V Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS», 20-22.05.2024, Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

20-22.05.2024 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European congress of scientific achievements. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-congress-of-scientific-achievements-20-22-05-2024-barselona-ispaniya-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Самойленко О. С.
ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИНИ
12

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Головатюк Л. М., Ніколайчук М. В.
РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ
15
3.
Настека Т. М., Коваль А. О., Маркєлова В. А., Самкова А. М.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН. ПРИСТОСУВАННЯ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОСУШЛИВИХ УМОВ
20
4.
Роппе-Тенеїшвілі О. В., Пересада Є. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ПОПУЛЯЦІЙ ПУХІВКИ ПІХВОВОЇ (ERIOPHORUM VAGINATUM L.) НА ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ (ХАРКІВСЬКІЙ, СУМСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКІЙ, ЖИТОМИРСЬКИХ ОБЛАСТЯХ ЗА ПЕРІОД 2013-2023 РР.)
25

 MEDICAL SCIENCES

5.
Fastovets I., Khrapach V.
FEATURES OF THE FORMATION OF RHINOPLASTY AS A METHOD OF RESTORATION OF THE SUPPORT STRUCTURE OF THE NOSE
34
6.
Mochalov Iu., Kulynych M., Vakhrusheva T.
TO THE PROBLEM OF BONE TISSUE VOLUME INSUFFICIENCY FOR SUCCESSFUL DENTAL IMPLANTATION
41
7.
Pokotylenko M., Statkevych L.
INNOVATIVE METHODS OF ACNE TREATMENT: DISCOVERIES AND PROSPECTS
44
8.
Soloviuk O. O., Nazarenko O. V., Soloviuk O. A.
PATHOGENETIC ROLE OF OMENTIN IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC DIABETIC COMPLICATIONS
48
9.
Yanishen I. V., Andrienko K. Yu., Kyselov M. V.
METHODS OF FORMING THE PROSTHETIC PLANE DETERMINING THE CENTRAL RELATIONSHIP IN CASE OF ADENTIA
52
10.
Гаврилов А. В., Нартова А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: СТРЕС, АДАПТАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА
56
11.
Денисюк Л. І., Повєткіна Т. М.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЗА КЛАСОМ ХВОРОБ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ: РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
58
12.
Дяченко М. І., Вітюхіна А. О., Подолян В. О., Кіпоренко О. І., Курій Н. О.
ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ КЕРАТОПЛАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ АМНІОТИЧНОЇ МЕМБРАНИ
62
13.
Іващук Д. О., Буртяк Н. Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ЛІКУВАННЯ СИМПТОМНОЇ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ
67
14.
Каньовська Л. В., Андреєва С. С.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ АБО ФАКТОР ПОГІРШЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
72
15.
Каштальян М. А., Четверікова-Овчинник В. В.
ВПЛИВ ВИБОРУ ЕТАПНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК З СИНХРОННИМ ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ КАРЦИНОМАТОЗОМ
75
16.
Керімов Т. Р., Клись Ю. Г., Онищенко Н. С., Натрус А. С., Зелінська М. В.
ТРАНСКРИПЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СЕНСОРІВ СТРЕСУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОГО РЕТИКУЛУМА ГЛАНДУЛОЦИТІВ ШЛУНКА ДІАБЕТИЧНИХ ЩУРІВ НА ТЛІ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ
81
17.
Коцюбійчук З. Я., Гарасим М. Є., Кисельова А. А., Корбіна Х. Ю.
КОРЕКЦІЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ДІАБЕТИЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
86
18.
Мандрик О. Є., Стрельчук О. М.
РОЛЬ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВІЙ ТЕРАПІЇ: ПІДВИЩЕННЯ САМОПОВАГИ, ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
89
19.
Півень П. Ю., Манецька В. А., Олійник В. О.
ГОТОВНІСТЬ РАНЕВОЇ ПОВЕРХНІ ДО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ШКІРИ ВІЛЬНИМ РОЗЩЕПЛЕНИМ КЛАПТЕМ
93
20.
Рачинська І. В., Мандрик О. Є., Гальченко Б. О.
КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СТЕАТОТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З МЕТАБОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ЗА КОМОРБІДНОСТІ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
95
21.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
HELICOBACTER PYLORI ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ НА ГАСТРИТ
98
22.
Шупер В. О., Лазарук Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ ТА АСТМА-ХОЗЛ-OVERLAP СИНДРОМУ
104

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

23.
Icame Soukaina, Sichkar A. A., Kryklyva I. O., Ponomarov Ye. S.
DEVELOPMENT OF THE TABLETS-CORE COMPOSITION AND TECHNOLOGY WITH TURMERIC ROOT POWDER AND BLACK PEPPER EXTRACT
116
24.
Kvitchata H. I., Butko Y. O., Bondariev E. V.
PHARMACEUTICAL CARE IN CASE OF PRESCRIPTION OF BIOIDENTICAL HORMONES
119

 CHEMICAL SCIENCES

25.
Кравченко Н. В., Гнітецький М. О., Вигоняйло Г. В.
БІОЕТАНОЛ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
121
26.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
126

 TECHNICAL SCIENCES

27.
Fedorenko Ya., Lysychenko M.
IMPROVEMENT OF THE INSTALLATION FOR AERATION OF WATER IN THE POOL FOR AQUACULTURE CULTIVATION
133
28.
Hryhorenro M., Lysychenko M.
MODEL OF THE PROCESS OF MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT AT AN AGRICULTURAL COMPANY
136
29.
Ionane N., Rudyk M.
BLENDER: WHY POPULAR AND WHY SO POWERFULL?
139
30.
Knysh L. O., Shushman M. Yu.
WHAT IS NO-CODE? ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
142
31.
Knysh L.
SOME ASPECTS OF NEW ENGLISH TERMS FORMATION IN IT SPHERE
145
32.
Knysh L., Paskar A.
CYBERSECURITY. IS THE INTERNET SAFE?
148
33.
Tuzelbayev Asset
METHODS OF AUTOMATIC DIFFERENTIATION FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
151
34.
Veremeichyk V., Lysychenko M.
THE USE OF COMPENSATION CAPACITORS WHEN CONNECTING A GROUP OF ELECTRIC DRIVES AT AN AGRICULTURAL COMPANY
157
35.
Вєтрогон О. С., Міхов А. І., Пелих С. М.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТИСКОМ У ПАРОПРОВОДІ ПЕРЕД ТУРБІНОЮ ЕНЕРГОБЛОКУ ТЕС ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ РОБАСТНОСТІ
159
36.
Данилюк А. Г.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ АДАПТИВНИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
163
37.
Коваленко В. В., Пелих С. М.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ
170
38.
Коваль О. А., Гуць В. С.
ТЕХНОЛОГІЯ КРАФТОВОГО ПИВА З ФРУКТОВО-ЯГІДНИМИ ДОДАТКАМИ
175
39.
Кудрін Є. Ю., Пелих С. М.
ОЦІНКА РОБАСТНОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТУЖНІСТЮ ЯДЕРНОГО ЕНЕРГОБЛОКУ З РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000
181
40.
Панкратов М. О., Пелих С. М.
СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА МІКРОКЛІМАТУ У ПРИМІЩЕННІ
187
41.
Підопригора Ю. А.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ОЗНАКОЮ
191
42.
Присяжнюк В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ В УКРАЇНІ ДО ПОЖЕЖНИХ РУЧНИХ ДРАБИН
196
43.
Слюсар А. І.
BURP SUITE ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ
202
44.
Федоров В. I., Пелих С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОСТІ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕСТАНОВОК ТВЗ РЕАКТОРА ТИПУ ВВЕР-1000
204
45.
Явтушенко А. В.
ФОРМУВАННЯ АТРИБУТИВНОЇ БАЗИ СТВОРЕНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ ПРОЄКТУ
207

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Akisheva D. S.
THE ROLE OF MOBILE APPLICATIONS IN LEARNING ENGLISH
212
47.
Процишина О. Ю., Леонтієва С. Л.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ
218
48.
Рсаев М. К., Булатбаева А. А.
МЕНТАЛЬНОГО ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
222
49.
Рябко А. В., Сизьон О. О.
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
231
50.
Рябко А. В., Сизьон О. О.
ВИКОРИСТАННЯ КІНЕТИЧНОЇ МЕНТАЛЬНОЇ УЯВИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ
236

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

51.
Гриник І. Я., Лука Є. І.
АСПЕКТИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
241
52.
Карпенко М. Ю., Федорчук Д. В.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ
246
53.
Наумова Н. А., Завгородня М. О.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
253
54.
Наумова Н. А., Кацюба Н. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
260
55.
Сіліна Л. В., Опошнян С. І., Серажим С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТА ПАЦІЄНТІВ
267
56.
Скаковська А. В.
ВИВЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ СТРАХІВ У ДІТЕЙ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМ ДІАГНОЗОМ ПІД ЧАС ПЕРЕЖИВАННЯ ОНКОЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДОМІНАНТНИХ СТРАХІВ ДО ХВОРОБИ
272
57.
Шиделко А. В., Гнелицька О. О.
ТРИВОЖНІСТЬ У ПІДЛІТКІВ
275

 JOURNALISM

58.
Коваль А. П.
ЕВОЛЮЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ МЕДІА: АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
281

ART

59.
Вітрів В. В.
ПОБУДОВА РЕЖИСЕРСЬКОЇ ОПОВІДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ ГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖА (НА МАТЕРІАЛІ ІГРОВОГО КІНОФІЛЬМУ «ФРЕНСІС ХА» НОА БАУМБАКА)
285

 HISTORICAL SCIENCES

60.
Mustafayev Ilkin Zulfugar
ROMANIA DURING THE WORLD CRISIS OF 1900-1903
290
61.
Tomenko M. G., Rudnytska L. O.
THE BENELUX IN THE SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
294
62.
Vovchuk L.
THE UKRAINIAN WOMAN WHO TAMED THE THIRD WORLD: THE PERCEPTION OF ROKSOLANA BY UKRAINIANS ON UKRAINIAN HISTORICAL YOUTUBE CHANNELS
298

 POLITICAL SCIENCES

63.
Bykonia O. P., Bykonia S. F.
PECULIARITIES OF UKRAINE’S EUROPEAN COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION POLICY
303
64.
Grodska E. B., Latova M., Bzita A., Yunko I.
THE SILK ROAD ECONOMIC BELT
310
65.
Ніколаєнко М. В.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ВОЄННО-СТРАТЕГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
314

 PHILOLOGICAL SCIENCES

66.
Ionane N.
SEMANTICS OF SENTENCES WITH NOUN-VERB COLLOCATIONS EXPRESSING DESPAIR (IN UKRAINIAN AND ENGLISH LITERARY TEXTS)
320
67.
Tron Yu.
PHENOMENON OF AMERICAN HUMOUR
324
68.
Москаленко О. І., Кохан К. В., Кравченко В. С.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
329
69.
Хоменко Т. А.
НАЙМЕНУВАННЯ ХИЖИХ ПТАХІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ
334
70.
Чувакова Т. Г., Кобець Є. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОБУТОВИХ РЕАЛІЙ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
339

PHILOSOPHICAL SCIENCES

71.
Гетьман В. С.
РОЗУМІННЯ ТІЛА В ТЕКСТАХ ГОМЕРА
343

 ECONOMIC SCIENCES

72.
Dashchenko N., Debych A.
HUMANITARIAN AID TO UKRAINIAN IN EU COUNTRIES IN CONDITIONS OF WAR
348
73.
Kyrii V., Medolazov K.
OPTIMIZING MOTIVATION SYSTEMS FOR EFFECTIVE ENTERPRISE PERFORMANCE AND FAIR COMPENSATION
355
74.
Shtak V.
THE ROLE OF TECHNICAL ANALYSIS ON THE FINANCIAL MARKETS. HOW IT’S ADAPTABLE TO A MODERN MARKET DYNAMICS?
358
75.
Волошин Є. О., Маслак О. І.
ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ НА РИНКУ ЗЕРНА
364
76.
Добрунік Т. П., Кубік В. Д., Волчек Р. М.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА ВИТРАТ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
369
77.
Єременко А. В.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ ГУДВІЛУ ЯК КЛЮЧОВОЇ СКЛАДОВОЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
376
78.
Кисляк Ю. О.
АНАЛІЗ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
382
79.
Коноплянко Я. В., Василенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
388
80.
Криворучко О. М., Фемяк О. А., Микитась Д. С.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
394
81.
Лиса Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
402
82.
Малик І. Я.
ДИЗАЙН УПАКОВКИ ПРОДУКТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМИ
410
83.
Поух С. С.
ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
414
84.
Слюсар Є. В.
СТАТУС НОТАРІУСА В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
419
85.
Солоненко Ю. В., Ткачук А. В.
УКРАЇНСЬКІ СТАРТАПИ: ВПЛИВ ВІЙНИ
424

 LEGAL SCIENCES

86.
Волянюк Д. В., Жеглінська Т. О.
ДЕМОКРАТІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
429
87.
Єфімов В. В., Ван Ден Берг Д. В.
СУЧАСНА ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
433
88.
Калінніков О. В.
ЮРИДИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПРИЗМІ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
437
89.
Коваленко І. А., Донець Т. П.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ТА ДЕМОКРАТІЯ
444
90.
Коваленко І. А., Амбруш Д. Л.
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
450
91.
Кукарін Т. І., Жеглінська Т. О.
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
457
92.
Петраш І. В., Клочко А. М.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
461
93.
Петриченко І. В., Гіденко Є. С.
АНАЛІЗ І ТАКТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ І ПРИЙОМІВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
464
94.
Сич О. В., Савенко В. П.
ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТА
468
95.
Тимощенко В. О., Савенко В. П.
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ КРИМІНОЛОГІЇ
472

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-35-8 та УДК, вихідні дані м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: