fbpx

V Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 26-28 июля 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 июля 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась V Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-26-28-iyulya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.

Marchenko T. Yu., Lavrynenko Yu. O., Tyshchenko A. V., Кonovalova V. N.
HETEROSIS MODELS OF MAIZE HYBRIDS

11

2.

Завірюха П. Д., Пік М. І., Туркоцьо М. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ

16

3.

Махароблидзе Р. М., Шапакидзе Е. Д.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

23

 

BIOLOGICAL SCIENCES

 

4.

Василюк Д. П.
АНАЛІЗ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВІКОМ 9-11 РОКІВ

29

5.

Данільченко В. Е.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ МІКРОМІЦЕТІВ З ГЕРБІЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

37

6.

Поденежко Ю. В., Воробєй Є. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ОРГАНІЗМІВ НА ФІТОНЦИДИ ЕФІРНИХ ОЛІЙ РІЗНОГО СТУПЕНЯ АНТИСЕПТИЧНОЇ ДІЇ

41

 

MEDICAL SCIENCES

 

7.

Nechytaіlo D. Yu., Miheeva T. M.
ALGORITHM OF EARLY DIAGNOSIS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN SCHOOLCHILDREN

44

8.

Гришняева Е. В., Иванов А. Н., Рами А. Ф. Аль – масри, Шаповалова Т. В.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

47

9.

Єрошкіна Т. В., Суржикова Т. В., Борисенко С. С.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НАРКОМАНІЇ, АЛКОГОЛІЗМУ І ПАЛІННЯ

51

10.

Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Серга Е. А., Колисниченко Л. А., Блинова В. П., Рипа В. Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

58

11.

Янішен І. В., Мовчан О. В., Доля Г. В.
ВИКОРИСТАННЯ АДГЕЗИВНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ: КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

64

 

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

 

12.

Nemchenko A. S., Mishchenko V. I., Vynnyk E. V., Polyukhovych KV.
ANALYSIS OF DRUGS AND PARAPHARMACEUTICALS WITH OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS AT POINTS OF SALE

68

13.

Senyuk I. V., Shovkova O. V., Bakir Makher Nazen
THE MODERN CONCEPT OF PHARMACOCORECTION OF THE FUNCTIONAL CONSTIPATION

71

14.

Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Роздорожнюк О. Я.
ФІТОЗАСОБИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТА МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ПНЕВМОНІЄЮ

81

 

 CHEMICAL SCIENCES

 

15.

Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г.
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» З ХІМІЇ ЕЛЕМЕНТІВ

89

 

 TECHNICAL SCIENCES

 

16.

Halahura K. A.
COMPARISON OF CASE TOOLS AND THEIR SUPPORTED METHODOLOGIES FOR BUSINESS PROCESSES MODELING

94

17.

Smalko O. A.
DEVELOPMENT OF DIGITAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN IMPORTANT CONDITION FOR BUILDING A SUCCESSFUL CAREER IN THE INFORMATION SOCIETY

99

18.

Weigang G. O., Komar K. V.
VANET AS AN URBAN TRAFFIC OPTIMIZATION TOOL

103

19.

Булгакова О. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗРОБКИ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ НАВІГАЦІЙНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ КОРИСТУВАЧІВ НА САЙТІ НЕРУХОМОСТІ

108

20.

Гаврилов Т. М.
МЕТОДИКА ПОШУКУ СПІЛЬНИХ ТОЧОК БАГАТОКУТНИКІВ ПРИ БАГАТОВАРІАНТНОСТІ ВЗАЄМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ ПРИ ІНТЕРАКТИВНОМУ ФОРМУВАННІ РОЗКРІЙНИХ СХЕМ

113

21.

Глущенко О. Л., Рибальченко А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПАРОВОГО КОТЛА ТИПУ ТП З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПАРОПРОДУКТИВНОСТІ

120

22.

Губенко С. И.
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ В ОБОДЬЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

125

23.

Кадацька О. Й., Сабурова С О., Волокитіна О.
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

132

24.

Кім Н. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ МЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ

140

25.

Кірнос К. А., Січко І. М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

145

26.

Комаров В. О., Сендецький М. М.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ І ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЯЄМОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЇ КРИЛА ЛІТАКА МЕТОДАМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

149

27.

Лебідь В. В., Давиденно В. В.
ПРОБЛЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

156

28.

Мещеряков Д.
НЕЧИСЛОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СИСТЕМЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

162

29.

Севостьянов І. В., Підлипна М. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІБРОМАШИН ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

167

30.

Чернецов О. І., Казаков В. В., Кобзєв О. В., Созонтов В. Г.
МОЖЛИВІСТЬ ОДЕРЖАННЯ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В УМОВАХ ТОВ НВП «ЗОРЯ» М. РУБІЖНЕ

173

31.

Шишанов М. О., Веретнов А. О., Горбачевський С. А., Гордійчук В. В.
МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ КОНТРОЛЮ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

177

 

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

 

32.

Бурачок О. В., Кондрат О. Р., Бікман Є. С., Матківський С. В., Першин Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ PVT-МОДЕЛЕЙ ЗА УМОВИ ОБМЕЖЕНОЇ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

184

 

 ASTRONOMY

 

33.

Абдусаминова Г. К., Таджибаев И. У.
СИСТЕМА ШАРОВЫХ СКОПЛЕНИЙ NGC 1399: РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА АНИЗОТРОПИИ

189

 

 PEDAGOGICAL SCIENCES

 

34.

Bairamov Ruslan Khalik ogly, Bondar A. S.
SUMO IN EXTRACURRICULAR EDUCATION OF CHILDREN

195

35.

Hryhorchuk E.
ARRANGEMENT IN TERMS OF UKRAINIAN MUSIC EDUCATION

200

36.

Kuzmenko O. S.
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PHYSICS EDUCATIONAL PROCESS BASED ON STEM EDUCATION TECHNOLOGIES IN THE TECHNICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

205

37.

Ridei N., Klipa Yu., Slabetskyi O., Kozliuk O.
MODERN SCIENTIFIC ASPECTS OF THE ECONOMISTS’ RESEARCH TRAINING ENSURING THE SUSTAINABILITY PRINCIPLES

211

38.

Ridei N., Pavlenko D., Klipa Yu., Tymoshenko V.
SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH METHODS OF SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING FOR ENTREPRENEURSHIP

218

39.

Безверха О. І.
ВПЛИВ ПРОЄКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

225

40.

Болотова Ю. С.
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ

232

41.

Гончарук В. А., Гончарук В. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ПІДХОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

239

42.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Опушко Н. Р.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

246

43.

Ищенко М. В.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

253

44.

Калинич К. Ф.
ВІДБИТОК АНТИЧНИХ ШКІЛ ТА НАПРЯМІВ НА ФУНКЦІОНУВАННІ ВУЗІВСЬКОЇ МЕТОДИКИ

260

45.

Климчук І. О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

267

46.

Коношевський Л. Л., Черчик Н. Л.
МЕТОД КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ (CASE STUDY) У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

271

47.

Лемко Г. І.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ

280

48.

Македон Г. П., Ляпіна І. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ Е-НАВЧАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

286

49.

Маковецька Н. В., Конох О. Є., Сидорук А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

290

50.

Окольнича Т. В.
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕТНОГРАФІВ (ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТ.)

297

51.

Подуфалов А. І.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХОДІ ЗАНЯТЬ КОНСТРУКТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

303

 

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

 

52.

Kostina T. O.
PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF ATTITUDE TO GENDER EQUALITY

310

53.

Карпюк Ю. Я.
РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

314

54.

Михайлишин У. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ ТА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

321

 

 ART

 

55.

Gorenko L. I.
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE IN THE FIELD OF ART EDUCATION: ACMEOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL ASPECTS

328

56.

Москаленко-Висоцька О. М.
ІСТОРИЧНИЙ ЕТАП «УКРКІНОХРОНІКИ» ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 70-80-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ

337

 

 CULTUROLOGY

 

57.

Mazur O. L.
DISCO MUSIC RECORDS (FROM THE WORLD RADIO ARCHIVES)

344

 

 POLITICAL SCIENCES

 

58.

Андріянова Н. М., Шпура М. І.
ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК УМОВА ВСТУПУ ДО НАТО

354

59.

Новоскольцева Л. О.
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

360

 

 PHILOLOGICAL SCIENCES

 

60.

Молодика А. О., Овсянко О. Л.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ВІДОМИХ АВТОМОБІЛЬНИХ БРЕНДІВ)

369

61.

Сухарєва С. В., Яручик О. Б.
ІМПЕРАТИВИ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ З. КОССАК-ЩУЦЬКОЇ: ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

373

62.

Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ У РОМАНІ Е. М. РЕМАРКА «ARC DE TRIOMPHE»

380

63.

Шевченко О. М., Шевченко Н. С.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ

385

 

 ECONOMIC SCIENCES

 

64.

Bayramov V. E.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE AUDIT SERVICE

390

65.

Khomovyi S. M., Tomilova-Yaremchuk N. O., Lytvynenko V. S., Khomovyi M. M.
INTERNATIONAL METHODS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS

396

66.

Баев В. В., Антоненко И. Я., Баева Е. В.
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: СТРУКТУРА РЫНКА, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ

401

67.

Бігунов-Новіков Л. Ю.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

408

68.

Біловус Т. В.
УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

412

69.

Кущенко О. І., Спорихіна О. О.
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ

416

 

 LEGAL SCIENCES

 

70.

Holubiev I. M.
HOLDING OF COMPUTER FORENSIC INVESTIGATIONS

423

71.

Козачок І. В.
КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ТА РЕГУЛЯТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

427

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

, тези для участі у конференції приклад, тези на конференцію, тези конференції, приклад тези на конференцію, як писати тези на конференцію, приклад тез на конференцію, тези для конференції, тези доповідей наукової конференції, тези до конференції, збірник тез конференції, тези до конференції приклад, тези на конференцію з економіки, тези конференції приклад, як написати тези на конференцію, тези для конференції приклад, рецензія на тези конференції, тези для участі у конференції це, збірник тез конференції право, наукова конференція тези, як правильно писати тези на конференцію, як писати тези для конференції, збірник тез конференції економіка, збірник тез наукової конференції, тези для наукової конференції, тези для участі у конференції, як пишуться тези на конференцію, тези на конференцію зразок, зразок тез на конференцію, вимоги до написання тез наукових конференцій та статей, вимоги до тез конференції, як писати тези виступу на конференції, тези для участі в конференції це, тези учасника конференції з обміну досвідом, збірник тез конференції педагогіка, вимоги до тез конференції 2018, тези конференції нухт, тези конференції з права, як зробити тези на конференцію, теза на конференцію, проблеми споживчого кредитування в україні, наукова стаття про мистецтво, тези для участі у конференції приклад, тези на конференцію, тези конференції, приклад тези на конференцію, як писати тези на конференцію, приклад тез на конференцію, тези для конференції, тези доповідей наукової конференції, тези конференції приклад, тези на конференцію з економіки, як написати тези на конференцію, збірник тез конференції, тези до конференції, тези до конференції приклад, тези для конференції приклад, тези на конференцію зразок, рецензія на тези конференції, як правильно писати тези на конференцію, збірник тез конференції право, тези для участі у конференції це, наукова конференція тези, тези для наукової конференції, як писати тези виступу на конференції, вимоги до написання тез наукових конференцій та статей, вимоги до тез конференції, тези для участі у конференції, зразок тез на конференцію, збірник тез конференції економіка, як писати тези для конференції, збірник тез наукової конференції, як пишуться тези на конференцію, тези конференції з права, вимоги до тез конференції 2018, збірник тез конференції педагогіка, тези для участі в конференції це, тези учасника конференції з обміну досвідом, тези конференції нухт, як зробити тези на конференцію, зразок тез для конференції, тези доповідей наукової конференції з права, теза на конференцію україни, що таке тези конференції, збірник тез студентської конференції, конференції тези україна, тези виступу на конференції, посилання на тези конференції, тези конференції нубіп київ, приклад статті на конференцію, як написати статтю на конференцію, вимоги до написання тез наукових конференцій та статей, як написати статтю для конференції, стаття на конференцію зразок, збірник статей конференції, де можна опублікувати тези, опублікувати тези європа від атлантики до уралу, опублікувати тези 10, опублікувати тези це, опублікувати тези, опублікувати тези усяка робота свого майстра чекає, опублікувати тези на, опублікувати тези що, опублікувати тези конспект, наукові публікації, наукова публікація, види наукових публікацій, публікації наукових статей, публікація наукової статті, публікація наукових статей, публікація наукових статей студентів, термінова публікація наукової статті, аналітичний огляд наукових публікацій, безкоштовна публікація наукових статей 2018, публікація наукових статей 2018, публікація наукових статей студентів 2018, публікації наукових статей по міжнародному туризму, термін igm в наукових публікаціях, аналітичний огляд наукових публікацій приклад, валерій денисенко наукові публікації, наукова стаття як один із видів публікацій, наукова стаття як один із видів публікації, публікація наукових статей 2017, як написати правильно наукові публікації в резюме, вимоги до наукових публікацій київ 2020, вимоги вак україни до публікацій у фахових наукових виданнях, фактори рейтинговості наукової публікації, наукові публікації сумду україна, наукова публікація це, фахова наукова публікація це, умови публікації у студентських наукових виданнях, реферат на тему наукова публікація, публікація наукових статей економіка, публікація наукових статей за кордоном, реабілітація учасників ато наукові публікації, огляд наукових публікацій з проектного фінансування, наукові публікації на тему управління персоналом, публікація наукових статей в польщі, наукові публікації зарубіжних авторів про родючіст грунтів, вимоги вак україни до наукових публікацій, публікація наукових статей студентів, публікація наукових статей студентів 2018, тези доповідей наукової конференції з права, зразок тез для конференції, збірник тез студентської конференції, тези виступу на конференції, конференції тези, тези конференції нубіп, посилання на тези конференції, що таке тези конференції, ,

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: