IX Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 25-27.04.2024, Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

25-27.04.2024 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-25-27-04-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Мельник А. В., Скуба Я. С., Бордун О. М., Жук А. Р., Шуляк К. М.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПОРТИВНИХ ГАЗОНІВ В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТ УКРАЇНИ
12
2.
Мельник А. В., Погуляй К. О., Посошенко Д. О., Гаргела П. Г., Омельченко О. О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ BETULA PENDULA ROTH. В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
16

 MEDICAL SCIENCES

3.
Chorieva Z. Yu., Adilbekova D. B.
EARLY POSTNATAL MORPHOLOGICAL STATE OF THE KIDNEY OF THE OFFERING, IN A MOTHER WITH CHRONIC TOXIC HEPATITIS
20
4.
Kozlovska I. M., Kolotуlo O. B., Rusak O. B., Misiakevych B. M., Goryachko K. I.
MODERN ASPECTS OF TREATMENT OF MARTORELLA’S ULCER
24
5.
Pryimak D., Kuzmenko N.
COLD POWDERS: PARACETAMOL POISONING
31
6.
Аскарьянц В. П., Мухаммадиев Достон Учкун угли, Усмонов А. Р., Турсуналиев Жавохир Тоир угли
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
35
7.
Горбатюк І. Б., Мацкуляк Д. Д.
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ОЦІНКИ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ ГОСТРОГО ТОНЗИЛОФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ
42
8.
Пчеляков А. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТАПНОГО ГИПСОВАНИЯ ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ ЭКВИНУСЕ
45
9.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Ткачук І. І.
ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ВІЙНИ
48
10.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Й., Русин А. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ПОВЕДІНКОВО-БІОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
56
11.
Слабкий Г. О., Русин М. Ю., Жданова О. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПОВЕДІНКОВО-БІОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОТИ ВОЄННОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
61
12.
Сулима М. І., Чупашко О. І., Сулима В. В.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИДУ
65
13.
Черних С. О., Ворошило А. О., Тихонова Л. В.
ОБІЗНАНІСТЬ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАНІФЕСТАЦІЇ ІНСУЛЬТУ
71
14.
Яблуновський П. О.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПІСЛЯ АОРТОКОРОНАРНАГО ШУНТУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ДОСТУПУ СЕРЕДИННОЇ СТЕРНОТОМІЇ
76

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Очеретнюк А. О., Ващук В. А., Паламарчук О. В., Недорезанюк Н. С.
ФІТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИРОВИНИ ЛИСТЯ ТА ПЛОДІВ УНАБІ, ВИРОЩЕНОЇ В УМОВАХ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ (ZUZUPHUS JUJUBA MILL.)
86

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
91

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Hrytsiuk B. P., Ivanov Yu. Yu.
OVERVIEW OF SOME HEURISTIC ALGORITHMS FOR FUNCTIONS OPTIMIZATION
99
18.
Monastyrska V., Melnyk N.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PLATFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY
102
19.
Zhaldak R., Prуkhodko O.
INNOVATIVE SCIENTIFIC-ANALYTICAL AND PRACTICAL DEVELOPMENTS TO IMPROVE THE FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION PROJECT EXECUTORS
109
20.
Zhurylo S. V.
APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION IN EDUCATION
115
21.
Василенко О. А.
ЗАСТОСУВАННЯ РОЇВ УДАРНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ
118
22.
Король О. С., Єрукаєв А. В., Цюцюра С. В.
АНАЛІЗ ПОМИЛОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ UX/UI
122
23.
Лавріщев О. О., Новосилецький Ю. Л., Дідківський М. М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ «ПОВІТРЯ – ВОДА» В УМОВАХ ПОМІРНОГО КЛІМАТУ
128
24.
Ошовський В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РУХОМИХ СПРЯЖЕНЬ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
134
25.
Романюк О. Д., Романюк Я. О., Невстакай О. С.
ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР МАС ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ
140
26.
Сіренко С. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
146

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

27.
Ахиев Алаббас Сейди оглы, Ширинов Талех Ворашил оглы, Нифталиева Мехрибан Муслим кызы
МНОГОСЛОЙНЫЕ СРЕДЫ С ТРЕЩИНАМИ
156
28.
Гурін А. Л., Донець А. Г., Лисенко Є. О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО МАТЕМАТИЧНИЙ СЕЙФ
161
29.
Кравченко В. О., Кравченко Ю. А.
AMR-ДАТЧИКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
168
30.
Мазурок О. О., Бабчук І. В., Кублій К. О.
ЦІЛОЧИСЕЛЬНІ ТРИКУТНИКИ З ДЕЯКИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
177

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

31.
Buynevich I. V., Pupienis Donatas, Jarmalavičius Darius
ATYPICAL SEASIDE OCCURRENCES OF BEAVERS: ICHNOLOGICAL AND PALEOECOLOGICAL IMPLICATIONS
184

 ARCHITECTURE

32.
Черніков К. Г.
БУДІВЕЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ (BIM): КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ
190
33.
Ярощук І. В., Лобанчикова К. С.
ПЕВНІ АСПЕКТИ УРБАНІСТИЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСТ УКРАЇНИ
200

PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Chevychelova O. O., Chevychelova A. O.
IMPLEMENTING INTEGRATED APPROACH TO TEACHING ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY IN UNIVERSITY CLASSROOMS
208
35.
Luo Shunkai, Voronovskaya O.
PROBLEMS OF CO-CREATIVE LISTENING PERCEPTION: SYNERGETIC ASPECT
213
36.
Mayrambek D. S., Tuleuov Ye. N., Alkenova Z. Kh.
PRESERVATION OF TRADITIONS AND CUSTOMS AMONG STUDENTS
217
37.
Sazanova L. S.
DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER MARITAL LAW
224
38.
Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M.
THE FORMATION OF THE RHETORICAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER-LEARNER IN THE COURSE OF ETHNOGRAPHIC FIELD RESEARCH
229
39.
Бойко В. О.
РОЗВИТОК БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТИ З ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
233
40.
Величко Л. П.
ЗНАННЄВИЙ СКЛАДНИК ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ХІМІЯ)
238
41.
Лабош К. Я.
СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РОМСЬКОЇ ОСВІТИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ВІД ІСТОРИЧНИХ БАРʼЄРІВ ДО СУЧАСНИХ РІШЕНЬ
242
42.
Мельнійчук В. В.
DOGME ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ЗАКЛАДИ
247
43.
Панченко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
251
44.
Пархоменко С. М.
ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ: ЯК СИНЕРГІЯ ШТУЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТІВ ТРАНСФОРМУЮТЬ СУЧАСНУ ОСВІТУ
256
45.
Педченко Р. Г., Базелюк В. Г.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
261
46.
Петренко О. Б., Бреславська Г. Б.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
270
47.
Подлісецька О. О., Іванченко О. І.
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ З МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
276
48.
Починок Є. А., Максименко Т. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
280
49.
Стороженко Т. В.
ЕЛЕМЕНТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
289
50.
Холодних І. М.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ЯКІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
295

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

51.
Белоусов В. Л.
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ОСНОВА ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
302
52.
Белоусов В. Л.
ФРУСТРАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ЯК ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ БІЙЦІВ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
305
53.
Капацина А. О.
ВИДИ КОУЧИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
308
54.
Нехаєнко С. І., Перевертаний Р. П.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ЯК ОСНОВА БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ
313
55.
Олійник О. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ІЗ СОЦІОАДАПТАЦІЙНИМИ ТРУДНОЩАМИ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ ПРОЯВУ
325
56.
Польченко Т. А.
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ
330
57.
Шиделко А. В., Волкова А. М.
НЕРЕАЛІСТИЧНІ СТАНДАРТИ КРАСИ У ВІРТУАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
335

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

58.
Болотіна Є. В., Володченко К. С.
ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ В УКРАЇНІ
344

JOURNALISM

59.
Chyzhykova O., Palyvoda S., Bilan M.
DEVELOPING CREATIVE WRITING SKILLS OF FUTURE JOURNALISTS IN THE PROCESS OF FIRST AND SECOND FOREIGN LANGUAGE LEARNING
355
60.
Донкова М. С., Яковець А. В.
ПРОПАГАНДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА
360

 ART

61.
Брижаченко Н. С., Чен Лютін
КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ КИТАЮ У СУЧАСНОМУ ПРЕДМЕТНОМУ ДИЗАЙНІ (НА ПРИКЛАДІ МЕБЛЕВИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ СИДІННЯ)
368

 HISTORICAL SCIENCES

62.
Власюк І. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЧЕХІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
374
63.
Сустрєтов А. С., Саросіян Є. І.
ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КОЛОНІЙ АНГЛІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ
378

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Abdullayeva Mahire Movlud gizi
THE NECESSITY OF PAUSE MARKS AND INTONATION DURING READING IN ELEMENTARY CLASSES
386
65.
Lukianenko N.
EXPLORING MOTIVATIONAL PATHWAYS IN LANGUAGE LEARNING
391
66.
Patriarkh V. O.
FORM, CONTENT AND FUNCTIONS OF IDEONYMS IN E. M. REMARQUE’S NOVEL «IM WESTEN NICHTS NEUES»
394
67.
Yelisieieva S. V.
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LEGAL DOCUMENTS TRANSLATION
398
68.
Кулікова Т. В., Малюк Ю. В., Мартинюк М. О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПОРІВНЯНЬ У РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО ,,ПОВІЯ’’
406
69.
Шаповаленко Н. М.
ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
414

PHILOSOPHICAL SCIENCES

70.
Бакуменко О. О., Тільна Ю. П.
ВПЛИВ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ АСОЦІАЦІЇ «НОВИЙ АКРОПОЛЬ» НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ
419

 ECONOMIC SCIENCES

71.
Svystun V.
MODERN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES
424
72.
Vilchynska O.
METHODS OF OBTAINING, PROCESSING AND ANALYZING OUTPUT INFORMATION WHEN CONDUCTING MARKETING RESEARCH
428
73.
Жаган І. С.
ОБЛІК ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
434
74.
Жукова Л. М., Логвиненко Л. С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
444
75.
Максимов М. С., Козир Д. С.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ НА ПОВЕДІНКОВУ ЕКОНОМІКУ
452
76.
Рунчева Н. В., Марченко О. А., Пилипенко К. А., Сальнікова М. В.
ЗМІНИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ
457
77.
Сторчак С. Г.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ
461
78.
Чаркіна Т. Ю., Пінчук А. А.
РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИДУ ТРАНСПОРТУ
467
79.
Чумак О. В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
471
80.
Шевченко К. М., Олофінський П. Д.
ДИНАМІКА ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
482

 LEGAL SCIENCES

81.
Faiier O.
PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE CONTRACT IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
488
82.
Гриців Ю. О., Зубарева А. Є.
РЕЖИМ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ (СЕПАРАЦІЇ): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
493
83.
Давидова Є. О., Барабаш Г. В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
499
84.
Коваленко І. А., Вакеріна А. В.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
504
85.
Ковач І. М.
СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ ІНТЕРЕСАМИ ЗАХИСТУ ДАНИХ ТА ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
510
86.
Микитин Р. С.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ПОЗАСУДОВИХ ФОРМ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ ВІД СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
516

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: