V Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 15-17.04.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

15-17.04.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-15-17-04-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Притуляк Р. М., Яюк В. В., Мельничук А. Л., Якубов В. А.
МІКРОБІОТА РИЗОСФЕРИ СОНЯШНИКА ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН
12

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Зубцова І. В., Череповська А. І., Ващенко Є. О.
ФЛОРИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ЗАПЛАВИ РІЧКИ ГРУНЬ (У МЕЖАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
17
3.
Романова Е. Е., Курбатова І. М., Захаренко М. О., Поляковський В. М.
ВПЛИВ 19-НОРТЕСТОСТЕРОНУ ЗА РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ У ВОДІ ТА ЕКСПОЗИЦІЇ РИБ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ В ГЕПАТОПАНКРЕАСІ
21

 MEDICAL SCIENCES

4.
Azimov S. U., Usmanova D. D.
ASSESSMENT OF LABORATORY INDICATORS OF THE LIPID SPECTRUM AS DIAGNOSTIC MARKERS OF THE DEVELOPMENT OF VITREOUS DESTRUCTION
26
5.
Melekhovets O. K., Asiri Sultan Zuhair Ali, Lobatyuk M. I.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE of WOMEN WITH COUPEROSIS
29
6.
Nesterovska H., Kordonska L.
FEATURES OF ASTHENIC SYNDROME IN CHRONIC SOMATIC DISEASES IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
32
7.
Pomazanov D. O., Bobro L. M.
PALLIATIVE CARE FOR ONCOLOGICAL PATIENTS IN THE TERMINAL STAGE
34
8.
Yanishen I. V., Lobanov A. I., Andrienko K. Yu., Pogorila A. V., Fedotova O. L., Siveruk D. V.
COMPARATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF ORTHOPEDIC TREATMENT WITH SOLID CAST POSTS IN CASE OF TOTAL CROWN DEFECT OF THE TOOTH
38
9.
Гаврилов А. Ю., Путненко І. О., Мамедов Азер Гейдар Огли, Тінчуріна С. Р.
АНАТОМІЧНІ, ГІСТОЛОГІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ РІЗНИЦІ МІЖ ПРАВОБІЧНИМ ТА ЛІВОБІЧНИМ КОЛОРЕКТАЛЬНИМ РАКОМ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА НОЗОЛОГІЮ
41
10.
Гайструк Н. А., Лотоцька І. А., Бабалик Б. О., Виноградська Ю. В.
У ФОКУСІ ФАКТИ КАТАСТРОФІЧНИХ НАСЛІДКІВ ЛІКУВАННЯ ЖІНКИ
47
11.
Гайструк Н. А., Шніп В. В., Чорновіл Я. А., Іваненко В. В., Виноградська Ю. В.
У ФОКУСІ КЛІМАКС І МОЗОК
55
12.
Гайструк Н. А., Фещенко Д. І., Кириченко Е. Р., Виноградська Ю. В.
КЛІМАКС І СЕРЦЕ
62
13.
Данилюк М. Б.
ОЦІНКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ПЕРФОРАЦІЄЮ ВИРАЗКИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ
69
14.
Миронюк І. С., Слабкий Г. О., Черничко І. І.
ІНФОРМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО ПРОБЛЕМУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
71
15.
Павлова О. О., Дігтяр А. Є., Луценко І. В., Меркулова Є. О.
СТРЕС-АСОЦІЙОВАНІ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
77
16.
Прийма С. О., Юсипчук У. В., Мергель Т. В., Середюк Н. М.
МЕДИЧНА ЗАГАДКА: MINOCA – ЦЕ ДІАГНОЗ ЧИ СИНДРОМ?
81
17.
Слабкий Г. О., Курта В. В., Дідок Л. В.
ВПЛИВ ВІЙНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ  ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
83

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Kozub P., Yilmaz N., Deineko Z., Kozub S.
USING THE VECTOR APPROACH FOR PROBLEMS OF CHEMICAL STOCHIOMETRY
89
19.
Миндюк В. Я., Грицуляк Г. М.
ХІМІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
97
20.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
100

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Bezvesilna O., Kirichuk Yu., Tolochko T.
STATEMENT OF THE PROBLEM IN A GENERAL FORM AND ITS RELEVANCE
106
22.
Ionane N., Kashuba N.
SKILLS IMPORTANT TO SUCCEED IN SOFTWARE ENGINEERING
113
23.
Tron Yu., Znakharuk O.
THE PROBLEM OF CYBER SECURITY IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION
119
24.
Voskoboinick V., Makhammedov Z., Voskoboinyk O., Masiuk S., Voskobiinyk A.
VELOCITY AND PRESSURE FIELDS NEAR A FLEXIBLE JET-DIRECTING SCREEN
124
25.
Zhurylo S. V.
APPLICATION OF COMPUTER GRAPHICS IN LESSONS ON THE THEORY OF MECHANISMS AND MANISHES
132
26.
Амонс О.
ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАПИСІВ В ЖУРНАЛАХ ЛОГУВАННЯ В ДЕСКТОПНИХ ЗАСТОСУНКАХ
136
27.
Ахрамович В. М., Ахрамович В. В., Іванкін В. А., Стефарук О. Р.
ВИЯВЛЕННЯ ЧОРНИХ ДІР В МЕРЕЖІ MANET
141
28.
Воробйов Л. Й., Декуша Л. В.
БАГАТОКАНАЛЬНІ ПІРАНОМЕТРИ СЕРІЇ СР
147
29.
Герасимова С. С., Шафроненко А. Ю.
РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ОНЛАЙН РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ У ВІДЕОПОТОЦІ
151
30.
Романюк О. Д., Романюк Я. О., Бережний Р. К.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ КІНЕТОСТАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИННОГО АГРЕГАТУ НА БАЗІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ
154
31.
Сорокін В. В., Смеляков К. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ РОБОТИ З ПОВНОТЕКСТОВИМИ ІНДЕКСАМИ
158
32.
Шмельов О. Б., Афанасьєва І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ РОБОТИ З ПОВНОТЕКСТОВИМИ ІНДЕКСАМИ
162

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Зима А. С.
ПРО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦЕНТРОМ ТА ПОХІДНИМ ІДЕАЛОМ 4-АЛГЕБР ЛЕЙБНІЦА
166
34.
Калайда О. Ф.
ПОБУДОВА КВАДРАТУРНИХ ФОРМУЛ ЗА ДОПОМОГОЮ МНОГОЧЛЕНІВ ТЕЙЛОРА
173
35.
Козак Д. Т.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДНОШЕННЯ ПОДІЛЬНОСТІ
175

GEOGRAPHICAL SCIENCES

36.
Кривоберець М. М., Пилипчук Н. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
180

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

37.
Buynevich I. V.
ENHANCEMENT OF BIOGENIC MICRO-RELIEF ON SIDE-LIT IMAGES: EOCENE BIRD TRACES (UTAH, USA)
186

 ARCHITECTURE

38.
Rasulova Z.
UNVEILING THE ORNATE LEGACY: EXPLORING THE INFLUENCE OF ALBANIAN MONUMENTAL CHRISTIANITY ON MEDIEVAL AZERBAIJANI ARCHITECTURE
191
39.
Кашуба О. М., Дика В. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ
197
40.
Толстая О. В.
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
202
41.
Шуляр В. О., Гомон О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ
206
42.
Якубовський В. Б., Ілик Н. О.
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНТЕГРОВАНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
210
43.
Якубовський В. Б., Полеся М. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ АВТОСТОЯНОК НА ПОКРІВЛЯХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ УКРАЇНИ
216

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Базелюк В. Г., Курінна А. А.
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
220
45.
Білецький В. С., Онкович Г. В.
КІНОДИДАКТИКА; ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ПРО ТРАНСПОРТ НАФТИ І ГАЗУ У СТАНОВЛЕННІ ФАХОВОЇ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА З НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
229
46.
Ніколенко Л. М., Кутіна К. К.
ОГЛЯД МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
242
47.
Ніколенко Л. М., Цурікова Н. І.
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ТЕОРІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
248
48.
Тішкіна І. А.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ
255

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

49.
Баришевська К. С., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
260
50.
Бахур Х. В., Коняєва Л. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
267
51.
Габелкова О. Є.
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО МАЄ ЗАЙВУ МАСУ ТІЛА
275
52.
Жуков О. В., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ МЕНЕДЖЕРІВ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
280
53.
Лисенкова І. П., Подима В. В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ
287
54.
Федосова Л. О., Хвищук К. Ю.
НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ
294

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

55.
Бойченко І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДИХ СІМЕЙ В ДЕРЖАВНІЙ СІМЕЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
297
56.
Сидора В. П., Мусієнко Н. О., Нестреляєв К. О., Шабло Ю. В.
ПОСМІШКА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
304

 JOURNALISM

57.
Сергієнко К. А., Антонова О. В.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ Й УРАХУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ БРЕНДУ СИРУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО БРЕНДУ «КОМО»)
308

ART

58.
Волченко Д. О.
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ
314

 HISTORICAL SCIENCES

59.
Волканова С. Г., Тодорова Я. І.
ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ СВЯТО – ГЕОРГІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У СЕЛІ ДЕЛЬЖИЛЕР (ДМИТРІВКА)
318
60.
Дацків І. Б., Гродський С. В.
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
325
61.
Коржов Є. І.
ІСТОРИЧНИЙ ОПИС ЕТАПІВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ
331
62.
Ярощук І. В., Тітова О. В., Шаповалова Б. Є.
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ПРОБЛЕМАТИКА СЬОГОДЕННЯ)
338

 PHILOLOGICAL SCIENCES

63.
Badan A., Shevchenko V.
DER LINGUISTISCHE STATUS VON ILLOKUTIONÄREN INDIKATOREN
346
64.
Drebet V. V.
MONOSEMIC COMPONENT-DOMINANT IN THE OCCASIONAL NOUN FORMAT AND SENTENCE STRUCTURE OF THE GERMAN-LANGUAGE PRESS: SYNERGETIC DIMENSION OF EFFORT MINIMIZATION
349
65.
Shefiyeva G.
CONTENT-BASED INSTRUCTION
356
66.
Shkvorchenko N.
NEOLOGISMS IN THE ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISING DISCOURSE
362
67.
Грищук І. А., Коробова I. O.
ДІАЛОГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
368
68.
Поліщук Л. П., Дуб Д. Р.
CHALLENGES AND STRATEGIES IN POLITICAL TRANSLATION — NAVIGATING CULTURAL DIFFERENCES AND LINGUISTIC COMPLEXITY
375
69.
Терещук І. В.
НЕОЛОГІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ
379

ECONOMIC SCIENCES

70.
Zdir O. A., Smutok V. I.
FOOD SUPPLY AND PRODUCTION PROCESSES ACCORDING TO NATO STANDARTS
383
71.
Бойко Р. В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ
385
72.
Дорошенко В. М.
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
389
73.
Костенко Ю. О., Нєгаєва Г. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОДАТКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ НЕРІВНІСТЮ
394
74.
Лук’яненко Л. І., Павловський Д. С.
ОБЛІК КРИПТОВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
400
75.
Міщенко В. В.
СТІЙКІСТЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
405
76.
Олійник Л. В., Ткачук А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
412

 LEGAL SCIENCES

77.
Білаш С. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
417
78.
Бовнегра І. В.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
422
79.
Галушневська К. О., Савенко В. П.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СПОСІБ ВПЛИВУ НА ДЕТЕРМІНАЦІЮ ЗЛОЧИННОСТІ
428
80.
Глян Т. Д., Савенко В. П.
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
432
81.
Іськів І. З.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
437
82.
Коваленко І. А., Буняк К. С.
ДОГОВІР ПОСТАВКИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ
444
83.
Кравцова Є. О.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВОЛОНТЕРА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
450
84.
Красногор О.
ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НОТАРІУСА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
455
85.
Максименко С. О., Бабікова О. С.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ ТОВАРІВ
460
86.
Мартищенко С. Л., Панчишин Р. І.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ
466
87.
Мізіна І. В.
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
471
88.
Рябко Є. О.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
477
89.
Сухицька Н. В., Бадилевич Т. М.
ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
482
90.
Черних Т. О., Пустовий О. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІКТИМІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ
488

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: