IX Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 2-4.10.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

2-4.10.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-2-4-10-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Kharchyshyn V., Melnichenko Yu., Shulko O., Onyshchenko L., Tsekhmistrenko S., Bityutskyy V.
ECO-BIOTECHNOLOGY: INNOVATIVE APPROACHES IN POULTRY PRODUCTION
10
2.
Shokh S. S., Shubenko L. A., Pavlichenko A. A.
RESEARCH ON THE COLD TOLERANCE OF TOMATOES
17

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Ahmadova Sevda Zahid gizi, Musayev Vusal Ramiz oghlu
CURRENT ECOLOGICAL SITUATION IN BASITCHAY STATE NATURE RESERVE
19
4.
Guliyeva Ramida Zahid
DEVELOPMENT DYNAMICS OF SOME CARNATİONS (CARYOPHYLLACEAE) MET IN THE NORTH-EAST PART OF THE SMALL CAUCASUS
21
5.
Mamedova V. F., Abdullaeva L. R.
A RARE SPECIES OF BEE — XYLOCOPA VALGA — LIVING IN THE WESTERN PART OF AZERBAIJAN
29
6.
Веревкін О. О., Новицький О. О., Марусяк С. В.
ЗНАЧЕННЯ, КОМПОНЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ ЛІКАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
32
7.
Ключникова А. І.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СЕКРЕТОМ КЛІТИН НА РЕГЕНЕРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ПРИ ШКІРНО-М’ЯЗОВОМУ ПОШКОДЖЕННІ У ЩУРІВ
36
8.
Сарафинюк П. В., Танасієнко Я. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСГАРМОНІЙНОМУ ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ
39

 MEDICAL SCIENCES

9.
Fedosova N., Symchych T., Chumak A., Voieikova I.
THE EFFECT OF LECTIN, PRODUCED BY В. SUBTILIS ІMV В-7724, ON PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS OF THE C57BL/6J MICE BEARING LEWIS LUNG CARCINOMA
42
10.
Аскарьянц В. П., Шавкатова Муслима Жахонгир кизи, Мухамедова М. Т., Аблизова Азиза Абдулла кизи
К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ НАТРИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
48
11.
Аскарьянц В. П., Кобилов Б. Н., Йулдошева Дилором Холбобо кизи, Джураева Зебинисохон Кахрамон кизи
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
53
12.
Аскарьянц В. П., Ходжаева Х. Р.
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА ОБМЕН ГЛЮКОЗЫ
61
13.
Давиденко К. І., Мальцев Д. В., Полушина Т. М., Базалицька С. В.
АНАЛІЗ ВІК-ЗАЛЕЖНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ІМУННОГО СТАТУСУ У ДІВЧАТ ТА ДОРОСЛИХ ЖІНОК ІЗ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
67
14.
Ілащук Т. О., Чобану Я. В.
МОЖЛИВОСТІ МЕЛЬДОНІЮ У ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ХРОНІЧНОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ ПРИ ЇХ ПОЄДНАННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
71
15.
Каримкулова Б. Р.
К ВОПРОСУ ПАТОЛОГИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
75
16.
Негода Ю. С., Безродна А. І.
АДИПОНЕКТИН І ЙОГО РОЛЬ У МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОРГАНІЗМУ
84
17.
Ольховська О. М., Гуманець К. Р., Мальцева К. Є., Сухова В. Р.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
88
18.
Приймак С. Г., Мойсюк І. І.
РИЗИК РОЗВИТКУ ГЕСТАЦІЙНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ВАГІТНИХ З ДЕФІЦИТОМ ВІТАМІНУ D
95

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Karpenko I., Tarasyuk M., Baidiuk I.
FEATURES OF TEACHING PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AND MARKETING TO FOREIGN STUDENTS
99

 CHEMICAL SCIENCES

20.
KlimkoYu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
BICYCLE [5.2.1] DEKA-2,6-DION. SYNTHESIS AND PROPERTIES
103
21.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БОЛІВІЙСЬКОЇ ПІСНІ
109

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Dmitrenko N. P.
HYDRODYNAMIC INSTABILITY OF COOLANT FLOW IN HIGH TEMPERATURE GAS-COOLED REACTORS WITH PEBBLE BED CORE
115
23.
Dotsenko N., Chumachenko I., Husieva Yu.
IMPLEMENTATION OF SAFE 6.0 IN AGILE TRANSFORMATION PROJECTS OF MULTI-PROJECT MEDICAL ENVIRONMENT PROCESSES
119
24.
Liventsev S. P., Sozonnyk H. D.
MODELING ADAPTIVE TURBOCODE ENCODING/DECODING PROCESSES FOR 5G COMMUNICATION SYSTEMS
123
25.
Sus S.
APPLICATION OF THE 9K720 “ISKANDER” SHORT-RANGE BALLISTIC MISSILE SYSTEM ON THE FIRST DAYS OF THE MILITARY AGRESSION OF russian federation AGAINST UKRAINE. HELP OF PARTNER NATIONS IN STRENGTHENING OF DEFENCE CAPABILITY OF UKRAINE
129
26.
Yefanov V. S.
ADVANTAGES OF POWDERS FOR ADDITIVE MANUFACTURING PRODUCED BY ROTATIONAL METHODS
135
27.
Богучарський С. І., Хруслов М. М.
КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДОМ РОЗБИТТЯ З УРАХУВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ
138
28.
Бойко Є. Г., Запривода А. А., Дяченко Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
143
29.
Озерчук І. М.
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В IОT-СИСТЕМАХ: РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ BLUENRG
146
30.
Петухова О. А.
РОЗРАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БУДІВЛІ
150
31.
Сагун А. В.
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КРИПТОСТІЙКОСТІ СИМЕТРИЧНОЙ БЛОЧНОЇ КРИПТОСИСТЕМИ RC5 НЕЛІНІЙНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЗСУВУ
157
32.
Топчій Н. В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХОНЬ
164

 PEDAGOGICAL SCIENCES

33.
Атаманчук В. Д.
ВПРОВАДЖЕННЯ БІНАРНОГО НАВЧАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
168
34.
Боса В. П.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
172
35.
Волчукова В. М., Пен Ін
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ
179
36.
Іншаков А. Є., Матінян А. В.
СИСТЕМА РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ РУКИ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА
185
37.
Карпенко М. С., Іншаков А. Є.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВУ СФЕРУ ДОШКІЛЬНИКІВ
191
38.
Лук’яник Л. В., Макарчук С. С.
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ «ЯДС»
195
39.
Ошурко А. О., Сосюк А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
202
40.
Пінчук Р., Бритюк Б., Белич А., Будний О.
ФОРМУВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОЇ ЧІТКОСТІ У МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ
207
41.
Ріпак М. О., Ріпак І. М., Яцейко Р. Р.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ І ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ
213
42.
Соболь А. Д., Ступа В. І., Ярославцева М. І.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ МАЛЮВАННЯ
219
43.
Солдаткіна М. В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПАТРІОТА ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ
227
44.
Сосюк А. В., Шевчук А. І.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ «УМІННЯ», «ДОСЛІДНИЦЬКІ УМІННЯ», «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
232
45.
Яніцька Л. В., Малишевська Г. І., Постернак Н. О., Прадій Т. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
237

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

46.
Литовченко В. П.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ У РОБОТІ З ОСОБАМИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
242
47.
Невмержицький В. М.
ФАКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
248
48.
Пенькова Н. Є., Беньковський С. Ю.
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА
253
49.
Пріснякова Л. М., Соломенко К.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
258
50.
Пріснякова Л. М., Ханіна Є. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОСТІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
262
51.
Черпак Є. Ю.
ВПЛИВ МІЖПОКОЛІННИХ ВІДНОСИН НА ДОБРОБУТ ДІТЕЙ В СІМ`Ї
266

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

52.
Baratashvili A., Chinchaladze Kakhaber
MIGRATION TRENDS IN GEORGIA
277

 PHILOLOGICAL SCIENCES

53.
Mammadova Melek Hidayat gizi
ON THE NEW DIRECTION OF LINGUISTICS
281
54.
Коваль Н. Є., Кішко Х.
ПРИНЦИПИ МЕТАФОРИЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
285
55.
Чернякова В. О., Донова Х. А., Сосницька Г. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТОНАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ІСПАНІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
292

 ECONOMIC SCIENCES

56.
Marynovych V.
THE PLACE OF ORGANIZATION THEORY IN THE SYSTEM OF SCIENCES
296
57.
Андибур А. П., Андибур Н. І., Андибур А. А.
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ
300
58.
Галустян Р. О.
РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
306
59.
Дергалюк М. О.
ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЯК БАЗИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
311
60.
Лазнева І. О., Лазневой А. В.
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ АВІАКОМПАНІЙ ЯК ЗАСІБ ПОДАЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
313
61.
Мась Д. А., Меліхова Т. О.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ
320
62.
Остап’юк Н. А., Климович Д. А.
МОДЕЛІ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙ З ВІЙСЬКОВИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ
323
63.
Остап’юк Н. А., Нікіфоренко В. В.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
328
64.
Пічкурова З. В., Хоменко К. А.
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
333
65.
Пятаков А. М., Ломтєв О. К., Задоя В. О.
ГОЛОВНІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
340
66.
Чаркіна Т. Ю., Руденко Д. С.
ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У ВІДНОВЛЕННІ ТУРИЗМУ
344
67.
Чумак Ю. С., Задоя В. О.
ТУРИЗМ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВТРАТИ, ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
347
68.
Ярощук І. В., Адаменко І. В., Волошина А. О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА (ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ)
352

 LEGAL SCIENCES

69.
Вишневська М. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
359
70.
Сергієнко О. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
365

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: