V Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 11-13.01.2024, Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

11-13.01.2024 року у м. Чикаго, США

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-11-13-01-2024-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Nasibova K. I.
THE CONTİNUOUS NECESSİTY OF AGRARİAN TOURİSM İN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF AZERBAİJAN
19
2.
Sokolovska I. M.
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND MICROFERTILIZERS ON POTATO YIELD
27
3.
Бровко Р. С., Чалий Р. В.
ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ ВІБРАЦІЙНОГО СЕПАРАТОРА
33
4.
Коваль В. О., Коротенко А. А.
СТАН РОЗВИТКУ ГРЕЙФЕРНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
36
5.
Міленін Д. М., Лисиченко М. Л.
ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОБІОЛОГІЧНУ ЧИСТОТУ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
39

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Bayramova A. A., Rzayeva T. V.
OXIDATION-REDUCTION ACTIVITY OF THE FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS P. KUMM
43
7.
Козичар М. В., Резнікова В. В., Подаков Є. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПАРАЗИТІВ І СИМБІОНТІВ РІЧКОВИХ РАКІВ В ВОДОЙМАХ ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ
47

 MEDICAL SCIENCES

8.
Bulynina O. D., Maslova N. M.
COMPARATIVE MYOCARDIAL OXYGEN CONSUMPTION CHARACTERISTICS FOR THE INDIVIDUALS WITH DIFFERENT TYPES OF FUNCTIONAL ASYMMETRY
55
9.
Haydash I. S., Haydash I. A., Semenyuk A. P.
STRUCTURE OF MALIGNANT ONCOLOGICAL PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN PATIENTS OF THE RIVNE REGIONAL ANTI-TUMOR CENTER IN 2022
60
10.
Kuye Adesegun Jacobs, Kovalyova O.
THE PREVALENCE OF BETA-THALASSEMIA IN AFRICA
64
11.
Shandruk I. I., Shevchuk V. O.
CLINICAL EFFICIENCY OF VAC THERAPY IN THE TREATMENT OF LIMB INJURIES CAUSED BY MINE EXPLOSIONS
76
12.
Ващенко В. В., Данько Ю. С., Ширяєва Л. Г., Старусева В. В.
СУЧАСНА ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
79
13.
Гайдай О. С., Уваєв Б. С.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ
82
14.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Жуйборода А. І., Левченко А. А.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КЛЮЧИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
85
15.
Грищенко О. В., Вистороп К.
НАРОДНА МЕДИЦИНА: ШЛЯХ КРІЗЬ ЧАС
93
16.
Карнаух Е. В., Шокало І. В.
ВЕЙПІНГ: МОДНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА ЯК ФАКТОРА РИЗИКУ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
98
17.
Коцар О. В., Ярош К. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАДКІВ СКАЗУ НА ХАРКІВЩИНІ ДО І НА ПРОТЯЗІ ВІЙНИ
105
18.
Кушнєрова О. А., Литвин К. Ю., Мазуренко А. Ю., Лигун А. М., Шелар Д. Є.
СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА COVID-19, ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ЖИВУТЬ ІЗ ВІЛ
107
19.
Лопушанський О. М., Пашкова Ю. П., Сурсаєва Л. М.
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА
114
20.
Мирзаахмедова К. Т., Ашурова Маликабегим Улугбек кизи, Косимжонова Шохсанам Носиржон кизи
ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
119
21.
Мозгова Л. В., Чікіткіна В. В.
КЛАСИЧНІ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКУ ТА СУЧАСНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ
128
22.
Огоренко В. В., Кокашинський В. О.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО РОЗПОДІЛУ ТА ІМТ ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ
136
23.
Сенчук А. Я., Доскоч І. О., Мартинова Д. А., Чермак В. І.
МАГНІЄВА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У ВАГІТНИХ ІЗ ГЕСТАЦІЙНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
140
24.
Слабкий Г. О., Гаал Г. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
149
25.
Слабкий Г. О., Гечко М. М., Кузьо М. В., Дудник С. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ УКРАЇНИ У ВІЦІ ДО 1 РОКУ ЖИТТЯ
154
26.
Слабкий Г. О., Гечко М. М., Кузьо М. В., Шень Ю. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В ПЕРЕДВОЄННИЙ ПЕРІОД
161
27.
Фролова А. О., Жиденко Б. В., Шмуліч О. В.
ПІГМЕНТНА КСЕРОДЕРМА
167
28.
Чернуха О. В., Апкар’ян Г. К.
ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У МІСТІ ХАРКОВІ
171
29.
Шаповалова А. С., Алієв Р. Б., Мельникова Д. С.
ТУБЕРКУЛЬОЗ: РИЗИК ЗАРАЖЕННЯ СЕРЕД СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
175

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

30.
Zlahoda V., Bobrytska L.
RESEARCH OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF RAUWOLPHIA EXTRACT ABROAD
180

 CHEMICAL SCIENCES

31.
Аніщенко А. О., Самойлюк Д. О.
ПРО ВЗАЄМОДІЮ АРИЛГЛІОКСАЛІВ З ТІОСЕЧОВИНАМИ
183
32.
Садыгова Альвина Искрябин кызы, Багирзаде Гулу Ахмед оглы
ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ МОНОМЕРА 2-ФЕНОКСИКАРБОНИЛ-1-(п-ВИНИЛФЕНИЛ) ЦИКЛОПРОПАНА
186
33.
Свід І. І., Баранець А. В.
КВАЛІМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ
196

 TECHNICAL SCIENCES

34.
Bogvelishvili Z.
ABOUT THE NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY OF GEORGIA
201
35.
Bohdanov I. S.
ANALYSIS OF DDOS-ATTACK SYN FLOOD
207
36.
Boryn V. S., Kyrnychnyi T. Ya.
РОЗРОБКА АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБОРУ І РОЗПОДІЛУ ГАЗУ
212
37.
Cherskyi S., Ostrovska K.
RESEARCH OF IMAGE CLASSIFICATION METHODS USING NEURAL NETWORKS ON GPUS
218
38.
Ivanov E.
THE USE OF ILOGIC TOOLS IN THE DESIGN OF TENSILE SPRINGS IN AUTODESK INVENTOR PACKAGE
221
39.
Karpyuk I. A., Gluboksky R. V.
PERFORMANCE OF CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH CARBON FIBER AFTER DAMAGE
224
40.
Kosovtsov D. I.
PROGRESSIVE WEB APPS
228
41.
Morozova A., Eidlin R.
OPTIMIZATION OF IT SYSTEM DESIGN PROCESSES USING AGILE AND DEVOPS APPROACHES
233
42.
Morozova A., Hryhorian I.
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IT PROJECT MANAGEMENT
237
43.
Peshyk L. V., Sinitsa I. V.
JUSTIFICATION OF THE USE OF CHLORELLA MICROALGAE IN THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL PURPOSE PRODUCTS
241
44.
Polishko S., Ivannikov O., Ostapenko R., Pryhodko S.
C++ PROGRAMMING LANGUAGE APPLICATION TO DETERMINE THE AVERAGE GRAIN SIZE IN IRON-CARBON ALLOYS
245
45.
Terentyev O., Gorbatyuk Ie.
CALCULATION OF BUILDING FOUNDATIONS USING A MATHEMATICAL APPARATUS
250
46.
Tsiutsiura M., Mirko I.
CLOUD TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT IT INFRASTRUCTURE IN EDUCATION
258
47.
Volodin S., Savchuk O., Kostin V., Yasychev V.
SYSTEM ENGINEERING OF PACKAGING EQUIPMENT
261
48.
Voskoboinick V., Voskoboinyk O., Korolova A., Sokolovsky G., Polosukhina O.
LABORATORY RESEARCH METHODOLOGY OF THE INTERACTION OF WAVES WITH MODELS OF COASTAL DEFENSE STRUCTURES
266
49.
Vynohradska V. H.
UNRAVELING HTML: ITS LEGACY, TRIUMPHS, AND OBSTACLES
276
50.
Zhiguts Yu., Polloi D., Sorokin K.
THE INFLUENCE OF THE METAL-THERMAL TECHNOLOGY OF OBTAINING IRON-CARBON ALLOYS ON THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES
280
51.
Білич М. В., Півторак Д. О.
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА
284
52.
Глущенко О. Л., Беляєв М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТЕПЛООБМІННИКІВ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТИПУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
290
53.
Данилова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ
298
54.
Жарікова І. В., Нетис В. О.
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ФРЕЗЕРУВАННЯ НА ВЕРСТАТІ З ЧПК НА ПАРАМЕТРИ ВИРОБІВ
301
55.
Клецька О. В., Мірошникова М. В., Сидоров В. М., Плотников В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДІВ В ВОЄННИХ УМОВАХ
304
56.
Коваленко А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
309
57.
Костікова М. В., Неронов С. М., Плєхова Г. А.
РЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ ТА ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ
312
58.
Мандрик Я. С., Гончаров К. О.
КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ В АЕРОПОРТОВОМУ КОМПЛЕКСІ, ПОВ’ЯЗАНІ З АКТАМИ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ
318
59.
Мандрик Я. С., Черкашин Д. М.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ
322
60.
Мороз Л. Б., Жекало А. В., Мороз М. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ ДО СВЕРДЛОВИН
327
61.
Морозова А. І., Сусла В. О.
ПЛАНУВАННЯ ІТ-ПРОЕКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТРЕНУВАНЬ
333
62.
Осадчий Д. В., Копитко С. Б.
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ
339
63.
Пархоменко В. Р., Баклан І. В.
МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО МОНІТОРИНГУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
345
64.
Плугіна Т. В., Бровко Є. О., Прокопенко О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО БІОІНСПІРОВАНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ОЦІНКИ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
355
65.
Романюк Д. А., Рубаненко О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРІВ 110кВ
363
66.
Шибицька Н. М., Вишнивецька А. Д.
WEB-ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРАКТИКУМІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
367
67.
Щербина Ю.В., Терещук А. О.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ОБОЛОНКИ КОТЛА ВАГОН-ЦИСТЕРНИ ВІД ДІЇ ШВИДКІСНИХ ІДЕНТОРІВ
375

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

68.
Shavgulidze K.
ON THE GENERALİZED THETA-SERİES FOR CERTAİN DİAGONAL QUADRATİC FORMS OF FİVE VARİABLES
385
69.
Ахиев Алаббас Сейди оглы, Маммедли Айтан Рахман кызы, Гомматова Айдан Самед кызы
ЗАДАЧА О ТРЕЩИНЕ КЛИНОВИДНОЙ КУСОЧНО-ОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ
392
70.
Кондратенко П. О.
МОЗОК І ВІДСУТНІСТЬ ДИТЯЧИХ СПОГАДІВ У ЛЮДЕЙ
397
71.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Касимов Ф. К., Уринова К. К., Насиров М. Х.
МЕЖЗОННОЕ ОДНОФОТОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ. УЧЕТ ЭФФЕКТА РАБИ
407
72.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Кодиров Нурилло Убайдулло огли, Уринова К. К., Насиров М. Х.
ТЕОРИЯ ДВУХКВАНТОВОГО ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНОГО ДИХРОИЗМА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ КУБИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ
413
73.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я.,Касимов Ф. К., Уринова К. К., Насиров М. Х.
ОДНОФОТОННЫЙ МЕЖЗОННЫЙ ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
420

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

74.
Bugaienko I., Zaiets L.
SUPER-DEEP MANTLE FLUIDS OF THE NORTHERN PART OF THE ARABIAN PLATE
427

 ARCHITECTURE

75.
Савченко Н., Олійник Т. П.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ
432

ASTRONOMY

76.
Vidmachenko A. P.
VOLCANIC AND ICE CAVES ON MARS
440

 PEDAGOGICAL SCIENCES

77.
Absaliamova Ya.
MAIN TRENDS IN THE PROCESS OF TEACHING UKRAINIAN STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
450
78.
Ergasheva G. S., Yoshuzoqova I., Usmonova Yu.
EXCURSION IS AN IMPORTANT FORM OF TEACHING BIOLOGY
454
79.
Semenenko S. B., Slobodian K. V., Dzhuriak V. S., Chernei N. Ya., Rudan K. V.
THE ROLE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN FORMING THE OUTLOOK OF A MEDICAL PROFILE SPECIALIST
459
80.
Бахіна А. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ: РОЛЬ ІКТ У СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ З ТЕМИ ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
464
81.
Беженар І. В., Косенко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ
469
82.
Забуранна М. С.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРИ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)
473
83.
Заєць А. І.
ЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
479
84.
Зернецька О. В., Кузнецов Ю. Б.
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ В АВСТРАЛІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
486
85.
Ілющенко І. О., Хоменко Н. В.
ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
500
86.
Іщенко Л. В., Журавко Т. В.
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї ТА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАННІ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
505
87.
Карбовська К. Р., Янченко І. М.
СТУДЕНТСЬКА ЗБІРНА КОМАНДА «МЕРКУРІЙ» НА КУБКУ СВІТУ З ФУТБОЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ 2023
508
88.
Кочарян А. Б.
РОЗВИТОК ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ В КОНТЕКСТІ ОПАНУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ»
512
89.
Літвінова О. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕРНЕТ-ЧАТИ ЯК ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВИ
517
90.
Маліна Т. В.
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
521
91.
Мещерякова І. В.
ОСНОВНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
526
92.
Нечитайло Л. Я., Воробйова С. С., Угринюк І. І.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
530
93.
Нікітченко Л. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ З БІОЛОГІЇ
534
94.
Опанасенко Н. І., Черненко Г. М.
ПРАВИЛА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ Я. А. КОМЕНСЬКОГО В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
537
95.
Пекар Т. В., Сабов Б. В., Сухарник К. Є., Томишин А. І.
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
545
96.
Пришляк Н. Р.
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
550
97.
Рикачевський О. В., Сапогов М. В.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
555
98.
Черевична Л. О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
559
99.
Човнюк Ю. В., Задорожний А. О.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ТА СПОРТИВНИХ ПЕДАГОГІВ
566
100.
Шиделко А. В., Ловча М. Б.
ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ
577
101.
Юкальчук Л. П., Чорноус Л. Л., Марущак О. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ, ЗАКРІЙНИКІВ НА УРОКАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
585
102.
Ярославцева М. І., Гарбуз С. А., Трофименко Л. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
596

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

103.
Байєр О. О., Кушнір К. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ КРИЗИ У ВПО ПІД ЧАС ВІЙНИ
603
104.
Головко П. А.
ВПЛИВ РИГІДНОСТІ МИСЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНИХ АВТОМАТИЧНИХ ДУМОК
611
105.
Даценко О. А., Конденко А. В.
АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ
615
106.
Іванов Є. О.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ Й ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
621
107.
Калантаєва Т. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
627
108.
Кузнєцов М. А., Героєва А. В.
СТУПІНЬ СФОРМОВАНОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ІХНЬОЇ СИЛИ ВОЛІ ТА ЗАВЗЯТОСТІ
631
109.
Литвинова П. А.
ВИКОРИСТАННЯ МАЙНДФУЛНЕСУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНАХ У МОЛОДІ
637
110.
Литвинова П. А.
ВІЙНА ТА ПОРОДЖЕНІ НЕЮ ПРОБЛЕМИ ЯК ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У МОЛОДІ
641
111.
Матвєєва Д.
ПОКОЛІННЯ X, Y, Z: РЕЛІГІЙНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
646
112.
Островська К. О., Тосхопаран Л. Е.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ
650
113.
П’янківська Л. В.
НАПРЯМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЧЛЕНІВ РОДИН ПРАВООХОРОНЦІВ, ВИЗВОЛЕНИХ З ПОЛОНУ
658
114.
Слісаренко Ю. Ю.
ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН
665
115.
Татьянчиков А. О., Константинова І. В.
КОМУНІКАТИВНИЙ ТА ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТИ ОСОБИСТОСТІ
670

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

116.
Любчук О. К., Сердюк А. А.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ
674
117.
Мартиненко К. О., Ядловська О. С.
СУДОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ
679

 ART

118.
Вергунов С. В., Карпова Д. О.
ПРОМИСЛОВА СКУЛЬПТУРА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
681
119.
Шабанова Т. Д.
ФАКТУРНІ АСПЕКТИ ІМПРОВІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖАЗОВИХ ПІАНІСТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ ДЖАЗОВИХ КОМПОЗИЦІЙ Е. ГАРНЕРОМ
685

 HISTORICAL SCIENCES

120.
Vovchuk L.
THE FORMATION OF THE HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF UKRAINIANS THROUGH THE PRISM OF CYBERSPACE INFLUENCE (1991-2023)
691
121.
Авраменко Т. О.
ЧОМУ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ПРОГРАЛА АМЕРИКАНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ?
698
122.
Авраменко Т. О.
ПРИЧИНИ РОЗПАДУ ЮГОСЛАВІЇ
701
123.
Калабурза М. В.
ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС УТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАЛЬЧОЇ АРМІЇ
704
124.
Поцулко О. А.
КІБОРГИ ВИСТОЯЛИ, НЕ ВИСТОЯВ БЕТОН (ЩОДО ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЗАХИСНИКІВ ДОНЕЦЬКОГО АЕРОПОРТУ)
717

 CULTUROLOGY

125.
Вілцане Л. С.
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
727

LITERATURE

126.
Зарудня Т. С.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
735

 POLITICAL SCIENCES

127.
Edisher Asatiani
CAUCASUS GEOSTRATEGY AND FOREIGN POLICY MODEL OF GEORGIA
738
128.
Васенін Ю. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ
744
129.
Гужва Г. О.
РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
748
130.
Митрополенко А. С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
751
131.
Оскаленко Т. А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ СПРАВАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
755
132.
Тіранова А. О.
ДОСВІД ЕВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
759
133.
Ходирева І. О.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ
763
134.
Шевченко Н. І., Стешенко Я. П.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
766
135.
Шкідіна Л. П.
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
774

 PHILOLOGICAL SCIENCES

136.
Orel A.
FLORAL METAPHORIZATION OF WOMEN IN VICTORIAN NOVELS
777
137.
Гаранович Н. Б., Кіщук О. М.
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАГОЛОВКІВ ЯК ЗАСОБУ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ В БРИТАНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТИ ‘THE GUARDIAN’ ЗА 2023Р.)
783
138.
Гармаш О. М.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПЕРЕКЛАДУ КІНОДИСКУРСУ
789
139.
Гурова О. М.
ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА СТРУКТУРОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ
793
140.
Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.
РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
796
141.
Павликівська Н. М., Пелих Т. О.
ПРИНЦИПИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В АНТРОПОНІМІЇ
801
142.
Сваричевська А. П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ АБРЕВІАТУР У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
809
143.
Струганець Ю. Б.
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ СПОРТИВНИХ ТЕРМІНІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
815
144.
Шевченко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ
819
145.
Шуменко О. А., Лєбєдєва А. С.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК
825

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

146.
Борисова Т. В.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ МУЗИКИ ТА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ
831
147.
Кустов А. К., Штанько В. І.
НАУКА ЯК ПОКЛИКАННЯ І ПРОФЕСІЯ (ЗА РОБОТАМИ М. ВЕБЕРА)
836
148.
Штанько В. І., Афанасьєв А. С.
ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДСТВА
840

ECONOMIC SCIENCES

149.
Бабенко Л. В., Слюта А. Р.
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В МИТНИХ ОРГАНАХ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИКРИТТЯ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ І ЗЛОВЖИВАНЬ
845
150.
Богуславський О. В., Абрамчук Г. В., Ткачов Є. В.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСІВ КРИПТОВАЛЮТ
854
151.
Дерев’янко С. І., Моторний Ю. Ю.
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
861
152.
Дорошенко Т. М., Сірий А. В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
872
153.
Іваненко Л. М., Темченко А. А.
ОТОЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЄКТУ «ТРАНСФОРМАЦІЯ АВТОПАРКУ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ ЧАСТИНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ НА ЕЛЕКТРОМОБІЛІ»: ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
880
154.
Іскра О. Л., Городнічук Ж. О.
THE MAIN TASKS OF THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE IN INTERNATIONAL ACTIVITY
888
155.
Костюк У. З., Зелик Б. О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
894
156.
Курганська Е. І., Драгонер Х. Г.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
897
157.
Кургузенкова Л. А., Павленко Л. Ю.
МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
904
158.
Любчук О. К., Гойман К. Д.
ПРОСУВАННЯ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМНІ АГЕНТСТВА
908
159.
Мешко Н. П., Квашневський Є. А.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
915
160.
Нестеренко С. С., Білоборода О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА
924
161.
Ніколайчук О., Миснік Я.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТРУМЕНТАМИ МАРКЕТИНГУ
928
162.
Огренич Ю. О., Фоменко С. С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
936
163.
Оляднічук Н. В., Підлубна О. Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
941
164.
Остап’юк Н. А., Климович Д. А.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
948
165.
Посвалюк О. А., Бабчинська О. І., Лозовський О. М., Іщук М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
953
166.
Сокіл А. А., Материнко В. О.
СКЛАДОВІ ДІДЖИТАЛ-ЕКОСИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
958
167.
Станьковська І. М., Катрич М. В.
ЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
963
168.
Станьковська І. М., Стоколоса Х. А.
ВПЛИВ ПРОЄКТНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ
968
169.
Сьомченко В. В., Шевченко О. Т.
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ – ЯК ОСНОВНА ФОРМА СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
974
170.
Тополенко Н. М., Слуднікова Т. Р.
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
978
171.
Шеін В. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
986
172.
Шубіна С. В., Піскунов Р. О., Кравченко Л. О.
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ
995

 LEGAL SCIENCES

173.
Stupak I.
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN BUILDING HARMONIOUS INTERSTATE RELATIONS
1001
174.
Агаєва В. І., Резворович К. Р.
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
1005
175.
Бакаєв С. Д., Резворович К. Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
1016
176.
Макеєва О. М., Сидорчук Ю. М.
ЄВРОПЕЙСЬКА ДОКТРИНА ПРАВ ЛЮДИНИ
1026
177.
Ошийко М. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ФОРМ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
1031
178.
Павлова Н. В., Тітова А. С., Бакай В. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФІЛЮВАННЯ ЗЛОЧИНЦІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1035
179.
Підгаєцька В. В., Лазебний А. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
1040
180.
Попович А. О., Нагорна О. О.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1047
181.
Саричев І. О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В ХХІ СТ.
1050
182.
Саричев І. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ОРГАНІВ ООН В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1054
183.
Юр’єв Д. С.
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ
1057

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: