V Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 8-10.05.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

8-10.05.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-8-10-05-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Bessembay Zh., Ospanova А. К.
A LITERARY REVIEW OF TEACHING METHODS OF «CLASSIFICATION OF LIVING ORGANISMS» ON THE SUBJECT OF BIOLOGY
13
2.
Нурмаганбетова Г. А., Кабиева С. Ж.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 6, 8 И 9 КЛАССОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
18
3.
Чернадчук С. С., Будняк О. К., Сорокін А. В., Юріцина М. О., Демченко К. А.
ВПЛИВ В1 ТА ЙОГО ПОХІДНИХ НА РІВЕНЬ ОКИСНЮВАЛЬНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БІЛКІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА ДІЄЮ ГІПОКСІЇ
25

 MEDICAL SCIENCES

4.
Vataman V., Zhanko K.
IMPROVED MODEL OF REACTOR POWER CONTROL UNDER FORCED DISTURBANCES
28
5.
Venhrynovych N. R., Kos L. I., Boiko R. O.
COMBINING FORMS DENOTING COLOURS IN THE ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY
30
6.
Абдуллаєва Х. І., Гончаров А. С., Гончарова Н. М.
РОЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ВСТАНОВЛЕННІ ДІАГНОЗУ ПЕРВИННИХ ПУХЛИН СЕРЦЯ
35
7.
Браїловський Б. Ю., Браїловська В. В.
МАЛОІНВАЗИВНИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНКУРАБЕЛЬНИХ ХВОРИХ ІЗ МЕТАСТАТИЧНИМ ПЛЕВРИТОМ
40
8.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С., Шурко Н. О.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ СПРАВЖНЬОЇ ПОЛІЦИТЕМІЇ
42
9.
Іванов О. М., Юрченко К. А., Григорук А. К.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА VAC-СИСТЕМИ ЗІ ЗВИЧАЙНИМ КОНСЕРВАТИВНИМ ЗАГОЄННЯМ РАН
50
10.
Капрош А. В., Радченко А. І.
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ТА РОЗВИТКОМ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
54
11.
Малик Н. В., Пелих І. М. Кравченко В. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГАСТРОСТОМИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ ХВОРИМ З РАКОМ СТРАВОХОДУ
56
12.
Марченко А. С., Волкова А. С., Кириченко М. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ
58
13.
Мещерякова О. П., Трач В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
60
14.
Приймак С. Г., Клещук А. А.
РИЗИК РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ДИСФУНКЦІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
67
15.
Стеблюк Е. Е., Дубовенко Д. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ АКНЕ У ПІДЛІТКІВ
70
16.
Цуй Юнь Кай
ВИКОРИСТАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ЛІКУВАННІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
74

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Bekturdieva K., Shumeiko O. V., Shumeiko M. V.
THE CHOICE OF THE OPTIMAL PHARMACEUTICAL FORM FOR THE PREPARATION OF POTASSIUM IODIDE FOR CHILDREN
77
18.
Круглов Є. М., Борщевський Г. І., Ярних Т. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ З ШКІРИ СВИНІ У ФОРМІ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ
80
19.
Пестун І. В., Мнушко З. М.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА НА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРЯННЯ
83
20.
Стремоухов О. О., Спасюк М. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО РИНКУ ФІТОПРЕПАРАТІВ
89
21.
Яковець В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
96

CHEMICAL SCIENCES

22.
Стецьків А. О., Гаврищук Л. М., Рущак Н. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СТАНІДУ
GdLi1-xZnxSn2 (х = 0,21)
106

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Durkot M.., Melnyk N.
DESIGNING THE CONCEPT OF AUTOMATIC TRANSLITERATION FROM FOREIGN LANGUAGES INTO UKRAINIAN
109
24.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Kalinina N.
INFLUENCE OF MODIFICATION ON THE DISTRIBUTION OF ALLOYING ELEMENTS IN MICROVOLUMES OF BUILDING STEELS
115
25.
Vataman V., Zhanko K.
IMPROVED MODEL OF REACTOR POWER CONTROL UNDER FORCED DISTURBANCES
119
26.
Бекіров В. Ю., Шуляк О. Ю.
ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРА В ЕЛЕКТРОМОБІЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
121
27.
Данкевич Н. О., Кожухова М. О.
ЗАКОН КІБЕРНЕТИКИ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
126
28.
Каращук В. О.
ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
132
29.
Кісєль А. Г., Потьомкін М. О., Кравченко О. О.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
136
30.
Кісєль А. Г., Михайлов А. В.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПАКТНОЇ ДОМАШНЬОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
140
31.
Лавренко Я. І., Сидора Т. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ СТРИЖНЕВОЇ ДВОМАСОВОЇ СИСТЕМИ
145
32.
Морозова А. І., Поздняков В. С.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗООПАРКУ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ НОВОЇ ДЛЯ ЦІЄЇ СФЕРИ ПІДПИСОК
151
33.
Прокопенко Р. О., Костромицький А. І.
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК РОБОТИ З AWS
157
34.
Турчина Т. Я., Макаренко А. А., Ткаченко О. В., Козак М. М.
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРЕДУМОВИ АДГЕЗІЙНИХ ЯВИЩ В КАМЕРАХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СУШАРОК
161
35.
Фомін О. О., Різванов І. О.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ПОТОКОВОГО ВІДЕО
167
36.
Чайковський С. Ю.
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІМЕТРІЇ У ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
170

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Bagirova L. F., Ibragimova I. G., Hasanova M. A.
PLANNING THE STAGES OF TEACHING MATHEMATICS BY LESSON TYPE
174
38.
Андреєва Н. О., Варшамов А. В., Капченко Л. М.
АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО (ОНЛАЙН) ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗВО
180
39.
Калайда О. Ф.
УЗАГАЛЬНЕННЯ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ТА РІВНЯННЯ РІККАТІ НА ВИПАДОК РІВНЯНЬ ВИЩОГО ПОРЯДКУ
186
40.
Калайда О. Ф.
ПОБУДОВА КВАДРАТУРНИХ ФОРМУЛ ЗА ДОПОМОГОЮ МНОГОЧЛЕННИХ σ-КОЛОКАНТ
188
41.
Калайда О. Ф.
ЗАДАЧА НА ЕКСТРЕМУМ ПОХИБКИ МЕТОДУ НЬЮТОНА
190

ARCHITECTURE

42.
Горбатюк В. О., Олійник Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ МЕБЛІВ-ТРАНСФОРМЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ХХІ СТОЛІТТЯ
192
43.
Фостащенко О. М., Воротніков В. В., Кузнецов І. С., Фостащенко Д. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ
195

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Antadze L., Mosiashvili V.
CIRCUMSTANCES HINDERING DISTANCE LEARNING
202
45.
Romanchuk N.
PROFESSIONAL VALUE OF PROSPECTIVE ENGINEERING SPECIALISTS
207
46.
Ашурко Ю. О., Углицький О. В., Чернушкіна Ю. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАХОДУ «КВІТИ У НАШОМУ ЖИТТІ»)
212
47.
Ващенко Л., Новченкова К.
НАВЧАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
218
48.
Грицкевич П. С., Герченова І. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЄВІ
222
49.
Дишель Г. В.
ЗМІСТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ МОВИ В УМОВАХ ВІЙНИ
225
50.
Долінін Г. С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
228
51.
Крамаренко І. С.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
232
52.
Міщенко Д. П., Міштурак С.-М. А., Хопта Н. С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
236
53.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ КАК КОМПОНЕНТОВ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
242
54.
Тронь Ю. О.
ВАЖЛИВІСТЬ ГРАМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
249
55.
Ярошевська Л. В., Зубовський І. П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
255

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

56.
Барсуковська Г. П., Терещенко А. Ю., Шпетна Л. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
261
57.
Власенко Т. М., Шевякова І. П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ
266
58.
Внукова Ю. А., Пріснякова Л. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
272
59.
Внукова Ю. А.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
277
60.
Лантух І. В., Гульбс О. А., Лантух В. В.
РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ
282
61.
Павлюк Є. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ
289
62.
Туриніна О. Л., Святенко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
294
63.
Шопша О. Л., Губська М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
298

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

64.
Туболець І. І.
ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
303

 JOURNALISM

65.
Савенко О. М., Федоренко А. А.
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ТЕМАТИКА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ
306

 ART

66.
Сулеева Г. С., Коконева К. А., Зарлыков А. М., Шамей А. Д.
МУЗЫКА КАК СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВАЯ ОСНОВА КАРТИНЫ МИРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
310
67.
Плющик Є. В., Гордєєва-Ковальчук Т. О., Грибан Т. С.
РОБОТА ДИРИГЕНТА-ПОЧАТКІВЦЯ НАД ЛІТЕРАТУРНИМ ТЕКСТОМ У ХОРОВОМУ ТВОРІ В КОНТЕКСТІ ОРХЕСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОЛОДШОГО ХОРУ)
316
68.
Приходько В. В.
ФУНКЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТЕМАТИКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
322
69.
Савка Р. І., Сидор М. Б.
МІСТО, ЩО НАДИХАЄ НА ТВОРЧІСТЬ: ЛЬВІВ ЯК ART-СЕРЕДОВИЩЕ
327
70.
Цуп А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИЗАЙНЕРСЬКО-ХУДОЖНЬОМУ ПРОЄКТУВАННІ
335
71.
Ясеницька Ж. В., Антонів І. В.
КОЛОРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНІК ДЕКОРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ
339
72
Ясеницька Ж. В., Лесик Д. В.
ДЕКОРАТИВНИЙ НАТЮРМОРТ ЯК СТИЛІСТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЖИВОПИСІ
345

 HISTORICAL SCIENCES

73.
Авраменко Т. О.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТАЙВАНЮ
351

CULTUROLOGY

74.
Pavlenko I. M.
CULTURAL BASIS OF BIBLIOGRAPHICAL STUDY
354

 POLITICAL SCIENCES

75.
Lubenska T. O.
LINGUISTIC STRATEGIES OF PERSUASION IN THE SPEECHES OF VOLODYMYR ZELENSKYI DURING THE WAR PERIOD AND PECULIARITIES OF THEIR REPRODUCTION DURING TRANSLATION
357
76.
Mokretska M.
ENGAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC IN STABILIZATION MISSIONS IN KOSOVO
361
77.
Кацевич М. Р.
БЕЗПЕКОВІ ВІДНОСИНИ США ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
370
78.
Корецька І. П.
РОЛЬ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
374
79.
Тулекова Г. Х., Рзабаев А. Т.
INTERNATIONAL EDUCATION AS A TOOL FOR SHAPING FUTURE LEADERS
379
80.
Федянін В. О.
СУЧАСНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ОАЕ
384

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Drebet V. V.
COMPOUNDS-NEOLOGISMS OF NOUN VOCABULARY IN THE GERMAN PRESS: SYNERGY OF ENCODING AND DECODING
388
82.
Matviienko L.
EXPANDING SPECIAL ENGLISH VOCABULARY DURING BUSINESS TRIPS USING MOBILE TRANSLATORS
392
83.
Атаманчук К. М.
СЕМАНТИЧНІ ЗРУШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ
396
84.
Ботвінкін Ю. В., Біловус Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ МОВИ ГІНДІ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ
401
85.
Бухінська Т. В., Гладкоскок Л. Г., Черська Ж. Б.
МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ПРОЯВІВ ЕГОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
405
86.
Васильєва О. О., Срюбко К. О.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ У РОМАНІ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР»
411
87.
Вдовцова О. Є., Сипко Л. М.
МІЖМОВНІ ОМОНІМИ ТА ПАРОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ЛЕКСИЧНИХ СИСТЕМАХ
421
88.
Коломієць Н. В.
СЛОВОСКЛАДАННЯ ЯК СПОСІБ СЛОВОТВОРУ ГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
425
89.
Сосой Г. С., Воскобойник В. І.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
429

PHILOSOPHICAL SCIENCES

90
Radionova L., Kozyrieva N.
CULTURE OF CITIES IN THE CONTEXT OF GLOCALIZATION
437

ECONOMIC SCIENCES

91.
Mazhara G., Zhyr V.
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE GLOBAL ECONOMY
440
92.
Rіabenko H. M., Verlanov O. Yu., Klymenko S. O., Kudrych V. P.
FORMATION OF A FINANCIAL MECHANISM TO ENSURE FINANCIAL SECURITY IN UKRAINE
443
93.
Барабаш Н. С., Коберник В. П.
МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
449
94.
Болібрук К. С.
РИНОК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
454
95.
Гриненко С. Ю., Білоткач І. А.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
458
96.
Добронецька О. В., Кубік В. Д.
РОЛЬ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У ПОЛЕГШЕННІ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
462
97.
Панасейко І. М., Панасейко М. С., Панасейко С. М.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
467
98.
Скіріс О. І.
ПОНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
471
99.
Солоненко Ю. В., Ткачук А. В.
СТАН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
475
100.
Сьомченко В. В., Курченко М. М.
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ДОСЯГНЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
481
101.
Чернуха О. В., Богданова Є. С., Федорова М. М.
ЛІДЕРСТВО В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
486

 LEGAL SCIENCES

102.
Волошина К. Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЦИД В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
489
103.
Дуліна О. В.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТРАТЕГУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
496
104.
Коваль О. М., Бублик К. С.
НЕОРИГІНАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ЗГЕНЕРОВАНІ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ
503
105.
Коміссарчук Ю. А., Батрух В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МКС
507
106.
Котерлін О. Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
511
107.
Тронько О. О., Бережна К. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АФРИКАНСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ
515
108.
Хомутецький Д. С., Угриновська О. І.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
521
109.
Цапович В. А., Савенко В. П.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
525
110.
Швець Н. К., Нестерцова-Собакарь О. В.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАПОВІДАЧА ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
532

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: