IX Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 16-18.05.2024, Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

16-18.05.2024 року у м. Токіо, Японія

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-16-18-05-2024-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Аплаков В. Р., Микаберидзе М. Ш., Хуцидзе Т. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРУЗИНСКОГО СТОЛОВОГО БЕЛОГО ВИНА “ЦИНАНДАЛИ” С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАТОНАЖА
14

 VETERINARY SCIENCES

2.
Горюк Ю. В., Лісовський М. В., Перхалюк Т. П., Пашинський В. М.
ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У СОБАК
19
3.
Малюк М. О., Коваленко Д. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІН БІОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ КРОЛІВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ВТРУЧАННІ НА ШЛУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ
22
4.
Самойленко О. С.
ЗООПСИХОЛОГІЯ – ЯК НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
24

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Venhryniuk I. V., Sirenko A. G.
SPIDERS DICTYNIDAE (ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) OF THE DNIESTER CANYON AND ADJACENT TERRITORIES
27
6.
Гвоздецька К. В., Стабніков В. П.
ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ЦІАНКОБАЛАМІНУ (ВІТАМІНУ В12) ЗА ДОПОМОГОЮ БАКТЕРІЙ BACILLUS MEGATERIUM
34
7.
Приплавко С. О., Андрієць Т. В.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ПРОРОСТАННЯ ЦИБУЛІ СОРТУ ХАЛЦЕДОН
37

 MEDICAL SCIENCES

8.
Oprya Ye. V., Yermuraki P. P., Moldavska Kh. O.
NEUROFEEDBACK AS A POTENTIAL METHOD OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER THERAPY
41
9.
Tsysar Yu. V., Andriiets A. V., Kovalenko O. O.
MONITORING AND MANAGEMENT OF STRESS IN PREGNANT WOMEN TO IMPROVE PERINATAL OUTCOMES (OVERVIEW OF MODERN LITERATURE SOURCES)
46
10.
Zakharova A. O., Patsatsyia M. M.
IMPROVING THE DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DEFECTS
54
11.
Бакун О. В., Антощук В. В.
МЕТОДИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ТОКСИЧНОГО (СЕПТИЧНОГО) ШОКУ В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
59
12.
Бакун О. В., Димуряк І. Ю.
ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ВАГІТНИХ: АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
69
13.
Бакун О. В., Сохацька А. В.
ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ВАГІТНОСТІ: РАННІ ГЕСТАЦІЙНІ РОЗЛАДИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
75
14.
Бакун О. В., Шатківська Д. Е.
ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
84
15.
Бухало Г. О.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
92
16.
Винниченко К. А., Храпач В. В.
НАУКОВІ ТА ІСТОРІЧНІ АСПЕКТИ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ ЯК СУЧАСНОГО МЕТОДУ ОМОЛОДЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ
97
17.
Вітюхіна А. О., Дяченко М. І., Масік О. І.
СИГНАЛ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ ЯК ТРИГЕР ВИНИКНЕННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У РЕСПОНДЕНТІВ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ
105
18.
Гаврюшов Д. М., Андрійчук Т. П., Заболотна А. В., Калюжна В. М.
БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК ІЗ ПЕРЕДЧАСНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЯЄЧНИКІВ
108
19.
Гудзь М. А., Дяченко М. І., Вітюхіна А. О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ БУРХАВЕ
114
20.
Дяченко М. І., Вітюхіна А. О., Подолян В. О., Кіпоренко О. І., Шевчук В. О.
РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА ЗАПАЛЕННЯ У РОЗВИТКУ РАКУ ЯЄЧНИКІВ
119
21.
Коцюбійчук З. Я., Антощук В. В., Ткачук І. О.
СТЕНОЗ УСТЯ АОРТИ: ВІД КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ДО СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)
122
22.
Коцюбійчук З. Я., Димуряк І. Ю., Сохацька А. В.
НЕДОСТАТНІСТЬ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА: ВІД КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ДО СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)
132
23.
Кушнір В. Б., Грек І. І.
ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ, РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ НА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЛОНГАЦІЇ ТЕРАПІЇ ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
140
24.
Мандрик О. Є., Димуряк І. Ю., Сохацька А. В.
ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВІД ВНУТРІШНЬОГО РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ (ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ) (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
144
25.
Мандрик О. Є., Киричук К. С.
ПНЕВМОНІЇ, РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
153
26.
Мандрик О. Є., Короць А. В., Петрик Я. В., Жовнір Н. М.
ВАСКУЛІТ ВЕЛИКИХ СУДИН, АБО ПОЄДНАННЯ ГІГАНТОКЛІТИННОГО ТА ТАКАЯСУ АРТЕРІЇТІВ. ЯК ДІАГНОСТУВАТИ ЦЕЙ СТАН? (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
158
27.
Мандрик О. Є., Патраш К. Г., Муравель Х. І., Юрик О. В.
УРАЖЕННЯ, СПРИЧИНЕНІ ФОСФОРНИМИ БОЄПРИПАСАМИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ
166
28.
Мандрик О. Є., Сергійчук С. І., Шатківська Д. Е.
АТИПОВІ ФОРМИ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ: КОМБІНОВАНІ РАДІАЦІЙНІ УРАЖЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
170
29.
Мандрик О. Є., Ткачук І. О., Антощук В. В.
СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ І ДПК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
177
30.
Ньорба-Бобиков М. М., Костенко О. Є., Партика А. Р.
ОЦІНКА ПОШИРЕНОСТІ ПЕРИКОРОНАРИТУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІКОМ ВІД 18 ДО 44 РОКІВ
184
31.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Буняк Т. С.
ВПЛИВ ПАЛІННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХОЗЛ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
187
32.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Гринько А. Е.
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ, МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА, СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ
195
33.
Руснак-Каушанська О. В., Муравель Х. І., Патраш К. Г., Юрик О. В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ЛАНКИ “СИДРОМУ РОЗБИТОГО СЕРЦЯ” АБО КАРДІОМІОПАТІЇ ТАКОЦУБО (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
204
34.
Соловйова Є. Т., Максименко О. В., Літвін В. І., Цикало Б. М.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ
211
35.
Храпач В. В., Фастовець І. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ОПОРНОЇ СТРУКТУРИ НОСУ ПРИ РИНОПЛАСТИЦІ
217

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

36.
Соломенний А. М., Дроздов Д. В.
ХРОНОФАРМАЦЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙОМУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
225

CHEMICAL SCIENCES

37.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
232

 TECHNICAL SCIENCES

38.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
AIR-HEATING HEAT-RECOVERY EQUIPMENT FOR WASTE INCINERATION PLANTS
250
39.
Kadуlnуkova T., Savchuk I.
SELECTION OF A PATTERN RECOGNITION MODEL FOR THE EXPLOITATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
257
40.
Shkvir I. E.
CRYPTOCURRENCIES TRADING USING REINFORCEMENT LEARNING
261
41.
Voznytsia A.
USING AI, SCRUM AND KANBAN TO ENHANCE IT PROJECT PRODUCTIVITY: A CASE STUDY
266
42.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Лініченко А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ РЕСТРУКТУРОВАНИХ ШИНКОВИХ КОНСЕРВІВ
273
43.
Горбатенко А. А.
МОДЕЛІ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ
282
44.
Добровольська Н. В., Корнілов В. О., Перепеліцина А. А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ
286
45.
Думин І. Б., Щеннікова Т. Є.
РОЗПІЗНАВАННЯ ЛІТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ДАКТИЛЬНОЇ АБЕТКИ
294
46.
Кепко О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ МОЛОЧНОГО ЖИРУ МЕТОДОМ ТРАНЗИТНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ
305
47.
Кунгурцев О. Б., Витнова А. І., Новікова Т. О.
БАНК ПРОГРАМНИХ КЛАСІВ
312
48.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Бондаренко О. В., Бондаренко В. В., Свирид Е. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТОВИХ КАТКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПРИКОЧУВАННЯ ГРУНТУ
319
49.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Назаренко О. О., Лапін В. О.
ВПЛИВ ГРУНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ (МТА) В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
324
50.
Мойсеєць Б. В., Струс В. С.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КАФЕДРИ
328
51.
Ялова А., Комарчук Р. Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ВИХРОВИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ДЛЯ СПАЛЕННЯ НИЗЬКОСОРТНИХ ПАЛИВ
332

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

52.
Аркатов Ю. М., Георгаліна О. Р., Сінявський О. В.
РОЗРОБКА КРИПТОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИКУТНИХ КОДІВ
339
53.
Бабаєва О. В.
МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЙ
350
54.
Волощук М. І., Довгій А. В., Яцура В. В.
КЛАСИЧНІ НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
354
55.
Гаєвська В. О., Лисянська Г. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ КЛАСИЧНИХ ТЕОРЕМ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
359
56.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Кодиров Нурилло Убайдулло огли, Носиров М. Х., Юсупова Махлиёхон Шавкатжон кизи
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЗОННОГО ОДНОФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ. УЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЗОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
363
57.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Кодиров Нурилло Убайдулло огли, Носиров М. Х., Рахматов Иззатулло Уматилло огли
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЗОННОГО ДВУХФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ
369

 PEDAGOGICAL SCIENCES

58.
Бабенко Т. В.
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ
375
59.
Байдак Л. І.
ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО: ЗА ТА ПРОТИ
380
60.
Віра М. Б., Спаська Д. А.
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПРАКТИЧНИМ ЗМІСТОМ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
385
61.
Єфремова А. Г.
ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ЯК ГОЛОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
393
62.
Мельник Л. В., Гургула Р. І., Зиско В. В.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
396
63.
Науменко О. М., Варданія О. О.
НАУКОВА ПРАКТИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МИСТЕЦТВА: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
402
64.
Процишина О. Ю., Леонтієва С. Л.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
409
65.
Харченко І. І., Касьян М. О.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
414

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

66.
Бондаревич С. М., Мартиненко І. А.
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ ФАХІВЦЯМИ МОРЕГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВІЙНИ
418
67.
Лікарчук Є. В.
РІВЕНЬ РЕЗИЛІЄНСУ ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
425
68.
Невмержицький В. М.
ЧИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
433
69.
Отрошко Р. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ
440
70.
Шиделко А. В., Палош Ю. Я.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМООЦІНКИ
446

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

71.
Сидора В. П., Ханіна О. М., Нестреляєв К. О., Охріменко Т. Л.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ – КЛЮЧ ДО РОЗКРИТТЯ ТАЛАНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ
452

JOURNALISM

72.
Будко Т. В., Осаула В. О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНСТАГРАМ ТА ТІК ТОК НА РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ В 2022-2023 РОКАХ
460
73.
Кошель К. С.
МІФОТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
465
74.
Ткач М. А., Прокопенко Л. І.
РОЗРОБКА PR-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ САЛОНІВ КРАСИ В УМОВАХ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ «PLITKARKA»)
480

 ART

75.
Волчукова В. М., Кощій А. В.
ЕТАПИ ПОСТАНОВИ ТВОРІВ НА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ КЕРІВНИКОМ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
483
76.
Олійник Я. В.
МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ФІЗИЧНА ТА ДУХОВНА ЕНЕРГІЯ РУХУ В ЧАСІ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
488
77.
Стрітьєвич Т. М., Полєжай А. С.
ЗОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДИ
492
78.
Цьона А.-Г. О.
ПОЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМЕДІЇ, МЕЛОДРАМИ ТА ДРАМИ В АКТОРСЬКОМУ АНСАМБЛІ НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ «МАЛЮК» (1921) ЧАРЛІ ЧАПЛІНА
497
79.
Юсипчук Ю. В.
МАЙСТЕР ХУДОЖНЬОГО РІЗЬБЛЕННЯ ГУЦУЛЬЩИНИ ВАСИЛЬ ДЕВДЮК
501

 HISTORICAL SCIENCES

80.
Чечельницька Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ
504
81.
Шеремета А. В.
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯПОНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРІОД ЕДО
508

 POLITICAL SCIENCES

82.
Любар С. І.
ОСНОВНІ АКСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
514
83.
Місік О. О.
НАУКОВІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
517
84.
Ярощук І. В., Ганжа Д. С., Ковтун А. Ю.
ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ТА БЕЗБАР’ЄРНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
520

PHILOLOGICAL SCIENCES

85.
Guliyeva Naila Aziz
MAIN PROBLEMS IN STUDYING ENGLISH AND THEIR SOLUTIONS
528
86.
Hajiyeva Rasmiyya Sayyaf
PHRASEOLOGICAL UNITS REPRESENTING SPATIAL SEMANTICS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE
533
87.
Shahla Badir Naghieva
THE ENGAGEMENT OF AZERBAIJANI FEMALE WRITERS IN CULTURAL İNTERCHANGE
539
88.
Лисенко О. А., Рудницька К. С.
МОВНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
550
89.
Пастущак Т. Й., Дудар А. А.
ВПЛИВ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК НА СПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ: ЯК МОВЛЕННЯ ВПЛИВАЄ НА ПЕРЦЕПЦІЮ ІНДИВІДА В СУСПІЛЬСТВІ
558
90.
Хомут А. О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ТА ПРАКТИЦІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПОКРАЩЕННЯ
565

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Великодна Є. М., Кісєль О. В.
НЕБЕЗПЕЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ОНЛАЙН: РИЗИКИ, ПРАВИЛА, МЕХАНІЗМИ ЗВЕРНЕННЯ ПРО ДОПОМОГУ Й ЗАХИСТ
570
92.
Калмикова М. В., Патратій Н. Р.
ВАСИЛЬ СТУС ЯК УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ
575

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Chechelashvili M., Malania Elisabed
THE ROLE OF MANAGEMENT IN TOURISM
585
94.
Perebyinis D.
LEVERAGING SMART CONTRACTS FOR ASSET TOKENIZATION AND THEIR TRANSFORMATIVE IMPACT ON FINANCIAL MARKETS
594
95.
Бондаренко В. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АГРОІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
603
96.
Волошин Є. О.
УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ У СЕКТОРІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
610
97.
Дабіжа А. І., Тєшева Л. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
615
98.
Задніпровський О. Г., Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
620
99.
Кисельов І. А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
627
100.
Ковальова Т. В., Нєгаєва Г. В.
СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЙ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
636
101.
Кучер П. В., Юнькова О. О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА РІЗНІ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
642
102.
Олійник О. В.
МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
649
103.
Сарахман О. М., Шурпенкова Р. К., Волошина А. В.
ОЦІНКА АУДИТОРСЬКИХ РИЗИКІВ БАНКУ
655
104.
Товкачова А. С., Гавриш О. А.
ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ
662
105.
Чернуха О. В., Cуходольський О. К.
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
668
106.
Шпак А. О.
ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
673
107.
Шпак А. О.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТУ
677
108.
Шуміло О. С., Колісніченко К. М.
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
682

 LEGAL SCIENCES

109.
Ovdiienko A. V., Drobchak A. L.
LEGAL SCIENCES: BASICS, FIELDS AND PERSPECTIVES
690
110.
Бинюк Н. М., Руткевич С. В., Біловодська О. С.
ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА НОРМА БІЖЕНЦІВ
693
111.
Жукова М. Ю.
НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
697
112.
Калінніков О. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОСНО ОСОБИ, СТОСОВНО ЯКОЇ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ОБМІН ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО
704
113.
Коваленко І. А., Петренко О. В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗМІНИ ДОГОВОРІВ
714
114.
Ковейно Ю. В., Каратуманова А. А.
МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
718
115.
Ковейно Ю. В., Монастирський В. В.
ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
723
116.
Олійник А. Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
729
117.
Олійник О. Б.
ПРАВОВІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНІЙ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ
739

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: