V Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 6-8.02.2023 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

6-8.02.2023 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-02-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Tretiakova S. O., Kobiziuk D. S., Khyrna D. Yu., Sharchenko B. O.
INNOVATIVE ASPECTS OF GROWING HIGH-QUALITY PLANT PRODUCTS
12

 VETERINARY SCIENCES

2.
Iglitskyi I. I.
ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF THE PATHOLOGY OF THE TENDONS AND LIGAMENT APPARATUS OF THE DISTAL DIVISION OF THE LIMBS IN SPORTS HORSES
15
3.
Бурдейний Р. А., Грінченко Д. М., Северин Р. В., Гонтарь А. М.
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ДІЯ ЕКСТРАКТУ ТРУТНЕВОГО РОЗПЛОДУ (ЕТР) ПРИ ЩЕПЛЕННІ КУРЧАТ ПРОТИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ
23
4.
Ломовацький А. А., Басюк Т. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ПОШУКУ НАЙБЛИЖЧОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ
29

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Alakbarov R., Abbaszade Zahrakhanum
BENEFICIAL PROPERTIES AND USAGE PERSPECTIVES OF LEMON THYME (THYMUS HYEMALIS LANGE)
32
6.
Babaeva R., Madatova V.
FEATURES A VIOLATION OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE HYPOTHALAMUS WITH HYPOVOLEMIC SHOCK
38
7.
Honcharova O., Korzhov Ye.
TRANSFORMATION OF THE CLIMATIC FACTOR INFLUENCE ON THE PARAMETERS OF THE FISH ORGANISM IN ONTOGENESIS
40
8.
Khusanov A. K., Begijonova Makhmuda Marufjon qizi, Kozimov Akbarjon Azamjon ugli
ABOUT SOME PESTS OF AGRICULTURAL PLANTS
47

 MEDICAL SCIENCES

9.
Nedostup I. S., Han R. Z., Kazimyrchuk I. V., Kostyshyn N. S., Feduwun L. L.
FEATURES OF THE CATAMNESTIC OBSERVATION OF THE HEALTH STATE OF PREMATURE CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE PRYCARPATHIAN REGION
50
10.
Turdumatov Z. A., Davranov I. I., Ravshanov Z. H.
SIGNIFICANCE OF RADIORENOGRAPHY METHOD IN NEPHROLOGY
54
11.
Бродська Е. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ ЗА УМОВ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
56
12.
Буренко Я. А., Козяр В. В.
ТРАКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОКЛЮЗІЇ ВЕН
61
13.
Донець А. О.
СІРТУЇН-1 У ДІАГНОСТИЦІ ХСН, ЯКА УСКЛАДНИЛА ПЕРЕБІГ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
64
14.
Малик Н. В., Застава Г. О.
РОЛЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ВИНИКНЕННІ БОЛЮ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ У ПІДЛІТКІВ
66
15.
Малик Н. В., Дмитрусенко О. В., Оборіна О. О.
ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ВЖИВАННІ АЛКОГОЛЮ У ЖІНОК
69
16.
Печеряга С. В., Мороз А. В.
ДИСПЛАЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ І ВАГІТНІСТЬ
71
17.
Слабкий Г. О., Картавцев Р. Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ: АКТИВНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
78
18.
Слабкий Г. О., Нагірний Д. А.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ГУБИ ТА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ПЕРЕДВОЄННИЙ ПЕРІОД
82
19.
Тихонова Л. В., Тернопол Ю. О.
ВИКОРИСТАННЯ БОТУЛІНОТОКСИНУ В НЕВРОЛОГІЇ
88
20.
Шевченко О. О., Левон М. М., Назар П. С., Левон В. Ф.
УЛЬТРАСТУКРУРНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ ЗА ДАНИМИ МОРФОМЕТРІЇ
93
21.
Шерматова З. А., Кодирова Тамила Фарход кизи, Кукузов И. Ж., Фаизова А. З.
К ВОПРОСУ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
98

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

22.
Yunusova Saydabonu Ilhomjon kizi, Bohatu S. I., Prysrupa B. V., Rozhkovskyi Ya. V.
PROSTATE PROTECTIVE EFFECT OF THICK EXTRACT OF TRIBULUS TERRESTRIS ON THE MODEL OF CRYOTRAUMA OF THE PROSTATE GLAND IN RATS
105
23.
Буцька В. Є., Гришай А. М.
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПОХІДНИХ ЦЕЛЮЛОЗИ З РІЗНИМИ ДОПОМІЖНИМИ РЕЧОВИНАМИ В ЯКОСТІ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ТАБЛЕТОК
108
24.
Гончар А. О.
АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ТА ДВОКОМПОНЕНТНИХ КОМБІНОВАНИХ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КЛАСУ БРА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД З 2017 ПО 2020 РІК
115
25.
Соломенний А. М., Дроздова А. О.
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЗІ З МЕТИЛУРАЦИЛОМ, ДЕКАМЕТОКСИНОМ ТА МЕНТОЛОМ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «МДМ-МАЗЬ»
118

 CHEMICAL SCIENCES

26.
Баранчук К. А.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
122
27.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Підлубна С. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ДЖАЗОВОЇ ПІСНІ
126

 TECHNICAL SCIENCES

28.
Chumachenko S. M., Popel V. A., Savchenko I. O., Zaika N. V., Murasov R. M.
DIRECT PARAMETRIC SYNTHESIS OF THE «OPTIMAL» COMPLEX SECURITY SYSTEM
132
29.
Mokin V. B., Dratovany M. V., Lukhverchyk A.
DEVELOPMENT OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR ENERGY-SAVING OPTIMIZATION OF GRAIN ELEVATOR OPERATION USING NEURAL NETWORK MODELS AND REINFORCEMENT LEARNING METHODS
138
30.
Авраменко А. М.
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗГОРЯННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПАЛЬНИКУ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ
145
31.
Бондар Н. В., Артеменко В.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ
149
32.
Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Бровко О. В., Колесніков А. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
152
33.
Косенко Н. О., Левашова Ю. С., Крот О. П., Крот О. Ю.
НЕБЕЗПЕКА УТВОРЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІД ЧАС ВІДРОБКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
160
34.
Мадьяров В. Г., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В.
НЕСТАНДАРТНИЙ АНАЛІЗ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ: СКЛАДНІ ІДЕАЛЬНІ ЄМНІСНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
164
35.
Семенець Д. А.
АНАЛІЗ RC-ЧАСТОТНО ЗАЛЕЖНИХ КІЛ ДЛЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ АВТОГЕНЕРАТОРІВ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОГО ПІДСИЛЮВАЧА
171
36.
Тесленко О. І.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ІСНУЮЧИХ КОТЕЛЬНЯХ УКРАЇНИ
178
37.
Хачатурян К. К., Гегия Н. А., Гурули Т. С., Уклеба Э. Н.
АДСОРБЦИЯ МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО БЕНТОНИТАМИ
181
38.
Чумак О. П.
ЩОДО ОТРИМАННЯ МАСЛИНОВОЇ ОЛІЇ З НЕ ПОВНИМИ АЦИЛГЛІЦЕРИНАМИ
185
39.
Ялова А. М., Рябошапко С.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАКРУЧЕНОГО В ЦИКЛОН-ВИХРОВОМУ ПРЕДТОПКУ ПОТОКУ ПРИ СПАЛЮВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
192

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

40.
Barabash G., Onyshkevych V.
MATHEMATICAL MODEL OF CONTACT THERMOELASTICITY
197
41.
Kozub P., Miroshnichenko N., Kozub S., Deineko Z., Syrova G.
USE OF AVERAGE MOLE VOLUMES OF ELEMENTS FOR CALCULATION OF THERMODYNAMIC PARAMETERS
204
42.
Калайда О. Ф.
ПРО ІТЕРАТИВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ МАТРИЧНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ
211

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Бадер С. О., Єременко М.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
213
44.
Вєйландє Л. В.-В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
218
45.
Гураль І. М., Смоловик Л. Р.
МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ
225
46.
Коновалюк А. Д., Пинчук М. В., Вільгуш Д. В., Галченкова М. Є.
СТРАЙКБОЛ AIRSOFT ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
230
47.
Мартин О. М.
ЗМІСТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ РІДНОЇ МОВИ У ШВЕЦІЇ
235
48.
Опушко Н. Р.
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ
240
49.
Пенцак П. В., Тимко А. Ю., Єрмоленко С. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ ДИСЦИПЛІНІ АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА
247
50.
Попова Л. М., Плаван Ю. А.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
253
51.
Размолодчикова І. В., Гоптарева І. В.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
259
52.
Ткаченко В. Ю.
МОВНА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
266
53.
Цвілик С. Д., Шимкова І. В., Сологуб Ю. С., Кирилюк В. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ CANVA
270
54.
Шамич О. М., Іваннікова Г. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ПЕДАГОГІВ
277

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Мітченко К. В., Селецька Л. Є.
ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ
289
56.
Пріснякова Л. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ І УСПІШНОСТІ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО АРМІЙСЬКИХ УМОВ
295
57.
Сімоненко О. А.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВІВ УСТАНОВ
299
58.
Товкач І. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТЕЙ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
304

 ART

59.
Мазур О. В., Кириченко Д. О.
ЕКСПРЕСІЯ ЯК НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ДЛЯ СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВЦЯ
311
60.
Якимчук С. Н.
ВЗАЄМОДІЯ ОБ’ЄКТИВНО-СУБЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО ТА БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО
318

 LITERATURE

61.
Порошенко С. В.
ЛІТЕРАТУРНА БЕССАРАБІЯ
323

 POLITICAL SCIENCES

62.
Бондаренко В. Д.
ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА АБО РОЛЬ РЕАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ США ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХОДУ НА СУЧАСНУ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН
327
63.
Дзюндзюк К. В.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА У РОЗУМНОМУ ВРЯДУВАННІ
333

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Duvanskaya I. F.
STAGES OF PROBABILISTIC-STATISTICAL MODEL COMPILATION (ON THE BASE OF THE ENGLISH TEXT CORPUS “CHEMICAL MECHANICAL ENGINEERING”)
336
65.
Каракевич Р. О.
ВНУТРІШНЯ ФОРМА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК КОМПОНЕНТ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
341
66.
Криворучко В. І.
ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР РОМАНІВ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
345

ECONOMIC SCIENCES

67.
Hanisyan A.
THE ROLE OF INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIES
349
68.
Алексєєва М. Г., Шергіна Л. А.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
354
69.
Бойко Р. В., Побережниченко М. В.
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
359
70.
Гавриляк Т. С.
OСOБЛИВOСТI ФOPМУВAННЯ ФIНAНСOВOГO ПOТEНЦIAЛУ IНВEСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI СТPAXOВИX КOМПAНІЙ
364
71.
Герасимчук Р. В., Савченко М. В., Кулявець В. Г.
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
371
72.
Герасімов А. М.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
375
73.
Заворотній С. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
383
74.
Карпінський Б. А.
СТРАТЕГІОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ Й ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ПІЗНАННЯ
391
75.
Мельник О. В., Возна Л. Б.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ЙОГО ВПЛИВ НА ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
399
76.
Нестеренко С. С.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
406
77.
Сарахман О. М., Козак П. О.
ПОДАТКИ ВОЄННОГО ЧАСУ
410
78.
Субот Д. О., Маланчук Л. О.
ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ВИТОКОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
415
79.
Яковенко Р. В., Яблонський І. А., Базака Р. В., Пузирьов О. Л., Проценко Т. О.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА АТ «ЕЛЬВОРТІ» В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТИЗАЦІЇ
418
80.
Яхно Т. П., Компаніченко Я., Савицька Е.
ВПЛИВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ НА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
424
81.
Яхно Т. П., Беньо Ю.-І. Ю.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
428

 LEGAL SCIENCES

82.
Старко В. С.
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
431
83.
Турчин О. О.
КОНФЛІКТ І КОМПРОМІС ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ПРАВОВІДНОСИН
435
84.
Яскола В. А., Самороков В. О.
ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
443

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні данні м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: