fbpx

VI Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 14-16 июня 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

14-16 июня 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Marchenko T. Yu., Lavrynenko Yu. O., Tyshchenko A. V., Zabara PP., Mykhalenko I. V.
MANIFESTATION AND VARIABILITY OF BIOMETRIC CHARACTERISTICS IN LINE-PARENTAL COMPONENTS AND MAIZE HYBRIDS USING DIFFERENT GENETIC PLASMA UNDER IRRIGATION
13
2.
Sukhin V. V., Lysychenko N. L., Pankova O. V.
MATHEMATICAL MODELLING OF SUBSTANCES MIGRATION IN THE SYSTEM «NUTRITIONAL SOLUTION – PLANT»
19
3.
Войтовська В. І., Третьякова С. О., Йосипенко К. С.
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ОБРОБЛЕННЯ ПРЕПАРАТАМИ
22
4.
Карпенко О. В.
ДЕФІЦИТ СЕЛЕНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ
28
5.
Кравченко В. С., Полторецька Н. М., Третьякова С. О., Любченко Д. Р.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
31
6.
Улянич О. І., Кухнюк О. В., Коцюруба В. П.
ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
38

 MEDICAL SCIENCES

7.
Makhlynets N., Krasii M., Plaviuk L., Makhlynets M., Makhlynets P., Makhlynets P.
IMMUNOCORRECTION AS A METHOD OF PREPARATION FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS
43
8.
Marynchyna I. M., Kharuk L. L.
PROGNOSTIC VALUE OF BIOCHEMICAL SCREENING IN PREGNANT WOMEN WITH HYPERANDROGENISM
45
9.
Гема-Багина Н. М., Танасійчук П. М.
ВПЛИВ НЕДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ
49
10.
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко Є. О.
МОРФОЛОГІЧНІ ДІАГНОСТИКА МОРФІННОЇ НАРКОМАНІЇ ТА СЕДАТИВНОЇ ТОКСИКОМАНІЇ
54
11.
Герасименко Є. О.
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ДЕСТРУКТИВНИМИ Й УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
61
12.
Индиаминов С. И., Исмоилов Р. А., Бойманов Ф. Х.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ПАДЕНИЯХ С ВЫСОТЫ
65
13.
Индиаминов С. И., Шойимов Ш. У.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАВМ
70
14.
Исмоилов Р. А., Индиаминов С. И., Шопулатов И. Б.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕГО ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ
73
15.
Квітанова Н. Г., Цимбал І. М., Пилипенко Д. В., Марковська ОВ.
ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
79
16.
Мельник В. С., Горзов В. В., Звонар Г. Д.
КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ І МІКРОБІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ЗАКАРПАТТІ
82
17.
Мельничук Л. В., Домітращук І. C.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ СПАЛАХУ КОРУ В РЕГІОНІ
89
18.
Расулова М. Р., Индиаминов С. И.
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
91
19.
Савохина М. В.
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЕПАРАТА ЖЕЛЕЗА
95
20.
Сухан В. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ПЕРЕХРЕСНИЙ СИНДРОМ
99
21.
Форос А. І., Танасійчук П. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ХЛОРГЕКСИДИНОМ ПЕРЕД ПРОФЕСІЙНОЮ ГІГІЄНОЮ ПОРОЖНИНИ РОТА ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ БАКТЕРІЙ В ДЕНТАЛЬНОМУ АЕРОЗОЛІ
105

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

22.
Sakhanda I.
PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF CARDIAC DRUGS, IN PARTICULAR OF PLANT ORIGIN
109
23.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Коритнюк О. Я., Роздорожнюк О. Я., Оліфірова Т. Ф.
КАРБОН В ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
111
24.
Райкова Т. С., Зарічна Т. П., Британова Т. С.
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ФОРМУВАННІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ
118

TECHNICAL SCIENCES

25.
Banzak H. V., Bansak O. V., Leschenko O. I.
TECHNOLOGICAL COMPLEX OF TECHNICAL NON-RESTORABLE OBJECT
122
26.
Bayramov E. E., Nabiyev A. A., Mustafayeva K. A.
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF LENTIL FLOUR OF THE JASMIN VARIETY ON THE APPEARANCE OF BREAD PREPARED FROM FLOUR VARIETY WHEAT AZAMATLI-95
128
27.
Tsykhanovska I., Tovma L., Kaplun S., Nikonenko O.
THE MECHANISM OF WATER BINDING AND WATER CONTENT OF THE LIPO- AND GLUCOPROTEINS UNDER THE INFLUENCE OF THE NANOPARTICLES OF “MAGNETOFOOD” FOOD ADDITIVE
135
28.
Yudina T. I., Bezruchenko O. M., Ahapova O. V.
THE TECHNOLOGY OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS USING A CONCENTRATE OF BUTTERMILK
142
29.
Андреева Е. В.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
147
30.
Багирзаде Адем Сахиб
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ
153
31.
Головкіна Л. І.
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ КОНСЕРВІВ ДИТЯЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ
161
32.
Дорошенко Ю. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИПАРОВУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ЗА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ У НАЗЕМНИХ РЕЗЕРВУАРАХ
167
33.
Дяченко Ю. Г., Майборода Д. К.
НАВІГАЦІЙНІ РОБОТИ ІЗ КЕРУВАННЯ СТОВБУРОМ ПОХИЛО-СКЕРОВАНИХ І ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
174
34.
Мамедова Гюлнара Али, Гафарова Наиля Адиль, Абдуллаева Севиндж Мусеиб
ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
180
35.
Сендецкий Н. Н., Комаров В. А., Бугера М. Г.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
189
36.
Тіхонов В. І., Глущенко В. О.
ПРОГРАМНИЙ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР ДЛЯ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТЕЛЕМЕТРІЇ ЧЕРЕЗ МОДИФІКОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ETHERNET
195

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Лук’яненко М., Грігор’єва І.
ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
203

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

38.
Алиева М. А., Клебанович Н. В.
ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
209
39.
Демчук Д. В., Нагаєва С. П.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
215
40.
Кривопалов І. А., Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ ЧАСОВИХ РЯДІВ РІЧНОГО СТОКУ БАСЕЙНІВ РІЧОК СТИР, ГОРИНЬ, СЛУЧ
219
41.
Нестерчук І. К.
ІМПУЛЬСИ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
225

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

42.
Матківський С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПОЧАТКОВИХ ЗАПАСІВ ГАЗУ В УМОВАХ ВОДОНАПІРНОГО РЕЖИМУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА
230

 ARCHITECTURE

43.
Василишин Я. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ТА МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИ
235
44.
Войко Н. Ю., Гамаля А. В.
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ СЕТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
241
45.
Кубриш Н. Р., Лазарєва К. М.
СУЧАСНА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ ЯКОСТЕЙ ОБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ
248

PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Shevchenko Yu.
TO THE ISSUE OF DEVELOPING STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING BUSINESS ENGLISH
253
47.
Tarasiuk N.
СOOPERATIVE LEARNING IN ESP CLASSROOM
260
48.
Vadaska S.
DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT ASSESSMENT PECULIARITIES
262
49.
Веліховська А. Б.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
266
50.
Гапоненко Л. П., Засецька А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 5-6 КЛАСАХ
271
51.
Гохман О. Р., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
278
52.
Єлісєєва Д. С.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КАЛАНЕТИКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
284
53.
Ієвлєв О. М., Колодій І. С.
РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЯК КРИТЕРІЙ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
291
54.
Коновальчук М. В.
РОЗВИТОК «М’ЯКИХ НАВИЧОК» МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
294
55.
Кохно Л. М.
STORYTELLING ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
300
56.
Крысенко Т. В., Суханова Т. Е.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ
306
57.
Кузь Т. Г.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В РАМКАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
312
58.
Курбанова Р. А.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДОКЛАДЧИКОМ И СЛУШАТЕЛЕМ
322
59.
Лиходід А. В., Медвідь О. М.
АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
327
60.
Марчук Н. А.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
334
61.
Мялюк О. П., Штрімайтіс О. В.
ВПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ ЯК КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ВИКЛАДАЧА МЕДИЧНОГО ВУЗУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
341
62.
Панфілова О. Г., Павлович О. В., Гуменюк Б. О.
ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАВДАНЬ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЖИВОПИСУ НАТЮРМОРТУ
346
63.
Степанова Л. П., Степанов В. А.
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ
353
64.
Червона С. П., Білоус Н. С., Кононенко Н. М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ДО ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД
357
65.
Чосік Л. Я.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТЬЮТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
364
66.
Шпортюк О. М.
ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ
370

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

67.
Карпюк Ю. Я.
КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГА
376
68.
Сахно С. В., Резнікова Н.
САМОРОЗВИТОК У ПЕРІОД ІЗОЛЯЦІЇ
383
69.
Сергієні О. В., Демчук Т. П., Реуцкий М. В., Тумакова Т. О.
СТАН РОЗВИНЕНОСТІ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ – ПСИХОЛОГІВ
387
70.
Шумейко А. П.
ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ
393

 ART

71.
Волошенко О. М., Волошенко В. О.
НАРОДНА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИЦІ ТАМАРИ ВОЛОШЕНКО
396
72.
Салатюк Л. П.
ТРАНСАВАНГАРД В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ОСТ. ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
405
73.
Скоп М. Л.
ОСНОВНІ ТИПИ МАЛИХ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ЛЬВОВА КІН. XX – ПОЧ. XXI СТ.
408
74.
Тетянін І. О.
РОЗВИТОК СТИЛІСТИКИ КЕРАМІЧНОЇ ІГРАШКИ УКРАЇНИ
412

 CULTUROLOGY

75.
Давыдовский К. Ю.
МУЗЫКАНТ-ИСПОЛНИТЕЛЬ И ЭСТРАДА (К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЭСТРАДНОЕ ВОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ СРЕДСТВАМИ)
416
76.
Федорова П. И., Овчаренко Т. С.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И РОБОТА
423

POLITICAL SCIENCES

77.
Панишко Г. Т.
ФОРМИ СПІВПРАЦІ МІЖ НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ
429

PHILOLOGICAL SCIENCES

78.
Kasimova N. F.
ON TRANSLATING NON-EQUIVALENT LEXICAL UNITS FROM ONE LANGUAGE INTO ANOTHER
443
79.
Декусар Г. Г., Давидова Н. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ СЛІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
448
80.
Желуденко М. А., Пушина В. О.
ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И КОРОНАКРИЗИС
455
81.
Калюжна Ю. А.
ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВТІЛЕННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ КОНЦЕПТОСФЕР
461
82.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
КОМУНІКАТИВНА ВВІЧЛИВІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
467

ECONOMIC SCIENCES

83.
Demianyshyna O., Hazdiuk M., Nedbalyuk O.
FEATURES OF FINANCING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN UKRAINE
472
84.
Kharchenko V. V.
DIFFICULTIES OF THE TRANSITION OF THE EU COUNTRIES TO THE MARKET OF “GREEN” PRODUCTS AS AN OBSTACLE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
478
85.
Rohanova H.
DISCRIMINATIVE MODEL TO ASSESS THE EFFICIENCY OF CASH FLOW MANAGEMENT
482
86.
Svidersky O. O., Anishchenko O. V.
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE DEFINITION OF «ENTERPRISE CRISIS MANAGEMENT»
487
87.
Андрющенко І. С., Овчаренко Л. В.
СУТНІСТЬ ВИТРАТ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
494
88.
Бондаренко Н. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
501
89.
Бондарчук О. А., Бєлова Т. Г.
РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ ПОТРЕБАМИ СПОЖИВАЧІВ
508
90.
Гладкий Н. А.
ТИПОЛОГИЯ ПРОБЛЕМ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
512
91.
Дешко А. Л.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОГЛЯДІВ ВИТРАТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ
518
92.
Дмитренко А. В., Бурмістрова О. В.
ОБЛІК МШП ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
523
93.
Дмитренко А. В., Тендітник О. Ю.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
530
94.
Коба О. В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
533
95.
Ковальчук С. С.
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ
538
96.
Кузьменко О. К., Сталинський В. М.
ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
544
97.
Ложачевська О. М., Спіцина А. Є.
ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ
551
98.
Остапенко Р. М., Горох О. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
559
99.
Плахотнік О. О., Малишко А. С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ ЛІЗИНГУ
567
100.
Подлесная В. Г.
ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СТРАНЫ В ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИР-СИСТЕМЫ
572
101.
Траченко Л. А.
АЛГОРИТМ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
578
102.
Фурманчук О. С., Лук’янченко А. О.
ДОКУМЕНТООБІГ ЯК СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
585

 LEGAL SCIENCES

103.
Бересток К., Біліченко В.
ПРЕДМЕТ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
591
104.
Жаде З. А., Шадже А. М.
ТРАНСФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА ЮГЕ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
595
105.
Мірзодаєва Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
602
106.
Хуснутдинова Я. Л.
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРАНСМИССИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
608

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0, УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: