V Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 24-26 января 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

24-26 января 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась V Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26-yanvarya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Rozhko I., Kulyk M.
THE USE ENERGY CROPS IN ORDER TO IMPROVE MARGINAL LANDS
29
2.
Білявська Л. Г., Брижак Я. В.
ВИРОБНИЦТВО ДОБАЗОВОГО НАСІННЯ СОЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
35
3.
Іщенко К. В., Гончар В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ПТАШНИКУ ПРИ ДОДАВАННІ ДО ПОСЛІДУ НА СТРІЧКОВИХ ТРАНСПОРТЕРАХ КЛІТКОВИХ БАТАРЕЙ ЦЕОЛІТУ
41
4.
Йолкіна Л. В.
ІНТРОДУКЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ IRIDODICTYUM RETICULATA В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
46
5.
Молдован В. Г., Молдован Ж. А., Собчук С. І.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОРТАМИ СОЇ З РІЗНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
52
6.
Немерицька Л. В., Журавська І. А., Можаровський С. В., Устименко Я. І., Насінник І. І.
МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ АЛЬТЕРНАРІОЗУ КАРТОПЛІ ЗА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ
59
7.
Палій А. П., Рикова Т. В.
ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ ЛАКТАЦІЇ КОРІВ ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МОЛОКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНОГО ДОЇЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
65
8.
Палій А. П.
ВПЛИВ ЗАПИЛЕНОСТІ ДОЇЛЬНИХ ЗАЛІВ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ПУЛЬСАТОРІВ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ
72
9.
Романко В. О., Дудинська А. Т., Хмельницький В. П.
ВПЛИВ ФУМІГАЦІЇ СУМІШАМИ ГАЗІВ ФОСФІНУ З ВУГЛЕКИСЛИМ ГАЗОМ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР
77
10.
Ткаченко А. Д., Глебова Ю. А.
ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ РОСЬ
82
11.
Шевченко А. А., Цимбал Н. В., Занберова С. С.
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
88

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

12.
Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Бахур Т. І., Джміль В. І., Шмаюн С. С., Ткаченко С. М., Ткаченко І. С.
ЛІКУВАННЯ СОБАК ЗА ОТОДЕКТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ
93
13.
Білошицька Л. В., Дубовий А. А.
РЕЗУЛЬТАТИ МОРФОЛОГІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ ХВОРИХ КОТІВ ЗА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ
99
14.
Гребенюкова К. О., Франчук-Крива Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ЗМІН КРОВІ У КЛІНІЧНО ЗДОРОВИХ КОТІВ ГЕРІАТРИЧНОГО ВІКУ
103
15.
Кладницька Л. В., Величко С. В., Кисилиця В. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ДИРОФІЛЯРІОЗУ В СОБАК
108
16.
Папченко І. В., Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Случ О. В.
ПРИЧИНА ЗАГИБЕЛІ МОЛОДНЯКУ СТРАУСІВ У ПРИВАТНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
111
17.
Поліщук Ю. А., Дубовий А. А.
ЗМІНА МОРФОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЗА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ СОБАК
118

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

18.
Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В.
ЗБОРИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ГЕНРІХА МОРІЦА ВІЛЬКОМА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е. Е. ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
122
19.
Волошкіна О. С., Варавін Д. В., Сіпаков Р. В.
«ЗЕЛЕНЕ» БУДІВНИЦТВО ТА ПЕРЕХІД НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ МОТОРНОГО ПАЛИВА У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЗМІН КЛІМАТУ
129
20.
Крупєй К. С., Долотій М. М.
ФІТОТЕСТУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ КОСМЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ
136
21.
Лисенко Г. М., Воробйова К. М., Сущенко Л. І.
ВПЛИВ ВИБІРКОВИХ САНІТАРНИХ РУБОК НА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ LILIUM MARTAGON L. В ІЧНЯНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
140
22.
Мустафаева Гюльзар Алигейдар к., Исаева Камаля Бахлул к., Асланова Гюльнара Мирзабала к.
ПАРАЗИТЫ ДВУХ ВИДОВ ЩИТОВОК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
147
23.
Сак А. Є., Антіпова Р. В.
ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ САМЦІВ ЩУРІВ ПРИ НАДМІРНОМУ СПОЖИВАННІ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ
154
24.
Шейкіна Н. В., Ярошко Г. С.
ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ — НАСЛІДКИ НАШОЇ БЕЗТУРБОТНОСТІ
157

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

25.
Grynchuk F.
THE CLINICAL PREDICTORS OF THE RELAPSE EMERGENCE OF GASTRODUODENAL ULCEROUS BLEEDING
163
26.
Sharapova E. N.
FORMATION OF THE INTRAMURAL NERVE APPARATUS IN THE TESTICLES OF THE RATS IN ONTOGENESIS
170
27.
Бабийчук Л. В., Бабийчук В. Г., Коваль С. Н.
ВЛИЯНИЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ КОРДОВОЙ КРОВИ НА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА КРЫС С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
172
28.
Біда В. І., Гурин П. О.
ЯВИЩЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ МЕТАЛІВ У ПОРОЖНИНІ РОТА, ОБУМОВЛЕНОГО ГАЛЬВАНОЗОМ
176
29.
Гаврелюк С. В., Лобунець Т. Л.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
182
30.
Гармаш Т. П., Гармаш М. П.
ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
189
31.
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко Т. А.
ДИФУЗІЙНЕ АКСОНАЛЬНЕ УШКОДЖЕННЯ (ДАУ) ГОЛОВНОГО МОЗКУ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
196
32.
Грицаєнко М. В., Седнєва Л. Р., Сніга Я. В., Троценко О. В.
ДРАМАТЕРАПІЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ПОДАЛЬШІЙ ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
200
33.
Деркачов Е. А., Сотник В. Л., Могіна Н. В., Бондаренко Л. Г.
ТЕХНОЛОГІЇ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
208
34.
Заболотная И. И., Махнева А. В.
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ЭМАЛИ И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИШЕЕЧНЫМ КАРИЕСОМ И ИНТАКТНЫМИ ЗУБАМИ
213
35.
Зайцев М. А., Шелест А. О., Волковецький В. В., Максименко М. В., Сусак Я. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ КИШКІВНИКА НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ТА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПАХ
219
36.
Зайцев М. А., Шелест А. О., Гальперін К. В., Максименко М. В., Сусак Я. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ КИШКІВНИКА В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
221
37.
Зайцев М. А., Шелест А. О., Коротя М. В., Сусак Я. М., Ткаченко О. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ РЕСПІРАТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
223
38.
Казакевич Л. І., Краснолицька Л. М., Брилевич О. А.
РОЗВИТОК ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ ПАЦІЄНТА» В СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ
225
39.
Мальцева О. Б., Самойленко С. М., Стряпко Я. І.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МОТИВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
231
40.
Нерсесян В. М., Брилевич О. А., Єгорова К. І.
РОБОТА В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ», «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» ТА «МІКРОБІОЛОГІЇ»
238
41.
Процайло М. Д.
ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
243
42.
Сіренко А. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЕНОМУ ПРИ ГОСТРОМУ ЛІМФОБЛАСТНОМУ ЛЕЙКОЗІ
249
43.
Трунова С. В., Хамбір І. О., Мартиненко С. О.
ФАКТОРИ РИЗИКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ТА МОЛОДОГО ВІКУ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА
256
44.
Чорний О. В.
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СУСПІЛЬСТВІ
262
45.
Шейкіна Н. В., Мирошниченко К. Ю.
ВПЛИВ КУРІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
266
46.
Шейкіна Н. В., Полторацька К. В.
ВЕГЕТАРІАНСТВО: ЗА ЧИ ПРОТИ
272
47.
Шейкіна Н. В., Черевкова Ю. Р.
ГОРМОНАЛЬНИЙ ФОН ТА ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
277
48.
Щигорцова О. В., Клименкова С. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ – ДІЛОВОЇ ГРИ – НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ З БАКАЛАВРАМИ МЕДСЕСТРИНСТВА В АПТЕЧНОМУ ЗАКЛАДІ
283
49.
Юрченко І. О.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПРОЛАКТІНЕМІЇ
288

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

50.
Голубнича Т. О.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
294
51.
Зайцев О. В., Посилкіна О. В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
297
52.
Ковтуняк М. С., Трутаєв С. І.
ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИРОВИНИ КОРЕНІВ РОДІОЛИ РОЖЕВОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАСТОЙКИ
303
53.
Лавринюк Ю. С., Карпенко Л. А.
ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
307
54.
Посилкіна О. В., Губар М. А., Косяченко К. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ
311
55.
Рубан Т. В., Харченко А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПОЖИВАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НАСЕЛЕННЯМ
315
56.
Семченко К. В., Невшупа О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОРОШКУ ДЛЯ ОБРОБКИ РАНОВОЇ ПОВЕРХНІ КОМБІНОВАНОГО СКЛАДУ
318
57.
Семченко К. В., Федоренко А.
ВИБІР ТАРИ ДЛЯ ОТРИМАНОЇ РІДИНИ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ РУК УДОСКОНАЛЕНОГО СКЛАДУ
320

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

58.
Samkharadze Z. V., Marsagishvili T. A., Tatishvili G. D., Gachechiladze M. P., Metreveli J. A., Ananiashvili N. Sh., Matchavariani M. N., Khutsishvili Z. A.
INVESTIGATION OF THE STABILITY OF AQUEOUS AND ELECTROLYTE SUSPENSIONS BASED ON CARBON MATERIAL IN DISPERSING MEDIA
324
59.
Бутенко Э. О.
К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ МЕРКАРБИДА
330
60.
Пальчевський К. В.
КЛЕЇ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
333
61.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ОДНІЄЇ БРАЗИЛЬСЬКОЇ ПІСНІ
339
62.
Чернушенко О. О., Саєвич О. В.
ТЕРМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ХРОМУ(III) З ЦИСТЕЇНОМ ТА ГЛІЦИНОМ
345
63.
Шeйкіна Н. В., Кривець Т. О.
ДЗЕРКАЛЬНІ СПОЛУКИ (ІЗОМЕРІЯ)
349

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

64.
Kornienko A. A.
METHODS OF OBTAINING AND PROCESSING OF TELEMETRIC INFORMATION OF ARTIFICIAL SATELLITES OF THE EARTH
356
65.
Бабій Я. В., Ієвлєв О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
361
66.
Близнюк С. В., Онофрійчук О. П.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
366
67.
Гальчук Т. Н.
ВИКОРИСТАННЯ САD/CAM СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ
378
68.
Гейко О. О.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ GIS-ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНИ ТА СЦЕНАРІЇВ ГІДРОАКУСТИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
384
69.
Гургенидзе Д. Р., Горгидзе Д. А.
ТЕРМОУПРУГОЕ РАВНОВЕСИЕ ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ В ЦИЛИНДРО-БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
387
70.
Данилюк І. П.
КЛІНІНГОВЕ УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
394
71.
Задерейко О. В.
КОМП’ЮТЕРНО-СХЕМОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
398
72.
Захарченко С. М., Гуменюк Р. С., Захарченко М. Г.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АЦП ПОСЛІДОВНОГО НАБЛИЖЕННЯ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ
406
73.
Карпюк Л. В., Ганжа С. А.
ГРАФІЧНЕ ПРОСТОРОВЕ УЯВЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
412
74.
Колеснікова Т. М., Сакно О. П., Какун О. О.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ НАДДУВУ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ТУРБОКОМПРЕСОР З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
419
75.
Копей Б. В., Білик Н. Д., Мартинець О. Р.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОБЕРТАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ З КРОКОВИМ ДВИГУНОМ
426
76.
Копичко Р. Р., Самохліб О. О.
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ПРИКЛАДІ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІТАКІВ
433
77.
Кралюк М. О., Крупка А. А., Пашинська О. Г., Дузь Л. Є.
ПОКРАЩЕННЯ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДИХАННЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІЗОЛЮЮЧИХ САМОРЯТІВНИКІВ
435
78.
Левківська Л. В., Елаллак Джафар Муса
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПЕРЕДЧАСНОГО РУЙНУВАННЯ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ
442
79.
Любчич К. М.
МАТЕМАТИЧНИЙ ФІЛЬТР «AND-ФІЛЬТР». ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАРЯДУ LI-ION АКУМУЛЯТОРА
448
80.
Малєєв В. О., Безпальченко В. М., Чеботарьова Ю. С.
ДРЕНАЖ ЯК ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДТОПЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
459
81.
Нікітін Д. М., Голян В. В.
ВИКОРИСТАННЯ КІНЦЕВИХ АВТОМАТІВ ТА ЇХ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
466
82.
Рибіцький О. М., Голян В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OBD-2 ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
471
83.
Сабурова С. О., Корнейцова Н. В.
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СALL CENTER
476
84.
Середюк М. Д.
ГАЗОДИНАМІЧНІ РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ НИЗЬКОГО ТИСКУ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ГАЗО-ВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ
483
85.
Струтинська Л. Т.
ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНОЇ РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ ПОЛІПШЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
489
86.
Туфекчі В. І., Вересоцький Ю. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРВИННОГО РОЗПИЛЕННЯ РІДКОЇ ФАЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЙЛЕРОВО-ЛАГРАНЖЕВОЇ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ В РІВНОМІРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ANSYS
494
87.
Цицкишвили З. А., Гулуа Н. Г., Горгидзе Д. А.
РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
502
88.
Чередник А. Д., Бурда Ю. А., Пивненко Ю. А., Редько И. А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ИНФРАКРАСНЫХ ВОДЯНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
505
89.
Чупринка В. И., Чупринка Н. В., Сергеева В. С.
СГЛАЖИВАНИЕ ВНЕШНИХ КОНТУРОВ ПЛОСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ДУГ ОКРУЖНОСТЕЙ
509

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

90.
Аббас Али оглу Мехтиев, Нематли Айгюль Ельшан кызы
О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
517
91.
Асим Алескер оглу Акперов, Каримова Наргиз Тяййар кызы
О НЕКОТОРОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ФУНКЦИИ ИЗ Ap, υ В НОРМЕ Lq, υ
519
92.
Васильєв М. О., Носенко В. К.
ДЕФОРМАЦІЙНО-ІНДУКОВАНА ПОВЕРХНЕВА СЕГРЕГАЦІЯ В АМОРФНІЙ СТРІЧЦІ НА ОСНОВІ Fе
521
93.
Вдовцова О. С.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ МАТЕМАТИКИ
526
94.
Гайдар Г. П.
К ВОПРОСУ ОБ АНИЗОТРОПИИ РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ДЕФОРМИРОВАННОМ КРЕМНИИ
532
95.
Лазаренко Т. К.
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
537
96.
Матвієнко В. Т., Мушта І. А.
ПОШУК ОБ’ЄКТА В ЗОБРАЖЕННІ
543
97.
Никулин А. В., Наконечная Т. В., Барабаш Н. М.
ТОЧНОСТЬ АППРОКСИМАЦИИ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
549
98.
Салех Зейни оглу Ахмедов, Аббас Али оглу Мехтиев, Айгюн Ханлар кызы Аббасова
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ, МЕНЯЮЩЕГО ТИП С ПАРАБОЛИЧЕСКОГО НА АНТИПАРАБОЛИЧЕСКИЙ
554
99.
Филер З. Е., Чуйков А. С.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
557
100.
Филер З. Е.
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА – ЕЩЁ ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
566
101.
Яцура М. М., Коцюбинський В. О., Яремій І. П., Гамарник А. М.
МЕССБАУЕРІВСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АМОРФНОГО СПЛАВУ Fe80Si6B14 ЗІСТАРЕНОГО ЗА ЗВИЧАЙНИХ УМОВ
576

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

102.
Datsko T.
PECULIARITIES OF CADMIUM DISTRIBUTION IN SOIL PROFILES OF THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE
583
103.
Лепіх Т. Д., Колісник А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
587
104.
Тепайкіна Д. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВРАЗЛИВОСТІ МІСТА ПОЛТАВИ ДО ЗМІН КЛІМАТУ
593
105.
Цуй Чжибо
ПРО ЗНАЧЕННЯ І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ РЕСУРСІВ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ
599

АРХИТЕКТУРА

106.
Амензаде Р.
АРХИТЕКТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА ПЕРИОДА ХАНСТВ (ХАНЛЫГЛАР)
606

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

107.
Semenchenko T. O., Nikonenko I. S., Martsyniuk A. Yu.
INTERACTIVE PRESCHOOL AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGICAL METHOD OF TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES
616
108.
Аленіна І. С., Бабай Л. В.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ, ЇЇ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
620
109.
Бардус І. О., Червяковська Н. В.
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
625
110.
Богданова Т. Л., Єщенко Г. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОФІЗИКА» В МЕДИЧНОМУ ЗВО
630
111.
Бойко Г. Г., Мелентьєва К. М.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
635
112.
Будейчук Г. М., Приходькіна Н. О.
ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
641
113.
Варнавська І. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
648
114.
Величко Н. В., Єщенко Г. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ХІМІЯ»
655
115.
Герасимчук Л. Ф.
ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
659
116.
Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Ляшенко А. Х., Голота О. В.
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТВЕРДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ УЧНІВ
666
117.
Гузь О. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АКТИВНОГО ГРАМАТИЧНОГО МІНІМУМУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
671
118.
Гуменюк Г. М., Ткачівська І. М.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
674
119.
Данилів С. І.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ
680
120.
Данько Д. В., Хлєбік С. Р.
СОЦІАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ УЧАСНИКІВ АТО/ООС
683
121.
Дмитренко С. М., Забутна М. В., Дорофєєва А. В., Хоронжевський Н. Л., Савчук В. І.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У ЮНИХ АКРОБАТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
689
122.
Дяченко А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІТЕЙ 6-ГО РОКУ ЖИТТЯ ТА СИСТЕМА РОБОТИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
694
123.
Єременко Н. П., Бобренко С. М., Довгич О. О.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ХОДЬБОЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
702
124.
Кизенко В. І., Косянчук С. В., Савченко М. П.
ГІМНАЗІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ЦІННОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
709
125.
Клименко Л. І.
ЗРОСТАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ НУШ: ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ
718
126.
Ковальчук М. А.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАРТИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
725
127.
Ковальчук О. К.
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ТЕРИТОРІЯ ПАРТНЕРСТВА
732
128.
Костенко Л. Д.
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ОСНОВА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
739
129.
Коцур Н. А.
ПРОВІДНІ УМОВИ ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
744
130.
Левченко Ф. Г.
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
750
131.
Лей Кунь
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В КНР
755
132.
Лишевська В. М.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС МОЛОДІ (ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ)
758
133.
Маліцький В. К., Гнатюк С. О.
НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
764
134.
Марушко Л. П., Лукащук М. М., Янчук О. М., Кадикало Е. М.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
768
135.
Мацюк Н. Г.
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ
775
136.
Нестеренко Т. В., Єщенко Г. Л.
СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
782
137.
Нестеренко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ
786
138.
Огоновська Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
792
139.
Олейник Н. А., Байдачна Д. В., Король О. В.
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
799
140.
Олійник Н. А., Басюк А. М.
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
805
141.
Омельяненко З. В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТТЯ ІЗ СУЧАСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ
810
142.
Опанасенко Я. О.
АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ТА ЇХ РОЛІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ЗВО
814
143.
Орос В. М.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ
820
144.
Пархомець Т. О.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ
824
145.
Петрук В. А., Клєопа І. А.
ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
829
146.
Пивовар С. Ф.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ У MINERVA PROGECT
836
147.
Піскунова Л. Е.
АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
843
148.
Поліщук Л. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
850
149.
Пономаренко Д. А.
АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЗКУ ДИТИНИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРАВ ТА ІГОР
855
150.
Проскура О. І.
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ
859
151.
Ревенко І. В., Чжан Сюамінь, Лі Хан
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
866
152.
Римар О. В., Соловей А. В., Журенко Є. О.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
870
153.
Родіна І. М.
ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
876
154.
Романюк Р. К., Жила Т. А., Соколюк Л. Й., Гульчевський В. І.
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
881
155.
Рябченко І. М., Лук’янова Н. В.
ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ МЕТОДИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ)
888
156.
Северин Г. К., Єщенко Г. Л.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ДНМУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ»
893
157.
Сметаніна К. О.
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
897
158.
Татарин К. С.
ТЕХНОЛОГІЯ «ЛЕПБУК» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
904
159.
Ткаченко І. О., Чень Чжень
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ-ГІМНАСТІВ
911
160.
Ткачук С. І., Мельник О. С., Куценко І. С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
916
161.
Ульянова В. С., Турукіна О. В.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ
922
162.
Федора Н. В., Качак Т. Б.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ
926
163.
Фільчакова О. Г.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
932
164.
Фотюк М. В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
936
165.
Фрумкина А. Л.
МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
943
166.
Ханікянц О. В., Конестяпін В. Г., Колесник О. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
950
167.
Хуртенко О. В., Рябокінь О. С., Хуторянський О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНИХ І РУХЛИВИХ ІГОР В СПЕЦІАЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ БОРЦІВ
956
168.
Чернобай О. Б., Огороднік Н. Ю.
НАВЧАННЯ АЛГОРИТМІЧНОМУ МИСЛЕННЮ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
963
169.
Шаповал С. І.
КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
967
170.
Шевченко Л. В., Цокур Н. І., Коваленко Л. В.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМ «ХІМІЧНА КІНЕТИКА. ХІМІЧНА РІВНОВАГА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
973
171.
Ярошик М. Я., Линдюк М. Я., Якимчук В. В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГОР З ЕЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛУ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
976
172.
Яцура М. М., Гамарник А. М., Рачій Б. І.
ЩЕ РАЗ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН
982
173.
Яцура М. М., Гамарник А. М., Рачій Б. І.
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ‒ РІВНОПРАВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
988

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

174.
Martovytskyi V. A., Vazhinsky B. V., Kuryanov A. I.
ETHICS OF SCIENCE
996
175.
Блохіна І. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
1001
176.
Дичко О. О., Бондарев Г. В.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1006
177.
Дрібас С. А., Пінська О. Л.
ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО КЕРІВНИКА: МЕТОДИ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
1012
178.
Іванчей Г. Б., Кириленко О. В., Сарадян О. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГОМ СИСТЕМИ ОСВІТИ РОЗВИВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
1017
179.
Мудрик А. Б., Земба А. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СПОРТСМЕНІВ
1021
180.
Пилипенко М. А., Макарова К. С., Волос Ю. І., Ковальчак А. Я.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕВІАНТНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ У ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
1028
181.
Разводова Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1035
182.
Ткаченко О. В., Соколенко В. М., Федотенкова Н. М., Приліпка К. О.
СВІТ ЛІВШ: ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НОРМИ ДО ПАТОЛОГІЇ
1042

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

183.
Вецепура Н. В., Земліна Ю. В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ НА ГОТЕЛЬНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
1047
184.
Жуляєв В. М.
ТЕОРІЇ МОЛОДІ — БАЗОВА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ І МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
1052
185.
Кальниш Ю. Г., Веліханова Е. Ш., Іванічева А. В., Іщенко С. С., Смолін Н. С., Цвєткова К. Д.
РЕЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ СУЧАСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
1061
186.
Лукаш С. М., Клименко Я. А., Пізняк О. В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ В АГРОСЕКТОРІ УКРАЇНИ
1067
187.
Малєєв В. О., Зінченко А. О.
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ
1073
188.
Нестерчук В. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ
1080
189.
Пурнак В. П.
СУЧАСНЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРОПАГАНДИ ПАТРІОТИЧНИХ ТА ВИСОКО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ
1083
190.
Соколовський І. В., Братусь Я. С.
РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПУТАЦІЇ: ВИМІРЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ В МЕДІА ТА РЕПУТАЦІЇ ЯК СПРИЙНЯТТЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
1088
191.
Тоцька Т. С., Каптєлова Т. Л.
ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ
1096

ЖУРНАЛИСТИКА

192.
Nikytenko V.
SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF THE DEFINITION OF «REAL ESTATE MARKET» AS A CATEGORY OF THEMATIC FIELD OF BUSINESS MEDIA
1100
193.
Косюк О. М., Юноша М. П.
ФОТОПОРТРЕТ ЯК ОБЛИЧЧЯ НОВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «LIFE»)
1106
194.
Косюк О. М., Юноша М. П.
ЗНАКОВА ПРИРОДА ФОТОКОМУНІКАЦІЇ
1112

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

195.
Shtets Yu. V., Lysenko O. Yu.
HISTORICAL BACKGROUND OF THE FORMATION OF ARTISTIC AND FIGURATIVE SYSTEM OF UKRAINIAN BOOK GRAPHICS
1116
196.
Гудзик А. Я.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙОМІВ АРТИКУЛЯЦІЇ НА САКСОФОНІ
1123
197.
Родіна Д. В.
ІНФОГРАФІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
1127
198.
Руденко А. Ф.
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА УКРАИНСКОГО КОМПОЗИТОРА В. ГУБАРЕНКО
1133
199.
Шило А. П.
КАМЕРНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАРИСИ РУДЕНКО НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
1137

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

200.
Баран Р. Т.
АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ, КОСЬМА ЕТОЛІЙСЬКИЙ – ПІОНЕРИ АВІАЦІЇ?…
1142
201.
Корженевская В. С.
РОКСОЛАНА: ДОСТОЙНА ЛИ ОНА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ УКРАИНЫ?
1151
202.
Танасюк В. Л.
«РАДЯНСЬКИЙ СЕРВІС»: ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ СПЕЦТОРГІВЛІ 1930-Х РР.
1155
203.
Тимошенко А. П.
САНКЦІОНУВАННЯ ЄВГЕНІЧНОЇ ПРАКТИКИ У КАНАДІ У ХХ СТОЛІТТІ
1160

ЛИТЕРАТУРА

204.
Василюк Г. Д.
РЕЛАКСАЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ
1168
205.
Демченко Л. О.
НАУКОВА ПРАКТИКА ШКОЛЯРІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
1175
206.
Прядко Н. М.
ДАНИЛО КУЛИНЯК – ПУБЛІЦИСТ, КЕРІВНИК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ГРУПИ В «ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ»
1179

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

207.
Бучин М. А., Данчук Г. Д.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
1186
208.
Бучин М. А., Калинчук Х. В.
ПРЕЗИДЕНТСЬКА ВИБОРЧА СИСТЕМА США: КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
1192
209.
Бучин М. А., Ковальчук А. Є.
ІНДЕКСУВАННЯ ЯК НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ДЕМОКРАТІЇ В СВІТІ
1199
210.
Бучин М. А., Мущенко Я. О.
ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
1205
211.
Кононенко О. В.
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА ОБСТАНОВКА: НОВІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ
1211
212.
Лівінський В. М.
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС ДЕРЖАВИ
1214
213.
Федик Л. Б.
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ У ПОГЛЯДАХ Л. ЛУК’ЯНЕНКА
1217

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

214.
Graf V., Melnichenko G.
SCANDINAVIAN INFLUENCE ON ENGLISH PRONUNCIATION, VOCABULARY AND SYNTAX
1222
215.
Бушкова В. В., Сиборова О. Л.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ КОНТРАКТІВ
1227
216.
Горенко В. М.
СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ НЕБЕСНИХ СВІТИЛ У МОВОТВОРЧОСТІ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА
1232
217.
Демченко В. М.
КОДИФІКОВАНА МОВЛЕННЄВА ПОМИЛКА ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ДЕРЖАВНОСТІ
1237
218.
Куликова В. Г.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВІДЧУТТІВ
1243
219.
Малюк Д. С., Сітко А. В.
ПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ
1249
220.
Певсе А. А.
ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
1256
221.
Ріжняк О. Л., Краснощок В. В., Кармазіна К. Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНОГО ЖАРГОНУ
1259
222.
Смужаниця Д. І., Смужаниця Д. Я.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
1263
223.
Сухраменда Є. В., Хлопик О. М.
МЕНАСИВ У МОВЛЕННЄВОМУ АКТІ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ
1269
224.
Ярема Л. А.
READING IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
1279
225.
Яриніч О. Ф.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕЙМІФІКАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
1286

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

226.
Гончаров Г. М.
АТЕЇСТИЧНА СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
1293
227.
Звягіна А., Труш Т. В.
НЕ КОНТИНГЕНТНІСТЬ МИСТЕЦТВА НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛЬНОГО В ОНТОЛОГІЧНОМУ КОНЦЕПТІ ПЛАТОНА
1301
228.
Сокол О. С., Грицай Д. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНМУТАЦІЙНИХ, МУТАЦІЙНИХ ТА АБМУТАНЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯВИЩА ЕКЗОРЦИЗМУ НА ХРИСТИЯНСТВО
1308
229.
Янушевич І. А.
АДЕКВАТНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ В ГУМАНІТАРИСТИЦІ
1315

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

230.
Gurgenidze D., Gorgidze D., Khuciscili S., Museridze R.
SYSTEM ANALYSIS OF THE MAIN FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN A CONSTRUCTION COMPANY
1320
231.
Ilkiv Yu. I.
INNOVATIONS AS A FACTOR OF STRENGTHENING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
1327
232.
Ivanova D.
ОRGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF EXCISE TAXATION IN UKRAINE
1330
233.
Liang Rui
RESEARCH ON UNIVERSITY BRAND SELECTION BASED ON CONSUMER PSYCHOLOGY
1337
234.
Shevchenko V., Yefymenko M.
FINANCIAL TECHNOLOGIES IN BANKING
1338
235.
Александрян М. В., Самарічева Т. А.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НЕЇ
1344
236.
Антоненко В. М., Сервачук М. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ЯК НАПРЯМОК АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРЕБУДОВИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
1351
237.
Артеменко І. А.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
1357
238.
Артемчук Л. М.
ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ У БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
1361
239.
Бакалова Н. М.
СТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
1364
240.
Бикова А. Л., Матвієнко Ю. С.
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1370
241.
Білик О. С.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА. ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
1376
242.
Бочарова Ю. Г., Рубан Ю. О.
АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ
1380
243.
Бучковська Я. Г., Ян Богдан
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ ГАРАНТУВАННЯ
1384
244.
Гейко Т. Ю.
РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕКТОРІ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1392
245.
Глухова В. І., Мар’янченко С. Г.
РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
1395
246.
Гобела В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
1399
247.
Гудзинська Л. Ю., Гудзинський С. О.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1402
248.
Дзюба О. М., Лаврик Г. І., Білоус В. С.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
1409
249.
Євтєхов Є. А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ
1414
250.
Журавель І. А.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1417
251.
Капліна Т. В., Кирніс Н. І.
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬ КАТЕГОРІЇ «****» НА 235 МІСЦЬ У М. ЗАПОРІЖЖЯ
1424
252.
Капустянська А. Ю., Гаркуша С. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
1429
253.
Каратаева О. Г., Бесшапошный М. Н., Энкина Е. В., Ашмарина Т. И.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕГО СПРОСА
1435
254.
Кифор М. В.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ, ЯК КРАЇНИ-ЛІДЕРА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
1442
255.
Колобердянко І. І., Хмельковська А. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1449
256.
Колобердянко І. І., Хмельковська Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
1453
257.
Коломієць А. А.
МЕТОДИ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ У ВИМІРІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1457
258.
Кондратюк Ю. В.
ГЕНЕЗИС СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1462
259.
Конончук В. В.
БАНКИ ЯК ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
1468
260.
Краснова О. І., Ляхова Н. О., Плужнікова Т. В., Товстяк М. М., Краснов О. Г.
ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗАГАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ГРУЗІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
1472
261.
Кушнерьов О. С., Радько В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1476
262.
Лазоренко Т. В., Мілованов П. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ
1481
263.
Лазоренко Т. В., Мілованов П. В.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ БУДМАТЕРІАЛІВ
1485
264.
Лихно А. В.
ЦИФРОВІ СЕРВІСИ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
1489
265.
Лісовська Н. В., Іванова С. М.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ПДФО ТА ЄСВ: НОВАЦІЇ 2021
1494
266.
Лубенська А. В., Султанова А. В.
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА НАСЛІДКИ КІБЕРРИЗИКІВ
1498
267.
Малецький Є. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРОГРЕСИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВИЇЗНОГО (ЗАРУБІЖНОГО) ТУРИЗМУ ТА МІЖБЮДЖЕТНИЙ РОЗПОДІЛ ТУРИСТИЧНОГО ВИЇЗНОГО ЗБОРУ
1505
268.
Мамедбагирли Сабир Наджаф оглы
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
1512
269.
Морозова О. Г., Ткачук К. О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ
1519
270.
Москвічова О. С.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
1523
271.
Неділько С. М., Суркова К. В.
СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНОПАРКУ «FLIGHTCITY 4.0»
1529
272.
Ніколайчук Т. О.
ВАУЧИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1534
273.
Олексюк Я.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ
1540
274.
Онофрійчук О. П., Бондар О. В., Адамська Д. О., Мазуренко Ю. В., Аванесов Е. В.
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
1544
275.
Остратова К. Ю., Ільницький Д. О.
КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР У СТРУКТУРІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1549
276.
Панова А. Л., Краснікова Н. О.
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ НА РИНКУ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
1558
277.
Пилипака С. А., Сороченко В. В., Кибукевич Л. П., Дуброва Д. О., Максимчук Р. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВО – КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФРС США В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
1563
278.
Підлісна О. А., Снігур М. Д.
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ОТРИМАННЯ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ НА ПРИКЛАДІ БРАЗИЛЬСЬКОГО ЖЕНЬШЕНЮ
1567
279.
Пінчук А. К.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДОБРОБУТУ» У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
1573
280.
Пічугіна М. А., Розуменко В. В.
МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ
1578
281.
Приймак Н. В.
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ІНСТИТУТИ ІНТЕГРАЦІЇ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
1582
282.
Проніна О. В.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
1587
283.
Сагайдак-Нікітюк Р. В., Рак В. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1593
284.
Сергеева Н. В., Ливанова Р. В., Мырксина Ю. А., Пичужкин Н. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
1596
285.
Сєрік Т. С., Юсюк Л. А., Бричко А. М.
ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1604
286.
Ситник Н. С., Адамович В. А.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1611
287.
Стародубцев М. Д., Кміть В. М.
МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ У МИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
1616
288.
Степанюк О. С., Рогів А.
КОВЕНАНТИ: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
1624
289.
Столярчук Н. В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ
1628
290.
Сук Л. К.
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ
1633
291.
Таран С. Ф.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1637
292.
Токман Д. А., Антоненко В. М.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
1643
293.
Трубілко О. С.
ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
1646
294.
Харечко Д. О.
УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВНАСЛІДОК КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ
1653
295.
Харченко О. В.
TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF TOURIST RESOURCE POTENTIAL
1658
296.
Хрустінська А. Ю., Арзянцева Д. А.
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1663
297.
Чжоу Веньлян
СПІВРОБІТНИЦТВО КНР ТА ЄС: ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1673
298.
Чукаєва І. К.
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1678
299.
Чуприна С. В.
ЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1683
300.
Юрченко Л. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ СИРОВИННОЇ ПРОБЛЕМИ
1685

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

301.
Бараненко Р. В., Кіріченко А. В.
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1690
302.
Безнос Д. С., Гелуненко О. В., Занін В. С., Козаренко І. І.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ
1695
303.
Веремієнко С. В., Ющенко М. С.
ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН
1698
304.
Горбань А. Л., Панькевич В. М.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНЕСЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО КАТЕГОРІЇ РИЗИКОВИХ
1704
305.
Долинай Ж. Ф.
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ПРО ОСНОВНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
1711
306.
Іліка Н. Д., Оліферчук Д. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1719
307.
Ковеня Т. С., Кондратенков М. В., Царенко А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
1725
308.
Когут М. Г.
ДО ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
1730
309.
Косінов М. П., Гаркуша А. О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАТО
1736
310.
Лещинський В. П.
ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
1741
311.
Литвинова П. А., Жук Н. А.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛІЗМУ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
1746
312.
Олійник А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ
1754
313.
Панькевич В. М., Бoднюк С. І.
OСOБЛИВOСТI ФIНАНСOВOГO КOНТРOЛЮ В ПOДАТКOВIЙ СФЕРI
1761
314.
Посохов Д. М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ НЕЗАКОННІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО НАСИЛЛЯ АБО ІНШИХ ФОРМ ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
1766
315.
Равлюк А. Г.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ
1770
316.
Рагимов Кенан Ахмедаг оглы
КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА НАД СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ КАК УСЛОВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ
1780
317.
Рекуненко Т. О., Суботіна А. А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ПРОЯВІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
1786
318.
Руденко О. А., Мельниченко К. Р.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1793

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: