V Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 17-19 ноября 2021 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 ноября 2021 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась V Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-17-19-noyabrya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Макарчук М. О, Сингаєвський Р. І.
ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ СОРТІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ.
16
2.
Оніпко В. В., Максименко Н. Т., Сіряченко Г. В.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ, ЯКІСТЬ РОЗСАДИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
20

 VETERINARY SCIENCES

3.
Кос’янчук Н. І., Яненко У. М.
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЗА ПАСТЕРЕЛЬОЗУ ТВАРИН.
28

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Дичко В. В., Бобирєв В. Є., Кочергіна О., Гаценко Т., Фоміна С. О., Головенко І. Ю.
СЕНСОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
34
5.
Дичко В. В., Бобирєв В. Є., Усенко С., Мала А. І., Присяжний М. О.
СТАН ПСИХОМОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ЗПР ВІКОМ 7-10 РОКІВ.
41
6.
Дичко В. В., Дичко Д. В., Ертуганов А., Сідоренко С., Яковленко О. В.
ОЦІНКА РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ.
51
7.
Одукалець І. О., Свиридюк Д. О., Дребет М. В., Григорчук А. А., Мартинюк В. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ПАРКУ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ГОЛОСКІВСЬКИЙ» (ГУМЕНЕЦЬКА ОТГ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ).
60
8.
Сарафинюк П. В., Заруцька В. М., Степаненко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВОЛЕЙБОЛІСТОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ.
67
9.
Топчій М. С., Босенко А. І., Концеба А. А.
СТАН МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ, ЗА ДАНИМИ ТЕСТУВАННЯ ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ЗІ ЗМІНОЮ ПОТУЖНОСТІ.
72

MEDICAL SCIENCES

10.
Abashidze-Gabaidze G., Lasha L.
THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF DIABETICS WITH THE COMPLICATION OF DIABETES AND RAISING PATIENT AWARENESS BY FAMILY PHYSICIANS.
78
11.
Ajayi-Taiwo Adeniyi Akeem, Zaiarskyi M. I.
THE ROLE OF INFORMATION SEMINARS AMONG YOUNG PEOPLE IN PREVENTING SUDDEN ARRHYTHMIC SYNDROME AND DEATH (SADS).
86
12.
Bondareva O., Fedorov S.
C-REACTIVE PROTEINE AS MARKER OF LOW-GRADE INFLAMMATION IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AND 2 TYPE DIABETES MELLITUS.
88
13.
Khrystych A., Efremova O.
PATHOGENETIC ASPECTS OF XXYY SYNDROME IN A MAN FROM A MARRIED COUPLE WITH INFERTILITY.
93
14.
Krychautsou S. V., Maiseyenka U. I.
DYSTROPHIC LESION OF THE LIGAMENTS OF THE LUMBOSACRAL SPINE IN DIABETES MELLITUS.
97
15.
Kyrychenko M. P., Shenher S. V., Dunaeva O. V., Goncharova A. V.
THE FACTORS OF DEVELOPMENT AND METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF CARDIORESPIRATORY DYSAUTONOMIA.
100
16.
Абдумаджидов А. А., Упаходжаева М. У., Усмонова Диера Равшан кизи, Равшанова Дилобар Хасан кизи
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА.
108
17.
Артемов А. В., Бурячковский Э. С.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАБОРА ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОФТАЛЬМОТРАНСПЛАНТАЦИИ В СВЯЗИ С НОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНЕ О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ.
114
18.
Бабаджанова Ф. А., Махмутова Фарангиз Мухаммет-Алиевна, Шакиров Мадаминбек Мамадраим угли, Чориев Шавкат Рустам угли
К ВОПРОСУ СЕКРЕТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЧЕЛОВЕКА.
121
19.
Бабаджанова Ф. А., Миралимова Севара Рустам кизи, Хамраева Ойбегим Рустам кизи, Крайнова Д. Р.
АСПЕКТЫ ДИСФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ.
128
20.
Вишнякова Г. В., Покас О. В., Гарницька О. Г.
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ НЕФЕРМЕНТУЮЧИХ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ ПІСЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ.
138
21.
Владимиров А. А., Забулонов Ю. Л., Чайка С. В., Невструев В. П., Черняк В. А., Чухраев Н. В., Шморгун А. А., Малюта В. И.
ПОЛИФАКТОРНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.
144
22.
Гузенко Н. В., Чубенко О. В., Альхуссейн В. В.
АЛГОРИТМ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ТА СУДОВО–ТОКСИКОЛОГІЧНОГО НАПРАВЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА КЕТАМІН.
155
23.
Михайлова Б. А., Бобро Л. М.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА СТАН КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ.
164
24.
Немеш М. І.
ВЗАЄМОЗВ´ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЖИРОВОЇ МАСИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК.
168
25.
Прокопів М. М., Трепет Г. С., Трепет Л. М., Єльська О. Ю.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ НА ТЛІ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІІ.
171
26.
Смолен Ю. О., Стахова В. В., Бирчак І. В.
ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 У ВАГІТНИХ. ОГЛЯДОВИЙ АСПЕКТ.
176

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Fatimazahra E., Yeromina H., Romas K., Ieromina Z., Upyr T., Perekhoda L.
RESEARCH OF 2,3,4-TRISUBSTITUTED THIAZOLINE.
180
28.
Kireyev I., Zhabotynska N., Томashevska А.
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PATIENT’S WITH CARDIOVASCULAR DISEASES PARTICIPATION IN THE GOVERNMENT PROGRAM REIMBURSEMENT «AFFORDABLE MEDICINES».
183
29.
Nemchenko A., Mishchenko V., Vуnnуk O., Kurylenko Yu., Convisar A.
RESEARCH OF SELF-TREATMENT APPROACHES IN DISEASES OF THE STOMACH DISEASES.
187
30.
Skrebtsova K. S., Herasymenko Yu. O., Kriazh S. V.
STUDY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE LEAVES OF CLEMATIS VITICELLA L.
190
31.
Кударенко В. І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТА.
192
32.
Смойловська Г. П., Малюгіна О. О., Єренко О. К., Хортецька Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ГРИЦИКІВ ЗВИЧАЙНИХ.
195

TECHNICAL SCIENCES

33.
Vataman V. V.
APPLICATION OF THE SEPARATION MODEL OF A NUCLEAR REACTOR TO OPTIMIZE THE CONTROL PROCESSES OF A NUCLEAR POWER UNIT.
203
34.
Вусатий М. В., Потапський П. В., Гарасимчук І. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ.
207
35.
Гавриленко А. В., Омельченко С. Б.
ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РЕЦЕПТУРНОМУ СКЛАДІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ.
212
36.
Козак І. М.
АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ УНІФІКОВАНОГО ТРИМОДУЛЬНОГО ФРЕЙМВОРКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
216
37.
Назаров О. І., Гуменюк Р. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ГАЛЬМІВНОЇ СИЛИ НА ОСЯХ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ НА МАНЕВРЕНІСТЬ.
224
38.
Сарахман Х. Б.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.
232
39.
Цихановська І. В., Нікулін А. С., Гонтар Т. Б., Александров О. В.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ХЛІБА З ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА З ВИКОРИСТАННЯМ ШРОТУ СОНЯШНИКОВОГО.
236
40.
Юхименко А. В., Чебанюк О. В.
МЕТОДИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ГІРОСКОП У МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ НА ОС ANDROID.
240

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

41.
Salyuk M., Chyniak V., Chyniak A.
CHARACTERISTICS OF FOREIGN TOURIST FLOWS IN THE TRANSCARPATHIAN REGION IN THE CONDITIONS OF A GLOBAL PANDEMIC.
244
42.
Головань А. О., Корнус О. Г., Корнус А. О., Шищук В. Д.
НОЗОГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
249
43.
Рибалова О. В., Золотарьова С. О., Тімаков І. Р.
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
255

 ARCHITECTURE

44.
Антоненко І. В.
МОЖЛИВІ РИЗИКИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ КИЄВА.
260
45.
Жежеря О. М.
АРХІТЕКТУРА ТА МОЖЛИВОСТІ БІОНІКИ.
271
46.
Чубарова Д. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕССУ БУДІВНИЦТВА ПАРКІНГІВ.
276

 PEDAGOGICAL SCIENCES

47.
Chubar V. V., Protasova A. O., Lisnycha I. A.
IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY APPROACH IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF SENIOR STUDENTS TECHNOLOGIES OF TRANSFORMATION ACTIVITY.
282
48.
Dziadykevych I., Kostiv I.
ON SOME THEORETICAL AND LEGAL ISSUES OF INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE.
292
49.
Kravchenko T. V.
THE ROLE OF INTERUNIVERSITY ASSOCIATIONS IN THE FORMATION OF AN ACTIVE CITIZENSHIP OF UK STUDENTS.
302
50.
Maksуmenko I. Ya., Maksуmenko A. V.
THE CONCEPT OF ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION.
309
51.
Piddubna A. A., Dudchenko S. T., Makoviichuk K. Y.
INTERACTION OF TEACHER AND STUDENT IN THE LEARNING PROCESS.
312
52.
Sazanova L. S., Rusanova L. I.
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE WITH INTERNET TECHNOLOGIES.
316
53.
Tutashynskyi V.
THE USING OF THE EXPERIENCE OF TECHNOLOGICAL EDUCATION OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND IN UKRAINE.
323
54.
Voloshyna O. S.
USE OF MIXED LEARNING TECHNOLOGIES AND TOOLS IN WORK WITH MASTERS.
326
55.
Авраменко О. О., Пересунько С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
331
56.
Андрусенко Л. Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г. С. СКОВОРОДЫ.
337
57.
Базелюк В. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.
341
58.
Бетюга В. А., Носова Л. А.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФОРТЕПІАНО.
350
59.
Бодик О. П., Будько К. І.
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ТА ЇХ ПОКАЗНИКИ.
357
60.
Бозіяк О. А.
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
367
61.
Ващенко Л. С.
ОБМІН ЗНАННЯМИ ТА ДОСВІДОМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ.
375
62.
Віцько С. М., Незнахін Р. С.
ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
382
63.
Денисовець Т. М., Денисовець І. В., Квак О. В., Гогоць В. Д.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.
391
64.
Дідур Д. С.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ.
399
65.
Донченко С. М., Донченко В. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
403
66.
Дурненко А. А.
ОРФОГРАФІЧНА ПРОПЕДЕВТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ.
409
67.
Журавська Н. С., Ящук С. П., Кияшко С. О.
УПРАВЛІННЯ ВІРТУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.
415
68.
Коржавих І. М., Дубовська О. Л., Юришева Л. В.
ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН.
418
69.
Котелевська Л. Д.
СТОРІТЕЛІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ.
428
70.
Курило К. Ю.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ SOFT SKILLS.
432
71.
Павленко І. Г.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.
438
72.
Павлова Т. В., Єфанова В. В., Іваннік О. Б.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА МОТИВАЦІЮ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
443
73.
Почуєва В. В.
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ.
448
74.
Семеренко Ж. М.
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ.
453
75.
Скибицький І. Г., Козлова Т. Г., Муравський Л. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ.
463
76.
Стаднійчук І. П.
ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ.
468
77.
Сугейко Л. Г., Боголюб Н. А.
ТЕХНОЛОГІЯ BYOD ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
478
78.
Фефілова Т. В., Колесникова І. В.
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
484
79.
Філатова З. І., Євтушок М. В.
ПРИЙНЯТТЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ.
493
80.
Хандусенко Н. В., Цюпак І. М.
СПЕЦИФІКА АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКА ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГРИ «ДАЙ ВІДПОВІДЬ ЗА 5 СЕКУНД».
497
81.
Хохлов А. С.
KUNSTLABORE ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ.
503
82.
Шахіна І. Ю., Остаповець А. С.
РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ.
508
83.
Швець Т. А., Гладких К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ГЕОМЕТРИЧНИМИ ФІГУРАМИ.
512
84.
Шуманська Б. Р., Столярчук Л. І., Мазурок І. В.
ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФАКТОР ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ ШКОЛЯРАМИ.
517

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

85.
Karskanova S., Pitinova K.
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION.
525
86.
Karskanova S., Tarasenko I.
EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN ACCORDANCE WITH THE PEDAGOGICAL IDEAS OF V. O. SUKHOMLYNSKY.
528
87.
Застело А. О., Садикіна А. С.
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОМУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
531
88.
Черушева Г. Б., Радченко В.
РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
542

 ART

89.
Бондаренко В. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ.
552
90.
Варганич Г. О., Літвін К. Ю.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ З МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
556
91.
Вергунов С. В., Морська О. О., Стонога Д. В.
ПРОФЕСІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИЗАЙНЕРА. ДРУКОВАНЕ ПОРТФОЛІО.
564
92.
Вергунов С. В., Шевченко К. С., Черевкова Х. Р.
ДО ПИТАННЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДИЗАЙНІ. ОНЛАЙН-СЕРВІС «FIGMA».
574
93.
Голіус В. А., Ахмедова М. Р.
ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ РІШЕННЯ В GAME-ДИЗАЙНІ НА ПРИКЛАДІ GENSHIN IMPACT.
580
94.
Голіус В. А., Спольнік Д. Д.
КОМПОЗИЦІЯ У ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ.
586
95.
Зінченко А. Г., Коломієць В. О.
ВИКОРИСТАННЯ CLIP STUDIO PAINT ТА ІНСТРУМЕНТУ COLORIZE У КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ДИЗАЙНІ.
592
96.
Коломиец В. А., Зинченко А. Г., Звенигородский Л. А.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА ДЛЯ ЗАДАНИЯ «ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ С РАЗНЫМИ ЦВЕТО-ФАКТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И МАТЕРИАЛАМИ НА ПРИМЕРЕ НАТЮРМОРТА».
599
97.
Морська О. О.
РЕЗЮМЕ ДИЗАЙНЕРА НА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТФОРМАХ.
607
98.
Шевченко К. С.
СКЕТЧІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ОБРАЗУ У GAME-ДИЗАЙНІ.
615

HISTORICAL SCIENCES

99.
Исуфов Ш. В.
ПРОБЛЕМА И СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ КАДРОВ В КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
620
100.
Коцур Г. Г., Коцур А. П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ІСТОРИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ВИКЛИКІВ.
625
101.
Лецик Р. М.
РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ.
628
102.
Стеньгач Н. О.
ПОГЛЯДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ НА ПРОТЕКЦІЮ ЯК ЗАПОРУКУ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII — XVIII СТ.).
638

 CULTUROLOGY

103.
Грищенко О. В., Мамедова Матанат Мушвіг кизи
ПЕРСОНАЖІ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ.
648
104.
Романова К. Л.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЛОКАЦІЙ В КУЛЬТУРНІЙ ІНДУСТРІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА.
654

 LITERATURE

105.
Куляша М. В., Грачова О. Ю., Новицький В. А.
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ЇХ СТАН НА ПРИКЛАДІ МИСТЕЦТВА.
658
106.
Пахомова О. В.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ.
663
107.
Радченко О. А.
ЛІТЕРАТУРА ПАМ’ЯТІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИКЛАД ГЕРМАНА ШТЕРНБАХА.
666
108.
Цалапова О. М.
ХАРАСМЕНТ ЯК ПРОБЛЕМА ПІДЛІТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ ТЕТЯНИ РУБАН «#ФІЗИК»).
673

 POLITICAL SCIENCES

109.
Zinchenko O. I.
DEVELOPMENT OF CYBERTERRORISM WITHIN COVID – 19.
682
110.
Половко О. О.
ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ.
688

 PHILOLOGICAL SCIENCES

111.
Nevreva M. N.
THEORETICAL PROBLEMS OF THE ENGLISH SUFFIX SYSTEM.
692
112.
Ovsianko O. L.
ENGLISH PROVERBS REFLECTING POSITIVE CONNOTATIONS.
697
113.
Кобякова І. К., Романченко Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ.
702
114.
Ковальчук Т. Г.
ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ФОНЕТИЧНОЮ ВАРІАТИВНІСТЮ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ В ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ.
711
115.
Комар Х. А., Лучечко Т. М.
ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
718
116.
Луценко Л. О., Гумматова Гюльнар Зульфігар кизи
СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНА ЛЕКСИКА ЯК ОСОБЛИВІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТУ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА.
725
117.
Любімова О. В.
РІЗНОСТРОФІЧНІ ТА АСТРОФІЧНІ СТРУКТУРИ У ТВОРЧОСТІ СХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 80-Х РОКІВ ХІХ СТОРІЧЧЯ.
728
118.
Мельниченко Г. В., Сторожук А. С.
ОБСЦЕННА ЛЕКСИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК РЕПРЕЗЕНТ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СУЧАСНОМУ КІНОМИСТЕЦТВІ.
735
119.
Сніжко Н. В.
АКТИВНИЙ СЛОВНИК СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ: ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ.
741
120.
Тихонова Т. М., Зубенко В. В., Раєцька С. В.
РОЛЬ ГРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
749
121.
Токарева А. В., Симоненко М. О.
ВПЛИВ АНГЛОМОВНОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ.
756

ECONOMIC SCIENCES

122.
Danilochkina O., Babenko N.
WORLD DEVELOPMENT OF THE SUNFLOWER OIL MARKET IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION.
762
123.
FatenokTkachuk A., Voitsishuk K.
PECULIARITIES OF TAXATION OF FORESTRY SECTOR.
766
124.
Karpa M., Ilmars Kankis, Uldis Pelnens
THE CONCEPT OF COMPETENCE IN THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL RELATIONS OF ENTERPRISES.
772
125.
Богдан Н. М., Желтова К. О.
РОЗРОБЛЕННЯ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ.
779
126.
Конюшенко В. В.
ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ, ЯК НАГАЛЬНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ.
783
127.
Кубіній Н. Ю., Попович О. О.
ПЕРСОНАЛ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
789
128.
Куцик В. І., Возна Т. Л., Савчук Ю. Р.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНІ.
799
129.
Лазебник Ю. О., Зуєв В. М.
МЕТОДИЧНА БАЗА АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.
804
130.
Лозова Т. І., Мурашко О. М., Перебіленко Л. А.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВАЖЛИВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА.
810
131.
Мельник Б. К., Мельник Н. Б., Когут М. П., Дідич В. О.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ МІЖ ВІДДІЛЕННЯМИ БАНКУ.
817
132.
Миськів Л. П., Гапонюк І. І.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ.
827
133.
Скрипник В. В.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.
833
134.
Слєсар Т. М., Данілочкіна Н. О.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ УҐІДЬ.
838
135.
Чефранова К. Р.
ТЕНДЕНЦІІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ У МЕБЛЕВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ.
841
136.
Шевченко Д. Ю.
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ.
846

 LEGAL SCIENCES

137.
Анісімов Д. О., Дума А. А., Тупотіна Д. А.
АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ПОЛІЦІЇ.
850
138.
Борщевська О. М., Хутак Аміна Шир Ага, Дубенко О. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ.
856
139.
Кіяниця В. М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
863
140.
Корогод С. В., Антропов Б. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.
867
141.
Корогод С. В., Северин О. О., Городовиков О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.
871
142.
Косміна І. А., Дугіна Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
875
143.
Логойда К. В.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 394 КК УКРАЇНИ.
880
144.
Маринів Н. А., Головащенко Д. С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ РАД ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.
884
145.
Радецький В. М.
НЕДЕРЖАВНЕ ПРАВО – LEX MERCATORIA / ПРИНЦИПИ УНІДРУА, ЯК ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.
891

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: