V Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 12-14.06.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

12-14.06.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-12-14-06-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Azizov Aflatun Polad
SEQUENCE VARIATIONS IN THE GALT GENE IN THE AZERBAIJANIAN POPULATION
13
2.
Лялюк-Вітер Г. Д., Мазурова О.
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЇ»
20

 MEDICAL SCIENCES

3.
Mahklynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z., Rozhko M.
CHANGES OF PERIODONTAL BLOOD SUPPLY IN PATIENTS WITH BUCCAL FRENUM
24
4.
Герасименко О. І., Герасименко В. В., Полєсова Т. Р.
ПНЕВМОНІЇ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
28
5.
Дорошенко Е. Ю., Черепок О. О., Натаров Я. О.
ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЛОКОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
31
6.
Дьякова Ю. А., Коробкіна П. Д., Добржанська Є. І.
ЧИ ВПЛИВАЄ ВЖИВАННЯ СОЛОДОЩІВ НА СТАН ШКІРИ?
33
7.
Камінський Р. Ф., Дзевульська І. В., Матківська Р. М., Янчишин А. Я., Тимошенко І. О.
ГІПЕРГОМОЦИСТЕІНЕМІЯ — НОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ССС
35
8.
Касіян Д. В., Мокрик О. Я.
ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЗАКРИТТЯ ПЕРФОРАЦІЇ МЕМБРАНИ ШНАЙДЕРА ПІД ЧАС ВІДКРИТОГО СИНУС-ЛІФТИНГУ
37
9.
Коробкіна П. Д., Сікало Ю. К.
АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ РОЗЛАДІВ ШЛУНКОВО КИШКОВОГО ТРАКТУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗА ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
41
10.
Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Крестецька С. Л., Большакова Г. М., Волянська Є. Ю.
ЧУТЛИВІСТЬ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI, ВИЛУЧЕНИХ У 1946–1959 РР., ДО БЕТА-ЛАКТАМНИХ АНТИБІОТИКІВ
45
11.
Рижков Б. П., Волкова О. О., Шевченко О. С.
ОЦІНКА РІВНЯ СМЕРТНОСТІ В ДИНАМІЦІ ВНАСЛІДОК ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ (2015-2021 РОКИ)
49
12.
Роговий Ю. Є., Цитрін В. Я.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЕДВАРДА ДЕ БОНО «ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ МИСЛЕННЯ» ДЛЯ АНАЛІЗУ ПАТОГЕНЕЗУ ВПЛИВУ РОЗЧИНУ ВІД’ЄМНОГО ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З НАСИЧЕННЯМ МОЛЕКУЛЯРНИМ ВОДНЕМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ НИРОК ЗА УШКОДЖЕННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО КАНАЛЬЦЯ
51
13.
Ступаєнко А. С., Тубольцева О. Д., Яворський О. В.
ОЦІНКА СВІДОМОСТІ ПРО РИЗИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКУ ОЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
56
14.
Узбек Т. С., Єщенко Г. Л.
РОЛЬ ВІТАМІНОТЕРАПІЇ В РЕГЕНЕРАЦІЇ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН
59
15.
Узбек Т. С., Мельникова Д. С.
РОЛЬ ОДОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ
64

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Круглов Є. М., Борщевський Г. І., Ярних Т. Г.
ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІПОСОМАЛЬНИХ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ НА ОСНОВІ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ ШКІРИ СВИНІ
68
17.
Ларжевська Т. М.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
71

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Кулиев Фикрет Али оглы, Багирзаде Гулу Ахмед оглы
НЕКОТОРЫЕ ТИОАМИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ КАК АНТИОКСИДАНТЫ
78

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Grishyn M. V.
INFORMATION ON FUEL PROPERTIES FOR THE AUTOMATED CONTROL CIRCUITS OF THE FURNACE AS A COMPONENT OF THE COAL QUALITY ASSURANCE METHOD
85
20.
Nikolaienko D. S.
FOG COMPUTING AS A CONSEQUENCE OF CLOUD COMPUTING DEVELOPMENT
95
21.
Panenko O.
CONDITION VERIFICATION OF THE TRANSFORMER WINDING BY RESISTANCE
98
22.
Pelykh S., Kotenko V., Manalatii M., Pankiv I.
ANALYSIS OF DISCRETE AND CONTINUOUS APPROACHES TO MODELLING THE FUEL CLADDING DAMAGE PARAMETER IN A VVER-1000 REACTOR
103
23.
Гаценко К. В., Бєлянська О. Р., Кривда Р. В., Мірошніченко Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МІЦНОСТІ БРИКЕТІВ ВІД ТИСКУ, В’ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ ТА ВИСОТИ ЗАВАНТАЖЕННЯ
107
24.
Лашина Ю. В., Кореньков В. М., Босак Ю. Ю.
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО МІНІМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБУ
110
25.
Мельник В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛЯ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ РАЙОНАХ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
118
26.
Мельник В. М.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ РУХУ
124
27.
Молодецька К. В., Дубовий В. І.
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОВОРКІНГ МАЙДАНЧИКІВ
129
28.
Рябоволенко В. А., Ніколаєць Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У GAMEDEV
133
29.
Савчук Т. О., Вишневський А. В.
РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ РЕЙТИНГУВАННЯ ТЕСТІВ
136

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Ічанська Н. В., Стеблянко В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ДАНИХ: ПІЗНАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АНАЛІЗУ
143
31.
Калайда О. Ф.
МЕТОД БІСЕКТРИС ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛІВ-ПОЛЮСІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ
150
32.
Калайда О. Ф.
МЕТОДИ ЧЕБІШОВА ЗНАХОДЖЕННЯ КРАТНИХ НУЛІВ ТА ПОЛЮСІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ
152

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
РОЗПОДІЛ ФТОРУ У ПОРОДАХ ЗАКАРПАТТЯ (МЕТОД АНАЛОГІЙ)
154

ARCHITECTURE

34.
Гусейнова А. Р.
РОЛЬ ГАЙДЕРА АЛИЕВА В ЗАЩИТУ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ НАХЧЫВАНИ
160

 PEDAGOGICAL SCIENCES

35.
Chubar V. V., Hubar V. H., Zybina A. O., Lisnicha I. A.
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF PREPARING HIGH SCHOOL STUDENTS FOR WORK IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE PRODUCTION
165
36.
Haieva P. O.
DEVELOPMENT OF SPEAKING COMPETENCE IN ENGLISH LISTENING OF 2ND YEAR STUDENTS IN THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK WITH AUTHENTIC VIDEO MATERIALS
172
37.
Беспалько Г. М.
МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ
176
38.
Вернидуб О. М.
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ НА УРОКАХ АСТРОНОМІЇ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
181
39.
Внукова О. М., Горбач В. І.
ВИХОВНІ ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ»
188
40.
Галич А. В., Калініченко І. О.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
193
41.
Грень Л. М., Хазієв А. В., Адамкевичус К. Ю.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
200
42.
Денисенко Н.
ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS» У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
204
43.
Кахаров Р. Т.
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
210
44.
Омельченко М. С., Акулова Я. А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
217
45.
Снітко Ю. М.
ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ
222
46.
Степанюк А. В., Букавин Л. М.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «БІОЛОГІЯ»
227
47.
Стець Г. В., Кишакевич С. В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
234
48.
Троцюк Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
238
49.
Ульянова В. С., Шестакова-Станіславчик Н. О., Пак С. Є.
МЕТОДИ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО
243

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

50.
Ільченко І. Ю.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
250
51.
Паловскі Ю. О.
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СЛУЖБІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
254
52.
Пріснякова Л., Заброда Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
260
53.
Скаковська А. В.
АНАЛІЗ МАЛЮНКІВ СТРАХІВ У ДІТЕЙ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМ ДІАГНОЗОМ
264
54.
Соловйова Д. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ З РІВНЕМ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
270

 JOURNALISM

55.
Доценко К. О., Назарова Д. І.
WEB-САЙТ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ФЕШН-ІНДУСТРІЇ
275
56.
Порпуліт О. О.
НОВІТНІЙ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ ФОРМАТ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТЬ І ВИЗНАЧЕНЬ
282

 HISTORICAL SCIENCES

57.
Hryhorenko I., Shkil A.
COSSACK QUESTION IN RUSSIAN EMPIRE: UKRAINOPHILE MANIPULATIONS OR GEOPOLITICAL NECESSITY
291
58.
Власюк І. М.
ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ У ХХІ СТ.: ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ
296
59.
Чернуха О. В., Таран О. С., Старостенко А. С.
ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ ВАЛЕНТИНА ДМИТРОВИЧА ОТАМАНОВСЬКОГО
301

 CULTUROLOGY

60.
Горова В. О.
МУЗИЧНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
307

 POLITICAL SCIENCES

61.
Balukhashvili Veriko
PROSPECTS OF THE EURASIAN UNION AND GEORGIA
311
62.
Dymova O.
TRANSFORMATION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE AS A MECHANISM OF PRACTICE OF THE IMPLEMENTATION THE MODEL OF NATIONAL STATEHOOD
316

 PHILOLOGICAL SCIENCES

63.
Andrushchenko V. O.
LEXEMES OF TIME AS TOOLS OF COHESIVE AND COHERENT LITERARY DISCOURSE (IN THE NOVEL HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE BY J. K. ROWLING)
321
64.
Грабар О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МЕТРИКИ ЯПОНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
326

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

65.
Pavlenko N.
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS IN FUTURE MEDICINE
331
66.
Долгий А. І.
ІДЕНТИЧНІСТЬ В ДОБУ КІБЕРСУСПІЛЬСТВА – ЦЕ ОПРИЯВЛЕННЯ ДУХОВНИХ ШИФРІВ, ЧИ СИМУЛЯКР ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ БУТТЯ
334

 ECONOMIC SCIENCES

67.
Kosteniuk Yu., Mamedova Aitach
COMPARATIVE ANALYSIS THE BASKET OF GOODS IN THE WORLD AND UKRAINE
338
68.
Semenchenko T., Peng Mingsheng
BUILDING EFFICIENT COMMUNICATION WITH A TEAM: EXPERIENCE OF CHINESE ENTERPRISES
342
69.
Басаргіна О. П.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ТА ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»)
346
70.
Безрукова Н. В., Свічкарь В. А.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
350
71.
Дегтяроьва О. М., Нестерова Є. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
357
72.
Камша М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
365
73.
Кузьмінський С. В.
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
369
74.
Кузьмінський С. В.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ: АДАПТАЦІЯ ДО МІСЦЕВИХ УМОВ І ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
373
75.
Мандра В. В., Жеведь В. К.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
378
76.
Матрос О. М., Михайловина С. О.
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
382
77.
Нєсвєтов О. О., Дуброва Ю. М.
ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
387
78.
Нинада С. В.
КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
395
79.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
399
80.
Плахотнюк В. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
407
81.
Тополенко Н. М., Ігнатенко С. Є.
АУДИТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
416
82.
Топчій Н. В.
АНАЛІЗУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
422
83.
Чернуха О. В., Старостенко А. С., Таран О. С.
РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ У ХХІ СТ.
425
84.
Шкурат М. Є., Завидовська А. О.
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ (DEFI): ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКЧЕЙНУ
431
85.
Щербата О. О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
439
86.
Юрченко А. Ю.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ, ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНЦЕРТНА ЕКОНОМІКА: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СВІТОВОМУ БІЗНЕСІ
443
87.
Ярова В. В., Бобрик А. О., Богдан В. А., Українець К. В.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОГО ЖИТА І СОНЯШНИКУ
448

 LEGAL SCIENCES

88.
Kovalenko H.
THE NATURE OF THE CONTRADICTION OF LEGAL AND NON-LEGAL STATUTES IN THE NORMATIVE SYSTEM (PHILOSOPHY AND LAW REVIEW)
457
89.
Nadobko S.
HUMAN RIGHTS IN A SPECIAL PERIOD IN UKRAINE
461
90.
Sopilnyk L.
ON THE FORMING A HYBRID MECHANISM OF JUSTICE IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
466
91.
Іванчук А. О.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
470
92.
Коваленко І. А., Жукотанська О. С.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ
476
93.
Колісник А. В., Щипанова О. О.
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС
481
94.
Опішняк С. О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
485
95.
Росавицький О. О.
САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПІ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТИ
493
96.
Самороков В. О., Батарчук І. І.
ВІКТИМНА ПОВЕДІНКА ЖЕРТВ ЗЛОЧИНУ, ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
497
97.
Ярина Я. І., Гіденко Є. С.
ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
501

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: