IX Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 6-8.05.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

6-8.05.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-6-8-05-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Божко Т. В., Денисюк О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ ШВИДКОСТІ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА ВОДИ, РІЗНОЇ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ
12
2.
Калинка А. К., Корх І. В., Шпак Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ СТВОРЕНИХ ГЕНОТИПІВ БУГАЙЦІВ НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ МЯСНИХ КОМОЛИХ СИМЕНТАЛІВ ЖУЙНИХ В РЕГІОНІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
18
3.
Лесик О. Б.
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛАНОВИХ РІЗНИХ ПОРІД ОВЕЦЬ В РЕГІОНІ БУКОВИНИ
27
4.
Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В.
РЕАКЦІЯ НА РІЗНУ ГУСТОТУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ, АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
35

 VETERINARY SCIENCES

5.
Топорівськи А. О., Дубова О. А.
ГЕЛЬМІНТОЗИ ЦУЦЕНЯТ: ЕПІЗООТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
41

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Molodan Yu. O.
COMPARATIVE EVALUATION OF THE BIOFLAVONOID QUERCETIN AND DICLOFENAC SODIUM EFFECTS ON INFLAMMATION IN RATS
45
7.
Кисляк С. В., Єсипенко Р. В.
IN SILICO МОДЕЛІ ОЦІНКИ ГЕНОТОКСИЧНОСТІ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
50
8.
Ткачук Д. П., Максименко Ю. В.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ І ЕКОЛОГІЯ ПТАХІВ ЛІСОПАРКОВИХ ЗОН М. ЖИТОМИРА
54

 MEDICAL SCIENCES

9.
Abgaryan A. A., Tregub T. V.
PHARMACOTHERAPY OF TENSION HEADACHE IN POST-COVID PATIENTS WITH LIVER DAMAGE
59
10.
Andrusovych I. V.
LESIONS IN THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION
62
11.
Byrka Y. O., Babicheva O. O., Prokhorenko V. L., Sadovenko O. L., Latohuz Y. I., Brek V. V.
CURRENT STATE OF ORAL ANTICOAGULANT USE (DABIGATRAN, RIVAROXABAN, APIXABAN) IN THERAPEUTIC PRACTICE: A LITERATURE REVIEW
64
12.
Kliepova A. A., Babicheva O. O., Prokhorenko V. L., Sadovenko O. L., Latohuz Y. I., Brek V. V.
CURRENT STATE OF THE USE OF SODIUM-GLUCOSE COTRANSPORTER 2 (SGLT-2) INHIBITORS IN THERAPEUTIC PRACTICE (LITERATURE REVIEW)
70
13.
Oliynyk V. O., Tregub T. V.
PHARMACOTHERAPY OF PATIENTS WITH POST-COVID MYOCARDITIS
77
14.
Sulik V., Efremov A.
RESEARCH OF THE PROBLEM OF COMPLEX AESTHETIC FACIAL RECONSTRUCTION IN THE SCIENTIFIC LITERATURE
81
15.
Бондар Ю. В., Іващук Д. О.
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЕННЯ ХВОРИХ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
88
16.
Гаврилов А. В., Цимбал Д. О.
ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ НАПРЯМКІВ У СТВОРЕННІ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ВАКЦИН ПРОТИ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ
92
17.
Денисюк Л. І., Повєткіна Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНИХ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
95
18.
Діденко К. А., Марченко А. С., Колосовська Д. А., Степаненко В. В.
ДОНОРСТВО КРОВІ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКА, ВИКЛИКИ, ТА СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ
100
19.
Єгоров А. А., Тихоновський О. В., Курляк Х. В., Скрипник Л. В.
ФАРМАКОЛОГІЧНА МОДИФІКАЦІЯ ГАМК-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВАРІАНТ ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦІЇ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
105
20.
Мандрик О. Є., Гладанюк А. П.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
109
21.
Марченко А. С., Федік К. О., Продан Ю. О., Діденко К. А.
ВПЛИВ АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ПЛОДА
113
22.
Мельник В. М., Пойда О. І.
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ОБТУРАЦІЙНІЙ НЕПРОХІДНОСТІ ТОВСТОЇ КИШКИ
118
23.
Негода Ю. С., Гусак О. Г.
АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА. ПРИЧИНИ ПІДВИЩЕННЯ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
124
24.
Проценко Д. К.
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТРОЗІ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
128
25.
Рачинська І. В., Мандрик О. Є., Йоник В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВІРУСУ SARS-COV-2 НА ПЕЧІНКОВУ ТКАНИНУ
130
26.
Сидорович Г. О., Трефілова А. В., Гончарова Н. М., Євтушенко О. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУДНИХ ДРЕНАЖІВ В УМОВАХ ТРАВМАТИЧНОГО ПНЕВМОТОРАКСУ ТА ГЕМОТОРАКСУ
135
27.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Й., Фущіч С. В.
ПОВЕДІНКОВО-БІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ВІДДАЛЕНОГО ВІД ЗОНИ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
138
28.
Слабкий Г. О., Бабіч П. В., Дідок Л. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
143
29.
Фурман О. В., Мельник А. А.
ІНДЕКСИ HOMA ТА МАТСУДА, ЯК ДІАГНОСТИЧНІ ВІСНИКИ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
148
30.
Храпач В. В., Якобчук А. А.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ АСИМЕТРІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
151
31.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
ЧАСТОТА КОНТАМІНАЦІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА В12-ДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ
158
32.
Черемісіна О. О.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ
163
33.
Черемісіна О. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ З ДОПОМОГОЮ МЕХАНОТЕРАПІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ
166

PHARMACEUTICAL SCIENCES

34.
Ismayilova S. Y., Hajıbayli T. A., Huseynova N. S., Zaynalova G. R., Sadıqova A. İ.
APPLICATION OF DIAZACROWN ETHERS AS A STATIONARY LIQUID PHASE IN CHROMATOGRAPHY
169
35.
Ismayilova S. Y., Hajıbayli T. A., Qafarova D. S., Zaynalova G. R., Abdullayeva E. A.
STUDY OF THE COMPLEXATION OF COPPER (II) WITH 2,6-DITHIOL-PHENOL AND HYDROPHOBIC AMINES
172
36.
Кучмістова О. Ф., Тарасенко В. О., Кричковська А. М.
АРГУМЕНТАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОДАЛЬШОГО РОЗШИРЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
175

 CHEMICAL SCIENCES

37.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Руснак Т. В., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ ІНТЕГРОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ «В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» НА ПСИХОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ НА МОТИВ ПОПУЛЯРНИХ ПІСЕНЬ
182

 TECHNICAL SCIENCES

38.
Chiaureli G., Sulaberidze G., Nemsitsveridze G., Sanikidze M.
SELECTION OF THE OPTIMAL TIME FOR SATELLITE MEASUREMENTS IN ORDER TO PROVIDE SUPPORT GEODETIC NETWORKS ON THE EXAMPLE OF GEORGIA
192
39.
Semenko A. Yu., Parkhomchuk Z. V., Veis V. I., Likhatskyi R. F., Likhatskyi I. F.
NUMERICAL SIMULATION OF THE CASTING PROCESS OF LOW-DENSITY TWIP-STEEL
197
40.
Sokolovska O., Valevskaya L.
STUDY OF ACTIVE VENTILATION FLAX SEEDS
201
41.
Бобріков С. О., Будяну А. Р.
ЦИФРОВИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ОБ’ЄКТА ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ
205
42.
Жир С. І., Скорик Є. М., Кулик А. П.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ЛОГІСТИЦІ
211
43.
Зозуля С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ
216
44.
Каращук В. О., Сосновцев В. О.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПОКРАЩЕННЯ УВАГИ ВОДІЯ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
221
45.
Кошкіна О. Ф., Бігун Л. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
226
46.
Кривчик Л. С., Дейнеко Л. М., Пінчук В. Л., Серебрянський Г. О.
ВИКОРИСТАННЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТРУБНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ТРУБ
231
47.
Перехода А. А., Крайнюк О. В.
БЕЗПЕКА ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ
248
48.
Романенко В. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСІВ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА
254
49.
Сорочинський Я. З., Босак А. В.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ АКУМУЛЯТОРОМ
260
50.
Стіренко С. Г., Марченко О. О.
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОШУКУ ПО ДЕРЕВУ МЕТОДОМ MCTS ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ
264
51.
Ялова А., Деркач М.
ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
268

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

52.
Бондаренко Е. Л., Руренко Ю. О.
КАРТОГРАФУВАННЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
274

 ARCHITECTURE

53.
Ковальська Г. Л., Кантаурова Н. А., Гримальська Ю. Є.
ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
282
54.
Олейніченко О. С., Хараборська Ю. О., Акопнік С. В.
ВПЛИВ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПРОЕКТУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
285

 PEDAGOGICAL SCIENCES

55.
Maksуmenko I. Y., Maksуmenko A. V.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEFINING THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
291
56.
Rybalchenko M., Makarenko N.
CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION
296
57.
Voloshyna O.
FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES IN TEACHING STUDENTS MAJORING IN PSYCHOLOGY IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION WITH SPECIFIC LEARNING CONDITIONS
299
58.
Крівцов Вал. Вол., Крівцов Вал. Вал., Родчина В. І.
ВИЗНАЧЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН ПЛОСКИХ ФІГУР В ПРОЄКЦІЯХ З ЧИСЛОВИМИ ПОЗНАЧКАМИ
305
59.
Муращенко О. В., Ганза В. С.
ОЗНАКИ СУЧАСНОГО УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
312
60.
Панченко Т. Л., Висіцька А. Е.
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТРУДНОЩАМИ В НАВЧАННІ
315
61.
Подоляк М. В.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХІВЦЯМ ВЕТЕРИНАРНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
319

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

62.
Мазуренко В. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ ТА НЕГАТИВНИМИ ЕМОЦІЙНИМИ СТАНАМИ У СТУДЕНТІВ З ТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ У НАУЦІ ТА НАВЧАННІ
324
63.
Письменний С. О.
ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ В УМОВАХ ВІЙНИ
331
64.
Ткаченко Т. А., Дашенкова Н. М.
ЛІДЕРСТВО У ІТ СФЕРІ. РОЛЬ ЛІДЕРА В ІТ КОМАНДАХ
337
65.
Цибух М. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
342
66.
Ярошевська В. Л., Астремська І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ: ПРИРОДА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ
348

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

67.
Білак К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
354

 ART

68.
Кравченко Н. Ю.
ІНСТРУМЕНТОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО МУЗИКИ XX–XXI СТОЛІТТЯ: ФЛЕЙТОВИЙ ДОСВІД
358
69.
Онуфрійчук О. М.
ВПЛИВ ДИЗАЙНУ НАСТІЛЬНОЇ КАРТКОВОЇ ГРИ НА ПРОЦЕС ГРИ
363
70.
Шурін Р. В., Абрамович О. О.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АКТОРСЬКОГО ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
366
71.
Юсипчук Ю. В.
МАЙСТЕР ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛУ РОМАН СТРИНАДЮК
370
72.
Ярощук І. В., Хватова Ю. А., Черевань Д. Д.
ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН – ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
373

 PHILOLOGICAL SCIENCES

73.
Sechka S.
THE SEMANTIC, STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF TOPONYMS OF THE ENGLISH LANGUAGE (ON THE EXAMPLES OF EVALUATIVE STATEMENTS)
379
74.
Москаленко О. І., Борбич Ю. О.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
385
75.
Похилюк О. М.
ОСНОВНІ МЕТОДИ СУЧАСНИХ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
389

 ECONOMIC SCIENCES

76.
Chernov O. O., Kyzliuk O. A., Tomilin O. M., Poliakova T. L.
ANALYSIS OF THE CURRENT ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE AND APPROACHES TO THE PREVENTION OF CRISIS SITUATIONS IN BUSINESS ACTIVITIES
395
77.
Darmostuk D. H., Redziuk N. P., Zlenko Ya. Y., Lyashchenko Yu. M., Pluzhnyk O. V.
DIGITALIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
400
78.
Андибур А. П., Андибур А. А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ: ПРОГРЕС ТА ВИКЛИКИ
405
79.
Андронік О. Л., Романова М. М.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ 2022-2023 РР.
411
80.
Божко Т. В., Загоровський М. А.
ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
415
81.
Бурєннікова Н. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОНОВЛЕНІ ПІДХОДИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ
420
82.
Іванченко Н. О., Пельтек Д. О.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ЧЕРВОНОГО ВИНА
428
83.
Криворучко О. М., Клапоух В. Ю.
СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
432
84.
Мушка Д. В.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ КОМПАНІЇ
439
85.
Прушківська Е. В., Бойченко Д. Д.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
445
86.
Селіщева А. В., Павловська О. Ю.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
449
87.
Сквороцов Д. І., Комарницький В. С., Яворський Р. Т.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАКУПІВЕЛЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
455
88.
Соіна О. В.
ОГЛЯД ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МАРКЕТИНГУ ТА ДИЗАЙНУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
460

 LEGAL SCIENCES

89.
Felyuk E., Bohatyrova M. O.
LEGAL REGULATION OF CYBERSECURITY: CYBERCRIME LAWYER
465
90.
Hajıbayli T. V.
TECHNOLOGY AND HUMAN SOLITUDE: A SOCIAL PHILOSOPHICAL ANALYSIS
470
91.
Бек Ю. Б.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ
473
92.
Казначеєва Д. В.
СТАН ТА ДИНАМІКА ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
478
93.
Ткачук Т. Р.
МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА США
483

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: