VI Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 25-27 апреля 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

25-27 апреля 2021 года в г. Рим, Италия
состоялась VI Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-25-27-aprelya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Seyidzade G. H.
PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVES OF TOBACCO GROWING IN THE CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC.
13

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Abdiyev V. B., Ismayilova S. M., Aliyeva N. F., Aliyeva A. C., Rustamova G. Z.
IMPACT OF ISOCATION SODIUM SALTS TO BARLEY SEEDS SPROUTING PROCESS AND TO REDUCTION ACTIVITY IN SPROUTS.
20
3.
Gasimova M. I., Aliyeva I. F.
IDENTIFICATION AND PHYSIOLOGY ACTIVITY OF BACTERIA SPREAD IN THE THERMAL WATERS OF AZERBAIJAN.
26
4.
Багацкая Н. В.
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ДЕПРЕССИЕЙ С ОТЯГОЩЕННЫМ СЕМЕЙНЫМ АНАМНЕЗОМ ПО ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ.
30
5.
Жукова Ю. О., Кунах О. М.
ПРОСТОРОВЕ ВАРІЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТРАВОСТОЮ ЗАПЛАВНОГО ЛІСУ.
36
6.
Маленко Я. В., Хижняк О. Я.
ЕКОМОРФИ – ВТІЛЕННЯ АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОСИСТЕМ.
40

MEDICAL SCIENCES

7.
Bodiaka V. U., Chuprovska Yu. Ya.
CHARACTERISTICS OF BREAST CANCER PROGRESSION.
47
8.
Fik V. B., Fedechko Yo. M., Palʹtov Ye. V.
OPIOID ANALGESIC NALBUFFIN IN THE EXPERIMENT.
49
9.
Kovalchuk T.
THE IMPACT OF PEDIATRIC SYNCOPE DUE TO ORTHOSTATIC HYPOTENSION ON PARENT’S HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND FAMILY FUNCTIONING.
54
10.
Shatrova A. S., Cherednichenko R. V.
BIOMARKERS OF AUTOPHAGY AND ANTIVIRAL ROLE OF PLACENTA FOR PREDICTING PRETERM DELIVERY IN PATIENTS WITH PRETERM DELIVERY AND PREGNANT WOMEN WITH COVID-19.
60
11.
Shepetko E., Kurbanov A., Prudnikova O., Nazarov Y., Altunina D.
THE IMPORTANCE OF ENDOSCOPIC VISUALIZATION FOR PATIENTS WITH ACHALASIA BEFORE SURGICAL TREATMENT.
66
12.
Yevstihnieiev I. V.
LYMPHADENOPATHY IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY CARE PHYSICIANS.
71
13.
Авезова Т. П., Мухамеджанова М. Я., Рустамова Ш. Ф., Ахраров Х. Х.
К ВОПРОСУ МЕТАБОЛИЗМА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ.
76
14.
Косенко В. М., Закусило Н. В., Піткевич А. О.
ОЦІНКА СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ.
84
15.
Стречень С. Б., Базалєєва І. В., Кучурка В. Є.
РЕФРАКТЕРНІ НАБРЯКИ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ФАРМАКОТЕРАПІЯ.
88
16.
Тимошина О. В., Дворнікова І. Д., Мицик Ю. І., Дем’яненко І. М.
ЧАСТОТА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ М. МАРІУПОЛЯ ЗА 2020 РІК.
91
17.
Хаитова З. К., Тураева Ж. Т., Саидолимова М. С., Аскарьянц В. П.
СТРЕССОВАЯ СИСТЕМА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
94
18.
Шупер В. О., Ратушна І. Л.
РОЛЬ ОЖИРІННЯ В РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ.
102
19.
Яров Ю. Ю.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕР- ТА ГІПОРЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ.
106

CHEMICAL SCIENCES

20.
Klimko Yu. E.
REACTION OF ACYLIMINIUM SALTS WITH AMINO ACID ESTERS.
111
21.
Pisanenko D. A., Klimko Yu. E.
SYNTHESIS AND EPOXIDATION OF 2- (1- AND 2-CYCLOPENTENYL) -5-METHYLTHIOPHENES.
113
22.
Мустяца О. Н.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІЛЬ-СОЛЬВАТНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВӀ ЛУЖНИХ МЕТАЛӀВ.
115

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Ruban A.
STUDY OF THE BEHAVIOR OF TEPHROITE AND RHODONITE IN THE MnO-SiO2 SYSTEM BY DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY.
122
24.
Stefanovich P., Stefanovich І.
THE US CIVIL-DEFENSE SYSTEM.
127
25.
Брацлавець Б. С.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
133
26.
Григоренко С. М., Гіенко А. М., Карпунець О. О.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NFC ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БЕЗКОНТАКТНИЙ ПЛАТЕЖІВ.
138
27.
Левченко Л. О., Коломоєць І. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МНОЖИННИХ ДЖЕРЕЛ ВИСОКИХ ЧАСТОТ.
144
28.
Назаров А. С., Гринько К. А.
ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВЕБ ОКРУЖЕНИИ.
149
29.
Попов В. А., Яценко Д. В., Аданіков О. В., Онуфрей В. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.
153
30.
Хохлов С. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ ФОТОННО-КРИСТАЛІЧНИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН.
158
31.
Эшметов Р. Ж., Салиханова Д. С., Абдурахимов С. А., Агзамова ФН., Қалбаев А. М.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЯЗКОСТЬ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ.
164
32.
Юсіфова А. А.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МУЗИКАНТА-ПРОФЕСІОНАЛА.
168
33.
Ялина О. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЛОМОК.
173
34.
Янішевський В. Ю.
РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ І ПОДАЧІ ГІДРАВЛІЧНИХ НАСОСІВ.
175

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

35.
Цецик С. П., Самолюк І. В.
РОЗВ’ЯЗАННЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ МОДИФІКОВАНИМ РІЗНИЦЕВИМ МЕТОДОМ.
177

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

36.
Борисюк П. Г.
ПРИМІСЬКА ЗОНА МІСТА КИЄВА. ЖИТЛОВА СУБУРБАНІЗАЦІЯ.
181
37.
Тарасюк Н. А., Васковець Х. І.
СХЕМА SWOT-АНАЛІЗУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ПОТРЕБ ПРАКТИКИ АГРОВИРОБНИЦТВА.
186
38.
Чижевська Л. Т., Нич М. М., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є.
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПЗФ ГОЛОВНЕНСЬКОЇ ТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
192

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

39.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPLICATION OF FREQUENCY-RESONANCE METHODS OF SATELLITE IMAGES PROCESSING FOR HYDROGEN AND LIVING WATER ACCUMULATIONS SEARCHING WITHIN LOCAL AREAS IN MALI AND ITALY.
197

PEDAGOGICAL SCIENCES

40.
Andrushchak M. A., Balaniuk I. V.
AREAS OF TEACHING IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING IN THE 21ST CENTURY IN HIGH SCHOOL.
207
41.
Feyzullayev R. A.
METHODOLOGY OF INTENSIVE DIDACTIC SYSTEM DESIGN IN ENGINEERING EDUCATION.
212
42.
Бубир Н. О., Лавренова С. М.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВIТНЬОГО IНФОРМАЦIЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
217
43.
Василюк Г. Д.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ТВОРЧОГО ЧИТАЧА НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
223
44.
Ващенко Л. С.
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ В БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ.
230
45.
Гейко О. А., Мороз О. В.
ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ.
239
46.
Дементьєва О. І., Луценко В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
248
47.
Івасенко Т. М., Гордієнко Т. В., Науменко І. А.
ПІДХОДИ ДО РОЛІ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
251
48.
Ізбаш С. С., Лавінда С. Д.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН.
257
49.
Іншакова І. Є.
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ МОВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТЬ.
260
50.
Куземко Л. В.
ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ НАВИЧОК В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ.
265
51.
Омельченко І. В.
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
270
52.
Парпиева О. Р., Ходжикаримова Г. Т.
О ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.
274
53.
Пасічняк Л. В., Лопацький С. В., Белей Ю. П., Брошняк М. М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ФІТНЕС-ТРЕНЕРА З КЛІЄНТАМИ ФІТНЕС-КЛУБІВ.
279
54.
Притуляк Л. М., Бреславська І. В., Клебанівська В. Ю.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ КУРСУ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ» ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
284
55.
Тесленко С. О., Потинга Л. І.
STREAM -ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ.
288
56.
Федоренко О. І., Петрук О. В.
КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ.
292
57.
Худиева Фарида Тофиг гызы, Исаев И. Н.
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МУХАММЕД АГА ШАХТАХЛЫ.
296
58.
Ходунова В. Л.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
301

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

59.
Nikolaenko O., Bandurka N., Chernenko M.
THE ROLE OF THE READER IN THE PROCESS OF FORMATION OF SPECIFIC MEDICAL STUDENTS.
305
60.
Shcherbakova I. N., Tverdokhlib I. A.
ACTIVATION OF STUDENTS’ COGNITIVE INDEPENDENCE IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS.
311
61.
Бульба І. М., Єльчанінова Т. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ УВАГИ І НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ.
315
62.
Калініна А. Л., Жванія Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СІЛЬСЬКИХ ПІДЛІТКІВ.
319
63.
Крамченкова В. О., Леонідова О. П.
ФЕНОМЕН МАТЕРИНСТВА В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
322
64.
Кондрахіна Н. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ У ЖІНОК З ІСТЕРОЇДНИМ РОЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ.
329
65.
Ткачук Т. Л., Бершадська О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ІЗ ПІДЛІТКАМИ.
336
66.
Ткачук Т. Л., Корягіна А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНОГО КОУЧИНГУ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
340
67.
Ткачук Т. Л., Кулькова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ З ПІДВИЩЕННЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ.
343
68.
Туриніна О. Л., Карпачова Т. М.
ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
346
69.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
354
70.
Шопша О. Л., Дем’янова О. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ.
359
71.
Шопша О. Л., Каждан Д. С.
СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.
367
72.
Шопша М. М., Яворська-Пилипенко У. І.
ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ ТА ТРИВОЖНИХ СТАНІВ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ.
374

JOURNALISM

73.
Антонова В. Ю., Положай М. В.
МOРAЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЖУРНAЛIСТA.
379

ART

74.
Самойленко О. Ю.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МОНУМЕНТАЛЬНОГО СКЛА В АРХІТЕКТУРІ.
385

HISTORICAL SCIENCES

75.
Соловйова А. Б.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ (2008-2013 РР.).
389

 POLITICAL SCIENCES

76.
Kravets K. P., Samoilenko A. O.
EUROPEAN UNION INITIATIVE «EASTERN PARTNERSHIP»: ACHIEVEMENTS OF UKRAINE.
396
77.
Tymoshenko T. S., Bilan B. А.
FEATURES OF THE MODERN BRITISH PARTY SYSTEM AND ITS DEMOCRATIZATION.
402
78.
Tymoshenko T. S., Kosenko A. A., Krasota M. V.
NATIONAL VALUES AND IDEALS AS A IDEOLOGICAL BASIS OF THE STRATEGY OF HUMANITARIAN DEVELOPMENT OF THE STATE.
409

 PHILOLOGICAL SCIENCES

79.
Бондаренко О. В., Лучко Ю. І., Столяренко Ю. М.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КРОССЕНСУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
416
80.
Колеснікова І. А., Рикичинська Д. О.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ВАРІАНТНИХ НАЗВ ЛІТАКІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЕРНЕСТА ҐЕМІНГВЕЯ «ПО КОМУ ПОДЗВІН»).
422
81.
Якимчук М. Ю., Красько З. В.
ЗНАЧЕННЯ ТА ВЖИВАНІСТЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У МОВЛЕННІ.
429

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

82.
Радкевич В. О., Стрілець О. І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ.
433
83.
Родян М. В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ.
441

 ECONOMIC SCIENCES

84.
Tymoshenko D. V.
DIGITAL STRATEGY FOR UKRAINE AS THE BASIS OF LEADERSHIP IN MODERN CONDITIONS.
447
85.
Кукса А. Г.
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ — ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
454
86.
Кушнір В. С., Задояна К. Ю.
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ВИБОРУ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
459
87.
Ліпський Р. В., Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ІТАЛІЇ КІНЦЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
466
88.
Лисицкий В. Л., Зизин А. М.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА.
471
89.
Лищенко О. Г., Ярмусь Д. В.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
477
90.
Шаравара Р. І.
ВИБІР МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ КРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ.
482
91.
Шаповал В. В., Манов М. А.
РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ХАРКОВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ.
487
92.
Юхименко П. І., Однорог М. А., Ястреб В. В.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА СЕЛІ.
491

 LEGAL SCIENCES

93.
Sikaliuk A. I., Perminova V. A.
ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN DIFFERENT LEVEL GROUPS.
496
94.
Киричук Б. С., Якимчук М. Ю.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ЮРИСТА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
500
95.
Корогод С. В., Васил’єва Д. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ:ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ.
506
96.
Курилін І. Р.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ.
509
97.
Масенко А. О.
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ.
514
98.
Медвідь Ф. М., Маркелова А. А., Боршиполець К. В., Висоцька О. А., Кузьменко В. Л., Суярко О. М.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.
522
99.
Шульгін В. В.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД.
530
100.
Юзікова Н. С.
КОНФІСКАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ — ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХІД ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ ФОРМАМ ЗЛОЧИННОСТІ.
538

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: