IX Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 25-27.05.2023 Бостон, США. Архів

Шановні колеги!

25-27.05.2023 року у м. Бостон, США

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-25-27-05-2023-boston-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Горбась С. М., Тандур Є. К.
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙ ЇЗ ЗЕЛЕНИМИ ЧАСТИНАМИ ВИНОГРАДНОГО КУЩА
14

 VETERINARY SCIENCES

2.
Sokolenko S.
SOME ASPECTS OF BIOLOGICAL SECURITY OF DOG ENCLOSURES
17
3.
Маринюк М. О., Коваленко І. І.
ДІАГНОСТИКА ІДІОПАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ У СОБАК
21

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Кормиш О. І., Шевчук Л. М.
ВНУТРІШНЬОВИДОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТВАРИН РОДИНИ ПСОВІ У ДЕННИЙ ТА НІЧНИЙ ЧАС НА ПРИКЛАДІ ПСА СВІЙСЬКОГО (CANIS FAMILIARIS. L.)
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Askaryants V. P., Orinov Oybek Abdurafiqjon ogi, Nuraliyev Alibek Roziqul ogli, Shavkatova Muslima Jakhongir qizi
FEATURES OF THE ACTIVITY OF THE HYPOPHYSIS IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
34
6.
Bodnariuk O. I., Borshulyak A. A., Toporivska Ye. M.
DISORDERS OF MENSTRUAL FUNCTION DEVELOPING IN GIRLS WITH OBESITY
41
7.
Mandryk O., Kuz C.
THE USE OF L-ARGININE IN THE TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH METABOLIC SYNDROME
49
8.
Богоніс А. М.
РОЛЬ АНТИСЕПТИКІВ У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ
52
9.
Васильківська М. Ю., Латковський О. О.
ПОЗАГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, СПРИЧИНЕНА ACINETOBACTER BAUMANNII
58
10.
Васильченко Л. В., Лотиш Н. Г., Кравченко Т. Ю., Горностаєва Н. Ю., Папінко Р. М.
ПОШИРЕНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
62
11.
Гapкушa М. A., Вeснiн В. В., Бутeнкo В. В., Кopжoвa В. М.
ВИЗНAЧEННЯ МAPКEPIВ МEТAБOЛIЗМУ КIСТКOВOЇ ТКAНИНИ ПPИ БOЛЯХ У СПИНI У УКPAЇНСЬКOЇ ПOПУЛЯЦIЇ
65
12.
Голодняк Ю. О., Боднарюк О. І.
ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ В ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ
69
13.
Дьякова Ю. А., Дурас І. Г.
ВПЛИВ СТРЕСУ, ОБУМОВЛЕНОГО ВІЙНОЮ, НА ПОГІРШЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ОЧЕЙ
75
14.
Ефанина В. Е., Ярмыш Н. В.
БИОХИМИЯ ПРОГЕРИИ ХАТЧИСОНА-ГИЛФОРДА
77
15.
Ісаєв О. А., Шупер В. О.
КАРБОКОНІОЗИ, МЕТАЛОКОНІОЗИ, ГІПЕРЧУТЛИВИЙ ПНЕВМОНІТ: БЕРИЛІОЗ, БІССІНОЗ
81
16.
Каньовська Л. В., Вінськевич Д. М., Степанчук О. М.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА B12-ДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ
87
17.
Кузь Х. В., Козьма С. М., Каньовська Л. В.
РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ КАЛЬПРОТЕКТИНУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА
94
18.
Кульчицька В. В., Ясніковська С. М.
РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ СЕРЕД ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА COVID-19
98
19.
Марчук А. Р., Геруш К. І., Паскарик М. І., Семеняк А. В.
ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ. ЕКЛАМПСІЯ
102
20.
Матохнюк М. О., Музичук О. М., Дмитерко О. І., Троян С. В., Ханасик Я. В.
РОЛЬ ГЕНА MTHFR ТА ЙОГО ПОЛІМОРФІЗМІВ, ЗОКРЕМА C677T І A1298C У РОЗВИТКУ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
106
21.
Печеряга С. В., Майданик Х. Ю.
ПОШИРЕНІСТЬ РОЗРИВУ МАТКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
115
22.
Печеряга С. В., Махно М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
120
23.
Риндіна Н. Г., Глушко С. М., Лазирська А. В., Сльоз Д. В., Фельдман Д. А.
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ В ПАТОГЕНЕЗІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ПОРУШЕННІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
125
24.
Сас А. В., Семеняк А. В.
ГІПЕРТОНІЧНІ РОЗЛАДИ ВАГІТНОСТІ
131
25.
Солодка О. С., Махобей Е. Ю., Каньовська Л. В.
ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З МУКОВІСЦИДОЗОМ: РОЗБІР ЧИННИКІВ, МЕХАНІЗМУ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
138

PHARMACEUTICAL SCIENCES

26.
Боровльова В. С.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
143
27.
Войтко В. А.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕНАРКОТИЧНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ У ПОРІВНЯННІ З НАРКОТИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
148
28.
Герасименко Є. Ю.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАРКОТИЧНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ В УКРАЇНІ
154
29.
Гребеник Л. Г.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
159
30.
Єренко О. К.
МЕНЕДЖЕР ФАРМАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
164
31.
Козьмінов Я. Є.
АСПЕКТИ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ЗБЕРІГАННЯ
171
32.
Савченко А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ
180

 CHEMICAL SCIENCES

33.
Лимар В. І., Балецька С. І.
МЕТАЛООРГАНІЧНІ КАРКАСНІ СТРУКТУРИ
186

 TECHNICAL SCIENCES

34.
Blyzniuk K., Sintiurova M., Sintiurova I.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING ENGINEERING GRAPHICS
191
35.
Kulbovskyi I., Sintiurova M., Bambura A.
MODERN COMPUTER PROGRAM LICENSES
195
36.
Lysko B., Stefanyshyn B.
RESEARCH OF DISTANCE MEASUREMENT ACCURACY BY RTN METHOD
200
37.
Білоус О. І., Чухно С. І., Чухно В. С., Івженко Р. В.
ВІДНОВЛЕННЯ УШКОДЖЕНОЇ ГУМОТРОСОВОЇ СТРІЧКИ
205
38.
Боднар І. А., Василюк А. С.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ЛІКАРЮ ТА ПАЦІЄНТУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
209
39.
Гончар В. В.
НЕБЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ СИЛАМИ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В КОНТЕКСТІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
213
40.
Гончар В. В.
МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЗА РАЙДУЖНОЮ ОБОЛОНКОЮ ОКА ДЛЯ ПАСАЖИРІВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»
216
41.
Маковецька О. О., Cаміна К. О.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ В АВТОТРАНСПОРТІ
219
42.
Назаров О. І., Ткаченко К. С., Сергеєв Д. С.
РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ У РІЗНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ
229
43.
Погребняк В. Г., Шиманський В. Я., Піндра М. В., Чернецька С. Б.
СПОСІБ ГІДРОСТРУМИННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ СВЕРДЛОВИНИ ВОДНИМ РОЗЧИНОМ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОЛІМЕРІВ
235
44.
Хорканін М. Ю.
ПРОТОКОЛИ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
241
45.
Щербина Ю. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЕМПФІРУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
247

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

46.
Дунь В. С.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ЧЕХІЇ
257

 ASTRONOMY

47.
Voynov A. A.
OLD MYSTERIES OF THE NEW MILLENNIUM
264
48.
Осипчук М. М., Момот М. А.
ДОСЛІЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕВОЛЮЦІЇ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ ДО ПЛАНЕТНОЇ СИСТЕМИ
272

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Nazarenko I. M.
TEACHING SPEAKING THROUGH DISCUSSIONS IN ESP CLASSROOM
278
50.
Sydor V. V.
THE ROLE OF SEMINAR CLASSES IN THE FORMATION OF HARD AND SOFT SKILLS OF STUDENTS
282
51.
Vasiutynska Ye.
LANGUAGE TRAINING OF FUTURE POLICE OFFICERS UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE
288
52.
Андріянова В. А.
НАСЛІДКИ НЕДООЦІНЮВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
291
53.
Бабаєва О. В.
ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
309
54.
Башевський Є. В., Бойчук Є. М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
313
55.
Горват І. М.
ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
317
56.
Добровольський В. М., Винничук О. Т.
ІСТОРИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
322
57.
Зеленцьова С. М., Коваленко О. О.
РОЛЬ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
331
58.
Золотарьова Т. В.
ЕВРИСТИЧНО-СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДИКА РОБОТИ ЗІ СКЛАДАННЯ НАУКОВИХ ДИДАКТИЧНИХ КАЗОК ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
334
59.
Огоренко В. В., Шорніков А. В.
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
341
60.
Павловський Ю. В., Ключник О. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
348
61.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНИРОВАННОСТИ У БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 10-11 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
354
62.
Руднєва І. С., Щиров В. Ю.
ПОКОЛІННЯ LLL – ПОКОЛІННЯ НОВОГО СТОЛІТТЯ
365
63.
Сидорченко К. М., Овчарук І. С., Костишак В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
374
64.
Сторож В. В.
ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ РАННЬОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
379
65.
Терещенко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІКИ МИСТЕЦТВА
384
66.
Тронь Ю. О., Книш Л. О.
ВАЖЛИВІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
388
67.
Туташинський В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 7-9 КЛАСАХ ГІМНАЗІЙ УКРАЇНИ
394
68.
Юденко О. В., Горобець В. П.
ПРОГРАМА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ДИСФУНКЦІЯМИ В СТАНІ ЗДОРОВ’Я ВНАСЛІДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
399

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

69.
Барсуковська Г. П., Бєлоус Г. Ю., Пилипенко Т. Д., Фесенко Н. І.
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
409
70.
Калінкіна А. С.
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ У ШКІЛЬНОМУ КЛАСІ ТА СІМ’Ї
417
71.
Лантух І. В., Гульбс О. А., Діхтяренко С. Ю., Лантух В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
422
72.
Мельниченко О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВПЕВНЕНИМИ ТА НЕВПЕВНЕНИМИ У СОБІ ОСОБАМИ
431
73.
Опруненко О. І.
ВПЛИВ ЖАРТІВ ПРО НАСИЛЬСТВО НА СКОЄННЯ НАСИЛЬСТВА
435

 ART

74.
Васильківська О. І.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: НАСТУПНІСТЬ ТРАДИЦІЙ
439
75.
Дреслюк Х. П., Вишневська С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ STABAT MATER ЯК ОКРЕМОГО ЖАНРУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ
449
76.
Слітюк О. О., Білоус М. І.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ СТРИМІНГОВОГО СЕРВІСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ UI/UX ДИЗАЙНУ
458

HISTORICAL SCIENCES

77.
Korkhov S., Lebediuk M., Korkhova A.
REVEALING THE SECRETS OF ODESA DERMANOLOGY
464
78.
Швець М. В.
ІВАН СІТНИЦЬКИЙ: ПІОНЕР НАУКИ У ЛЬВОВІ
471

 CULTUROLOGY

79.
Ясюк Т. Л.
ФОЛЬКЛОРНА СКЛАДОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОПУЛЯРНІЙ МУЗИЦІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
478

 LITERATURE

80.
Вовк О. В., Клонцак М. І.
ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА» У КОНТЕКСТІ ПРАЦЬ І. ФРАНКА
484
81.
Грицик С. М.
ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ ПРО ДІТЕЙ «МАЛИЙ МИРОН», «ГРИЦЕВА ШКІЛЬНА НАУКА», «МІЙ ЗЛОЧИН», «ОЛОВЕЦЬ»)
491

 POLITICAL SCIENCES

82.
Luchko Ya., Shnyrkov O. O.
UKRAINE’S BILATERAL RELATIONS WITH POLAND THROUGHOUT THE LIST OF LEGAL ACTS
499
83.
Литвиненко Н. П., Демідова К. І.
МАСОВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» США
504
84.
Титаренко О. Р.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В РОБОТІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
508

 PHILOLOGICAL SCIENCES

85.
Kosylo N. V., Komisarova V., Khort V.
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A MEANS OF COGNITIVE ACTIVITY OF FUTURE DOCTORS
513
86.
Stepanov V. A.
TEACHING SPANISH ON THE BASIS OF TASK-BASED APPROACH WITH CULTURAL-PRAGMATIC CONTENT
519
87.
Дячук Н. В., Білоусова А. В.
ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ В АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
527
88.
Іщенко В. С., Карпенко О. Ю.
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЗВ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ГУРТУ IMAGINE DRAGONS
532
89.
Перелома Т. С., Луціва Ж. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ОБЛАСТІ КОСМІЧНИХ ДОЛСІДЖЕНЬ
540
90.
Шаповал А. С., Васильєв М. О.
ОСОБЛИВОСТI МЕТАФОРИЗАЦIЇ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМIНIВ
548
91.
Шаповал Г. С., Лабунська А. В.
ПАСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ
552

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

92.
Manchul B. V.
ENHANCING COMMUNICATION IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH: FACTORS, BARRIERS, AND STRATEGIES
556
93.
Кудлач В. І.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ СУБ`ЄКТИВНОСТІ
560

 ECONOMIC SCIENCES

94.
Prykaziuk N. V., Shchuka Yu. A.
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF INSURERS IN COUNTRIES WITH A DEVELOPED ECONOMY
566
95.
Rіabenko H. M., Verlanov O. Yu., Klymenko S. O., Kudrych V. P.
MAIN DIRECTIONS OF THE FINANCIAL POLICY OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE
572
96.
Безпалько О. В., Ластовецька О. В.
НОУ-ХАУ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИКЛАДИ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
581
97.
Гузар Б. С., Улянич А. В., Гузар Д. Р.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
586
98.
Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»
593
99.
Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
599
100.
Миков Д. М.
ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
606
101.
Морозова Н. Л., Пархоменко Т. Л.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР, ЯК ЗАПОРУКА СИЛЬНОГО БРЕНДУ
610
102.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
614
103.
Потапова Н. М.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ЯК ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
625
104.
Старченко В. О., Пісковець О. В.
ТОРГІВЛЯ ЯК СФЕРА ОБМІНУ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
633
105.
Тараненко О. О., Венгерська Н. С.
РИЗИКИ В СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЄС
638
106.
Ткаченко І. П., Прохорова К. О.
ВПЛИВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ НА ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ
643
107.
Шевцова А. В.
МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
649
108.
Шевцова А. В.
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
653
109.
Шульга В. С., Чала Т. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АВТО ТРЕЙД КОМПАНІ»
657

 LEGAL SCIENCES

110.
Melnyk S. M., Ignatievа A. I.
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF MILITARY LAWYERS IN INSTITUTIONS COUNTRIES OF THE WORLD
662
111.
Nadobko S.
HUMAN RIGHTS IN A FOCUS PART FROM POSTSOCIALISTICS TO DEMOCRACY MODEL IN UKRAINE
666
112.
Віннік А. С., Добрянський О. І.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
669
113.
Галинська Д. В., Наливайко Л. Р.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У ПАРЛАМЕНТІ
674
114.
Глян Т. Д., Хашев В. Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
679
115.
Корогод С. В., Голубенко Ю. А.
ОКРЕМІ ВИДИ ПОКАРАНЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
682
116.
Корогод С. В., Резнік М. П.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОВТОРНОСТІ, СУКУПНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
685
117.
Липка Р. О., Корогод С. В.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
689
118.
Олійник А. Ю.
МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
693
119.
Оніщик Ю. В., Нетреба Д. О.
АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ЯК ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
703
120.
Сотниченко В. М., Мальченко В. М., Кугот О. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ РОСІЙСЬКИМ АГРЕСОРОМ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗБРОЇ
712
121.
Стрельцова О. І., Наливайко Л. Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
718
122.
Тарасенко В. С.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
723
123.
Штепка М. М.
ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
728

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-125-9 та УДК, вихідні дані м. Бостон, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: