V Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 5-7 июня 2022 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

5-7 июня 2022 года в г. Барселона, Испания.

состоялась V Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-5-7-iyunya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Заболотний О. І.
ЯКІСНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ ОГІРКА ЗА УМОВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ
17
2.
Ковтунюк З. І.
СОРТОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАПУСТИ ЦВІТНОЇ В ЗОНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
21
3.
Цехмістренко О. С., Онищенко Л. С., Шулько О. П.
БІОАКУМУЛЯЦІЯ СЕЛЕНУ ДОЩОВИМИ ЧЕРВ’ЯКАМИ (EISENIA FETIDA) У ВЕРМІКОМПОСТУВАННІ
25

 VETERINARY SCIENCES

4.
Дубовий А. А., Воронков Є. О.
ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА СЕЧІ У СОБАК ЗА ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ
34
5.
Дубовий А. А., Захарчук А. В., Воронков Є. О.
АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ УРОЛІТІАЗУ У КОТІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ КЛІНІЦІ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
37

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Медведєва О. В., Мірзак Т. П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДОСВІД ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
40
7.
Медведєва О. В., Мірзак Т. П., Сергенчук І. Б.
АУДИТ ВІДХОДІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ КАВ’ЯРНІ
44
8.
Яковишина Т. Ф., Толоконнікова А. С.
ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК СТУПЕНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАБРУДНЕННЯ СПОЛУКАМИ МЕТАЛІВ ҐРУНТІВ УРБОЕКОСИСТЕМИ М. ДНІПРО
47
9.
Ярема Ю. М., Нірода Т. М., Нанинець М. В., Субота Г. М.
ФАУНА ХРЕБЕТНИХ ОКУЛЬТУРЕНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ НПП «СИНЕВИР»
52

 MEDICAL SCIENCES

10.
Avdusenko M., Zabolotna I., Makhnova A., Turchenenko S., Novikova K.
THE RESULTS OF USING THE PRO ROOT MTA MATERIAL IN THE TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS IN TEETH WITH INCOMPLETE ROOT FORMATION
59
11.
Babadzhan V., Koshkina M., Fedorenko O.
EFFECT OF THE COMBINED COURSE OF CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS ON LEFT ATRIAL REMODELING
64
12.
Khashchuk V.
HYALURONIC ACID AND N-PEPTIDE OF COLLAGEN TYPE III LEVELS DETERMINATION AS PREDICTORS OF THE ADHESIVE PERITONEAL DISEASE DEVELOPMENT WITH ANTIADHESIVE MEASURES IN CHILDREN
66
13.
Kobtseva O. A., Turchenenko S. O., Novikova K. V., Kobtseva D. D.
THE EFFICIENCY OF THE LIGATURE BINDING AS A WAY OF ORTHODONTIC ANCHORAGE REINFORCEMENT
70
14.
Komlev A., Yarov Yu., Chernyshova O., Turchenenko S., Avdusenko M.
THE EXPERIENCE OF USING ELASTIC LININGS IN THE MANUFACTURE OF REMOVABLE DENTURES
74
15.
Novikova K. V., Makhnova A. V., Zabolotna I. I., Avdusenko M. V., Turchenenko S. O.
EVALUATION OF DENTAL MORBIDITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF THE DONETSK REGION
79
16.
Ponomarova I., Lisyana T., Timofieieva A., Matiashova O.
THE STATE OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE VAGINA IN OBESE WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
83
17.
Shukurova U. A., Azizova Sh. Sh., Kobiljonova M., Toshpulatov B.
EVALUATION OF THE EFFICACY OF COMPLEX TREATMENT OF APHTHOSIC STOMATITIS OF THE ORAL MUCOSA IN PREGNANT WOMEN
89
18.
Turchenenko S., Yarov Yu., Komlev A., Avdusenko M., Reva O.
THE EXPEDIENCY OF DIGITAL ANALYSIS IN THE REHABILITATION OF DENTAL PATHOLOGY
94
19.
Yarov Yu., Genzytska O., Turchenenko S., Yurina E., Novykova O.
CELLULAR REACTIONS OF MUCOSAL BONE WOUND AFTER SURGICAL TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS WITH DIFFERENT TYPES OF REACTIVITY OF THE ORGANISM
98
20.
Yarova S., Zabolotna I., Genzytska O., Avdusenko M., Novykova O.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF DENTIN OF INTACT TEETH AND TEETH WITH A WEDGE DEFECT
103
21.
Yurin S., Yurina E., Yarov Yu., Turchenenko S., Avdusenko M.
USE OF THE COMPLEX BIOREGULATORY DRUG NERVOHEEL IN PATIENTS WITH WHITE COAT HYPERTENSION IN SURGICAL OUTPATIENT DENTAL PRACTICE
109
22.
Yurina E., Yurin S., Yarov Yu., Turchenenko S., Avdusenko M.
USE OF TRAUMEEL S IN POSTOPERATIVE PAIN CONTROL AFTER SURGICAL INTERVENTIONS IN OUTPATIENT DENTAL PRACTICE
113
23.
Zabolotna I., Yarova S., Yarov Yu., Turchenenko S., Yurina E.
CORRELATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF ENAMEL AND SALIVA OF PATIENTS WITH INTACT TEETH AND CERVICAL CARIES
118
24.
Абасова Севиндж Ариф кызы, Джафарова Рена Энвер кызы
НАРУШЕННЫЙ ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН В ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
122
25.
Гладкий В. В., Приймак С. Г.
АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ЯК ЧИННИКА РИЗИКУ МАТЕРИНСЬКОЇ СМЕРТНОСТІ
130
26.
Дідківська А. Р., Приймак С. Г.
ПРОБЛЕМАТИКА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
133
27.
Дудка І. В., Пижик М. А., Андрущак А. В., Дудка Т. В.
ЧАСТОТА РОЗВИТКУ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНТАННОГО ПНЕВМОМЕДІАСТИНУМУ У ХВОРИХ НА COVID-19
137
28.
Дудка І. В., Дудка Т. В., Шуригайло А. І.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 3 ТИПУ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
140
29.
Дудка І. В., Добрянський В. В., Марчук О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОНКОПАТОЛОГІЇ НА РОЗВИТОК ДВЗ-СИНДРОМУ
142
30.
Ергард Н. М., Біляков А. М., Ситник Ю. В., Селін В. С., Андрейко А. Б.
СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРАВМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В РАННІЙ ТЕРМІН АНТЕМОРТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ (1-2 ГОДИНИ)
144
31.
Зеленська К. О., Каплоух О. М., Гуманець К. Р., Сухова В. Р.
КЛІНІЧНІ ВІДМІННОСТІ І ТА ІІ ТИПІВ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ
149
32.
Каук О. І., Борщова З. Г., Помазанов Д. О.
ВЕГЕТАТИВНІ ОЗНАКИ КАРПАЛЬНОГО ТУНЕЛЬНОГО СИНДРОМУ
153
33.
Клименко Я. М.
ХРОНІЧНА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ВАГІТНИХ ЯК ПРЕДИКТОР ПОЄДНАНОЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
157
34.
Колєснік Д. І.
ХІМІЧНА ЗБРОЯ XXI СТОЛІТТЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
160
35.
Комар О. Б., Кропатницька Я. В., Гошовська А. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ІНФЕКЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
164
36.
Комар О. Б., Кропатницька Я. В., Колєснік Д. І., Мандрик О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ФОСФОРНИМИ БОМБАМИ
166
37.
Короленко Г. С., Біленко А. М., Бойко М. Г., Царьова І. В.
СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА, ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ
170
38.
Кропатницька Я. В., Комар О. Б., Гошовська А. В.
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ МАТЕРІ І ПЛОДА У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ
177
39.
Кропатницька Я. В., Комар О. Б., Колєснік Д. І., Мандрик О. Є.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
179
40.
Лєсний В. В., Атумава В. Р., Головко М. Д.
ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
183
41.
Лотиш Н. Г., Васильченко Л. В., Кравченко Т. Ю., Папінко Р. М., Мартюк В. І.
ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ: АНАЛІЗ ДЕСЯТИРІЧНОЇ ДИНАМІКИ
185
42.
Меленко С. Р., Буганюк І. І., Тісногуз Д. А., Нагорняк С. С.
МАВПЯЧА ВІСПА: НОВА ЕПІДЕМІЧНА ХВИЛЯ?
188
43.
Меленко С. Р., Яловик А. В., Вдовін Д. С., Хоменко О. Р.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ВІРУСНОЇ ПНЕВМОНІЇ СПРИЧИНЕНОЇ ВІРУСОМ SARS-COV-2 НА ТЛІ ВРОДЖЕНОЇ ВАДИ СЕРЦЯ
193
44.
Меленко С. Р., Андрусяк А. В., Керебко Д. В., Сокальська А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ЩО ХВОРІЛИ НА COVID-19
196
45.
Мельник Л. М., Каньовська Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ І ДІАГНОСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛАКТАЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
199
46.
Монакова О. С., Базян А. А., Арзуманова І. В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2015-2020 РОКИ
204
47.
Монакова О. С., Борисевич В. Д., Конюхова М. С.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЙ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (ХНМУ) ТА АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ЇХ ВІДМОВ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПЕРІОД З 24.04.2022 ПО 25.05.2022 Р.
207
48.
Нечитайло Д. Ю., Міхєєва Т. М.
РІВЕНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИCКУ В ШКОЛЯРІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАCТРОДУОДЕНІТОМ
211
49.
Павлова О. О., Лєсний В. В.
ПЕРЕВАГИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ТРАВМІ СЕЛЕЗІНКИ
215
50.
Сергета І. В., Вергелес Т. М., Вергелес К. М., Макарова О. І.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПЕРЕБІГУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ І ПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
219
51.
Удод О. А., Єфімова О. О., Мороз І. О.
СТАН ПРЯМИХ ВІДНОВЛЕНЬ БІЧНИХ ЗУБІВ ЗА РЕТРОСПЕКТИВНОЮ ОЦІНКОЮ
223
52.
Узбек Т. С., Мамедова Матанат Мушвіг кизи
ПОРІВНЯЛЬНЕ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АМЕЛОБЛАСТОМИ ТА АМЕЛОБЛАСТНОЇ КАРЦИНОМИ
226
53.
Хоменко І. М., Івахно О. П., Вернер О. М., Першегуба Я. В.
ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
230
54.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Брицька М. А., Мендель А. О.
COVID-19-ІНДУКОВАНЕ УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ: ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ДІАГНОСТИКИ
235
55.
Шарашидзе К. З., Баришева Д. В., Топчий А. С.
РОЗВИТОК ДИСТРЕСУ ПЛОДА НА ТЛІ ПЛАЦЕНТРАНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ COVID-19
241
56.
Шупер В. О., Бойко В. М.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОЄДНАННЯ ХОЗЛ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
245

 CHEMICAL SCIENCES

57.
Китаєвa В. Р., Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ НУЛЬОВОГО ЗАРЯДУ ЗАЛІЗОВМІСНОГО СОРБЕНТУ
249

 TECHNICAL SCIENCES

58.
Akhmedov U. K., Kurambaev Sh. R., Bakhtiyarov S. B., Atajanova M. Z.
OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF ALKALINE REFINING OF COTTONSEED OIL
252
59.
Argynbayev M., Gabdyssalyk R.
SUGGESTION TO IMPROVE THE DESIGN OF THE BALL VALVE TO ENSURE TIGHTNESS
258
60.
Chaika A. I.
INTRODUCTION TO THE REUSE ROUTING PROTOCOLS DATA APPROACH FOR LOGICAL CHANNELS IN THE IP-NETWORK
263
61.
Lavrenko Ia., Lebedynskyi B.
DESIGN OF PROTOTYPE OF THE ELBOW ORTHOSIS
268
62.
Polutrenko M., Fedorovich Ya., Hrytsulyak H., Kotsyubynsky A.
INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF MODEL ENVIRONMENTS OF SOIL ELECTROLYTE ON THE CORROSION RATE OF TUBULAR STEEL
273
63.
Trubachev S. I., Kryvova S. G.
CALCULATION OF PAINT COATING OF AIRCRAFT SKIN ELEMENTS UNDER VIBROACOUSTIC LOAD
276
64.
Tsykhanovska I., Alexandrov A., Tyazhlova V., Minka A.
INFRARED STUDIES OF NANOASSOCIATES OF THE MAGNETOFOOD FOOD NANOADDITIVE
279
65.
Vafa Karimli Imran
WASHING OF ASPHALENE AND RESIN COMBINATIONS FROM OIL LAYER WATER IN THE PROCESS OF LIQUID PHASE EXTRACTION
291
66.
Антонюк І. Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЛЬТОВОГО БОРОШНА ТА ПЮРЕ ГАРБУЗА
294
67.
Батунін М. Г., Іванов Ю. Ю., Севастьянов В. М., Кривогубченко С. Г.
КОМП’ЮТЕРНІ АЛГОРИТМИ САМУЕЛЯ ТА ШЕФФЕРА ДЛЯ ГРИ В ШАШКИ
301
68.
Верес О. М., Дідух Д. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЦІН НА КРИПТОВАЛЮТИ
304
69.
Гандз Н. М., Бригас І. В., Мазурак О. Т.
ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩУВАННЯ ВОД ВІД СПОЛУК МАНГАНУ
310
70.
Денисюк С. П., Бєлоха Г. С., Тараба М. О.
АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ВИТРАТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ MICROGRID
315
71.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОРФОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ВЕЛИКИХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ І МЕГАПОЛІСІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА НАУКОВА ПАРАДИГМА
321
72.
Колодежний В. А., Трубачев С. І., Петрик В. О.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА
327
73.
Крайнюк Е. В., Буц Ю. В., Лоцман П. И.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОГИПСА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
330
74.
Лашина Ю. В., Хавалюк В. І.
МОДЕЛЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ
334
75.
Нанобашвили В. В.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В ЛИНЕЙНОМ КОДЕ MILLER
340
76.
Порєв Г. В., Римчук В. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІЗОЛЬОВАНОСТІ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ В БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКІЙ СИСТЕМІ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ
347
77.
Шорнікова С. В.
ОПТИЧНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ
353

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

78.
Манько А. М., Цюпа Ю. С.
СПОРТИВНІ СПОРУДИ ЛЬВОВА ЯК ОБ’ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ СПОРТИВНО-ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
360

 ARCHITECTURE

79.
Варга Д. Л.
АНАЛІЗ ОДНІЄЇ З НАЙДАВНІШИХ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМЯТОК УКРАЇНИ – ВИШКІВСЬКОЇ РЕФОРМАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ЗАКАРПАТТІ
368

 PEDAGOGICAL SCIENCES

80.
Chubar V. V., Hubar V. H., Zybina A. O.
CONTINUITY OF PROFILE TRAINING OF TECHNOLOGIES OF SENIOR PUPILS OF ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING
375
81.
Klymchuk I.
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECT OF DESIGN OF EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ENVIRONMENT OF THE INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE
385
82.
Ohrenich M., Shepel M.
A UNIVERSITY PROFESSOR’S SELF-IMAGE
390
83.
Shostak I.
STARTUP PROJECTS AS THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING OF STUDENTS
395
84.
Voronina H., Meleshko I.
INNOVATIONS IN CAREER GUIDANCE FOR YOUTH
399
85.
Горват М. В., Кузьма-Качур М. І.
МОТИВАЦІЯ ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
404
86.
Дворецька Л. П.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
410
87.
Демянчук М. Р.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
417
88.
Загородня А. А.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА КОЦЮБИНСЬКОГО
423
89.
Колосова Г. А.
REGULARITY OF CRITICAL THINKING SKILLS DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS IN ESP CLASSES
431
90.
Кочубей В. Ю.
ПОХВАЛА НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНЯ
435
91.
Мамедова Ирана Октай кызы, Джафарова Э. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
441
92.
Руденко Ю. А.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЕТИЧНО-ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ
447
93.
Сливка Л. В.
ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНИЙ КОНТЕНТ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ПАРЕНЕТИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
454
94.
Чернякова О. І.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО
458
95.
Шпак О. В.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІГРАФІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
465
96.
Юзепчук О. О., Коломоєць Т. Г.
НАВЧАННЯ КОМУНІКАЦІЇ НЕМОВЛЕННЄВИХ ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВНОЇ СИСТЕМИ-БЛІСС
469
97.
Яценко О. І.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
474

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

98.
Vorokhta Yu. M., Likhtarov O. V., Chernobrovkin A. V., Vorokhta A. Yu.
LEVEL OF PERSONAL ANXIETY AMONG STUDENTS
479
99.
Бондаревич С. М., Діколь-Кобріна О. А., Крохмаль З. А.
РОЛЬ ВЗАЄМОВПЛИВУ ВІДНОШЕНЬ ДО ХВОРОБИ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ ТУБЕРКУЛЬОЗ
484
100.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕВІАЦІЙ У НЕСПРИЯТЛИВИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
490
101.
Мельничук М. М.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВЦІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ
494
102.
Мужанова Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ДОРОСЛИХ ПРЕДСТАВНИЦЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ
499
103.
Орда О. Ф., Новицька Д. Є.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
502
104.
Ригель О. В., Кісіль В. О.
КОНФЛІКТИ В МОЛОДИХ СІМ’ЯХ
507

 JOURNALISM

105.
Давидюк Н. В.
ПРОПАГАНДА ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
511

 ART

106.
Андрієць А. С., Довженко І. Б.
АЕРОФОТОГРАФІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТІВ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ХУДОЖНЬОЇ ФОТОГРАФІЇ
515
107.
Кардаш А. Д., Слітюк О. О.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ MOTION-АНІМАЦІЇ В СТИЛІ FLAT
520
108.
Пасько О. М., Шашков А. С.
12 ПРИНЦИПІВ АНІМАЦІЇ
527
109.
Скурта Д. О., Пасько О. М.
КОМПОЗИЦIЯ У СУЧАСНИХ ВIДЕОЗАСТАВКАХ
533

 HISTORICAL SCIENCES

110.
Логвинюк Т. В.
ВПЛИВ НАУКИ І ТЕХНІКИ НА НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 1950 – 1991-х РОКІВ
538
111.
Чернуха О. В., Лазорко М. Т.
СТЕПАН БАНДЕРА – НАЦИСТ ЧИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРОЙ?
541

 CULTUROLOGY

112.
Парімончик Б., Ядловська О. С.
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
545

 POLITICAL SCIENCES

113.
But S. A.
CHINA’S POSITION ON THE RUSSIA-UKRAINE WAR
549
114.
Веремейчик В. П.
СПРИЯТЛИВІСТЬ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІДЕРСТВА ЯК ПРІОРИТЕТ СЬОГОДЕННЯ
556
115.
Даниленко С. І., Пилипенко А. В., Дроботенко М. М.
ЗНАКОВІСТЬ У ЗОВНІШНЬОМУ ВИГЛЯДІ ПОЛІТИКА НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ РОБОТИ МАДЛЕН ОЛБРАЙТ
563
116.
Дендеберя Д. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ БЕЗПЕКИ У КОНТЕКСТІ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
570
117.
Дудко В. І.
НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ДЛЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
575

 PHILOLOGICAL SCIENCES

118.
Kravchenko N., Baseleva T.
LINGUAL FEATURES OF ENGLISH-LANGUAGE BAPTIST SERMONS
580
119.
Mahmudova Shelale Amirkhan gizi
STORY GENRE IN THE TEACHING OF AZERBAIJANIAN CHILDREN’S LITERATURE
584
120.
Дорогокупля А. О., Чуланова Г. В.
СКЛАДНОЩІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
590
121.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
597
122.
Крижанівська О. І.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ РЕСУРСИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НОВИННОГО ДИСКУРСУ
602
123.
Мартиросян Л. І.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
609
124.
Перелома Т. С., Лі С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОМОВНИХ ВІДЕОІГОР GENSHIN IMPACT ТА PUBG В УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
614
125.
Рижченко О. В.
АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
620
126.
Хома К. М.
ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТВОРЧОСТІ Р.ІВАНИЧУКА У КОНТЕКСТІ ПИТАННЯ ДУХОВНОЇ СВОБОДИ НАЦІЇ
628
127.
Циганок І. Б.
ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СОМАТИЗМАМИ ГОЛОВА ТА МОЗОК В УКРАЇНСЬКІЙ І БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ
634
128.
Черкашина Л. В., Черкашина М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТА PNEUM−, PNEUMON− У КЛІНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
638
129.
Черниш Н. В.
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
641
130.
Шутак Л. Б., Навчук Г. В.
FEATURES OF MODERN UKRAINIAN MEDICAL DISCOURSE (BASED ON THE CREATION OF SECONDARY NAMES)
647
131.
Яворська Н., Дубравська З. Р.
АВТОРСЬКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ У РОМАНІ МАРТІНА ЕМІСА «ДОСВІД»
653

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

132.
Тітар О. С.
З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ?
659

 ECONOMIC SCIENCES

133.
Andrus O.
EFFECTIVENESS OF THE ELEMENTS OF THE RESOURCE POTENTIAL OF ENTERPRISE
663
134.
Korepanov O. S., Lazebnyk Iu. O.
DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS OF THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON POPULATION MORTALITY IN UKRAINE
669
135.
Kravchenko Z., Khmurova V.
PARTNERSHIP OF BUSINESS AND STATE IN THE WORLD AND IN UKRAINE
676
136.
Nikitin Iu. A., Sydorenko T. N.
MODEL OF THE INTEGRATED SYSTEM OF DATA MINING AND DOCUMENT MANAGEMENT OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATION IN MATERIALS SCIENCE
679
137.
Zhylinska O., Sviderska N.
EVALUATION OF THE COMPANY NEW PROJECTS WITH MULTI-CRITERIA METHODS
684
138.
Ажаман І. А., Алі Хабіб
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
693
139.
Барабаш Н. С., Синиця А. С.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ
700
140.
Гузар Б. С., Гузар Д. Р.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
706
141.
Гурський А. О., Гріщенко І. В.
МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
714
142.
Зеркіна О., Попова М.
ПОЛІПШЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ
719
143.
Івасенко О. А.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ
723
144.
Ісса Алі, Зеркіна О. О.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
733
145.
Корнілов Д. С., Ізмайлова Н. В.
ГОТІВКА: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
739
146.
Криховецька З. М., Франчук А. Д.
СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
744
147.
Меда Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ
749
148.
Мироненко М. А., Король Р. М., Рябець М. А.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У 2000-2020 РОКАХ НА ПРИКЛАДІ КЕЙСУ КОМПАНІЇ «НОВА ПОШТА»
754
149.
Оскома О. В., Волощук В. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
760
150.
Плахотнік О. О., Циба В. В.
ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
764
151.
Прокопчук О. А.
НОВА РИТОРИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ПИТАННЯХ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ
769
152.
Тірбах Л. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
773
153.
Чупир О. М., Зубко П. В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
778

 LEGAL SCIENCES

154.
Lukianenko T. V.
THE CHILD’S RIGHT TO BE PROTECTED FROM VIOLENCE IN THE NATIONAL SECURITY ORGANIZATION OF UKRAINE
783
155.
Tuleubayeva G.
LEGAL REGULATION OF LAND ZONING
786
156.
Арцебарська О., Волков Ю. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
789
157.
Біліченко В. В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ
794
158.
Брусакова О. В.
АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПЕРШОПОЧАТКИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР)
797
159.
Сіда С. С.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
801
160.
Сороківська В. В.
МІЖНАРОДНІ АКТИ ЯК СКЛАДОВА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В ПРОЦЕСІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
807
161.
Ходорич В. А.
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЗНАКІВ МАРКУВАНЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
811
162.
Якимчук М. Ю.
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА
818

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-32-7 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: