V Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 15-17.02.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

15-17.02.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-15-17-02-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Андросович Б. С., Барановський М. О., Лопуга В. М., Данилюк К. В.
ВІКОВА СТРУКТУРА ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ
12
2.
Войналович В. А., Гаращук Т. М., Костик О. А., Крук Д. П.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
15
3.
Козло М. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ СОЇ В УМОВАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18
4.
Рожков А. О., Калинов О. О.
ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ І ЛИСТОВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН СОНЯШНИКУ
22

 MEDICAL SCIENCES

5.
Davydenko O., Kuz Ch., Gerush K.
FEATURES OF CORONAVIRUS INFECTION COURSE DURING PREGNANCY
31
6.
Ignatieva A. S., Tsaryk I. O.
CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF CHRONIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
37
7.
Kolomytseva I., Voronenko O., Brynza M.
EVALUATION OF HEMODYNAMIC INDICATORS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER IMPLANTATION OF PACEMAKER DEPENDING ON THE PRESENCE OF TYPE 2 DIABETES
44
8.
Vizir M., Yemelianenko Ye.
EFFECTIVENESS OF L-CARNITINE IN THE CORRECTION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
56
9.
Благодир А. К., Голозубова О. В.
ОЦІНКА ТА ЛІКУВАННЯ БОЛЮ У ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ
60
10.
Бублик О. О.
ЛАБОРАТОРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ АНАЛІТИЧНОЮ ЯКІСТЮ ЛАБОРАТОРНИХ МОНІТОРИНГОВИХ САНІТАРНО-ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
65
11.
Глушко С. М., Голозубова О. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ “РЕАМБЕРИН” НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
74
12.
Грищенко О. В., Крісюк М.
ЗАМОВЛЯННЯ ЯК СКЛАДОВА НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ
77
13.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
ЗАХВОРЮВАННЯ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В РЕЗУЛЬТАТІ РАДІАЦІЙНИХ ІНЦИДЕНТІВ
84
14.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
94
15.
Малик Н. В., Баришева Д. В., Топчий А. С.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ ЯК ОСНОВНИЙ НАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19
104
16.
Сергєєва Л. В.
ОЦІНКА РОБОТИ СЕРЦЯ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ
108
17.
Сльоз Д. В., Голозубова О. В.
ОПОРТУНІСТИЧНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З НАБУТИМ СИНДРОМОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ
114
18.
Черенько Т. М., Коваленко О. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РИЗИКУ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
117
19.
Шпак В. А., Білик О. А., Давиденко О. М.
ПЕРВИННЕ ІНФІКУВАННЯ ВЕБ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ
125

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Сологуб В. А., Матіко В. І.
ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ТВЕРДОГО ШАМПУНЮ ДЛЯ CТИМУЛЯЦІЇ РОСТУ ВОЛОССЯ
131

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Шматенко В. А.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОМЕТАНУ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ВИТРАТИ БІОГАЗУ ТА АБСОРБУЮЧОГО СКЛАДУ
139

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Cheverda A., Artym V.
OPTIMIZATION OF RESOURCE PLANNING AND SERVICING OF SUCKER ROD PUMPING UNITS USING BIM TECHNOLOGIES
153
23.
Danyliuk N., Artym V.
BIM-TECHNOLOGIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY. NECESSITY OR LUXURY?
160
24.
Vasylenko O.
FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT LESSONS ON «DRAWING GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS»
166
25.
Дурєєв В. О., Христич В. В., Бондаренко С. М., Антошкін О. А., Маляров М. В., Камка Р. С.
ОЦІНКА ДІАПАЗОНУ АВТОКОЛИВАНЬ ІНЕРЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ
169
26.
Капанжи С. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
173
27.
Ломоносов Ю. В.
АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
181
28.
Мадьяров В. Г., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В.
НЕСТАНДАРТНИЙ АНАЛІЗ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ: СКЛАДНЕ КОЛО З ІДЕАЛЬНИМИ ІНДУКТИВНОСТЯМИ ТА МАГНІТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ
190
29.
Марущак У. Д., Сидор Н. І., Чаус Р.
ВПЛИВ ГУМОВОЇ КРИХТИ НА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНИХ СИСТЕМ
198
30.
Микийчук Б. М.
ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ
202
31.
Моргун А. В., Стебеляк О. М., Штунь М. В., Кушнір А. М., Дзундза Б. С.
ПРОГРАМНО АПАРАТНІ ЗАСОБИ ОБРОБЛЕННЯ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ З ВЕЛИКОЮ ПОСТІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ
208
32.
Осипов В. О.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БЕЗПЕКУ РУХУ
210
33.
Петрина Д. Ю.
ПОРІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ
216

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

34.
Zhiguts Yu., Lazar V., Polloi Desider
ABOUT THE POSSIBILITY OF SETTING THE FACTORIAL OF SEQUENTIAL CHANGE OF REAL NUMBERS
220
35.
Оніщук Д. А., Хорошайло Ю. Є., Сова Г. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОЛОРИМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В ПРОМИСЛОВОСТІ
226
36.
Шегда Л. М.
ЗБУРЕНА ВИРОДЖЕНА ІМПУЛЬСНА ЗАДАЧА
232

GEOGRAPHICAL SCIENCES

37.
Беркова О. П., Шевченко І. О.
ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
235
38.
Рибалова О. В., Мацак А. О., Курочка М. О.
ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
239

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

39.
Buynevich I. V.
RESURGENT BEAVER ACTIVITY IN SUBURBAN WATERSHEDS: TREE-DAMAGE METRICS IN SE PENNSYLVANIA, USA
249

 ARCHITECTURE

40.
Войко Н. Ю., Конюк А. С.
ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
254
41.
Смірнова О. В., Гріф Я. В.
ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-ПРОСТОРІВ В СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНИХ КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
262

 ASTRONOMY

42.
Vidmachenko A. P.
THERE IS LIQUID WATER ON THE SURFACE OF MARS RIGHT NOW
267

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Hilarova S., Shapoval Yu.
THE NECESSITY OF POSITIVE THINKING FORMATION AT WARTIME
277
44.
Ryzhkova S.
SIGNIFICANT ROLE OF USING MOVIES IN TEACHING COMMUNICATIVE COMPETENCE
281
45.
Башевський Є. В., Колеснікова М. Л., Салюкова К. Р.
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
286
46.
Боса В. П.
КОНЦЕПТ «ТЕХНОЛОГІЯ» У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІТ
288
47.
Гейдел А. М., Четаєва Л. П., Шарова А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
294
48.
Лукіна Л. Р.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
298
49.
Лусь В. І.
ПРО ДЕЯКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
302
50.
Лушпай Т. І., Качур О. С.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗДО
308
51.
Мазур І.-С. В., Тимчишин Н. А.
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРОЄКТУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ РОЗУМНИХ СИСТЕМ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
315
52.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
320
53.
Онищук Я. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ «РОТАЦІЯ ЗА СТАНЦІЯМИ» У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ХІМІЇ
330
54.
Онкович Г., Башмат О., Полторацький Д.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ
337
55.
Решетник Н. М.
СВІТОВА КРИЗА ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ З НЕЇ
349
56.
Синя А. Д., Коломоєць Т. Г.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБОМ МЕТОДИКИ Г. ДОМАНА
352
57.
Сторожук А. М.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗА МЕТОДИКОЮ М. ЄФИМЕНКА
357
58.
Ткаченко І. А., Краснобокий Ю. М., Ільніцька К. С.
СИНЕРГЕТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
364
59.
Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Максимов А. В., Матлахов М. В.
ОЛІМПІЗМ ТА ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ
373
60.
Чепурняк Н. В., Охота І. В., Хвостач А. М.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
379
61.
Школьнік С. Я., Бесшапошникова Т. В., Данильченко Л. Т., Костіна Л. М.
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
388

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

62.
Безматерних А. С.
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДОФАМІНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ: ВІД МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
394
63.
Залевська В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ «Я КОНЦЕПЦІЇ» ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
398
64.
Лисенкова І. П., Мороз Ю. В.
ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
407
65.
Морозова С. А.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ
412
66.
Прищак В. О.
ПСИХОЛОГІЯ МАС ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ
419
67.
Рич К. В.
ПАНІЧНІ АТАКИ В МОЛОДИХ ЖІНОК ЯК ПСИХОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ НА ВІЙНУ
423
68.
Фіялко О. В.
РОЗЛАДИ ПСИХІКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. АЛКОГОЛІЗМ, НАРКОМАНІЯ У ВІЙСЬКОВИХ
428

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Яковець О. Є., Антощак М. М.
УКРАЇНСЬКІ ЕТНІЧНІ ТЕРИТОРІЇ В СКЛАДІ РФ ТА УМОВИ ЇХ ПОВЕРНЕННЯ ДО СКЛАДУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ РОЗВАЛУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
441

 POLITICAL SCIENCES

70.
Алєксєєнко А.
ҐЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ КОМПАРАТИВІСТИЧНОГО МЕТОДУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ФОРМ ПРАВЛІННЯ
450

 PHILOLOGICAL SCIENCES

71.
Ihnatenko V.
THE IMPACT OF CHATGPT ON TRANSLATION ACTIVITY
456
72.
Духненко Д. О., Дрощенко Т. Ю., Кіпушева Т. В.
ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
459
73.
Іваненко К. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ЗАБАГАНКА ЦИФРОВИХ МЕДІА?
467
74.
Іваненко К. В.
УСНИЙ ПЕРЕКЛАД В УКРАЇНІ В ЧАСИ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
470
75.
Тронь Ю. О.
ПОХОДЖЕННЯ ТА СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ГУМОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ)
473
76.
Штирова І.
ОБРАЗИ-СИМВОЛИ ЗООМОРФНОГО ТИПУ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ПАРЕМІЯХ
479

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

77.
Radionova L., Kozyrieva N.
THIRD GENERATION CITY: DIALECTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE
487

 ECONOMIC SCIENCES

78.
Бражко О. В., Верительник С. М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
491
79.
Вагнер І. М., Пилишенко К. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
498
80.
Воленщук Н. А., Воленщук Є. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
505
81.
Воловик І. А., Виставний А. С.
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
511
82.
Дарушин О. В., Заєць М. А., Пескова Д. М., Ковтун О. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
515
83.
Демко І. І., Швець В. І.
АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ УКРАЇНИ
521
84.
Дзюкевич К.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦИФРОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА ПІДТРИМКИ ЄС
529
85.
Кадол Л. В., Курінний С. В.
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ
532
86.
Кирильчук О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ
536
87.
Козуб В. О., Федорова О. Г.
ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСЕКТОРУ УКРАЇНИ
544
88.
Темчишина Ю. Л., Корнієнко Ю. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
554
89.
Ткаченко І. П., Марченко В. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ АТ «ЕЛЬВОРТІ»
561
90.
Юдіна С. В., Глазунова О. О.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
566
91.
Якоб Є. Й., Заяць О. І.
РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ У ТОРГІВЛІ
572

 LEGAL SCIENCES

92.
Білінська Л. В.
АДВОКАТСЬКА ЕТИКА ТА ФОРМИ ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРИВАТНОМУ ЖИТТІ АДВОКАТА
576
93.
Григорчук Т. В., Тимофєєв В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСВОЄННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
582
94.
Дігтяр Р. В.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ XVII – ПОЧАТКУ XX СТ.
587
95.
Кириченко В. М., Березняк В. С.
ПОНЯТТЯ ВОЄННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
591
96.
Олійник А. Ю.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
595
97.
Тарабанов О. Ю., Філіпська Н. О.
БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЗА ТА ПРОТИ
604

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: