V Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 28-30 октября 2021 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 октября 2021 года в г. Чикаго, США. 

состоялась V Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-oktyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Бурлака Н. І., Крутякова В. І.
БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ РОСЛИН.
16
2.
Войтовська В. І., Третьякова С. О., Ясура Д. О.
ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА СОРГО ЦУКРОВЕ І ЗЕРНОВЕ.
20
3.
Горбась С. М., Ляшенко Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ІНЖИРУ ФІКУС КАРІКА (FICUS CARICA L.).
27
4.
Станкевич С. В., Адаменко В. А., Чеховской Д. С.
ВРЕДИТЕЛИ РИСА В УКРАИНЕ.
29
5.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Циганець Д. М.
АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНОК КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ.
33

 VETERINARY SCIENCES

6.
Гачак Ю. Р., Бінкевич В. Я.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ СИРКОВИХ МАС ІЗ КРІОДОБАВКОЮ «ГАРБУЗ» ТА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА.
39
7.
Кос’янчук Н. І., Вівич А. Ю.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ СВИНИНИ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ.
47
8.
Омельченко В. П.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ.
51

BIOLOGICAL SCIENCES

9.
Дербак М. Ю., Ярема Ю. М., Нанинець М. В., Беца В. Л., Субота Г. М.
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР» ТА ЇХ ХІРОПТЕРОЛОГІЧНИХ ВИДІВ, ЯКІ ЗАСЕЛЯЮТЬ ЙОГО ТЕРИТОРІЮ.
55
10.
Діденко І. П., Ковальчук Т. Д.
ПІДСУМКИ АКЛІМАТИЗАЦІЇ ТРАВʼЯНИСТИХ ВИДІВ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ.
64
11.
Маліков М. В., Сілін В. Г.
ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ 15-17 РОКІВ.
67
12.
Орлик Н. А., Кукелко О. О.
ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОЗКУ ДІВЧАТ 17–22 РОКІВ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ВПРОДОВЖ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ.
73

 MEDICAL SCIENCES

13.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Pron A. A., Lysytska Ye. V., Melnyk V. A.
RELATION BETWEEN THE ACTN3 GENE AND ITS R577X POLYMORPHISM WITH ATHLETES STRENGTH LEVEL.
79
14.
Mandryk O. E., Kratik Y. O.
INDICATORS OF DAILY BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH COMORBID OBESITY.
85
15.
Najmutdinova D. K., Kamilova I. A.
PREVALENCE OF THE TP53 RS 17884159 ONCO SUPPRESSOR GENE IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA.
87
16.
Olshevskyi V. S., Olshevska O. V.
INFLUENCE OF THE TYPE AND NUMBER OF UTERINE LEIOMYOMA NODES ON THE COURSE OF PREGNANCY AND ON THE CONDITION OF THE FETUS.
92
17.
Pandikidis N., Maslova N., Maslova Y.
ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY AS A POTENTIAL MARKER OF SHOCK FACTORS.
97
18.
Samusenko S. O., Shevchenko A. S.
THE INFLUENCE OF PHYSICIANS AND PARENTS’ PERSONALITY TO DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF CHILDREN WITH RESPIRATORY TRACT INFECTIONS.
101
19.
Shukurova U. A., Gafforova S. S., Azizova S. S.
CLINICAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF DOMESTIC RESTORATION COMPOSITE FILLING MATERIAL.
106
20.
Tikhonova L. V., Hlushko S. M., Sloz D. V.
COMPLICATIONS OF COVID-19 FROM THE CENTRAL AND PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.
110
21.
Tykhonova L., Tivari D.
DIFFICULTIES IN PARKINSONIAN SYNDROME DIAGNOSIS ASSESSMENT.
112
22.
Абдумаджидов А. А., Бахромов Жаннатибло Ботиржон огли, Мухаммедова Ф. С., Дусмуратова Дурдонахон Мирзаилхом кизи
НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
115
23.
Аскарьянц В. П., Гринкевич С. А., Ибрагимова М. Ш., Крайнова Д. Р.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ.
121
24.
Аскарьянц В. П., Нурмаматова Мадина Шухрат кизи, Йулдошев Давронбек Шукуржон угли, Ум Хён Хо
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗМА.
127
25.
Зайцев А. С., Мацегора Н. А., Зайцев С. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ СПЕЦИФІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПОВІТРІ, ЩО ВИДИХАЮТЬ ПАЦІЄНТИ ІЗ ПАТОЛОГІЯМИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ.
132
26.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ВПЛИВ COVID-19 НА ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ).
142
27.
Крылова В. Ю., Прокопив М. М.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ У РЕБЕНКА НА ФОНЕ COVID-ИНФЕКЦИИ.
151
28.
Савка С. Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ ТА ВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ У ПАЦІЄНТІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ АСОЦІЙОВАНИМИ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
158
29.
Соколов В. М., Рожковська Г. М.
ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ. ЛІМФОМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
163
30.
Табаченко О. С., Наріжна А. В., Кремінська А. О., Рябоконь А. О., Сіроух В. А.
КОРЕЛЯЦІЯ ЯКОСТІ СНУ В КЛІНІЦІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ.
171
31.
Тихонова Л. В., Благодир А. К.
ГОСТРА ДЕКОМПЕНСАЦІЯ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА.
177
32.
Федорова О. А., Варуха К. В.
СУДОВО-МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА ДЕЯКИХ ВИДІВ МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЗИГРАФІЇ (РОЗБІР КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ).
181
33.
Фера М. О., Кенюк А. Т., Костенко Є. Я., Костенко С. Б., Фера О. В., Пензелик І. В., Липчей Н. О., Пацан Г. Ю., Іванович Л. В., Іванович С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ВИНИКНЕННЯ ПАРОДОНТИТА В ОСІБ ВІКОМ ВІД 18 ДО 24 РОКІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОД З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ.
187
34.
Цой Е. В.
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: ПРОБЛЕМА ИММУННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ.
195

PHARMACEUTICAL SCIENCES

35.
Nemchenko A., Nazarkina V., Mishchenko V., Vуnnуk E., Khodakivska O.
RESEARCH OF EFFICIENCY OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL COMPANY «ZDRAVO», UKRAINE.
199
36.
Баліцька О. П., Григорук Ю. М., Злагода В. С., Гайдай О. Д.
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПАРАЦЕТАМОЛУ ТА ІБУПРОФЕНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ.
203
37.
Данькевич О. С., Слюсарева О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОCЛІДЖЕННЯ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ СУСПЕНЗІЙ НА КОМБІНОВАНИХ РОЗЧИННИКАХ.
207
38.
Проценко Л. В., Рижук С. М., Ляшенко М. І., Кошицька Н. А., Казмірчук В. В.
ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ХМЕЛЮ (HUMULUS LUPULUS).
209

 CHEMICAL SCIENCES

39.
Jafarova Dursadef Nariman, Omarova Nargiz Arzu Shief, Huseynova Lamia Shahin
OBTAINING AN ECOLOGICAL PURE COMPOSITION BASED ON POLYVINYL CHLORIDE AND BENZYL NAPHTHENATE ETHER OBTAINED FROM BAKU OIL.
217

TECHNICAL SCIENCES

40.
Bubnova O. A.
CLASSIFICATIONS OF DISTURBED AND TECHNOGENIC GEOLOGICAL ENVIRONMENTS BY SIGNIFICANT NATURAL, PHYSICAL-TECHNICAL AND ECOLOGICAL SIGNS.
222
41.
Bokshan S., Stompel Yu.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL MANAGEMENT IN METRO PROJECTS.
227
42.
Yarovyi A. A., Vasylevskyi V. O.
FEATURES OF PROVIDING ACCESS TO THE SOFTWARE TOOLS OF THE AUTOMATED TESTING INFORMATION SYSTEM.
230
43.
Бугайов М. В., Романчук М. П., Ставісюк Р. Л., Чернишук С. В.
ПІДХІД ФОРМУВАННЯ НАБОРУ АПРІОРНИХ ДАНИХ НЕЙРОМЕРЕЖІ ГЕНЕРАТИВНОЮ ЗМАГАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ АЕРОЗНІМКІВ.
234
44.
Гасымов Г. Г., Джафарова Э. Ш., Aзимова К. А.
ОБ ОДНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РАСЧЕТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В СЛОЖНЫХ АППАРАТАХ.
238
45.
Корольов О. О., Сиза О. І., Савченко О. М.
ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ОПОРУ МЕТАЛІВ ІНДИКАТОРОМ Р5126.
246
46.
Котякова М. Г., Шиманська І. Ю., Кулішова Н. О.
РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ XXI СТОЛІТТЯ.
250
47.
Літвінов В. В.
ІНТЕРВАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА РЕЖИМНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ.
255
48.
Муляр М. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ.
262
49.
Назаров О. І., Слива Є. С., Кошелєв М. С.
ОЦІНКА РЕСУРСУ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ЗА ВІДНОСНОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ.
266
50.
Пасічник Р. М., Темчук Н.
ЗАСТОСУВАННЯ GOOGLE ADS В СФЕРІ ОНЛАЙН-БІЗНЕСУ.
276
51.
Пасічник Р. М., Тимишин М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АГЕНТ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ.
279
52.
Пасічник Р. М., Хом’як О.
ЗАСОБИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСТІ У СФЕРІ ОНЛАЙН БІЗНЕСУ.
282
53.
Петренко М. В.
ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОЛЯ «ВИДАВЕЦЬ» БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ.
285
54.
Семененко Є. В., Медведева О. О., Татарко Л. Г., Медянік В. Ю.
МОДЕЛЬ ГІДРОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ, ЩО ПОЄДНУЄ ЗБАГАЧУВАЛЬНУ ФАБРИКУ ТА СХОВИЩЕ ВІДХОДІВ.
291
55.
Фіалко Н. М., Шараєвський І. Г., Шеренковський Ю. В., Хміль Д. П.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НАДКРИТИЧНОЇ ВОДИ ПРИ ВИСХІДНІЙ ТЕЧІЇ В ТРУБАХ.
300
56.
Чайка О. С.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ В УМОВАХ КОСОГО СТИСКУ.
306
57.
Ялова А. М., Сусідко А. М.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РЕАГЕНТНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
313

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

58.
Вишотравка М. І., Іванов Є. А., Досвядчинська М. Р., Гойванович Н. К.
ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДИ РІЧКИ СТРИЙ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ВОДОПОСТАЧАННІ.
321

ARCHITECTURE

59.
Melikulov G. A.
BY THE GREAT SILK ROAD.
329

PEDAGOGICAL SCIENCES

60.
Bilous V.
CURRENT PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS. INTERACTIVE LEARNING.
334
61.
Kovalenko A.
PEDAGOGICAL ASSISTANCE IN PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND REALISATION OF STUDENTS.
340
62.
Piddubna A. A., Honcharuk L. M., Kotenko O. O., Makoviichuk K. Y.
USE OF THE LATEST TECHNOLOGIES FOR PERSONAL TRAINING OF STUDENTS.
344
63.
Дворецька Л. П.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД УКРАЇНИ.
349
64.
Дженкова М. Ю., Тихонова Г. А.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
356
65.
Доротюк О. Г.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ: ЗМІСТ І ФОРМИ.
365
66.
Єременко Т. Є., Стрига Е. В.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ.
368
67.
Золоторьова О. І., Ткемаладзе З. П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ І МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
372
68.
Калмиков Г. В.
КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО-МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УКРАЇНІ.
380
69.
Коржавих І. М., Костіна Л. М., Юришева Л. В.
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
386
70.
Котяш І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
394
71.
Лопатенко Ю. П., Козловська Д. О.
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС.
400
72.
Любарець В. В., Зінькова І. І.
ІМІДЖ – ДЕТЕРМІНАНТ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ.
405
73.
Малєєва Т. Є.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.
409
74.
Махновець Ю. А.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
416
75.
Ніконенко Т. В., Малиш Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ЩОДЕННІ 3» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
421
76.
Новосельська Н. Т., Вакаров Н. Ю.
ФУНКЦІЇ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
426
77.
Опошнян С. І., Пономаренко Н. О., Коломієць Н. Г., Зінченко Н. В.
ВЗАЄМОЗВ̓ ЯЗОК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ.
431
78.
Прокоф’єва Л. Б., Мураховська В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ.
435
79.
Саган О. В., Ляшенко В. П.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСВІТНЯ ПЕРСПЕКТИВА.
439
80.
Самойлова І. В., Одерій А. О., Коломійчук О. С., Оченаш Е. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В ШКОЛІ З РІЗНОМАНІТНИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ.
445
81.
Семеренко Ж. М.
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.
450
82.
Снєдкова Л. А., Снєдков І. І.
СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПРАЦЯХ ПСИХОЛОГІВ, ПЕДАГОГІВ АВТОРСЬКА ПРОГРАМА «ШАХИ — ЦЕ ФІЛОСОФІЯ»
460
83.
Сподіна В. О.
АВТОРСЬКА ПРОГРАМА «ШАХИ — ЦЕ ФІЛОСОФІЯ».
465
84.
Хоменко Л. М.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ.
475
85.
Чередник Л. М., Монтач М. О.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
486
86.
Школьнік С. Я., Бесшапошникова Т. В., Мальцева О. Г.
МУЗИЧНІ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
495
87.
Ящук С. П., Журавська Н. С.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ З ПЕРСОНАЛУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ.
505

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

88.
Александров Ю. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ.
508
89.
Балашова Д. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.
514
90.
Гавріяш О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА МОЛОДШОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
521
91.
Карпюк М. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ГРИ НА РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ З ТЕНІСУ.
528
92.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
АБ’ЮЗИВНІ СТОСУНКИ ЯК ЧИННИК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ.
537
93.
Мартинова Г. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА.
543
94.
Мірошник З. М., Горбачова О. Ю.
ТАКТИ МІЖЕТНІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД.
546
95.
Орленко Н. А., Дейнеко И. В., Величенко Н. А., Пахомов В. И.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ У ИГРОКОВ С ФУТЗАЛА НАУ.
551
96.
Пріснякова Л. М., Каплунська С.
ПОТРЕБИ У ПОШУКАХ ВІДЧУТТІВ ЯК СКЛАДОВА ПОДРУЖНЬОЇ НЕВІРНОСТІ.
555
97.
Пріснякова Л. М., Марфобудінова Л.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ: SWOT АНАЛІЗ.
560
98.
Туриніна О. Л., Макаренко Л. А.
ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ.
567
99.
Шопша О. Л., Петрусь О. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КРЕАТИВНОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ.
575

SOCIOLOGICAL SCIENCES

100.
Briiedis M.
INFORMATION WARFARE AS A COUNTRY’S SOCIAL SYSTEM MANIPULATION TOOL.
584
101.
Ядловська О. С., Грисенко О. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ІНІЦІАТИВ У М. КИЇВ.
589

 JOURNALISM

102.
Yessenbekova U. M., Yeltay A.
THE CONCEPT OF «SERVICE TO SOCIETY» WITH THE PROGRAM STRATEGY OF THE BBC WORLD NEWS TV CHANNEL.
595
103.
Скакальська В. М.
ПОСІБНИКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО ЯК ВИД НАВЧАЛЬНОГО ВИДАННЯ.
602

 ART

104.
Cai Xiaowen
CARVING EVOLUTION OF LEIZHOU STONE DOGS IN CHINA.
608
105.
Берегова О. М., Трач А. С.
НОВАЦІЇ ВОКАЛЬНОГО ПИСЬМА У «АКВАРЕЛЯХ» В. БІБІКА.
611
106.
Вергунова Н. С.
ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНО-ХУДОЖНЬОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ.
616
107.
Громченко В. В., Старостенко Т. О.
КАДЕНЦІЇ І. Й. КОСТЛАНА У КОНЦЕРТІ ДЛЯ ФАГОТА З ОРКЕСТРОМ В.А. МОЦАРТА (ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ).
623
108.
Громченко В. В., Томчук К. І.
ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРИТАЦІЙ КОНЦЕРТІВ ДЛЯ ВАЛТОРНИ КОМПОЗИТОРІВ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Р. ГЛІЄРА ТА О. ГЕДІКЕ).
631
109.
Марущак О. В., Ружицька Д. Д., Довженко М. В., Лебідь С. О.
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПРИРОДА ТВОРІВ ПОДІЛЬСЬКОГО МАЙСТРА ГОНЧАРНОЇ СПРАВИ ОЛЕКСІЯ ГРИГОРОВИЧА ЛУЦИШИНА.
638
110.
Регуліч І. В., Науменко М. О., Комарук З. В.
ЕПІКО-ДРАМАТИЧНИЙ ТИП СИМФОНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО.
648
111.
Стонога Д. В., Морська О. О.
3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПЛАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПОНЕНТНОГО МЕНЮ T-SPLINE, У ПРОСТОРІ GEMVISION MATRIX.
654

HISTORICAL SCIENCES

112.
Заїка Н. Л.
ІСТОРІЯ ФАБРИКИ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
659
113.
Мирошниченко В. О.
УКРАЇНА ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ І. А. ЛИННИЧЕНКО.
667
114.
Поцулко О. А., Курбаков Є. Р.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В АВСТРАЛІЇ В ПОВОЄННІ РОКИ.
675

 LITERATURE

115.
Бляшко Л. В., Тимчук О. Т.
ТЕХНІКА «ПОТОКУ СВІДОМОСТІ» У ТВОРАХ ДЖ. ДЖОЙСА.
684

 POLITICAL SCIENCES

116.
Бакланова Н. М.
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.
689
117.
Жураева К. С.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
696
118.
Жураева К. С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ.
705

 PHILOLOGICAL SCIENCES

119.
Dziubina O. І., Tatarovska O. V., Dudok R. I.
WAYS OF FORMING NEOLOGISMS IN BUSINESS DISCOURSE.
713
120.
Rybinska Yu., Amirkhanova M., Mykolaienko M.
THE EXTRAORDINARY IMPACT OF THE FAIRY TALE BY «THE FLYING CARPET» PROF. YULIIA RYBINSKA.
719
121.
Гвоздик А. В., Цьох Л. Й.
ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖЕКА ЛОНДОНА «A DAUGHTER OF THE SNOWS».
726
122.
Єфименко Т. М.
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ (ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛІ SIOP).
734
123.
Загнітко А. П., Телецька А. О.
ЗАСОБИ ОБРОБЛЕННЯ ПРИРОДНЬОГО МОВЛЕННЯ.
739
124.
Ктайбекова З. К.
Г. ИБРАГИМОВА ГҮРРИҢЛЕРИНДЕ ВУЛГАРИЗМЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫЎЫ.
747
125.
Тимусь С. М., Перхaч Р. Т.
ЛІНГВOКOГНІТИВНІ OСOБЛИВOСТІ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ.
751
126.
Чоп Д. О., Цьох Л. Й.
КВАНТИТАТИВНИЙ ПРОФІЛЬ ІДІОСТИЛЮ М. ЯЦКОВА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «В ЛАБЕТАХ» ТА НОВЕЛІСТИКИ).
757
127.
Шиян М. В., Перхач Р. Т.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ.
766

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

128.
Pavlenko N.
THE SOCIAL ISSUES OF MEDICALIZATION.
774
129.
Довгань М. Г.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВЧЕННІ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ.
778

 ECONOMIC SCIENCES

130.
Polova T., Zastela I.
ORGANIZATION AND METHODS OF PRODUCTION STOCKS ACCOUNTING AND CONTROL AT ZMIYEV PAPER FACTORY LTD.
782
131.
Radionov Yu. D.
FORMATION OF PRIORITIES OF THE COUNTRY’S DEVELOPMENT STRATEGY.
788
132.
Shalamai O. A.
THE SIX GREEN ECONOMY SECTORS OF JORDAN VISION 2025.
799
133.
Yurkovskiy A. М., Nazarenko I. V., Pismennikova E. I.
PECULIARITIES OF SONOGRAPHIC CONTROLLED PUDENDAL NERVE BLOCKADE IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN.
808
134.
Газуда С. М., Ерфан В. Й., Сойма С. Ю., Індус К. П.
АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
812
135.
Газуда Л. М., Газуда М. В., Волощук Н. Ю.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ.
818
136.
Дугієнко Н. О., Ткачук О. О.
ШЛЯХ ДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ.
823
137.
Дудник О. В., Міненко С. І., Д`яківнич К. А.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ.
826
138.
Македон Г. П., Ляпіна І. Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ.
831
139.
Максименко І. Я., Неч С. С.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ.
835
140.
Миськів Л. П., Кондаревич І. Б.
НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ.
838
141.
Сергєєва О. Р.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НОЖІВ В УКРАЇНІ.
845
142.
Ситницький М. В.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТАЛАНТІВ ТА ІННОВАЦІЙ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ.
847
143.
Скригун Н. П., Бутурлім В. Є.
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ТАРГЕТИНГУ НА ПРОЦЕС ВІДБОРУ СХИЛЬНИХ ДО СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ СПОЖИВАЧІВ.
852
144.
Трушкіна Н. В., Шипоша В. А.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД США.
855
145.
Ушеренко С. В., Лилак Н. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БІЗНЕСУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
863
146.
Черевична Н. І., Гапонцева О. В., Фролова Т. В.
СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ СПОЖИВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
871

LEGAL SCIENCES

147.
Андрощук А. Р., Пушкар М. В.
ВІДНЕСЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДО СКЛАДУ СПАДЩИНИ.
880
148.
Біліченко В.
ПІДСТАВИ ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА.
884
149.
Мухитдинова Ф. А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ И В ПРАВОСУДИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
887
150.
Павлович-Сенета Я. П., Лепіш Н. Я.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.
898
151.
Устюжанінова О. Т.
КОРУПЦІЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: ОСНОВНІ ПРОЯВИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ.
903
152.
Федьорко С. Ю.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СЛІДИ CRIMINAL DOCTRINE OF TRACE.
907
153.
Чернега В. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ВНЗ.
916

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: