V Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 25-27.01.2024, Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

25-27.01.2024 року у м. Токіо, Японія

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-25-27-01-2024-tokio-yaponiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Гладунська А. Ю., Киричук Г. Є., Музика Л. В.
ВМІСТ ЛІПІДІВ В ТКАНИНАХ І ОРГАНАХ СТАВКОВИКА ЗВИЧАЙНОГО ЗА ДІЇ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ
13
2.
Кременська Л. В., Криклива С. Д.
ІНТРОДУЦЕНТИ УРБАНОЗОНИ ВІННИЦІ
18

 MEDICAL SCIENCES

3.
Beniuk V. O., Lastovetska L. D., Shcherba O. A., Kovaliuk T. V., Venzovska Yu. V., Thadayoose Mary Fiona
EPISIOTOMY AS VAGINAL SURGERY DURING CHILDBIRTH
24
4.
Botsul O.
INDICATORS OF PAIN AND SYMPTOMS WHEN USING WHARTON’S JELLY STEM CELLS IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
34
5.
Haydash I. S., Patalakha O. V., Yevtushenko Yu. O., Kovalenko DYu.
PHAGOCYTIC ACTIVITY OF NEUTROPHILS AND MONOCYTES IN PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN THE EXACERBATION PHASE, DEPENDING ON THE PRESENCE OF COMPLICATED
39
6.
Lytvynenko O. O., Lytvynenko O. O., Demianov V. O.
BREAST CANCER AND COMORBID DISEASES OF THE THYROID GLAND IN PATIENTS, WHO SUFFERED FROM THE CHORNOBYL ACCIDENT
45
7.
Lytvynenko O. O., Lytvynenko O. O., Demianov V. O.
CHEMOTHERAPY-INDUCED LIVER DAMAGE
52
8.
Rasbergenov A. A., Adilbekova D. B.
MORPHOLOGICAL STATE OF THE SMALL INTEST IN RATS BORN UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS IN THE MOTHER
58
9.
Vatseba B. R., Vasylechko M. M., Chovhaniuk O. S., Kocherzhat O. I., Haman I. O.
SOMATIC ASPECTS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER PTSD
61
10.
Адамів С. С., Дєньга А. Е.
ВПЛИВ ПРОФІЛАКТИКИ НА БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ ТА ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ГІНГІВІТОМ В ПРОЦЕСІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
66
11.
Бережна В. С., Марченко А. С., Журавльова А. К.
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ГЕПАРИНОТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ
73
12.
Долженко М. М., Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С.
РОЛЬ І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ У АНТРОПОСОФСЬКІЙ МЕДИЦИНІ
78
13.
Журавльова А. К., Марченко А. С., Лоік Л. В., Федорова Л. А.
БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНУ ПРИ АУТОІМУННОМУ ЕНЦЕФАЛІТІ
84
14.
Кишиченко А. А., Марченко А. С., Журавльова А. К.
ДВОНАПРАВЛЕНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І COVID-19
87
15.
Кудокоцева О. В., Кандибко І. В., Ломакін І. І., Бабійчук Л. В., Бабійчук В. Г.
ВМІСТ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ В СИРОВАТЦІ КРОВІ СПОНТАННО ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ ЛІНІЇ SHR РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
94
16.
Лаврін О. Я.
АНАЛІЗ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ КАРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ ЗУБІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
103
17.
Мунтьян Т. О., Кірсей В. Д.
МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ
108
18.
Овчаренко К. В., Марченко А. С., Журавльова А. К.
ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК МІЖ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ТА ДОНОРСТВОМ КРОВІ
121
19.
Остапенко К. А., Марченко А. С., Журавльова А. К.
ВПЛИВ ПРОТИДІАБЕТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФУНКЦІЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
126
20.
Хоменко І. М., Чешко Я. М., Пожевілова К.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПОЦЕСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
134

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Kovpak A., Maryam Taoufiki
PHYTOPRODUCTS IN THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS
142
22.
Баюрка С. В., Карпушина С. А.
РОЗРОБКА УМОВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРОКСЕТИНУ В БІОЛОГІЧНОМУ МАТЕРІАЛІ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
152

 CHEMICAL SCIENCES

23.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Садыгова Альвина Искрябин кызы
ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ МОНОМЕРА–2-ХЛОРФЕНОКСИКАРБОНИЛ-1-(п-ВИНИЛФЕНИЛ)ЦИКЛОПРОПАНА
160

TECHNICAL SCIENCES

24.
Ivanov E.
GEARING IN PARAMETRIC SHELLS
170
25.
Sokolov O. M., Harhin V. H., Romanko L. O.
THE EFFECT OF HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE AND DIAMOND POLYCRYSTALS PRODUCED WITH THE USE OF ITS ADDITIVE
174
26.
Sotnik S. V., Tereshchuk D. O., Trokhin V. V.
DEVELOPMENT OF REMOTE CONTROL FOR THERMOPLASTICS DOSING AUTOMATION SYSTEM
179
27.
Артеменко А. В.
ЕКОСИСТЕМА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ: ІННОВАЦІЇ, БЕЗПЕКА ТА ВИКЛИКИ У ПОБУДОВІ РОЗУМНИХ МІСТ
185
28.
Булаєв О. В., Узун Д. Д.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SOLUTIONS FOR DIAGNOSTICS AND CONFIGURATION OF SERVER
190
29.
Ващук Н. Ф.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ЗРАЗКІВ ЛІТНЬОГО, ДЕМІСЕЗОННОГО ТА ЗИМОВОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
200
30.
Гузар Б. Я.
КІБЕРБЕЗПЕКА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
204
31.
Душкін С. С., Селянинов Д. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ВТОРИННИХ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ
209
32.
Дяченко С. В., Тарадай О. М., Яременко М. О.
СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОГО ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ЗАБУДОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
213
33.
Костікова М. В., Неронов С. М., Плєхова Г. А.
МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
218
34.
Кузьменко О. К., Науменко Д. С.
МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ВОЄННОГО ЧАСУ
228
35.
Лимаренко О. М., Кудрявцев Д. В., Медведєв Д. О., Глухий Д. П., Ворона Д. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОНОЧНОГО АВТОМОБІЛЯ КЛАСУ UDC
238
36.
Погарська В. В., Погарський О. С., Селютіна Г. А., Лосєва С. М., Дзюба О. С.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОЧНО–РОСЛИННИХ НАПОЇВ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
242
37.
Саилов Рахиб Ага-гюль оглы
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА КИНЕТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ПРОЦЕССЕ СУШКИ В БУНТАХ
250
38.
Тарахтій О. С., Гульцов П. С., Максимов О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ І МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ БОЙОВОЮ ЗДАТНІСТЮ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ
256

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

39.
Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Мадьяров В. Г.
НЕСТАНДАРТНИЙ АНАЛІЗ В МАТЕМАТИЦІ: ОБЧИСЛЕННЯ ПОХІДНИХ
261
40.
Кондратенко П. О.
АТОМНА СТРУКТУРА ЯДРА ЗЕМЛІ
268

 ARCHITECTURE

41.
Малійова О. В., Король В. П., Грінченко Т. І., Омельяненко М. В.
ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ВІДМИВКИ В СИСТЕМІ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ
279
42.
Черноносова Т. О., Ворошилов К. О.
АНАЛІЗ СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТІВ ПАРКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ МІСТА ХАРКОВА)
286

 ASTRONOMY

43.
Vidmachenko A. P.
DUST STORMS ON MARS
295

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Білецький В. С., Онкович Г. В.
СПЕЦКУРС «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА» У РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДГАЛУЗІ «ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»
304
45.
Іваницька О. С.
ТЬЮТОРСТВО У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
316
46.
Коренева І. В.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ», ЗГІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
319
47.
Котлова Л. О., Ілющенко І. О., Хоменко Н. В.
ФОРМУВАННЯ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ РАННОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
324
48.
Максимова О. О., Ткачук Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ БЛОКІВ ДЬЄНЕША ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
329
49.
Стинська В. В., Джоголик О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
334
50.
Стогній А. О.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (VR) І ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (AR) ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
338
51.
Федюшкін Р. В., Шевченко А. О., Усач В. В., Тітаренко Д. С., Рибак Л. О.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
343
52.
Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С., Сологуб Ю. С., Андрусишена Д. А.
ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБЛАДНАННЯ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
347
53.
Янченко І. М., Лореш А. Д.
ФІЗИЧНА ПІДГОВЛЕНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СЕКЦІЇ «ФІТНЕС» У СУЧАСНИХ УМОВАХ
355
54.
Ярославцева М. І., Мелашенко А. О., Нетяга Т. О., Сокирко А. О.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ
358

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Гульбс О. А., Кобець О. В., Лантух В. В.
ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
363
56.
Кондратюк С. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТА ЙОГО МЕТОДИ
370
57.
Лісовенко А. Ф., Константінова А. Г.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЙНОГО ТА ДИСГАРМОНІЙНОГО ШЛЮБУ
374
58.
Сокур Ю. М.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОНТАКТ ЦЕНТРІВ
384
59.
Тарасишина О. М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕЯКИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ
388
60.
Токарева В. О.
ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТУПУ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПРИ ВСТУПІ В ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ
394
61.
Шиделко А. В., Паламар А. І.
ЛЮДСЬКА СЕКСУАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕВІАЦІЇ У НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ ВЧЕНИХ
398

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

62.
Погоржельський І.
ПРО ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
402
63.
Щуришен Я. А.
МИТНИЙ КΟНТРΟЛЬ ЯК ФАКТΟР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКΟНΟМIЧНΟЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
405

 ART

64.
Sevastyanova D. D.
DEVELOPMENT OF CORPORATE IDENTITY FOR THE COMPANY «GOLDEN SHARE CONSULTING GROUP»
408
65.
Медведєв О. А., Литовченко М. А.
АВТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ МЕБЛІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
413
66.
Медвєдев О. А., Кликавка А. О.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ СТРІМЕРІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНФОРТ РОБОЧОГО МІСЦЯ
417
67.
Шабанова Т. Д.
ФАКТУРНІ АСПЕКТИ ІМПРОВІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖАЗОВИХ ПІАНІСТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ ДЖАЗОВИХ КОМПОЗИЦІЙ Т. МОНКОМ
425
68.
Шевченко К. С., Кучер Д. Д.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
432

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Potsulko O. A.
CONSEQUENCES OF THE LANGUAGE POLICY OF THE USSR FOR CONTEMPORARY UKRAINIAN SOCIETY
437

 CULTUROLOGY

70.
Забора В. А.
ОГЛЯД ЧОЛОВІЧИХ СТИЛЬОВИХ НАПРЯМКІВ У ОДЯЗІ
448

 POLITICAL SCIENCES

71.
Ghudushauri Aluda
INTERESTS OF GLOBAL AND REGIONAL ACTORS IN THE CAUCASUS AND THE NAGORNO KARABAKH CONFLICT
453
72.
Лукашенко С. О., Холод О. Б., Бєляєва О. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
460
73.
Шевченко Н. І., Заварзіна А. В.
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
464

 PHILOLOGICAL SCIENCES

74.
Babayeva Rana Ali
THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN ESL
471
75.
Ildrimzada Lala Jahangir
THE WAYS OF MOTIVATING STUDENTS IN LEARNING ENGLISH
478
76.
Liubetska V.
UNDERSTANDING THE CONCEPT OF «AESTHETIC VALUES»
483
77.
Дерді Е. Т., Ковач О. В.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE CONSTITUTION OF UKRAINE IN UKRAINIAN AND ENGLISH
486
78.
Шабат-Савка С. Т., Маковій Я. Ю.
ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІГУРАЛЬНО-РИТОРИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПОЕЗІЇ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
492
79.
Шетеля Я. М.
НІМЕЦЬКА (АВСТРІЙСЬКА) ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ СПІЛКУВАННІ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ
499

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

80.
Taran G.
TECHNOLOGIES TRANSFORM THE EDUCATIONAL SPACE
505

 ECONOMIC SCIENCES

81.
Hurenko T. O., Kolibaba O. M.
RISKS OF ACCOUNTING AND THEIR IMPACT ON CASH MANAGEMENT
513
82.
Kozub V., Shi Xiaoxi
THEORETICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
521
83.
Marchenko O., Salnikova M.
THE RESTORATION OF TOURISM IN WAR AND POST-WAR TIMES
528
84.
Tiurina N. M., Mykytyuk O.
COST MANAGEMENT AS AN OBJECTIVE CONDITION FOR THE EFFICIENT ACTIVITY OF ENTERPRISES
531
85.
Бордаєв В. В.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
541
86.
Мірошник Р. О., Дереворіз М. В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СФЕРИ
549
87.
Мямлін В. В.
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
552
88.
Носенко А. М., Іляш О. І.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
564
89.
Обіход Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
570
90.
Оляднічук Н. В.
ОБЛІК ЗАПАСІВ, ЇХ ОЦІНКА ТА МЕТОДИ СПИСАННЯ
576
91.
Рошко Н. Б., Дудник Р. Б., Декуш О. С.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
582
92.
Сокирко О. С., Герасименко Д. О.
НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ДОХОДАХ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
592
93.
Сторожук О. А., Савченко М. В.
МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
598
94.
Терентьєва О. В., Коврига В. В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
602
95.
Ткаченко І. П., Лішман А. А.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
606
96.
Ткаченко І. П., Титаренко В. І.
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
611
97.
Штець Т. Ф., Канєвський М. А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
616

 LEGAL SCIENCES

98.
Hrybovska A., Chaika A.
MEDIATION AS A TOOL FOR EFFECTIVE IP DISPUTE RESOLUTION: ANALYSIS OF CASE LAW
623
99.
Панькова Д. О.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
632
100.
Савка О. Т.
ПРИНЦИП ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
640

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: