IX Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 28-30.11.2022 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

28-30.11.2022 року у м. Львів, Україна

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-28-30-11-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Кришталь Г. Б.
РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
35
2.
Осьмачко О. М., Осьмачко Ю. П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДЕКОРАТИВНІ РОЗСАДНИКИ І НАСІННИЦТВО»
37
3.
Новаковська І. О., Бурбан О. В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ В НОВІТНІХ УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
42
4.
Савіна О. І., Матієга О. О., Шейдик К. А.
АНАЛІЗ СОРТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИНОГРАДУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШАМПАНСЬКИХ ВИН
48

 VETERINARY SCIENCES

5.
Журенко В. В.
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТЕЛЯТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТОЛТАРОКСУ З ІМУНОБАКТЕРИНОМ-D
55
6.
Журенко В. В.
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ КРИПТОСПОРИДІОЗУ ТЕЛЯТ
58
7.
Журенко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ КРИПТОСПОРИДІОЗУ ТЕЛЯТ
61
8.
Котелевич В. А., Гончаренко В. В.
БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
64
9.
Прокопенко Т. О., Винокурова Т. В., Гусак Л. М., Малімон З. В., Кочетова Г. С.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ГАММА-ВИПРОМІНЮЮЧИХ РАДІОНУКЛІДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО СПЕКТРОМЕТРА ЕНЕРГІЙ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GAMMAVISION V. 8.0
70
10.
Самойленко О. С.
ПАРВОВІРУСНИЙ ЕНТЕРИТ СОБАК ТА МЕТОДИ ЙОГО ЛІКУВАННЯ
77
11.
Харченко Я. А., Журенко В. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК (R) ВМІСТУ КАЛІЮ В КРОВІ КОРІВ З ОСНОВНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ
83
12.
Шарандак С. В., Журенко В. В.
ДЖЕРЕЛА ЗАРАЖЕННЯ І ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ КРИПТОСПОРИДІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
86

BIOLOGICAL SCIENCES

13.
Hlyvuk D. V.
GENUS BACILLUS AS PRODUCERS OF PIGMENTS
89
14.
Kurenkov V., Alieksieiev M.
THE PROBLEM OF COMPETITION BETWEEN BIRDS AND BATS LIVING IN THE SAME AREA
95
15.
Savchuk I. V.
IMPACT OF GAIN-OF-FUNCTION MUTATIONS IN Kv10.1 CHANNELS ON RESTING MEMBRANE POTENTIAL MEASURED WITH FLUORESCENCE MICROSCOPY
99
16.
Sklyar T. V., Grygor’yeva H. P.
SENSITIVITY TO ANTIMYCOTIC PREPARATIONS OF CANDIDA STRAINS
103
17.
Бондарь Д. В.
АНАЛІЗ РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ
107
18.
Гаврилюк В. Г., Мельнікова А. І.
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПЛІВКОУТВОРЕННЯМ
112
19.
Година Д. М., Качаєва М. В., Бугера М. Я., Шульга Ю. В.
АНТИ-ACINETOBACTER BAUMANNII АКТИВНІСТЬ ІМІДАЗОЛІДИНОНСУЛЬФОНАМІДІВ З ПОЗИТИВНИМ ПРОФІЛЕМ ТОКСИЧНОСТІ
116
20.
Гуменюк Г. Б., Мацюк О. Б., Хоменчук В. О., Яворівський Р. Л., Дробик Н. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКТАРОПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
122
21.
Зубарева І. М., Реджепмурадов С. А.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ДРІЖДЖОВИХ КУЛЬТУР У ХЛІБОПЕКАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
125
22.
Іщенко В. І., Циган О. В.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ОКОЛ. М. ЗІНЬКОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
129
23.
Крилівська Д. О.
ОРНІТОФАУНА ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ НПП «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»
134
24.
Наливайко Н. В., Микуш М. І., Сенів Х. І.
МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ОРГАНІЗМУ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
138
25.
Пліш А. О.
ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
144
26.
Романюк В. О.
НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. КРИТЕРІЇ ШКІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ
148
27.
Савіна О. І., Глюдзик-Шемота М. Ю., Салька О. Ю., Дудкін Д. О., Желтвай П. Ф.
ВИДОВИЙ СКЛАД ЕНТОМОФАУНИ САДІВ ЗАКАРПАТТЯ
151
28.
Ханнанова О. Р., Бондаренко В. О.
БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛУЧНИХ РОСЛИН ОКОЛ. С. ПІСКИ-УДАЙСЬКІ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
159
29.
Яворівський Р. Л., Романишин К. Ю.
ВИДОВИЙ СКЛАД РОДИНИ EUPHORBIACEAE KLOK. У ФЛОРІ БУЧАЦЬКОГО (НИНІ ЧОРТКІВСЬКОГО) РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
163
30.
Яремчук С. Д.
БІЛКОВИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
170
31.
Яремчук С. Д.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
176

 MEDICAL SCIENCES

32.
Malyshev V. V., Kulbida O. V., Chekalov I. V., Mamedova A. M.
THE IMPACT OF OBESITY ON THE COURSE OF PREGNANCY
180
33.
Mandryk O. Ye., Cherpak T. R., Aleksandrova A. S.
MELDONIUM IN COMBINED THERAPY OF STABLE ANGINA OF TENSION AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
185
34.
Protsak T. V., Zabrodska O. S., Khovanets K. R., Anohina D. D.
ANATOMICAL FORMATION OF THE THYROID GLAND
187
35.
Romanchuk L., Chahlii T., Olenytska I.
NEW POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING CORONAVIRUS INFECTION
190
36.
Romanchuk L., Trufyn O., Rybak V.
CYTOGENETIC MARKERS COVID-19 IN CHILDREN (RESULTS OF OWN RESEARCH)
192
37.
Rzaeva Aitadj Akif kizi, Ahmaidi Malika, Fadeev O. G., Lytvyshko V. O.
FEATURES OF TREATMENT TACTICS FOR PATIENTS WITH FIRE INJURY OF THE EXTREMITY
194
38.
Акентьєв С. О.
УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ПЛАЗМОСОРБЦІЇ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
197
39.
Алієв Р. Б., Макєєва І. О.
ОНКОЛІТИЧНІ ВІРУСИ В ТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
203
40.
Алієв Р. Б., Салада М. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ COVID-19
207
41.
Алієв Р. Б., Шаповалова А. С., Салада М. О.
МАВП’ЯЧА ВІСПА ЧИ НОВА ПАНДЕМІЯ XXI СТОЛІТТЯ
210
42.
Ахраров Х. Х., Толибов У. Ф., Ходжибаева Сарвиноз Алишер кизи, Бадриддинов Фазлиддин Мадаминхон угли
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОРМОНОВ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМА
214
43.
Бамбуляк А. В., Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ У XІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ
221
44.
Баусов Є. О., Степаненко В. В.
ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДЕЛІРІЮ У ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
225
45.
Баусов Є. О., Холявко М. В.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
228
46.
Баусов Є. О., Якунічев М. В.
СТАНДАРТИ НУТРІТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ХВОРИХ ВІДДІЛЕНЬ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
232
47.
Благодир А. К., Мартиненко М. С., Мінухіна Д. В.
ФІБРИЛЯЦІЯ ТА МЕРЕХТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВИТКУ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19
236
48.
Бойко Ю. І., Чіботару К.
НЕСТЕРИЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ЖІНОК, ЩО ВТРАТИЛИ ДІТЕЙ ВІД ТОКСОПЛАЗМОЗУ
239
49.
Бондарева Є. Р., Орловська К. В.
ВПЛИВ СТРЕСУ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ НА ТЕЧІЮ COVID-19
242
50.
Бондаренко О. О., Бабійчук В. Г., Бабійчук Г. О., Мамонтов В. В.
CТРУКТУРА МІОКАРДА МОЛОДИХ ЩУРІВ З МОДЕЛЮ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЯДРОВМІСНИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ
246
51.
Бражанюк А. О., Толок В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МІКРОПОЛЯРИЗАЦІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ ПРОГРАМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГПМК ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ
252
52.
Бужинська Н. Р., Косілов К. В.
ПРЕНАТАЛЬНА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КРОВОТВОРНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
256
53.
Василенко Я. М., Гринюк О. Є., Хухліна О. С.
РОЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАНЗИТОРНОЇ БАКТЕРІЄМІЇ ЯК ЕТІОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ
259
54.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С., Шурко Н. О., Шелеп Н. В.
МУЛЬТИПЛЕКСНА ПЛР ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТРАНСКРИПТІВ ХИМЕРНОГО ГЕНУ BCR-ABL
263
55.
Грачова Т. І., Бойко В. М.
ВПЛИВ ВЕГЕТАРІАНСЬКОГО ТА ВЕГАНСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ
270
56.
Гринюк О. Є., Анохіна Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ЙОГО СТРУКТУР
273
57.
Грицевич Н. Р., Верещака В. В.
ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ВМІСТ VEGF В РАНОВОМУ ЛОЖІ ЩУРІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
276
58.
Данилюк М. Б., Сумик Я. В., Карабута А. Д.
СТАРЕЧА АСТЕНІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
282
59.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
НІМЕЦЬКИЙ АНАТОМ І ГІСТОЛОГ АВГУСТ РАУБЕР
285
60.
Добровольська І. М., Борисевич В. Д., Конюхова М. С.
КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ АДРЕНОГЕНІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ
291
61.
Докійчук Н. Ф., Печеряга С. В.
ЕНДОМЕТРІОЗ У СТРУКТУРІ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
295
62.
Іващук Д. О.
ВПЛИВ ПАРАЗИТА НА ОРГАНІЗМ ПАЦІЄНТА
298
63.
Ітякін О. С., Нельга А. Т., Фєдосєєва Г. О.
ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ І РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
301
64.
Карпенко А. В., Дзиза А. В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУДИНОЗВУЖУВАЛЬНИХ КРАПЕЛЬ ПІД ЧАС НЕЖИТЮ
308
65.
Колосовська Д. А., Баусов Є. О.
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ПСИХІАТРІЇ. ШИЗОФРЕНІЯ
311
66.
Коробкіна П. Д., Дьякова Ю. А., Лупир А. В., Калашник‑Вакуленко Ю. М.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
314
67.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
СУЧАСНІ ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО МОРФОГЕНЕЗУ АНГІОМ ТІЛ ХРЕБЦІВ
319
68.
Кубрак М. А., Завгородній С. М.
ПРОБЛЕМИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОБОДОВОЇ КИШКИ
322
69.
Лисайчук Ю. С., Рушай А. К., Хомут Ю. Ю.
ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПРИ МІКРОХІРУРГІЧНОМУ НЕВРОЛІЗУ ВИБРАНИХ НЕРВІВ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
325
70.
Мироник О. В., Антипенко Ю. О.
ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ SARS-COV-2 НА НИРКИ
331
71.
Невструєв В. П., Камінський С. М.
ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАМЕРНО-СЕГМЕНТАРНОЇ ТА СТАНДАРТНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ
338
72.
Павлюк К. С., Булига А. О., Миронець Л. О., Вовк В. І.
ДИСОЦІАТИВНИЙ РОЗЛАД ІДЕНТИЧНОСТІ
341
73.
Пірвердієва І. С., Лопушанський О. М., Дзьоник І. А., Шевченко А. В.
НЕДОЛІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КАНАДИ
345
74.
Соколенко М. О., Хованець К. Р.
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОШИРЕННЯ ТА КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ МЕНІНГІТУ СЕРЕД ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
347
75.
Стеблюк Е. Е., Дубовенко Д. О.
МІОПІЯ: ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
350
76.
Сухомлінова Ж. В., Дзиза А. В.
ЛІКУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ІРИГАЦІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
354
77.
Ткаченко О. В., Лопушанський О. М., Шевченко А. В.
АНАЛІЗ РІВНЯ ДОКАЗОВОСТІ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КАРДІОТОРАКАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ
359
78.
Хухліна О. С., Гринюк О. Є., Федорюк О. В.
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ СИНДРОМУ ТАКОЦУБО
361
79.
Чупіна В. І., Монакова О. С.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2020-2021 РОКИ
366

PHARMACEUTICAL SCIENCES

80.
Борисюк І. Ю., Цісак А. О., Герасименко Г. О.
АНАЛІЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ЕКСТРАКТІ SEDUM SPECTABILE L.
370
81.
Кричковська Л. В., Близнюк О. М., Грицаєнко Ю. А., Дубоносов В. Л., Щербак О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БАР В КАРОТИНВМІСНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБАХ
373
82.
Круглова М. О., Якименко І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ШКІРИ РІЗНОМАНІТНОГО ПОХОДЖЕННЯ
379
83.
Приходько В. В., Якименко І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РАНОЗАГОЮЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
381

 CHEMICAL SCIENCES

84.
Balli T., Kharchenko S.
PEPTIDOMOMETICS – INHIBITORS OF SIRTUIN
383
85.
Барановська Д. М.
СИНТЕЗ (5,6-ДИХЛОРПІРИДИН-3-ІЛ) МЕТАНОЛУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
387
86.
Гвоздь Д. О., Генчева В. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КЕФІРУ
393
87.
Гук Г. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О.
СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОРОЗКЛАДНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
395
88.
Дунаєва З. С., Генчева В. І.
АНАЛІЗ СТІЧНИХ ВОД ЗАПОРІЗЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ
397
89.
Карпенко О. С., Радудік А. В.
СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ТРИПТАНТРИНУ
400
90.
Коломієць А. Ю.
НОВІТНЄ ВИКОРИСТАННЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФАРМАЦЕВТИЦІ
403
91.
Савюк О. В.
ВІДНОВНЕ АМІНУВАННЯ В ПРИСУТНОСТІ ТИТАН ІЗОПРОПОКСИДУ
409
92.
Ткач В. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ЧУМАЦЬКОЇ ПІСНІ
413
93.
Ткач В. В., Шулак М. М., Гейдарова А. О., Пилип В. О.
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ В ЗАДАЧАХ З ХІМІЇ НА ТЕМУ «КРИСТАЛОГІДРАТИ»
419
94.
Федорова К. В., Сікорський О. О.
ВИРОБНИЦТВО БЕЗПЕЧНИХ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК
425
95.
Царюк М. О.
НАНОКОМПОЗИТИ G-C3N4, ДОПОВАНІ МЕТАЛОМ НАПІВПРОВІДНИКОМ, У СЕЛЕКТИВНОМУ ФОТООКИСЛЕННІ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ
430

 TECHNICAL SCIENCES

96.
Bilous O., Belmas I., Tantsura H., Tantsura T.
LOAD AND TOOL STATE OF STRESS OF ABRASIVE MACHINING OF MATERIALS
434
97.
Fedenko V., Zhdanuyk M., Kulba P., Cherednikov O., Chupryna V.
HARMONIZATION OF THE DOMESTIC NORMATIVE AND TECHNICAL BASE ON THE ISSUES OF TESTING AND TECHNICAL OPERATION OF AVIATION EQUIPMENT
441
98.
Iefimov M., Huseinov A., Romanchuk V., Kharchenko O., Chumakov V.
APPLICATION OF CORRELATION ANALYSIS OF THE ELECTROENCEPHALOGRAM TO INCREASE THE INFORMATION CONTENT OF DIAGNOSTICS
447
99.
Onatskyi O., Humenna A., Zemliak S., Zharova O.
AUTHENTICATION PROTOCOL WITH ZERO-KNOWLEDGE PROOF OVER THE EXTENDED GF(2m) ELLIPTIC CURVE FIELD
451
100.
Авалбаев Г. А., Адилова Ш.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ И ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
455
101.
Авалбаев Г. А., Зарпуллаев М.
ДАННЫЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
458
102.
Баку А. М., Петрова Р. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДО РОБОТИ СИСТЕМИ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКЛАДУ
461
103.
Баркар О. В., Вікулін І. М.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДЕТЕКТОРІВ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ
465
104.
Буюклі М. Ю.
ОЦІНКА ВПЛИВУ АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
471
105.
Довбишов О. І., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В., Корніяшик В. І.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОВІТРЯ ТА ТЕПЛООБМІНУ В СКЛОПАКЕТІ ВІКНА ЗАЛІЗНИЧНОГО ВАГОНА
476
106.
Завальнюк Є. К., Станіславенко Є. Г., Вінтонюк В. В., Васянович Є. А., Романюк О. Н.
АНАЛІЗ НОВИХ ФІЗИЧНО-ТОЧНИХ ДВОПРОМЕНЕВИХ ФУНКЦІЙ ВІДБИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
480
107.
Завальнюк Є. К., Станіславенко Є. Г., Вінтонюк В. В. Романюк О. Н.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ DIRECTX 12
484
108.
Кирисов І. Г.
АНАЛІЗ ПОШКОДЖЕНЬ ПОВЕРХНІ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
487
109.
Кірьянова К. Д.
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ВИБОРУ ТА РЕЦЕПТУРИ ШОКОЛАДНОЇ ПАСТИ З СОЛОДОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
492
110.
Корніяшик В. І., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В., Довбишов О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕПАРАЦІЇ КРАПЛИН В ІНЕРЦІЙНИХ ВОДОУЛОВЛЮВАЧАХ
496
111.
Коротков В. С., Бейгул В. О., Часов Д. П.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ
499
112.
Коротков В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ
502
113.
Кушнірчук А. С.
УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТІЛ ОТРИМАНИХ FDM ДРУКОМ
506
114.
Лазурик В. М., Козлов В. О.
ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ GRAPHQL ТА PRISMA ПРИ РОЗРОБЦІ НЕНАВАНТАЖЕНИХ ПРОЕКТІВ
510
115.
Лебідь І. Г., Лужанська Н. О., Арсененко В. В., Бобко О. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ЗАМОВНИКАМИ ПОСЛУГ
517
116.
Левицька О. Г., Русакова Т. І., Марченко О. Л., Несін О. С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДИК ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН ЕНЕРГЕТИЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
521
117.
Лесик М. О., Крячок О. С.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНИМ РОБОТОМ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА STM32
525
118.
Летута Т. М., Карбівнича Т. В., Пенкіна Н. М.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
529
119.
Лук’янчиков Г. О.
ВИКОРИСТАННЯ ОДНОЕТАПНИХ ДЕТЕКТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЗИ ГОЛОВИ ЛЮДИНИ
536
120.
Нельга А. Т., Самохвалов С. П., Тітов І. В., Щербина В. В.
МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ
541
121.
Обіход Т. В., Біленчук П. Д.
КІБЕРБЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
545
122.
Олійник Д. О., Кузьменко І. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ЗІ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НАВКОЛО ЧАЕС З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ PYTHON
552
123.
Ольшевська О. В., Дерменжи Т. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КАДРІВ ОНТУ
555
124.
Петров В. М., Кириєнко М. А.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕНДУ ДЛЯ КЕРМОВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ
558
125.
Пінчук Є. Р., Нудченко Л. А., Черняк Л. П.
ПИТАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ГІПСУ
562
126.
Проказа У. С.
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ ДАНИХ
565
127.
Рибалко Р. О.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СКЛАДАННЯ ТА ПАКУВАННЯ BGA‑КОМПОНЕНТІВ
569
128.
Рибчак З. Л., Павленко К. К.
ПРОЄКТ СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗАМОВЛЕННЯ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС
576
129.
Соколенко В. В., Кобзар О. С.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ПЕЛЬМЕНІВ З ЛЮПИНОВИМ БОРОШНОМ
579
130.
Степанов Д. М., Горобець І. А.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ СКЛОПЛАСТИКОВИХ СТЕРЖНІВ СИЛОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ
583
131.
Струтинський В. Б., Нога І. С., Гольцов Б. О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ МАНІПУЛЯТОРІВ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ
588
132.
Хебда А. С., Розенберг П. Р., Даниленко Б. Р.
ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
594
133.
Чумак Л. І., Гаращенко І. К.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
596
134.
Шелепало М. О., Романюк О. В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ LINQ TO SQL ДЛЯ УРАХУВАННЯ КРИТЕРІЇВ
600
135.
Штрик Я. В., Баженов В. А.
ВПЛИВ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ НА РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
602
136.
Щетініна А. В., Колесник Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СИСТЕМАХ НАДАННЯ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ УПОДОБАНЬ КЛІЄНТІВ
605

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

137.
Babii A. S., Bibik I. M.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE DBSCAN ALGORITHM
607
138.
Cherkasova E. S., Oliinik O. V.
KOHONEN’S SELF-ORGANIZING MAPS AS ONE OF THE CLUSTERIZATION METHODS
610
139.
Holubets T. V.
THE PROBABILITY METHODS FOR DESCRIPTION OF THERMODYNAMIC STATE FOR TWO COMPONENT MIXTURE
613
140.
Sekhin Ye. M.
BOOLEAN ALGEBRA
623
141.
Дряпак Н. Б., Оліярник Л. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
626
142.
Заяць В. М., Заяць М. М.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТІЙКОСТІ ОДНОГО КЛАСУ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ КОЛИВНИХ СИСТЕМ
632
143.
Карєва А. А., Тарадай М. В.
ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ У ГЕНЕТИЦІ ТА ЕВОЛЮЦІЇ
640
144.
Левкович О., Сироватко В., Зайцева І.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В ГРУНТАХ
644
145.
Лимар В. І., Балецька С. І.
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ У ФАЙЛАХ СТАНДАРТУ FITS
650
146.
Мамонова Г. В., Жук Д. В., Петриченко А. В.
ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ В МЕТЕОРОЛОГІЇ
655
147.
Титаренко В. В., Заблудовський В. О., Титаренко І. В., Орешников В. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПІВОСАДЖЕННЯ ІОНІВ МЕТАЛУ ТА ЧАСТИНОК УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО АЛМАЗУ В МЕТАЛЕВУ МАТРИЦЮ
662
148.
Штапенко Е. П., Заблудовський В. О., Титаренко В. В.
АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК З МЕТАЛЕВИМИ ПІДКЛАДКАМИ
666

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

149.
Кононюк О. О.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ Р. ЯР-ПІД-ЗАЙЧИКОМ
670
150.
Корогода Н. П., Ковтонюк О. В., Галаган О. О.
ОЦІНКА ОБСЯГІВ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ З РЕГУЛЮВАННЯ ЕРОЗІЇ ТА РИЗИКІВ ЇХ ВТРАТИ (НА ПРИКЛАДІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН МІСТА КИЄВА)
675
151.
Яковлева В. А., Квацало Я. П.
СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ: «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ»
681

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

152.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ABOUT EFFICIENCY OF GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL EXPLORATION FOR OIL AND GAS: COMMENTS AND SUGGESTIONS
687
153.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ABOUT PROSPECTS OF KIMBERLITE VOLCANOES WITH DIAMONDS DISCOVERY IN CABORA BASSA BASIN (ZIMBABWE)
697

 ARCHITECTURE

154.
Устінова І. І., Шевченко А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН, ІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ
706

 PEDAGOGICAL SCIENCES

155.
Borodiyenko O.
PRECARITY AND HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: HOW UKRAINIAN UNIVERSITIES OPERATE DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
712
156.
Davydova Z. V.
ROLE OF A MEDICAL UNIVERSITY TEACHER UNDER MODERN CONDITIONS
720
157.
Hontarenko I., Osmachko S.
INTERNET RESOURCES AS A COMPONENT OF DISTANCE LEARNING
723
158.
Nikishyna A. V., Mishyna O. M.
IMPROVING INFORMATION SECURITY IN THE ALL‑EUROPEAN SYSTEM OF SCIENCE AND EDUCATION
729
159.
Ralko O.
APPROACHES TO DIVIDING STUDENTS INT O MINI-GROUPS WHEN SOLVING SITUATIONAL EXERCISES
733
160.
Антоненко Л. М., Тесленко С. О.
КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
738
161.
Бабенко І. В.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА
742
162.
Борзик О. Б., Прасол А. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
748
163.
Вигівська Л. В., Коновальчук М. В.
СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
755
164.
Геращенко О. С., Коновальчук М. В.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
761
165.
Гортованова І. І.
САМООЦІНЮВАННЯ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
766
166.
Дворник О. М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
770
167.
Демчук Н. С., Войцеховська М. О.
МЕТОДИКА РОБОТИ З ГЕОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ І ГЛОБУСАМИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ «ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ»
775
168.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Черненко І. В.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОРТОПЕДИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
779
169.
Древко І. В.
ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
782
170.
Дроб Н. Ч., Трофимова М. Л.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
786
171.
Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я., Товарниченко К. В.
САМОВИХОВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
790
172.
Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я.
ДИТЯЧИЙ ХОР. ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
793
173.
Журавко Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
796
174.
Задорожна Г. С., Колодій А. І.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ LEGO‑ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
799
175.
Захарова Г. Б., Кирпа К. В.
МЕТОДИ ТА ЕТАПИ ФОРМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
806
176.
Ілляхова М. В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР КРЕАТИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ
812
177.
Ільніцька Т. С.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ
819
178.
Каленський А. А.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ: МЕТОД CASE STUDY
826
179.
Карасєвич С. А., Карасєвич М. П., Ковальчук І. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї
833
180.
Козлюк О. А., Гавлішина Ю. С.
ВІМЕЛЬБУХ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ
839
181.
Кривобока Г. І., Шаргородська Н. Б.
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
843
182.
Кривчик Г. Г., Лагдан С. П.
СУБ’ЄКТИВНІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ЗАНЯТЬ ONLINE
848
183.
Мельник О. М.
ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
853
184.
Мілевська О. П., Веруцька М. В.
ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
860
185.
Міненок А. О., Григорчук В. В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
867
186.
Мухіна Т. Є., Беженар Л. С.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
871
187.
Найда Р. Г.
КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
876
188.
Ноздрова О. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО — ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
883
189.
Носаченко Т. Б., Марченко В. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ГРАФІКИ НА УРОЦІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В 6 КЛАСІ
888
190.
Окончук О. В.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
895
191.
Омельченко В. П.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗДОБУВАННЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
898
192.
Омельченко М. С., Кононенко Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ООП
902
193.
Орда О. Ф., Новицька Д. Є.
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАХІВ ЧИТАННЯ ПРО СЕБЕ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
906
194.
Орленко Н. А., Скидан І. В., Гейченко С. П., Порадник С. Г.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР В ФОРМУВАННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
914
195.
Пампура С. Ю., Братерська Т. О., Інденко Н. О.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
922
196.
Прасул Ю. І., Юрченко Я. М.
ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ПРИ УВЕДЕННІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
927
197.
Романенко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
933
198.
Сергійчук К. М., Волошина Ю. В., Петренко С. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
938
199.
Скрипник Т. В., Ганевіч С.-М., Балкова А. С.
СТРУКТУРОВАНЕ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОСТІ В ОСІБ З АУТИЗМОМ
944
200.
Супрун Г. В., Боровець А. С.
МОЖЛИВОСТІ ГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
949
201.
Супрун Г. В., Гринцевич Є. І.
ЗБАГАЧЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБОМ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
956
202.
Супрун Г. В., Лебедєва Г. М.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ
963
203.
Супрун Г. В., Сантай О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ
969
204.
Фірман В. М., Бібко Т. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО
975
205.
Фірман Л. Ю., Пришляк Н. А.
КАЗКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
979
206.
Фірман В. М., Лутчин М. Т.
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ЗАСОБАМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
984
207.
Хаджиміті Т. Г.
СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА (ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)
990
208.
Ходунова В. Л., Кішкевич С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
995
209.
Хомишена Е. Я.
КОНТРОЛЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
1002
210.
Церковняк Л. С.
ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1009
211.
Шайнога А. Ю., Кушнір І. С.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ТА МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1015
212.
Шульгина В. Д., Макаренко О. Е., Макаренко Е. Е.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВУЗОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ СПОРТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (МЭБСИ) ПРИ КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ПГАСА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБМЕНА В СРЕДЕ INTERNET
1025

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

213.
Білець Ю. С., Філіпович В. М.
ДИТЯЧА ТВОРЧА КОНСТРУКТОЛОГІЯ ЯК ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЗАСІБ
1028
214.
Борисова Н. О., Шевченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ «Я-ОБРАЗУ» У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
1033
215.
Вишневська О. П.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНІ СТОСУНКИ
1038
216.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
АУТИНГ
1044
217.
Грицук О. В., Петриченко Т. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШЛЮБУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
1047
218.
Грицук О. В., Псарьов М. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ
1050
219.
Денисенко Д. С., Філіповіч В. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
1053
220.
Іваненко В. Ю., Філіповіч В. М.
ПРИЙОМИ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ВІЙНИ
1058
221.
Карпінська Л. В.
БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ
1064
222.
Ковальська О. П.
ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА В УМОВАХ СТІЙКОГО СТРЕСУ: ПРАКТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАБІЛІТАЦІЇ
1071
223.
Костюкова К. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЛП ТА СУГЕСТИВНИХ ТЕКСТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
1078
224.
Костюкова К. В.
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ
1084
225.
Мартинова Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
1089
226.
Марчук К. В., Святець К. Р., Синах А. О.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ФОРМА РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО СУЇЦИДУ
1095
227.
Мороз Р. А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
1098
228.
Павленко А. В., Філіпович В. М.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
1103
229.
Папіна М. О.
ДЕТЕРМІНАНТИ СПІВЗАЛЕЖНИХ СТОСУНКІВ У ЮНАКІВ
1107
230.
Пенькова Н. Є., Разін Д. К.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
1111
231.
Рубель О. М., Балашов Е. М.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ- МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ НА ЇХНЮ ПОДАЛЬШУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1117
232.
Савінська А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1123
233.
Сенюра О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
1129
234.
Скрипник Т. В., Харченко М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЯК УЧАСНИКІВ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
1133
235.
Соя С. М., Філіпович В. М.
ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
1139
236.
Чемиртан О. Ю.
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
1146
237.
Шендрикова О. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПАТРОНАЖУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЇ
1152

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

238.
Будаш О. І.
СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
1159
239.
Дерезенко А., Журавель О. А.
МОТИВАЦІЯ ДЛЯ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ COVID-19
1163
240.
Дерезенко А., Журавель О. А.
ПЕРЕВАГИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
1166
241.
Михайленко Я. Р.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
1168
242.
Новосад К. Я.
МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ
1171

JOURNALISM

243.
Кондратьєв А. І.
ВІЙНА ТА АРХЕОЛОГІЧНІ НАРАТИВИ В УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-МЕДІА
1179
244.
Микитів Г. В., Філатова А. Є.
ВЕРБАЛЬНО-ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КЛАУД-МЕСЕНДЖЕРА TELEGRAM
1184
245.
Танська-Вікулова М. Г., Яковець А. В.
ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ГЕНДЕРНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ
1189
246.
Федоренко О. Д., Назаренко Я. В.
СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ЯК АКТУАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ПРЕССЛУЖБИ
1196

ART

247.
Бугайова В. О.
КОНТИНУУМ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У «СИМВОЛІЧНОМУ ПОЛІ» УКРАЇНСЬКОГО СУПРОТИВУ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ
1203
248.
Єремеєєва В. М., Зінченко А. Г.
ЦИФРОВИЙ РИСУНОК: ОБЛАДНАННЯ ТА ГАДЖЕТИ
1206
249.
Ілечко М. П.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ СЮЇТИ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ: НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
1213
250.
Кеба М. Є.
РОБОТА СТЕГОН ТА СТОП В ТАНЦІ ТАНГО
1219
251.
Костюк Н.
ДУХОВНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 20‑50-Х РР. ХХ СТ. ЗА СПОГАДАМИ КИТАСТОГО ГРИГОРІЯ ТРОХИМОВИЧА (1907 — 1984)
1223
252.
Федорова І. Б.
ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА У КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
1231
253.
Черніченко К. П.
АКТУАЛЬНІСТЬ 3D МОДЕЛЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
1234
254.
Черніченко К. П.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ МИСТЕЦТВА В ФОРМАТІ НОВІТНІХ ВІРТУАЛЬНИХ 3D ГАЛЕРЕЯХ
1238

HISTORICAL SCIENCES

255.
Власенко А. А.
ПОЛТАВЦІ В ІСТОРІЇ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛКУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
1242
256.
Данилюк В. В.
ВИРОК
1248
257.
Доценко М. І.
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ З. Є. СЕРЕБРЯКОВОЇ ЯК ПЕРЕЛАМНА ДОБА В БІОГРАФІЇ ХУДОЖНИЦІ
1251
258.
Соколова Н. Д., Гулида А. К.
РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
1254
259.
Соколовська Ю. В., Павлова С. Д.
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ШТУДІЇ
1258

 CULTUROLOGY

260.
Дьяченко Р. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АКТУАЛІЗАЦІЇ
1263
261.
Жебрівська К. А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ФРАНЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1267
262.
Савенко О. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ КРАЇНИ
1272
263.
Тетеря С. А., Костюк Н. В.
ЮРІЙ ФЕДИНСЬКИЙ – ШЛЯХ ДО ТРАДИЦІЙНОГО МУЗИКУВАННЯ
1275

 LITERATURE

264.
Синельник Д. І.
ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ ТА ФРАНЦУЗЬКИЙ «ПАРНАСИЗМ»
1281

 POLITICAL SCIENCES

265.
Бойда А. В., Хомутецький Д. С.
УКРАЇНСЬКІ ПАЛИВНІ БРЕНДИ: КОНКУРЕНТНА СПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ (2014-2022 РР.)
1285
266.
Доскіч Л. С.
НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ: ВІД ПЛІТОК ДО ДІПФЕЙКІВ
1290
267.
Желяк А. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
1293
268.
Митровка В. А.
ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ УКРАЇНИ
1300
269.
Ніпіаліді О. Ю.
СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЄС ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1306
270.
Трушковський Є. А.
ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗС УКРАЇНИ ІЗ СТРУКТУРАМИ ЄС У РАМКАХ СПБО
1312
271.
Фіть С. І.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1316

 PHILOLOGICAL SCIENCES

272.
Suroviatkin Ya. V.
THE DANGER OF USING PARONYMS IN PROFESSIONAL SPEECH
1323
273.
Атаманчук К. М.
КРЕАТИВНІСТЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
1327
274.
Гнатів Р. О.
ГРАМАТИЧНІ, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ МОЛОДІ У СОЦМЕРЕЖАХ
1332
275.
Головащенко Л. С.
АДАПТАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
1337
276.
Гонюк О. В., Арловська Р. І.
ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ, ХУДОЖНЯ ПРАВДА ТА ВИМИСЕЛ У РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»
1341
277.
Клименко І. М., Самійлик Ю. С.
ДО ПЕРШОДЖЕРЕЛ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ
1348
278.
Коленчук М. В., Ковальчук І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ (НА МАТЕРІАЛУ THE BBC)
1351
279.
Мішаєва А. Д., Щербина А. В.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СЛЕНГОВИХ НЕОЛОГІЗМІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
1357
280.
Мовчан Д. В., Савчук А. І.
КАРИКАТУРА ЯК РІЗНОВИД МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТЕКСТУ
1361
281.
Музика К. С., Колесник М. Ю.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
1365
282.
Ніколаєва Н. М.
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТІВ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ GRAU В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
1369
283.
Олійник Н. П., Цатурян Н. Х.
НАРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІСТІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА «СПОВІДЬ СТУКАЧА»
1375
284.
Підлужна І. А.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОКВІАЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
1381
285.
Ткачук А. О.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА ОСНОВІ ПРОМОВ ДЖОРДЖА БУША ТА БАРАКА ОБАМИ)
1384

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

286.
Shevchenko M. Yu., Vlasenko O. V.
THE ROLE OF METAPHORS IN THE PROCESS OF CREATION OF NEW LANGUAGE IN PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF RICHARD RORTY
1391
287.
Варава І. П., Лебідь В. В.
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА НОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА
1395
288.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ У СУЧАСНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
1399
289.
Жадяєв Д. В., Похил А. В.
СУДЖЕННЯ ЯК ФОРМА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮРИСТА
1407
290.
Лисоколенко Т. В.
ГРА У МЕДІА ПРОСТОРІ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОНСТРУЮВАННЯ
1411
291.
Нефьодова І. А., Старікова Г. Г.
РІЗНОВИДИ СОФІЗМІВ
1414
292.
Яровицька Н. А., Бобін К. А.
ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ІДЕЇ КОНФУЦІАНСТВА
1420
293.
Яровицька Н. А., Завгородня Ю. Д.
КЛАСИЧНА ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ
1424
294.
Яровицька Н. А., Клименко М. О.
ЦІННІСТЬ СУЩОГО НА ОСНОВІ ЯПОНСЬКОГО МИСТЕЦТВА «КІНЦЮГИ»
1427
295.
Яровицька Н. А., Косяк К. О.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА БЛАГО В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
1430
296.
Яровицька Н. А., Крамаренко А. М.
ВПЛИВ ДАОСИЗМУ НА АРХІТЕКТУРУ КИТАЮ
1435
297.
Яровицька Н. А., Куркель М. О.
ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА
1439
298.
Яровицька Н. А., Переновський О. Я.
АНАЛІТИЧНИЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СТИЛІ В ФІЛОСОФІЇ
1444
299.
Яровицька Н. А., Причиська М. А.
СУЧАСНІ МОРАЛЬНО-ЕТНІЧНІ ВИКЛИКИ
1449

 ECONOMIC SCIENCES

300.
Polukarov Yu. O., Kachynska N. F., Zemlyanska O. V., Polukarov OI., Kostenko E. G.
THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE LEVEL OF LABOUR PROTECTION IN UKRAINE IN TODAY’S CONDITIONS
1454
301.
Shostak L. B.
ECONOMIC TOOLS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY BUSINESS
1458
302.
Арсоєва З. Т., Дудка А. А.
ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖІВ
1465
303.
Бабала Л. В., Мелешко Н., Тхорик П.
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
1469
304.
Березюк О. С., Руденко В. В.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
1474
305.
Бурий Є. П., Буртова А. О.
КОНЦЕПЦІЯ “ЯКІСТЬ 4.0” НА ПРИКЛАДІ ПОШТОВОГО СЕРВІСУ В УКРАЇНІ
1478
306.
Вальковець А. C.
КIБЕPБЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ ЕКОНОМIЧНИХ ПPОЦЕCIВ В ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
1482
307.
Вольський Р. О., Карпенко О. М.
КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1486
308.
Воронін А. В., Довгалюк Ю. С.
SEO-ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ
1489
309.
Галянт А. М.
ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
1493
310.
Гордієнко Т. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
1497
311.
Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Халецька В. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В МІНЛИВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1502
312.
Гриценко С. І., Темченко А. А., Поліщук А. В.
СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
1507
313.
Гудь С. Р., Довгань Л. П.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БОРГОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
1513
314.
Гук І.-М. Р., Моряк Т. П.
КЛАСТЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1521
315.
Демченко І. А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1528
316.
Долгіх Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ DEA ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1535
317.
Єремян О. М., Риженко І. В.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1538
318.
Єрізану В. В., Кушнір С. О.
ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПОКАЗНИКІВ АТ «УКРСИББАНК»
1543
319.
Єщенко М. Г., Пучач М. В.
РЕЙДЕРСТВО ТА АНТИРЕЙДЕРСТВО
1547
320.
Калуга Ю. Р., Макаренко Н. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
1551
321.
Кахович Ю. О., Кахович О. О.
ФРАГМЕНТАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ПРОЯВ ПРОБЛЕМНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1555
322.
Кисільова І. Ю., Назіна А. А., Бичкова С. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1558
323.
Клепанчук О. Ю., Шалкевич А. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСІВ
1564
324.
Кобченко А. А.
НАПРЯМИ ТА ПІДХОДИ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ
1568
325.
Коновалова А. В.
РІШЕННЯ ДОСТАВКИ ОСТАННЬОЇ МИЛІ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
1575
326.
Короткова Д. С.
ОЦІНКА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
1579
327.
Криховецька З. М., Филик О. С.
РОЛЬ БАНКІВ З УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1585
328.
Левченко О., Магнушевська Т.
ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1590
329.
Левченко О., Нечай А.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1595
330.
Лещенко М. Є., Кичко І. І.
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ
1599
331.
Логин А. М., Стадник Ю. А.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ
1604
332.
Македон Г. П., Ляпіна І. Ю.
МОДЕЛЬ BLENDED LEARNING У СИСТЕМІ MOODLE ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ
1611
333.
Малишкін О. І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ СВОТ – АНАЛІЗУ
1615
334.
Мельник В. В., Дамчук Д. Ю.
НЕОБХІДНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1620
335.
Мельник О. В., Михалюк І. В.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКА: ПРИЧИНИ ТА ОЗНАКИ
1626
336.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Іващенко П. І.
ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ Й ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
1632
337.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Кісельов А. Д.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
1639
338.
Остропольська З. М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1646
339.
Павлусик О. А., Левандівський О. Т.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
1651
340.
Папушина О. П.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1657
341.
Піскунова О. В., Савіна С. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЙРОМЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ СТАРТАПІВ
1661
342.
Поворозник М. Ю.
СУЧАСНИЙ МІЖДЕРЖАВНИЙ ОБМІН ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1666
343.
Поліщук Л. В., Плетенецька С. М.
СТАН РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ
1671
344.
Поліщук Н. В., Рудь В. В.
РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
1679
345.
Пурас Т. В., Джусов О. А.
ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1686
346.
Радова Н. В., Криса К. М.
СУТНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1691
347.
Рижова К. І., Добрянський О. І.
ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
1696
348.
Рогова Н. В., Василенко А. Л.
ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
1699
349.
Сизонова І. В., Поліщук А. В., Темченко А. А.
ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ ЗА АБРАГАМА МАСЛОУ
1704
350.
Слісарчук А. В., Ромашко О. М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1709
351.
Слободяник І. М., Кайрачка Н. В.
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
1714
352.
Солошонок А. Л., Зірнзак О. С., Полонська О. М., Любченко А. О., Мамочка А. Ю.
ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗАКУПІВЛІ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
1718
353.
Харченко Ю. П.
ПРІОРИТЕТНІ МАРКЕРИ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
1725
354.
Шапінко В. О., Помозова О. В., Іжевський П. Г.
МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1730
355.
Швець В. Є., Миронюк Л. С.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
1735
356.
Шепеленко В. С.
РЕЛОКАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕАЛІЯХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1740
357.
Шкурко В. І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1743
358.
Шульга В. С., Курносенко А. О.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
1746
359.
Ястреб Я. М.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1751
360.
Яценко О. В., Вінник Д. А., Рубан К. В.
ТЕКСТИЛЬНІ СУВЕНІРИ В ГОТЕЛІ – АКТУАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЕКО-ТРЕНД
1755
361.
Яценко О. В., Ладан О. І.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1759

 LEGAL SCIENCES

362.
Bulich V., Drobchak A.
THE CREATION OF SPECIALIZED JUVENILE COURTS AS THE PROCESS OF HUMANIZATION OF OUR SOCIETY
1764
363.
Menso I., Khutak A.
SMART-CONTRACTS WITH LEGAL REGULATION OF BLOCKCHAIN
1767
364.
Антошевська Т. О.
ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: НОВЕЛИ, ПРИЙНЯТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1770
365.
Ахтирський В. М., Зеленський Є. С.
АКТИВНЕ ТА ПАСИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
1776
366.
Бичок О. М., Журавель О. А.
КЛАСИФІКАЦІЯ КИДКОВОЇ ТА УДАРНОЇ ТЕХНІКИ У СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННІ ТА ЇХ ПРАВОВА ОСНОВА
1782
367.
Бичок О. М., Захарченко О. В.
ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЯК ОДИН З ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1786
368.
Борисюк І. В.
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1790
369.
Варава І. П., Білюга В. І.
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
1793
370.
Варава І. П., Слюсар В. В.
МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА
1796
371.
Вольський Р. О., Цуркаленко Д. П.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1799
372.
Гопкіна В. П.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ
1803
373.
Деменко В. М., Цуркаленко Д. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ
1807
374.
Журавель В. Р., Ядловська О. С.
ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА
1810
375.
Забродін В. Д.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ
1814
376.
Ісаєв А. М., Дамчук А. Ю.
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
1817
377.
Коваль М. М.
СИТУАТИВНА ФОРМА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
1821
378.
Кравченко Д. К., Журавель О. А.
ФІЗИЧНА ПІДГΟТΟВКА ПРАЦІВНИКА ПΟЛІЦІЇ ЯК ФАКТΟР ЕФЕКТИВНΟСТІ ЙΟГΟ ДІЯЛЬНΟСТІ
1826
379.
Кривулін Ю. А., Журавель О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЇ МВС УКРАЇНИ
1830
380.
Лещенко А. С., Шевченко Т. В.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОБОЇВ ТА МОРДУВАННЯ
1834
381.
Листопад І. С., Журавель О. А.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОФЕСІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
1840
382.
Набивач В. В., Журавель О. А.
ВИДИ НАСЛІДКІВ ПРИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННІ
1844
383.
Наліжитий В. В., Цуркаленко Д. П.
СТРАТЕГІЇ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1850
384.
Невара Л. М., Назаренко А. О.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1853
385.
Пальченко А. А., Дубенко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ МОРЯКІВ НА ІНОЗЕМНИХ СУДАХ
1858
386.
Пальченко А. А., Хутак А. Ш.
ПРОБЛЕМИ МОРСЬКОГО АРБІТРАЖНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1865
387.
Панченко Г. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
1870
388.
Пасемішина Д. С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РФ ЗА АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
1875
389.
Пильгун Н. В., Плис Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
1881
390.
Пильгун Н. В., Шинкаренко А. О.
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1885
391.
Погосян Д. А., Шевченко Т. В.
ОСУДНІСТЬ ЯК ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1890
392.
Покотило В. Р.
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ЯК ЧАСТИНА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ВОЄННОГО ЧАСУ
1895
393.
Попельчук М. С.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
1899
394.
Пугаченко С. О., Журавель О. А.
СПОСОБИ СИЛОВОГО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ
1903
395.
Регеда В. Є., Маргулов А. Х.
ГОЛОВНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
1907
396.
Регеда В. Є., Петрушевська В. К.
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ І ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЛОГІКА ДЛЯ ЮРИСТІВ
1910
397.
Савенко А. Б., Цуркаленко Д. П.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ
1913
398.
Савенко А. Б., Цуркаленко Д. П.
ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
1915
399.
Серга Д. О., Шевченко Т. В.
ПОСЯГАННЯ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА СТАТЕВУ НЕДОТОРКАНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1918
400.
Сорокін Р. О., Журавель О. А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ
1924
401.
Старчук О. В., Мартинюк К. Г.
ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ
1929
402.
Табріна М. О., Ведькал В. А.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1933
403.
Таймасханов Х. С.-М., Журавель О. А.
РОЛЬ БОЛЬОВИХ КОНТРОЛІВ В СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННІ І ЇХ ПРАВОВА ОСНОВА
1938
404.
Ткачова Ю. В., Карпенко О. М.
ІСТОРІЯ ПРОТИДІЇ І ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ
1942
405.
Ткачова Ю. В., Цуркаленко Д. П.
ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ
1946
406.
Фисун А. В. Чирик А. О.
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ’ЄКТ АГРАРНОГО ПРАВА
1949
407.
Черемісіна З. Р., Телійчук В. Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ОСІБ ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ
1955
408.
Чурило К. В., Журавель О. А.
ЗАХИСТ ВІД АТАКУЮЧИХ ДІЙ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ
1960
409.
Шинкаренко Д. О., Журавель О. А.
САМОКОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ОПАНУВАННЯ КИДКІВ, ПРИЙОМІВ БОРОТЬБИ ЛЕЖАЧИ
1965
410.
Язан Н. С., Філіпенко Н. Є.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1968
411.
Яковлев Я. Е., Журавель О. А.
ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1975

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні данні м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: