V Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 25-27.01.2023 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

25-27.01.2023 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-25-27-01-2023-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Shokh S. S., Shubenko L. A., Pavlichenko A. A.
THE NATURE OF INHERITANCE OF SIMPLE QUANTITATIVE TRAITS FOR PRODUCTIVITY IN WINTER RAPE
13

 MEDICAL SCIENCES

2.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
DEVELOPMENT OF EPILEPSY
16
3.
Коломицева І. М., Вороненко О. С., Бринза М. С.
ОЦІНКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ
23
4.
Музичук Т. Я., Ломинога С. І.
ВИБІР МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ДЦП
36
5.
Печеряга С. В., Кулик А. О.
СИНДРОМ ФЕТО-ФЕТАЛЬНОЇ ТРАНСФУЗІЇ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ
42
6.
Шерматова З. А., Ким Е. В., Тулаганов Давлатбек Тожибой огли, Фомина К. А.
ДИНАМИКА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
50

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

7.
Tahir Suleymanov Abbasali, Emilya Balayeva Zakir, Kubra Aliyeva, Parvana Abbasova Alif
DETERMINATION OF TOTAL AMOUNT OF FLAVONOIDS ACCORDING TO TANGERINE IN PHYTOEXTRACT
56
8.
Соломенний А. М., Дроздова А. О.
ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОСНОВИ ДЛЯ РАНОВОГО ПОКРИТТЯ
59

 CHEMICAL SCIENCES

9.
Олейніченко Н. О.
ВАГОМІ ЗДОБУТКИ ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІКА ОВКСЕНТІЯ ОПАНАСОВИЧА ДІБРОВИ
68
10.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Підлубна С. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ДЖАЗОВОЇ ПІСНІ
79

TECHNICAL SCIENCES

11.
Ahadzade S. M., Imanova A. Y.
VARISTOR CHARACTERISTICS OF COMPOSITES MADE BASED ON ZnO AND Si SEMICONDUCTOR MATERIALS
85
12.
Kaminska S., Simakhina G.
OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF PROCESSING FRUITS AND BERRIES BEFORE FREEZING WITH SOLUTIONS OF CRYOPROTECTANTS
95
13.
Makatora D., Lytvyn O.
GOOGLE FORM FOR RECEIVING CONSULTATION DURING THE ADMISSION CAMPAIGN
106
14.
Miedviediev O. Yu., Kadievskyi I. P., Zenchenko M. O., Mukiyenko M. I.
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC MEANS OF NOTIFICATION OF AIR ALARM BASED ON MODERN INFORMATION TOOLS
109
15.
Myronenko L., Bielykh I., Samoilenko S., Shkolnikova T.
BIOTECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SOME NATURAL ANTIOXIDANTS
116
16.
Nikolaienko D. S.
THE IMPACT OF COMPUTER TECHNOLOGIES ON MUSIC
126
17.
Ostrovskyy O.
THE ADVANCED DIGITAL PRODUCTION TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION FEATURES
130
18.
Zhuravlov Yu. I.
MODEL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THERMOCOUPLE BRANCH GEOMETRY AND THE RELIABILITY PERFORMANCE OF A CASCADE COOLER
136
19.
Бедратюк Г. І.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ МОМЕНТІВ
143
20.
Гордієнко К. Ю., Радовенчик Я. В., Крисенко Т. В., Іваненко О. І.
ПОСИЛЕННЯ ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК МАГНІЮ З ВОДИ ПРИ ПОМ’ЯКШЕННІ
148
21.
Здолбіцька Н. В., Сулім В. О., Вознюк А. В.
МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА МАРШРУТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ В ГРАФІ
155
22.
Квривишвили М. М., Церетели К. О., Гамрекелашвили Т. Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ ВОЗНИКШИХ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 6-10 КВ
158
23.
Ковальчук О. Я., Данилюк І. В., Ткачук В. А., Сиротюк А. О.
КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ БЕЗПЕКОВИХ РІШЕНЬ
164
24.
Левтеров А. І., Плєхова Г. А., Костікова М. В.
КІБЕРБЕЗПЕКА ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
171
25.
Макаренко В. В., Павлюченко В. А.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОРОЖНІХ СТАНЦІЙ DSRC
179
26.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ СТОСОВНО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ ХОДОВОЇ СИСТЕМИ ТРАКТОРІВ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
185
27.
Немчук О. О., Легецька І. П., Кокошко Є. М.
ПІДХОД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПОРТОВИХ МАШИН
191
28.
Погарська В. В., Селютіна Г. А., Погарський О. С., Чуйко Л. О., Дзюба О. С.
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНИХ ОЗДОРОВЧИХ НАПОЇВ НА СКОЛОТИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОДОБАВОК ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
200
29.
Сімахіна Г. О., Гуліч М. П.
КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДО КАТЕГОРІЇ ОЗДОРОВЧИХ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
209
30.
Сімахіна Г. О., Науменко Н. В.
ІНДУСТРІЯ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
217

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Юровчик В. Г., Качаровський Р. Є., Ковальчук С. І.
БАСЕЙН РІЧКИ ОСИНА: ОБ’ЄКТИ ПЗФ ТА ЇХ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
226

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

32.
Buynevich I. V., Pupienis D., Bitinas A., Davydov O., Damušytė A., Dambrauskienė K.
NEW HOLOCENE ICHTHYO-FOSSIL ASSEMBLAGE FROM EXTRUDED LAGOONAL OUTCROPS, CURONIAN SPIT, LITHUANIA
233

 ARCHITECTURE

33.
Савка І. В., Заяць О. Я.
НОВІТНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ХРАМІВ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЯКОСТІ
237

PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Salamli Sevinj Mammad
SOURCES OF FORMATION OF THE LIBRARY FUND OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF AZERBAIJAN AND WAYS OF ITS OPERATION
241
35.
Strenacikova M.
IMPLEMENTING SLOVAK FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION
246
36.
Ванівська О. М., Малиновська О. Л., Преснер Р. Б.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОРОСЛИХ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
255
37.
Гужва О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
264
38.
Кузнєцова О. Я.
УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
272
39.
Лемак О. І.
ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ЗАКАРПАТТЯ (20-30-ТІ РР. ХХ СТ.)
277
40.
Лукашенко Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ
284
41.
Нечитайло Л. Я., Пелехата О. Б.
ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
291
42.
Олійник Д. С.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА БАЗІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
296
43.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
300
44.
Размолодчикова І. В., Юрченко О. І.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК В ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
311
45.
Рапаєва М. В.
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ІСТОРІЇ
316
46.
Стрижаков А. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
322
47.
Трач О. Т.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ ГЕОГРАФІЇ
325
48.
Юзефович К. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MIND MAPPING У ВИВЧЕНІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
330

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

49.
Amzarakov N. A.
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРА В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
333
50.
Вовченко О. А.
ПОСТТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
338
51.
Коваленкова А. А.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПЕРІОД БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
344
52.
Мельничук Т. І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
349
53.
Размолодчикова І. В., Василюк Т. Г., Зарубіна Є.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ СТРАХІВ І ТРИВОЖНОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
353
54.
Скороходов В. А.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
361
55.
Цільмак О. М.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИКИ «ГРАДУСНИК ГНІВУ»
365
56.
Шопша О. Л., Магас А. Я.
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЮНАЦЬКОМУ ТА МОЛОДОМУ ВІЦІ
370

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

57.
Каменецька В. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
378

JOURNALISM

58.
Байлема Т. М., Авраменко Т. В.
МЕРЕЖЕВІ МЕДІА ПРО ЛІТЕРАТУРУ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ
382

 ART

59.
Набоков Р. Г.
ТЕХНІКА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТЕЛЛИ АДЛЕР
387

 CULTUROLOGY

60.
Захаревич В. О., Бойко С. С.
ГАСТРОНОМІЧНА КУЛЬТУРА В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ СЬОГОДЕННЯ: ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ
393
61.
Кузьменко Т. Г., Сава О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ КИТАЮ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ІМПЕРАТОРА ЦІНЬ ШИХУАНДІ (247- 210 РР ДО Н.Е.)
401

 POLITICAL SCIENCES

62.
Poble D., Belinska P.
A RADICAL SHIFT IN TURKEY’S FOREIGN POLICY TOWARD SYRIA
406
63.
Болотіна Є. В., Михнюк Д.
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
418
64.
Хмельников А. О.
ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ
429

 PHILOLOGICAL SCIENCES

65.
Ganira Mammadzada Shahin
DERIVATIVE FUNCTION OF GRAMMATICAL ELEMENTS USED IN THE SECOND COMPONENT OF COMPOUND WORDS
432
66.
Mahammad Valiyev Garib
ANALITICAL VERB FORMATION IN THE CONTEMPORARY AZERBAIJANI LANGUAGE
438
67.
Nasibova Gulnara Shamaddin
EYNIKÖKLÜ DÜZƏLTMƏ SINONIMLƏR
444
68.
Yagut Hajiyeva Mubariz
STYLISTIC FORMS OF ANTONYMS
447
69.
Бабчук Ю. Й.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
456
70.
Григорян Н. Р., Віт Ю. В., Дьоміна Н. Ю.
ПРОСОДИЧНИЙ ОБРАЗ ЛЕДІ-ПОЛІТИКА В АНГЛОМОВНОМУ АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
462
71.
Каракевич Р. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКИ МОВНОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
471
72.
Нідзельська Ю. М.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ
476
73.
Паладьєва А. Ф., Кужель Р. В., Терезюк Н. Ф.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ УКЛАДАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО КОРПУСУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
482

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

74.
Даниленко С. І., Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М., Дроботенко М. М.
СТРАТЕГІЯ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ НЕОІМПЕРСЬКІЙ ВІЙНІ
495
75.
Матвійчук А. В.
ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
505
76.
Мелякова Ю. В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ПРОСЬЮМЕРИЗМА
511

 ECONOMIC SCIENCES

77.
Dobosh Val., Dobosh Vol.
INTERRELATIONSHIP OF GLOBALISATION AND TRANSPORTATION
522
78.
Hurenko T. O.
IMPORTANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR BUSINESS AND ITS PLACE IN LEGISLATION
533
79.
Koliada Yu., Kmytiuk T., Shatarska I.
ALTERNATIVE SET OF DISCRETE MODELS OF ADAPTIVE ECONOMY MODELING
538
80.
Muradov I. I., Aghayev A. M.
THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN A MARKET ECONOMY
546
81.
Zakharzhevska A. A.
KEY FACTORS THAT INFLUENCE THE DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITALISATION OF THE ECONOMY
551
82.
Артиш В. І., Артиш Н. В.
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
556
83.
Бечко П. К., Бондаренко Н. В.
ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІНАНСУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
565
84.
Бечко П. К., Пташник С. А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
573
85.
Бобиль В. В., Режко Д. С.
СПЕЦИФІКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
580
86.
Воркунова О. В., Коцюбенко К. О.
ПІДХОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
584
87.
Джинджоян В. В., Перва С. Р.
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ У ПРОСУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
590
88.
Клименко М. А.
ОВДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ У ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД
598
89.
Леонтович С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ З ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ БОЙОВИМИ ДІЯМИ
608
90.
Островська Г. Й.
НАУКОВІ ПАРКИ – ШЛЯХ ДО ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
616
91.
Прохорова М. Е., Терлецька Л. В.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ IMPACT — ІНВЕСТУВАННЯ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
622
92.
Ткаченко І. П., Горбачова А. В., Луценко М. Р.
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
628
93.
Тюріна Н. М., Скубиш М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
633
94.
Швець В. Є., Липинський Б. В.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
644
95.
Шепетюк Л. В., Шепетюк С. Є.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
650

LEGAL SCIENCES

96.
Hrytsai S.
LEGAL DEFINITION OF «VIRTUAL ASSETS»: IN THE LEGISLATIVE FIELD OF UKRAINE
655
97.
Вольвак О. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ВІДКРИТТІ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
658
98.
Задирака Н. Ю.
ДИСКРЕЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
662
99.
Савчук Р. М.
КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ
666

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні данні м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: