденко Н. П.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЙ СТРУКТУРЫ
474

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

106.
Андрійчук Т. В., Федоров О. В.
АКТИВНІ ВУЛКАНИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
482
107.
Котовський І. М., Кисельова І. І.
ПРО РОЗПОДІЛ СОЛОНОСТІ ВОДИ У БЕРЕГІВ КАРКІНІТСЬКОЇ ЗАТОКИ ЧОРНОГО МОРЯ
487
108.
Рябченюк С. М., Костюк В. С.
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ САХАРИ – «ОЛЕШКІВСЬКИХ ПІСКІВ»
493

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

109.
Шарифов Джафар Джабраил
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГЯНДЖА-КАЗАХСКОЙ ПРЕДГОРНОЙ РАВНИНЫ
498

 АРХИТЕКТУРА

110.
Lysko B., Zhytar D.
TECHNOLOGICAL OPTION INFLUENCE AN VECTOR (LINE) DEVELOPMENT ACCURACY RTN MEASUREMENT
504
111.
Ковешнікова О. В.
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ
509

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

112.
Girishraj Vasudevan, Chovpan G. O., Kocharova T. R.
ORGANIZATION OF SYSTEM OF DISTANCE LEARNING IN INSTITUTIONS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION IN EMERGENCY SITUATIONS
516
113.
Pakhomova O. V.
THE ISSUE OF INTERACTION PATTERNS IN REMOTE LANGUAGE LEARNING
519
114.
Бережок С. П.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
523
115.
Блужан Т. В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
530
116.
Доротюк В. І.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ
536
117.
Іващенко І. І.
УПРАВЛІНСЬКИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
539
118.
Іллюк Н. О.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
546
119.
Карасьова О. В.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
552
120.
Кісільова М. В.
СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСТОСУНКИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
555
121.
Крапчатова Я. А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
562
122.
Кузьменко І. І., Форостянов О. І., Дрокіна Т. А.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
566
123.
Кулагін О. С.
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
572
124.
Левченко Ф. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
577
125.
Литвин М. Л., Швайка М. О.
ПЛАВАННЯ, ЯК ОДНА З ФІЗИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО МОРЯКА: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
582
126.
Максютов А. О.
НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
588
127.
Марков Р. А., Федченко Т. К.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
595
128.
Мустафа О. О., Борисенко О. І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
599
129.
Олейніченко М., Гіденко Є.
ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ЗБРОЇ
605
130.
Пєхарєва С. В., Бреславська І. В., Микуліна А. С.
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ
610
131.
Сапегіна І. О., Черніна С. М., Дорош М. І.
ЗАСТОСУВАННЯ КИЛИМКА «АПЛІКАТОР КУЗНЄЦОВА» В ЯКОСТІ НЕТРАДИЦІЙНОГО МЕТОДА В РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
613
132.
Серик С. С.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
620
133.
Хуртенко О. В., Хуртенко М. О., Карапетян Т. А., Козяр І. О., Вольський Т. В.
ПОБУДОВА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАРАТИСТІВ ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ
627
134.
Черненко О. П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
632
135.
Шевченко Л. В., Цокур Н. І., Коваленко Л. В.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»
640

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

136.
Агеєва А. В.
ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ ШКОЛЯРІВ РІЗНОГО РІВНЯ УСПІШНОСТІ
643
137.
Водолажська О. В.
ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ЕМОЦIЙНОГО IНТЕЛЕКТУ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ
647
138.
Волошина Ю. В., Анісімов Д. О.
ЩОДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
651
139.
Голубєва О. С.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН СПІВРОБІТНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
653
140.
Грись A. М., Каліна Є. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ
656
141.
Грись A. М., Лeщeнкo В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧО-БAТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ У ДИСФУНКЦІЙНИХ СІМ’ЯХ
663
142.
Дніпровська К. Р.
ВБОЛІВАННЯ – ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ
670
143.
Карагаєва В. В., Меднікова Г. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ Я ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
675
144.
Кармелюк С. Г.
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ ПОДРУЖЖІ
680
145.
Косарихина Е. А.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ У СУПРУЖЕСКИХ ПАР С РАЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАЖЕМ
683
146.
Красникова О. Ю.
РАБОТА С ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТЬЮ В НАПРАВЛЕНИИ АРТ ТЕРАПИИ
688
147.
Лазор С. В.
РОЛЬ ВПЕВНЕНОСТІ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
691
148.
Лазор С. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
695
149.
Ліпінська Е. В.
ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ: ГОМОСЕКСУАЛЬНІСТЬ
699
150.
Мазоха І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ У ДІТЕЙ
704
151.
Мартинова Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ
711
152.
Москвіна І. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ КОНФЛІКТІВ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
714
153.
Олійник Є. В., Донець О. І.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ФАКТОР ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ У ПОДРУЖНІЙ ПАРІ
717
154.
Павлюк М. М., Поправко Ю. Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
723
155.
Петренко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
729
156.
Попрядухина Н. Г.
ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
736
157.
Прибєга Я. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ
742
158.
Рохманюк Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
752
159.
Сiдоркіна В. Г.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХІЧНОГО СТАНУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ
758
160.
Ткачук Т. Л., Єштокіна Ю. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
762
161.
Фоменко К. І., Мазурова Г. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕСКРИПТОРИ ОБРАЗУ МІСТА ХАРКОВА
766
162.
Фоменко К. І., Мозгіна Н. І.
МОТИВАЦІЯ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ШКОЛЯРІВ В ДОСЯГНЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ
769
163.
Чумак І. В.
ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО НОВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
773
164.
Шопша О. Л., Тимощук О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
778

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

165.
Лесік І. М., Лесік М. А., Калашніков І. С.
ІНКЛЮЗІЯ В КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
785
166.
Цуканова Д. С.
БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ
792

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

167.
Ангелова А. О.
ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УЧЖЕНІ (КНР): АВАНГАРДНІ ІДЕЇ У СТАРОВИННОМУ МІСТІ
798
168.
Берестюк Л. В., Царик Т. М.
НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ В НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
804
169.
Пандирєва Є. А.
ОСОБЛИВОСТІ РИСОВАНОГО ШРИФТУ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА
806

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

170.
Баран Р. Т.
НОТАТКИ З ІСТОРІЇ ПОВІТРОПЛАВАННЯ У ЛЬВОВІ. Ч. 2
812
171.
Грєбцова І. С.
О. І. ЩЕРБАКОВ: НАУКОВА ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
824
172.
Кондра М.
«КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЦАРСТВАВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I» МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ЛІЛЕЄВА
831
173.
Мороз І. М.
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА ПЛАНИ І. КРИП’ЯКЕВИЧА 1950-1960-ИХ РР. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЙОГО ЛИСТУВАННЯ З В. ГОЛОБУЦЬКИМ
836
174.
Симоненко С. И.
ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕ-ДУНАЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУМЫНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕССАРАБИИ (1864-1878)
842
175.
Фоменко К. Н., Емец А. С.
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПРЕЕМНИЦА ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ ПРАВОПРЕЕМНИЦА ХАЛИФАТА?
849
176.
Чернуха О. В., Гамзатова А. Г.
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ МАСОВИХ РОЗСТРІЛІВ, ЗДІЙСНЕНИХ В ДРОБИЦЬКОМУ ЯРУ
854

 ЛИТЕРАТУРА

177.
Каліч Д. С., Коваль Л. М.
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ КОЛЬОРАТИВІВ У ПОЕЗІЇ ЗБІРКИ ВАСИЛЯ СТУСА «ЗИМОВІ ДЕРЕВА»
858
178.
Майданик Д. Ю.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЛЮЗІЇ ТА РЕАЛЬНОСТІ В РОМАНІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО»
865
179.
Шадловська Л. А.
ІНТИМНА ЛІРИКА ЯК СФЕРА ВТІЛЕННЯ ДУХОВНО-МИСТЕЦЬКОГО ФЕНОМЕНУ ШІСТДЕСЯТНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ДРАЧА)
868

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

180.
Андрєєва О. М., Голумбйовська А. М.
КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СКЛАДОВІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
874
181.
Пашковський В. Ф.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВОЮ
880
182.
Прокопенко В. В., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є.
ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
887

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

183.
Chernohorska N. G.
ROLE OF THE TEACHER IN THE FORMATION OF A MULTICULTURAL PERSONALITY OF FOREIGN STUDENTS WHILE STUDYING A NON-NATIVE LANGUAGE
892
184.
Барвіцька Г. К.
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
897
185.
Бондарчук К. В., Нечай С. А., Іваницька Н. Л.
МЕТАФОРИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО (НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДАНЬ «БОГДАНА І ПАДРЕ ПІО», «ПАХНЕ ІНАКШЕ», «ІМОВІРНІСТЬ ДОЩУ НУЛЬ ВІДСОТКІВ»)
904
186.
Бурчака Б. Д., Леонова Н. В.
СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
909
187.
Герецун А. Г.
ГУМОРИСТИЧНИЙ ПАФОС ЕПІЧНОГО ЦИКЛУ ФАЗІЛЯ ІСКАНДЕРА ПРО ХЛОПЧИКА ЧІКА
915
188.
Іщенко О. Я.
THE FORMATION OF STUDENTS’ SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE WHEN LEARNING THE FOREIGN LANGUAGE
922
189.
Кірін В. Д.
МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ПРИКМЕТНИКІВ В АНГЛОМОВНОМУ НОВИННОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ
926
190.
Ляхман М. В., Лазірко Н. О.
ДРАМАТУРГІЯ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА: ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПРОБЛЕМАТИКА
932
191.
Пристай Р. М., Лазірко Н. О.
РОЗВИТОК ДРАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ІІ ПОЛ. ХХ СТ.: ТВОРЧІСТЬ Т. СТОППАРДА («РОЗЕНКРАНЦ ТА ҐІЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВІ»)
938
192.
Ходарєва І. М.
СЕМАНТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ІМЕН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
946

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

193.
Iurchenko S., Tarasenko A.
THE IMPORTANCE OF SOCIAL POLICY TODAY AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
953
194.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H., Fadieiev V.
WASTE MANAGEMENT STRATEGIES AS A TOOL FOR ENHANCING THE INCLUSIVENESS OF UKRAINE’S ECOLOGICAL AND TOURISM CAPABILITIES
956
195.
Mammadov Seymur Jeyhun, Gasimova Yetar Israel, Shikhiyeva Khoshgadam Khagani, Garayeva Gunel Atakishi
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN AZERBAIJAN
962
196.
Андронік О. Л., Гончарук Д. О.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
969
197.
Васютинська Л. А.
МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
975
198.
Журавльова Т. О., Мельник К. Є.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВ
981
199.
Іванець І. В., Михайлюк М. О.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
985
200.
Кругла С. Ю., Кушнір С. О.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
990
201.
Кушнір С. О., Пазій А. А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
996
202.
Кушнір С. О., Шишаєва А.
СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
1001
203.
Моргун В. В., Гиря О. В.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ “ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР”)
1007
204.
Назарова А. В., Повзун О. Д., Постельга І. І.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
1013
205.
Пономарьова А. Г.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ У СУДНОПЛАВСТВІ
1019
206.
Співакова Н. О., Медведев Н.
ПРОСУВАННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК
1025
207.
Степаник А. О., Тихоненко В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1031
208.
Сук П. Л.
СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КУМУЛЯТИВНИМ МЕТОДОМ
1036
209.
Тернавський О. О.
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО
1041
210.
Фатальчук А. В., Блінов Ю. С., Корчинський В. В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
1049
211.
Харатян А. Г., Агабабян Л. М., Айвазян Т. Р.
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
1053
212.
Шавурська О. В.
ПСИХОТИПИ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС КУПІВЛІ ТОВАРІВ
1059
213.
Швець Ю. О., Геворгян Г. А.
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З КРИПТОВАЛЮТОЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
1063

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

214.
Romanyuk A. S., Myronets O. M.
REASONS OF INTERNATIONAL CONFLICTS
1069
215.
Александренко Е. В., Женунтий В. И.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СЕРИЙНЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ
1073
216.
Андрусенко О. А., Норець Л. Є.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО – РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ
1078
217.
Андрусенко О. А., Ходікова К. А.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВИЙ АСПЕКТ У СПРАВАХ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ
1084
218.
Бересток К., Никифорова О.
ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1087
219.
Булавко І. Д., Примаченко В. Ф.
ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ УЯВНОЇ ОБОРОНИ
1090
220.
Горіславська І. В., Сокол О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
1095
221.
Господарець Д. М.
ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
1101
222.
Дроздовська Ю. В., Савенко В. П.
ЗАКІНЧЕНЕ ТА НЕ ЗАКІНЧЕНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1106
223.
Дядюк А. Л.
ІНСТИТУТ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1108
224.
Корогод С. В., Мала І. І.
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
1114
225.
Корогод С. В., Сичова Т. А.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 394 КК УКРАЇНИ
1118
226.
Корогод С. В., Томсон В. А.
СУБʼЄКТИВНА СТОРОНА ПІРАТСТВА
1122
227.
Котковський В. С., Рзаєв Садіг Гані огли
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВОПОРЯДКУ В КРАЇНІ
1125
228.
Лопаєва О. М., Судоплатов О. В.
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1129
229.
Людвік В. Д., Дегтярьов М. О.
ПОНЯТТЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1133
230.
Людвік В. Д., Пащенко М. Ю.
ОСОБЛИВОСТI КВАЛIФIКАЦIЇ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
1136
231.
Максакова І. Ю., Кисельов А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1144
232.
Марцинкевич В. А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ «ДОХІД» ТА «ПРИБУТОК»
1149
233.
Мулач А. О.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ В УКРАЇНІ
1155
234.
Пахолка Б. А., Кисельов А. О.
УСНІ БРИФІНГИ І ПИСЬМОВІ ЗВІТИ В ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ
1162
235.
Портретна А. С., Кисельов А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1166
236.
Радченко Д. Є., Кисельов А. О.
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ЗНАХОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕВНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1170
237.
Свинаренко Ю. П., Затурська К. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
1174
238.
Телійчук В. Г., Ченчик В. В., Чабаненко Ю. В.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ АБО ЇХ АНАЛОГІВ
1177
239.
Тимошенко М. С., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
1181
240.
Ткачова Ю. М., Діщенко Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИЙОМІВ БОРОТЬБИ У РУКОПАШНОМУ БОЇ
1185
241.
Ткачова Ю. М., Резворович К. Р.
ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПІКИ НАД МАЙНОМ
1189
242.
Чичик Ю. О., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ
1195
243.
Чілібі М. В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОГОВІРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ) В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
1199
244.
Чмух Д. І., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
1203

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: