fbpx

V Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 28-30 марта 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 марта 2021 года в г. Рим, Италия
состоялась V Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-28-30-marta-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Sokolovskaya O., Valevskaya L., Shalenyy V.
PROSPECTS OF PRODUCTION OF ESSENTIAL OIL GRAIN CROPS IN UKRAINE.
14
2.
Берднікова О. Г.
ВПЛИВУ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ХЕРСОНСЬКА-99 В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
18
3.
Бойчук І. В.
ВПЛИВ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ГІБРИДУ СОНЯШНИКУ МЕГАСАН В ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
29
4.
Дьяконов О. В., Криштоп Є. А., Пиріжок В. С., Д’яконов В. І.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНИХ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ.
38
5.
Марченко К. Ю.
АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ ФЕРМЕНТІВ КЛАСУ ОКСИДОРЕДУКТАЗ У РОСЛИНАХ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ.
45
6.
Пида С. В., Брощак І. С., Тригуба О. В.
ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАДІЯМИ РОСТУ І РОЗВИТКУ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО (CICER ARIETINUM L.).
49

BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Roppe-Teneishvili O., Skripchenko K.
FORAGE BEHAVIOR RESEARCH OF HARVESTER ANTS AND ITS ROLE IN DISTRIBUTION OF RARE PLANT SPECIES IN BIOCENOSIS.
54
8.
Курка  С. С.
ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ GLEDITSIA TRIACANTOS L. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
60
9.
Макаренко О. А., Голованова А. І.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ НА СТАН ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЩУРІВ.
67
10.
Шукюрова З. Ю., Мустафаева Г. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ СЕРИЦИНА ИЗ ШЕЛКОВОГО ВОЛОКНА ШЕЛКОПРЯДА SATURNIA PYRI (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775).
71

 MEDICAL SCIENCES

11.
Kolotylo T. R., Ratushna I. L., Rykhlo I. S.
THE MODERN ASPECTS OF COVID-19 VACCINATION.
78
12.
Starokadomsky D., Reshetnyk M.
POSSIBILITIES OF PYROGENIC NANOSILICA «ASIL» A300 AS THE MAIN COMPONENT OF FORMULATIONS FOR SELF-RESTORATION AND DELAY IN THE DEVELOPMENT OF DEEP CARIOUS LESIONS.
81
13.
Sirenko A. G.
PREMATURE CENTROMERE DIVISION (PCD) AS A CAUSE OF GENOME INSTABILITY IN ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.
84
14.
Yevstihnieiev I. V.
BONE-JOINT TUBERCULOSIS AS A TOPICAL PROBLEM IN MODERN CONDITIONS.
90
15.
Yurkovskiy A. М
DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF SONOELASTOGRAPHY IN LIGAMENTOSIS-INDUCED LOWER BACK PAIN.
92
16.
Балега М. І., Поліщук Я. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ «ВЕКТОР-ТЕРАПІЇ» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ.
97
17.
Голка Г. Г., Олійник А. О, Фадєєв О. Г., Істомін Д. А., Веснін В. В., Фролова-Романюк Е. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ.
101
18.
Жорняк О. І., Жорняк П. В., Трофіменко Ю. Ю.
ВПЛИВ 5% ТА 10% БІЛКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА АНТИСТАФІЛОКОКОВУ АКТИВНІСТЬ АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ.
105
19.
Камилова И. А., Шамансурова С. Ш.
ОЦЕНКА АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА ARG72PRO ГЕНА TP53 У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТЬЮ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ.
108
20.
Камилова И. А., Кобилжонова Мадина Улугбек кизи, Абдунабиева Махбуба Абдухамид кизи
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕНА SULT 1A1 С ТЯЖЕСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ.
114
21.
Лук’янчук О. В., Машуков А. О., Біленко О. А., Згура О. М., Раціборський Д. В., Мерліч С. В., Шілін І. В., Сирбу В. М.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАНОСТІЧНИХ МАРКЕРІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА.
120
22.
Любченко О. В., Велигоря И. Е., Пушкарь Л. Ю., Бобровская Н. П., Рожкова В. В.
ВЛИЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
124
23.
Човпан Г. О., Путненко І. О., Тінчуріна С. Р.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ.
131
24.
Шарашидзе А. Г., Зайцев М. М., Зеленська К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЮ СТРЕСУ ТА НЕВРОТИЗАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ.
134
25.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Кравчук О. Є., Василець В. В.
АНАЛІЗ КОМОРБІДНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ.
136

 CHEMICAL SCIENCES

26.
Степанова А. А.
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА КОФЕ.
139
27.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Сокол Н. В., Іванушко Я. Г.
ТРИ ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ФУТБОЛЬНУ ТЕМАТИКУ.
143
28.
Ткач В. В., Гірка О. Ю., Шевчук І. М., Сторощук Н. М.
ЦІКАВІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ «МОЛЬ. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ».
148

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Avalbaev G. A., Rashidova Rayhon Rizomat kizi
INFLUENCE OF CATHODIC PROTECTION ON THE ACTIVITY OF MICROBIAL BIOFILMS.
152
30.
Авалбаев Г. А., Суяркулов О.
ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ И ЭПОКСИФУРАНОВЫХ СМОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИИ.
156
31.
Анушервони Шовалихон, Яминзода З. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СОСТОЯНИЕ АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В РАСТВОРЕ.
161
32.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гуралевич А. Я., Мельник І. О.
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ФАРШЕВИХ КОНСЕРВІВ З М’ЯСА ПТИЦІ.
172
33.
Данкевич Н. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВНИЦТВА.
178
34.
Крилов Є. В., Анікін В. К., Белоус Р. В.
ГЕТЕРОГЕННІ БАЗИ ДАНИХ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
185
35.
Кузавков В. В., Погребняк С. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ІНДУКЦІЙНИМ МЕТОДОМ.
188
36.
Лєнков Є. С., Кольцов Р. Ю., Островський С. М., Каблуков О. А.
ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ПО ПРИХОВАНОМУ КАНАЛУ БЕЗ СПОТВОРЕННЯ РАСТРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ.
195
37.
Мазепа М. Ю., Яворський О. Л.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ДИЗАЙНІ.
202
38.
Мехтиев Р. К., Джафарова С. А.
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ СДВИГЕ.
207
39.
Мітрахович М. М., Комаров В. О., Сащук С. І.
ПРОВЕДЕННЯ МОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНСТРУКЦІЇ КРИЛА ЛІТАКА ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО КОНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ANSYS ТА ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМПАС 3D ТА SIMSOLID.
214
40.
Ощипок І. М., Палько Н. С., Давидович О. Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ ОЛІЄЮ З НАСІННЯ ВИНОГРАДУ.
221
41.
Перепелиця М. П., Коломієць О. О.
ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ.
228
42.
Сокол Г. И., Загревский Е. О., Шолудько А. В.
РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ.
235
43.
Харченко О. В., Лічконенко Н. В.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ ЗАСВОЄННЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЛАВКИ І ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ РІДКОЇ СТАЛІ.
240

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

44.
Гасымов Г. Г.
ОБ ОДНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РАСЧЕТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА В ЗАМКНУТЫХ АППАРАТАХ.
247
45.
Черников Н. Г., Черникова И. Д., Друзь Д. В., Дроздов А. А.
ФОТОМЕТРИЯ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
256

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

46.
Bejhan Nato Kutaladze, Ambako George Mikuchadze
SKILL OF WRF MODEL IN PRECIPITATION SIMULATION FOR GEORGIA.
263
47.
Патрушева Л. І., Нєпєіна Г. В., Сербулова Н. А.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.
269

ARCHITECTURE

48.
Semenenko A., Pryhornytska O.
CULTURAL INDUSTRIES AS AN INTEGRAL PART OF CONTEMPORARY URBANISM.
276

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Бадер С. О.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
283
50.
Вердиева Хиджран Эгтибар гызы
ГИГЕНИЧЕСКОЕ И ПОЛЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВУШЕК В СЕМЬЕ.
293
51.
Грицай С. Ю., Добровольська Л. А.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
300
52.
Загородня А. А.
РЕФОРМУВАННЯ СТАРШОЇ ЛАНКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2011-2017 РР. ХХІ СТОЛІТТЯ.
307
53.
Задоріна О. М., Маковська Г. М.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ.
310
54.
Кратенко Л. В.
ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОГО СЛУХУ У ДІТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇХ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.
316
55.
Кордонова А. В.
РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
327
56.
Макурина Г. И., Головкин А. В., Чернеда Л. А.
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.
332
57.
Маматова З. Р.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ`Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ.
336
58.
Ознамець О. Й.
СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДЕЙ ЗА СЕРІЯМИ СЮЖЕТНИХ КАРТИНОК ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
344
59.
Починок Є. А.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
351
60.
Садыгзаде Хиджран Азизага гызы
CОЗДАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
358
61.
Склярова Л. В., Пономаренко М. І., Бєлік Є. М.
САМООЦІНКА В СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА.
363
62.
Федотова С. О.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
370
63.
Ху Юе
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ.
377
64.
Шевченко М. О.
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.
382
65.
Шевчук І. В., Харітонова Л. Ю.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ У КОНЦЕНТРІ «ТИСЯЧА» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
386
66.
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Якушко О. С., Скотаренко Т. А., Рудь М. В.
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ.
393
67.
Шинькарук М. Б., Кубіцький С. О.
СПЕЦИФІКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ З СИНДРОМОМ ДАУНА.
397
68.
Яценко Л. В.
КУЛЬТУРА ГЕНДЕРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ШЛЮБІ Й СІМ’Ї.
404

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

69.
Panov M. S., Rybalko L. V.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EMOTIONAL INSTABILITY MANIFESTATION IN YOUNG GIRLS WITH VISUAL DISORDERS.
410
70.
Лисенкова І. П., Пустовойтенко В. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ШЛЮБУ.
416
71.
Пріснякова Л. М., Поліщук Д. О.
СПРИЙНЯТТЯ ЗРАДИ. ВІКОВІ АСПЕКТИ.
422
72.
Разводова Т. О., Шаталова О. В.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
430
73.
Свередюк У. Д., Гарасим Я. І.
ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ НЕЙРОЛІНГВІСТИКИ АУДІЮВАННЯ ЯК ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ ЗА ДИВЕРГУЮЧИМИ УКРАЇНОМЕНТАЛЬНИМИ МЕТОДИКАМИ НАЙСТАРІШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ.
434
74.
Суханова А., Борисенко Н. М.
УСПІШНА ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАПОРУКА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
445
75.
Уличний І. Л.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОЯВУ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ.
453
76.
Юнусова С., Борисенко Н. М.
РОЗВИТОК АСЕРТИВНОСТІ ТА АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».
458

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

77.
Цуканова Д. С.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ПРИВНЕСЕННЯ В НЕЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ.
468

 JOURNALISM

78.
Вишневська Г. Б., Собчук Т. В.
ЗОВНІШНЄ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ.
474

 ART

79.
Гула Є. П., Кугай Т. А., Мазніченко О. В., Недзельська О. О.
ІЛЮСТРАЦІЇ КАЗОК У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ.
484
80.
Илечко М. П.
ФОРТЕПИАННАЯ СЮИТА КАК ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ФЕНОМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ.
490
81.
Косташ Д. О., Чурмантаєв М. П., Мусобаєва А. А., Колісник О. В.
3D-ГРАФІКА У ТВОРЕННІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ.
497
82.
Сорока О. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРАКТИЧНІСТЬ НОВАТОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИГОТОВЛЕННЯ СВЯЩЕНИЦЬКОГО ОДЯГУ.
502

HISTORICAL SCIENCES

83.
Левицька Н. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ (ІІ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.).
507

CULTUROLOGY

84.
Чернуха О. В., Бондаренко Д. Ю.
ДОСЯГНЕННЯ СТАРОДАВНІХ ЄГИПТЯН У СФЕРІ МЕДИЦИНИ.
515

 LITERATURE

85.
Саламатина А. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА ГЕНРИХА БЁЛЛЯ.
520

 PHILOLOGICAL SCIENCES

86.
Bobrovnyk S. M., Ovcharenko Z. P.
EXPANDING VOCABULARY IN ENGLISH CLASSES WITH REGARD TO PROFESSIONAL ORIENTATION.
524
87.
Mishchenko O. A.
ANALYSIS OF THE WAYS OF FORMATION AND GROUPING OF AVIATION TERMINOLOGY.
530
88.
Гасюк Н. В.
VERBALIZATION OF THE CONCEPT ARCHITECTURE IN MODERN ENGLISH.
534
89.
Есбосынова Г.
КАРАКАЛПАКСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
539
90.
Куликова В. Г.
ФРАНЦУЗЬКЕ ДИПЛОМАТИЧНЕ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ.
542
91.
Лонська Л. І., Макаревич Л. Б.
НАЗВИ ЇЖІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
545
92.
Мунназарова Э. М.
ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В ГАЗЕТЕ «ЕРКИН КАРАКАЛПАКСТАН».
549

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
ASPECTS OF THE FORMATION OF INCLUSIVENESS OF THE ECOLOGICAL AND TOURIST POTENTIAL OF THE ODESSA REGION.
553
94.
Lazarieva O., Mas A.
SOWN AREAS STRUCTURE OPTIMIZATION.
559
95.
Prokofieva O.
STRUCTURE OF INCOMING AND OUTGOING REINSURANCE IN UKRAINE.
563
96.
Samoilenko I.
THE GOALS OF ENERGY EFFICIENCY MEASUREMENT AND VERIFICATION.
566
97.
Tymoshenko K.
INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS.
572
98.
Батракова Т. І., Хмельковська А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ.
578
99.
Волохата В. Є.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКУ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ДІАГНОСТИКИ.
584
100.
Жувагіна І. О., Прокопів А. Ф.
ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ.
590
101.
Кубік В. Д., Шаровська Т. С.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА.
596
102.
Семененко Ю. С.
МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
603
103.
Содома Р. І., Марків Г. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСВІД ПОЛЬЩІ У КОРИСТУВАННІ ЕЛЕКТРОННИМ БАНКІНГОМ.
609
104.
Сульженко Л. С.
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ «СРІБНОГО ВІКУ» В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯх.
614
105.
Тєлєтов О. С., Тєлєтова С. Г.
НЕЙМІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ: МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ.
620
106.
Ткаченко І. П., Штець Т. Ф.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОСТІ ДЕВІАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.
628
107.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С. Козлова Н. В., Феклистова И. С.
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
635
108.
Шкригун В. Л.
ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ).
642

 LEGAL SCIENCES

109.
Александренко О. В., Женунтій В. І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ВАГІТНОЇ ЖІНКИ, ЯКА ЗАЗНАЛА ВІД ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
646
110.
Копотун І. М., Рудик М. М.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ.
653
111.
Лук’якова Г. Ю., Генералова А. Ю.
ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ.
659
112.
Лук’янова Г. Ю., Нюл Е. В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.
663
113.
Людвік В. Д., Чичик Ю. О.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.
669
114.
Савенко В. П., Шумейко А. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
674
115.
Шульжук Л. Р.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ (ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ).
678

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 12 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: