V Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 16-18.02.2023 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

16-18.02.2023 року у м. Осака, Японія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-16-18-02-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Mahmudov E. H.
ANALYSIS OF THE ROLE AND POTENTIAL OPPORTUNITIES OF AGRO-TOURISM IN ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE POST-CONFLICT REGION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
10

 VETERINARY SCIENCES

2.
Камбур М. Д., Замазій А. А.
КОРЕКЦІЯ МЕХАНІЗМІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ
20
3.
Коленченко В. А.
АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ ТЕЛЯТ У РІБІЛДІНГ ПЕРІОДІ
27

 MEDICAL SCIENCES

4.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
ORAL HABITS AND THE DEVELOPMENT OF ACQUIRED DEFORMATIONS IN THE MAXILLOFACIAL AREA
33
5.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Шилан В. І., Узбек Т. С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ
37
6.
Антонюк Л. В.
ФЕНОТИПИ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ЗАПАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ, АСОЦІЙОВАНІ З COVID-19
41
7.
Гєжина А. В., Соломенник Г. О.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОМУ МЕНІНГІТІ
44
8.
Козич І. А., Рудан І. В.
КРАСНУХА: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
48
9.
Слабкий Г. О., Іваць-Чабіна А. Р., Чірпак В. З.
ВПЛИВ ВІЙНИ З РФ НА СТАН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННІ
54
10.
Слабкий Г. О., Картавцев Р. Л., Фейса І. І.
АКТИВНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ АБО ОБМІНУ ЕНЕРГІЇ: ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ
59
11.
Шевченко О. О., Левон М. М., Назар П. С., Левон В. Ф.
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ АСПЕКТИ БУДОВИ ПРИВІДНИХ МІКРОСУДИН ПРОТОКАПІЛЯРНОЇ СІТКИ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
63

PHARMACEUTICAL SCIENCES

12.
Hajibayli T. A., Qafarova D. S., Zeynalova G. R.
STUDY OF ANTIOXIDANT AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF SOME SPECIES OF THE GENUS VICIA L.
68

 CHEMICAL SCIENCES

13.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 4-ХЛОР-о-КСИЛОЛА В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА
71
14.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Підлубна С. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ДЖАЗОВОЇ ПІСНІ
77

 TECHNICAL SCIENCES

15.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
ENSURING THE RELIABLE OPERATION OF GAS EXHAUST TRACTS AND CHIMNEYS OF BOILER PLANTS
84
16.
Ганзюк А. Я., Краєвська М. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ
90
17.
Заболотний О. В., Ходєєв А. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ВОДНО-ПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ
101
18.
Максян А., Руденко О., Мукоїд Р.
СПОСОБИ ОХМЕЛЕННЯ ПИВА
110
19.
Мікуліна М. О., Клєщ О. В.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
114
20.
Соколов О. М., Гаргін В. Г., Русінова Н. О.
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛМАЗНОГО ГІБРИДНОГО ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО КОМПОЗИТУ, ОДЕРЖАНОГО СПІКАННЯМ ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ
119

 ARCHITECTURE

21.
Авдєєва М. С., Александрова Ю. С.
ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВИСТАВКОВОГО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
126

 ASTRONOMY

22.
Vidmachenko A. P.
FEATURES OF THE RELIEF ON THE SURFACE OF MERCURY
129

PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Бардус І. О., Заволока Є. Е.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
139
24.
Бондаренко Н. В., Косянчук С. В.
ОСВІТНЄ ЛІДЕРСТВО У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ЗАКОРДОННЯ: КОНЦЕПТНА АКТУАЛІЗАЦІЯ
144
25.
Бурчак С. О., Цема В. В.
ОКРЕМІ РІЗНОВИДИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
154
26.
Ващенко Л. С.
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
158
27.
Дем’янко Н. Ю.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ»
162
28.
Долінін Г. С.
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
166
29.
Зінченко М. Е.
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
169
30.
Іваницька Н. А., Гривко Н. В., Камко О. О., Скворцова І. М., Степанець І. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ІНТЕГРВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
175
31.
Кравченко Л. В.
КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
184
32.
Люльченко В. Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ОХОРОНІ ПРАЦІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
190
33.
Нечитайло Л. Я., Тимофійчук М.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
198
34.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЗЮДОИСТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ
202
35.
Приходько Г. В.
РОЛЬ БАТЬКА У ВИХОВАННІ ХЛОПЧИКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
213
36.
Святченко В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОСТІ МОВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ (ФОНЕТИКО-ФОНЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ)
220

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

37.
Дука Т. М., Мельник Н. А.
САМОСТАВЛЕННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
225
38.
Остроухова М. М., Кутєпова-Бредун В. Ю.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІЙНИ
232

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

39.
Мукосієнко К. О., Гальчинська О., Кравченко О. В.
РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРАЦІЇ У ДИТЯЧИХ ВИДАННЯХ
239
40.
Романович В. І., Лєжнєв О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ТА СТИЛІСТИКИ У ВІДЕОІГРАХ
243

 ART

41.
Марущак О. В., Красильникова І. В., Гусонька О. О., Заєць Л. В., Русавська Ю. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ РИСУНКІВ ОРНАМЕНТУ
249
42.
Яремченко В. Д.
ДЕЯКІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
258

 HISTORICAL SCIENCES

43.
Бутенко В. Е., Іваненко В. В.
РАДЯНСЬКА СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
262
44.
Паньків Б., Стецик Ю. О.
РОМАН ПАСТУХ – ХРОНОПИСЕЦЬ ДРОГОБИЧА
267

LITERATURE

45.
Бондаренко Ю. С.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛЕЇЗМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТІ
277
46.
Кайгородцева Б. А.
АВТОБИОГРАФИЧНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО (ВЗГЛЯД ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА)
279

 POLITICAL SCIENCES

47.
Krishnan E. R., Toshpulotov A. A.
ON THE QUESTION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY
285

 PHILOLOGICAL SCIENCES

48.
Криворучко В. І.
ОЗНАКИ ІДИЛІЧНОГО ХРОНОТОПУ В РОМАНАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
295
49.
Левченко І. О.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
300

 ECONOMIC SCIENCES

50.
Shevshenko I.
ASSESSMENT DAMAGE OF MARINE ECOSYSTEM SERVICES
306
51.
Velychko Yu.
THE IMPACT OF THE WAR ON THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
312
52.
Бойко Р. В., Заїка Я. Д.
TRANSFORMATION OF A COMPLEX OF MARKETING COMMUNICATIONS IN MODERN CONDITIONS
316
53.
Євсєєва О. О., Ковальова Д. А., Євсєєв А. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗМІЦНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕГМЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
324
54.
Заячківська О. В.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ, НОУ-ХАУ, СЛУЖБОВА ТАЄМНИЦЯ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ
332
55.
Карпінський Б. А.
СТРАТЕГІОЛОГІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ
342
56.
Кононенко О. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ PR — ПОЛІТИКОЮ БАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА НАДАНИМИ ЦИМИ БАНКАМИ КРЕДИТАМИ У ПЕРІОД 2019-2021 РР.
352
57.
Кошеля Д. І.
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ БІЗНЕСУ В ІТ-СФЕРІ
358
58.
Кошкіна К. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ НА ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
363
59.
Минко Л. М.
ЕТИКА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
370
60.
Олійник Л. А.
ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
374
61.
Чала В. С., Видай Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА» В УКРАЇНІ
383

 LEGAL SCIENCES

62.
Антонюк У. В.
ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
388
63.
Кульчицький Т. Р.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
394
64.
Олійник А. Ю.
СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
399
65.
Педора О. О.
НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ РАСИ, ЕТНІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ, РЕЛІГІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ: ОДНА З ГОЛОВНИХ ЗАСАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
408
66.
Срібний В. Ю., Чорна А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
413

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні дані м. Осака, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: