fbpx

IX Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 6-8 апреля 2022 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 апреля 2022 года в г. Токио, Япония.

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Aқzhan M., Isina Ж. М., Beknazarova Z. B.
BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF VARIOUS FUNGICIDE SCHEMES AGAINST SCAB ON AN APPLE TREE
11
2.
Коваленко О. А., Баглюк У. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОДУКТІВ РОЗКЛАДАННЯ БІОПОЛІЕТИЛЕНУ НА ПРОРОСТАННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН
22
3.
Макарчук М. О., Чорноконь Н. О.
ВИВЧЕННЯ МІСЦЕВИХ СОРТІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ТА ПОШУК НОВИХ ФОРМ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ
27

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Алекперов Рамиз Алекпер оглы, Алиева Дилруба Бурхан кызы
БИОМОРФОЛОГИЯ, ФЕНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ВИДА RUBUS LACINATUS (WESTON) WILLD. В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА
31
5.
Корінчак Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
37
6.
Курка С. С.
ВИДОВЕ ТА ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ TAXUS L., SOPHORA JAPONICA L. ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ
44

 MEDICAL SCIENCES

7.
Cara O. N.
CONTROL, SURVEILLANCE AND PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN CANCER PATIENTS
52
8.
Protsak T., Chopovtsi I.
LITERATURE DATA ON THE FEATURES OF THE PROXIMAL HUMERUS FRACTURE
58
9.
Василів М.-А. Л., Масна З. З.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ БУДОВИ ЛОБНИХ ПАЗУХ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ
64
10.
Гошовська А. В., Кордубан К. В.
ПОРУШЕНЕ ДОЗРІВАННЯ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
68
11.
Колесник В. П., Тризна І. М.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ АНГІОПАТІЇ
71
12.
Кравець О. В., Станін Д. М., Єхалов В. В.
СТРЕС-АДАПТАЦІЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УМОВ ВОЄННОГО ЧАСУ
74
13.
Малик Н. В., Циганок О. С., Волошина Н. І.
ВПЛИВ ФЕРОПТОЗУ НА ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
81
14.
Обадех Бассам Абдель-Рахман Аль-Каралех
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ СОМАТОТИПУ ТА ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА У ЧОЛОВІКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ГРУПИ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ЛЕГКОГО ТА ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ
83
15.
Харченко О. В., Харченко Н. В.
КОРЕЛЯТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРКУРЕНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ХРОНІЧНИХ ХВОРОБ ШЛУНКА ТА ПОРОЖНИНИ РОТА
87
16.
Якимович Д. В., Масна З. З.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДОВИ ПРИШИЙКОВОЇ ДІЛЯНКИ ПОСТІЙНИХ ВЕЛИКИХ КУТНІХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП
96

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Sakhanda I., Savchuk A.
USE OF VITAMINS TO STIMULATE HAIR GROWTH
101
18.
Антоненко П. Б., Романченко А. І., Антоненко К. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНИХ СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ ТАУРИНУ
105
19.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Наумова М. І., Оліфірова Т. Ф., Коритнюк О. Я., Роздорожнюк О. Я.
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ І АМОРФНОСТІ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ЇХ БІОДОСТУПНІСТЬ
109
20.
Уарди Абделилах, Еремина А., Еремина З., Упыр Т., Перехода Л.
ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ КАНЦЕРОГЕННОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 3-АЛЛИЛ-4-(R-ФЕНИЛ)-N-[4-(6,7,8,9-ТЕТРАГИДРО-5H-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-а]АЗЕПИН-3-ИЛ)ФЕНИЛ]ТИАЗОЛ-2-ИМИНА
116

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Gurynenko S. O.
THE WAY OF AUTONOMOUS UNMANNED UNDERWATER VEHICLE AUTOPILOT DIGITAL CONTROL SYNTHESIS
123
22.
Бельмас І. В., Колосов Д. Л., Танцура Г. І., Білоус О. І.
НАПРУЖЕНИЙ СТАН ПЛОСКОГО КАНАТУ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ
130
23.
Василенчук М. З.
РОЗПІЗНАВАННЯ ЗАХИСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАЦІВНИКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ YOLOV3 І ПЛАТФОРМИ RASPBERRY PI
140
24.
Косогов О. М.
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ АНАЛІЗІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
143
25.
Мальцев А. С.
ПОБУДОВА КРИВОЛІНІЙНИХ ТРАЄКТОРІЙ МАНЕВРУВАННЯ МЕТОДОМ ВІДРІЗКІВ
152
26.
Удодов С. О.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЦУКРОВОГО СИРОПУ У ВИРОБНИЦТВІ ЧАЙНОГО ГРИБУ
163
27.
Шаповалов О. В.
ВПЛИВ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
166

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

28.
Калайда О. Ф.
ІНТЕГРУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ВЕКТОРНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВИЩОГО ПОРЯДКУ ЗІ СКАЛЯРНИМИМИ МНОЖНИКАМИ
172
29.
Калайда О. Ф.
ПРО УМОВУ ТРАНСВЕРСАЛЬНОСТІ ПРОСТІШОЇ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ З НЕПОВНИМ ІНТЕГРАНТОМ
175

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

30.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF A RECONNAISSANCE SURVEY OF THE AREAS OF UNDERWATER VOLCANO FUKUTOKU-OKANOBA AND A PROJECT WELL LOCATION ON THE JAPAN OFFSHORE
177

 ARCHITECTURE

31.
Vasylenko О., Moskalenko K., Stashenko M., Tanirverdiev A., Marceniuk O.
LIGHT COMFORTABLE CONDITIONS AND LIGHT DISCOMFORT
190
32.
Гречановська М., Олійник Т. П.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ М. ОДЕСИ НА ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ
200

 ASTRONOMY

33.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
SULFUR ON JUPITER’S MOONS OF IO AND EUROPA
208

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Chovganyuk O., Vasylechko M., Haman I., Kocherzhat O., Luchko O.
THE FORMATION OF MEDICAL STUDENTS OF RESEARCH WORKS SKILLS
219
35.
Harapko V., Popovych N.
USE OF PAPER-BASED AND COMPUTER-MOBILE BASED (QR-CODES) TASKS IN LEARNING ENGLISH GRAMMAR
222
36.
Klymchuk I.
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECT OF DESIGN OF EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ENVIRONMENT OF THE INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE
226
37.
Naluzhna T. V., Merhel T. V., Sarapuk O. R., Sarapuk I. V., Yusypchuk U. V.
ORGANIZATION OF FUTURE SPECIALISTS PROFESSIONAL TRAINING IN THE MEDICAL FIELD ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION
231
38.
Борин Г. В.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ В ЗДО
236
39.
Ващенко Л., Новченкова К.
ПОГЛЯД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СВОБОДУ ВИБОРУ, ІНТЕРЕС ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
240
40.
Волік О. В.
ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
247
41.
Гарасим Ю. А., Криськів М. Й.
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ НА РЕДАГУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ
250
42.
Гірняк С. П., Стасів І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
260
43.
Грущак М. В., Криськів М. Й.
РОБОТА НАД ПУБЛІЦИСТИЧНИМ СТИЛЕМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8–9 КЛАСАХ
267
44.
Загородня А. А.
ІДЕЇ ДЛЯ ЯКІСНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ (2017)
278
45.
Коваленко К. В.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕСУРСУ CANVA В ПРИРОДНИЧІЙ ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
286
46.
Рудак А. І., Криськів М. Й.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НЕПОВНИХ РЕЧЕНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
293
47.
Чикор А. А., Борисенко Н. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
302
48.
Шевченко С. М.
АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (2017/20)
312

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

49.
Rezvykh Ie.
CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF FORECASTING PROFESSIONAL ACTIVITY IN HISTORICAL AND MODERN DIMENSIONS
318
50.
Аскерова Н.
СНОВИДЕНИЯ В ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ
326
51.
Баратинська А. В., Альшаєва К. М.
ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЇ КОХАННЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
337
52.
Власенко О. О.
ОСВІТНІ СКЛАДОВІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ
343

 ART

53.
Татарникова А. А., Ставратий А.
САВОЙ-ОПЕРА «КОРАБЛЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА “ПИНАФОР”» В. ГИЛБЕРТА И А. САЛЛИВЕНА: «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ»
348
54.
Яковець І. О., Чугай Н. М., Луговський О. Ф.
МЕТАФОРА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ
352

 HISTORICAL SCIENCES

55.
Ахундова Лейла Ильгар кызы
МЯСОМОЛОЧНАЯ ПИЩА БАКУ 19-20 ВЕКОВ (НА ОСНОВЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
356
56.
Пиргулиева Ганира Али кызы
ПОПЫТКИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭПИГРАФИКИ НА ПАМЯТНИКАХ АЗЕРБАЙДЖАНА V–XIII ВЕКОВ С АРХИТЕКТУРНОЙ ЭПИГРАФИКОЙ УЗБЕКИСТАНА
364

 CULTUROLOGY

57.
Мараховська К. Д.
АНІМАЦІЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ
381

PHILOLOGICAL SCIENCES

58.
Grytsiak L.
INTEGRATION OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION INTO THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
385
59.
Вилка Л. Я.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ
389
60.
Дмитрошкін Д. Е.
КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ СЛІВ “ПАЛІ” (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ)
395
61.
Козак С. В.
ФРЕЙМ ВЗАЄМОДІЇ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ
406
62.
Плющик О. В.
РОМАН ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ»: ХУДОЖНЯ РЕТРОСПЕКЦІЯ «ТИХОГО ПОКОЛІННЯ»
411

 ECONOMIC SCIENCES

63.
Kemza R., Ostapenko R.
LIQUIDITY AND SOLVENCY INDICATORS AND METHODS OF THEIR CALCULATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
421
64.
Okulicz-Kozaryn W., Antu A., Zięba M., Tarasava K.
KNOWLEDGE ECONOMY IN POLAND: STUDY OF SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE SPECIALTY «MANAGEMENT»
425
65.
Sobolev V. H.
ADVANTAGES OF A REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OVER A COUNTRY DEVELOPMENT STRATEGY IN CONDITIONS OF POWER DECENTRALIZATION
436
66.
Васильченко З. М., Пилипенко А. М.
АНАЛІЗ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ТА ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
441
67.
Волохова Л. Ф., Мітіна . Є.
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК БАНКУ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМ
451
68.
Гузар Б. С., Гузар Д. Р.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
461
69.
Даудова Г. В., Шевченко Д. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА
472
70.
Локатарьова А. В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКУ
476
71.
Мартин О. М., Живко З. Б., Михайлюк А. В.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА
482
72.
Мямлин В. В.
О НЕОБХОДИМОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ЭКОНОМИКИ БАЛЛАСТООБРАЗУЮЩИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ, ХРЕМАТИСТCКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЕЁ РАЗВИТИЮ
488
73.
Степаненко С. В.
ПРАЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
499
74.
Степанюк Д. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
503
75.
Тагиева Гюльнара Адиль кызы, Байрамова Зенфира Байрам кызы, Бабаева Самая Огтай кызы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА
511
76.
Тюріна Н. М., Макогонський М. В.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
515

 LEGAL SCIENCES

77.
Дмитричкова В. Є., Давидов П. Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ ТА СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
525
78.
Зардов Р. Р., Грицай І. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В УКРАЇНИ
534
79.
Каліневич О. С., Задаля Д. К.
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
538
80.
Коваленко І. А.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
543
81.
Ониксимова В. Р., Давидов П. Г.
ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ В УКРАЇНІ ТА США: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ ТА РОЗБІЖНОСТІ
547
82.
Рогова О. Г.
ПРАВОВИЙ МІФ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
558
83.
Стрельцова О. I., Наливайко Л. Р.
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
567
84.
Терещенко С. С., Давидов П. Г.
ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЇЇ ЯКОСТІ
572

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: